NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA ĂN MỒI Cheilomenes sexmaculatus F. ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỰ ÁN DẠY HỌC CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG NGUYỄN HỮU HUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

101 40 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM _ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA ĂN MỒI Cheilomenes sexmaculatus F ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỰ ÁN DẠY HỌC CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG NGUYỄN HỮU HUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD: TS TRẦN THỊ THIÊN AN SVTH: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG LỚP: DH07SP Tp.HCM, Tháng 05/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA ĂN MỒI Cheilomenes sexmaculatus F ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỰ ÁN DẠY HỌC CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG NGUYỄN HỮU HUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Khóa luận trình để đáp ứng yêu cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN Tp.HCM, Tháng 05/2011 LỜI CẢM ƠN Kính gửi lời cảm ơn đến cha mẹ tất người thân gia đình, cha mẹ người ln chăm sóc lo lắng cho con, động viên ủng hộ suốt trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn: • TS Trần Thị Thiên An, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, trường Đại học Nơng Lâm, thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp • Tập thể q thầy cô Bộ môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Hồ Văn Công Nhân tận tâm giảng dạy, hỗ trợ, hướng dẫn cho em trình làm đề tài • Anh Nguyễn Văn Dương, giúp đỡ hướng dẫn em nhiệt tình q trình nhân ni bọ rùa C sexmaculatus • Cảm ơn anh chị khóa học trước anh Dũng, chị Chi, anh Hòa với bạn lớp DH07SP đặc biệt bạn Thêu, bạn Phương, bạn Thình ln giúp đỡ, động viên Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2011 Người nghiên cứu Phạm Thị Hồng Nhung ii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ rùa ăn mồi Cheilomenes sexmaculatus F để thiết kế dự án dạy học cho môn Công Nghệ 10 học sinh trường Nguyễn Hữu Huân, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh” tiến hành từ tháng 09/2010 đến tháng 06/2011 phòng thí nghiệm môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, đạt kết sau: - Xác định bọ rùa ăn mồi C sexmaculatus lồi trùng phù hợp với dự án dạy học có nội dung liên quan đến 17: “Phòng trừ tổng hợp dịch hại trồng” phần III.2 - Biện pháp sinh học sách giáo khoa Công nghệ 10 trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM - Khảo sát số yếu tố liên quan (mức độ hứng thú học sinh; tình hình thực tập, thực hành trường THPT Nguyễn Hữu Huân; số kiến thức côn trùng) đến dự án dạy học dự kiến đề xuất học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Xác định số đặc điểm sinh học bọ rùa ăn mồi C sexmaculatus qua q trình thí nghiệm nhân ni sinh học chúng - Đề xuất kế hoạch dự án dạy học “Nhân nuôi bọ rùa ăn mồi Cheilomenes sexmaculatus F - Một lồi trùng ăn rệp mềm phổ biến” từ kết thí nghiệm nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ rùa ăn mồi C sexmaculatus iii MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Tóm tắt kết nghiên cứu iii Mục lục iv Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ .x Danh sách chữ viết tắt xi Chữ viết tắt xi Viết đầy đủ xi Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đối tượng nghiên cứu 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Xác định thuật ngữ 1.10 Giới thiệu cấu trúc luận văn 1.11 Kế hoạch nghiên cứu .7 Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Một số vấn đề chung phương pháp dạy học (PPDH) 2.1.1 Khái niệm PPDH 2.1.2 Phân loại PPDH 2.2 Phương pháp dạy học theo dự 10 2.2.1 Tổng quan phương pháp dạy học theo dự án .10 2.2.1.1 Khái niệm dự án .10 2.2.1.2 Phương pháp dạy học theo dự án 11 2.2.2 Các dạng dạy học theo dự án 12 2.2.3 Các đặc điểm phương pháp dạy học theo dự án .13 iv 2.2.3.1 Đặc điểm chủ đề 13 2.2.3.2 Đặc điểm người học .14 2.2.3.3 Đặc điểm phương pháp thực 14 2.2.4 Quy trình thực dự án cho PPDH dự án trường THPT 15 2.2.4.1 Chuẩn bị 16 2.2.4.2 Thực dự án 16 2.2.4.3 Đánh giá dự án 17 2.2.5 Một số dự án dạy học thực 17 2.2.5.1 PPDH dự án áp dụng cho môn Lý luận dạy học PGS.TS Trexler Cary 17 2.2.5.2 Dự án “An tồn giao thơng Việt Nam đáng báo động” Tống Xuân Tám 18 2.3 Giới thiệu lược học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân 19 2.4 Giới thiệu môn Công nghệ 10 20 2.5 Giới thiệu chung côn trùng bọ rùa ăn mồi 21 2.5.1 Định nghĩa côn trùng 21 2.5.2 Một số đặc điểm trùng có liên quan đến đời sống 21 2.5.3 Một số ứng dụng việc sử dụng bọ rùa để quản lý rệp mềm 24 2.5.4 Kết nghiên cứu bọ rùa ăn mồi .26 2.5.4.1 Đặc điểm bọ rùa ăn mồi 26 2.5.4.2 Một số loài bọ rùa ăn mồi phổ biến 26 2.6 Bọ rùa Cheilomenes sexmaculatus F 27 2.6.1 Một số đặc điểm chung bọ rùa Cheilomenes sexmaculatus F .27 2.6.2 Phân bố bọ rùa Cheilomenes sexmaculatus F Việt nam 28 2.7 Đặc điểm hình thái sinh học rệp mềm 29 2.8 Quy trình sản xuất trứng ấu trùng bọ rùa Cryptolaemus montrouzieri Mealybug Destroyer (Dhama Screenivasam, 2002) 29 2.9 Khả thương mại hóa bọ rùa 30 2.10 Lược khảo nghiên cứu trước 32 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 v 3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 35 3.2 Phương pháp điều tra phiếu hỏi ý kiến 35 3.3 Phương pháp thực nghiệm .36 3.3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 36 3.3.2 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm .36 3.3.2.1 Vật liệu thí nghiệm 36 3.3.2.2 Dụng cụ thí nghiệm 36 3.3.3 Nhân nuôi rệp cải Brevicoryne brassicae Linnaeus làm thức ăn cho bọ rùa ăn mồi Cheilomenes sexmaculatus 37 3.3.4 Nhân nuôi bọ rùa ăn mồi Cheilomenes sexmaculatus 38 3.3.5 Bố trí thí nghiệm .38 3.3.5.1 Khảo sát đặc điểm hình thái tập tính sống bọ rùa C sexmaculatus .38 3.3.5.2 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ rùa C sexmaculatus 39 3.4 Phương pháp phân tích số liệu .40 3.4.1 Phương pháp định tính 40 3.4.2 Phương pháp định lượng .41 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 Kết nghiên cứu lý thuyết số đặc điểm sinh học số lồi trùng thiên địch phổ biến, phù hợp với học sinh THPT nhân nuôi môn Công Nghệ 10 43 4.2 Kết khảo sát ý kiến học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân số vấn đề liên quan đến dự án dạy học nhân nuôi bọ rùa ăn mồi dự kiến 44 4.2.1 Kết điều tra cụ thể 44 4.2.2 Phân tích kết khảo sát trường THPT Nguyễn Hữu Huân 46 4.2.2.1 Ý kiến học sinh môn Cơng Nghệ 10 hoạt động ngoại khóa, thực hành .46 4.2.2.2 Khảo sát số kiến thức có liên quan đến dự án nuôi bọ rùa đề xuất 47 vi 4.2.2.3 Đánh giá mức độ hưởng ứng hình thức ni phù hợp dự án dạy học nuôi bọ rùa ăn mồi C sexmaculatus 52 4.3 Kết nghiên cứu số đặc điểm sinh học nhân nuôi bọ rùa C sexmaculata trường Đại Học Nông Lâm .54 4.3.1 Đặc điểm hình thái bọ rùa C sexmaculatus .54 4.3.2 Tập tính sinh sống bọ rùa C sexmaculatus 59 4.3.3 Một số đặc điểm sinh học bọ rùa C sexmaculatus 59 4.3.3.1 Thời gian phát dục pha thể vòng đời bọ rùa C sexmaculatus 59 4.3.3.2 Khả ăn mồi ảnh hưởng thức ăn đến bọ rùa C sexmaculatus 61 4.3.4 Quy trình nhân ni bọ rùa C sexmaculatus 62 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận 72 5.1.1 Kết luận kết nghiên cứu lý thuyết số đặc điểm sinh học số lồi trùng thiên địch phổ biến, phù hợp với học sinh học THPT nhân nuôi môn Công Nghệ 10 72 5.1.2 Kết luận kết điều tra ý kiến học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân số vấn đề liên quan đến dự án dạy học dự kiến nhân nuôi bọ rùa ăn mồi 72 5.1.3 Kết luận kết nghiên cứu số đặc điểm sinh học nhân ni bọ rùa C sexmaculata trường Đại Học Nông Lâm .73 5.1.4 Kết luận kế hoạch dự án dạy học nhân nuôi bọ rùa C sexmaculatus đề xuất cho học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho môn Công Nghệ 10 74 5.2 Kiến nghị 74 5.3 Hướng phát triển đề tài .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH H2.1 Triệu chứng gây hại rệp mềm 22 H2.2 Bọ rùa ăn mồi 24 H2.3 Sản phẩm CRYPTOBUG® thương mại hóa thị trường 31 H3.1 Hộp nhựa dùng để nhân nuôi bọ rùa C sexmaculatus 37 H3.2 Rệp mềm cải Brevicoryne brassacicae – thức ăn bọ rùa .37 H4.1 Vòng đời bọ rùa Cheilomenes sexmaculatus F .55 H4.2 Bọ rùa trưởng thành: bọ rùa đực (a); bọ rùa (b) 57 H4.3 Ấu trùng bọ rùa Cheilomenes sexmaculatus F 58 H4.4 Ong nội kí sinh bọ rùa Homalotylus flaminius (Encyrtidae: Hymenoptera) .64 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại phương pháp dạy học .9 Bảng 2.2 So sánh PPDH tích cực PPDH thụ động 10 Bảng 2.3 Bảng phân loại dạng PPDA .13 Bảng 4.1 Bảng kết điều tra trường THPT Nguyễn Hữu Huân .45 Bảng 4.2 Nhận xét học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Hữu Huân .46 môn Công Nghệ 10 46 Bảng 4.3 Mức độ hiểu biết học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân mức độ gây hại rệp mềm .47 Bảng 4.4 Mức độ hiểu biết học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân 48 côn trùng thiên địch 48 Bảng 4.5 Mức độ hiểu biết học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân 49 vòng đời trùng biến thái hồn tồn .49 Bảng 4.6 Mức độ hiểu biết côn trùng học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân 50 Bảng 4.7 Mức độ hiểu biết học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân 51 bọ rùa 51 Bảng 4.8 Mức độ cảm quan bọ rùa học sinh trường 52 THPT Nguyễn Hữu Huân 52 Bảng 4.9 Mức độ đồng thuận học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân dự án nhân nuôi bọ rùa .52 Bảng 4.10 Đề xuất hình thức nhân ni bọ rùa học sinh trường 53 THPT Nguyễn Hữu Huân 53 Bảng 4.11 Kích thước trung bình pha phát triển bọ rùa C sexmaculatus 56 Bảng 4.12 Thời gian phát dục pha thể vòng đời bọ rùa C sexmaculatus 60 Bảng 4.13 Khả ăn rệp cải Brevicoryne brassacicae ấu trùng bọ rùa C sexmaculatus .61 Bảng 4.14 Ảnh hưởng loại thức ăn lên tỷ lệ hóa nhộng tỷ lệ vũ hóa thành trưởng thành bọ rùa C sexmaculatus 62 ix Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành: Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Dự án dạy học đòi hỏi đầu tư trang thiết bị ban đầu tốt cần nguồn vốn hỗ trợ vật dụng dùng dự án nên đòi hỏi phải có trợ giúp từ phía nhà trường từ phía phụ huynh học sinh Việc nuôi bọ rùa cần với việc nhân nguồn thức ăn rệp mềm nên thực dự án nhân ni bọ rùa kết hợp với dự án trồng rau tổ chức trước Với loại trồng đậu, cải bẹ xanh, cải củ, ớt, cà tím,… 5.3 Hướng phát triển đề tài Sau thực đề tài, người nghiên cứu nhận thấy hướng phát triển đề tài sau: - Tổ chức thực dự án dạy học “Nhân nuôi bọ rùa ăn mồi Cheilomenes sexmaculatus F - Một lồi trùng ăn rệp mềm phổ biến” trường THPT Nguyễn Hữu Huân Bên cạnh đó, dự án dạy học thay đổi để phù hợp với nhiều trường khác góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung chất lượng dạy học mơn Cơng Nghệ 10 nói riêng - Bên cạnh bọ rùa C sexmaculatus tổ chức nhân ni lồi bọ rùa ăn mồi khác bọ rùa chữ Y ngược Coccinella transversalis Fab với thức ăn nhân nuôi rệp mềm, bọ rùa chấm vàng Scymnus bipunctatus Klug với thức ăn nhân ni rệp sáp bí đỏ - Trong q trình nhân ni nguồn thức ăn cho bọ rùa thấy xuất nhiều ruồi ăn rệp Quan sát thấy ruồi ăn rệp dễ ni, miệng chích hút, di chuyển chậm, vòng đời biến thái hồn tồn dễ quan sát Mặt khác, ruồi ăn rệp loài xuất nhiều, thường xuất nơi có nhiều rệp mềm, dễ thu thập nguồn Vì vậy, người nghiên cứu đề xuất đối tượng ruồi ăn rệp nhằm đa dạng đối tượng nhân nuôi cho dự án - Tiếp tục nghiên cứu thực tế để tìm đối tượng vật nuôi, trồng phù hợp với học sinh THPT để thiết kế nhiều chủ đề dạy học PPDA phù hợp với nội dung môn Công Nghệ 10 môn học khác trường THPT SVTH: Phạm Thị Hồng Nhung 75 GVHD: TS Trần Thị Thiên An Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành: Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trần Thị Thiên An, 2003 Bài giảng côn trùng đại cương Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM Dr Cary, 2007 Bài giảng mơn lí luận dạy học Bộ mơn Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, đại học nông lâm Tp.HCM Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Diệu Thảo, 2004 Dạy học theo dự án – phương pháp có chức đào tạo giáo viên Tạp chí giáo dục, số 80 tháng 03/2004 Trang 15-17 Đặng Vũ Hoạt, 1995 Những vấn đề lý luận dạy học Giáo dục học đại cương II NXB Hà Nội Trang 51 – 61 Nguyễn Quang Huỳnh, 2006 Một số vấn đề lý luận giáo dục chuyên nghiệp đổi phương pháp dạy học NXB Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Văn Khôi ctv,, 2006 Phần III: Đổi phương pháp dạy học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình sách giáo khoa lớp 10 môn Công Nghệ Trang 100 – 121 NXB Bộ giáo dục đào tạo Tp Hồ Chí Minh Phạm Văn Lầm, 1997 Một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học bọ rùa vệt đen, Menochilus sexmaculatus Fabr (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) Phạm Văn Lầm, 2004 Tài nguyên thiên địch sâu hại nghiên cứu ứng dụng (quyển 1) NXB Nông nghiệp Phan Long ctv, 2004 Phương pháp giảng dạy NXB ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM Trang 147 – 195 10 Lê Phước Lộc, 2002 Những sở cho việc thay đổi phương pháp dạy học Lý luận dạy học NXB Cần Thơ Trang 45 – 77 11 Nguyễn Văn Luyện, 2009 Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công Nghệ 10 theo dự án Luận văn tốt nghiệp nghành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, Đại Học Nông Lâm TP.HCM 12 Vũ Thị Nga, 2006 Nghiên cứu sâu hại thiên địch sâu hại chúng mãng cầu xiêm (Annona muricata) Bình Chánh - Tp.Hồ Chí Minh Luận văn Tiến Sỹ Nơng Học, Đai Học Nông Lâm Tp.HCM 196 trang 13 Phan Trọng Ngọ, 2005 Những vấn đề chung phương pháp dạy học NXB ĐH Sư Phạm Tp HCM Trang 143 – 181 SVTH: Phạm Thị Hồng Nhung 76 GVHD: TS Trần Thị Thiên An Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành: Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp 14 Trần Huỳnh Tam, 2009 Bước đầu tìm hiểu qui trình nhân ni bọ rùa hai chấm vàng Scymnus bipunctatus Kugelann Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nông học, Đại Học Nông Lâm TP.HCM 15 Nguyễn Thị Minh Tâm, 2008 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh học ảnh hưởng 10 loại nông dược đến bọ rùa Coccinella tranversalis (Coccinellidae – Coleoptera) thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư Nông Học, Đại Học Nông Lâm TP HCM 16 Nguyễn Thị Diệu Thảo Thảo, 2004 Dạy học dự án đào tạo giáo viên kinh tế gia đình Tạp chí giáo dục, số 88 – tháng 6/2004 Trang 22 – 24 17 Đoàn Ngọc Thuận, 2009 Thiết kế thử nghiệm số giảng sử dụng phương pháp dạy học dự án vào môn Công Nghệ 10 trường THPT Nguyễn Huệ - Quận – Tp HCM Luận văn tốt nghiệp nghành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, Đại Học Nông Lâm TP.HCM 18 Nguyễn Văn Tuấn, 2007 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo NXB ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật – Tp Hồ Chí Minh Trang 39 – 61 19 Nguyễn Thùy Vân, 2008 Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trường ĐH Phú Yên Tạp chí giáo dục, số 191, tháng 6/2008 Trang 61 – 63 20 Lâm Thị Xô, 2004 Bước đầu nghiên cứu thiên địch sâu hại mãng cầu xiêm Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư Nơng Học, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Như Ý, 1999 Đại từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa – thơng tin TIẾNG NƯỚC NGỒI 22 Bakhetia D.R.C, 1983 Losses in Rapeseed and Mustard Due to Lipaphis erysimi (Kalt.) in India A literature study 6th International Rapeseed Conference, Paris, May 16–22, 1983, 87pp 23 Bind O Bind R.B, 1993 Record of aphid natural enemies complex of UttarPradesh The coccinellids J Adw Zool 14: 96–99 24 Brown MN, 2004 Role of aphid predator guild in controlling spirea aphid populations on apple in West Virginia, USA Biol Control 29:189 – 198 25 Dharma Screenivasam, 2002 Producing Crytolaemus Montrouzieri Eggs and Larva Minnesota Department of Agriculture’s Biological Control Program, USA 211 pages SVTH: Phạm Thị Hồng Nhung 77 GVHD: TS Trần Thị Thiên An Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành: Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp 26 Hawkeswood, 1987 Beetles of Australia Augus and Robertson, Sydney, Australia 27 Hodek I, 1973 Biology of Coccinellidae Academia, Prague, 260 pp 28 Ibrahim MM, 1955 Studies on the biology and life cycle of Coccinella undecimpunctata L (Coleoptera: Coccinellidae) Bull Soc Entomological of Egypt 39:395 – 423 29 Majerus, M E N, 1994 Ladybirds Harper Collins London, 359 pp 30 Mills N.J, 1982 Voracity, cannibalism and coccinellid predation Ann Appl Biol 101: 144–148 31 Moreton, B D 1969 Ladybirds and spider mites In: Beneficial insects and mites Her Majesty, Stationary Office London Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Bulletin, 20: 15- 20 32 Ogenga Latigo MW, 1994 Species range and abundance of insect predator of the bean aphid, Aphis fabae Scop (Homoptera: Aphididae) on common beans in Kenya Insect Sci Applic 15:55 – 59 33 Omkar, Mishra G., Srivastava S., Gupta A.K & Singh S.K, 2005 Reproductive performance of four aphidophagous ladybirds on cowpeas aphid Aphis craccivora Koch J Appl Entomol 129: 217–220 34 Osawa N, 1989 Sibling and nonsibling cannibalism by larvae of a lady beetle Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera: Coccinellidae) in the field Res Popul Ecol 31: 153–160 35 Pervez A & Omkar, 2005 Functional responses of coccinellid predators: An illustration of a logistic approach J Insect Sci 5: Art No 36 Schellhorn N.A & Andow D.A, 1999 Mortality of coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) larvae and pupae when prey become scarce Environ Entomol 28: 1092–1100 37 Sinha T.B., Pandey R.K., Singh R., Tripathi C.P.M & Kumar, 1982 Functional response of Coccinella septempunctata Linn., a coccinellid predator of mustard aphid, Lipaphis erysimi (Kalt.) Entomon 7: 7–10 38 SugiurA K & Takada H, 1998 Suitability of seven aphid species as prey of Cheilomenes sexmaculata (F.) (Coleoptera: Coccinellidae) Jap J Appl Entomol Zool 42: 7–14 SVTH: Phạm Thị Hồng Nhung 78 GVHD: TS Trần Thị Thiên An Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành: Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp 39 Sun Y, Feng G, Yuan J, Gong K, 1994 Insecticide resistance of cotton aphid in North China Entomol Sinica 1:242 – 250 INTERNET 40 Tống Xuân Tám – ĐHSP TP HCM http://mspil.net.vn/gvst/files/folders/ti_liu_ca_thy_tng_xun_tm/entry169.asp x, truy cập ngày 21/10/2010 41 Giới thiệu chung trường Nguyễn Hữu Huân http://www.nguyenhuuhuan.info/index.php?categoryid=9, truy cập ngày 15/10/2010 42 Cheilomenes sexmaculata (Fabricius) http://www.aphidweb.com/aphidbioagents/Cheilomenes.htm ngày truy cập ngày 21/9/2010 43 Hình rệp mềm môi giới truyền siêu vi trùng Papaya Mosaic Virus gây bệnh khảm đu đủ http://www.baovecaytrong.com/kythuatcaytrongchitiet.php?Id=194&caytron gkythuat=c%C3%A2y%20%C4%91u%20%C4%91%E1%BB%A7, truy cập ngày 14/04/2011 44 Hình bọ rùa ăn mồi Coccinella undecimpunctata L http://www.abc.net.au/catalyst/stories/2408773.htm?site=catalyst, truy cập ngày 24/04/2010 45 Hình bọ rùa ăn mồi Coccinella septempunctata L http://bugguide.net/node/view/13734, truy cập ngày 24/04/2010 46 Hình bọ rùa ăn mồi Rodolia cardinalis Mulsant http://gipcitricos.ivia.es/1457.html, truy cập ngày 24/04/2010 47 Hình sản phẩm CRYPTOBUG® bọ rùa ăn mồi Cryptolaemus montrouzieri http://www.yardlover.com/cryptobug-mealybug-control, truy cập ngày 20/04/2010 48 Hình thả bọ rùa ăn mồi Cryptolaemus montrouzieri http://www.calacademy.org/blogs/rainforest/?m=201010, ngày truy cập 20/04/2010 49 Cryptolaemus montrouzieri Mealybug Destroyer Bản tin kỹ thuật công ty Tip Top Bio-Control http://www.tiptopbio.com/cryptolaemus_montrouzieri.html, truy cập ngày 10/04/2011 SVTH: Phạm Thị Hồng Nhung 79 GVHD: TS Trần Thị Thiên An PHỤ LỤC I Phụ lục 1: Phiếu điều tra vấn dùng cho học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Hữu Huân Tôi tên là: Phạm Thị Hồng Nhung, sinh viên trường Đại học Nông Lâm tp.HCM Xuất phát từ đặc điểm môn Công Nghệ 10 xu hướng phát triển giáo dục yêu cầu nâng cao tính thực tế thực hành, dự kiến thực đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ rùa ăn mồi Cheilomenes sexmaculatus F để thiết kế dự án dạy học cho môn Công Nghệ 10 học sinh trường Nguyễn Hữu Huân, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh” Để đề tài thực tốt, phù hợp với nhu cầu với bạn học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Hữu Huân, mong bạn bỏ chút thời gian để hoàn thành phiếu câu hỏi vấn Tôi xin chân thành cảm ơn! PHIẾU CÂU HỎI PHỎNG VẤN Họ tên: Lớp: Trường: Các bạn khoanh tròn vào câu trả lời trắc nghiệm mà bạn đồng ý điền khuyết vào chỗ trống Câu 1: Bạn đánh kiến thức học môn công nghệ 10 trường THPT học kì vừa qua? A Rất thú vị giàu tính thực tế B Rất thú vị thiếu tính thực tế C Rất buồn chán mang nặng lý thuyết D Rất buồn chán giàu tính thực tế Câu 2: Trong thời gian học vừa qua, bạn tham gia hoạt động ngoại khóa thực hành? A Hoạt động ngoại khóa (thi nấu ăn, hội trại … trường hay khoa tổ chức),… B Hoạt động thực hành môn công nghệ 10…… C Hoạt động thực hành môn khác……… Câu 3: Theo bạn, rệp mềm có lợi hay có hại? A Có lợi cần thiết cho trồng B Có lợi, có hay khơng khơng quan trọng C Có hại khơng nghiêm trọng D Gây hại lớn đến trồng đặc biệt rau E Ý kiến khác………………………………… Câu 4: Bạn quan sát thiên địch ăn mồi ngồi thực tế chưa? A Rồi (ví dụ:………………………………… ) B Chưa C Không biết khái niệm “thiên địch” Câu 5: Bạn quan sát vòng đời trùng biến thái hồn tồn chưa? A Đã quan sát vòng đời B Rồi, qua phương tiện nghe nhìn (sách báo, tranh ảnh, tivi….) C Rồi, có số giai đoạn D Chưa quan sát E Khơng biết khái niệm trùng “biến thái hồn tồn” Câu 6: Theo bạn, trùng nào?…………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 7: Bạn quan sát bọ rùa chưa? A Chưa B Đã quan sát phương tiện nghe nhìn (tivi, báo chí) C Đã quan sát thực tế rồi, giai đoạn trưởng thành D Đã quan sát kĩ vòng đời bọ rùa (Các bạn trả lời câu A chuyển sang câu 9) Câu 8: Theo bạn, bọ rùađặc điểm nào? A Dễ thương B Đáng sợ C Xấu xí D Ý kiến khác…………………… Câu 9: Nếu bạn có hội ni bọ rùa (ví dụ bọ rùa vạch, bọ rùa chữ nhân…), bạn có muốn ni hay khơng? A Có B Khơng (Các bạn trả lời đáp án A chuyển sang câu Các bạn trả lời đáp án B dừng đây) Câu 10: Khi nuôi bọ rùa (bao gồm trồng cải lấy rệp bắt rệp vườn cho bọ rùa ăn, vệ sinh dụng cụ ghi chép hình thái bọ rùa ăn hàng ngày), bạn muốn ni theo hình thức nào? A Ni cá nhân B Ni theo nhóm C Ni theo tổ D Nuôi chung lớp -HẾT II- Phụ lục 2: Bảng đo nhiệt độ, ẩm độ q trình thí nghiệm nhân ni bọ rùa ăn mồi C Sexmaculatus Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ 16/3 16 31 56 26/3 16 30 55 17/3 16 28 74 27/3 16 30 55 18/3 16 30 60 28/3 16 31 48 19/3 15 31 61 29/3 16 30 50 20/3 16,5 31 59 30/3 16 30 54 21/3 16,5 32 61 31/3 16 29 74 22/3 15 32 60 1/4 16 30 60 23/3 15 29 76 2/4 16 31 60 24/3 16 28 66 3/4 16 28 75 25/3 15,5 28 76 4/4 16 31 58 III- Phụ lục 3: Số trứng bọ rùa ăn mồi C Sexmaculatus nở thành công Stt Số trứng ổ Số trứng nở % trứng nở 75 8 100 13 13 100 85,7 0 IV- Phụ lục 4: Kích thước giai đoạn vòng đời bọ rùa ăn mồi C Sexmaculatus Kích thước (mm) Biến động Giai đoạn Dài TB ± SD Rộng Dài Rộng 0,52 1,07 ± 0,04 0,48 ± 0,02 0,47 0,58 1,64 ± 0,05 0,50 ± 0,03 3,91 0,67 1,03 3,32 ± 0,61 0,86 ± 0,10 4,81 5,41 0,96 1,24 5,21 ± 0,30 1,15 ± 0,12 BRN tuổi 6,01 8,42 1,52 2,41 6,98 ± 0,78 1,96 ± 0,32 Nhộng 3,19 3,57 1,81 2,31 3,43 ± 0,12 2,10 ± 0,19 TT 4,41 5,21 3,53 4,41 4,89 ± 0,27 3,97 ± 0,31 Nhỏ Lớn Nhỏ Lớn Trứng 1,03 1,13 0,45 BRN tuổi 1,55 1,71 BRN tuổi 1,86 BRN tuổi *Ghi chú: - Số mẫu: n = 10 - Nuôi rệp cải Brevicoryne brassicae, điều kiện nhiệt độ 30,15 ± 1,28 oC, ẩm độ 60,08 ± 8,57 % V- Phụ lục 5: Thời gian tuổi bọ rùa ăn mồi C Sexmaculatus Thời gian (ngày) Giai đoạn Biến động Số lượng TB ± SD mẫu 2,09 ± 0,29 n = 40 5,80 ± 0,70 n = 25 BRN tuổi 1 1,36 ± 0,49 n = 25 BRN tuổi 2,5 1,18 ± 0,43 n = 25 BRN tuổi 3 1,14 ± 0,49 n = 25 BRN tuổi 4 2,12 ± 0,66 n = 25 Nhộng 2,92 ± 0,40 n = 25 Vòng đời 11 13 12,2 ± 0,63 n = 10 Ngắn Dài Trứng BRN VI- Phụ lục 6: Khối lượng thức ănbọ rùa ăn mồi C Sexmaculatus tiêu thụ tuổi giai đoạn bọ rùa non Số BRN Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi TN RL RN RL RN RL RN RL RN 26 68 19 59 64 126 90 19 34 74 24 22 93 40 10 12 14 60 20 31 79 210 17 43 40 60 20 72 86 143 14 24 20 40 32 62 124 180 21 34 45 58 28 39 65 55 20 24 30 54 30 47 45 25 17 19 24 34 35 80 53 20 32 11 25 33 24 97 69 10 18 26 19 30 30 42 67 102 11 33 43 23 23 28 103 31 39 12 17 57 27 23 48 61 47 48 13 23 63 27 38 81 22 22 80 14 23 38 63 140 14 21 25 67 15 10 45 42 49 150 54 86 16 22 61 42 90 44 55 88 17 22 54 96 52 20 52 52 79 18 16 18 15 29 40 95 32 19 32 10 30 37 35 26 38 20 10 24 19 47 19 84 80 59 21 24 28 40 29 30 54 21 22 12 32 10 53 20 41 40 43 23 15 22 12 46 20 80 54 55 24 18 22 17 44 16 44 50 53 25 15 19 18 36 35 17 62 21 Chú ý: - Số mẫu: n=10 - Nuôi rệp cải Brevicoryne brassicae, điều kiện nhiệt độ 30 ± 1,73 0C, ẩm độ 64,71 ± 8,36 % - BRN: Bọ rùa non - TN: Thí nghiệm - RL: Rệp lớn - RN: Rệp nhỏ VII- Phụ lục 7: Bảng đánh giá trình diễn PowerPoint Bảng đánh giá trình diễn PowerPoint DỰ ÁN “NHÂN NUÔI VÀ BẢO VỆ THIÊN ĐỊCH - BỌ RÙA ĂN MỒI CHEILOMENES SEXMACULATUS F.” Nhóm……………………………………………………………………………… Lớp………………………………………………………………………………… THANG YÊU CẦU ĐIỂM VỀ NỘI DUNG 50 - Trình bày tóm lược lý thuyết nghiên cứu bọ rùa ăn mồi C.sexmaculatus - Trình bày tóm lược lý thuyết nghiên cứu rệp mềm - Trình bày quy trình trồng cải để nhân nuôi rệp mềm làm thức ăn cho bọ rùa ăn mồi - Mơ tả đặc điểm hình dạng bên bọ rùa ăn mồi C sexmaculatus 10 - Nêu số tập tính sinh học có tập tính ăn mồi bọ rùa ăn mồi 10 C sexmaculatus - Trình bày phương pháp nhân ni bọ rùa C sexmaculatus 10 - Q trình ni có kết tốt kết thúc trình chiếu hình ảnh phóng sinh ĐÁNH GIÁ CỦA NHĨM KHÁC ĐÁNH GIÁ CỦA GV VỀ HÌNH THỨC 20 - Slide trình bày rõ ràng, đẹp, sáng tạo, hiệu ứng, hình phù hợp với nội dung, khơng có lỗi liên kết file & slide, 10 tả - Slide đầu: Tên quan thực hiện, địa điểm, ngày tháng năm báo cáo, tên dự án, tên nhóm thành viên nhóm 10 - Có slide tài liệu tham khảo - Slide cuối có lời cảm ơn VỀ TRÌNH BÀY 30 - Đúng thời gian: 10 phút/nhóm - Trình bày: logic, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, phát âm chuẩn 10 - Bài trình bày mang tính lơi cuốn, hấp dẫn, thuyết phục, có lời dẫn mở đầu tạo 10 ý - Phân cơng trình bày đồng nhóm TỔNG ĐIỂM 100 Giáo viên (ghi rõ họ tên kí tên): ………………………………… Nhóm trưởng (ghi rõ họ tên kí tên):………………………………………… ... động” Tống Xuân Tám 18 2.3 Giới thi u sơ lược học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân 19 2.4 Giới thi u môn Công nghệ 10 20 2.5 Giới thi u chung côn trùng bọ rùa ăn mồi ... Nguyễn Hữu Huân SVTH: Phạm Thị Hồng Nhung GVHD: TS Trần Thị Thi n An Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành: Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Câu 4: Sử dụng kết nghiên cứu thi t kế dự án dạy học cho học sinh... đoạn nhộng chuyển sang giai đoạn trưởng thành 1.10 Giới thi u cấu trúc luận văn Khóa luận thực với chương Chương I: Giới thi u chung - Giới thi u đặc điểm môn Công Nghệ 10 bối cảnh giáo dục, đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA ĂN MỒI Cheilomenes sexmaculatus F. ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỰ ÁN DẠY HỌC CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG NGUYỄN HỮU HUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA ĂN MỒI Cheilomenes sexmaculatus F. ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỰ ÁN DẠY HỌC CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG NGUYỄN HỮU HUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay