THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CÓ LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

106 32 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN MƠN CƠNG NGHỆLỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGÀNH: SPKT CƠNG – NƠNG NGHIỆP NIÊN KHĨA: 2007 - 2011 TP.HCM, Tháng 05/2011 THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN MƠN CƠNG NGHỆLỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tác giả NGUYỄN THỊ THANH THẢO Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG – NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM QUỲNH TRANG TP.HCM, Tháng 05/2011 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành kính ơn đến ba mẹ, người gia đình ni dưỡng, dạy dỗ giúp đỡ, động viên suốt quãng đường học tập Đặc biệt khoảng thời gian cuối năm đại học để hồn thành tốt khóa học Chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP HCM  Các thầy khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm  Các thầy ngồi trường Đại học Nông Lâm TP HCM truyền đạt cho em kiến thức thời gian học tập vừa qua Em xin chân thành cảm ơn Th.S Phạm Quỳnh Trang – giảng viên trường Đại học Nông Lâm TP HCM tận tình dạy dỗ, hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn lớp động viên, giúp đỡ Thảo suốt trình học tập thực đề tài Thủ Đức, ngày 15 tháng năm 2011 Sinh viên NGUYỄN THỊ THANH THẢO ii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đề tài: “Thiết kế số giáo án môn Công Nghệ lồng ghép nội dung GDHN cho HS THPT” thực thu kết sau: Người nghiên cứu thiết kế giáo án SGK Công nghệ 11 giáo án SGK Cơng nghệ 12 lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp là: Cơng nghệ 11:  Bài 01 - Tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật  Bài 19 - Tự động hóa chế tạo khí  Bài 32 - Khái quát ứng dụng động đốt  Bài 34 - Động đốt dùng cho xe máy  Bài 36 - Động đốt dùng cho máy nông nghiệp Công nghệ 12:  Bài 01 - Vai trò triển vọng phát triển ngành kĩ thuật điện tử sản xuất đời sống  Bài 09 - Thiết kế mạch điện tử đơn giản  Bài 13 - Khái niệm mạch điện tử điều khiển  Bài 14 - Mạch điều khiển tín hiệu  Bài 17 - Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông Song song với việc thiết kế, người nghiên cứu tiến hành phân tích giáo án đưa kết luận kiến nghị phương pháp dạy học lồng ghép nội dung GDHN số giảng mơn Cơng nghệ 11 12 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu, tham khảo nguồn tài liệu xác định mức độ quan trọng môn Công nghệ 11, 12 đến định hướng nghề nghiệp học sinh Giúp giáo viên dạy môn Công nghệ 11, 12 sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công – Nông Nghiệp nhận thức sâu sắc tác dụng môn Công nghệ đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh, từ hướng giảng dạy phù hợp, HS hướng học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu ngày phát triển xã hội iii Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, người nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp định tính để làm rõ vấn đề nghiên cứu Qua kết nghiên cứu NNC nhận xét: Lượng kiến thức mà học sinh tiếp thu mức độ trung bình, tương đối, chủ yếu kiến thức vơ hình từ học sau liên hệ thực tiễn sản xuất, hay kiến thức thực tế ngày Các kiến thức chương trình môn Công nghệ 11, 12 khai thác phát huy tốt nâng cao tác dụng giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh Tỷ lệ học sinh định hướng nghề nghiệp nhóm ngành nghề như: Điện, Điện tử, Bưu Viễn Thơng, Qn đội, Sư phạm, Y tế, Văn hóa… cao nên người giáo viên lồng ghép nội dung hướng nghiệp liên quan khối ngành vào học kích thích hứng thú học tập học sinh Tóm lại: mơn Cơng nghệ 11, 12 tác dụng lớn đến định hướng nghề nghiệp học sinh số trường THPT Giáo viên dạy môn Công Nghệ nên áp dụng phương pháp thiết kế giáo án mang lại hiệu tối ưu iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA……………………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU iiii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined.ii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Bối cảnh 1.1.2 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đối tượng nghiên cứu 1.7.1 Chủ thể nghiên cứu 1.7.2 Khách thể nghiên cứu 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Kế hoạch nghiên cứu 1.10 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lược khảo vấn đề nghiên cứu 2.2 Định nghĩa khái niệm thuật ngữ 2.2.1 Thiết kế nội dung học tập 2.2.2 Thiết kế dạy 10 2.2.3 Hướng nghiệp 10 v 2.3 sở lí luận thiết kế số giáo án Cơng nghệ lồng ghép nội dung GDHN 12 2.3.1 Đặc điểm lứa tuổi THPT hoạt động hướng nghiệp 12 2.3.2 sở pháp lí cơng tác tích hợp GDHN với môn Công nghệ 14 2.3.3 Đặc điểm môn Công nghệ hoạt động GDHN 15 2.3.4 Giáo dục hướng nghiệp 19 2.3.4.1 Nội dung Giáo dục hướng nghiệp 19 2.3.4.2 Hoạt động hướng nghiệp trường THPT 21 2.3.5 Những tiêu chuẩn thiết kế giảng môn Công nghệ lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp 25 2.3.6 Các nguyên tắc thiết kế giảng mơn Cơng nghệ lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp 27 2.3.7 Quy trình thiết kế giáo án Cơng nghệ lồng ghép nội dung GDHN 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 30 3.2 Phương pháp phân tích định tính 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ 31 4.1 Thiết kế giáo án phần I, II, III 31 4.2 Thiết kế giáo án phần I Bài 19 - Tự động hóa chế tạo khí 37 4.3 Thiết kế giáo án phần I Bài 32 - Khái quát ứng dụng ĐCĐT 44 4.4 Thiết kế giáo án Bài 34 – Động đốt dùng cho xe máy – Đặc điểm cách bố trí động đốt dùng cho xe máy 49 4.5 Thiết kế giáo án phần I Bài 36 - Động đốt dùng cho máy nông nghiệp 54 4.6 Thiết kế giáo án Bài - Vai trò triển vọng phát triển ngành kĩ thuật điện tử sản xuất đời sống 59 4.7 Thiết kế giáo án phần I, II Bài 09 – Thiết kế mạch điện thử đơn giản 65 4.8 Bài 13 – Khái niệm mạch điện tử điều khiển 70 4.9 Thiết kế giáo án phần I, II Bài 14 Mạch điều khiển tín hiệu 76 vi 4.10 Thiết kế giáo án phần I Bài 17 – Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông 81 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 5.1 Kết luận 87 5.1.1 Mức độ hứng thú HS dạy học mơn Cơng nghệ lồng ghép nội dung GDHN 87 5.1.2 Những thuận lợi khó khăn thiết kế giáo án mơn Cơng nghệ lồng ghép nội dung GDHN 88 5.1.2.1 Thuận lợi 88 5.1.2.2 Khó khăn 89 5.1.3 Kinh nghiệm thiết kế số giáo án 90 5.1.4 Khả định hướng nghề nghiệp HS học xong mơn Cơng nghệ lồng ghép nội dung GDHN 91 5.2 Kiến nghị 92 5.2.1 Đối với Bộ Giáo Dục Sở Giáo Dục 92 5.2.2 Đối với Khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm trường ĐH Nông Lâm TP HCM 92 5.2.3 Đối với trường THPT 93 5.2.4 Đối với GV phụ trách môn Công nghệ 93 5.2.5 Đối với học sinh 93 5.3 Hướng phát triển đề tài 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU đồ 2.1 : Quy trình thiết kế dạy lý thuyết 28 Hình 4.1: Một số loại máy tự động 43 Hình 4.2: Người máy công nghiệp 43 Hình 4.3: Dây chuyền tự động 43 Hình 4.4: Một số ứng dụng động đốt 48 Hình 4.5: Một số loại xe máy 53 Hình 4.6: Nghề sửa bn bán xe máy 53 Hình 4.7: Một số loại máy nơng nghiệp sử dụng ĐCĐT 58 Hình 4.8: Các thiết bị liên quan đên kỹ thuật điện tử 64 Hình 4.9: Một số mạch điện tử đơn giản 70 Hình 4.10: Một số mạch điện tử điều khiển 76 Hình 4.11: Một số mạch điều khiển tín hiệu 81 Hình 4.12: Một số hình ảnh thơng tin viễn thơng 86 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BGD & ĐT Bộ Giáo Dục & Đào Tạo TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh KD Kinh doanh QTDH Quá trình dạy học PPDH Phương pháp dạy học PP Phương pháp HN Hướng nghiệp GDHN Giáo dục hướng nghiệp HS Học sinh GV Giáo viên NDHT Nội dung học tập VN Việt Nam TS Tiến sĩ GDPT GD Giáo dục phổ thông Giáo dục THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa PT Phổ thông ĐCĐT Động đốt KTĐT Kỹ thuật điện tử NNC Người nghiên cứu ix GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO 4.10 Thiết kế giáo án phần I Bài 17 – Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông Để phục vụ mục tiêu học tập hướng nghiệp học thiết kế phân tích: I Mục tiêu dạy học: Sau học xong học HS trang bị kiến thức, kĩ năng, thái độ Kiến thức: + Hiểu khái niệm hệ thống thông tin viễn thơng + Biết số trường đào tạo ngành liên quan đến thông tin viễn thông Kĩ năng: + Phát triển kỹ phân tích, so sánh, tổng hợp + Vẽ mơ hình hệ thống thông tin viễn thông Thái độ: + ý thức tìm hiểu hệ thống thơng tin viễn thơng + hướng phấn đấu lao động, học tập II Chuẩn bị nội dung Nội dung giảng dạy bám sát theo –Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông– SGK Công nghệ 12 III Phương tiện giảng dạy Chuẩn bị giáo viên: Sách giáo khoa, tư liệu liên quan nội dung học nội dung hướng nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông Sự chuẩn bị học sinh: + Đọc trước nội dung 17 trang 69 SGK Cơng Nghệ 12 + Tìm hiểu nội dung tâm + Tranh vẽ phóng to IV Mơi trường dạy học Các hoạt động dạy học tiến hành môi trường lớp học mơi trường thực tế trang bị máy móc phục vụ nơng nghiệp Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 82 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO Một số yêu cầu môi trường dạy học: trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy nội dung học; khơng gian thống mát, cách bố trí bàn ghế hợp lí thuận lợi cho việc quan sát di chuyển học sinh V Nội dung hoạt động dạy học Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số, kiểm tra cũ Giới thiệu mới: Các em biết trước việc truyền thông tin khó khăn, ngày việc truyền tải thông tin dễ dàng nhanh chống hơn, đem lại hiệu cao thúc đẩy phát triển loài người nhiều lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội… Để hiểu hệ thống thông tin nghiên cứu phần I 17 Nội dung học Hoạt động GV Khái niệm hệ thống thơng tin HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm hệ thống thông tin viễn viễn thông Hoạt động HS thông GV cho HS quan sát số hình HS: Quan sát Mơ hình hệ thống u cầu HS giải thích mơ hình hệ thơng tin viễn thống thông tin viễn thông thông: (?)Em cho biết khái niệm hệ - Hình 17-1 SGK thống thông tin viễn thông? Công nghệ 12/ trang GV chia nhóm HS thảo luận trả lời HS: Thảo luận 69 câu hỏi nhóm trả lời - Hệ thống thông tin (?) Thông tin viễn thơng điểm hệ thống dùng giống khác nhau? biện pháp để thông báo cho GV nhận xét thông tin cần thiết + Giống nhau: truyền thông tin - Hệ thống viễn thông + Khác nhau: HTVT phần hệ thống truyền HTTT thông tin xa (?) Nhiệm vụ cách truyền? song vô tuyến GV Nhận xét: HTVT truyền điện vơ tuyến HTTT truyền Các phương pháp vô tuyến đường truyền truyền thơng tin xa: Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 83 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG Truyền trực tuyến, truyền sóng SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO + Truyền hình vệ tinh + Truyền hình cáp quang + Mạng điện thoại cố định di động + Mạng Internet GV nhận xét chung HS lắng nghe ghi HĐ 2: Một số lĩnh vực ngành nghề liên quan đến thơng tin viễn thông (?) Thông tin truyền xa HS trả lời thể thấy lĩnh vực nào? GV: Cơng nghệ thơng tin, bưu HS lắng nghe viễn thơng, truyền hình vệ tinh… (?) Đài truyền phường xã phải HTVT hay khơng? Tại sao? GV: Khơng Vì truyền đường truyền hay cáp quang (?) Em kể tên trường đào HS trả lời tạo ngành cơng nghệ thơng tin bưu viễn thơng? GV: Hiện nhiều trường đào HS lắng nghe tạo hai nhành đại học Khoa Học Tự Nhiên, đại học Nơng Lâm…Và nhiều hệ đào tạo em nhà tìm hiểu thêm Hoạt động 3: Tổng kết giảng - GV củng cố giảng câu hỏi: + Em nêu hệ thống thông tin viễn thông? + Thông tin truyền xa thấy lĩnh vực nào? - GV yêu cầu HS nhà tìm hiểu thêm ngành cơng nghệ thơng tin bưu viên thơng Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Cơng – Nơng Nghiệp 84 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO VI PHÂN TÍCH GIÁO ÁN Mục tiêu Bài học Hướng nghiệp - Kiến thức: - Kiến thức: + Biết khái niệm hệ thống + Đặc điểm hệ thống thông thông tin, hệ thống viễn thông tin viễn thông + Phân biệt hệ thống thông tin hệ thống viễn thông - Kỹ năng: - Kỹ năng: + Phát triển kỹ quan sát, phân + Quan sát ngành nghề tích, tổng hợp liên quan đến thông tin, viễn + Phát triển kỹ làm việc thơng nhóm - Thái độ: - Thái độ: + Tạo niềm u thích, say mê tìm + Hướng thân u thích hiểu lĩnh vực thơng tin viễn công nghệ thông tin viễn Nội dung thông thông + Khái niệm hệ thống thông tin + Hệ thống thông tin viễn + Khái niệm hệ thống viễn thông thông + Nghề Công nghệ thơng tin bưu viễn thơng Thuận lợi - Kiến thức liên quan nhiều đến thực tế, gần gũi với đời sống - Hệ thống thông tin viễn thông ngành quan tâm nên dễ dàng tạo nên hứng thú học tập cho học sinh Khó khăn - thể thiếu thiết bị dạy học đại như: video clip, máy chiếu - Phân chia thời gian giảng không hợp lí khơng đạt mục tiêu đề cho tiết dạy - Nếu GV điều khiển tổ chức lớp học hoạt động nhóm khơng khéo dễ dẫn đến việc tốn thời gian, gây ồn - Hệ thống viễn thơng truyền hình vệ tinh xa lạ số HS nên đòi hỏi GVphải đầu tư diễn giải Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 85 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO Phương - Phương pháp vấn đáp: nội dung dạy nhiều kiến thức liên quan pháp đến thực tế nên qua câu hỏi GV giúp HS nhớ lại tự xây giảng dạy dựng nên kiến thức mới, tự hệ thống lại kiến thức có, đồng thời giúp giáo viên nhận biết khả HS - Phương pháp thảo luận nhóm: giúp GV lấy ý kiến HS hệ thống thông tin viễn thông giúp cho HS rèn luyện kỹ nhớ lại, phân tích kỹ làm việc nhóm Hình 4.12: Một số hình ảnh thơng tin viễn thơng Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 86 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc thực đề tài nghiên cứu để trả lời câu hỏi sau: Khi thiết kế giáo án môn Công nghệ lồng ghép thêm nội dung giáo dục hướng nghiệp làm tăng khả hứng thú học tập HS? Khi thiết kế giáo án môn Công nghệ lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp, GV gặp phải thuận lợi khó khăn nào? Khả định hướng nghề nghiệp HSảnh hưởng học xong mơn Cơng nghệ lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp? 5.1 Kết luận 5.1.1 Mức độ hứng thú HS dạy học mơn Cơng nghệ lồng ghép nội dung GDHN Do thời gian hạn, đề tài chưa tiến hành thử nghiệm nên đo kết áp dụng cách xác Tuy nhiên, người nghiên cứu dự kiến thu kết đạt áp dụng nội dung dạy học Thông qua số nội dung dạy học soạn thảo lồng ghép nội dung GDHN phong phú tạo khơng khí học tập thoải mái, gần gũi khơng gò bó Các hoạt động thảo luận nhóm thiết kế vai trò quan trọng Qua việc học nhóm, HS tạo nhiều cách nghĩ, nhiều phương án hành động Từ đó, em trao đổi hỗ trợ cho nhau, đưa ý kiến đóng góp riêng vào ý kiến chung, hợp tác với tạo nên môi trường học tập cởi mở hiệu quả, giúp HS chuyển từ thói quen nghe, ghi nhớ sang hình thức hoạt động, chủ động tìm kiếm, hình thành kiến thức trí tuệ chung Việc học nhóm sử dụng rộng rãi giúp cho HS tham gia cách chủ động vào trình học tập, tạo hội cho em chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề liên quan đến nội dung học kiến thức hướng nghiệp, HS chia sẻ quan điểm lựa chọn ngành nghề, tìm hiểu, trao đổi thơng tin nhanh Giúp HS hòa nhập vào cộng đồng, tạo cho em tự tin, hứng thú học tập, sinh hoạt Ngoài phần củng cố học, GV đặt câu hỏi gợi mở yêu cầu HS nhà tìm hiểu thêm giúp kích thích khả ham học hỏi, khám phá em Hơn nữa, tiến hành dạy học theo hướng lồng ghép nội dung GDHN với không gian hoạt động rộng như: phần liên hệ thực tế… nên HS thực Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Cơng – Nông Nghiệp 87 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO nhiều hoạt động hơn, tự khám phá để ứng dụng, lựa chọn kiến thức ngành nghề phù hợp với thân, tạo hứng thú với môn học Từ hoạt động thiết kế xem qua đề tài nghiên cứu trước đó, người nghiên cứu rút kết luận rằng: HS hứng thú GV dạy môn Công nghệ lồng ghép nội dung GDHN 5.1.2 Những thuận lợi khó khăn thiết kế giáo án mơn Cơng nghệ lồng ghép nội dung GDHN Do đặc điểm môn Công nghệ 11, 12 môn khoa học ứng dụng nên thiết kế giảng cần quan tâm đến việc giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn sống Để giảng đạt hiệu q trình thiết kế giáo án ngồi ý nội dung giảng người GV cần ý đến việc thiết kế hoạt động HS GV cho hài hòa hợp lí Đa số giảng Cơng nghệ 11, 12 liên quan đến kiến thức kĩ thuật nên người nghiên cứu muốn thiết kế số giảng ứng dụng kiến thức giúp HS hiểu ngành nghề từ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Công nghệ tăng hiệu công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT 5.1.2.1 Thuận lợi Người nghiên cứu học trường ĐH Nông Lâm TPHCM, trường đào tạo đa ngành nghề, bề dày kinh nghiệm lĩnh vực Khí Cơng Nghệ, Khí Chế Biến, Nông – Lâm – Ngư nghiệp NNC hướng dẫn tận tình Ths Phạm Quỳnh Trang, góp ý để NNC phát hiện, bổ sung thiếu sót q trình thực đề tài Người nghiên cứu học môn học chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp như: Kĩ Thuật Điện, Động Đốt Trong, Điện – Điện Tử, Phương Pháp Giảng Dạy Kĩ Thuật Công Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Tâm lí học lứa tuổi sư phạm, lý luận dạy học… Những môn học cung cấp cho người nghiên cứu hệ thống kiến thức kỹ thuật khí, giáo dục giáo dục hướng nghiệp giúp cho việc thiết kế giáo án thuận lợi Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Cơng – Nơng Nghiệp 88 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO Với kiến thức giáo dục cách thiết kế giáo án, cách thiết kế hoạt động GDHN, định hướng trình dạy học tích cực, đặc điểm hoạt động học tập phát triển trí tuệ HS giúp người nghiên cứu việc thiết kế hoạt động dạy học lấy HS trung tâm, chủ thể tìm khám phá tri thức, thái độ tự tìm tòi, tự định hướng giúp người nghiên cứu việc thiết kế 10 giáo án đề tài Mặc khác, chương trình học thiết kế theo hướng kết nối kiến thức nội dung giảng kiến thức GDHN, lớp lớp trên, đảm bảo kiến thức đủ cho HS em ngồi ghế nhà trường đến em thức tham gia hoạt động xã hội “Chương trình gắn kết tất kinh nghiệm học cách cân đối hài hòa Ở tất cấp học, bậc học, chương trình dựa kinh nghiệm học tập trước HS chuẩn bị cho HS tiếp tục học tương lai” (Nguyễn Hữu Châu, 2005) Cụ thể giảng môn Công nghệ 11, 12 sử dụng kiến thức khối kỹ thuật liên quan đến kiến thức ngành nghề em học qua học tiếp em học xong THPT Đây điều kiện thuận lợi cho người nghiên cứu thiết kế giảng Cơng nghệ 11, 12 lồng ghép nội dung GDHN Một thuận lợi người nghiên cứu trải qua khóa kiến tập thực tập trường THPT nhờ người nghiên cứu trang bị số kiến thức thực tế đặc điểm hoạt động học tập HS, biết số nội dung hoạt động HN, điều kiện sở vật chất trường THPT Từ giúp cho người nghiên cứu sở để thiết kế hoạt động học tập phù hợp 5.1.2.2 Khó khăn Người nghiên cứu chưa kinh nghiệm việc thiết kế giảng lồng ghép môn học với Người nghiên cứu chưa nhiều kiến thức thực tế HN Người nghiên cứu phải tìm hiểu kỹ nội dung tồn chương trình Cơng nghệ 11, 12 dạy Công nghệ người nghiên cứu phải biết chọn lọc, sử dụng phần nội dung lồng ghép hoạt động GDHN Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Cơng – Nông Nghiệp 89 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO Phải vận dụng kiến thức để thiết kế giảng cho logic, phù hợp với thời gian, đảm bảo nội dung kích thích khả hứng thú tự tìm hiểu thêm, tự khám phá học sinh Khối kiến thức GDHN kiến thức rộng nên thiết kế giáo án GV phải đưa câu hỏi cho thật ngắn gọn, dễ hiểu để HS dễ trả lời tóm gọn thời gian hợp lý Các hoạt động phải thiết kế cho giảng phải chọn lọc phù hợp nội dung: kiến thức hướng nghiệp lồng ghép vào, cách tổ chức nhóm… Và phải đảm bảo đủ thời gian tiết học, tránh đưa kiến thức tải gây nhầm lẫn tiết học môn Công nghệ tiết học môn GDHN Nhìn chung thiết kế giáo án Cơng nghệ 11, 12 lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp người nghiên cứu gặp nhiều thuận lợi: kiến thức tảng vững chắc, hướng dẫn nhiệt tình GV hướng dẫn…Bên cạnh số khó khăn định Vậy nên GV Cơng nghệ phải vận dụng linh hoạt khéo léo để khắc phục khó khăn, tận dụng thuận lợi làm để nối kết kiến thức nội dung chương trình mơn Cơng nghệ nội dung GDHN, giúp cho HS thấy mối liên hệ tự định hướng nghề nghiệp cho thân 5.1.3 Kinh nghiệm thiết kế số giáo án Qua việc nghiên cứu thiết kế 10 giáo án Công nghệ 11, 12 người nghiên cứu đúc kết số kinh nghiệm Cụ thể: - Phải đọc kỹ nội dung dạy SGK từ xác định mục tiêu học, tức xác định xem HS sau học xong học phải đạt mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ - Xác định bước soạn giáo án, xác định trọng tâm nội dung HS cần nắm từ xác định mục tiêu học xong học HS phải đạt được, tìm hiểu thêm kiến thức thực tế nghiên cứu thêm tài liệu nội dung học, nội dung giáo dục hướng nghiệp, biết cách chuyển nội dung SGK thành hoạt động dạy học, biết cách chia thời gian, biết cách đặt câu hỏi trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu vừa sức với HS - GV phải xác định nội dung trọng tâm cho HS ghi kiến thức Những kiến thức GDHN mở rộng thêm GV cung Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Cơng – Nông Nghiệp 90 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO cấp hay hướng cho HS nhà tự nghiên cứu, tự tìm hiểu “Do đặc thù môn Công nghệ môn khoa học ứng dụng, kiến thức ứng dụng thực tế sản xuất nhiều dạy HS điều quan trọng phải hướng HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn gia đình, địa phương vận dụng kiến thức học phục vụ cho quê hương, đất nước” (Nguyễn Văn Khôi, 2006) - Tùy theo điều kiện để chọn phương pháp dạy học phù hợp - Chọn đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung phương pháp - Khi thiết kế giáo án GV phải dựa vào kiến thức chuẩn, không nên dạy tràn lan, nên dạy kiến thức mà HS cần không nên truyền đạt hết kiến thức mà GV Tóm lại: Thiết kế giáo án khâu quan trọng trình dạy học Khi thiết kế giáo án tức GV chuẩn bị trước nói lớp như: cần cho HS ghi kiến thức trọng tâm gì, cần hỏi HS câu hỏi với nội dung sao, hoạt động tiết học nào? Tất thể giáo án Những kinh nghiệm rút kết giúp cho GV soạn giáo án tốt góp phần nâng cao chất lượng tiết học 5.1.4 Khả định hướng nghề nghiệp HS học xong môn Công nghệ lồng ghép nội dung GDHN Chương trình Cơng nghệ THPT lớp 11, 12 nhiều nội dung để khai thác dạy tích hợp giáo dục hướng nghiệp Động Đốt Trong, Kỹ Thuật Điện Tử, Kỹ Thuật Điện Dân Dụng… Nội dung giảng thiết kế phù hợp giúp HS tìm định hướng nghề nghiệp HS hiểu biết ban đầu hướng nghiệp để tiếp tục học lên THPT, Trung cấp, học nghề vào sống lao động Nói cách khác để giúp HS lựa chọn vào hướng phân luồng sau THPT Thông qua nội dung dung học hoạt động tiết dạy GV phải cung cấp cho học sinh kiến thức kiến thức hướng nghiệp liên quan Giúp học sinh phát triển kiến thức kỹ cần thiết từ chưa biết tới biết, từ biết đến biết nhiều… Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Cơng – Nông Nghiệp 91 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO Sau học xong học HS cần phải xác định dự định nghề nghiệp để phấn đấu, nhờ dự định mà trở thành động để thúc đẩy HS học tập tốt môn học liên quan đến nghề định chọn Để làm điều HS cần: - Tích cự tham gia hoạt động lên lớp, tham gia buổi hoạt động hướng nghiệp, buổi học nghề, buổi lao động sản xuất - kế hoạch cụ thể để phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe 5.2 Kiến nghị Môn Công nghệ 11, 12 cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật bản, vai trò quan trọng việc định hướng nghề nghiệp học sinh Hình thành cho HS kiến thức thực tế sống, hoạt động lao động sản xuất chọn nghề nghiệp HS thấy mối tương quan kiến thức mơn học hình thành định hướng tương lai cho thân tốt Để nâng cao hiệu môn học chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, người nghiên cứu số kiến nghị 5.2.1 Đối với Bộ Giáo Dục Sở Giáo Dục Đưa tiêu chí giáo dục hướng nghiệp môn học để đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên Nên đưa chuẩn mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, thái độ nội dung chương trình mơn học theo hướng lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp Giúp GV Công nghệ việc thiết kế dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, nâng cao chất lượng dạy học môn nhà trường phổ thơng, góp phần định hướng chọn nghề cho HS thi vào trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề, hay tự tham gia hoạt động xã hội gia đình 5.2.2 Đối với Khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm trường ĐH Nông Lâm TP HCM Các trường cần giảng dạy cho sinh viên theo phương pháp dạy học “Dạy học mang tính nghiên cứu khoa học, kết hợp với hoạt động nghiên cứu khoa học Chính cốt lõi chất lượng dạy học đại học tư sáng tạo để giải vấn đề hiệu dù nội dung, hình thức nào, dạy sinh viên khơi dậy tính tự Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 92 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO học, tự nghiên cứu, tự sáng tạo, phải đào tạo cho sinh viên trường tinh thông nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội.” (Nguyễn Quang Huỳnh, 2006) Trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết cho sinh viên để trường vận dụng kiến thức giảng dạy mơn Công nghệ cách tốt Đặc biệt kiến thức khoa học kỹ thuật hướng nghiệp Trang bị thêm sở vật chất máy móc, phương tiện cần thiết giúp sinh viên thuận lợi trình thực tập Điều chỉnh thời gian thực tập lưu động để sinh viên làm đề tài thuận lợi 5.2.3 Đối với trường THPT Tạo điều kiện thuận lợi để GV áp dụng phát triển giảng Cơng nghệ lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp Nên thành lập phòng lưu giữ mơ hình, hình ảnh, mẫu vật… phục vụ giảng dạy Công nghệ Tạo điều kiện cho HS tham quan thực tế môn học Phân công GV dạy chuyên môn, không nên đưa GV dạy mơn lí phụ trách đơi lạm dụng kiến thức mơn lí vào dạy Công nghệ Do làm HS thấy kiến thức Công nghệ 11, 12 không cần thiết không thực tế nên HS không hứng thú học 5.2.4 Đối với GV phụ trách môn Công nghệ GV cần cung cấp kiến thức nghề học Sử dụng hiệu phương pháp, phương tiện đồ dùng dạy học Thiết kế hoạt động hướng nghiệp hệ thống lí thuyết thực tế GV nên tìm hiểu đặc điểm học tập HS điều kiện dạy học cụ thể trường phổ thơng để thiết kế giáo án cho gây hứng thú cho HS Thiết kế giảng theo hướng giúp HS vận dụng kiến thức học cách hiệu nâng cao chất lượng giảng dạy môn Công nghệ 5.2.5 Đối với học sinh Phải đọc trước học nhà tự tìm hiểu kiến thức thực tế kiến thức thực tế liên quan học Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 93 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO HS phải thái độ tích cực giải vấn đề học Khơng ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo việc giải vấn đề liên quan đến học thực tiễn sống Phải chuẩn bị nội dung học tập, dụng cụ học tập theo hướng dẫn giáo viên 5.3 Hướng phát triển đề tài Sau đề tài hoàn tất, sản phẩm đề tài giáo án dùng cho giảng dạy nên cần thử nghiệm để đánh giá hiệu Đề tài cần nghiên cứu, phát triển thêm theo hướng: - Tìm hiểu phương pháp giảng dạy nhằm mang lại hiệu hoạt động hướng nghiệp giảng dạy môn Công nghệ 11, 12 - Hoạt động hướng nghiệp cần thực môn học khác để nâng cao hiệu nhà trường Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 94 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Tất Dong, 2004 Vấn đề hướng nghiệp văn kiện đại hội ĐCS VN lần thứ IX Tạp chí GDKH Việt Nam BGD&DT, Số 89, T6/ 2004 Trang – Phạm Tất Dong Ctv, 2004 Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 11 NXB Giáo dục, 2004, tr - Lê Thị Ngọc Dung Ctv, 2008 Giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp xã hội cho học sinhsinh viên Viện nghiên cứu xã hội TP HCM Nguyễn Thị Hằng, 2004 Nâng cao chất lượng GDHN trường THPT đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tạp chí KHGD Việt Nam BGD&ĐT, Số 104, T12/2004 Trang 24 – 26 Trần Thị Mỹ Hằng, 2006 Tìm hiểu thực trạng hướng nghiệp đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hướng nghiệp số trường THPT Quận TP HCM” – Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM Dương Diệu Hoa, 2005 Giáo dục lao động hướng nghiệp vấn đề lựa chọn nghề nghiệp HS THPT Khoa tâm lí, Trường ĐHSP Hà Nội Nguyễn Văn Hộ, 2006 Hoạt động hướng nghiệp giảng dạy kỹ thuật trường THPT Nhà xuất giáo dục Trang 56 – 77 Lê Văn Hồng Ctv, 1996 Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm Nhà Xuất Bản đại học quốc gia Hà Nội Đặng Thành Hưng, 2005 Thiết kế học nhằm tích cực hóa học tập Tạp chí giáo dục khoa học Việt Nam BGD&DT, Số 107, T2/2005 Trang 13 – 16 10 Đặng Thành Hưng, 2004 Thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa Tạp chí giáo dục số 102 Qúi IV/ 2004 Trang 10 11 Nguyễn Văn Khôi Ctv, 2003 Thiết kế học môn Công nghệ phổ thơng theo hướng dạy học tích cực tương tác Tạp chí giáo dục số 53/2003 Trang 38 – 39 12 Nguyễn Văn Khôi Ctv, 2006 Tài liệu bồi dưỡng GV Công nghệ NXB Giáo dục 13 Châu Kim Lang, 2002 Phương pháp nghiên cứu khoa học Đại học SPKT TP.HCM Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Cơng – Nông Nghiệp 95 GVHD: ThS PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO 14 Nguyễn Văn Lê, 2000 Giáo dục phổ thông hướng nghiệp – tảng để phát triển nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa KX-05-09 TP.HCM 15 C Mác F Angghen, 1959 NXB Chính trị 16 Trần Văn Nhung, 2005 Định hướng nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam Trang – 17 Nguyễn Thị Nhung, 2006 Nhận thức giáo viên THPT huyện Thuận Châu (Sơn La) GDHN nhà trường phổ thơng Tạp chí khoa học GDVN BGD & ĐT, số 147, kì – 10/ 2006 Trang 40 – 44 18 Phan Thị Tố Oanh, 2004 Vấn đề hướng nghiệp cho học sinh qua môn văn hóa trường THPT tỉnh Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí khoa học GDVN BGD & ĐT, số 86, tháng 5/2004 Trang 10 – 12 19 Nguyễn Thị Quyên, 2009 Thiết kế số hoạt động hướng nghiệp qua việc giảng dạy môn Công nghệ 10 Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM 20 Võ Thị Thanh Thảo, 2010 Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng môn Công nghệ đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh số trường trung học phổ thông địa bàn quận Thủ Đức TP HCM Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM 21 Nguyễn Hữu Thiện, 2006 Tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông TP HCM đề xuất số biện pháp Luận văn Thạc sĩ 22 Trần Thị Thu, 2006 Hướng nghiệp dạy nghề cho nữ sinh THPT Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam BGD & ĐT, số 146, kì – 9/2006 Trang 10 – 12 23 SGK môn Công nghệ 11 NXB Giáo dục 24 SGK môn Cơng nghệ 12 NXB Giáo dục Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKT Công – Nông Nghiệp 96 ... 4.1 Thi t kế giáo án phần I, II, III 31 4.2 Thi t kế giáo án phần I Bài 19 - Tự động hóa chế tạo khí 37 4.3 Thi t kế giáo án phần I Bài 32 - Khái quát ứng dụng ĐCĐT 44 4.4 Thi t... Định nghĩa khái niệm thuật ngữ 2.2.1 Thi t kế nội dung học tập Theo Bùi Văn Quân (2005): Thi t kế nội dung học tập (NDHT) nội dung thi t kế học làm sở để thi t kế phương pháp dạy học (PPDH) cụ... định để thi t kế đạt hiệu cao, đương nhiên phải vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp cá nhân nữa” Theo nhận định riêng người người cứu: Thi t kế phương pháp dạy học thi t kế học có kết hợp thi t kế
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CÓ LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG , THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CÓ LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay