XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

145 26 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:49

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ––&—— ĐẶNG ANH THƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ––&—— ĐẶNG ANH THƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Ngành: Quản Lý Môi Trường Du Lịch Sinh Thái LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Kết thúc quãng thời gian học tập trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, trang bị với nhiều kiến thức chuyên ngành lẫn kĩ mềm, kinh nghiệm quý báu hành trang tương lai cho thân Đặc biệt khóa luận tốt nghiệp cột mốc quan trọng kết thúc trình phấn đấu rèn luyện sinh viên lại mở đường mới, đường bước vào đời Em xin cảm ơn quý thầy cô ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô Khoa Môi Trường truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Đặc biệt thời gian làm luận văn, em hướng dẫn ân cần tận tình Cơ Hồng Thị Mỹ Hương Em xin chân thành cảm ơn ghi nhớ sâu sắc tình cảm cơng lao Cơ dành cho em Chân thành cảm ơn anh (chị) trước tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến để em hồn thiện luận văn Chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc nhà máy Chế Biến Đá Granite Đức Long Gia Lai tạo điều kiện cho em có hội quý giá quan sát thực tế, sử dụng số liệu thông tin luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn đến q thầy cơ, gia đình, anh chị bạn bè giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn tất cả! Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên Đặng Anh Thư ii TÓM TẮT Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy Chế Biến Đá Granite Đức Long Gia Lai theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” tiến hành khoảng thời gian từ 3/2011 đến 7/2011 · Sự tiếp cận với đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài · Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 o Giới thiệu đời tiêu chuẩn o Cấu trúc yêu cầu tiêu chuẩn o Lợi ích việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 · Tổng quan Nhà máy Chế biến Đá Granite Đức Long Gia Lai với: o Những nét hình thành phát triển Nhà máy o Cơ cấu tổ chức, sở vật chất, hạ tầng, nguyên vật liệu, sản phẩm quy trình cơng nghệ Nhà máy o Đánh giá trạng môi truờng Nhà máy o Đánh giá trạng quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy Trên sở đó, kết hợp tình hình tài điều kiện khác Công ty để đánh giá khả xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 · Xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 theo bước sau: o Xác định phạm vi áp dụng thành lập ban quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy o Xây dựng sách OH&S o Trên sở trạng Nhà máy nguồn lực sẵn có Cơng ty , nêu lên bước xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp cho Nhà máy o Xây dựng hệ thống văn tài liệu tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, giảm thiểu ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Nhà máy · Kết luận kiến nghị: trình bày kết luận chung trạng quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy, đề xuất biện pháp cải tiến công tác quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT III MỤC LỤC IV DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIII DANH SÁCH CÁC BẢNG IX CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.1 KHÁI NIỆM OHSAS 2.2 SỰ RA ĐỜI CỦA OHSAS 2.3 CẤU TRÚC HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.4 CÁC YÊU CẦU CỦA OHSAS 18001:2007 2.5 CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ CHỨNG NHẬN CHO HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.5.1 Chuẩn bị 2.5.2 Xây dựng hệ thống tài liệu 2.5.3 Áp dụng hệ thống tài liệu 2.5.4 Xem xét cải tiến 2.5.5 Đánh giá tổ chức chứng nhận 2.5.6 Duy trì hệ thống 2.6 LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.6.1 Về mặt thị trường 2.6.2 Về mặt kinh tế 2.6.3 Quản lý rủi ro 2.6.4 Tạo sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận thừa nhận iv CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 3.1 GIỚI THIỆU NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 3.1.1 Giới thiệu chung 3.1.2 Vị trí địa lý quy mơ nhà máy 3.1.3 Cơ cấu tổ chức, bố trí nhân 3.1.4 Máy móc, thiết bị, hố chất sử dụng 10 3.2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 11 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 12 3.3.1 Hiện trạng môi trường 12 3.3.1.1 Mơi trường khơng khí 12 3.3.1.2 Nước thải Nhà máy 14 3.3.1.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại Nhà máy 14 3.3.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng nhà máy 15 3.4 HIỆN TRẠNG ATVSLĐ TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 16 3.4.1 Phòng hành chánh 16 3.4.2 Tổ chức cơng đồn 16 3.4.3 Tổ an toàn lao động, tổ vệ sinh viên 17 3.4.4 Phòng y tế 17 3.4.5 Nhà ăn 17 3.4.6 Cơng tác thực an tồn sản xuất 17 3.4.7 Tình hình tai nạn lao động cháy nổ 18 3.5 ÐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 VÀO NHÀ MÁY 19 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 20 4.1 MƠ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 20 4.2 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG, THÀNH LẬP BAN OH&S VÀ CHÍNH SÁCH OH&S 21 4.2.1 Phạm vi hệ thống quản lý OH&S 21 v 4.2.2 Thành lập ban OH&S 21 4.2.3 Chính sách OH&S 21 4.3 HOẠCH ĐỊNH 23 4.3.1 Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiểm soát 23 4.3.1.1 Nhu cầu nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro 23 4.3.1.2 Tiến trình nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro 24 4.3.1.3 Cách thức đánh giá 24 4.3.1.4 Tài liệu tham chiếu 35 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 36 4.3.2.1 Yêu cầu chung 36 4.3.2.2 Tiến trình cập nhật Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 36 4.3.2.3 Tài liệu tham chiếu 41 4.3.3 Mục tiêu chương trình 42 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 46 4.4.1 Xác định nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 46 4.4.1.1 Giám đốc 46 4.4.1.2 Phó Giám đốc thường trực 46 4.4.1.3 Đại diện lãnh đạo OH&S 46 4.4.1.4 Ban OH&S 47 4.4.1.5 Các phòng ban đơn vị 47 4.4.1.6 Công nhân viên 47 4.4.2 Đào tạo, nhận thức lực 48 4.2.2.1 Yêu cầu chung 48 4.4.2.2 Tài liệu tham chiếu 48 4.4.3 Trao đổi thông tin, tham gia tham vấn 48 4.4.3.1 Yêu cầu chung 48 4.4.3.2 Tiến trình thực 49 4.4.3.3 Tài liệu tham chiếu 49 4.4.4 Tài liệu 49 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 51 4.4.5.1 Yêu cầu chung 51 4.4.5.2 Tài liệu tham chiếu 51 vi 4.4.6 Kiểm soát điều hành 51 4.4.6.1 Yêu cầu chung 51 4.4.6.2 Nội dung kiểm soát điều hành 52 4.4.6.3 Tài liệu tham chiếu 52 4.4.7 Chuẩn bị đáp ứng tình khẩn cấp 52 4.4.7.1 Yêu cầu chung 52 4.4.7.2 Nội dung 52 4.4.7.3 Tài liệu tham chiếu 53 4.5 KIỂM TRA, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA 53 4.5.1 Giám sát, đo lường kết hoạt động 53 4.5.1.1 Yêu cầu chung 53 4.5.1.2 Tài liệu tham chiếu 54 4.5.2 Đánh giá phù hợp 54 4.5.2.1 Yêu cầu chung 54 4.5.2.2 Tài liệu tham chiếu 54 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 55 4.5.3.1 Điều tra cố 55 4.5.3.2 Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục & phòng ngừa 56 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 56 4.5.4.1 Yêu cầu chung 56 4.5.4.2 Tài liệu tham chiếu 57 4.5.5 Đánh giá nội 57 4.5.5.1 Yêu cầu chung 57 4.5.5.2 Tài liệu tham chiếu 58 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 KẾT LUẬN 60 5.2 KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 63 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CNV Công nhân viên ĐLGL Đức Long Gia Lai TNLĐ Tai nạn lao động OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series NLĐ Người lao động BHLĐ Bảo hộ lao động BVMT Bảo vệ môi trường BNN Bệnh nghề nghiệp PCCC Phòng cháy chữa cháy STAT Sổ tay an toàn AT&SKNN An toàn sức khỏe nghề nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn GPKD Giấy phép kinh doanh KCN Khu công nghiệp STT Số thứ tự BYT Bộ Y Tế QĐ Quyết định QCVN Quy chuẩn Việt Nam ATLĐ An toàn lao động BM Biểu mẫu TT Thủ tục TNGT Tai nạn giao thông GĐ/PGĐ Giám Đốc/Phó Giám Đốc UPTTKC Ứng phó tình trạng khẩn cấp viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Sơ đồ 2.1:Các bước xây dựng chứng nhận Hệ thống OHSAS 18001:2007 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Nhà máy Chế Biến Đá Granite Đức Long Gia Lai Sơ đồ 3.2: Sơ đồ công nghệ chế biến 11 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Nhà máy Chế Biến Đá Granite ĐLGL 15 Sơ đồ 4.1: Mô hình Hệ thống quản lý AT&SKNN 20 Sơ đồ 4.2: Sơ đồ tổ chức ban OH&S Nhà máy Chế Biến Đá Granite ĐLGL 21 Sơ đồ 4.3: Sơ đồ phân cấp tào liệu hệ thống OH&S Nhà máy 50 Bảng 3.1: Diện tích hạng mục cơng trình Bảng 3.2: Các phương tiện, thiết bị sử dụng sản xuất 11 Bảng 3.3: Kết phân tích trạng chất lượng khơng khí nhà máy 13 Bảng 3.4 : Kết phân tích chất lượng khơng khí xung quanh nhà máy 13 Bảng 3.5: Thống kê tình hình TNLĐ từ năm 2008 đến 2010 18 Bảng 4.1 Tiến trình nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro 24 Bảng 4.2: Tần suất xảy cố 24 Bảng 4.3: Mức độ nghiêm trọng 25 Bảng 4.4: Đánh giá mức độ nguy hại cố 25 Bảng 4.5: Diễn giải mức độ nguy hại tính ưu tiên thực giải pháp ngăn ngừa 26 Bảng 4.6: Bảng nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro đề xuất biện pháp kiểm soát 27 Bảng 4.7: Tiến trình cập nhật Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 36 Bảng 4.8: Danh mục Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 37 Bảng 4.9: Tiến trình lập mục tiêu, tiêu chương trình hành động OHSAS 42 Bảng 4.10: Mục tiêu, tiêu chương trình hành động OH&S Nhà máy chế biến đá granite ĐLGL 44 Bảng 4.11: Tiến trình trao đổi thơng tin, tham gia tham vấn 49 Bảng 4.12: Trách nhiệm biên soạn, kiểm tra phê duyệt tài liệu nội 50 Bảng 4.13: Tiến trình điều tra cố 55 ix NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định phương cách thống cho hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp thời tiểm ẩn hệ thống quản lý OH&S PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho: · Tất khơng phù hợp có khả xảy ra, phát CBCNV Nhà máy trình giám sát, xem xét đánh giá nội · Tất ý kiến khách hàng xem xét thấy liên quan đến không phù hợp kết đánh giá bên TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an tồn - Thủ tục Trao đổi thơng tin, tham gia tham vấn TT – 04 - Thủ tục Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp TT – 07 - Thủ tục Đánh giá nội TT – 13 - Xem xét lãnh đạo NỘI DUNG Trách nhiệm Mọi người, đặc biệt đánh giá viên OH&S Trưởng đơn vị liên quan Nhân viên phân cơng ĐDLĐ Tiến trình Thu thập thơng tin Điều tra nguyên nhân phương pháp giải vấn đề Thực hành động khắc phục phòng ngừa Đánh giá hiệu Đạt Nhân viên phân công Biểu mẫu Lưu hồ sơ Chưa đạt NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Thông tin không phù hợp 4.1 a Khi phát không phù hợp khả tiểm ẩn gây không phù hợp (chẳng hạn không hiệu hệ thống quản lý OH&S, hoạt động q trình ảnh hưởng đến OH&S) nhân viên có trách nhiệm báo cáo đến Trưởng đơn vị/bộ phận liên quan/ĐDLĐ (sử dụng biểu mẫu BM-11-02 hành động cần khắc phục, BM-11-01 đề xuất phòng ngừa) nhằm tìm biện pháp giải Thông tin không phù hợp là: b - Kết đợt đánh giá nội (TT – 13); - Các báo cáo đột xuất từ CBCNV Nhà máy; - Đánh giá bên hệ thống quản lý OH&S ; - Thông tin khiếu nại khách hàng, cộng đồng dân cư xung quanh liên quan đến không phù hợp; Đánh giá mức độ không phù hợp c 4.2 - Nặng: Sự không phù hợp liên quan đến hệ thống văn thực khơng văn có tính hệ thống - Nhẹ: Sự không phù hợp liên quan đến việc không thực văn không gây hậu lớn khơng có tính hệ thống - Khuyến cáo: Sự không phù hợp xảy lần sơ suất làm việc Xác định nguyên nhân thực giải pháp Khi nhận báo cáo không phù hợp đề xuất phòng ngừa, Trưởng đơn vị/bộ phận liên quan phải phân cơng người thực hiện, nhanh chóng tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân, đưa giải pháp phù hợp công việc phải xác định thời hạn phải hoàn thành 4.3 Đánh giá hiệu biện pháp ĐDLĐ có trách nhiệm xem xét tính hiệu biện pháp thực (trên sở chứng khách quan) Nếu biện pháp thực không hiệu quả, ĐDLĐ báo cáo Ban Giám đốc để đưa giải pháp phù hợp NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 4.4 THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Báo cáo Các kết thực hành động khắc phục/phòng ngừa phải chuyển đến họp xem xét định kỳ/không định kỳ lãnh đạo họp gần theo Xem xét lãnh đạo (4.6) Nếu không phù hợp phát từ khiếu nại khách hàng, ĐDLĐ báo kết thực hành động khắc phục phòng ngừa tới Bộ phận chăm sóc khách hàng để có giải khiếu nại BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 BM-11-01:1 Phiếu đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa: PHIẾU ĐỀ XUẤT PHỊNG NGỪA Bộ phận cần phòng ngừa: Tài liệu liên quan: Những sở liệu: Nội dung đề xuất phòng ngừa: Người chịu trách nhiệm hành động phòng ngừa: Ngày hoàn thành: Phê duyệt Người đề xuất Trưởng phận cần phòng ngừa KIỂM TRA HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Nội dung: Kết quả, đề xuất: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm………… Người kiểm tra 5.2 Đơn vị kiểm tra BM-11-02: Bảng thống kê hành động khắc phục phòng ngừa LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa ĐDLĐ, Ban OH&S Trưởng phòng ban 03 năm Bảng thống kê hành động khắc phục phòng có liên quan ngừa NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp cho việc kiểm soát hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hệ thống chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S Nhà máy TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn 4.1 NỘI DUNG Thu thập, phân loại Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại tồn q trình thực công việc từ bắt đầu kết thúc công việc Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, khơng dùng bút xóa trắng viết đè lên bôi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo qui định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lắp khơng liên quan 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file hay đĩa vi tính mơi trường khơ ráo, thuận tiện cho việc truy cập Thời gian lưu giữ loại hồ sơ qui định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm sốt (BM-12-01) 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có Ban Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BM-12-02) 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-12-03) Đề nghị phải Giám đốc Nhà máy phê duyệt (đối với NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / hồ sơ ĐDLĐ duyệt hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng Tổ chức hành chánh Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-12-03) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng Tổ chức hành chánh lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng Tổ chức hành chánh quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM–12–01: Danh mục loại hồ sơ kiểm soát STT 5.2 DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Nơi cất giữ Người giữ Biểu mẫu BM-12-02:Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : STT Loại hồ Tên hồ Họ Đơn vị Hình thức sử Ngày Ký Ngày sơ/tài sơ/mã tên công dụng hẹn trả nhận trả liệu số người sử tác Xem Mượn dụng 5.4 Biểu mẫu BM-12-03: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng lưu giữ sử dụng : BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ 2.Người định STT Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 3.Nhân viên phòng TCHC LƯU HỒ SƠ Hồ sơ Danh mục hồ sơ OH&S Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Ban OH&S Lưu giữ suốt trình sử dụng Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ Trưởng phòng ban có hồ sơ OH&S liên quan 01 năm xử lý hồ Biên xử lý hồ sơ hết thời sơ phiên hồ sơ hạn sử dụng xử lý NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG 2.1 Đối tượng áp dụng Hệ thống quản lý OH&S Nhà máy 2.2 Trách nhiệm áp dụng Tất phòng ban trực thuộc Nhà máy, chuyên gia đánh giá nội tiến hành đánh giá hệ thống quản lý OH&S Nhà máy TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an tồn - Thủ tục Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa NỘI DUNG 4.1 Quy định chung TT - 11 Đánh giá nội trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập đại diện lãnh đạo nhân viên Công ty đào tạo thành chuyên gia đánh giá thực Công tác đánh giá nội ln bảo đảm tính khách quan vô tư để xác định mức độ thực chuẩn mực xác định Quá trình đánh giá lập thành văn để làm chứng xem xét Đồn đánh giá: gồm hay nhiều chuyên gia đánh giá NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Lưu đồ tiến trình Trách nhiệm ĐDLĐ Tiến trình Biểu mẫu Lập chương trình kiểm tốn nội Giám đốc Doanh nghiệp Xét duyệt Không Chấp nhận ĐDLĐ Thơng báo triển khai thực Đồn đánh giá đơn vị có liên quan Tiến hành kiểm tốn Đánh giá trưởng Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ 4.2 Theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mỗi đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có không phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với trưởng đồn) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.3 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đồn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thông báo đánh giá trình Giám đốc Doanh nghiệp gửi đến Đồn đánh giá phận đuợc đánh giá NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 4.4 Chuẩn bị đánh giá a Đoàn đánh giá THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định b Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 4.5 Tiến hành đánh giá a Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá b Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai cơng việc Khi tiến hành đánh giá, phát có không phù hợp, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-13-03) lưu ý chứng khách quan c Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời Mã hiệu: TT – 13 THỦ TỤC Lần ban hành: 01 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.6 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo không phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc 4.7 Theo dõi thực biện pháp khắc phục Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa (TT – 11) 5.1 BIỂU MẪU SỬ DỤNG Biểu mẫu BM-13-01: Kế hoạch đánh giá nội - năm ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S Biểu mẫu BM-13-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Nhà máy 5.2 Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Doanh nghiệp Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt Biểu mẫu BM-13-03: Phiếu ghi chép đánh giá 5.3 PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Đánh giá viên Ký tên Ngày Phòng ban: STT 5.5 Nội dung Ghi Biểu mẫu BM-13-04: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI 5.6 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Biểu mẫu BM-13-05: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận STT LƯU HỒ SƠ Hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội - năm Báo cáo đợt đánh giá Thơng báo chương trình đánh giá nội Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan ĐDLĐ, ban OH&S Trưởng phận Ban OH&S phòng ban có liên quan 02 năm PHỤ LỤC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI Toàn cảnh Nhà máy chế biến đá granite Đức Long Gia Lai Bên phân xưởng Bên phân xưởng Hình ảnh số mối nguy nhận diện ... vương quốc Anh mong muốn thực cho phù hợp với luật pháp Anh sức khỏe nghề nghiệp, chưa phải tiêu chuẩn tổng quát để đăng ký chứng nhận Nhằm phát triển rộng rãi hơn, Viện tiêu chuẩn Anh quốc phát... Nhà máy thu gom lưu trữ thùng chuyên dụng Sau phân loại thành phần có khả tái sử dụng giữ lại, tập trung bán cho đơn vị thu mua, phần lại Cơng Ty Cơng Trình Đơ Thị Pleiku định kì đến thu gom... cơng nhân ngày cao… Do đó, nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người lao động doanh nghiệp quan tâm thực Đối với doanh nghiệp, việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANITE ĐỨC LONG GIA LAI THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay