TÌM HIỂU TÁC DỤNG CỦA MÔN CÔNG NGHỆ 10 ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG THPT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

84 39 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NGOẠI NGỮ- SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU TÁC DỤNG CỦA MƠN CƠNG NGHỆ 10 ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG THPT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD: TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH: TRẦN THỊ KIM XUYẾN LỚP: DH07SP Tp.HCM, tháng 9/2010 TÌM HIỂU TÁC DỤNG CỦA MƠN CÔNG NGHỆ 10 ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG THPT Ở TP.HCM Tác giả TRẦN THỊ KIM XUYẾN Khóa luận đệ trình để hoàn thành yêu cầu cấp cử nhân Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THANH THỦY Tháng 09/2010 i LỜI CẢM ƠN Con xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, người gia đình ni dưỡng, dạy dỗ giúp đỡ, động viên thời điểm Chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM  Các thầy cô môn Sư phạm kĩ thuật  Các thầy cô ngồi trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Đã truyền đạt cho em kiến thức khoa học thời gian học tập vừa qua Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn TS.NGUYỄN THANH THỦY tận tình dạy dỗ, hướng dẫn giúp đỡ em thực đề tài Chân thành cảm ơn bạn lớp động viên, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Thủ Đức, ngày tháng năm 2011 TRẦN THỊ KIM XUYẾN ii TĨM TẮT Đề tài: “ Tìm hiểu tác dụng môn Công nghệ 10 đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh số trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh” tiến hành số trường Trung học phổ thông TP.HCM, thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011 - Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu, tham khảo nguồn tài liệu xác định tác dụng môn Công nghệ 10 đến định hướng nghề nghiệp HS nhằm giúp GV dạy môn Công nghệ 10, sinh viên ngành Ngoại Ngữ- Sư Phạm nhận thức sâu sắc tác dụng môn Công nghệ 10 đến việc định hướng nghề nghiệp cho HS để từ có hướng giảng dạy phù hợp, có hướng học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu - Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, người nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra phiếu hỏi, phương pháp vấn, phương pháp thống kê Qua trình nghiên cứu tài liệu, điều tra, vấn HS số trường THPT TP.HCM: Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, Trung học phổ thông Long Trường, người nghiên cứu thu kết sau: Lượng kiến thức mà HS tiếp thu mức độ trung bình, tương đối, chủ yếu kiến thức liên hệ thực tiễn sản xuất, hay kiến thức ngày Các kiến thức môn Công nghệ 10 phát huy phần tác dụng môn khoa học ứng dụng, tác dụng giúp định hướng nghề nghiệp cho HS chưa thật khai thác phát huy tốt Trên thực tế HS coi nhẹ tác dụng mơn Cơng nghệ 10 nói riêng mơn khoa học ứng dụng nói chung Vì tỷ lệ HS có định hướng nghề nghiệp thuộc ngành nghề khác như: Điện, Điện tử, Y tế, Sư Phạm… cao so với tỷ lệ HS có định hướng nghề nghiệp thuộc nhóm ngành nghề có chương trình mơn Cơng nghệ 10 như: Nơng nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp HS định hướng nghề nghiệp thân chủ yếu dựa vào sở thích thân, gia đình hầu hết HS chưa thật iii hiểu rõ ngành nghề xã hôi yêu cầu ngành nghề đó, yêu cầu xã hội ngành nghề Tóm lại, mơn Cơng nghệ 10 có tác dụng đến định hướng nghề nghiệp HS số trường THPT TP.HCM, kiến thức phần 1: “Nơng, Lâm, Ngư nghiệp” có tác dụng so với kiến thức phần 2: “ Tạo lập doanh nghiệp iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh 1.2 Tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu 1.3 Vấn đề nghiên cứu .4 1.4 Mục đích nghiên cứu .4 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu .5 1.7.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 1.7.2 Phương pháp điều tra phiếu hỏi .5 1.7.3 Phương pháp vấn 1.7.4 Phương pháp thống kê 1.8 Đối tượng nghiên cứu 1.9 Phạm vi nghiên cứu .6 1.10 Cấu trúc luận văn 1.11 Kế hoạch nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN .8 2.1 Những vấn đề chọn nghề 2.1.1 Chọn nghề ? 2.1.2 Động chọn nghề 2.2 Tìm hiểu vấn đề lựa chọn nghề nghiệp HS THPT .8 v 2.2.1 Đặc điểm tâm lý HS THPT lựa chọn nghề nghiệp 2.2.2 Những sở xu hướng lựa chọn nghề nghiệp HS THPT 10 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến chọn nghề không phù hợp HS THPT 12 2.3 Công tác định hướng nghề nghiệp cho HS THPT 13 2.3.1 Khái niệm “hướng nghiệp” 13 2.3.2 Nội dung vai trò giáo dục hướng nghiệp trường PT 15 2.4 Chương trình mơn Cơng nghệ 10 trường PT .15 2.4.1 Tầm quan trọng môn Công nghệ 10 chương trình giáo dục THPT .15 2.4.2 Quan điểm tác dụng môn Công nghệ 10 định hướng nghề nghiệp HS THPT 16 2.5 Sơ lược tổng quan số trường địa bàn TP.HCM 19 2.5.1 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân 19 2.5.2 Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu .20 2.5.3 Trường Trung học phổ thông Long Trường 20 2.6 Vài nét lịch sử vấn đề nghiên cứu 21 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 24 3.2 Phương pháp điều tra phiếu hỏi 24 3.3 Phương pháp vấn 24 3.4 Phương pháp phân tích liệu 25 3.4.1 Phương pháp phân tích định lượng 25 3.4.2 Phương pháp phân tích định tính 25 Chương KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH 26 4.1 Kết khảo sát kiến thức học sinh lĩnh hội qua môn Công nghệ 10 26 4.1.1 Mức độ hứng thú học sinh học môn Công nghệ 10 26 4.1.2 Những kiến thức HS học qua môn Công nghệ 10 27 4.2 Kết khảo sát mức độ ảnh hưởng môn Công nghệ 10 đến việc định hướng nghề nghiệp HS 34 vi 4.2.1 Nguồn thông tin hỗ trợ HS trình định hướng nghề nghiệp .34 4.2.2 Mức độ GV Cơng nghệ 10 hướng HS đến ngành nghề có liên quan học 35 4.2.3 Việc vận dụng kiến thức vào định hướng nghề nghiệp tương lai HS THPT 36 4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp HS THPT44 4.2.5 Ý kiến HS tác dụng môn Công nghệ 10 đến việc định hướng nghề nghiệp tương lai 46 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận .48 5.1.1 Những kiến thức HS học qua chương trình Cơng nghệ 10 48 5.1.2 Tác dụng môn Công nghệ 10 định hướng nghề nghiệp .49 5.2 Kiến nghị 50 5.2.1 Đối với Bộ Giaó Dục & Đào Tạo 50 5.2.2 Đối với ngành sư phạm 50 5.3 Hướng phát triển đề tài 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT KÍ HIỆU VIẾT TẮT NỘI DUNG TƯƠNG ĐƯƠNG TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh PGS.TS Phó Giaó Sư Tiến Sĩ TS Tiến Sĩ Th.S Thạc Sĩ HS Học Sinh THCN Trung học chuyên nghiệp SGK Sách giáo khoa GV Giaó viên NXB Nhà xuất NNC Người nghiên cứu PT Phổ thông GVHD Giáo viên hướng dẫn viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Mức độ hứng thú HS học môn Công nghệ 10 26 Bảng 4.2 Một số kiến thức Nông nghiệp HS lĩnh hội 27 Bảng 4.3 Một số kiến thức Lâm nghiệp HS lĩnh hội 28 Bảng 4.4 Một số kiến thức Ngư nghiệp HS lĩnh hội 29 Bảng 4.5 Một số kiến thức Tạo lập doanh nghiệp HS lĩnh hội .30 Bảng 4.6 Một số kiến thức sống HS lĩnh hội .31 Bảng 4.7 Một số kiến thức ứng dụng sống HS lĩnh hội 32 Bảng 4.8 Mức độ tiếp thu kiến thức làm tảng để học Đại học 33 Bảng 4.9 Mức độ thông tin hổ trợ trình chọn nghề 34 Bảng 4.10 Mức độ GV Công nghệ 10 hướng HS đến ngành nghề có liên quan học 35 Bảng 4.11 Định hướng nghề nghiệp HS liên quan đến kiến thức Nông nghiệp 37 Bảng 4.12 Định hướng nghề nghiệp HS liên quan đến kiến thức Lâm nghiệp.38 Bảng 4.13 Định hướng nghề nghiệp HS liên quan đến kiến thức Ngư nghiệp 39 Bảng 4.14 Định hướng nghề nghiệp HS liên quan đến kiến thức kinh tế .40 Bảng 4.15 Định hướng nghề nghiệp HS liên quan đến nhóm ngành nghề khác .41 Bảng 4.16 Mức độ lựa chọn ngành nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp 43 Bảng 4.17 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến việc định hướng nghề nghiệp HS THPT .44 Bảng 4.18 Ý kiến HS tác dụng môn Công nghệ 10 đến việc lựa chọn nghề nghiệp 46 ix sinh vật môi trường Bài 20: - Ứng dụng công nghệ vi Biết chế phẩm sinh tiết học bảo vệ thực vật - Biết sở khoa học quy sinh sản xuất trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn, chế phẩm vi rút nấm trừ sâu bảo vệ thực vât Bài 21: - Hệ thống khắc sâu kiến Ơn tập thức phổ thơng, chương giống trồng, đất, phân bón tiết bảo vệ trồng nông, lâm nghiệp Chương Bài 22: 2: Quy luật sinh sinh trưởng phát dục vật Chăn trưởng nuôi nuôi thủy phát dục sản đại vật nuôi - - Hiểu khái niệm vai trò tiết Hiểu nội dung ứng dụng quy luật sinh trưởng phát dục cương( từ 22 - Hiểu yếu tố ảnh hưởng →bài đến trình sinh trưởng phát 39) dục Bài 13: - Chọn lọc giống, vật Biết chi tiết để tiết đánh giá, chọn lọc vật nuôi - nuôi Biết số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi sử dụng phổ biến nước ta Bài 24: Thực hành: - Nhận dạng số giống vật nuôi phổ biến nước ( có Tiết Quan sát, địa phương) hướng sản xuất nhận dạng chúng ngoại hình - Thực quy trình, bảo đảm giống vật an tồn lao động vệ sinh mơi ni trường Bài 25: - Các phương pháp nhân Hiểu khía niệm mục đích nhân giống chủng - Hiểu khái niệm, mục đích biết giống vật số phương pháp lai nuôi thủy thường sử dụng chăn nuôi sản thủy sản Bài 26: - Hiểu cách thức tổ chức đặc tiết Sản xuất điểm hệ thống nhân giống vật giống nuôi chăn nuôi - thủy sản Bài 27: Tiết Hiểu quy trình sản xuất giống chăn nuôi thủy sản - Biết khái niệm, sở khoa Ứng dụng học bước công công nghệ tế nghệ cấy truyền phôi bò tiết bào cơng tác giống Bài 28: - Nhu cầu dinh dưỡng Biết nhu cầu dinh dưỡng tiết vật nuôi - vật nuôi Biết tiêu chuẩn phần ăn vật nuôi - Biết nguyên tắc phối hợp phần Bài 29: - Hiểu đặc điểm số tiết Sản xuất loại thức ăn thường dùng thức ăn cho chăn nuôi vật nuôi - Biết quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật ni hiểu vai trò thức ăn hỗn hợp việc phát triển chăn nuôi Bài 30: - Phối hợp phần ăn cho vật nuôi tiết - Hiểu loại thức ăn tự nhiên tiết Thực hành: Phối hợp phần ăn cho vật nuôi Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi nhân tạo cá - thủy sản Hiểu sở khoa học biện pháp phát triển bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên, biện pháp làm tăng nguồn thức ăn nhân tạo cho cá Bài 32: - Thực quy trình sản Thực hành xuất thức ăn cho cá theo cơng thức Sản xuất thức ăn hỗn hợp có sẵn thức ăn hỗn - hợp nuôi cá tiết Thực quy trình, bảo đảm an tồn lao động vệ sinh môi trường Bài 33: - Hiểu sở khoa học việc Ứng dụng ứng dụng công ngh6ẹ vi sinh để công nghệ vi sản xuất chế biến thức ăn chăn sinh để sản nuôi xuất thức ăn - Hiểu nguyên lí việc chế tiết chăn nuôi biến thức ăn công nghệ vi sinh - Hiểu nguyên lí việc sản xuất chế phẩm protein công nghệ vi sinh Bài 34: - Tạo môi trường sống Hiểu số yêu cầu kĩ thuật tiết chuồng trại chăn nuôi - Hiểu tầm quan trọng, lợi ích cho vật nuôi biết phương pháp thủy sản xử lí chất thải chăn ni để bảo vệ môi trường sống - Hiểu tiêu chuẩn ao ni cá quy trình chuẩn bị ao ni cá Bài 35: - Biết điều kiện phát sinh, tiết phát triển bệnh vật nuôi Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh vật nuôi Bài 36: - Quan sát mô tả triệu Thực hành: chứng bệnh tích điển hình gà bị Quan sát mắc bệnh Niu cát xơn cá trắm triệu chứng cỏ bị bệnh xuất huyết vi rút bệnh tích - Thực quy trình, bảo đảm gà bị mắc an toàn lao động vệ sinh môi bệnh trường Niucátxơn (Newcastle) cá trắm cỏ bị bệnh xuất tiết huyết vi rút Bài 37: - Phân biệt khác vai Một số loại trò vac xin thuốc kháng sinh vac xin việc phòng chống bệnh cho thuốc thường vật nuôi dùng để - Hiểu số đặc điểm quan phòng trọng vac xin thuốc kháng chữa sinh có liên quan đến việc bảo quản bệnhcho vật sử dụng thuốc nuôi - tiết Biết số vac xin, thuốc kháng sinh thường dùng chăn nuôi Bài 38: - Biết sở khoa học ứng Ứng dụng dụng công nghệ gen sản công nghệ xuất vac xin thuốc kháng sinh tiết sinh học sản xuất vac xin thuốc kháng sinh Bài 39: - Hiểu số kiến thức đại Ôn tập cương giống phòng chương chống bệnh cho vật nuôi thủy sản tiết Chương Bài 40: 3: Mục đích, ý bảo quản, chế biến nơng lâm, thủy Bảo nghĩa sản quản, chế công tác bảo biến quản, chế nông, lâm, thủy sản ảnh hưởng nông, biến nông, điều kiện môi trường đến chất lâm, thủy lâm, thủy lượng nông, lâm, thủy sản sản (Từ sản bảo quản, chế biến Bài 41: 40→bài Bảo quản 48) hạt, củ làm - - - Hiểu mục đích,ý nghĩa Biết đặc điểm Hiểu mục đích phương tiết pháp bảo quản hạt giống, củ giống giống Bài 42: - Biết loại kho Bảo quản phương pháp bảo quản thóc, ngơ, lương thực rau, hoa, tươi thực phẩm - tiết Biết quy trình bảo quản thóc, ngơ, khoai lang, sắn Bài 43: - Bảo quản Biết số phương pháp bảo tiết quản thịt, trứng, sữa cá thịt, trứng, sữa cá Bài 44: - tiết biến gạo từ thóc Chế biến lương thực, Biết số phương pháp chế - thực phẩm Biết quy trình chế biến tinh bột từ củ sắn - Biết công nghệ chế biến rau, Bài 45: - Làm xi rô từ số loại Thực hành: - Thực quy trình, bảo đảm tiết Chế biến xi an toàn lao động vệ sinh môi rô từ trường Bài 46: - Biết số phương pháp chế Chế biến sản biến thịt quy trình chế biến thịt phẩm chăn hộp nuôi, thủy - sản tiết Biết số phương pháp chế biến cá cách làm ruốc cá từ cá tươi - Biết số phương pháp chế biến sữa quy trình cơng nghệ chế biến sữa hộp Bài 47: - Thực hành: Làm sữa Làm sữa chua sữa đậu tiết nành - Thực quy trình, bảo đảm chua an tồn lao động vệ sinh mơi sữa đậu trường nành(đậu tương) phương pháp đơn giản Bài 48: - Chế biến sản phẩm biến chè, cà phê - công nghiệp lâm sản Biết số phương pháp chế Biết phương pháp sản xuất chè xanh - Biết số sản phẩm chế biến từ lâm sản Bảng 2.1 Chương trình khung mơn Cơng nghệ 10 (phần 1) B.Phần 2: Tạo lập doanh nghiệp tiết Gồm chương, từ 49 đến 56 chiếm 19 tiết gồm 12 tiết lý thuyết, tiết thực hành, tiết kiểm tra ́c kiến thức Tạo lập doanh nghiệp chương trình Cơng nghệ 10 đề cập tới nội dung sau: - Một số khái niệm có liên quan kinh doanh doanh nghiệp - Doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực kinh doanh - Tổ chức quản lí doanh nghiệp Đây phần học mẻ học sinh, học trình bày từ đến nâng cao dần để học sinh tiếp cận dễ dàng mau chóng Các học trình bày sau: THỜI GIAN BÀI MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU PHÂN BỐ (tiết) Bài 49: - Bài mở đầu Biết số khái niệm tiết liên quan đến kinh doanh doanh nghiệp Chương 4: Bài 50: Doanh Doanh nghiệp nghiệp hoạt động kinh lựa chọn doanh doanh khó khăn đới với doanh lĩnh vực nghiệp nghiệp nhỏ kinh doanh - Biết tổ chức hộ tiết kinh doanh gia đình - - ( Từ Biết thuận lợi Biết lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh 50→ nghiệp nhỏ 52) Bài 51: Lựa chọn lĩnh - Biết xác định lĩnh vực kinh doanh tiết vực kinh doanh - Biết bước lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Bài 52: - Lựa chọn xác định tiết hội kinh doanh phù hợp Thực hành: Lựa chọn hội kinh doanh Bài đọc thêm Bài đọc thêm Chương 5: Bài 53: Tổ chức Xác định kế quản lí hoạch kinh doanh - Biết lập kế tiết hoạch doanh nghiệp - Biết nội dung doanh phương pháp xác định kế nghiệp hoạch cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ Bài 54: - Biết bước triển Thành lập doanh khai việc thành lập doanh nghiệp nghiệp Bài 55: - Biết việc tổ chức hoạt Quản lí doanh động kinh doanh doanh nghiệp nghiệp - Biết nội dung phương pháp đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Biết số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp tiết tiết Bài 56: - Xác định kế hoạch Thực hành: kinh doanh cho hộ gia đình Xây dựng kế doanh nghiệp phù hợp với hoạch ki doanh khả - Hạch tốn chi phí thu nhập cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ Chương trình khung môn Công nghệ 10 (phần 2) tiết PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Chào bạn! Tôi sinh viên năm khoa Ngoại Ngữ- Sư Phạm trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tôi thực đề tài nghiên cứu: “ Tìm hiểu tác dụng môn Công nghệ 10 đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh số trường TP.HCM” cần giúp đỡ bạn để hoàn thành đề tài Các bạn vui lòng đánh dấu “X” vào câu trả lời thích hợp Cảm ơn bạn! Câu Mức độ hứng thú bạn học môn Công nghệ 10 a Rất hứng thú b Hứng thú c Bình thường d Chán Câu Bạn học qua mơn Cơng nghệ 10? Mức độ Các vấn đề học Rất nhiều 1.1 Kiến thức thực tế sống 1.2 Một số kiến thức Nông nghiệp 1.3 Một số kiến thức Lâm nghiệp 1.4 Một số kiến thức Ngư nghiệp 1.5 Một số kiến thức Tạo lập doanh nghiệp 1.6 Biết ứng dụng vào sống 1.7 Kiến thức làm tảng để học Đại học sau Nhiều Ít Rất Khơng có Câu Trong học mơn Cơng nghệ 10 giáo viên có hướng bạn đến ngành nghề có liên quan khơng? a Thường xun b Thỉnh thoảng c Không Câu Những dự định bạn sau tốt nghiệp Trung học phổ thông?(Chỉ đánh dấu “X” vào thích hợp nhất) Mức độ Những dự định Rất nhiều Nhiều Ít Rất Chưa nghĩ tới 4.1 Ở nhà phụ giúp gia đình cơng việc thuộc nhóm ngành nghề: 4.1.1 Nhóm ngành thuộc Nơng nghiệp 4.1.2 Nhóm ngành thuộc Lâm nghiệp 4.1.3 Nhóm ngành thuộc Ngư nghiệp 4.1.4 Nhóm ngành thuộc kinh tế 4.1.5 Nhóm ngành thuộc lĩnh vực khác như: Điện, Điện tử 4.2 Đi làm với lao động phổ thông 4.3 Học nghề trường dạy nghề nhóm ngành nghề: 4.3.1 Nhóm ngành thuộc Nơng nghiệp 4.3.2 Nhóm ngành thuộc Lâm nghiệp 4.3.3 Nhóm ngành thuộc Ngư nghiệp 4.3.4 Nhóm ngành thuộc kinh tế 4.3.5 Nhóm ngành thuộc lĩnh vực khác như: Điện, Điện tử 4.4 Học nghề làng truyền thống tiểu thủ công nghiệp 4.5 Học tiếp ngành học yêu thích trường Đại học, Cao đẳng: 4.5.1 Nhóm ngành thuộc Nơng nghiệp 4.5.2 Nhóm ngành thuộc Lâm nghiệp 4.5.3 Nhóm ngành thuộc Ngư nghiệp 4.5.4 Nhóm ngành thuộc kinh tế 4.5.5 Nhóm ngành thuộc lĩnh vực khác như: Điện, Điện tử, Bưu viễn thơng, Qn đội, Sư phạm, Y tế, Văn hóa, Du học nước ngoài,… Những dự định khác (kể ra) Câu Bạn chọn nghề tương lai sau tốt nghiệp Trung học phổ thơng dựa vào: a Sở thích d Qua môn hướng nghiệp b Yêu cầu cha mẹ d Ý kiến khác c.Qua môn học Công nghệ 10 Câu Trong trình chọn nghề cho thân nguồn thông tin giúp cho bạn chọn từ: Rất nhiều Nhiều Ít Ba, mẹ, anh, chị, người thân Gi viên chủ nhiệm Gi viên Cơng nghệ Chun gia tư vấn nghề nghiệp hay người làm nghề Sách, báo, phương tiện thông tin, internet,… Tự thân Câu Theo bạn môn Công nghệ 10 giúp ích cho bạn việc định hướng nghề nghiệp tương lai? a Rất nhiều b Nhiều d Rất e Khơng giúp ích CẢM ƠN CÁC BẠN! Chúc bạn học tốt c Ít PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Chào bạn! Tôi sinh viên năm khoa Ngoại Ngữ- Sư phạm trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tôi thực đề tài nghiên cứu: “ Tìm hiểu tác dụng mơn Cơng nghệ 10 đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh số trường TP.HCM” cần giúp đỡ bạn để hoàn thành đề tài Các bạn vui lòng trả lời câu hỏi theo ý kiến bạn Cảm ơn bạn! Câu Kết học kì bạn học kì vừa rồi? Câu Bạn học qua môn Công nghệ 10? Câu Những dự định bạn sau tốt nghiệp Trung học phổ thông? Câu Bạn dựa vào đâu để chọn nghề sau tốt nghiệp Trung học phổ thông? Câu Theo bạn, mơn Cơng nghệ 10 giúp ích cho bạn việc định hướng nghề nghiệp tương lai? CẢM ƠN CÁC BẠN! ... điều kiện học tập trường dự thi 10 SVTH: Trần Thị Kim Xuyến GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy cuối khả dự thi trúng tuyển vào trường lựa chọn.(Trích dẫn Phạm Văn Sơn, 2006, trang 11) Như hai tác giả đưa... nghệ 10 đến việc lựa chọn nghề nghiệp 47 x SVTH: Trần Thị Kim Xuyến GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Chương GIỚI THI U 1.1 Bối cảnh Nước ta xếp vào loại nhóm quốc gia có trạng dân số trẻ... nghề” Tuy nhiên Việt Nam xu hướng áp dụng năm gần chưa hồn thi n GV, HS chưa hiểu tầm quan trọng môn khoa học ứng dụng SVTH: Trần Thị Kim Xuyến GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Vì vậy, đề tài “Tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU TÁC DỤNG CỦA MÔN CÔNG NGHỆ 10 ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG THPT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TÌM HIỂU TÁC DỤNG CỦA MÔN CÔNG NGHỆ 10 ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG THPT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay