THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY.ĐÊM.

126 24 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:04

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY.ĐÊM. Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4972081-dang-thi-thu-huong.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY.ĐÊM SVTH : ĐẶNG THỊ THU THƯƠNG NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MSSV : 07127164 NIÊN KHÓA : 2007 - 2011 Tháng 07/2011 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY.ĐÊM Tác giả ĐẶNG THỊ THU THƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn Th.S PHẠM TRUNG KIÊN Tháng 07/2011 THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐH NÔNG LÂM TP HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc KHOA MÔI TRƯỜNG ===oOo=== & TÀI NGUYÊN ************** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: ĐẶNG THỊ THU THƯƠNG MSSV: 07127164 NIÊN KHOÁ: 2007 – 2011 Tên đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 4000 M3/NGÀY.ĐÊM Nội dung KLTN:  Tìm hiểu kiểm tra tính chất nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN  Tìm hiểu HTXLNT KCN khác  Đề xuất cơng nghệ tính tốn thiết kế HTXLNT đạt cơng suất 4.000 m3/ngày.đêm, dự tốn kinh tế cho cơng nghệ  Hồn thiện cơng nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2011 đến 07/2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM TRUNG KIÊN Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ngày… tháng … năm 2011 Ban chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn TS LÊ QUỐC TUẤN ThS PHẠM TRUNG KIÊN SVTH: Đặng Thị Thu Thương i GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập rèn luyện khoa Môi Trường Tài Ngun Truờng Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, em trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm sống quí báu làm hành trang tuơng lai Đặc biệt, luận văn tốt nghiệp cột mốc quan trọng trình học tập rèn luyện sinh viên, điểm kết thúc trình học tập phấn đấu điểm khởi đầu cho bước đường tương lai sau sinh viên chúng em Để hồn thành tốt khóa luận này, đầu tiên, em gửi lời cảm ơn đến tồn Thầy Cơ khoa Mơi Trường Tài Ngun, người thầy dạy dỗ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm sống cho chúng em Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Phạm Trung Kiên, Người Thầy tận tình hướng dẫn truyền đạt nhiều kiền thức cho em, giúp em hồn thành khóa luận Cảm ơn Anh Chị làm KCN Thạnh Phú – Đồng Nai nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực tốt nghiệp tốt nghiệp Cảm ơn gia đình người ln chỗ dựa vững nguồn động viên lớn cho tơi suốt q trình làm luận văn tốt nghiệp Sau cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn, tất thành viên lớp DH07MT, bạn người bạn tuyệt vời, bên cạnh, động viên giúp đỡ lúc cần Cảm ơn bạn nhiều Dù cố gắng khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy bạn khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn!!! Tp HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2011 SVTH: Đặng Thị Thu Thương SVTH: Đặng Thị Thu Thương ii GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ TÓM TẮT KHÓA LUẬN Cùng với phát triển kinh tế trình hội nhập với kinh tế giới bối cảnh nay, hàng loạt KCN - KCX đầu tư mở rộng Đồng hành với phát triển vượt bậc việc phải giải vấn đề mơi trường phát sinh hàng ngày, đặc biệt nguồn thải từ nhu cầu sinh hoạt, hoạt động sản xuất KCN - KCX Trong đó, nước thải vấn đề cộm cần quan tâm hàng đầu KCN Thạnh phú KCN mới, trình quy hoạch phát triển, tương lai trở thành khu công nghiệp lớn Tỉnh Đồng Nai với 177ha Chính mục tiêu hàng đầu KCN Thạnh Phú đặt vừa phát triển kinh kế vừa bảo vệ mơi trường bền vững Chính KCN Thạnh Phú luôn trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường đặc biệt vấn đề nước thải KCN Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải KCN Thạnh Phú – Đồng Nai công suất 4000m3/ngày.đêm” nhằm đáp ứng nhu cầu Tính chất nước thải KCN tương đối phức tạp, có dao động lớn, hàm lượng BOD5, SS cao Trong khóa luận tốt nghiệp này, đề xuất phương án với công nghệ tham khảo từ hệ thống XLNT vận hành với hiệu xử lý đạt tiêu chuẩn Công nghệ sử dụng để xử lý nước thải KCN thường áp dụng kết hợp hai trình hóa lý sinh học bao gồm cơng trình như: bể keo tụ - tạo bông, bể Aeroten bùn hoạt tính (Aeroten truyền thống), bể Aeroten dính bám, bể USBF, bể Unitank, Mương Oxy hóa, bể lọc Từ đó, đề xuất phương án xử lý nước thải KCN Thạnh Phú công suất 4000m3/ngày.đêm, với:  Phương án 1: Nước thải  Chắn rác thô Hầm bơm  Chắn rác tinh Bể trộn  Bể keo tụ tạo  Bể lắng  Bể USBF  Bể Khử Trùng  Rạch Tân Trạch  Phương án 2: Nước thải  Chắn rác thô Hầm bơm  Chắn rác tinh Bể trộn  Bể keo tụ tạo  Bể lắng  Bể trung gian  Bể SBR  Bể Khử Trùng  Rạch Tân Trạch SVTH: Đặng Thị Thu Thương iii GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ  Qua tính tốn, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án với lý :  Tính khả thi cao  Vận hành đơn giản  Tiết kiệm diện tích mặt  Giá thành xử lý 1m3 nước 3.500 VNĐ/m3, với phương án 3.700VNĐ/m3 SVTH: Đặng Thị Thu Thương iv GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ix DANH SÁCH HÌNH xi DANH SÁCH BẢNG xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA KHĨA LUẬN 1.3 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.4 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Chương TỔNG QUAN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC KCN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN CÁC KCN Ở VIỆT NAM 2.2 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP 2.3 MỘT SỐ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN – KCX 2.3.1 Khu công nghiệp Linh Trung I 2.3.2 Khu cơng nghiệp Biên Hòa II 10 2.3.3 Khu công nghiệp Tân Tạo 12 2.3.4 Khu công nghiệp Amata 14 Chương .17 KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI 17 3.1 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ .17 3.1.1 Vị trí địa lý 17 3.1.2 Cơ sở hạ tầng, quy mơ loại hình đầu tư vào KCN .17 3.1.2.1 Cơ sở hạ tầng 17 SVTH: Đặng Thị Thu Thương v GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CƠNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ 3.1.2.2 Quy mơ khu cơng nghiệp 20 3.1.2.3 Loại hình đầu tư vào khu cơng nghiệp 21 3.1.3 Tình hình hoạt động doanh nghiệp KCN 22 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA KCN 23 3.2.1 Nước ngầm 23 3.2.2 Nước thải .23 3.2.3 Nước mặt .23 Chương .24 TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO KCN THẠNH PHÚ VỚI 24 CÔNG SUẤT 4.000 M3/NGÀY 24 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 24 4.1.1 Tiêu chuẩn xử lý 24 4.1.2 Nguồn gốc phát sinh nước thải 24 4.1.2 Thành phần, tính chất nước thải .25 4.1.3 Lưu lượng nước thải 26 4.2 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CƠNG NGHỆ XỬ LÝ 28 4.3 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ .29 4.3.1 Phương án 29 4.2.2 Phương án 33 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .36 4.3.1 Phương án 36 4.3.1.1 Song chắn rác thô 36 4.3.1.2 Hầm bơm 36 4.3.1.3 Song chắn rác tinh 37 4.3.1.4 Bể điều hòa 38 4.3.1.5 Bể trộn 39 4.3.1.6 Bể phản ứng 40 4.3.1.7 Bể lắng đứng 41 4.3.1.8 Bể USBF 43 4.3.1.9 Bể chứa bùn 45 4.3.1.10 Bể khử trùng 45 4.3.1.11 Máy ép bùn dây đai 46 4.3.2 Phương án 46 4.3.2.1 Bể chứa nước trung gian 46 4.3.2.2 Bể SBR 46 4.4 TÍNH TỐN KINH TẾ 49 4.4.1 Dự toán kinh tế cho phương án 49 4.4.1.1 Chi phí đầu tư 50 4.4.1.2 Chi phí quản lý vận hành 50 4.4.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 51 SVTH: Đặng Thị Thu Thương vi GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ 4.4.1.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý 51 4.4.2 Dự toán kinh tế cho phương án 51 4.4.2.1 Chi phí đầu tư 52 4.4.2.2 Chi phí quản lý vận hành 52 4.4.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất 52 4.4.2.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý 52 4.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 53 Chương .54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 SVTH: Đặng Thị Thu Thương vii GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) MLSS : Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) USBF : Upflow Sludge Blanket Filter TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh KCN : Khu công nghiệp KCN-KCX : Khu công nghiệp - Khu chế xuất SVTH: Đặng Thị Thu Thương viii GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CƠNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ  Chí phí máy móc thiết bị Đơn vị tính (triệu Vật Tên thiết bị VND) Số liệu lượng Đơn Đơn Thành vị giá tiền 300 600 50 50 50 150 200 400 300 600 230 0.7 161 Hầm bơm Máy bơm: Model: TO250B415 Q = 6m3/ph - H =10m Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu: Thân gang, cánh gang Điện áp 3pha/380v/50hz/15kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Song chắn rác thô x x 1m + khung đỡ + Moto kéo ro Chắn rác tinh Song chắn rác tinh Inox Bể điều hòa Bơm nước thải: Model: TOS150B47.2L, Q = 240m3/h - H = 10m Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu: Thân gang, cánh gang Điện áp 3pha/380v/50hz/7.5kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Máy thổi khí: Model: RSR-150K, Q = 34,8m3/ph - H = 6m, N= 15kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Đĩa thổi khí Ecoflex-350; Pro - Equipment SVTH: Đặng Thị Thu Thương 14 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ Bể trộn + Bể phản ứng Động (APM – 334; P =1,1 kW) + cánh 70 280 4,8 m 34 Bộ điều khiển pH tự động 30 60 Bơm định lượng hóa chất Doseuro (Italy) 50 350 Bồn nhựa đựng hóa chất (V = m3) 20 30 60 m 439 khuấy Máng cưa bể phản ứng II + BTCT máng cưa Bể lắng đợt I Thép Ống lắng trung tâm, D1700, dày 6mm sơn epoxy Máng cưa, dày 3mm + BTCT máng 2x31 cưa 36 Thanh gạt bùn Bộ 120 240 Động quay 70 210 400 800 572 0.7 400 200 800 70 280 50 50 Bể USBF Máy thổi khí: Model:RSR-300K, Q = 91.31m 3/ph – H = 6m, N=45kW, 9600(rpm) Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Đĩa thổi khí Ecoflex-350; Pro – Equipment Máy bơm bùn: Model: SP60 G, 230V/50Hz, Q = 4,8m3/h, H = 5m Hãng sản xuất: EBARA – ITALY Moto quay + cánh khuấy trộn ngăn anoxic Bể khử trùng Bộ điều khiển tự động xác định pH, nhiệt độ đầu SVTH: Đặng Thị Thu Thương 15 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ Bộ điều khiển tự động xác định clo dư đầu 50 50 Bộ 35 35 Bộ 80 160 150 300 máy 1200 1200 Máy nén khí máy 20 20 Bồn hóa chất 2000L + bơm hóa chất Bộ 35 35 Bồn nhựa đựng hóa chất (V = m3) + bơm định lượng hóa chất Bể chứa bùn Moto + cánh khuấy Bơm bùn Model: SP60 G, 230V/50Hz, Q = 4,8m3/h, H = 5m Hãng sản xuất: EBARA – ITALY Máy ép bùn Model: SP-2500, độ rộng băng tải 2500mm, cơng suất: 7-15m3/h, trọng lượng 5000kg Kích thước: L=4000mm, W=2950mm,H=2300mm TỔNG 8160  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp Phụ kiện Số Thành tiền Đơn vị Đơn giá 2,5%(T1+T2) 660 Hệ thống điện ( dây, CB, rơle…) 2,5%(T1+T2) 660 Chi phí lập quản lý dự án lần 2,5%(T1+T2) 660 Thiết kế lần 2,5%(T1+T2) 660 Nhân công 12 người 4%(T1+T2) 1200 Tủ điện 500 1000 Hệ thống PCCC 10 Cột 10 100 Vận chuyển 10 lần 20 200 Hệ thống đường ống ( ống, van thép, PVC) SVTH: Đặng Thị Thu Thương lượng 16 (triệu VNĐ) GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ Số Phụ kiện lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền (triệu VNĐ) Hồn cơng lần 60 60 Nghiệm thu lần 50 100 TỔNG 5430 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: Tđtbđ = T1 + T2 + T3 = 18950+ 8160+ 5430 = 32540 triệu VNĐ A.2 Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất Số lượng Tên hố chất Đơn giá (kg/tháng) Thành tiền (1000VNĐ) (triệuVNĐ/tháng) NaClO (0,003kg/m3) 360 1.1 Phèn nhôm (0,05kg/m3) 6000 2.5 15 Polymer anion ( 0,002kg/m3) 240 60 14.4 Polymer cation (0,002kg/m3) 154.8 60 9.3 NaOH ( 0,01kg/m3) 479 15 7.2 H2SO4 ( 0,008kg/m3) 587 5.2 TỔNG 52.2  Chi phí nhân công vận hành Biên chế Số người Công nhân vận hành Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) 15 TỔNG SVTH: Đặng Thị Thu Thương 15 17 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ  Chi phí điện Cơng suất Số Thời gian hoạt Điện tiêu Đơn giá Thành tiền kW/h lượng động (h) thụ (tháng) (VNĐ/kW) (triệuVNĐ/tháng) 0.25 24 1260 1500 1.89 Máy thổi khí bể điều hồ 15 24 10800 1500 16.2 Máy thổi khí USBF 45 24 32400 1500 48.6 Bơm bùn bể USBF 5.5 24 7920 1500 11.88 Bơm bùn bể chứa bùn 2.2 462 1500 0.69 Bơm nước hầm bơm 15 12 5400 1500 8.1 Bơm nước bể điều hoà 7.5 12 2700 1500 4.05 Moto keo ro rổ rác 1.5 1 45 1500 0.067 Moto bể lắng 1.5 24 2160 1500 3.24 Moto cánh khuấy 1.1 48 6336 1500 9.5 Máy nén khí 0.2 42 1500 0.63 Tên thiết bị Máy bơm hoá chất TỔNG SVTH: Đặng Thị Thu Thương 18 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên 94.8 THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CƠNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm:  Thay nhớt  Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng T7 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% x 32540  145 triệu VNĐ/năm = 12.3 triệuVNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh =T4 + T5 + T6 + T7 = 52.2 + 94.8 + 15 + 12.3 = 174 triệu VNĐ /tháng A.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 32544 triệuVNĐ, với lãi suất vay ưu đãi dài hạn 8%/năm (Quyết định số 24/QĐ-HĐQL ngày 12/01/2004 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam việc ban hành quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ đồng tài trợ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam), với niên hạn hoạt động công trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi vận hành hàng ( triệu kỳ ( triệu suất ngân hàng (năm) VNĐ) VNĐ) (triệu VNĐ) 32540 1627 2603.2 4230.2 30913 1627 2473.04 4100.04 29286 1627 2342.88 3969.88 27659 1627 2212.72 3839.72 26032 1627 2082.56 3709.56 24405 1627 1952.4 3579.4 22778 1627 1822.24 3449.24 21151 1627 1692.08 3319.08 19524 1627 1561.92 3188.92 SVTH: Đặng Thị Thu Thương 19 Trả ngân hàng ( triệu VNĐ) GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ Thời gian Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi vận hành hàng ( triệu kỳ ( triệu suất ngân hàng (năm) VNĐ) VNĐ) (triệu VNĐ) 10 17897 1627 1431.76 3058.76 11 16270 1627 1301.6 2928.6 12 14634 1627 1171.44 2798.44 13 13016 1627 1041.28 2668.28 14 11389 1627 911.12 2538.12 15 9762 1627 780.96 2407.96 16 8135 1627 650.8 2277.8 17 6508 1627 520.64 2147.64 18 4881 1627 390.48 2017.48 19 3254 1627 260.32 1887.32 20 1627 1627 130.16 1757.16 TỔNG Trả ngân hàng ( triệu VNĐ) 59873.6 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 59873.6/20/12 = 249 triệu VNĐ/tháng A.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý Giá 1m3 nước = T  Tvh 249  174   3500 VNĐ Q * 30 4000 * 30 Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 3500VNĐ SVTH: Đặng Thị Thu Thương 20 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CƠNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ B – DỰ TỐN CHO PHƯƠNG ÁN A.1 Chi phí đầu tư  Chí phí xây dựng Hạng mục cơng trình Vật liệu Khối tích Đơn vị tính ( triệu VND ) đặc Đơn vị Đơn giá Thành tiền ( tr/m3) (triệu VND) Hầm bơm BTCT 71.632 m3 6.50 530 Bể điều hòa BTCT 536.436 m3 6.50 3617 Bể trộn BTCT 20.028 m3 6.50 188 Bể phản ứng BTCT 37.116 m3 6.50 294 Bể lắng I BTCT 129.288 m3 6.50 905 Bể trung gian BTCT 66.8 m3 6.50 527 Bể SBR BTCT 647.34 m3 6.50 4685 Bể khử trùng BTCT 48.858 m3 6.50 383 Bể chứa bùn BTCT 35.418 m3 6.50 295 67.32 m2 4.00 269 232 m2 4.00 928 80.9 m2 4.00 324 Nhà điều hành Tường gạch Trụ BTCT Nhà chứa thiết bị, Tường gạch hóa chất Trụ BTCT Nhà bảo vệ, nhà Tường gạch nghỉ Trụ BTCT Hàng rào, cổng Sắt 6475 m 0.40 2495 Đường nội Nhựa đường 1200 m2 1.00 1200 Cây xanh 900 m2 0,30 270 Hệ thống chiếu sáng 12 Trụ 15.00 180 Thép 10.00 50 Thép 210 m2 6.00 1260 Cầu thang Hệ thống lang can;hàng lang cụm bể TỔNG SVTH: Đặng Thị Thu Thương 19450 21 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CƠNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ  Chí phí máy móc thiết bị Đơn vị tính (triệu Tên thiết bị Vật liệu Số VND) lượng Đơn Đơn Thành vị giá tiền 300 600 50 50 50 150 200 400 300 600 Hầm bơm Máy bơm: Model: TO250B415 Q = 6m3/ph - H = 10m Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu: Thân gang, cánh gang Điện áp 3pha/380v/50hz/15kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Song chắn rác thô x x 1m + khung đỡ + Moto kéo ro Chắn rác tinh Song chắn rác tinh Inox Bể điều hòa Bơm nước thải: Model: TOS150B47.2L, Q = 240m3/h H = 10m Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu: Thân gang, cánh gang Điện áp 3pha/380v/50hz/7.5kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Máy thổi khí: Model: RSR-150K, Q = 34,8m3/ph - H = 6m, N= 15kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN SVTH: Đặng Thị Thu Thương 22 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CƠNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ Đĩa thổi khí Ecoflex-350; Pro - 230 0.7 161 70 280 4,8 m 34 30 60 50 350 20 30 60 2x31.36 m 439 Thanh gạt bùn Bộ 60 120 Động quay 70 210 150 0.7 105 300 1200 738 0.7 520 100 300 50 50 Equipment Bể trộn + Bể phản ứng Động (APM – 334; P =1,1 kW) + cánh khuấy Máng cưa bể phản ứng II + BTCT máng cưa Bộ điều khiển pH tự động Bơm định lượng hóa chất Doseuro (Italy) Bồn nhựa đựng hóa chất (V = m3) Bể lắng đợt I Thép sơn Ống lắng trung tâm, D1700, dày 6mm epoxy Máng cưa, dày 3mm + BTCT máng cưa Bể trung gian Đĩa khuếch tán khí Bể SBR Máy thổi khí: Model: RSR 250K, Q = 54,58 m3/phút – H = 6m, N=22kW, 1150(rpm) Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Đĩa thổi khí Ecoflex-350; Pro – Equipment Thiết bị rút nước (Decanter) Bể khử trùng Bộ điều khiển tự động xác định pH, SVTH: Đặng Thị Thu Thương 23 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ nhiệt độ đầu Bộ điều khiển tự động xác định clo dư 50 50 Bộ 35 35 Bộ 80 160 150 300 máy 1200 1200 Máy nén khí máy 20 20 Bồn hóa chất 2000L + bơm hóa chất Bộ 55 55 đầu Bồn nhựa đựng hóa chất (V = m3) + bơm định lượng hóa chất Bể chứa bùn Moto + cánh khuấy Bơm bùn Model: SP60 G, 230V/50Hz, Q = 4,8m3/h, H = 5m Hãng sản xuất: EBARA – ITALY Máy ép bùn Model: SP-2500, độ rộng băng tải 2500mm, công suất: 7-15m3/h, trọng lượng 5000kg Kích thước: L=4000mm, W=2950mm,H=2300mm TỔNG 8250  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp Thành Phụ kiện Số lượng Đơn vị Đơn giá tiền (triệu VNĐ) Hệ thống đường ống ( ống, van 2,5%(T1+T2) 700 Hệ thống điện ( dây, CB, rơle…) 2,5%(T1+T2) 700 Chi phí lập quản lý dự án lần 2,5%(T1+T2) 700 Thiết kế lần 2,5%(T1+T2) 700 thép, PVC) SVTH: Đặng Thị Thu Thương 24 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000 M 3/NG.Đ Thành Số Phụ kiện lượng Đơn vị tiền Đơn giá (triệu VNĐ) Nhân công 12 người 4%(T1+T2) 1300 Tủ điện 500 1000 Hệ thống PCCC 10 Cột 10 100 Vận chuyển 10 lần 20 200 Hồn cơng lần 50 50 Nghiệm thu lần 60 120 TỔNG 5580 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: Tđtbđ = T1 + T2 + T3 = 19450+ 8250+ 5580 = 33280 triệu VNĐ A.2 Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất Số lượng Tên hố chất (kg/tháng) Đơn giá Thành tiền (1000VNĐ) (triệuVNĐ/tháng) NaClO (0,003kg/m3) 360 1.1 Phèn nhôm (0,05kg/m3) 6000 2.5 15 Polymer anion ( 0,002kg/m3) 240 60 14.4 Polymer cation (0,002kg/m3) 154.8 60 9.3 NaOH ( 0,01kg/m3) 479 15 7.2 H2SO4 ( 0,008kg/m3) 587 5.2 TỔNG SVTH: Đặng Thị Thu Thương 52.2 25 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CƠNG SUẤT 4000 M3/NG.Đ  Chi phí điện Tên thiết bị Máy bơm hố chất Cơng suất kW/h Số lượng Thời gian hoạt Điện tiêu động (h) thụ (tháng) Đơn giá Thành tiền (VNĐ/kW) (triệuVNĐ/tháng) 0.25 24 1260 1500 1.89 15 24 21600 1500 32.4 Máy thổi khí SBR 22 12 23760 1500 35.64 Bơm bùn bể chứa bùn 2.2 462 1500 0.7 Bơm nước hầm bơm 15 12 5400 1500 8.1 Bơm nước bể điều hoà 7.5 12 2700 1500 4.05 Moto keo ro rổ rác 1.5 1 45 1500 0.067 Moto bể lắng 1.5 24 2160 1500 3.24 Moto cánh khuấy 1.1 24 3168 1500 4.75 Máy thổi khí bể điều hồ bể trung gian TỔNG SVTH: Đặng Thị Thu Thương 26 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên 92 THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000M 3/NG.Đ  Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Cơng nhân vận hành Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) 15 TỖNG 15  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm:  Thay nhớt  Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng T7 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% x 33280  166 triệu VNĐ/năm = 13.8 triệuVNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh =T4 + T5 + T6 + T7 = 52.2 + 92 + 15 + 13.8 = 182 triệu VNĐ /tháng A.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 33280 triệuVNĐ, với lãi suất vay ưu đãi dài hạn 8%/năm (Quyết định số 24/QĐ-HĐQL ngày 12/01/2004 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam việc ban hành quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ đồng tài trợ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam), với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian Tiền vay Tiền trả lãi Trả ngân vận hành ngân hàng ( suất ngân hàng hàng ( triệu (năm) triệu VNĐ) (triệu VNĐ) VNĐ) 33280 1664 2662.4 4326.4 31616 1664 2529.28 4193.28 29952 1664 2396.16 4060.16 28288 1664 2263.04 3927.04 Trả nợ định kỳ SVTH: Đặng Thị Thu Thương ( triệu VNĐ) 27 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THIẾT KẾ HTXLNT KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ CÔNG SUẤT 4000M 3/NG.Đ 26624 1664 2129.92 3793.92 24960 1664 1996.8 3660.8 23296 1664 1863.68 3527.68 21632 1664 1730.56 3394.56 19968 1664 1597.44 3261.44 10 18304 1664 1464.32 3128.32 11 16640 1664 1331.2 2995.2 12 14976 1664 1198.08 2862.08 13 13312 1664 1064.96 2728.96 14 11648 1664 931.84 2595.84 15 9984 1664 798.72 2462.72 16 8320 1664 665.6 2329.6 17 6656 1664 532.48 2196.48 18 4992 1664 399.36 2063.36 19 3328 1664 266.24 1930.24 20 1664 1664 133.12 1797.12 TỔNG 61235.2 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T =61235.2/20/12 = 256 triệu VNĐ/tháng A.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý Giá 1m3 nước = T  Tvh 256  182   3700 VNĐ Q * 30 4000 * 30 Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 3700VNĐ SVTH: Đặng Thị Thu Thương 28 GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên ... Điểm bật thu hút đầu tư vào KCN thời gian qua bên cạnh việc tiếp tục thu hút dự án quy mô vừa, KCN thu hút nhiều dự án quy mô lớn, SVTH: Đặng Thị Thu Thương GVHD: Th.S Phạm Trung Kiên THI T KẾ... thơng số thi t kế kích thước bể điều hòa 38 Bảng 4.11 Các thông số thi t kế kích thước trộn 39 Bảng 4.12 Các thông số thi t kế kích thước bể phản ứng 40 Bảng 4.13 Các thông số thi t... số thi t kế kích thước song chắn rác thơ 35 Bảng 4.7 Các thông số thi t kế kích thước hầm bơm 36 Bảng 4.8 Các thông số thi t kế song chắn rác tinh 37 Bảng 4.9 Các thơng số thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY.ĐÊM., THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ – ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY.ĐÊM.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay