Tỏng hợp đề kiểm tra môn hóa học, lớp 10, file word, lười giải chi tiết sao chép

74 30 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:14

Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Sở Giáo Dục Đào Tạo Đăklăk 2015-2016 Trường PTTH Quang Trung *** ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ NĂM HỌC Mơn: Hóa Học Khối 10 Thời gian 45 phút (Đề có 02 trang) Họ Tên: …………………………SBD: ……… Lớp: …… Điểm …… ……… ( Học làm trực tiếp vào đề không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn) Câu 1: (1đ) Viết cơng thức hố học chất có tên sau: Chữ kí GT: a Khí clo: …………… c Axit hipoclorơ: ………………… b Sắt (III) clorua: …………… d Bạc iotua: ………………… Câu 2: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống a Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, ngun tử chúng có ……… electron lớp ngồi b Tính chất hố học halogen tính …………………… mạnh c Nguyên tắc để điều chế clo phòng thí nghiệm ………… HCl đặc chất oxi hoá mạnh MnO2, KMnO4 d Dung dịch hỗn hợp NaCl , NaClO gọi ………………………… Câu 3: (2đ) Hồn thành phương trình hố học sau t  a Cl2 + Fe  o b ………… + NaI → + I2 c F2 + H2O → + d HCl + → FeCl3 + Câu 4: (1,5đ) Điền chữ Đ phát biểu đúng, điền chữ S phát biểu sai vào ô vuông câu sau a Trong tự nhiên, halogen tồn dạng hợp chất b Muối ăn trộn với lượng nhỏ KI KIO3 gọi muối iôt, c Flo clo có tính oxi hố mạnh oxi hoá nước d Cùng số mol chất oxi hoá MnO2 KMnO4, dùng MnO2 điều chế nhiều clo e Dung dịch NaF không tác dụng với dd AgNO3 f Dung dịch HF axit yếu, axit HCl, HBr, HI axit mạnh Câu 5: (1đ) Hãy nối tượng mô tả cột cho phù hợp với thí nghiệm cột Thí nghiệm Hiện tượng Nhỏ dd bạc nitrat vào dung dịch natri a chất rắn tan thành dd màu vàng bromua nâu Nhỏ dd HCl vào cốc chứa Fe2O3 b chất rắn tự bốc cháy Nhỏ Brom lỏng vào bột nhôm c dd chuyển sang màu xanh Nhỏ dd iôt vào hồ tinh bột d xuất kết tủa màu vàng Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Câu 6: (0,5đ) Đốt cháy nhôm khí clo, người ta thu 26,7 gam nhơm clorua Tính thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng Câu 7: (0,5đ)Cho 3,6g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl, 3,36 lít khí hiđro (đkc) Xác định tên kim loại R Câu 8: (1đ) Làm thí nghiệm mơ tả hình vẽ bên, viết phương trình Cho vào ống dung dòch HCl hố học xảy ống nghiệm Ống (1) dd HCl Ống (2) (1) Ống (3) (2) lắc nhẹ Cu(OH)2 CuO (3) (4) lắc nhẹ lắc nhẹ CaCO3 Ống (4) Câu 9: (1đ) Một dung dịch có hồ tan hai muối NaBr NaCl Nồng độ % muối dung dịch C% Hãy tính nồng độ % hai muối dung Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chun đề,… lắc nhẹ Kẽm vieân (Zn) Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… dịch, biết 50g dd hai muối tác dụng vừa đủ với 50ml dd AgNO 8%, có khối lượng riêng D=1,0625g ml Câu 10: (0,5đ) Cho 25g nước clo vào dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng KBr dư Cô cạn dd sau phản ứng thu 1,61g chất rắn khan Giả sử toàn clo nước clo phản ứng hết Hãy tính nồng độ % clo nước clo ban đầu Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Sở Giáo Dục Đào Tạo Đăklăk Trường PTTH Quang Trung *** ĐÁP ÁN Mơn: Hóa Học Khối 10 Thời gian 45 phút (Đề có 02 trang) 0,25đ cho ý Câu 1: c Khí clo: …Cl2………… c Axit hipoclorơ: ……HClO…………… d Sắt (III) clorua: …FeCl3………… d Bạc iotua: ……AgI…………… Câu 2: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống (0,25đ cho ý đúng) e Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, nguyên tử chúng có …7 electron lớp ngồi f Tính chất hố học halogen tính ……OXI HỐ……………… mạnh g Ngun tắc để điều chế clo phòng thí nghiệm … OXI HOÁ … HCl đặc chất oxi hoá mạnh MnO2, KMnO4 h Dung dịch hỗn hợp NaCl , NaClO gọi ……NƯỚC JAVEN…………………… Câu 3: (2đ) Hồn thành phương trình hố học sau (0,5đ cho phương trình đúng) a 3Cl2 t  2FeCl3 + 2Fe  o b ……Cl2…… + 2NaI → c 2F2 + 2H2O → 2NaCl + I2 .4HF + O2 d 6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + H2O Câu 4: (1,5đ) 0,25đ cho ý g h i j k l D Trong tự nhiên, halogen tồn dạng hợp chất D Muối ăn trộn với lượng nhỏ KI KIO3 gọi muối iôt, S Flo clo có tính oxi hố mạnh oxi hố nước S Cùng số mol chất oxi hoá MnO2 KMnO4, dùng MnO2 điều chế nhiều clo D Dung dịch NaF không tác dụng với dd AgNO3 D Dung dịch HF axit yếu, axit HCl, HBr, HI axit mạnh Câu 5: (1đ) Hãy nối tượng mô tả cột cho phù hợp với thí nghiệm cột 0,25đ cho ý Thí nghiệm Nhỏ dd bạc nitrat vào dung dịch natri bromua Nhỏ dd HCl vào cốc chứa Fe2O3 Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Hiện tượng a chất rắn tan thành dd màu vàng nâu b chất rắn tự bốc cháy d a Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Nhỏ Brom lỏng vào bột nhôm c dd chuyển sang màu xanh b Nhỏ dd iôt vào hồ tinh bột d xuất kết tủa màu vàng c Câu 6: (0,5đ) Đốt cháy nhơm khí clo, người ta thu 26,7 gam nhơm clorua Tính thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 (0,25đ) (0,25đ) nCl  nAlCl  0,3mol => VCl  6, 72lit 2 (0,5đ)Cho 3,6g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl, 3,36 lít khí Câu 7: hiđro (đkc) Xác định tên kim loại R .Bảo toàn electron: nR  nH  0,15mol (0,25đ) MR  3,  24 g / mol 0,15 Vậy R Magie (0,25đ) Câu 8: (1đ) Làm thí nghiệm mơ tả hình vẽ bên, viết phương trình hố học xảy ống nghiệm (0,25đ cho ý đúng) Cho vào ống dung dòch HCl Ống (1) 2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + H2O dd HCl Ống (2) 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O (1) (2) (3) (4) lắc nhẹ lắc nhẹ Ống (3) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2 lắc nhẹ Cu(OH)2 CuO CaCO3 lắc nhẹ Kẽm vieân (Zn) Ống (4) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 Câu 9: (1đ) Một dung dịch có hồ tan hai muối NaBr NaCl Nồng độ % muối dung dịch C% Hãy tính nồng độ % hai muối dung dịch, biết 50g dd hai muối tác dụng vừa đủ với 50ml dd AgNO3 8%, có khối lượng riêng D=1,0625g ml Giải: NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3 NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… (0,5đ) CM  0,5M => nAgNO3  0, 025mol Gọi x, y số mol NaBr NaCl Ta có : x + y = 0,025 (0,25đ) 103x - 58,5y =  x=9,0557.10-3 ; y = 0,01594  C%  0, 0594.58,5 100%  1,865% 50 (0,25đ) Câu 10: (0,5đ) Cho 25g nước clo vào dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng KBr dư Cô cạn dd sau phản ứng thu 1,61g chất rắn khan Giả sử toàn clo nước clo phản ứng hết Hãy tính nồng độ % clo nước clo ban đầu Giải: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 nCl2  (0,25đ) 2,5  1, 61  0, 02mol 44,5 C %Cl2  0, 02.71 100%  5, 68% 25 (0,025đ) MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II (2010-2011) MƠN : HĨA HỌC 10 CƠ BẢN CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT - Tính chất 1) Halogen vật lí, hóa học - Số e lớp - Che , suy vị trí - Tên ntố Halogen - So sánh tính chất Halogen - Ptpu điều 2) Axit chế HCl - Tính chất H2SO4 hhh lỗng - Cho ptpu, chọn sản phẩm THÔNG HIỂU - Chuỗi phản ứng - Tính chất hh halogen hợp chất - Nêu tượng phản ứng - Gọi tên hợp chất có oxi halogen VẬN DỤNG THẤP - Kim loại + Halogen - Phân biệt muối halogen axit - Nhận biết - Cho axit + bazo7 , axit, bazơ hỏi mơi trường - Tính chất hh - MnO2 + HCl , tính V khí clo; m MnO2 - Tìm tên kim loai5khi Kl+axit Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… VẬN DỤNG CAO - Hỗn hợp muối halogen+dd AgNO3, tìm tên halogen - Nhận biết khí X2; O2; SO2 - Tốn điều chế halogen có hiệu suất TỔNG 2đ - KL/ hh KL + 2đ axit , tính %m; C%axit - HH oxit + axit , tính m muối - Tìm CT muối cacbonat Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… 3) Oxi – ozonlưu huỳnh - Cho pư, chọn pứ sai - Tính chất hh Oxo ozon, S - Điều chế S, O2, O3 Các dạng thù hình O2; S Điều chế H2S; SO2 - Tính chất hh, vật lí - Tchh - Chuỗi phản ứng - Cho ptpu, xác định vai trò - Xác định số oxh S - Vai trò chất pu 5) H2SO4 - Dãy chất + - Tính chất hh H2SO4 đặc, H2SO4 đặc, nguội - Nêu nóng - tính chất tượng hh - Phân biệt - Điều chế H2SO4= - Muối sunfat - Các k/n - Yếu tố ảnh 6) Tốc - Các yếu tố hưởng độ pu- Cân hh cân ảnh hượng hh - Tổng 4điểm điểm số câu : 40% 30% - Tồng % 4) H2SSO2- SO3 Sở Giáo Dục Đào Tạo Đăklăk 2015 Trường PTTH Quang Trung *** - Muối cacbonat + axit , tính V khí - Pha lỗng axit - Nhận biết khí - O2/S + KL - H2 + S,sản phẩm + Pb(NO3)2/CuCl2 - Hh KL + S, cho sp + axit - KL+ S H2SO4 B Tính bazơ: KOH>NaOH>Mg(OH)2 C Tính kim loại: Al> Mg> Na D Bán kính nguyên tử: NB>Al B B>C>N>Al C Al>B>C>N D C>B>Al>N Câu Câu 12 Hợp chất với hiđro nguyên tố X có cơng thức XH3 Biết % khối lượng oxi oxit cao X 74,07 % Tên gọi X là: A Nitơ B Asen C Lưu huỳnh D Photpho Câu 13 Tính chất sau khơng biến đổi tuần hồn? A.điện tích hạt nhân B độ âm điện C.số electron lớp D tính kim loại, phi kim Câu 14 Nguyên tố R có cơng thức oxit cao R2O5 Vậy cơng thức hợp chất khí với hiđro là: A RH5 B RH3 C RH4 D RH2 Câu 15 Tìm câu sai câu sau: A Bảng tuần hồn có nhóm A nhóm B B Bảng tuần hồn gồm có ngun tố, chu kì nhóm C Chu kì dãy ngun tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần D Bảng tuần hồn có chu kì Số thứ tự chu kì số phân lớp electron nguyên tử Câu 16 Oxit cao nguyên tố R ứng với công thức R2O5 Nguyên tố R là: A Magie B.Nitơ C Cacbon D Lưu huỳnh Câu 17 Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA Ngun tử ngun tố X có cấu hình electron là: A 1s2 2s2 2p5 3p2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 C 1s2 2s2 2p6 D 1s2 2s2 2p6 3s1 Câu 18 Trong bảng hệ thống tuần hồn ngun tố có độ âm điện lớn nhất? A Cs B F C Li D I Câu 19 Cho nguyên tố X, Y, Z, T có cấu hình electron ngun tử là: X: 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s1; Y: 1s2 2s22p6 3s1 ; Z: 1s2 2s22p6 3s2 3p4 ; T: 1s2 2s22p4 Dãy nguyên tố sau xếp theo thứ tự tăng dần tính phi kim: A X < Z < Y < T B X < Y < Z < T C Y < X < Z < T D X < Y < T < Z Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Câu 20 Cấu hình electron số nguyên tố sau: (a)1s22s22p63s23p64s2 (b) 1s22s22p63s23p63d54s2 (c)1s22s22p5 (d) 1s22s22p63s23p63d104s2 Số electron hóa trị nguyên tử nguyên tố là: A 2;7;7;12 B 8;7;7;2 C 2;2;5;2 D 2;7;7;2 3+ Câu 21 Cho ion M có cấu hình electron [Ne]3s 3p 3d Ngun tố M thuộc nhóm: A Nhóm VIIIB B Nhóm IIB C Nhóm VB D Nhóm IIIB Câu 22 Trong bảng tuần hồn ngun tố, số ngun tố thuộc chu kì là? A 18 B 32 C D 16 Câu 23 Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIIA Cấu hình electron ngun tử X : A 1s22s22p63s23p63d104s24p3 B 1s22s22p63s23p63d34s2 C 1s22s22p63s23p63d104s24p1 D 1s22s22p63s23p64s24p1 Câu 24 Nhóm gồm nguyên tố phi kim điển hình : A IA B VIA C VIIA D VIIIA 39 2 6 Câu 25 Cấu hình e 19 K : 1s 2s 2p 3s 3p 4s Vậy kết luận sau sai? A Là nguyên tố mở đầu chu kỳ B Thuộc chu kỳ 4,, nhóm IA C Có 20 notron hạt nhân D Nguyên tử có 7e lớp ngồi Câu 26 Ngun tử Al có electron hóa trị Kiểu liên kết hóa học hình thành liên kết với ngun tử flo : A.Liên kết kim loại B.Liên kết cộng hóa trị có cực C.Liên kết cộng hóa trị khơng cực D.Liên kết ion Câu 27 Dãy sau không chứa hợp chất ion ? A NH4Cl, OF2, H2S B CO2, Cl2, CCl4 C BF3, AlF3, CH4 D I2, CaO, CaCl2 Câu 28 Cho nguyên tử Liti (Z = 3) nguyên tử Oxi (Z = 8) Nội dung sau khơng đúng: A Cấu hình e ion Li + : 1s2 cấu hình e ion O2– : 1s2 2s2 2p6 B Những điện tích ion Li+ O2– : Li  Li + + e O + 2e  O2– C Ngun tử khí Ne có cấu hình e giống Li + O2– D Có cơng thức Li2O : nguyên tử Li nhường e mà nguyên tử O nhận e Câu 29 Cho hợp chất: NH3, H2O, K2S, MgCl2, Na2O CH4, Chất có liên kết ion là: A NH3, H2O , K2S, MgCl2 B K2S, MgCl2, Na2O CH4 C NH3, H2O , Na2O CH4 D K2S, MgCl2, Na2O Câu 30 Cấu hình electron cặp ngun tử sau tạo liên kết ion: A 1s22s22p3 1s22s22p5 B.1s22s1 1s22s22p5 C 1s22s1 1s22s22p63s23p2 D.1s22s22p1 1s22s22p63s23p6 Câu 31 Số oxi hóa: Cu, K K+, Mn KMnO4 , N NO3 là: A.0, +1,+7; +5 B +1, +5, +7 ; C.0, +1, +5; +7 D +5, +1; +7 ; + 2+ – Câu 32 Cho ion : Na , Mg , F Tìm câu khẳng định sai A.3 ion có cấu hình electron giống B.3 ion có số nơtron khác C.3 ion có số electron D.3 ion có số proton Câu 33 Trong dãy oxit sau : Na2O, MgO, Al2O3 , SiO2 , P2O5 , SO3 , Cl2O7 Những oxit có liên kết ion : A.Na2O , SiO2 , P2O5 B MgO, Al2O3 , P2O5 C.Na2O, MgO, Al2O3 D SO3, Cl2O3 , Na2O 2 Câu 34 Ngun tử oxi có cấu hình electron :1s 2s 2p4 Sau tạo liên kết, có cấu hình : A.1s22s22p2 B.1s22s22p43s2 C.1s22s22p6 D 1s22s22p63s Câu 35 Ion sau có 32 electron : Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… A CO32B SO42C NH4+ D NO3Câu 36: Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxi hóa khử: A Tạo chất kết tủa B Tạo chất khí C Có thay đổi màu sắc chất D Có thay đổi số oxi hóa số nguyên tử Câu 37: Cho phương trình phản ứng: (a) 2Fe + Cl2 →FeCl3 (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O (c) Fe3O4 + CO→ Fe + CO2 (d) AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl Trong phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa khử là: A B C D Câu 38: Phát biểu sau đúng: A: Sự oxi hóa nguyên tố lấy bớt electron nguyên tố đó, làm cho số oxi hóa giảm xuống B: Sự khử nguyên tố thu thêm electron nguyên tố đó, làm cho số oxi hóa giảm xuống C: Chất oxi hóa chất thu electron, chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa tăng sau phản ứng D: Chất khử chất nhường electron, chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa giảm sau phản ứng Câu 39: Trong phản ứng sau, phản ứng NH3 khơng đóng vai trò chất khử: A 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl C 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O D 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4 Câu 40: Cho phương trình phản ứng: a Al + b HNO3   c Al(NO3)3 + d NO + e H2O Tỉ lệ a:b là: A 2:3 B 2:5 C 1:3 D 1:4 -HẾTĐề thi học kỳ I mơn Hóa lớp 10 – Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: Phát biểu sau không đúng? A Ngun tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử B Hầu hết nguyên tử cấu tạo từ hạt p, n, e C Hầu hết hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton hạt nơtron D Vỏ nguyên tử cấu tạo từ hạt electron Câu 2: Cho ba nguyên tử có kí hiệu 2412Mg, 2512Mg, 2612Mg Phát biểu sau sai ? A Nguyên tố Mg có đồng vị B Số hạt electron nguyên tử là: 12, 13, 14 Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… C Ba nguyên tử thuộc nguyên tố Mg D Hạt nhân nguyên tử có 12 proton Câu 3: Trong tự nhiên nitơ có hai đồng vị (99,63%) (0,37%) Nguyên tử khối trung bình nitơ A 14,7 B 14,4 C 14,0 D 13,7 Câu 4: Một ngun tử có cấu hình 1s22s22p3 Chọn phát biểu sai: A Nguyên tử có electron B Nguyên tử có nơtron C Khơng xác định số nơtron D Nguyên tử có proton Câu 5: Lớp electron L có số phân lớp là: A B C D Câu 6: Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố X 40 Ngun tử X có electron lớp ngồi Số hiệu nguyên tử X là: A 13 B 12 C 11 D 31 Câu 7: Kí hiệu phân lớp sau sai? A 2p B 3d C 4f D 2d Câu 8: Cấu hình phân lớp electron có mức lượng cao nguyên tử 20X là: A 3d2 B 3p6 C 3p4 D 4s2 Câu 9: Tổng số hạt p, n, e nguyên tử nguyên tố A 21 Vậy cấu hình electron A là: A 1s2 2s2 2p4 B 1s2 2s2 2p2 C 1s2 2s2 2p3 D 1s2 2s2 2p5 Câu 10: Một ngun tử có kí hiệu 4521X, cấu hình electron nguyên tử X là: A.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2 C.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Câu 11: Cấu hình e sau nguyên tử thuộc nguyên tố kim loại ? A 1s22s22p1 B 1s2s2s2p63s23p5 C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s2 Câu 12: Một ion có 3p, 4n 2e Ion có điện tích A 3+ B 2- C 1+ II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: (2 điểm) Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… D 1- Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Đồng có đồng vị 6329Cu; 6529Cu, biết tỉ lệ số nguyên tử chúng 105: 245 Tính nguyên tử khối trung bình Cu? Bài 2: (3 điểm) Cho nguyên tử 15A; 29B a/ Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố A B b/ Cho biết nguyên tử A, B thuộc loại nguyên tố họ s, p, d hay f ?vì sao? c/ Cho biết nguyên tử A, B thuộc nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? sao? Bài 3: (2 điểm) Tổng số hạt proton, notron electron nguyên tử nguyên tố X 48 Số hạt mang điện 5/3 lần số hạt không mang điện a/ Hãy xác định số lượng loại hạt nguyên tử nguyên tố b/ Viết kí hiệu nguyên tử nguyên tố X c/ Cho biết nguyên tử có lớp electron; số electron lớp Đáp án đề thi học kì mơn Hóa học lớp 10 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm Đề 01: Câu hỏi Đáp án A B C B B A D D C II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu Gọi x, y phần trăm 6329Cu; 6529Cu Ta có hệ phương trình Giải hệ phương trình ta có x = 30% y = 70% Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… 10 11 12 D D C Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Câu * 15A a Có 15 electron 1s22s22p63s23p3 b A thuộc nguyên tố p Vì electron cuối điền vào phân lớp p c A phi kim Vì có electron lớp ngồi * 29B a Có 29 electron 1s22s22p63s23p64s23d9 1s22s22p63s23p63d104s1 b B thuộc nguyên tố d Vì electron cuối điền vào phân lớp c B kim loại Vì có electron lớp ngồi Câu 3: Theo đề ta có hệ phương trình: Giải hệ phương trình ta có p = 15; n = 18 a Vậy: Số proton = số elctron = 15 Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Số nơtron = 18 b Ta có: Z = p; N = n A = Z + N = 15 + 18 = 33 c Có 15 electron 1s22s22p63s23p3 Nguyên tử X có lớp  Lớp 1(K) có 2e  Lớp 2(L) có 8e  Lớp 3(M) có 5e Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề,… ... khơng giải thích thêm MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề, … Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề, … Chủ đề: Chủ đề 1:... Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề, … Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề, … ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II MƠN: HĨA HỌC – LỚP 10 Năm học 2015 - 2016 Thời gian: 60 phút Mã đề: 124... nước Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề, … Topdoc.vn – Tài liệu file word, giáo án, chuyên đề, … b) O3 có tính oxy hóa mạnh O2 Câu (3 điểm) Cho 45g hỗn hợp Zn Cu tác dụng vừa đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỏng hợp đề kiểm tra môn hóa học, lớp 10, file word, lười giải chi tiết sao chép , Tỏng hợp đề kiểm tra môn hóa học, lớp 10, file word, lười giải chi tiết sao chép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay