bai-tap-trac-nghiem-khao-sat-ham-so-co-dap-an

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:37

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (có đáp án) Mời em dành thời gian thử sức với 15 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số với nội dung câu hỏi có độ khó vừa phải Câu 1: Đồ thị hàm số A (3; 1) có tâm đối xứng là: B (1; 3) C (1; 0) Câu 2: Cho hàm số D (0; 1) xác định [1; 3] Gọi M n giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số M + m bằng: A B Câu 3: Cho hàm số C D có đồ thị (H) Tiếp tuyến (H) giao điểm (H) với trục Ox có phương trình là: A y = 3x B y = 3x - Câu 4: Cho hàm số D y  x  C y = x - 3 có đồ thị (C) đường thẳng d: y = x + m Với giá trị m d cắt (C) điểm phân biệt? A m < B m > C Câu 5: Giá trị cực đại hàm số A D m < m>6 là: B C Câu 6: Cho hàm số D Xét mệnh đề: I Đồ thi có điểm uốn II Hàm số khơng có cực đại cực tiểu III Điểm uốn tâm đối xứng đồ thị Mệnh đề đúng: A Chỉ I II B Chỉ II III Câu 7: Cho hàm số C Chỉ I III D Cả I, II, III có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm uốn (C) có phương trình là: A y = -12x B y = 3x C y = 3x - D y = Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 8: Hàm số sau khơng có cực trị? A y  2 x  B y  2x  x 1 C y  x2  x  x2 D Cả ba hàm số A, B, C Câu 9: Điểm sau điểm uốn đồ thị hàm số A (0;5) B (1;3) Câu 10: Hàm số A -2 C (-1;1) D (0;0) đạt giá trị nhỏ [-2;2] x bằng: B C -1 hay -2 D hay -2 Câu 11: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm? A B C Câu 12: Cho hàm số cho A m > D có cực đại, cực tiểu giá trị m là: B m < Câu 13: Cho hàm số C m > -1 D m < -1 có đồ thị (C) Những điểm (C), tiếp tuyến có hệ số góc có tọa độ là: A (-1;-1) (-3;7) B (1;-1) (3;-7) C (1;1) (3;7) D (-1;1) (-3;-7) Câu 14: Đặc điểm đồ thị hàm số bậc ba là: A Ln có trục đối xứng B Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng C Ln có tâm đối xứng D Ln nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng Câu 15: Trong hàm số sau đây, hàm số có giá trị nhỏ tập xác định? A B C y  2x 1 x 1 x  3x  D y  x 1 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN: Câu 1: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là: Đáp án: C (1;0) có tiệm cận đứng x = tiệm cận ngang y = Suy ra: Tâm đối xứng là: I(1;0) Câu 2: Cho hàm số xác định [1; 3] Gọi M n giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số M + m bằng: Đáp án: A xác định [1;3] Suy ra: GTLN: M=3 GTNN: m=-1 Vậy: M+m=2 Câu 3: Cho hàm số có đồ thị (H) Tiếp tuyến (H) giao điểm (H) với trục Ox có phương trình là: Đáp án: D (H) cắt Ox A(1;0) Suy ra: Hệ số góc tiếp tuyến A là: Phương trình tiếp tuyến A là: Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C) đường thẳng d: y = x + m Với giá trị m d cắt (C) điểm phân biệt? Đáp án: D m < m>6 Phương trình hồnh độ giao điểm: Để d cắt (C) điểm phân biệt (*) có nghiệm Câu 5: Giá trị cực đại hàm số là: Đáp án: A Câu 6: Cho hàm số Xét mệnh đề: I Đồ thi có điểm uốn II Hàm số khơng có cực đại cực tiểu III Điểm uốn tâm đối xứng đồ thị Mệnh đề đúng: Đáp án: C Chỉ I III = Suy ra: Hàm số có cực đại cực tiểu nên II sai I III (tính chất hàm số bậc 3) Câu 7: Cho hàm số có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm uốn (C) có phương trình là: Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: B y = 3x Điểm uốn O(0;0) Phương trình tiếp tuyến điểm uốn y=3x Câu 8: Hàm số sau khơng có cực trị? Đáp án: D Cả ba hàm số A, B, C Suy Hàm số nghịch biến Suy hàm số đồng biến Suy hàm số đồng biến Cả ba hàm số khơng có cực trị Câu 9: Điểm sau điểm uốn đồ thị hàm số Đáp án: A (0; 5) Vậy điểm uốn (0;5) Câu 10: Hàm số đạt giá trị nhỏ [-2; 2] x bằng: Đáp án: D hay -2 Ta có: Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vậy GTLN =-2 x=1 hay x=-2 Câu 11: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm? B Đáp án: B cắt trục tung x=0 suy y=-4 Vậy đồ thị cắt trục tung điểm có tung độ âm Câu 12: Cho hàm số cho có cực đại, cực tiểu giá trị m là: Đáp số: B m
- Xem thêm -

Xem thêm: bai-tap-trac-nghiem-khao-sat-ham-so-co-dap-an, bai-tap-trac-nghiem-khao-sat-ham-so-co-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay