23 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT yên lạc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

16 35 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:58

a là: 2n-k.4k = 28-2 = 1024 Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (4) Sai Hai cặp trao đổi chéo kép khơng đồng thời điểm số giao tử tối đa là: 2n-k.6k = 28-2.62 = 2304 (5) Hai cặp trao đổi chéo kép đồng thời điểm số giao tử tối đa là: 2n-k.8k = 28-2.82 = 4096 ⇒ (4) (5) sai Đáp án B Câu 40 Chọn đáp án B Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 4096 ⇒ (4) (5) sai Đáp án B Câu 40 Chọn đáp án B Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ...(4) Sai Hai cặp có trao đổi chéo kép khơng đồng thời điểm số giao tử tối đa là: 2n-k.6k = 28-2.62 = 230 4 (5) Hai cặp có trao đổi chéo kép đồng thời điểm số giao tử
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT yên lạc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 23 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT yên lạc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay