THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY DỆT, NHUỘM SỢI, VẢI VÀ IN BÔNG TẠI LÔ I4 KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG – HÀN QUỐC, CÔNG SUẤT 500M 3 NGÀY

197 17 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY DỆT, NHUỘM SỢI, VẢI VÀ IN BÔNG TẠI LÔ I4 KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG – HÀN QUỐC, CÔNG SUẤT 500M3/NGÀY Họ tên: CÙ THẢO NGUYÊN Lớp : DH07MT Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 TP.HCM, Tháng 07/2011 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY DỆT, NHUỘM SỢI, VẢI VÀ IN BÔNG TẠI LÔ I4 KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG – HÀN QUỐC, CÔNG SUẤT 500M3/NGÀY Tác giả CÙ THẢO NGUYÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN - TP HCM 07/2011 - Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐH NƠNG LÂM TP HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc KHOA MÔI TRƯỜNG ===oOo=== & TÀI NGUYÊN ************** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNGVÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV:CÙ THẢO NGUYÊN MSSV: 07127097 NIÊN KHOÁ: 2007 – 2011 Tên đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY DỆT, NHUỘM SỢI, VẢI VÀ IN BÔNG TẠI LÔ I4 KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG – HÀN QUỐC, CƠNG SUẤT 500M3/NGÀY Nội dung KLTN:  Tìm hiểu tính chất nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp  Xem xét trạng mặt hệ thống xử lý nước thải qua vẽ có  Thu thập số liệu nước thải đầu vào công nghệ xử lý số công ty dệt nhuộm, so sánh với tính chất nước thải nhà máy thực đề tài để đưa tính chất nước thải cần xử lý  Đề xuất cơng nghệ, tính tốn thiết kế dự tốn kinh tế cho cơng nghệ  Hồn thiện cơng nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2011 đến 07/2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN VĂN HIỂN Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ban chủ nhiệm Khoa LÊ QUỐC TUẤN SVTH: Cù Thảo Nguyên Ngày… tháng … năm 2011 Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN VĂN HIỂN Trang i Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập rèn luyện khoa Môi Trường Tài Nguyên Truờng đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, em trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm sống quí báu làm hành trang tuơng lai Đặc biệt, luận văn tốt nghiệp cột mốc quan trọng trình học tập rèn luyện sinh viên, điểm kết thúc trình học tập phấn đấu điểm khởi đầu cho bước đường tương lai sau sinh viên chúng em Để hồn thành tốt khóa luận này, đầu tiên, em gửi lời cảm ơn đến tồn Thầy Cơ khoa Mơi Trường Tài Nguyên, người thầy dạy dỗ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm sống cho chúng em Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Văn Hiển Người Thầy tận tình hướng dẫn truyền đạt nhiều kiền thức cho em, giúp em hồn thành khóa luận Cảm ơn Anh Chị làm trạm xử lý nước thải dệt nhuộm thuộc công ty TNHH Global nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực tập tốt nghiệp Cảm ơn gia đình người ln chỗ dựa vững nguồn động viên lớn cho suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Sau cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn, tất thành viên lớp DH07MT, bạn bên cạnh, động viên giúp đỡ lúc cần Cảm ơn bạn nhiều Dù cố gắng tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy bạn khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn!!! Tp HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2011 SVTH: Cù Thảo Nguyên SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang ii Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày TÓM TẮT KHÓA LUẬN Dệt nhuộm ngành có truyền thống lâu đời đóng vai trò quan trọng đời sống người dân Ngày xưa, người dân dùng sản phẩm từ thiên nhiên tạo nên sản phẩm may mặc có màu sắc tươi tắn bền lâu ngày với kỹ thuật đại hóa chất cơng nghiệp sản phẩm tạo nhiều , màu sắc đẹp phong phú hơn, điều dẫn đến hệ ô nhiễm môi trường nặng nề Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy dệt, nhuộm sợi, vải in lô I4 khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, công suất 500m3/ngày” nhằm đáp ứng nhu cầu Tính chất nước thải phức tạp, có dao động lớn, hàm lượng COD, độ màu, SS cao Bên cạnh đó, nước thải chứa thành phần độc hại kim loai nặng, hóa chất… khó mà xử lý triệt để q trình sinh học hay ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu xử lý q trình Trong khóa luận tốt nghiệp này, đề xuất phương án với công nghệ tham khảo từ hệ thống XLNT vận hành với hiệu xử lý đạt tiêu chuẩn Khóa luận đề xuất phương án xử lý nước thải cho nhà máy dệt nhuộm sợi vải in bông, công suất 500 m3/ngày  Phương án 1: Kết hợp hai q trình hóa lý Q trình 1: keo tụ tạo với phèn sắt để loại bỏ thành phần lơ lửng, COD, màu nước Quá trình 2: sử dụng chất khử màu, phá hủy phân tử màu nước thải Giá thành m3 nước thải xử lý theo phương án 1: 19.277 VNĐ  Phương án 2: Kết hợp hóa lý (keo tụ tạo bông) sinh học (Aerotank) Giá thành m3 nước thải xử lý theo phương án 2: 22.955VNĐ Tiến hành thí nghiêm Jartest xác định lượng hóa chất phù hợp để tiến hành xử lý nước thải đạt hiệu cao Qua tính tốn, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án với lý :  Tính khả thi cao.Vận hành đơn giản  Tiết kiệm mặt bằng.Giá thành xử lý m3 nước rẻ phương án SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang iii Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN i  LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC ix  DANH SÁCH CÁC BẢNG xi  DANH SÁCH CÁC HÌNH xii  Chương I:MỞ ĐẦU 1  I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  I.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2  I.3 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2  I.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 3  I.5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3  Chương II: TỔNG QUAN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 4  II.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM Ở VIỆT NAM 4  II.2 CÁC QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH DỆT NHUỘM 6  II.2.1 Các nguyên liệu ngành dệt nhuộm 6  II.2.2Quá trình sản xuất tổng quát 6  II.2.3 Một số quy trình sản xuất 9  II.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI THUỐC NHUỘM DÙNG CHO NGÀNH DỆT NHUỘM 12  II.3.1 Phân loại 12  II.3.2 Phạm vi sử dụng thuốc nhuộm: 14  II.4CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH DỆT NHUỘM 15  II.4.1 Nước thải 15  III.4.2 Khí thải 18  III.4.3 Nhiệt thải 18  II.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 18  II.5.1 Tổng quan phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm 18  II.5.1.1 Xử lý học 19  II.5.1.2 Xử lý hóa lý 20  SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang iv Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bơng, cơng suất 500 m3/ngày II.5.1.3 Xử lý hóa học 21  II.5.1.4 Xử lý sinh học 22  II.5.2 Những thành tựu nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm 24  II.5.2.1 Thế giới 24  II.5.2.2 Trong nước 25  CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY DỆT, NHUỘM SỢI, VẢIVÀ IN BÔNG 29  III.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 29  III.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY 30  III.2.1 Nguyên liệu dùng cho nhà máy 30  III.2.2 Quy trình sản xuất nhà máy 32 III.2.3 Trang thiết bị nhà mày 34 III.3 NGUỒN PHÁT SINH VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI 36  III.2.1 Nguồn phát sinh 36  III.2.2 Tính chất nước thải 37 III.4 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CÁC TÁC ĐỘNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNGTY LÊN MÔI TRƯỜNG NƯỚC 38  CHƯƠNG IV: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 39  IV.1 THÍ NGHIỆM JARTEST 39  IV.2 CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 39  IV.2.1 Yêu cầu nhà máy dệt nhuộm sợi vải in bông: 39  IV.2.2 Thành phần, tính chất nước thải QCVN13:2008/BTNMT 39  IV.3 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN 40  IV.3.1 Phương án 40  IV.3.1.1 Sơ đồ công nghệ 40  IV.3.1.2 Thuyết minh công nghệ 41  IV.3.1.3 Hiệu suất xử lý 42  IV.3.2 Phương án 42  IV.3.2.1 Sơ đồ công nghệ 42  IV.3.2.2 Thuyết minh công nghệ 44  IV.3.2.3 Hiệu suất xử lý 45  IV.4 TÍNH TỐN CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ 46  SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang v Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày IV.4.1 Phương án 46  IV.4.1.1 Hố ga tiếp nhận nước thải 46  IV.4.1.2Bể điều hòa 46  IV.4.1.3 Tháp giải nhiệt 47  IV.4.1.4 Hầm bơm 47  IV.4.1.5 Bể trộn 47  IV.4.1.6 Bể keo tụ tạo 48  IV.4.1.7 Bể lắng 49  IV.4.1.8 Ngăn tiếp nhận 49  IV.4.1.9 Bể trộn 50  IV.4.1.10 Bể khử màu 50  IV.4.1.11 Bể lắng sau khử màu 51  IV.4.1.12 Ngăn tiếp nhận 52  IV.4.1.13 Bể nén bùn 52  IV.4.2 Phương án 53  IV4.2.1 Hố ga tiếp nhận 53  IV4.2.2 Bể điều hòa 53  IV4.2.3 Tháp giải nhiệ 53  IV4.2.4 Hầm bơm 53  IV4.2.5 Bể trộn 53  IV4.2.6 Bể keo tụ tạo 53  IV4.2.7 Bể lắng 53  IV4.2.8 Bể trung hòa 53  IV4.2.9 Bể Aerotank 53  IV4.2.10 Bể lắng 54  IV4.2.10 Bể khử trùng 54  IV4.2.11Ngăn tiếp nhận 54  IV.4.2.12 Bể nén bùn 55  IV.5 DỰ KIẾN KINH TẾ 56  IV.5.1 Phương án 56  IV.5.1.1 Tính tốn chi phí đầu tư 56  IV.5.1.2Tính tốn chi phí quản lý vận hành 56  IV.5.1.3Tính tốn khấu hao tài sản lãi suất 56  IV.5.1.4Giá thành 1m3 nước thải 56  SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang vi Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày IV.5.2 Phương án 56  IV.5.2.1 Tính tốn chi phí đầu tư 56  IV.5.2.2Tính tốn chi phí quản lý vận hành 56  IV.5.2.3Tính tốn khấu hao tài sản lãi suất 56  IV.5.2.4Giá thành 1m3 nước thải 56  IV.6 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 57  IV.6.1 Kinh tế 57  IV.6.2 Về mặt kỹ thuật 57  IV.6.3 Về mặt thi công 57  IV.6.4 Về mặt vận hành 58  Chương V 59  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59  V.1 KẾT LUẬN 59  V.2 KIẾN NGHỊ 60  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61  SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang vii Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BTNMT : Bộ tài ngun mơi trường COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) ĐH : Đại học F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) HT XLNT : Hệ thống xử lý nước thải QCVN : Quy chuẩn Việt Nam SS : Rắn lơ lửng (Suspended Solid) TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TNHH SX-TM & DV: Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ VSV :Vi sinh vật XLNT : Xử lý nước thải SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang viii Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày  Biểu đổ thể hàm lượng phèn xử lý độ màu tối ưu phèn nhôm 400 350 063 066 072 070 066 70 250 50 049 200 40 150 30 100 20 50 10 Hiệu suất 60 300 Độ màu 80 0 1.9 2.4 2.9 3.4 Lượng phèn 3.9 4.4 Hình 4.7: Biểu đổ thể hàm lượng phèn xử lý độ màu tối ưu phèn nhôm Nhận xét: Khi cố định cốc pH = 5, thay đổi lượng phèn cốc theo hình 4.7 hàm lượng phèn sắt xử lý độ màu đạt hiệu cao khoảng từ lượng phèn 3,4 ml Tại lượng phèn >3,4ml hiệu bị giảm xuống Do đó, lượng phèn 3,4 ml hiệu khử màu nước thải cao (đạt 71,28 %) Đây lượng phèn tối ưu =>Kết luận: Vậy, thí nghiệm Jartest với phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) 10%, xử lý đạt hiệu tốt nước thải dệt nhuộm công ty TNHH Global pH = lượng phèn tối ưu để xử lý 500 ml nước thải 3,4 ml  Thí nghiệm B.1.4 Thí nghiệm COD nước thải sau keo tụ phèn nhôm Sau sử dụng phèn nhôm(Al2(SO4)3.18H2O) 10%keo tụ tạo để loại bỏ cặn lơ lửng độ màu nước, ta tiến hành kiểm tra lại hàm lượng COD lại nước thải Kết COD đầu sau keo tụ phèn nhôm bảng 4.11 SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 169 Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày  Bảng 4.11: Kết COD đầu sau keo tụ phèn nhôm Đầu vào Đầu Hiệu suất mg/l mg/l % COD 1105 204 81,54 (Nguồn: Trung tâm công nghệ quản lý môi trường tài nguyên,ĐH Nông Lâm, TPHCM) Nhận xét: Như vậy, với pH = 3,4 ml phèn nhôm 500 ml nước thải hiệu khử COD 81,54%  Vậy lượng phèn cần xử lý để keo tụ m3 nước thải tính sau: Trong lít dung dịch phèn nhơm (Al2(SO4)3.18H2O) 10% có 80 g phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) Trong 3,4ml dung dịch phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) 10% cho vào 500 ml nước thải có khối lượng phèn sắt sau: 3,4 ∗ 80 1000 0,3  Trong 500 ml nước thải cần lượng phèn tối ưu để xử lý 0,3 g Trong m3 nước thải cần lượng phèn tối ưu để xử lý là: 0,3 ∗ 1000 0,5 600 b B.2 Thí nghiệm Jartest hóa chất khử màu WBKD -401 Nước thải sau tiến hành keo tụ tạo phèn nhơm (Al2(SO4)3.18H2O) 10%, lắng lấy làm thí nghiệm Jartest hóa chất khử màu WBKD -401 8% Nước thải đầu vào có độ màu 214 Pt-Co  Thí nghiệm B.2.1 Xác định hàm lượng lượng WBKD- 401 xuất cặn Bước 1: Lấy 400 ml nước thải cho vào beaker 1000 ml, nước thải pH = Bước 2: Điều chỉnh pH nước thải pH = 7,5 Lấy 10 ml hóa chất khử màu WBKD -401 8% pipet 10 ml châm từ từ lượng hóa chất vào mẫu chuẩn bị, vừa châm vừa khuấy trộn nhanh phút, sau khuấy trộn chậm phút Bước 3: Lượng hóa chất cho vào đến bơng cặn hình thành 0,8 ml SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 170 Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày   Thí nghiệm B.2.1 Xác định giá trị pH tối ưu Bước 1: Sử dụng beaker 1000 ml, cho vào beaker 400 ml nước thải Bước 2: Sử dụng NaOH 10% acid H2SO4 10% để điều chỉnh pH beaker 6,5 ; ; 7,5 ; ; 8,5 ; Đánh số thứ tự beaker theo giá trị pH nhận beaker Bước3: Cho lượng phèn 0,8 ml xác định thí nghiệm vào beaker Bước 4: Đặt beaker váo máy Jartest, bật cánh khuấy 100 vòng/phút thời gian phút, sau cho quay chậm 15 phút với tốc độ 20 vòng/phút Bước 5: Tắt máy khuấy, để lắng tĩnh vòng 30 phút Lấy mẫu nước bên phân tích độ màu Beaker độ màu thấp pH q trình đạt tối ưu Ghi nhận giá trị pH tối ưu Kết xác định pH tối ưu theo bảng 4.12 Bảng 4.12: Kết xác định giá trị pH tối ưu pH 6,5 7,5 8,5 Độk màu 126 96 62 54 67 51 Hiệu suất 41,12 55,14 71,03 74,77 76,17 68,69 (Nguồn: Trung tâm công nghệ quản lý môi trường tài nguyên,ĐH Nông Lâm, TPHCM) Biểu đổ thể pH xử lý độ màu tối ưu WBKD 140 80 055 075 071 069 100 Độ màu 70 076 60 50 80 041 40 60 30 40 Hiệu suất 120 20 20 10 0 6.5 7.5 pH 8.5 Hình 4.8: Biểu đổ thể pH xử lý độ màu tối ưu WBKD SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 171 Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày  Nhận xét: Theo hình 4.8, pH = 8,5 hiệu xử lý độ màu nước thải hóa chất khử WBKD-401 8% đạt cao Độ màu nước thải sau xử lý giảm xuống 51 Pt – Co, đạt hiệu xuất 76,17 % => Kết luận: pH = 8,5 pH tối ưu hóa chất khử WBKD-401 để xử lý nước  Thí nghiệm B.2.3 Xác định hàm lượng hóa chất khử màu tối ưu Bước 1: Sử dụng beaker 1000 ml, cho vào beaker 400 ml nước thải Bước 2: Điều chỉnh pH beaker giá trị pH tối ưu ghi nhận thí nghiệm pH = 8,5 Bước 3: Cho vào beaker lượng hóa chất định Các giá trị hóa chất cho vào beaker dao động xung quanh giá trị hóa chất ghi nhận thí nghiệm tương ứng với giá trị sau: 0,2 ml; 0,5 ml; 0,8 ml; 1,1 ml; 1,4 ml; 1,7 ml Đánh số beaker theo giá trị hóa chất nhận Bước 4: Đặt beaker váo máy Jartest, bậc cánh khuấy 100 vòng/phút thời gian phút, sau hiệu chỉnh cánh khuấy quay chậm 15 phút với tốc độ 20 vòng/phút Bước 5: Tắt máy khuấy, để lắng tĩnh 30 phút Lấy mẫu nước bên phân tích tiêu độ màu Beaker có độ màu thấp giá trị phèn q trình đạt tối ưu Ghi nhận giá trị hóa chất tối ưu Kết xác định lượng phèn tối ưu theo bảng 4.13 Bảng 4.13: Kết xác định giá trị lượng hóa chất tối ưu Lượng WBKD 0,2 0,8 1,1 1,4 1,7 0,5 Độ màu 69 46 58 42 49 31 Hiệu suất 67,76 85,51 78,50 72,90 80,37 77,10 (Nguồn: Trung tâm công nghệ quản lý môi trường tài nguyên,ĐH Nông Lâm, TPHCM) SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 172 Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày  Biểu đồ thể hàm lượng WBKD -401 xử lý độ màu tối ưu 70 Độ màu 60 90 080 079 077 70 073 068 80 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 Hiệu suất 086 80 1.7 Lượng WBKD Hình 4.9Biểu đồ thể hàm lượng WBKD -401 xử lý độ màu tối ưu Nhận xét: Khi cố định cốc pH =8,5, thay đổi lượng hóa chất cốc theo hình 4.9 hàm lượng WBKD- 401 xử lý độ màu đạt hiệu cao với 0,5 ml =>Kết luận: Vậy, thí nghiệm Jartest với hóa chất khử màu xử lý đạt hiệu tốt nước thải dệt nhuộm công ty TNHH Global pH = 8,5 lượng hóa chất tối ưu để xử lý 400 ml nước thải 0,5 ml  Thí nghiệm B.2.4 COD đầu sau khử màu Sau sử dụng phèn nhôm(Al2(SO4)3 18H2O) 10% keo tụ tạo bơng, sử dụng hóa chất khử màu WBKD- 401 8% để khử màu, ta tiến hành kiểm tra lại hàm lượng COD lại nước thải Kết COD đầu sau keo tụ phèn săt bảng 4.14 Bảng 4.14: Kết COD đầu sau khử màu Đầu vào mg/l Đầu mg/l Hiệu suất % 50 75,53 COD 204 (Nguồn: Trung tâm công nghệ quản lý môi trường tài nguyên,ĐH Nông Lâm, TPHCM) SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 173 Thiiết kế HTXL LNT nhà máy m dệt nhuộộm sợi, vải in bôngg, công suất 500 m3/ngàày  N Nhận xét:V Với pH = 8,5 0,5 ml m hóa chấtt khử màu ttrong 400m ml nước hiệu kh COD 75,53%, hiiệu khử màu 85,51%  g hóa chất cần c để xử lýý m3 nướcc thải tính sa au: Vậy lượng L Lượng hóa chất khử WBKD W 8% ddùng để xử lý m3 nư ước thải: L Lượng hóa chất WBKD nguyên cchất (80%) dùng xử lý m3 nước thải: Khối lư ượng WBK KD nguyên chất (80%) dùng xử lýý m3 nướcc thải: M = V *d = 0,125 * 1,4 = 0,175 kgg C Th hí nghiệm Jartest J v phèn sắắt kết hợp hóa chất khử màu  Thí nghiệệm C.1: Xáác định pH tối ưu B Bước 1: Sử dụng beaaker 1000 m ml, cho vào beakerr 400 ml nư ước thải B Bước 2: Sử dụng NaaOH 10% vvà acid H2SO S 10% để đ điều chỉỉnh pH củaa beakeer lần lư ượt 6,5 ; ; 7,5 ; ; 8,5 ; Đánh Đ số thứ ứ tự beaaker theo giiá trị pH nh hận beakerr B Bước3: Thêêm 5,1 ml dung d dịch pphèn sắt Fee2SO4.7H2O 10% Và 0,6 ml hóa chất khử màu m xác định thí nghiệm n trênn vào lần lư ượt beakker B Bước 4: Đặặt beakeer váo máy Jartest, bật cánh khuấyy 100 vòng/phút trongg thời gian phút, sau đ cho quayy chậm tronng 15 phút với v tốc độ 20 vòng/phúút B Bước 5: Tắắt máy khuuấy, để lắngg tĩnh trongg vòng 30 phút p Lấy mẫu m nước t bên trrên phân tícch độ màu Beaker B độ màu thấấp t pH củ q trìnhh đạt tối ưuu Ghi nhận giá trị pH tối t ưu K xácc định pH tốối ưu theo bbảng 4.3 Kết B Bảng 4.15K Kết xácc định giá trị t lượng ph hèn tối ưu 8,5 pH H 6,,5 7,5 Độ màu m 41 16 3344 215 234 269 198 Hiệu suất 39,,88 51,73 68,93 71,39 66,18 61,13 (Nguồồn: Trung tââm công ngghệ quản lý môi trườngg tài nguuyên,ĐH Nô ông Lâm, TPHC CM) Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày  Biểu đổ thể pH xử lý độ màu tối ưu 069 400 071 80 066 350 Độ màu 300 061 052 250 60 50 40 040 200 70 30 150 100 20 50 10 0 6.5 7.5 8.5 Hiệu suất 450 pH Hình 4.10: Biểu đồ thể pH xử lý độ màu tối ưu Nhận xét: Theo hình 4.10, pH = 8, hiệu xử lý độ màu nước đạt cao Độ màu nước thải sau xử lý giảm xuống 198 Pt – Co, đạt hiệu xuất 71,39 % pH >8 hay pH Kết luận: pH = pH tối ưu cho xử lý nước thải kết hợp phèn sắt hóa chất khử màu WBKD - 401  Thí nghiệm C.2: Xác định lượng phèn sắt tối ưu Bước 1: Điều chỉnh pH nước thải pH = pH tối ưu thí nghiệm dung dịch acid H2SO4 10% Lấy beaker thủy tinh 1000 ml, cho vào beaker 400 ml nước thải Bước 2: Cố định lượng hóa chất khử màu cho vào 0,6 ml Dao động phèn sắt khoảng 3,1 ml ; 3,6 ml ; 4,1ml ; 4,6ml ; 5,1 ml ; 5,6 ml Bước 3: Đặt beaker váo máy Jartest, bật cánh khuấy 100 vòng/phút thời gian phút, sau cho quay chậm 15 phút với tốc độ 20 vòng/phút Bước 4: Tắt máy khuấy, để lắng tĩnh vòng 30 phút Lấy mẫu nước bên phân tích độ màu Beaker độ màu thấp pH q trình đạt tối ưu Ghi nhận giá trị pH tối ưu SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 175 Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày  Kết xác định pH tối ưu theo bảng 4.16 Bảng 4.16: Kết xác định giá trị lượng phèn tối ưu Lượng phèn 3.1 3.6 4.6 5.1 5.6 4.1 Màu 374 307 226 243 267 204 Hiệu suất 45.95 55.64 70,52 67,34 64.88 61.42 (Nguồn: Trung tâm công nghệ quản lý môi trường tài nguyên,ĐH Nông Lâm, TPHCM) 071 350 Độ màu 300 250 067 065 061 70 60 056 046 80 50 200 40 150 30 100 20 50 10 Hiệu suất 400 Biểu đổ thể hàm lượng phèn xử lý độ màu tối ưu phèn sắt 3.1 3.6 4.1 4.6 5.1 5.6 Lượng phèn Hình 4.11: Biểu đồ thể hàm lượng phèn sắt xử lý độ màu tối ưu Nhận xét: Theo hình 4.11, pH = 8, cố định lượng hóa chất khử màu dao động lượng phèn sắt cho vào hiệu xử lý độ màu nước đạt cao dùng 4,1 ml phèn sắt Độ màu nước thải sau xử lý giảm xuống 204 Pt – Co, đạt hiệu xuất 70,52 % => Kết luận: pH = pH tối ưu cho xử lý nước thải , lượng phèn sắt tối ưu 4,1 ml SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 176 Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bơng, cơng suất 500 m3/ngày   Thí nghiệm C.3 Xác định lượng hóa chất khử màu WBKD – 401 tối ưu Bước 1: Điều chỉnh pH nước thải pH = pH tối ưu thí nghiệm dung dịch acid H2SO4 10% Lấy beaker thủy tinh 1000 ml, cho vào beaker 400 ml nước thải Bước 2: Cố định lượng phèn sắt cho vào 4,1ml Dao động lượng hóa chất khử màu WBKD - 401 khoảng 0,2 ml ; 0,4 ml ; 0,6ml ; 0,8 ml ; ml ; 1,2 ml Bước 3: Đặt beaker váo máy Jartest, bật cánh khuấy 100 vòng/phút thời gian phút, sau cho quay chậm 15 phút với tốc độ 20 vòng/phút Bước 4: Tắt máy khuấy, để lắng tĩnh vòng 30 phút Lấy mẫu nước bên phân tích độ màu Beaker độ màu thấp pH q trình đạt tối ưu Ghi nhận giá trị pH tối ưu Kết xác định pH tối ưu theo bảng 4.17 Bảng 17: Kết xác định giá trị lượng hóa chất khử màu tối ưu LượngWBKD 0,2 0,4 0,6 1,2 0,8 Màu 387 274 241 216 210 153 Hiệu suất 44,08 60,40 65,17 77,89 68,79 69,65 Nguồn: Trung tâm công nghệ quản lý môi trường tài nguyên,ĐH Nông Lâm TPHCM Biểu đồ thể hàm lượng WBKD-401 xử lý độ màu tối ưu 450 90 77.89 350 60.40 68.79 65.17 69.65 70 300 Độ màu 80 60 250 50 44.08 200 40 150 30 100 20 50 10 Hiệu suất 400 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 Lượng WBKD Hình 4.12: Biểu đồ thể hàm lượng WBKD-401 xử lý độ màu tối ưu SVTH: Cù Thảo Nguyên Trang 177 Thiết kế HTXLNT nhà máy dệt nhuộm sợi, vải in bông, công suất 500 m3/ngày   Nhận xét: Theo hình 4.11, pH = 8, cố định lượng phèn sắt cho vào (4,1 ml) dao động lượng WBKD-401 cho vào hiệu xử lý độ màu nước đạt cao dùng 0,8ml WBKD-401 Độ màu nước thải sau xử lý giảm xuống 192 Pt – Co, đạt hiệu xuất 77,89 % => Kết luận: pH = pH tối ưu cho xử lý nước thải , lượng phèn sắt tối ưu 4,1 ml lượng chất khử màu WBKD-401 tối ưu 0,8 ml  Thí nghiệm C.4 Xác COD sau keo tụ tạo Sau sử dụng phèn sắt (FeSO4 7H2O) 10% keo tụ tạo bơng với hóa chất khử màu WBKD- 401 8% để khử màu, ta tiến hành kiểm tra lại hàm lượng COD lại nước thải Kết COD đầu sau keo tụ bảng 4.18 Bảng 4.18: Kết COD đầu sau khử màu Đầu vào mg/l Đầu mg/l Hiệu suất % 215 80,56 COD 1105 (Nguồn: Trung tâm công nghệ quản lý môi trường tài nguyên,ĐH Nông Lâm, TPHCM) Nhận xét:Với pH = 0,8 ml hóa chất khử màu 400ml nước, 4,1 ml phèn sắt 500 ml nước thải, hiệu khử COD 80,56%, hiệu khử màu 77,89%  Lượng phèn sắt cần để xử lý m3nước thải tính sau: Trong lít dung dịch phèn sắt (FeSO4 7H2O) 10% có 80 g phèn sắt (FeSO4 7H2O) Trong 4,1 ml dung dịch phèn sắt (FeSO4 7H2O) 10% cho vào 500 ml nước thải có khối lượng phèn sắt sau 4,1 ∗ 80 1000 0,328 Trong 500 ml nước thải cần lượng phèn tối ưu để xử lý 0,328g Trong m3 nước thải cần lượng phèn tối ưu để xử lý là: SVTH: Cù Thảo Nguyên 0,328 ∗ 1000 0,5 656 Trang 178 Thiiết kế HTXL LNT nhà máy m dệt nhuộộm sợi, vải in bôngg, công suất 500 m3/ngàày   Vậy lượngg hóa chất cần c để xử lýý m3 nướcc thải tính sa au: L Lượng hóa chất khử WBKD W 8% ddùng để xử lý m3 nư ước thải: L Lượng hóa chất WBKD nguyên cchất (80%) dùng xử lý m3 nước thải: ượng WBK KD nguyên chất (80%) dùng xử lýý m3 nướcc thải: Khối lư M = V *d = 0,2 * 1,4 = 0,28 kg IV.5.S So sánh đánh giá T kết thí nghiệm Từ m cho ta nhậnn xét sau: H suất khử Hiệu k màu củaa phèn sắt F Fe2SO4.7H2O 10% : 71,57% H Hiệu suất khử k màu củủa hóa chất WBKD-4001 8% cho nước sau k xử lý keeo tụ qua ph hèn sắt Fe2SO S 4.7H2O 10% là: 85,,66% H suất khử Hiệu k màu củaa phèn nhôm m Al2SO4.118H2O 10% %là : 72,28 % H Hiệu suất khử k màu củủa hóa chất WBKD-4001 8% cho nước sau k xử lý keeo tụ qua ph hèn nhômA Al2SO4.18H2O 10%là: 85,51% H suất khử Hiệu k màu khii kết hợp phhèn sắt WBKD-401 W là: 77,89 % N vậy: Như Sau k dùng phèèn sắt keo tụ t tạo hạt keo o, chất lơ lử ửng nư ước thải rồii tiến hành dùng chất khử k màu WBKD-401 W mang lạại nhiều lợi ích nếếu dùng kếtt hợp m lúc Hayy thay phèn n sắt phèn p nhôm hai loại hóa chất p nằm troong khoảngg 7,5 – (ppH
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY DỆT, NHUỘM SỢI, VẢI VÀ IN BÔNG TẠI LÔ I4 KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG – HÀN QUỐC, CÔNG SUẤT 500M 3 NGÀY , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY DỆT, NHUỘM SỢI, VẢI VÀ IN BÔNG TẠI LÔ I4 KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG – HÀN QUỐC, CÔNG SUẤT 500M 3 NGÀY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay