TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10

76 65 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA NGOẠI NGỮ_SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10 Họ tên sinh viên: KHEO THỊ HƯƠNG Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2007 - 2011 Tp HCM, tháng 05/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA NGOẠI NGỮ_SƯ PHẠM TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO MƠN CƠNG NGHỆ 10 KHEO THỊ HƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Cử nhân ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: HỒ VĂN CÔNG NHÂN Tháng 05/2011 LỜI CẢM ƠN Con xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh thành, dưỡng dục nên người để ngày hôm Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh thầy giáo Bộ mơn Sư Phạm Kỹ Thuật tận tình dạy dỗ trang bị kiến thức cho em suốt trình theo học trường Các cán khuyến nông bà nông dân địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Đặc biệt bà nông dân địa bàn xã Eatoh tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình điều tra, khảo sát thí nghiệm để hoàn thành đề tài Chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Hồ Văn Cơng Nhân tận tình giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Các bạn lớp DH07SK động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2011 Sinh viên Kheo Thị Hương TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài: Tìm hiểu tình hình gây hại xác định hiệu lực số loại thuốc hóa học rệp sáp cà phê Robusta huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, ứng dụng xây dựng giảng thuốc bảo vệ thực vật cho môn Công nghệ 10 Thời gian nghiên cứu: Đề tài thực thời gian từ tháng năm 2010 đến tháng năm 2011 tiến hành thực nghiệm từ tháng đến tháng năm 2011 Địa điểm nghiên cứu: Đề tài tiến hành ba xã: Eatoh, Etân Phú Lộc thuộc huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Nội dung nghiên cứu đề tài: + Hiện trạng canh tác cà phê gây hại rệp sáp: Tiến hành phát phiếu khảo sát 60 hộ dân xã: Eatoh, Eatân Phú Lộc huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk + Tình hình gây hại rệp sáp: Tiến hành điều tra 21 vườn khác xã: Eatoh, Eatân Phú Lộc thuộc huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, xã vườn + Hiệu lực phòng trừ rệp sáp số loại thuốc hóa học: Bố trí thí nghiệm, thí nghiệm gồm nghiệm thức lần lặp lại + Xây dựng giảng thuốc bảo vệ thực vật cho môn Công nghệ 10 Kết cho thấy: + Canh tác cà phê địa bàn huyện chủ yếu cà phê Robusta giai đoạn kinh doanh, suất trung bình hộ dân đạt cao Huyện Krơng Năng có địa hình phức tạp, vùng sườn đồi xen lẫn với vùng phẳng đất canh tác chủ yếu đất đỏ bazan + Tình hình gây hại rệp sáp địa bàn huyện Krông Năng không cao, để phòng tránh lan rộng cần có biện pháp phòng trừ thích hợp nhằm đưa lại hiệu cao i + Các loại thuốc thí nghiệm có hiệu lực trừ rệp sáp, thuốc Suprathion 40 EC có hiệu lực tốt nhất, tiếp đến thuốc Subatox 75 EC hiệu lực thuốc xếp vị trí thứ 2, hiệu lực thuốc xếp vị trí thứ thuốc Bitox 40 EC, thuốc có hiệu lực Nitox 40 EC + Xây dựng giảng thuốc bảo vệ thực vật ii MỤC LỤC Trang TÓM TẮT ĐỀ TÀI i DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiii DANH SÁCH CÁC BẢNG viiii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH ix DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đối tượng nghiên cứu 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Kế hoạch nghiên cứu 1.10 Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái quát chung cà phê Robusta 2.1.1 Nguồn gốc cà phê Robusta 2.1.2 Phân bố địa lý cà phê Robusta Việt Nam 2.1.3 Đặc điểm thực vật học cà phê Robusta 2.2 Một số yêu cầu sinh thái cà phê Robusta 2.2.1 Điều kiện khí hậu 2.2.1.1 Nhiệt độ 2.2.1.2 Lượng mưa 2.2.1.3 Ẩm độ không khí 10 2.2.1.4 Ánh sáng 10 iii 2.2.1.5 Gió 10 2.2.2 Điều kiện đất đai 11 2.3 Rệp sáp gây hại cà phê 11 2.3.1 Đặc điểm hình thái rệp sáp hại cà phê 11 2.3.2 Điều kiện để rệp sáp sinh sống phát triển 12 2.4 Một số kết nghiên cứu có liên quan đến rệp sáp cà phê 13 2.4.1 Nghiên cứu nước 13 2.4.2 Nghiên cứu nước 13 2.5 Các loại rệp sáp, tác hại tập tính sống loại rệp sáp cà phê 15 2.5.1 Các loại rệp sáp gây hại cà phê 15 2.5.2 Tác hại loài rệp sáp 166 2.5.3 Tập tính sống lồi rệp sáp 16 2.6 Một số biệp pháp phòng trừ rệp sáp cà phê 17 2.6.1 Một số biện pháp phòng trừ rệp sáp hại cà phê giới 17 2.6.2 Một số biện pháp phòng trừ rệp sáp hại cà phê Việt Nam 17 2.7 Khái quát điều kiện tự nhiên huyện Krông năng, tỉnh Đắk Lắk 18 2.7.1 Vị trí địa lý 18 2.7.2 Đặc điểm đất đai, địa hình 18 2.7.3 Đặc điểm khí hậu 199 2.7.4 Đặc điểm loại giống cà phê huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 19 2.8 Đặc điểm loại thuốc thí nghiệm 20 2.8.1 Thuốc Bitox 40 EC 20 2.8.2 Thuốc Subatox 75 EC 20 2.8.3 Thuốc Suprathion 40 EC 20 2.8.4 Thuốc Nitox 30 EC 20 2.9 Giới thiệu sơ lược chương trình sách giáo khoa Công Nghệ 10 20 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 22 iv 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Vật liệu nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 23 3.4.2 Phương pháp quan sát 23 3.4.3 Phương pháp điều tra, thí nghiệm 233 3.4.3.1 Điều tra thực trạng canh tác cà phê địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 24 3.4.3.2 Điều tra tình hình gây hại rệp sáp vườn cà phê Robusta huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 244 3.4.3.3 Hiệu lực phòng trừ rệp sáp số loại thuốc hóa học……… 26 3.5 Phương pháp phân tích số liệu 277 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Thực trạng canh tác gây hại rệp sáp cà phê địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 29 4.1.1 Thực trạng canh tác cà phê Robusta huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 29 4.1.2 Những loại sâu bệnh hại thường gặp địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 31 4.1.3 Thực trạng gây hại rệp sáp địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 33 4.1.4 Tình hình sử dụng thuốc hóa học BVTV địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 34 4.1.5 Những thuận lợi khó khăn đề xuất nơng hộ phòng trừ rệp sáp 35 4.2 Tình hình gây hại rệp sáp vườn cà phê Robusta địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thời điểm tháng đến 4/2011 37 4.2.1 Tình hình gây hại rệp sáp vườn cà phê xã Eatoh thời điểm tháng đến 4/2011 37 v 4.2.2 Tình hình gây hại rệp sáp vườn cà phê xã Phú Lộc thời điểm tháng đến 4/2011 38 4.2.3 Tình hình gây hại rệp sáp vườn cà phê xã Eatân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thời điểm tháng đến 4/2011 40 4.3 Hiệu lực phòng trừ rệp sáp số loại thuốc hóa học địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 41 4.4 Ứng dụng xây dựng giảng thuốc BVTV 44 4.4.1 Nội dung chương ứng dụng xây dựng giảng môn Công nghệ 10 44 4.4.2 Xây dựng giảng 45 4.4.2.1 Mục đích giảng 45 4.4.2.2 Ý nghĩa việc xây dựng giảng 466 4.4.2.3 Xây dựng giảng 466 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 488 5.1 Kết luận 488 5.2 Kiến nghị 50 5.3 Hướng phát triển đề tài 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 522 PHỤ LỤC 55 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Đọc TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh THPT Trung học phổ thơng BVTV Bảo vệ thực vật GVHD Giáo viên hướng dẫn NNC Người nghiên cứu CTV Cộng tác viên GSP Giờ sau phun SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở ĐH Đại học LVTN Luận văn tốt nghiệp NXB Nhà xuất vii khơng kinh tế Vì vậy, biện pháp bà áp dụng vườn canh tác xuất rệp sáp nhiều cần làm + Các loại sâu hại gặp nhiều địa bàn huyện rệp sáp nông hộ không sử dụng trồng xen Vì vậy, rệp sáp khơng lây lan từ giống trồng khác sâu hại khơng có chỗ để trú ẩn + Các nơng hộ địa bàn huyện tập huấn kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, chăm sóc Tình hình gây hại rệp sáp địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk + Rệp sáp gây hại nhiều nặng vào giai đoạn trái non gây hại chủ yếu vào tháng - Tại thời điểm người nghiên cứu tiến hành điều tra tháng mùa gây hại nặng cà phê giai đoạn khơ hình thành trái non Đây thời điểm thuận lợi cho NNC tiến hành thực đề tài + Tình hình gây hại địa bàn huyện nằm mức trung bình nhẹ Như vậy, gây hại rệp sáp cà phê vối địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk không gây ảnh hưởng đến suất chất lượng cà phê + Qua kết điều tra tình hình gây hại rệp sáp cà phê Robusta huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho thấy: Tỷ lệ hại cao 65%, thấp 10% tỷ lệ gây hại trung bình 37,38% Chỉ số hại rệp sáp lên cà phê Robusta không đáng kể cao 11,9% thấp 1,9% mức gây hại trung bình 5,09% Kết cho thấy mức gây hại rệp sáp địa bàn huyện Krơng Năng nhẹ không gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển, suất, chất lượng cà phê địa bàn huyện Các loại thuốc đươc sử dụng hiệu lực + Bà địa bàn huyện nắm rõ cách phòng trừ rệp sáp biện pháp áp dụng xịt nước phun thuốc loại thuốc sử dụng chủ yếu địa bàn huyện là: Bitox 40 EC (1 - lít/ha), Subatox 75 EC (0,75 - 1,2 lít/ha), Nitox 30 EC (1 - lít/ha), Suprathion 40 EC (1 - lít/ha) Được phun theo nồng độ khuyến cáo phun từ - lần/năm tùy theo mức độ gây hại thường kết hợp với chất dính sinh học tạo chất bám dính cho thuốc vào cà phê Robusta 49 + Các loại thuốc thí nghiệm có hiệu lực trừ rệp sáp cao, thuốc Suprathion 40 EC (1 - lít/ha) có hiệu lực tốt nhất, tiếp đến thuốc Subatox 75 EC (0,75 - 1,2 lít/ha) hiệu lực thuốc xếp vị trí thứ 2, hiệu lực thuốc xếp vị trí thứ thuốc Bitox 40 EC (1 - lít/ha), thuốc có hiệu lực thuốc thuốc Nitox 40 EC (1 - 1,5 lít/ha) Áp dụng soạn thảo giảng: NNC tiến hành soạn giảng thuốc hóa học BVTV + Bài 1: Thuốc bảo vệ thực vật + Bài 2: Quy tắc đảm bảo an toàn dùng thuốc bảo vệ thực vật + Bài 3: Rệp sáp số biện pháp phòng trừ rệp sáp hại cơng nghiệp 5.2 Kiến nghị Về phía nơng dân Cần trọng việc chọn loại thuốc phun nhằm đưa lại hiệu cao Về phía quan chức Tích cực cơng tác điều tra làm rõ trạng canh tác cà phê huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Cần tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo để nông dân học hỏi trao đổi kinh nghiệm Nhất tăng cường cán khuyến nông bảo vệ thực vật để hỗ trợ nơng dân kịp thời Tiến hành số thí nghiệm số loại thuốc hóa học khác nhằm tìm thuốc trừ rệp sáp có hiệu lựa tốt Về phía nhà khoa học: Cần sâu nghiên cứu loại rệp sáp hại công nghiệp tìm biện pháp phòng trừ phù hợp 5.3 Hướng phát triển đề tài Đề tài dừng lại việc điều tra thực nghiệm phạm vi hẹp (ở xã: Eatoh, Phú Lộc Eatân) huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tiến hành thí nghiệm lồi rệp sáp Pseudococus sp cà phê Robusta không tiến hành khảo sát, điều tra, thí nghiệm rệp sáp hại rễ Bài giảng dừng lại 50 mức độ bổ sung thêm số kiến thức thuốc hóa học, quy tắc sử dụng thuốc BVTV cung cấp cho học sinh số thông tin rệp sáp chưa sâu vào sâu hại thuốc BVTV thuộc nội dung chương môn Công nghệ 10 Hướng phát triển đề tài tiếp tục hoàn thiện yếu tố hạn chế 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Cục Bảo Vệ Thực Vật, 1995 Phương pháp điều tra phát sâu bệnh hại trồng Nhà xuất Nông Nghiệp Chế Thị Đa, 2001 Chọn lọc cà phê vối (coffea cannephora pierre) có suất cao, cỡ hạt lớn kháng rỉ sắt điều kiện Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Chu Thị Thơm ctv, 2005 Hướng dẫn trồng trang trại – cà phê Nhà xuất Lao động Châu Kim Lang, 2002 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nhà xuất Giáo dục Chi cục BVTV Đắk Lắk, 2001 Báo cáo đề tài xây dựng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp rệp sáp hại rệp sáp mềm xanh cà phê Đắk Lắk Đoàn Triệu Nhạn ctv, 1999 Cây cà phê Việt Nam NXB Nơng nghiệp Hồng Thanh Tiệm, 1996 Kết chọn lọc giống cà phê kháng bệnh gỉ sắt nghiên cứu số biện pháp thâm canh tăng suất điều kiện Đắk Lắk Luận án Phó tiến sĩ khoa học nông nghiệp Lê Lương Tề ctv, 2005 Giáo trình bảo vệ thực vật Nhà xuất Hà Nội Lê Ngọc Báu, 1997 Điều tra nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh cà phê vối đạt suất cao Đắk Lắk Luận án thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp 10 Lê Quang Hưng, 1999 Kỹ thuật trồng thu hoạch cà phê xuất Nhà xuất Giáo dục 11 Nguyễn Anh Điệp, 1998 Rệp sáp hại cà phê Lâm Đồng biện pháp phòng trừ Thơng tin BVTV số 2/1998 12 Nguyễn Duy Hải, 1998 Những sâu hại cà phê tỉnh Lâm Đồng biện pháp phòng trừ Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng 52 13 Nguyễn Khuê, 1999 Sơ điều tra thành phần tác hại rệp sáp cà phê huyện Bảo Lộc – Lâm Đồng hiệu phòng trừ rệp sáp số loại thuốc hóa học LVTN Kỹ sư nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Thị Phương Dung, 1990 Điều tra trùng hại cà phê tiêu Bà Rịa, so sánh xác định hiệu kỹ thuật số loại thuốc trừ sâu LVTN Kỹ sư nông nghiệp, trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thị Chắt, 1999 Một số lồi sâu hại cà phê Trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Văn Kế, 2000 Giáo trình trồng ăn nhiêt đới Khoa Nơng học, trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 17 Phạm Văn Biên ctv, 2005 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất Nông nghiệp 18 Phạm Văn Biên, 1999 Phòng trừ sâu bệnh hại tiêu Nhà xuất Việt Nam 19 Phan Quốc Sủng, 1995 Những sâu hại chủ yếu cà phê Việt Nam biện pháp phòng trừ sâu đục thân Viên nghiên cứu EaKmat – kì hiếu 10 năm nghiên cứu khoa học (1983 – 1993) 20 Trần Khải, 1996 Cây cà phê với nghiệp phát triển kinh tế xã hội nông thôn Tây Nguyên, thông tin chuyên đề cà phê Việt Nam Tổng Công ty cà phê Việt Nam 21 Trần Khánh Đức, 2002 Các phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm, sư kỹ thuật Nhà xuất Giáo dục 22 Trần Thị Ngọc Bích, 2009 Nghiên cứu đặc điểm sinh học hiệu lực số loại nông dược đến rầy xanh Amraso ca biquttula Biquttulai Empoasca Flavescensf (Cicadelliae – Homoptera) hại rau TP Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ khoa học Trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 23 Trương Hồng, 1999 Nghiên cứu xác định tổ hợp phân bón NPK cho cà phê vối kinh doanh đất đỏ bazan Đắk Lắk đất xám gneiss Kon Tum Luận án tiến sĩ Khoa học 53 24 Viện Khoa học Nông Nghiệp Tây Nguyên, 1998 – 1999 Kết nghiên cứu khoa học Tài liệu nước Anthong Youdewei – Mike Services, 1983 Pest and vector management in the tropics Lonman London and NewYork Apety J.Imidan, 1996 Insecticide 500 greenscale control in coffee Rev of Agri Entom Dennics’ Hill 1981 Agricultural insect pest of the tropics and their control second edition Cambridge University Press E M Lavabre 1970 Insectes nuibible des cultures tropicales (Cacaoyer, cafeier, colatier, poivrier, theier) Mau R.F.L and Kessing J.L.M., 2007 Extension Entomologist Department of Entomology Honolulu, Hawaii (http://www.extento.hawai.edu/Kbase/crop/crop.htm, truy cập ngày 29 tháng 04 năm 2007) T.J Weissling, F.W Howard anh A.B.Hamon, 1999 Cycad Aulacaspis Scale, Aulacaspis Yasumatsui Takagi (Insecta: Homoptera: Sternorlhyncha: Disapididae) 54 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Xin chào quý bà con! Tôi tên : Kheo Thị Hương, sinh viên trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hiện nay, tơi thực đề tài “Tìm hiểu tình hình gây hại xác định hiệu lực số loại thuốc hóa học rệp sáp cà phê vối Robusta huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, ứng dụng xây dựng giảng thuốc bảo vệ thực vật cho môn Công nghệ 10” Rất mong nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quý bà để tơi hồn thành tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn I Thông tin cá nhân Tên chủ hộ:…………………………………………………………………… Địa chỉ: Thôn……………… xã…………….huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Số điên thoại…………………………………………………………………… Ngày điều tra:…………………………………………………………………… II Nội dung Diện tích vườn cà phê (m2) Giai đoạn sinh trưởng: Tuổi vườn cà phê Năng suất trung bình: tấn/ha Xin vui lòng trả lời câu hỏi theo ý kiến bà (khoanh tròn đáp án) Loại đất canh tác: a Đất đỏ Bazan b Đất xám b Đất sét c c Đất thịt pha cát Loại đất khác Cụ thể: Địa hình canh tác: a Sườn đồi b Đất phẳng c Thung lũng c Khác Cụ thể …………… 55 Tên giống cây cà phê canh tác a Cà phê vối b Cà phê chè c Cà phê mít d Khác Cụ thể …………………… Kỹ thuật chăm sóc: - Tưới nước (lần/năm) a lần b lần c lần d Khác Cụ thể…………(lần/năm) - Phương pháp tưới a Tưới tràn b Tưới phun mưa c Tưới thấm d Khác Cụ thể………… - Trồng xen a Không b Có Cụ thể trồng xen………………………………………… - Tỉa cành (lần/năm) a lần b lần c lần d Khác Cụ thể………(lần/năm) Những loại sâu hại thường gặp: a Rệp sáp b Sâu đục thân c Mọt đục d Khác Cụ thể ………………… Loài rệp sáp thường gặp cà phê vối là: a Rệp sáp cặp đuôi dài (Pseudococcus sp.) b Rệp sáp sơ (Icerya aeguptica Dgl) c Rệp sáp vảy mềm (Coccus spp) e Loài rệp sáp khác Cụ thể: Rệp sáp gây hại nặng vào giai đoạn nào: - Theo thời gian hình thành a Ra hoa b Trái non c Hạt d Trái chín - Theo thời gian phát triển sinh trưởng a Cây b Cây già 56 c Phát triển thân d Giai đoạn kinh doanh + Theo mùa Mùa bị hại nặng ………………………………………………… Rệp sáp gây hại nhiều vị trí nào: a Lá b Quả c Thân c Rễ 10 Tình hình rệp sáp hại cà phê thời điểm tại: a Nặng b Trung bình b Nhẹ c Khơng bị rệp sáp 11 Các biện pháp phòng trừ rệp sáp mà bà áp dụng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 12 Các loại thuốc hóa học BVTV bà thường dùng để phòng trừ rệp sáp: a Bi58 40 EC c Nitox 30 EC b Supracide 40 EC d Applaud 10 WP c Subatox 75 EC e Hoạt chất khác Cụ thể ……………………………………………… - Liều lượng thuốc: ……………………………………………………… (lít/ha) - Hiệu thuốc: a Cao b Trung bình c Thấp e Khơng có 13 Số lần phun thuốc BVTV để phòng trừ rệp sáp: a lần/ năm b lần/năm c lần/năm d Hàng tháng e Khác.Cụ thể ………………………………………………………… 14 Nồng độ thuốc BVTV: a Theo khuyến cáo c Theo kinh nghiệm b Không theo khuyến cáo 57 - Có pha thêm khơng? a Khơng b Có Cụ thể ……………………………………………………………… 15 Địa phương có tổ chức tập huấn về: Điền x vào câu bà chọn Tập huấn Có Khơng Kỹ thuật canh tác Sử dụng phân bón Thuốc trừ sâu Cách trồng Chăm sóc 16 Bà gặp thuận lợi khó khăn sử dụng biện pháp phòng trừ rệp sáp? 17 Bà có kiến nghị hay đề xuất để việc sản xuất phòng trừ sâu hại thuận lợi ? Xin chân thành cảm ơn 58 Phụ lục 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI TIẾN HÀNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hình 3: Hình ảnh cà phê vối Robusta Hình 4: Cách bố trí tiêu điều tra tình hình rệp sáp gây hại 59 Hình 5: Bố trí nghiệm thức thí nghiệm thuốc BVTV Hình 6: Hình ảnh rệp sáp Pseudococus sp nghiệm thức 60 Hình 7: Rệp sáp Pseudococus sp hại cành cà phê vối Robusta Hình 8: Rệp sáp Pseudococus sp hại non cà phê vối Robusta 61 Hình 9: Rệp sáp Pseudococus sp hại cà phê vối Robusta 62 Phụ lục 3: CÁC BÀI GIẢNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 63 ... 20 2.8.2 Thuốc Subatox 75 EC 20 2.8.3 Thuốc Suprathion 40 EC 20 2.8.4 Thuốc Nitox 30 EC 20 2.9 Giới thi u sơ lược chương trình sách giáo khoa Cơng Nghệ 10 20 Chương... biện pháp tốt để phòng trừ loại rệp sáp khuyến khích phát triển loài nấm ký sinh thi n địch cách phun thuốc cần thi t phun lồi có rệp sáp Cần phải thường xuyên theo dõi phát triển rệp sáp vườn... thích hợp nhằm đưa lại hiệu cao i + Các loại thuốc thí nghiệm có hiệu lực trừ rệp sáp, thuốc Suprathion 40 EC có hiệu lực tốt nhất, tiếp đến thuốc Subatox 75 EC hiệu lực thuốc xếp vị trí thứ 2,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10 , TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO MÔN CÔNG NGHỆ 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay