KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

66 31 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:04

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4972083-do-my-dung.htm KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN Tác giả ĐỖ MỸ DUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn TS HÀ THÚC VIÊN K.S VÕ THỊ BÍCH THÙY Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN  Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Thầy Cô phân khoa Môi Trường Tài Nguyên, trang bị cho kiến thức cần thiết bổ ích suốt thời gian tơi học tập Trường Từ giúp tơi nâng cao nhận thức vận dụng vào thực tiễn để công tác đạt kết cao Đặc biệt tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hà Thúc Viên cô Võ Thị Bích Thùy – Giáo viên hướng dẫn tận tâm dẫn tơi suốt q trình thực tập vừa qua Đồng thời xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, quận 1, TPHCM anh chị cán công nhân viên TCVSG nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu để tơi hồn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp Tơi xin gởi đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tồn thể Cán Bộ – Viên Chức Công ty TNHH thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt, lời cảm ơn chân thành TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đỗ Mỹ Dung ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải Thảo Cầm Viên Sài Gòn” thực Cơng ty TNHH thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn: số 2B đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Thời gian thực đề tài từ tháng 3/2011 đến hết tháng 6/2011 Các nội dung nghiên cứu đề tài : - Khảo sát xác định nguồn gây ô nhiễm môi trường TCVSG - Khảo sát thực địa nhằm đánh giá trạng quản lý chất thải TCVSG, bao gồm hệ thống xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn, công tác vệ sinh chuồng trại,… - Phỏng vấn, khảo sát nhận thức sẵn sàng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường TCVSG du khách - Đề xuất giải pháp nhằm quản lý chất thải TCVSG Kết đạt : - Hiện trạng công tác quản lý chất thải TCVSG: công tác quản lý chất thải chưa quan tâm mức, chủ yếu thực thu gom chất thải rắn, chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung trước thải môi trường - Về giải pháp: đưa giải pháp quản lý môi trường loại chất thải phát sinh với số giải pháp tổng hợp iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu đề tài 1.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Một số khái niệm có liên quan 2.1.1 Môi trường 2.1.2 Chất thải quản lý chất thải 2.1.3 Ô nhiễm môi trường 2.1.4 Tác động ô nhiễm môi trường 2.1.4.1 Tác động ô nhiễm nguồn nước 2.1.4.2 Tác động nhiễm khơng khí 2.1.4.3 Tác động ô nhiễm đất 2.1.5 Quản lý môi trường 2.2 Sơ lược Thảo Cầm Viên Sài Gòn 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Lịch sử hình thành 2.2.3 Nhiệm vụ chức 2.2.4 Tài nguyên động, thực vật 2.2.4.1 Thực vật 2.2.4.2 Động vật 10 2.2.5 Cơ cấu tổ chức bố trí nhân 12 2.2.6 Cơ sở hạ tầng - vật chất 13 2.2.7 Công tác vệ sinh chuồng trại 14 2.2.8 Công tác quản lý chất thải rắn 15 2.2.9 Định hướng phát triển 15 Chương 17 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Nội dung nghiên cứu 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 iv 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 17 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 17 3.2.3 Phương pháp vấn chuyên gia 17 3.2.4 Phương pháp điều tra xã hội học 18 3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 19 Chương 20 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Nguồn phát sinh ảnh hưởng chất thải Thảo Cầm Viên Sài Gòn 20 4.1.1 Nước thải 20 4.1.1.1 Nguồn phát sinh 20 4.1.1.2 Ảnh hưởng nước thải môi trường 21 4.1.2 Khí thải 22 4.1.2.1 Nguồn phát sinh 22 4.1.2.2 Ảnh hưởng khí thải môi trường 23 4.1.3 Chất thải rắn 24 4.1.3.1 Nguồn phát sinh 24 4.1.3.2 Ảnh hưởng chất thải rắn môi trường 26 4.1.4 Tiếng ồn 27 4.1.4.1 Nguồn phát sinh 27 4.1.4.2 Ảnh hưởng tiếng ồn môi trường 28 4.2 Hiện trạng quản lý chất thải Thảo Cầm Viên Sài Gòn 28 4.2.1 Hiện trạng hệ thống thu gom xử lý nước thải 28 4.2.2 Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn 29 4.2.3 Hiện trạng công tác quản lý vệ sinh công cộng 30 4.2.4 Hiện trạng công tác vệ sinh chuồng trại 30 4.2.5 Hiện trạng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường 31 4.3 Nhận xét chung công tác quản lý bảo vệ mơi trường Thảo Cầm Viên Sài Gòn 33 4.4 Đề xuất giải pháp quản lý chất thải Thảo Cầm Viên Sài Gòn 35 4.4.1 Giải pháp quản lý hành 35 4.4.2 Giải pháp tổ chức, nhân 36 4.4.3 Giải pháp sở hạ tầng 36 4.4.4 Giải pháp quản lý môi trường 37 4.4.5 Tuyên truyền bảo vệ môi trường du khách 40 4.4.6 Xây dựng quỹ bảo vệ môi trường 41 Chương 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 46 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ mơi trường DO Lượng oxy hồ tan nước cần thiết cho hô hấp sinh vật nước BOD Lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hoá chất hữu theo phản ứng COD Lượng oxy cần thiết để oxy hoá hợp chất hố học nước bao gồm vơ hữu SS Chất rắn lơ lửng TCV Thảo Cầm Viên TCVSG Thảo Cầm Viên Sài Gòn TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VNĐ Việt Nam đồng VOC Hỗn hợp hữu dễ bay vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Nguồn phát sinh nước thải ảnh hưởng đến mơi trường 21 Bảng 4.2: Tải lượng chất ô nhiễm thải ngày TCVSG 22 Bảng 4.3: Nhân tố ô nhiễm ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí 24 Bảng 4.4: Nguồn phát sinh chất thải rắn ảnh hưởng mơi trường 26 Bảng 4.5: Mật độ bố trí thùng rác TCVSG 29 Bảng 4.6: Nhận xét du khách tình trạng nhà vệ sinh TCVSG 30 Bảng 4.7: Nhận xét du khách chuồng thú TCVSG 31 Bảng 4.8: Giá vé tham quan TCVSG 41 Bảng 4.9: Giá vé dự kiến gia tăng 41 vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức nhân cơng ty TNHH thành viên TCVSG 13 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải chuồng thú 38 Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ du khách sử dụng phương tiện giao thông TCVSG 23 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ du khách mang theo thực phẩm tham quan 25 Biểu đồ 4.3: Nhận thức vấn đề xả rác du khách 26 Biểu đồ 4.4: Hành động du khách gặp loài chim thú 28 Biểu đồ 4.5:Nguồn thông tin du khách biết đến TCVSG 32 Biểu đồ 4.6: Đối tượng chịu ảnh hưởng môi trường TCVSG bị ô nhiễm 32 Biểu đồ 4.7: Trách nhiệm bảo vệ môi trường TCVSG 33 Biểu đồ 4.8: Ý kiến du khách thành phần môi trường TCVSG bị ô nhiễm 34 Biểu đồ 4.9 Sự sẵn sàng du khách đồng ý chi trả thêm phí cho cơng tác bảo vệ mơi trường TCVSG 35 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Bảo vệ mơi trường chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, phận cấu thành tách rời Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững quốc gia, địa phương khu vực Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa với phát triển xã hội bảo vệ môi trường, thực tốt công tác bảo vệ mơi trường góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội Nằm trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TCVSG) trở thành điểm đến quen thuộc người dân thành phố vùng lân cận Nơi đây, trưng bày sưu tập phong phú loài động thực vật nước, đặc biệt loài quý bị đe dọa tuyệt chủng Hiện nay, TCVSG trở thành khu vui chơi giải trí, thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên nghiên cứu, giáo dục Bên cạnh đó, tận dụng điều kiện có sẵn mình, từ năm 1999, TCVSG xây dựng Chương trình Giáo dục bảo tồn Bảo vệ môi trường nhằm mở rộng nâng cao hiểu biết, nhận thức học sinh vai trò thiên nhiên, mơi trường giá trị nguồn tài nguyên, giúp học sinh có thái độ tích cực góp phần bảo vệ tài ngun giữ gìn mơi trường xung quanh Đặc biệt, môi trường học tập, nghiên cứu lý tưởng cho sinh viên thuộc ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Môi trường, Sau 140 năm tồn phát triển, đến nay, Thảo Cầm Viên trở nên nhỏ bé chật hẹp so với nhu cầu tham quan ngày tăng, với gia tăng tiếng ồn chất thải ngày nhiều Vấn đề cần đặt công tác quản lý Thảo Cầm Viên giải nguồn chất thải sinh nào, công tác quản lý môi trường thực để trì mơi trường sinh thái bị tác động nhất, đảm bảo cho phát triển loài sinh vật Với mong muốn đóng góp đề xuất cải tiến để công tác quản lý môi trường TCVSG ngày phù hợp hơn, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, cho phép khoa Môi trường Tài nguyên, thực đề tài “Khảo sát trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải Thảo Cầm Viên Sài Gòn” 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu trạng công tác quản lý chất thải TCVSG - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện trạng quản lý chất thải TCVSG 1.3 Đối tượng nghiên cứu đề tài Hiện trạng quản lý chất thải (hiện trạng thu gom xử lý nước thải, công tác quản lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng, vệ sinh chuồng trại tuyên truyền bảo vệ môi trường) TCVSG 1.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Vì thời gian thực đề tài ngắn, khơng có đủ điều kiện để thực đo đạc, phân tích mẫu,… nên đề tài chủ yếu dựa vào số liệu, tài liệu có sẵn cảm nhận số du khách, nhân viên,… để đưa nhận định trạng quản lý chất thải TCVSG thời gian thực đề tài - Thời gian: từ tháng đến hết tháng năm 2011 - Không gian: đề tài thực Thảo Cầm Viên Sài Gòn Địa chỉ: số 2B đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty môi trường đô thị, Biên nghiệm thu nội quý 2/2010, Khối lượng thực vận chuyển chất thải rắn không nguy hại TCVSG Liên danh Sao Nam Việt – Phúc Gia, 2009 Thống kê diện tích Thảo Cầm Viên Sài Gòn Phòng xây dựng (Lưu hành nội bộ) Ngô Vy Thảo, 2009 Bài giảng Nước thải quy trình xử lý nước Đại học Nơng Lâm TP.HCM Nguyễn Ngọc Thu An, 2006 Tìm hiểu cơng tác quản lý môi trường giáo dục bảo tồn Thảo Cầm Viên Sài Gòn LVTN chun ngành Mơi trường, Trường đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM Nguyễn Quốc Thắng, 2003 Thảo Cầm Viên Sài Gòn Phòng Giáo dục bảo tồn (Lưu hành nội bộ) Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo, 2003 Sinh thái học Bảo vệ môi trường, tái lần Nhà xuất xây dựng, Hà Nội Nguyễn Văn Phước, 2008 Giáo trình quản lý xử lý chất thải rắn Nhà xuất xây dựng, Hà Nội, trang 5-69 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, Luật bảo vệ mơi trường Việt Nam, 2005 Sở Giao thơng cơng Quy chế hoạt động TCVSG ( Ban hành kèm theo định số 291/QD ngày 22/08/2003) (Lưu hành nội bộ.) 10 Trần Ngọc Chấn, 1999 Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải Ơ nhiễm khơng khí tính tốn khuếch tán chất nhiễm Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, trang 9-44 11 Trương Nhu Hinh, 2010 Khảo sát nhận thức bảo tồn cộng đồng TCVSG đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức bảo tồn cho cộng đồng LVTN chuyên ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái, Đại học Nông Lâm TP.HCM 12 Võ Văn Minh, 2007 Giáo trình mơi trường người Đại học Đà Nẵng 44 13 Châu Tường, Văn minh đô thị vườn thú, 2010, http://blog.yume.vn/xemblog/van-minh-do-thi-trong-vuon-thu.chautuong.35CFCD2E.html 14 Thành phố Hồ Chí Minh, http://vi.wikipedia.org/w/index.php? 15 Website Thảo Cầm Viên Sài Gòn, www.saigonzoo.net/ 45 PHỤ LỤC PHỤ LỤC I 47 PHỤ LỤC II 48 PHỤ LỤC III 49 PHỤ LỤC IV 50 PHỤ LỤC V 53 PHỤ LỤC VI 54 PHỤ LỤC VII 55 PHỤ LỤC VIII 57 46 PHỤ LỤC I: SƠ ĐỒ THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN 47 PHỤ LỤC II: BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TỔNG THỂ TCVSG 48 PHỤ LỤC III: MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ CÁC HỐ GA TCVSG 49 PHỤ LỤC IV: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TCVSG Hồ sen Xe điện vận chuyển du khách Xiếc voi Khu trưng bày bò sát 50 Một góc TCVSG 51 Cổng vào vườn sưu tập kiểng Khu thú móng guốc Khu trò chơi thiếu nhi Vườn thú thiếu nhi 52 PHỤ LỤC V: TẢI LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT Chất ô nhiễm Tải lượng (g/người/ngày) BOD5 45 - 54 COD 72 - 102 Chất rắn lơ lửng 70 - 145 Dầu mỡ phi khoáng 10 - 30 Tổng nitơ - 12 Amôni 2,4 - 4,8 Tổng photpho 0,8 - 4,0 Vi sinh vật ( Đơn vị MPN/100 ml) Tổng coliform 106 - 109 Fecal coliform 105 - 106 Trứng giun sán 103 Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh-Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993 53 PHỤ LỤC VI: BẢNG DỰ BÁO TẢI LƯỢNG Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ DO CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG Stt Động Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) Bụi SO2 NO2 CO VOC Xe gắn máy 50cc - 23 928 60952 9288 Xe động < 1.400cc 142 258 3063 3203 4547 Xe động 1.400 -2.000cc 83 19 2130 18837 2675 Xe động >2.000cc 34 1223 7661 1088 Xe tải nhẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay