THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CPXNK THỦY SẢN NGHỆ AN II

159 20 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CPXNK THỦY SẢN NGHỆ AN II SVTH : BÙI THỊ THIẾT NGÀNH : KĨ THUẬT MƠI TRƯỜNG NIÊN KHĨA : 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN NGHỆ AN II Tác giả BÙI THỊ THIẾT Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư Kĩ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Tháng năm 2011  Trang   i NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Bùi Thị Thiết Lớp: DH07MT MSSV: 07127156 Họ tên giáo viên hướng dẫn: THS Nguyễn Văn Hiển NGÀY GIAO LUẬN VĂN: 30 – 03 – 2011 NGÀY HOÀN THÀNH LUẬN VĂN: 06 – 07 – 2011 TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống xử lí nước thải cơng ty CP XNK Thủy Sản Nghệ An II NỘI DUNG THỰC HIỆN:  Tổng quan ngành chế biến thuỷ sản, nguồn phát sinh chất ô nhiễm ngành chế biến thuỷ sản  Khảo sát đặc tính nước thải thuỷ sản, biện pháp xử lý nước thải thuỷ sản nhà máy tương tự  Tổng quan cơng ty thuỷ sản Nghệ An II, quy trình sản xuất công ty, nguồn phát thải công ty  Khảo sát tính chất nước thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải Đề xuất công nghệ xử lý,lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện nhà máy, tính tốn cơng trình đơn vị  Tính tốn kinh phí xây dựng, kinh phí mua máy móc trang thiết bị, kinh phí vận hành Lập vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải Ngày 22 tháng 12 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn THS NGUYỄN VĂN HIỂN  Trang   ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt luận văn này, tơi nhận giúp đỡ nhiều người, lời động viên chân thành từ phía gia đình từ tập thể lớp DH07MT Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Cha mẹ, có cơng ơn sinh thành dưỡng dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập Thầy Nguyễn Văn Hiển tận tình dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận tốt nghiệp Các thầy cô khoa Môi Trường tào nguyên trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh trang bị cho tơi nhiều kiến thức thời gian học trường tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập làm luận văn Ban lãnh đạo Công ty CP XNK Thủy Sản Nghệ An II, nhân viên kỹ thuật, anh chị em công nhân xưởng, đặc biệt Dương, Đăng, Bác Đức thuộc phận Mơi Trường tận tình giúp đỡ tơi q trình thực tập cơng ty Các thành viên lớp Kỹ Thuật Môi Trường K33 động viên cung cấp tài liệu cần thiết cho luận văn trình làm Dù cố gắng tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy bạn khóa luận tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn! Người thực Bùi Thị Thiết  Trang   iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Cơng ty CP XNK Thủy Sản Nghệ An II có địa Khối 11 - Thị trấn Cầu Giát - Quỳnh lưu - Nghệ An, công ty chế biến tôm block mực ăn liền Nước thải trình sản xuất chủ yếu cơng đoạn: Tiếp nhận nguyên 10-15%, xử lý nguyên liệu 50-65%, xếp khuôn - cấp đơng 2025% q trình vệ sinh dụng cụ, máy móc, thiết bị 5-19% Nước thải có thành phần chất dễ phân hủy sinh học cao Trong q trình họat động phát triển cơng ty nước thải đưa tới bể lắng ngang xả thẳng vào Sơng Thái Chính nguồn nước thải gây ảnh hưởng tới người dân sống xung quanh ảnh hưởng tới hệ sinh vật sống sông Nên việc thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty việc làm cần thiết Đề tài “ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty CP XNK Thủy Sản Nghệ An II”, đạt loại A theo QCMT11-2008/BTNMT với công suất 240 m3/ng.đ hướng giải cho nhà máy Hệ thống xử lý nước thải chia thành công đoạn sau: Xử lý học – Sinh học – khử trùng  Phương án A: Giai đoạn xử lý học sử dụng máy tách rác, bể điều hòa, để loại bỏ phần hàm lượng chất rắn có nước thải Giai đọan xử lý sinh học, cơng nghệ hiếu khí Aerotank có chức xử lý chất hữu dễ phân hủy sinh học Khi nước thải thủy sản có nồng độ BOD5 cao việc sử dụng bể Aerotank có hiệu xuất xử lý cao, hiệu xuất khoảng 80% Sau nước thải dẫn tới bể lắng II(a) để loại bể loại bể dùn hoạt tính dư sau tuần hồn bùn hoạt tính ngược lại bể Aerotank để trùy nồng độ vi sinh bể nhằm tăng hiệu suất xử lý bể Để nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải nước thải tiếp tục xử lý sinh học bể lọc sinh học nhỏ giọt bể lọc sinh học nhỏ giọt nước thải xử lý Ni tơ, phốt pho, BOD, sau nước thải dẫn tới bể lắng II(b)  Trang   iv để tách gạn màng sinh học tróc từ bể lọc sinh học chảy vào bể Nước thải sau bể lắng II(b) lượng COB, BOD, N, P đạt tiêu chiểu đầu trước xả thải Giai đoạn khử trùng có chức loại bỏ vi sinh vật gây bệnh nước thải thủy sản trước xả nguồn thải  Phương án B: Giai đoạn xử lý học sử dụng máy tách rác, bể điều hòa, bể lắng I để loại bỏ phần hàm lượng chất rắn có nước thải giúp cho q trình xử lý sinh học đạt hiệu suất cao Giai đọan xử lý sinh học, sử dụng bể Aerotank làm việc theo mẻ (SBR) có chức xử lý BOD, ni tơ, phốt nước thải dẫn vào bể, hiệu xuất xử lý BOD nước thải thúy sản khoảng 80% Để nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải nước thải tiếp tục xử lý sinh học bể lọc sinh học nhỏ giọt bể lọc sinh học nhỏ giọt nước thải xử lý tiếp Ni tơ, phốt pho, BOD, sau nước thải dẫn tới bể lắng II để tách gạn màng sinh học tróc từ bể lọc sinh học chảy vào Nước thải sau bể lắng II lượng COB, BOD, N, P đạt tiêu chiểu đầu trước xả thải Giai đoạn khử trùng có chức loại bỏ vi sinh vật gây bệnh nước thải thủy sản trước xả nguồn thải  Trang   v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.4 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.6 NỘI DUNG ĐỀ TÀI .2 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾNTHUỶ SẢN ĐÔNG LẠNH4 2.1.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN Ở VIỆT NAM .4 2.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ TỔNG QT CỦA NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG 2.2.1 Công nghệ chế biến thuỷ sản đông lạnh dạng tươi .8 2.2.2 Công nghệ chế biến thuỷ sản đơng lạnh dạng chín .9 2.3 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN .10 2.3.1 Chất thải rắn 10 2.3.2 Khí thải – Tiếng ồn 11 2.3.3 Nước thải .12 2.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN 16 2.4.1 Một số HTXLNT thủy sản có hiệu cao số nhà máy cụ thể 16 2.4.2 Phương pháp xử lý nước thải thủy sản 17 2.4.4 Xử lý bùn 21 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỂ CÔNG TY CP XNKTHUỶ SẢN NGHỆ AN II 22 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 22 3.2.QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN TẠI CƠNG TY .23  Trang   vi 3.2.1 Các nguyên liệu, hoá chất nhu cầu sử nước sản xuất 23 3.2.2 Quy trình cơng nghệ chế biến .24 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 29 3.3.1 Chất thải rắn chất thải nguy hại 29 3.3.2 Khí thải tiếng ồn .30 3.3.3 Nước thải .31 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TÍNH TỐN CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ 35 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ .35 4.2 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ .36 4.2.1 Phương án A 37 4.2.1 Phương án B 40 4.2.3 Dự tính hiệu xử lý phương án 44 4.3 TÍNH TỐN CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ .48 4.3.1 PHƯƠNG ÁN A 48 4.3.1.1 MÁY TÁCH RÁC THANH DỌC 48 4.3.1.2 BỂ ĐIỀU HÒA 48 4.3.1.3 BỂ AEROTANK 49 4.3.1.4 BỂ LẮNG II 50 4.3.1.5 BỂ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT 50 4.3.1.6.BỂ LẮNG II 51 4.3.1.7 TÍNH TỐN BỂ KHỬ TRÙNG .51 4.3.1.8.BỂ CHỨA BÙN 51 4.3.1.9 MÁY ÉP BÙN 52 4.3.2.PHƯƠNG ÁN B: 52 4.3.2.1.MÁY TÁCH RÁC 52 4.3.2.2.BỂ ĐIỀU HÒA 52 4.3.2.9 TÍNH TỐN BỂ KHỬ TRÙNG 52 4.3.2.11 MÁY ÉP BÙN 52 4.3.2.3.BỂ LẮNG ĐỢT I 52 4.3.2.4 BỂ TRUNG GIAN 53  Trang   vii 4.3.2.5 Bể SBR .53 4.3.2.6 BỂ TRUNG GIAN 54 4.3.2.7.BỂ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT 54 4.3.2.8.BỂ LẮNG II 55 4.3.2.10.BỂ CHỨA BÙN 55 4.3.2.11 BỂ METAN 55 4.4 TÍNH TỐN KINH TẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 56 4.4.1 Dự tốn chi phí phương án A 56 4.4.1.1 Chi phí đầu tư 56 4.4.1.2 Chi phí quản lý vận hành 56 4.4.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 56 4.4.1.4 Giá thành cho 1m3 nước thải xử lý 56 4.4.2 Dự tốn chi phí phương án B 56 4.4.2.1 Chi phí đầu tư 56 4.4.2.2 Chi phí quản lý vận hành 57 4.4.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất 57 4.4.2.4 Giá thành cho 1m3 nước thải xử lý 57 4.5 LƯA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 58 5.1 KẾT LUẬN .58 5.2 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 59  Trang   viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT CP XNK : Cổ phần xuất nhập HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DO ( Dissolved oxygen): Oxy hòa tan COD (Chemical oxygen Demand): Nhu cầu ôxy hóa học BOD (Biochemical oxygen Demand): Nhu cầu ôxy sinh hóa SS (Solid Suspension): Chất rắn lơ lửng TSS(Tatal Solid Suspension): Chất rắn lơ lửng tổng cộng VSS(Vaporize Solid Suspension): Chấtt rắn lơ lửng bay SBR: Bể aorotank làm việc theo mẻ  Trang   ix ... 4.8 Thông số thi t kế bể lắng II 51 Bảng 4.9 Thông số thi t kế Bể khử trùng 51 Bảng 4.10 Thông số thi t kế Bể chứa bùn 51  Trang   x Bảng 4.11: Thông số thi t kế Bể lắng... 4.15 Thông số thi t kế Bể lọc sinh học nhỏ giọt 54 Bảng 4.16 Thông số thi t kế bể lắng II 55 Bảng 4.17 Thông số thi t kế Bể chứa bùn 55 Bảng 4.18 Thông số thi t kế Bể metan... hưởng tới sống người dân xung quanh nhà máy Vì thi t kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất cho công ty điều cần thi t   SVTH: Bùi Thị Thi t    Trang 1  Thi t kế HTXL nước thải công ty CP XNK Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CPXNK THỦY SẢN NGHỆ AN II , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CPXNK THỦY SẢN NGHỆ AN II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay