TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

83 23 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG GVHD: ThS NGUYỄN THỊ THU THẢO SVTH: ĐẶNG MINH TRÍ Ngành: SPKT CƠNG - NƠNG NGHIỆP Niên Khóa: 2007 - 2011 TPHCM, tháng năm 2011 TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SĨC TRĂNG Tác giả ĐẶNG MINH TRÍ Khóa luận đệ trình để hồn thành u cầu cấp cử nhân ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THU THẢO Năm 2011 LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ sinh thành, dưỡng dục nên người Cha mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho niềm tin để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp  Em trân trọng gửi lời biết ơn đến: Quý thầy/cô trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, hết lòng dạy bảo truyền đạt kiến thức bổ ích cho em suốt năm giảng đường đại học Quý thầy/cô Bộ môn Sư Phạm Kỹ Thuật, tạo điều kiện thuận lợi tận tình giảng dạy em suốt trình học tập thời gian em thực khóa luận tốt nghiệp Cơ Nguyễn Thị Thu Thảo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để em thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Các thầy/cơ trường trung học phổ thông Huỳnh Hữu Nghĩa Mỹ Hương hết lòng giúp đỡ  Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Các bạn học sinh trường trung học phổ thông Huỳnh Hữu Nghĩa Mỹ Hương nhiệt tình giúp đỡ Tập thể lớp DH07Sk người bạn thân thương sát cánh chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp Thủ Đức, ngày tháng Sinh viên Đặng Minh Trí i năm 2011 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Thu Thảo Đề tài: “Tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng” Đề tài khảo sát trường trung học phổ thông Huỳnh Hữu Nghĩa trường trung học phổ thông Mỹ Hương thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2011 * Đề tài tập trung tìm hiểu xung quanh vấn đề: - Nhận thức thái độc học sinh, giáo viên việc giáo dục đạo đức cho học sinh địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Nguồn giáo viên phục vụ cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Các phương pháp hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Kết thu sau: - Hầu hết, giáo viên học sinh (100% 86,33%) nhận thức công tác giáo dục đạo đức cho học sinh quan trọng - Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh chủ yếu giáo viên chủ nhiệm phụ trách (66,67% ý kiến giáo viên, 57,49% ý kiến học sinh), bên cạnh số giáo viên mơn (33,33% ý kiến giáo viên, 42,51% ý kiến học sinh) tham gia - Đa số, giáo viên học sinh (55% 60%) cho nội dung chương trình giáo dục đạo đức trường phù hợp, tạm ổn cần đổi mới, chỉnh sửa, bổ sung thêm để phù hợp, hợp lý với nhu cầu xã hội - Hầu hết, giáo viên lựa chọn kết hợp phương pháp (60%): giảng giải, nêu gương, khích lệ, phê bình để giáo dục đạo đức cho học sinh.Hình thức thơng qua giảng dạy môn học (54%) để giáo dục đạo đức cho học sinh giáo viên áp dụng ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT ĐỀ TÀI ii MỤC LỤC - iii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT - vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu - 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Đối tượng khách thể nghiên cứu - 1.6 Phạm vi nghiên cứu - 1.7 Phương pháp nghiên cứu: - 1.8 Tiến trình nghiên cứu 1.9 Giới thiệu cấu trúc luận văn: Gồm chương, tài liệu tham khảo phần phụ lục Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Sơ lược nơi nghiên cứu 2.1.1 Giới thiệu sơ lược trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - 2.1.2 Giới thiệu sơ lược trường THPT Mỹ Hương 2.2 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề - 2.3 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT - 11 2.3.1 Xét góc độ tâm lý lứa tuổi 11 2.3.2 Xét góc độ xã hội 11 2.4 Những vấn đề đạo đức giáo dục đạo đức 12 2.4.1 Những vấn đề đạo đức 12 2.4.1.1 Khái niệm đạo đức 12 2.4.1.2 Chức đạo đức 12 iii 2.4.2 Những vấn đề giáo dục đạo đức 13 2.4.2.1 Khái niệm giáo dục đạo đức 13 2.4.2.2 Vị trí, nhiệm vụ giáo dục đạo đức 13 2.4.2.3 Nội dung giáo dục đạo đức 14 2.4.2.4 Những nguyên tắc giáo dục đạo đức cho học sinh - 15 2.4.2.5 Các phương pháp giáo dục đạo đức - 17 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 20 3.2 Phương pháp quan sát: 20 3.3 Phương pháp điều tra bảng hỏi - 20 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 21 3.4.1 Phương pháp phân tích định lượng - 21 3.4.2 Phương pháp phân tích định tính 22 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 4.1 Kết thống kê thông tin học sinh 23 4.2 Nhận thức thái độ tầm quan trọng giáo dục đạo đức cho học sinh giai đoạn - 24 4.3 Nguồn giáo viên phục vụ việc giáo dục đạo đức cho học sinh - 36 4.4 Những nội dung lựa chọn để giáo dục đạo đức cho học sinh - 38 4.5 Các phương pháp hình thức tố chức áp dụng vào giáo dục đạo đức cho học sinh - 43 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.1.1 Giáo viên, học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có nhận thức thái độ tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức giai đoạn 54 5.1.2 Nguồn giáo viên phục vụ việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - 54 iv 5.1.3 Những nội dung lựa chọn để giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 54 5.1.4 Các phương pháp hình thức tổ chức áp dụng để giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 55 5.1.5 Nhận xét chung đề xuất số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh người nghiên cứu 56 5.2 Kiến nghị 57 5.2.1 Đối với Bộ GD - ĐT 57 5.2.2 Đối với Sở GD-ĐT 57 5.2.3 Đối với nhà trường 58 5.2.4 Đối với giáo viên 58 5.2.5 Đối với học sinh 58 Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………… 59 v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh THPT Trung học phổ thơng Ctv Cộng tác viên GVHD Giáo viên hướng dẫn GVCN Giáo viên chủ nhiệm GVBM Giáo viên môn NNC Người nghiên cứu GD – ĐT Giáo dục đào tạo TS Tiến sĩ Th.S Thạc sĩ GS TSKH Giáo sư tiến sĩ khoa học THCS Trung học sở SL Số lượng NXB Nhà xuất vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Thống kê kết học lực học sinh - 23 Bảng 4.2 Thống kê kết hạnh kiểm học sinh - 23 Bảng 4.3 Sở thích học sinh học môn giáo dục công dân 25 Bảng 4.4 Thái độ học sinh gặp giáo viên nhà trường 26 Bảng 4.5 Thái độ học sinh bạn bè lớp 27 Bảng 4.6 Thái độ giáo viên việc giáo dục đạo đức cho học sinh 28 Bảng 4.7 Nhận xét giáo viên tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh - 29 Bảng 4.8 Nhận xét học sinh tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh - 30 Bảng 4.9 ý kiến giáo viên yếu tố ảnh hưởng đến hình thành nhân cách học sinh 31 Bảng 4.10 Ý kiến học sinh môi trường tác động đến việc rèn luyện đạo đức học sinh - 32 Bảng 4.11 Ý kiến giáo viên hành động ngược với truyền thống tôn sư đạo học sinh - 33 Bảng 4.12 Ý kiến học sinh hành động ngược với truyền thống tôn sư trọng đạo học sinh - 34 Bảng 4.13 Khó khăn giáo viên trình giáo dục đạo đức học sinh. - 36 4.3 Nguồn giáo viên phục vụ việc giáo dục đạo đức cho học sinh - 36 Bảng 4.15 Ý kiến học sinh giáo viên phụ trách giáo dục đạo đức - 38 Bảng 4.16 Ý kiến giáo viên nội dung cần để giáo dục đạo đức cho học sinh 39 Bảng 4.17 Ý kiến học sinh nội dung cần để giáo dục đạo đức cho học sinh - 39 Bảng 4.18 Ý kiến giáo viên đánh giá nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh nay. - 41 Bảng 4.19 Ý kiến học sinh đánh giá nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh 42 Bảng 4.20 Ý kiến giáo viên phương pháp giáo dục để rèn luyện đạo đức cho học sinh 43 vii Bảng 4.21 Ý kiến học sinh phương pháp giáo dục để rèn luyện đạo đức cho học sinh 44 Bảng 4.22 Tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh - 45 Bảng 4.23 Ý kiến giáo viên hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh 47 Bảng 4.24 Ý kiến học sinh hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh - 48 Bảng 4.25 Ý kiến giáo viên việc giáo dục đạo đức cho học sinh tốt - 49 Bảng 4.26 Ý kiến hoc sinh việc giáo dục đạo đức cho học sinh tốt 50 Bảng 4.27 Ý kiến học sinh hiệu hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh - 51 Bảng 4.28 Ý kiến giáo viên việc kết hợp dạy chuyên môn với dạy đạo đức - 52 Bảng 4.29 Ý kiến học sinh kiến thức đạo đức lồng ghép vào môn học 53 viii PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO GIÁO VIÊN Q thầy kính mến! Em tên Đặng Minh Trí – sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông Nghiệp – trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Em thực đề tài “Tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng” Rất mong giúp đỡ thầy để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Câu 1: Thầy/Cơ giáo viên trường:…………………………………………… Câu 2: Tại trường thầy/cô việc giáo dục đạo đức cho học sinh phụ trách? (có thể chọn nhiều đáp án) a Giáo viên chủ nhiệm b Giáo viên môn c Giáo viên chuyên môn giáo dục đạo đức Câu 3: Thầy/cơ có nhận xét tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh nay? a Rất quan trọng Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Quan trọng Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c Bình thường Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d Không quan trọng Lý do? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 4: Thái độ thầy/cô việc giáo dục đạo đức cho học sinh nay: a Rất lo lắng Tại sao? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Lo lắng.Tại sao? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c Có phần lo lắng.Tại sao? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d Không lo lắng Tại sao? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 5: Thầy/cô áp dụng phương pháp giáo dục để rèn luyện đạo đức cho học sinh a Giảng giải b Nêu gương c Phê bình d Khích lệ e Cả bốn phương pháp f Ý kiến khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 6: Theo thầy/cô nội dung cần để giáo dục đạo đức cho học sinh? (có thể chọn nhiều đáp án) a Giáo dục tư tưởng trị đạo đức b Giáo dục đạo đức mối quan hệ c Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 7: Theo thầy/cô nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh a Rất phù hợp b Phù hợp c Không phù hợp d Chưa phù hợp Câu 8: Trong trình giáo dục đạo đức cho học sinh thầy/cơ gặp khó khăn gì? a Khó tìm hiểu đời sống học sinh b Khơng có thời gian c Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 9: Theo thầy/cô yếu tố sau ảnh hưởng nhiều đến hình thành nhân cách học sinh a Trường học b Gia đình c Xã hội d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 10: Theo thầy/cơ hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh là: (có thể chọn nhiều câu) a Thông qua giảng dạy môn học b Thơng qua buổi ngoại khóa c Nêu gương người tốt việc tốt d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 11: Theo thầy/cơ cần làm để giáo dục đạo đức cho học sinh tốt (có thể chọn nhiều câu) a Mở rộng cơng tác đoàn đội nhà trường b Vận động tổ chức chương trình tìm hiểu người tốt việc tốt c Tổ chức thi tìm hiểu gương đạo đức Hồ Chí Minh d Tổ chức buổi giao lưu nhà trường học sinh e Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 12: Khi giảng dạy lớp thầy/cơ có kết hợp việc dạy chun môn với dạy đạo đức cho học sinh không? a Có Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Khơng Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 13: Theo thầy/cơ tượng số học sinh có hành động ngược với truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cha ông ta do: a Nhà trường chưa có phương pháp giáo dục tốt b Bản thân học sinh c Giáo viên chưa có phương pháp giáo dục tốt d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 14: Theo thầy/cô cần phải làm để cải thiện tình hình …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 15: Thầy/cô thường đánh giá đạo đức học sinh dựa vào tiêu chí nào? a Kết hạnh kiểm mà học sinh đạt b Quá trình giao tiếp học sinh c Thái độ học tập học sinh d Cả ba tiêu chí Câu 16: Thầy/cơ cho biết thuận lợi khó khăn công tác giảng dạy kết hợp với việc giáo dục đạo đức cho học sinh? Thuận lợi …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Khó khăn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 17: Thầy/cơ có đề xuất việc giáo dục đạo đức cho học sinh nay? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô! Chúc thầy/cô tràn đầy sức khỏe! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO HỌC SINH Chào bạn thân mến! Tơi tên Đặng Minh Trí – sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông Nghiệp – trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Tôi thực đề tài “Tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thơng địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng” Rất mong giúp đỡ bạn để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Câu 1: Bạn học sinh trường………………………………………………………… Câu 2: Bạn học lớp……………………………………………………………………… Câu 3: Học lực bạn học kỳ vừa qua? a Giỏi b Khá c TB d Yếu e Kém Câu 4: Hạnh kiểm bạn học kỳ vừa qua? a Tốt b Khá c TB d Yếu Câu 5: Ở trường bạn việc giáo dục đạo đức cho học sinh phụ trách? (có thể chọn nhiều đáp án) a Giáo viên chủ nhiệm b Giáo viên môn c Giáo viên chuyên môn giáo dục đạo đức Câu 6: Bạn có thích học mơn giáo dục cơng dân khơng? a Khơng thích Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Bình thường Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c Thích Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d Rất thích Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 7: Theo bạn hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh là: (có thể chọn nhiều câu) a Thông qua giảng dạy môn học b Thơng qua buổi ngoại khóa c Nêu gương người tốt việc tốt d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 8: Các hình thức tổ chức giáo dục đạo đức tác động đến bạn nào? (có thể chọn nhiều phương án) a Thay đổi nhận thức b Điều chỉnh hành vi c Tạo động học tập đắn d Khơng có thay đổi e Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 9: Theo bạn, kiến thức đạo đức lồng ghép vào mơn học a Đã đầy đủ b Còn thiếu c Gò bó, đơn điệu d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 10: Theo bạn thầy/cô áp dụng phương pháp giáo dục để rèn luyện đạo đức cho học sinh a Giảng giải b Nêu gương c Phê bình d Khích lệ e Cả bốn phương pháp f Ý kiến khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 11: Theo bạn cần làm để giáo dục đạo đức cho học sinh tốt (có thể chọn nhiều câu) a Mở rộng cơng tác đồn đội nhà trường b Vận động tổ chức chương trình tìm hiểu người tốt việc tốt c Tổ chức thi tìm hiểu gương đạo đức Hồ Chí Minh d Tổ chức buổi giao lưu nhà trường học sinh e Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 12: Bạn có thái độ gặp giáo viên nhà trường? a Chào hỏi b Không quan tâm c Lịch lễ phép d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 13: Đối với bạn bè lớp thái độ bạn nào? a Khơng thích giao tiếp b Bình thường c Giao tiếp xã giao d Đoàn kết giúp đỡ e Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 14: Theo bạn vai trò việc giáo dục đạo đức cho học sinh là: a Không cần thiết Tại sao? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Cần thiết Tại sao? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c Rất cần thiết Tại sao? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 15: Môi trường có vai trò việc rèn luyện đạo đức học sinh? (có thể chọn nhiều đáp án) a Gia đình b Nhà trường c Xã hội d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 16: Theo bạn việc giáo đạo đức cho học sinh cần dựa vào nội dung nào? (có thể chọn nhiều đáp án) a Giáo dục tư tưởng trị đạo đức b Giáo dục đạo đức mối quan hệ c Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 17: Theo bạn nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh a Rất phù hợp b Phù hợp c Không phù hợp d Chưa phù hợp Câu 18: Theo bạn nghĩ hành động ngược với truyền thống “tôn sư trọng đạo” ông cha ta a Do thầy/cô không hiểu thông cảm cho học sinh b Do tính nóng nảy học sinh c Do nhà trường chưa có biện pháp giáo dục tốt d Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 19: Bạn có nhận xét tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh nay? a Rất quan trọng Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Quan trọng Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c Bình thường Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d Khơng quan trọng Lý do? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 20: Bạn có đề xuất việc giáo dục đạo đức cho học sinh nay? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn! Chúc bạn thành công! PHỤ LỤC Đề xuất thầy/cô việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Đổi chế quản lý thi cử cho phù hợp với thực tiễn - Cần nâng cao vai trò đồn, hội - Trang bị đầy đủ thiết bị giảng dạy, có quy chế rõ ràng - Cần có chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đặc biệt giáo viên dạy môn GDCD cần có phương pháp tích cực sinh động nhằm thu hút học sinh - xây dựng nhà trường môi trường thật tốt để giáo dục đạo đức cho học sinh PHỤ LỤC Đề xuất học sinh việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Đối với giáo viên + Giáo viên cần gần gũi, vui vẻ, quan tâm đến học sinh + Giáo viên tận tình dạy, u nghề + Giáo viên phải cơng tâm không phân biệt đối xử + Bài giảng phải sáng tạo hấp dẫn lôi thu hút học sinh - Đối với nhà trường + Nâng cao chất lượng giáo dục, sở vật chất tạo điều kiện học tập tốt cho học sinh + Tạo hội cho học sinh giao lưu với + Tổ chức thêm buổi giao lưu học sinh với nhà trường để tạo gần gũi hiểu ... xã hội phát tri n giáo dục vừa động lực vừa mục tiêu cho việc phát tri n xã hội Giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm mục đích hình thành nhân cách cho học sinh, cung cấp cho học sinh tri thức phẩm... ĐẶNG MINH TRÍ Khóa luận đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp cử nhân ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THU THẢO Năm 2011 LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời tri ân... Giáo Dục – Đào Tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 21 – 12 – 2009, đăng website: http://www.ier.edu.vn/content/view/71/54/ (ngày 27/02/2011) Tại buổi hội thảo ông Huỳnh Công Minh (giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM),
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG , TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay