ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG SOẠN THẢO BỘCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 5 VÀ CHƯƠNG 6 MÔN CÔNG NGHỆ 11

127 22 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG SOẠN THẢO BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG CHƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ 11 Họ tên sinh viên: NGUYỄN TRẦN KIM KIỀU Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NÔNG NGHIỆP Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 6/2011 ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG VIỆC SOẠN THẢO BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG CHƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ 11 Tác giả NGUYỄN TRẦN KIM KIỀU Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: HỒ VĂN CÔNG NHÂN THÁNG 06/2011 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục ba mẹ, người hỗ trợ dõi theo bước tất năm học qua Để hoàn thành luận văn này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Hồ Văn Công Nhân tận tình, chu đáo, hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình hồn thành luận văn Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cô Đường Thị Tuyết Nga, người tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Thầy Cô môn SPKT, trường ĐH Nông Lâm TP HCM có ý kiến đóng góp giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thành viên lớp DH07SK khóa 33 động viên, giúp đỡ tơi hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tài: “Ứng dụng Multimedia việc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra, đánh giá chương chương môn Công nghệ 11” thiết kế phần mềm Trắc nghiệm vi tính 5.0 Thầy Phạm Văn Trung – Trường THPT Bình Phú tỉnh Bình Dương từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2011, thu kết sau: - Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá chương chương môn Công nghệ 11 gồm 200 câu nhằm nâng cao hiệu giảng dạy trường THPT - Xây dựng 10 đề trắc nghiệm kiểm tra tiết 10 đề kiểm tra 15 phút từ ngân hàng câu hỏi để phục vụ cho việc giảng dạy, kiểm tra đánh giá - Hướng dẫn cụ thể cách soạn câu hỏi, cách tạo đề thi phần mềm Trắc nghiệm vi tính 5.0 - Nêu lên ưu – khuyết điểm đánh giá TNKQ dùng Multimedia - Tìm hiểu ý kiến giáo viên học sinh việc đánh giá kiểm tra trắc nghiệm có hỗ trợ Multimedia - Tính độ khó, độ phân biệt trắc nghiệm câu hỏi trắc nghiệm Từ đó, xác định độ tin cậy tính giá trị kiểm tra trắc nghiệm có hỗ trợ Multimedia - Nói lên việc thực xây dựng sử dụng ngân hàng câu hỏi giảng dạy, kiểm tra đánh giá cần thiết - Là tài liệu tham khảo cho trường THPT việc giảng dạy môn kỹ iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.7.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 1.7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 1.7.3 Phương pháp quan sát 1.7.4 Phương pháp điều tra bảng hỏi 1.7.5 Phương pháp phân tích số liệu 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Cấu trúc luận văn 1.10 Kế hoạch nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Đánh giá giáo dục 2.1.1 Định nghĩa đánh giá 2.1.2 Đối tượng đánh giá 2.1.3 Mục đích đánh giá giáo dục 2.1.4 Phân loại phương pháp đánh giá kết học tập học sinh 10 iv 2.2 Hình thức đánh giá trắc nghiệm 11 2.2.1 Khái niệm trắc nghiệm 11 2.2.2 Trắc nghiệm tự luận 12 2.2.3 Trắc nghiệm khách quan 13 2.2.4 So sánh phương pháp trắc nghiệm khách quan tự luận 16 2.2.5 Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá mức trí khác 18 2.2.6 Đặc điểm trắc nghiệm 20 2.3 Quy hoạch trắc nghiệm khách quan 22 2.3.1 Xác định mục tiêu học tập 22 2.3.2 Phân tích nội dung môn học 25 2.3.3 Thiết kế dàn trắc nghiệm 26 2.3.4 Số câu hỏi trắc nghiệm 28 2.3.5 Phân tích câu trắc nghiệm 29 2.4 Ứng dụng Multimedia soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm 33 2.4.1 Khái niệm Multimedia dạy học 33 2.4.2 Vai trò Multimedia việc soạn thảo trắc nghiệm kiểm tra đánh giá 33 2.4.3 Quá trình thiết kế Multimedia dạy học 34 2.4.4 Đánh giá chương trình 34 2.4.5 Một số lưu ý xây dựng câu hỏi trắc nghiệm với Multimedia phần mềm dựng sẵn 35 2.5 Giới thiệu sơ lược hướng dẫn sử dụng phần mềm trắc nghiệm vi tính 5.0 dùng thiết kế câu hỏi trắc nghiệm 36 2.5.1 Giới thiệu 36 2.5.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trắc nghiệm vi tính 5.0 37 2.6 Lược khảo nghiên cứu 42 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 3.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 45 3.2 Phương pháp thực nghiệm 45 3.3 Phương pháp quan sát 46 3.4 Phương pháp điều tra bảng hỏi 46 3.5 Phương pháp phân tích số liệu 48 3.5.1 Phương pháp phân tích định tính 48 v 3.5.2 Phương pháp định lượng 49 Chương KẾT QUẢ 50 4.1 Ngân hàng câu hỏi kiểm tra thiết kế 50 4.1.1 Ngân hàng câu hỏi thiết kế 50 4.1.2 Các đề trắc nghiệm thiết kế 50 4.2 Kết thực nghiệm sư phạm 51 4.2.1 Tần số tỷ lệ học sinh trả lời sai câu hỏi thứ i 52 4.2.2 Số liệu tiêu chí đánh giá trắc nghiệm 53 4.2.3 Kết độ khó độ phân cách D câu trắc nghiệm 54 4.2.4 Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm phần mềm Trắc nghiệm vi tính 57 4.2.5 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt điểm 60 4.3 Kết thu thập từ phiếu điều tra học sinh 61 4.3 Kết thu thập từ phiếu khảo sát ý kiến giáo viên 73 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.1.1 Tóm tắt kết 75 5.1.2 Nhận xét 76 5.1.3 Những thuận lợi khó khăn 78 5.1.4 Kết luận chung 79 5.2 Kiến nghị 80 5.2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 80 5.2.2 Đối với trường Trung học phổ thông 81 5.2.3 Đối với thân giáo viên sinh viên sư phạm 81 5.3 Hướng phát triển đề tài 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt: Đọc là: CNTT Công nghệ thông tin TNKQ Trắc nghiệm khách quan THPT Trung học phổ thông KTĐG Kiểm tra đánh giá CHTN Câu hỏi trắc nghiệm MTDH Mục tiêu dạy học ĐHSP Đại học sư phạm TBLT Trung bình lý tưởng MVT Máy vi tính KQ Kết HS Học sinh GV Giáo viên PP Phương pháp KT Kiểm tra Tr Trang MS Mã số vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Màn hình soạn thảo đề 37 Hình 2.2 Màn hình biên soạn in đề 38 Hình 2.3 Màn hình chọn lựa nội dung biên soạn in đề 39 Hình 2.4 Màn hình thiết lập in biên soạn in đề 40 Hình 2.5 Màn hình chuyển đổi ngân hàng phiên trước 40 Hình 2.6 Màn hình chuyển đề từ đề đảo 41 Hình 2.7 Màn hình tạo file PDF 42 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại phương pháp đánh giá kết học tập học sinh 11 Bảng 2.2: So sánh khác biệt luận đề trắc nghiệm khách quan 17 Bảng 2.3: So sánh Mục tiêu học tập tổng quát Kết học tập chuyên biệt 23 Bảng 2.4: Thí dụ dàn trắc nghiệm 27 Bảng 2.5: Kết luận từ độ phân cách 32 Bảng 3.1a: Nội dung phiếu hỏi ý kiến học sinh 47 Bảng 3.1b: Nội dung phiếu hỏi ý kiến giáo viên 48 Bảng 4.1: Mức độ nhận thức Bloom ứng với hình thức kiểm tra (Đơn vị: câu) 50 Bảng 4.2: Tần số tỉ lệ học sinh trả lời sai câu hỏi thứ i 52 Bảng 4.3a: Kết độ khó độ phân cách D câu trắc nghiệm 54 Bảng 4.3b: Kết luận độ phân cách câu trắc nghiệm 56 Bảng 4.4: Phân tích câu hỏi phần mềm trắc nghiệm vi tính 5.0 57 Bảng 4.5a: Tỷ lệ phần trăm điểm học sinh 60 Bảng 4.5b: Tỷ lệ phần trăm học lực học sinh 60 Bảng 4.6: Các hình thức kiểm tra sử dụng trường THPT Nguyễn Hữu Huân 62 Bảng 4.7: Hình thức kiểm tra đánh giá môn Công nghệ 11 mà HS lựa chọn 63 Bảng 4.8: Mức độ thích thú kiểm tra mơn Cơng nghệ 11 có sử dụng hình ảnh học sinh 65 Bảng 4.9: Thể đặc điểm hình thức trắc nghiệm có sử dụng hình ảnh 66 Bảng 4.10: Thể lựa chọn hình thức kiểm tra học sinh 68 Bảng 4.11: Ưu điểm hình thức kiểm tra có sử dụng hình ảnh 69 Bảng 4.12: Nhược điểm hình thức kiểm tra có sử dụng hình ảnh 70 Bảng 4.13: Thể mức độ mong muốn kiểm tra hình thức trắc nghiệm có sử dụng hình ảnh học sinh 71 ix 15 Thầy (Cơ) có đề xuất ý kiến để cải tiến kiểm tra môn Công nghệ 11 cho phù hợp với học sinh hay không? Chân thành cảm ơn giúp đỡ q Thầy (Cơ)! Chúc q Thầy (Cô) sức khỏe thành công! PHỤ LỤC MỘT SỐ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐÃ THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (MÃ 161) Môn: Công nghệ 11 Câu Diod điều khiển mở A.Cực điều khiển dương B Tụ điện đầy điện C Cần đánh lửa D Cả câu Câu Hệ thống đánh lửa điện tử làm việc A Khóa K đóng B Khi khóa K mở C Mở khóa khởi động D Đóng khóa khởi động Câu Dầu bơi trơn có nhiệt độ cao qua A Bọng chứa nước B Van nhiệt C Két làm mát D Bộ ổn nhiệt Câu Dầu gặp khơng khí A Bộ chế hòa khí B Bơm cao áp C Xilanh D Vòi phun Câu Van kim mở A Mức xăng giảm xuống B Mức xăng tăng lên C Phao xăng lên D Bướm gió mở Câu Biến áp đánh lửa loại A Giảm áp B Hạ áp C Tăng áp D Ổn áp Câu Khơng khí nóng trở A Bơm B Mơi trường C Bình lọc Câu Xăng đưa vào chế hòa khí D Bọc chứa khơng khí A Bầu phao C Phao xăng B Bơm xăng D Vòi phun Câu Nước làm mát thu nhiệt đâu? A Két nước B Xilanh C Bơm nước D Bộ ổn nhiệt Câu 10 Áp suất họng khuếch tán A Lớn áp suất bầu B Nhỏ C Lớn D Cao Câu 11 Nước nóng chi tiết két làm mát A Giàn lạnh B Ngăn C Ngăn D Ngăn ngăn Câu 12 Dầu đưa vào bơm cao áp A Vòi phun mở B Vòi phun đóng C Pittong xuống D Pittong lên Câu 13 Dòng điện cao áp sinh A Con quay chia điện B Buzi C Cả D Cả sai Câu 14 Hình sau thuộc kì động Diezen kì? A Kì B Kì C Kì D Kì Câu 15 Hình sau chi tiết gì? A Thanh truyền B Trục khuỷu ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (ĐỀ 138) C Bánh đà D Pit - tong Môn: công nghệ 11 Câu Sau hệ thống gì? A Hệ thống bơi trơn cưỡng B Hệ thống nhiên liệu C Hệ thống làm mát D Hệ thống bôi trơn Câu Động đốt đặt xe máy thường sử dụng hệ thống làm mát nào? A làm mát nước kiểu bốc B làm mát nước kiểu cưỡng C làm mát khơng khí D làm mắt nước kiểu đối lưu tự nhiên Câu Dầu bơi trơn có nhiệt độ cao qua A Bọng chứa nước B Bộ ổn nhiệt C Két làm mát D Van nhiệt  Câu Trong hệ thơng phun xăng, hòa khí hình thành đâu? A Hòa khí hình thành vòi phun B Hòa khí hình thành xi lanh C Hòa khí hình thành Bộ chế hòa khí D Hòa khí hình thành đường ống nạp Câu Hình bên xupap A Xupap treo B Xupap đặt C Xupap treo xupap đặt D Tất Câu Ở cuối kỳ nén, Buzi bật tia lửa điện thời điểm A Khi công tắc điện mở B Khi cơng tắc điện đóng C Khi ốt điều khiển mở D Khi ốt điều khiển đóng  Câu Thanh truyền chi tiết dùng để nối giữa: A Pit tông với trục cam B Pit tông với trục khuỷu C Chốt pit tông với trục khuỷu D Trục cam với trục khuỷu Câu Hệ thống khởi động sử dụng: A Động điện xoay chiều B Động điện xoay chiều ba pha C Động điện chiều D Động điện xoay chiều pha Câu Việc đóng mở cửa hút, cửa xả động xăng kỳ công suất nhỏ nhờ chi tiết nào? A Các xu pap B Nắp xi lanh C Do cácte D Lên xuống pit-tông Câu 10 Bộ điều áp nhiên liệu có nhiệm vụ A Bơm xăng hút xăng từ thùng chứa đẩy đến vòi phun B Giảm lượng độc tố khí xả C Tạo áp suất cần thiết để phun xăng D Ổn định áp suất nhiên liệu Câu 11 Tại lại gọi hệ thống bôi trơn cưỡng bức? A Vì dầu bơi trơn trục khuỷu vung té đến phận cần bôi trơn B Vì dầu bơi trơn bơm dầu đẩy đến bơi trơn bề mặt ma sát C Vì dầu bôi trơn pha vào nhiên liệu để bôi trơn xilanh pit - tong D Cả trường hợp Câu 12 Các chi tiết động bị mài mòn bị bụi bẩn bám vào B Sai A Đúng Câu 13 Trên má khuỷu lắp thêm đối trọng để: A Tăng độ bền cho trục khuỷu B Cân chuyển động cho trục khuỷu C Tạo momen lớn D Tăng khối lượng cho trục khuỷu Câu 14 Động đốt kì, kì pit-tơng từ điểm chết đến điểm chết dưới: A Nạp B Nạp cháy dãn nở C Thải nén D Thải Câu 15 Động nguội làm tăng độ nhớt, dầu nhờn tăng làm tăng tổn thất khoa học A Đúng B Sai ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (ĐỀ 152) Môn: Công nghệ 11 Câu Đối với đơng Điêzen kì nạp động nạp vào: A Hòa khí B Xăng D Dầu C Khơng khí Câu Trong động kì kì xupap đóng A Thải B Nén C Nén nạp D Nén cháy- dãn nỡ  Câu Cơ cấu phân phối khí có cò mổ A Xupap đặt B Dùng xupap C Xupap treo D Dùng van trượt Câu Chi tiết động đốt trong, dùng để truyền lực pittông trục khuỷu A Cổ khuỷu B Thanh truyền C Chốt pittông D Chốt khuỷu Câu Trong động xăng kì kì Bugi bật tia lữa điện A Kì nén B Kì nạp C Kì cháy- dãn nỡ D Cuối kì nén Câu Điểm chết mà pittơng gần tâm trục khủyu là: A Điểm chết B Điểm chết C Thể tích buồn cháy D Hành trình pittơng Câu Động Điêzen đời vào năm nào? A 1877 B 1897 C 1860 D 1885  Câu Trong động xăng kì, hòa khí vào xilanh kì ? A Thải B Nén C Nạp D Cháy- dãn nỡ  Câu Pittông chia thành phần? A B C D Câu 10 Chi tiết động đốt thường để lắp vòi phun bugi? A Trục khuỷu B Nắp máy C Thân máy D Pittông Câu 11 Phần pittông cókhoang lổ để lắp chốt pittơng? A Đầu B Đỉnh C Cả pittông D Thân Câu 12 Trong động Điêzen kì, kì có hòa khí xilanh ? A Nạp B Nén C Thải D Cháy- dãn nỡ Câu 13 Mỗi chốt khủyu có má khuỷu A B C D Câu 14 Hình bên supap gì? A Supap treo B Supap bánh đà C Supap đặt D Supap lò xo Câu 15 Đây là:…………………………………………… A Pittong B Trục khuỷu C Thanh truyền D Chốt khuỷu ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (ĐỀ 139) Môn: Công nghệ 11 Câu Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí xilanh động thời điểm B Sai A Đúng Câu Dòng điện cao áp sinh A Buzi B Con quay chia điện C Cả sai D Cả Câu Hình bên thể động gì? A Động xăng kì B Động Diezen kì C Động Diezen kì D Động xăng kì Câu Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động đến số vòng quay định để động tự nổ máy A Sai B Đúng Câu Áp suất họng khuếch tán A Lớn B Nhỏ C Cao D Lớn áp suất bầu Câu Dựa vào yếu tố để phân loại hệ thống làm mát nước khơng khí? A Cách thức làm mát B Chất làm mát C Nguyên lý hoạt động D Cấu tạo hệ thống Câu Vít lửa nằm A Nguồn điện B Bộ chia điện C Bộ biến đổi điện D Bộ ngắt điện Câu Hệ thống đánh lửa điện tử làm việc A Khóa K đóng B Khi khóa K mở C Mở khóa khởi động D Đóng khóa khởi động Câu Dùng động chiều để khởi động động gọi hệ thống khởi động động điện B Sai A Đúng Câu 10 Số vòng quay trục cam ½ số vòng quay trục khuỷu B Sai A Đúng Câu 11 Đối với đơng Điêzen kì nạp động nạp vào: A Xăng B Hòa khí C Khơng khí Câu 12 Hình bên xupap A Tất B Xupap đặt C Xupap treo xupap đặt D Xupap treo Câu 13 Cánh tản nhiệt lắp đâu? A Trên thân máy nắp máy B Trên nắp máy C Trên cac te D Trên thân máy D Dầu Câu 14 Trong chu trình làm việc động kỳ, trục khuỷu quay độ? A 3600 B 5400 C 1800 D 7200 Câu 15 Hình bên chi tiết A Vòi phun B Bugi C Bướm ga D Tất sai ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (ĐỀ 167) Mơn: Cơng nghệ 11 Câu Bầu lọc khí để lọc bụi bẩn lẫn khơng khí A Sai B Đúng Câu Quá trình cháy hỗn hợp xi lanh động xăng thực tác động nào? A Vòi phun xăng B Buzi bật tia lửa điện C Bộ chế hòa khí D áp suất cao xi lanh Câu Dựa vào yếu tố để phân loại hệ thống làm mát nước khơng khí? A Ngun lý hoạt động B Chất làm mát C Cách thức làm mát D Cấu tạo hệ thống Câu Sau hệ thống gì? A Hệ thống bơi trơn B Hệ thống bôi trơn cưỡng C Hệ thống làm mát D Hệ thống nhiên liệu Câu Tác dụng dầu bôi trơn : A Bôi trơn mặt ma sát B Tẩy rửa C Làm mát D Cả tác dụng Câu Phân loại hệ thống đánh lửa dựa theo cấu tạo chia điện A Sai B Đúng  Câu Cơ cấu phân phối khí có cò mổ? A Xupap đặt B Dùng van trượt C Xupap treo D Dùng xupap Câu Chi tiết chuyển động tịnh tiến? A Trục khủyu C Nắp xilanh B Pit-tông D Thanh truyền  Câu Động đốt kì, kì xupáp đóng? A Nạp thải B Thải D Cháy dãn nở nén C Thải nén Câu 10 Ở động điêzen nhiên liệu phun vào thời điểm nào? A cuối kì nạp B Đầu kì nạp C đầu kì nén D Cuối kì nén Câu 11 Bộ phận truyền động truyền động chiều từ động điện tới bánh đà B Sai A Đúng Câu 12 Hình sau chi tiết gì? A Bánh đà B Trục khuỷu C Thanh truyền D Pit - tong  Câu 13 Trong động Điêzen kì, kì có hòa khí xilanh ? A Nạp B Nén C Thải D Cháy- dãn nỡ Câu 14 Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động đến số vòng quay định để động tự nổ máy B Sai A Đúng Câu 15 Đối với đơng Điêzen kì nạp động nạp vào: A Xăng B Hòa khí C Khơng khí D Dầu  CÁC BỘ ĐỀ CÒN LẠI VUI LỊNG XEM TRONG CD ĐÍNH KÈM  PHỤ LỤC PHẦN ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ 161 01 B 02 B 03 C 04 C 05 C 06 C 07 B 08 B 09 A 10 B 11 D 12 C 13 B 14 D 15 A 01 A 02 C 03 C 04 D 05 C 06 C 07 B 08 C 09 D 10 D 11 D 12 A 13 B 14 B 15 B 01 C 02 D 03 C 04 B 05 D 06 A 07 B 08 C 09 B 10 B 11 D 12 D 13 B 14 A 15 C 01 A 02 A 03 C 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 A 10 A 11 C 12 C 13 B 14 A 15 B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 D 06 B 07 C 08 B 09 C 10 D 11 A 12 C 13 D 14 A 15 C ĐỀ 138 Đề 152 Đề 139 ĐỀ 167 ... nghiệm SVTH: NGUYỄN TRẦN KIM KIỀU 13 GVHD: HỒ VĂN CƠNG NHÂN Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 2.2.3.2 Sơ lược trình hình thành phát triển trắc nghiệm Theo tác giả Châu Kim Lang (1988) sơ lược... thi ấn định phân bố điểm (sửa đáp án) Trích: Nguyễn Phụng Hồng Võ Ngọc Lan, 1996, trang 36 SVTH: NGUYỄN TRẦN KIM KIỀU 17 GVHD: HỒ VĂN CƠNG NHÂN Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 2.2.4.2 Tương... khác khó thực hiện, cách đánh giá dễ khách quan hơn, tiện lợi cho người chấm, SVTH: NGUYỄN TRẦN KIM KIỀU GVHD: HỒ VĂN CƠNG NHÂN Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG SOẠN THẢO BỘCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 5 VÀ CHƯƠNG 6 MÔN CÔNG NGHỆ 11 , ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG SOẠN THẢO BỘCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 5 VÀ CHƯƠNG 6 MÔN CÔNG NGHỆ 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay