THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II

112 22 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II SVTH: CAO THỊ NHẠN NGÀNH: KĨ THUẬT MƠI TRƯỜNG NIÊN KHĨA: 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II Tác giả CAO THỊ NHẠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Kĩ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn: K.s VŨ VĂN QUANG Tháng năm 2011 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN ************** CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ===oOo=== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: CAO THỊ NHẠN MSSV: 07127100 KHÓA HỌC : 2007 - 2011 Tên đề tài: NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II CÔNG SUẤT 4000 M3/NGÀY ĐÊM Nội dung khóa luận tốt nghiệp: - Khảo sát, thu thập số liệu tổng quan về tình hình sản xuất và các vấn đề môi trường có liên quan đến Khu Công Nghiệp - Đề xuất phương án cơng nghệ - Tính tốn, thiết kế các phương án đã đề x́t - Tính tốn kinh tế các phương án đã đề xuất - Lựa chọn công nghệ xử lý - Vẽ thiết kế phương án đã lựa chọn Thời gian thực hiện: từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 07 năm 2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn : KS Vũ Văn Quang Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày Tháng Năm 2011 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày Tháng Năm 2011 Giáo Viên Hướng Dẫn KS Vũ Văn Quang Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm TP HCM, Khoa Môi trường tạo điều kiện q trình tơi học tập nghiên cứu trường Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Vũ Văn Quang Thầy quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn truyền đạt cho kiến thức q báu để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến anh chị nhà máy xử lý nước thải khu cơng nghiệp Mỹ Phước nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực tập Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng kính u vơ hạng đến ba mẹ, anh chị em nhừng người bạn thân đồng hành tơi vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Do hạn chế thời gian,kiến thức kinh nghiệm thực tế nên đề tài tránh sai sót Tơi mong nhận đóng góp q giá thầy bạn bè để đề tài hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực CAO THỊ NHẠN SVTH: Cao Thị Nhạn iv Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II TÓM TẮT KHÓA LUẬN Nhằm xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Việt Nam cần có sách quy hoạch xây dựng KCN Đầu tư công nghiệp, phát triển kinh tế không gây tác động xấu đến mơi trường Nước thải KCN cần có hệ thống xử lý tập trung đáp ứng đủ công suất chất lượng nước thải đầu Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài: “ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn khu công nghiệp Mỹ phước II công suất 4000m3/ngàyđêm “ thực Bến Cát ,Bình Dương từ 01/03/2011 đến 30/06/2011dưới hướng dẫn thầy Vũ Văn Quang Trong khóa luận dựa vào tính chất nước thải, điều kiện cho phép mặt KCN quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp QCVN 24:2009 BTNMT loại A Từ đề xuất phương án xử lý nước thải cho KCN Phương án 1: Nước thải thu gom theo hệ thống mương dẫn vào hầm bơm bơm lên bể điều hòa Sau vào bể trộn phản ứng Nước thải vào bể lắng tiếp tục bơm lên Aerotank lắng Sau nước thải vào bể trung gian để tiếp tục bơm lên bồn lọc áp lực trước chảy qua bể khử trùng chảy sông Thị Tính Phương án 2: Tương tự phương án 1, nước thải xử lý sinh học SBR thay cho Aerotank Qua tính tốn, phân tích lựa chọn phương án với lý sau: - Chi phí đầu tư ban đầu thấp (chi phí đầu tư cho phương án 1: 22.499.000.000VNĐ, chi phí đầu tư cho phương án 2: 27.916.000.000VNĐ) - Phù hợp với điều kiên mặt có cơng ty - Tính khả thi cao, vận hành đơn giản - Giá thành xử lý 1m3 nước phương án (3519VNĐ), thấp so với phương án (4169VNĐ) SVTH: Cao Thị Nhạn v Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN IV TÓM TẮT KHÓA LUẬN V DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IX DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC X DANH SÁCH CÁC BẢNG XI DANH SÁCH CÁC HÌNH XII CHƯƠNG 1:MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU 1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP 2.2 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II 2.2.1 Giới thiệu tổng quan khu công nghiệp 2.2.1.1 Vị trí địa lý 2.2.1.2 Điều kiện tự nhiên 2.2.1.3 Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 2.2.2 Thành phần doanh nghiệp tình hình họat động KCN Mỹ Phước II CHƯƠNG 3:CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG SVTH: Cao Thị Nhạn vi Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II 3.1 ĐẶC TRƯNG NƯỚC THẢI KCN 3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN 3.3 MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG 10 3.3.1 Trạm XLNT KCN Sóng Thần 10 3.3.2 Trạm XLNT KCN Bình Chiểu 12 3.3.3 Trạm XLNT KCN Biên Hòa 14 CHƯƠNG 4:TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XLNT GIAI ĐOẠN KCN MỸ PHƯỚC II 16 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 16 4.1.1 Tính chất nước thải đầu vào trạm XLNT KCN Mỹ Phước II 16 4.1.2 Lưu lượng nước thải diện tích có 18 4.1.3 Đặc trưng nước thải KCN Mỹ Phước II 18 4.3.4 Tiêu chuẩn áp dụng 19 4.2 ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN 19 4.2.1 Phương án 19 4.2.2 Phương án 22 4.3.TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN 27 4.3.1 Tính tốn lưu lượng nước thải 27 4.3.2 Phương án 27 4.3.2.1 Hố thu gom 27 4.3.2.2 Sàng rác tinh 27 4.3.2.3 Bể điều hòa 28 4.3.2.4 Bể trộn 29 4.3.2.5 Bể phàn ứng 29 4.3.2.6 Bể lắng 30 4.3.2.7 Bể Aerotank 30 4.3.2.8 Bể lắng 31 4.3.2.9 Bể trung gian 31 4.3.2.10 Bể lọc áp lực 31 4.3.2.11 Bể khử trùng 32 SVTH: Cao Thị Nhạn vii Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II 4.3.2.12 Bể nén bùn 32 4.3.2.13 Máy ép bùn 32 4.3.3 Phương án 32 4.3.3.1 Bể SBR 33 4.3.3.2 Bể trung gian 33 4.4 DỰ TOÁN KINH TẾ 34 4.3.1 Dự toán kinh tế cho phương án 34 4.3.1.1 Chi phí đầu tư 34 4.3.1.2 Chi phí quản lý vận hành 34 4.3.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 34 4.3.1.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý 34 4.3.2 Dự toán kinh tế cho phương án 34 4.3.2.1 Chi phí đầu tư 34 4.3.1.2 Chi phí quản lý vận hành 34 4.3.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 35 4.3.1.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý 35 4.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 35 CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 5.1 KẾT LUẬN 38 5.2 KIẾN NGHỊ 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHẦN PHỤ LỤC 41 PHỤC LỤC – TÍNH TỐN CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ PHỤ LỤC – TÍNH TỐN KINH TẾ 45 PHỤ LỤC – BẢN VẼ THIẾT KẾ 59 SVTH: Cao Thị Nhạn viii Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD: Nhu cầu oxy sinh học (Biological Oxygen Demand) COD: Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) MLSS Chất rắn lơ lửng hỗn dịch ( Mixed Liquor Suspended Solids) SS: Chất rắn lơ lửng (Suspend Solid) PAC: Chất trợ keo tụ (Poly Aluminum Chloride) QCVN: Quy chuấn Việt Nam F/M: Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) KCN: Khu công nghiệp VSV: Vi sinh vật SVTH: Cao Thị Nhạn ix Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC – TÍNH TỐN CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ PHỤ LỤC – TÍNH TỐN KINH TẾ PHỤ LỤC – BẢN VẼ THIẾT KẾ SVTH: Cao Thị Nhạn x Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Vậy: V = – ( - 333.34) = 333,34 m3  Chiều cao bảo vệ: h = 0,5m  Chiều cao xây dựng: H = + 0,5 = 5,5m  Thể tích xây dựng bể: V xd = L×B×H = 8,5 m×7m×5,5m PHỤ LỤC – TÍNH TỐN KINH TẾ Phụ lục - 1: Dự tốn chi phí phương án Chi phí đầu tư • Chi phí xây dựng Bảng – 1:Chi phí xây dựng phương án stt Hạng mục cơng Thể trình tích Đơn vị thể Dơn bêtơng vị Thành tiền ( VNĐ/m3 tích VNĐ) Hố thu gom 93 m3 triệu 465 Bể điều hòa 1000 m3 triệu 5000 Bể trộn 5,6 m3 triệu 28 Bể phản ứng 28 m3 5triệu 140 Bể lắng I 514 m3 triệu 2570 Bể Aeroten 1085 m3 triệu 5425 Bể lắng II 364 m3 triệu 1820 Bể trung gian 83,5 m3 triệu 417,5 Bể khử trùng 83,5 m3 triệu 417,5 10 Bể chứa bùn 18,8 m3 triệu 94 11 Nhà 100 m3 điều 1,5 triệu hànht 12 Nhà đặt máy 150 m3 33 1,5 triệu ép bùn 13 Nhà đặt máy 49,5 m3 50 thổi khí SVTH: Cao Thị Nhạn 1,5 triệu 75 45 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Tổng cộng T = 18.541.000.000 VNĐ SVTH: Cao Thị Nhạn 46 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II • Chi phí máy móc thiết bị Bảng – 2:Chi phí máy móc thiết bị phương án STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Triệu VNĐ/cái Thành tiền VNĐ HỐ THU GOM Bơm nước thải 30 60 Sàng rác tinh 150 150 Bơm nước thải 70 140 Máy nén khí 135 270 Máy khuấy trộn 30 60 Bồn chứa dung dìch 15 Đầu dò pH 25 25 Bơm vận chuyển 20 60 BẺ ĐIỀU HỊA BỂ TRỘN + PHẢN ỨNG hóa chất (V=1m3) hóa chất BỂ LẮNG I Máng cưa dày 15 2mm Thanh gạt bùn 100 100 Bơm bùn bể lắng 30 60 Bơm nước thải 30 60 Máy thổi khí 150 450 Đầu phân phối khí 320 đĩa 0,5 160 BỂ AEROTEN SVTH: Cao Thị Nhạn 47 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II BỂ LẮNG II Máng cưa 15 2mm Thanh gạt bùn 100 18 Bơm hút bùn bể 30 60 30 60 200 800 30 120 25 150 Tủ điện điều khiển 250 250 Máy đo lưu lượng 20 60 Hệ Toàn 300 300 300 300 lắng Bơm nước thải BỂ LỌC ÁP LỰC Bồn lọc áp lực THIẾT BỊ Hệ thống pha trộn hóa chất polymer, phèn Bơm định lượng dung dịch thồng đường ống kỹ thuật Hệ thống hệ thống đường ống cơng nghệ, van Tồn hệ thống Chi phí phát sinh 200 Tổng cộng T = 3.958.000.000 VNĐ Tống chi phí xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải: T A = T + T = 18.541.000.000 + 3.958.000.000 = 22.499.000.000 VNĐ SVTH: Cao Thị Nhạn 48 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Chi phí quản lý vận hành • Chi phí hóa chất Bảng – 3:Chi phí hóa chất phương án Số lượng sử Tên hoá chất dụng tháng Phèn sắt Polymer ( anion- máy ép bùn) NaClO Polymer ( cation) NaOH H SO Đơn giá Thành tiền (1000VNĐ) (1000VNĐ/tháng) 4800 60 77 480 3,6 480 80 24750 213 10 24.000 4.620 1.728 38.400 123.750 2.130 Tổng cộng tiền hóa chất T = 195.000.000 VNĐ/tháng Chi phí vận chuyển hóa chất = 1%× chi phí hóa chất = 1%×195.000.000 = 1.950.000 VNĐ/tháng Tổng chi phí hóa chất: B = 196.950.000 000VNĐ/tháng SVTH: Cao Thị Nhạn 49 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II • Chi phí điện tiêu thụ Bảng – 4:Chi phí điện năngcủa phương án Cơng Tên thiết bị suất kW Thời gian Điện Số lượng hoạt động tiêu (h) thụ 12 48,2 12 55,2 Máy bơm chìm bơm nước thải 4,1 từ hố thu Máy bơm chìm bơm nước thải 4,6 từ bể điều hòa Máy thổi khí 15,1 12 52,8 Bơm bùn dư 0,006 0,25 0.0015 Bơm rửa lọc 2,2 12 26,4 0,75 12 Bơm tuần hoàn bùn Tổng 191,6 Giá điện: 1000 đồng /kwh Tổng chi phí điện năng: B2 = 3.632.400 VNĐ/tháng • Chi phí nhân công vận hành Biên chế Công Số người nhân vận hành Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) Tổng chi phí nhân cơng: B3 = 8.000.000 VNĐ/tháng • Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm:  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ SVTH: Cao Thị Nhạn 50 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Chi phí bảo trì bảo dưỡng B4 = 0,1% tổng chi phí đầu tư = 0,1% ×22.499.000.000 = 22.499.000 VNĐ/năm = 1.900.000 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh = B1 + B2 + B3 + B4 = 210.450 000 VNĐ/tháng • Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 22.499.000.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 12 %/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Bảng – 5: Khấu hao tài sản lãi suất phải trả ngân hang phương án Thời gian Tiền vay ngân vận hành hàng (năm) (triệu VNĐ) Trả nợ định kỳ (triệu VNĐ) Tiền trả lãi suất ngân (triệu VNĐ) hàng Trả ngân hàng (triệu VNĐ) 22499000000 1124950000 2699880000 3824830000 21374050000 1124950000 2564886000 3689836000 20249100000 1124950000 2429892000 3554842000 19124150000 1124950000 2294898000 3419848000 17999200000 1124950000 2159904000 3284854000 16874250000 1124950000 2024910000 3149860000 15749300000 1124950000 1889916000 3014866000 14624350000 1124950000 1754922000 2879872000 13499400000 1124950000 1619928000 2744878000 10 12374450000 1124950000 1484934000 2609884000 11 11249500000 1124950000 1349940000 2474890000 12 10124550000 1124950000 1214946000 2339896000 13 8999600000 1124950000 1079952000 2204902000 14 7874650000 1124950000 944958000 2069908000 15 6749700000 1124950000 809964000 1934914000 16 5624750000 1124950000 674970000 1799920000 SVTH: Cao Thị Nhạn 51 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II 17 4499800000 1124950000 539976000 1664926000 18 3374850000 1124950000 404982000 1529932000 19 2249900000 1124950000 269988000 1394938000 20 1124950000 1124950000 134994000 1259944000 Tổng 50847740000 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 50.847.740.000/20/12 = 211.865.000 VNĐ/tháng 4.4.1.4 Giá thành cho 1m3 nước thải xử lý Giá 1m3 nước = = 3519 (VNĐ/1m3) = Phụ lục -2: Dự tốn chi phí phương án Chi phí đầu tư • Chi phí xây dựng Bảng – 6:Chi phí xây dựng cho phương án stt Hạng mục Thể cơng trình tích Đơn vị thể Đơn bêtơng vị Thành tiền ( VNĐ/m3 tích VNĐ) Hố thu gom 93 m3 triệu 465 Bể điều hòa 1000 m3 triệu 5000 Bể trộn 5,6 m3 triệu 28 Bể 28 m3 5triệu phản ứng 140 Bể lắng I 514 m3 triệu 2570 Bể SBR 2574 m3 triệu 12870 Bể 333,4 m3 triệu trung gian Bể 1667 khử m3 83,5 trùng SVTH: Cao Thị Nhạn triệu 417,5 52 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Bể nén bùn 25 m3 triệu 10 Nhà 100 m3 1,5 triệu điều 125 hành 11 Nhà 150 đặt m3 33 1,5 triệu máy ép bùn 12 Nhà đặt 49,5 m3 50 1,5 triệu máy thổi khí 75 Tổng cộng T = 23.557.000.000 VNĐ • Chi phí máy móc thiết bị Bảng – 7:Chi phí máy móc thiết bị phương án STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Triệu VNĐ/cái Thành tiền VNĐ HỐ THU GOM Bơm nước thải 30 60 Sàng rác tinh 150 150 Bơm nước thải 70 140 Máy nén khí 135 270 Máy khuấy trộn 30 60 Bồn chứa dung dìch 15 Đầu dò pH 25 25 Bơm vận chuyển 20 60 BẺ ĐIỀU HỊA BỂ TRỘN + PHẢN ỨNG hóa chất (V=1m3) BỂ LẮNG I SVTH: Cao Thị Nhạn 53 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Máng cưa dày 15 2mm Thanh gạt bùn 100 100 Bơm bùn bể lắng 30 60 Bơm nước thải 30 60 Máy thổi khí 200 800 Đầu phân phối khí 360 đĩa 0,5 180 Bơm xả bùn 20 80 Thiết bị rút nước 20 80 Van bướm 6 Bộ cảm đo bề mặt 18 200 800 30 120 25 150 Tủ điện điều khiển 250 250 Máy đo lưu lượng 20 60 BỂ SBR A/B/C/D BỂ LỌC ÁP LỰC Bồn lọc áp lực THIẾT BỊ Hệ thống pha trộn hóa chất polymer, phèn Bơm định lượng dung dịch Hệ thồng đường Toàn ống kỹ thuật Hệ thống hệ 300 300 hệ 300 300 thống đường Tồn ống cơng nghệ, van thống Chi phí phát sinh SVTH: Cao Thị Nhạn 200 54 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Tổng cộng T = 4.359.000.000 VNĐ Tống chi phí xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải: T A = T + T = 23.557.000.000 + 4.359.000.000 = 27.916.000.000 VNĐ Chi phí quản lý vận hành • Chi phí hóa chất Bảng –8:Chi phí hóa chất phương án Số lượng sử Tên hoá chất dụng tháng Phèn sắt Polymer ( anion- máy ép bùn) NaClO Polymer ( cation) NaOH H SO Đơn giá Thành tiền (1000VNĐ) (1000VNĐ/tháng) 4800 60 77 480 3,6 480 80 24750 213 10 24.000 4.620 1.728 38.400 123.750 2.130 Tổng cộng tiền hóa chất T = 195.000.000 VNĐ/tháng Chi phí vận chuyển hóa chất = 1%× chi phí hóa chất = 1%×195.000.000 = 1.950.000 VNĐ/tháng Tổng chi phí hóa chất: B = 196.950.000 000VNĐ/tháng • Chi phí điện tiêu thụ Bảng – 9:Chi phí điện năngcủa phương án Cơng Tên thiết bị suất kW Số lượng Thời gian Điện hoạt động tiêu (h) thụ(ngày) 12 48,2 Máy bơm chìm bơm nước thải 4,1 từ hố thu SVTH: Cao Thị Nhạn 55 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Máy bơm chìm bơm nước thải 4,6 12 55,2 từ bể điều hòa Máy thổi khí 15,1 12 105,6 Bơm bùn dư 0,006 0,25 0.0015 Bơm rửa lọc 2,2 12 26,4 Bơm bùn 8,8 0,25 8.8 Tổng 229,1 Giá điện: 1000 đồng /kwh Tổng chi phí điện năng: B2 = 4.540.000 VNĐ/tháng • Chi phí nhân công vận hành Biên chế Công Số người nhân vận hành Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) Tổng chi phí nhân cơng: B3 = 8.000.000 VNĐ/tháng • Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm:  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng B4 = 0,1% tổng chi phí đầu tư = 0,1% ×27.916.000.000 = 27.916.000 VNĐ/năm = 2.039.000 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh = B1 + B2 + B3 + B4 = 237.406.000 VNĐ/tháng • Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 27.916.000.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 12 %/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Bảng – 10: Khấu hao tài sản lãi suất phải trả ngân hang phương án SVTH: Cao Thị Nhạn 56 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Thời gian Tiền vay ngân vận hành hàng (năm) (triệu VNĐ) Trả nợ định kỳ (triệu VNĐ) Tiền trả lãi suất ngân hàng (triệu VNĐ) Trả ngân hàng (triệu VNĐ) 27916000000 1395800000 3349920000 4745720000 26520200000 1395800000 3182424000 4578224000 25124400000 1395800000 3014928000 4410728000 23728600000 1395800000 2847432000 4243232000 22332800000 1395800000 2679936000 4075736000 20937000000 1395800000 2512440000 3908240000 19541200000 1395800000 2344944000 3740744000 18145400000 1395800000 2177448000 3573248000 16749600000 1395800000 2009952000 3405752000 10 15353800000 1395800000 1842456000 3238256000 11 13958000000 1395800000 1674960000 3070760000 12 12562200000 1395800000 1507464000 2903264000 13 11166400000 1395800000 1339968000 2735768000 14 9770600000 1395800000 1172472000 2568272000 15 8374800000 1395800000 1004976000 2400776000 16 6979000000 1395800000 837480000 2233280000 17 5583200000 1395800000 669984000 2065784000 18 4187400000 1395800000 502488000 1898288000 19 2791600000 1395800000 334992000 1730792000 20 1395800000 1395800000 167496000 1563296000 Tổng 63090160000 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 63 090 160 000/20/12 = 262 876 000 VNĐ/tháng 4.4.1.4 Giá thành cho 1m3 nước thải xử lý SVTH: Cao Thị Nhạn 57 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II Giá 1m3 nước = SVTH: Cao Thị Nhạn = 4169 (VNĐ/1m3) = 58 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giai đoạn KCN Mỹ Phước II PHỤ LỤC – BẢN VẼ THIẾT KẾ SVTH: Cao Thị Nhạn 59 ... số thi t kế hố thu Bảng 4-5: Thông số thi t kế sàng rác tinh Bảng 4-6: Thơng số thi t kế bể điều hòa Bảng -7: Thông số thi t kế bể trộn Bảng -8: Thông số thi t kế bể phản ứng Bảng 4- Thông số thi t... 4- 15: Thông số thi t kế bể nén bùn Bảng 4-16: Thơng số kích thước máy ép bùn Bảng 4-17: Thông số thi t kế bể SBR Bảng 4-18: Thông số thi t kế bể trung gian SVTH: Cao Thị Nhạn xi Thi t kế hệ thống... nước thải có BOD cao, khử nitơ • Sử dụng nhân viên • Hiệu xử lý cao +Nhược: • Chi phí đầu tư lớn, tốn nhiều diện tích • Đòi hỏi người vận hành có trình độ cao SVTH: Cao Thị Nhạn 12 Thi t kế hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II , ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay