GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN tổ CHỨC THỰC HIỆN hợp ĐỒNG NHẬP KHẨU máy PHOTOCOPY của CÔNG TY sản XUẤT THƯƠNG mại DỊCH vụ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT

129 138 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:47

Xu thế toàn cầu hóa cùng sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của khoa học công nghệ ngày nay đã kéo theo sự phát triển không ngừng của hoạt động kinh doanh quốc tế. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo đó cũng không ngừng phát triển. Mặc dù trên thế giới các nước đều muốn tăng cường xuất siêu, hạn chế nhập siêu, nhưng hoạt động nhập khẩu vẫn là một vấn đề tất yếu và không thể thiếu đối với mỗi quốc gia. Ở cấp độ doanh nghiệp thì hoạt động nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng, bởi nó giúp doanh nghiệp có nguồn hàng để bán, bổ sung và đa dạng hóa những mặt hàng mà doanh nghiệp muốn kinh doanh nhưng trong nước chưa có điều kiện để sản xuất.Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh năng động hiện nay, mỗi doanh nghiệp ở Việt Nam phải tích cực trong việc nghiên cứu và cải thiện chất lượng hàng hóa cũng như làm phong phú, đa dạng chủng loại sản phẩm mà họ cung cấp nhằm duy trì và chiếm được thị phần cao hơn trong lĩnh vực hoạt động của mình. Hoạt động nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài và bán lại cho thị trường trong nước là một trong các biện pháp giúp cho công ty có thể đạt được các mục tiêu đó. Nhu cầu sử dụng những thiết bị máy móc văn phòng không ngừng gia tăng nhưng khả năng của các nhà sản xuất trong nước lại chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Phát hiện ra nhu cầu này, Công Ty Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất nhập Khẩu Hoàng Anh Phát đã và đang liên tục thực hiện đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu các loại máy móc, dụng cụ, trang thiết bị nước ngoài, nổi bật là mặt hàng máy photocopy để nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên trong thực tế, quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu còn nhiều vướng mắc và khó khăn dẫn tới tốn kém khá nhiều chi phí và thời gian thực hiện, công ty đôi lúc vẫn phải chịu những tổn thất đôi khi là rất nặng nề do hậu quả của những lần thực hiện hợp đồng gặp phải rủi ro gây ra. Cụ thể, trong quá trình nhận hàng và tiến hành làm thủ tục Hải quan còn mất nhiều thời gian, thường xuyên gặp phải những lỗi sơ sót về chứng từ nhận hàng khiến cho việc nhận hàng bị chậm trễ, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù ra một số biện pháp đề phòng cũng đã được đưa và đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn tồn tại những vấn đề bất cập. Thông qua đề tài “Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy photocopy của công ty Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Anh Phát giai đoạn 20172020”, tác giả muốn làm rõ về quy trình nhập khẩu hàng hóa, từ đó đánh giá và so sánh quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng trên thực tế với lý thuyết đã được học cũng như đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty và góp phần vào sự phát triển công ty trong thời gian sắp tới. BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA THƢƠNG MẠI o0o Sinh viên : NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN Lớp: 13DTM3 Khóa: 10 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT GIAI ĐOẠN 2017-2020 CHUYÊN NGÀNH: THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S MAI XUÂN ĐÀO TP HỒ CHÍ MINH 2017 BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA THƢƠNG MẠI o0o Sinh viên : NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN Lớp: 13DTM3 Khóa: 10 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG ANH PHÁT GIAI ĐOẠN 2017-2020 TP HỒ CHÍ MINH 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tác giả, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Ths Mai Xuân Đào, đảm bảo tính trung thực nội dung khóa luận tuân thủ quy định trích dẫn, tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan SV: Nguyễn Thị Mỹ Huyền i  XÁC NHẬN VÀ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TP.HCM, ngày … tháng … năm … ĐƠN VỊ THỰC TẬP  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ii iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i XÁC NHẬN VÀ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ- HÌNH x LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU .5 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò .5 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 1.2.1 Xin giấy phép nhập 1.2.2 Những cơng việc tốn bƣớc đầu 1.2.3 Thuê phƣơng tiện vận tải 14 1.2.4 Mua bảo hiểm cho hàng hóa 18 1.2.5 Làm thủ tục Hải quan 20 1.2.6 Nhận hàng .20 1.2.7 Kiểm tra hàng hóa nhập .24 iv 1.2.8 Thanh toán 25 1.2.9 Khiếu nại .26 1.2.10 Thanh lý hợp đồng 26 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 27 1.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 27 1.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 31 1.4 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 34 1.4.1 Thời gian thực .34 1.4.2 Chi phí thực 35 1.4.3 Lỗi phát sinh 35 1.4.4 Khả phòng ngừa rủi ro 35 1.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HÀNG HĨA TẠI CÁC CƠNG TY .36 1.5.1 Cơng Ty Cổ phần Tập đồn Intimex (Intimex Group) 36 1.5.2 Công ty TNHH Thanh Phong .38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT 41 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 41 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty .42 v 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 44 2.1.4 Tình hình nhân cơng ty 47 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm gần 49 2.1.6 Thuận lợi khó khăn cơng ty gặp phải năm gần 58 2.1.7 Định hƣớng phát triển công ty thời gian tới 59 2.2 CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT 60 2.2.1 Giới thiệu hợp đồng công ty 61 2.2.2 Thực trạng tổ chức hợp đồng nhập công ty TNHH SX TM DV XNK Hoàng Anh Phát 66 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT 79 2.3.1 Các nhân tố bên ngồi cơng ty 79 2.3.2 Các yếu tố bên công ty 82 2.3.3 Đánh giá trình tổ chức thực hợp đồng 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT GIAI ĐOẠN 2017-2020 93 3.1 CƠ SỞ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP .93 vi 3.1.1 Dự báo diễn biến ngành thời gian tới .93 3.1.2 Định hƣớng phát triển công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Anh Phát thời gian tới 95 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT GIAI ĐOẠN 2017-2020 96 3.2.1 Hoàn thiện quy trình tốn 96 3.2.2 Xây dựng phát triển phận giao nhận riêng 99 3.2.3 Hoàn thiện quy trình làm thủ tục hải quan điện tử .101 3.2.4 Chủ động giành quyền thuê phƣơng tiện vận tải 103 3.2.5 Tổ chức đào tạo chuyên sâu tạo phối hợp chặt chẽ phận có quan hệ nghiệp vụ Công ty 104 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 106 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Thông tin Truyền thông 107 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nƣớc 109 3.3.3 Kiến nghị với Tổng cục Hải quan .110 KẾT LUẬN CHƢƠNG 112 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .115 PHỤ LỤC 116 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT GIẢI THÍCH TIẾNG ANH GIẢI THÍCH TIẾNG TẮT VIỆT L/C Letter Of Credit Thƣ tín dụng T/T Telegraphic Transfer Chuyển tiền điện M/T Mail Transfer Chuyển tiền thƣ EXW Ex Works Giao xƣởng Cost, Insurance and Freight Giá thành, Bảo hiểm CIF Cƣớc FOB Free On Board Giao hàng boong tàu CFR Cost and Freight Tiền hàng cƣớc phí B/L Bill of Lading Vận đơn ETA Estimated Time of Arrival Dự kiến tàu đên ETD Estimated time of departure Dự kiến tàu khởi hành VNACCS Vietnam Automated Cargo And Hệ thống thông quan hàng Port Consolidated System hóa tự động C/O Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ D/O Delivery Order Phí lệnh giao hàng P/L Packing List Phiếu đóng gói C/I Certificate of Insurance Giấy chứng nhận bảo hiểm viii GVHD: THS MAI XN ĐÀO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Do vậy, cơng ty cần phải tự hồn thiện quy trình khai báo hải quan cho nhanh chóng tiết kiệm chi phí 3.2.3.2 N i dung thực giải pháp Trƣớc tiên, để đảm bảo cho việc khai báo Hải quan diễn hiệu quả, công ty cần tuyển thêm nhân viên chứng từ để đảm nhiệm vai trò khai báo Hải quan Nhân viên cần có kinh nghiệm chun mơn để tránh chi phí đào tạo nhƣ thời gian Vì tính đặc thù công việc, nhân viên chứng từ phải thƣờng xuyên theo dõi cập nhật Thông tƣ, Nghị định liên quan đến thủ tục Hải quan việc tăng, giảm thuế quan Hơn nữa, để đảm bảo quy trình khai thuế đƣợc diễn trình tự, hiệu nhằm tiết kiệm thời gian, nhân viên khai báo Hải quan cần nắm kỹ quy trình khai báo Khi nhận đƣợc thông báo hàng đến cảng, công ty cần liên hệ với nhà xuất để lấy chứng từ nhƣ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ mà cục hải quan yêu cầu theo trƣờng hợp cụ thể Đặc biệt, trình khai báo hải quan, nhân viên khai bảo phải kiểm tra kĩ lƣỡng, chuẩn xác thông tin đƣợc khai báo để hạn chế đến mức thâp rủi ro phát sinh sai sót nhầm lẫn đặc điểm hàng hóa, phân luồng, thuế suất,…giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho công ty 3.2.3.3 Dự kiến kết ạt ược Việc tuyển dụng thêm nhân viên chứng từ có kinh nghiệm hồn tồn thực đƣợc lực lƣợng lao động có kiến thức chuyên ngành lĩnh vực tƣơng đối lớn, công ty lại doanh nghiệp uy tín lĩnh vực kinh doanh xuất nhập Phƣơng án hoàn toàn khả thu dự kiến đem lại nhiều lợi ích cho cơng ty, cụ thể nhƣ sau:  Rút ngắn thời gian làm chứng từ, khai báo Hải quan, hạn chế sai sót  Tiết kiệm thời gian chi phí làm thủ tục Hải quan  Kết hoạt động kinh doanh cơng ty khơng bị rò rỉ SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 102 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Tránh đƣợc khoản chi không cần thiết cho Hải quan 3.2.4 Chủ động giành quyền thuê phƣơng tiện vận tải 3.2.4.1 Cơ sở ề xuất giải pháp: Hiện nay, khoảng 80% thƣơng vụ DN Việt Nam nhập khẩu chọn điều kiện FOB, nhập chọn điều kiện CIF, CFR9 Điều với tình hình kinh doanh công ty Tuy nhiên, việc lựa chọn điều kiện thƣơng mại khơng có lợi cho cơng ty Thứ nhất, nhà xuất tăng giá vận tải vào đơn giá bán hàng khiến giá nhập tăng cao, chi phí thuế nhập tăng theo Thứ hai, cơng ty ln vị bị động việc nắm thông tin phƣơng tiện vận tải, thời gian vận tải thông tin phụ thuộc ngƣời vận tải dƣới yêu cầu nhà xuất Rủi ro mà nhà nhập phải trả thêm chi phí phát sinh nhƣ chi phí lƣu kho, trả lãi suất ngân hàng nhƣ khoản hoa hồng hãng vận tải bảo hiểm trả cho ngƣời thuê dịch vụ họ Quan trọng hơn, có tổn thất hay hƣ hỏng cho hàng hóa xảy ra, cơng ty thƣờng gặp khó khăn khiếu nại đòi bồi thƣờng với hãng tàu nƣớc hãng bảo hiểm nƣớc 3.2.4.2 N i dung thực giải pháp: Trong quy trình vận tải, để giành đƣợc lợi công ty nên trọng định lựa chọn điều kiện thƣơng mại để giành quyền thuê phƣơng tiện vận tải Muốn đƣợc nhƣ vậy, công ty cần trọng số điều nhƣ sau: - Để thuê phƣơng tiện vận tải, nhân viên cần nắm rõ điều kiện vận tải nƣớc xuất - Hiểu biết địa hình vận tải, thông tin đại lý hãng vận tải - Hiểu rõ mức cƣớc phí vận tải tránh bị chèn ép phải trả giá cao Sử dụng Incoterms Việt Nam, http://www.dankinhte.vn/ SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 103 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Đầu tƣ vào nghiên cứu thêm thị trƣờng nƣớc xuất khẩu, cử nhân viên tìm hiểu khảo sát thị trƣờng, quan sát cách thức làm việc, học hỏi thêm kinh nghiệm từ đối tác quốc tế Ngay từ bƣớc kí kết hợp đồng cần bàn bạc rõ trách nhiệm hai bên xuất nhập vấn đề bảo hiểm, điều kiện, nơi toán bảo hiểm, mức độ bảo hiểm ngƣời phải chịu khoản chi phí 3.2.4.3 Dự kiến kết ạt ược Mặc dù phần lớn hợp đồng công ty ký kết lựa chọn phƣơng thức giao hàng CIF CFR nhƣng thời gian gần công ty nhận thức đƣợc bất lợi lựa chọn phƣơng thức giao hàng chủ trƣơng sử dụng nhiều phƣơng thức giao hàng theo điều khoản FOB nhằm chủ động việc thuê tàu mua bảo hiểm hàng hóa Trƣớc đây, tình hình kinh doanh chƣa ổn định, công ty chƣa đủ khả để sử dụng chi phí vào khoản mục thuê tàu, đồng thời chƣa biết đến hãng tàu có giá phải nên lựa chọn phƣơng thức giao hàng theo nhóm C Tuy nhiên, theo thống kê năm gần đây, tình hình cơng ty phát triển theo chiều hƣớng tích cực hơn, cơng ty có khả thuê tàu mua bảo hiểm hàng hóa Do đó, dự báo thời gian tới, phƣơng án có khả thực thành cơng, tạo điều kiện để công ty chủ động nhận hàng, tránh rủi ro đáng tiếc hàng hóa bị giao trễ cố phát sinh trình chuyên chở hàng 3.2.5 Tổ chức đào tạo chuyên sâu tạo phối hợp chặt chẽ phận có quan hệ nghiệp vụ Cơng ty 3.2.5.1 Cơ sở hình thành giải pháp: Tổ chức thực chuyên sâu phối hợp chặt chẽ phận có quan hệ nghiệp vụ cơng ty nhằm mang lại hiệu công việc cao, đảm bảo chất lƣợng khâu đƣợc diễn trơn tru hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, đội ngũ cán kinh doanh trực tiếp làm nhiệm vụ nhập Công ty SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 104 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP trẻ, động nhƣng chƣa có nhiều kinh nghiệm, chƣa có đồng phối hợp ăn ý phận, dẫn đến nhiều sai sót cố ngồi ý muốn Từ đòi hỏi cơng ty cần tạo điều kiện cho họ có hội cọ sát thực tế, tích luỹ kinh nghiệm, phát huy hết khả chuyên môn, nghiệp vụ Để hoạt động kinh doanh xuất nhập cơng ty ngày hồn thiện, phối hợp chặt chẽ phân nhƣ phòng sale, phận chứng từ, phận giao nhận… vô quan trọng 3.2.5.2 N i dung thực Cơng ty cần thực cơng việc sau đồng để phát huy tối đa hiệu làm việc đội ngũ nhân viên: - Đẩy mạnh lớp bổ sung anh ngữ giao dịch xuất nhập đòi hỏi cần am hiểu nƣớc nhập Các điều khoản hợp đồng nhƣ tài liệu kèm thƣờng văn quốc tế nên việc củng cố ngoại ngữ đóng góp phần quan trọng - Do mặt hàng nhập cơng ty máy photocopy nên vấn đề chuyên môn đặc biệt cần nhân viên giỏi kĩ thuật, công ty cần tăng cƣờng tuyển mộ đào tạo khối nhân lĩnh vực Theo đó, việc đàm phán chất lƣợng sản phẩm nhƣ khâu kiểm tra hàng nhập tránh đƣợc tình trạng bị lừa thiếu hiểu biết, rủi ro nhập phải thiết bị máy móc bị lỗi, bị làm giả có nhân viên chuyên dụng giỏi kiểm tra Ngoài ra, nhằm động viên tinh thần nhƣ xây dựng lòng trung thành, cam kết làm việc lâu dài nhân viên cơng ty, áp dụng chế độ thƣởng phạt nhƣ sau: - Tặng phần trăm hoa hồng cho hợp đồng nhập mà nhân viên kiếm đƣợc cho cơng ty hồn thành tốt SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 105 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Tạo phong trào thi đua phòng ban nhân viên, dựa vào thành tích làm việc kết quà đạt đƣợc tùy theo mà thƣởng phạt cho hợp lý - Vào dịp lễ tết tùy theo lợi nhuận thu đƣợc mà chia thƣởng cho nhân viên phù hợp - Tổ chức chuyến chơi xa hay đợt tập huấn tu nghiệp nƣớc 3.2.5.3 Dự kiến kết ạt ược Trong thời gian tới, công ty ngày hoàn thiện máy nhân cũ, thực đồng chuyên nghiệp hóa quy trình làm việc nhằm xây dựng đội ngũ cán bao gồm nhà quản lý tài giỏi với nhân viên ngoại thƣơng dày dặn kinh nghiệm việc thực nghiệp vụ XNK, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Qua đó, số tồn khâu quy trình tổ chức thực hợp đồng nhập Công ty nhƣ khâu: mở L/C, thuê tàu lƣu cƣớc, tốn… nhanh chóng đƣợc giải Ngồi ra, dự kiến đạt đƣợc nhiều lợi ích sau: - Các cán XNK chun mơn hóa, chun nghiệp hóa nghiệp vụ mình, từ tạo chiều sâu trình làm việc, mang lại chất lƣợng hiệu công việc - Làm cho thời gian, cơng sức, chi phí cho hoạt động xuất giảm xuống - Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý phận phòng ban tạo hiệu cao công việc, giúp tiết kiệm nhân lực cho Cơng ty Từ đó, Cơng ty bố trí nhân lực cho khâu quy trình thục hợp đồng xuất cách thích đáng, nhờ khắc phục đƣợc tồn thiếu nhân lực 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 106 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trong hoạt động kinh doanh nói chung đặc biệt kinh doanh xuất nhập nói riêng, Nhà nƣớc quan ban ngành ln đóng vai trò chủ đạo, tác động đến phát triển ngành hàng Ngồi hội kinh doanh, cơng ty doanh nghiệp nƣớc nói chung cơng ty TNHH TM DV XNK Hồng Anh Phát nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn Vì vậy, phủ quan liên quan nhƣ, Bộ Cơng Thƣơng, Tổng cục Hải quan, Phòng Thƣơng mại Bộ Thơng tin Truyền thơng cần có hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp để giúp họ trụ vững phát triển hoạt động kinh doanh Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung cơng ty Hồng Anh Phát nói riêng có mơi trƣờng thuận lợi để tiến hành hoạt động kinh doanh thƣơng mại, cụ thể hoàn thiện việc tổ chức thực hợp đồng nhập doanh nghiệp, sau số kiến nghị: 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Thông tin Truyền thông 3.3.1.1 Về trợ giúp doanh nghiệp nhập máy photocopy Nổi cộm phần lớn doanh nghiệp ngoại thƣơng nói chung doanh nghiệp nhập máy photocopy nói riêng vấn đề văn Pháp luật ngành vốn  Về văn Pháp luật đƣợc ban hành Việc ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính Phủ gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập mặt hàng máy photocopy Việc cấm nhập thiết bị in ấn qua sử dụndunanhr hƣớng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nƣớc nhu cầu sử dụng máy photocopy qua sử dụng (80-90%) cao giá thành tƣơng đối rẻ, chất lƣợng không thấp Thực tế việc nhập máy móc, thiết bị qua sử dụng Việt Nam chiếm tới 80%, phù hợp với khả đầu tƣ phần lớn doanh nghiệp in, phù hợp với chất lƣợng vật tƣ (giấy in) mặt giá thấp thị trƣờng ấn phẩm Việt Nam không gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng nhƣ số ngành khác SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 107 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hơn nữa, quy định rƣờm rà thủ tục cấp phép hoạt động nhập mặt hàng in ấn nhƣ thủ tục cấp phép hoạt động in, yêu cầu “giấy tờ thể việc đáp ứng đủ điều kiện bảo vệ môi trƣờng’, Bộ Tài nguyên môi trƣờng đến chƣa ban hành đầy đủ hƣớng dẫn cụ thể loại giấy tờ yêu cầu nộp catalogue loại thiết bị in Trong thiết bị in có catalogue trƣớc nhập khẩu, thiết bị sản xuất đƣa thị trƣờng, chƣa có catalogue có thiết bị đặc thù catalogue kèm thiết bị, nhập có catalogue Hơn thông số catalogue đƣợc thể đầy đủ đơn đề nghị cấp giấy phép Những quy định khắt khe nhập máy photocopy ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhập ngành, có cơng ty Hồng Anh Phát Chính phủ Bộ Thông Tin Truyền Thông cần xem xét lại quy định không thiết thực, dƣ thừa nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp xuất nhập tạo điều kiện để doamh nghiệp tiếp tục phát triển 3.3.1.2 Thể rõ vai trò ịnh hướng, hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất nhập Bộ Thông tin Truyền thông với quan Nhà nƣớc cần tìm hiểu lộ trình hội nhập quốc tế, bảo hộ mậu dịch Việt Nam để thực quy định, sách để tận dụng ƣu đãi thuế quan mặt hàng máy photocopy mà nƣớc dành cho Việt Nam Cung cấp, phổ biến rộng rãi công khai cho doanh nghiệp hệ thống luật pháp nƣớc quốc tế, giúp cho doanh nghiệp nắm bắt đƣợc sửa đổi, bổ sung văn pháp luật, hạn chế kiện tụng rủi ro kinh doanh Hơn nữa, thƣờng xuyên tổ chức buổi tọa đàm, diễn đàn giao lƣu hợp tác kinh tế nhiều với nƣớc, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng máy móc văn phòng phẩm nói chung máy photocopy nói riêng tìm hiểu thị trƣờng đẩy mạnh hợp tác với quốc gia khu vực giới SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 108 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nƣớc 3.3.2.1 Về hoàn thiện h nh s h hế quản lý hàng nhậpHoàn thiện Hệ thống Luật pháp Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nƣớc có điều kiện phát triển, tạo lợi cạnh tranh so với doanh nghiệp khu vực giới, Nhà nƣớc cần không ngừng sửa đối xây dựng hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện (Luật hàng hải, Luật thƣơng mại…) rõ ràng điều kiện kinh doanh, giới hạn trách nhiệm cơng ty xuất nhập Qua đó, góp phần bảo vệ lợi ích nhà nhập nƣớc; tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều pháp lý tham gia hoạt động giao dịch quốc tế với nƣớc khác nhƣ giải tranh chấp phát sinh  Cải cách thủ tục hành Theo đánh giá Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu Việt Nam (European Chamber of Commerce and Industry-EuroCham), “Những khuyến nghị phát triển kinh tế bền vững” trình phê duyệt đầu tƣ Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thời gian Hiện nhà đầu tƣ nƣớc phải chờ - tháng đƣợc nhận giấy phép đầu tƣ vào Việt Nam, đó, thời gian cấp giấy phép cho nhà đầu tƣ nƣớc khu vực (Thái Lan, Indonesia, Singapore Malaysia) tuần Vì vậy, EuroCham kiến nghị, Việt Nam nên chuyển sang mơ hình “một cửa” liên quan nên phối hợp với quan phủ khác thấy cần thiết việc cấp giấy phép đầu tƣ Vì vậy, Nhà nƣớc cần tích cực việc cải cách thủ tục hành nhằm thu hút đầu tƣ nƣớc, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, doanh nghiệp thực hiệu hoạt động xuất nhập nhƣ hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Để làm đƣợc điều đó, trƣớc tiên, Nhà nƣớc cần phải có biện pháp nhằm tránh chồng chéo quyền hạn trách nhiệm cửa quan hành SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 109 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP giảm thiểu cửa không quan trọng thự tế hệ thống pháp luật Việt Nam chƣa chặt chẽ có khe hở để tổ chức nhƣ cá nhân lợi dụng Cụ thể: luật hải quan có quy định Điều 30 hình thức kiểm hố hàng nhập khẩu: cán hải quan kiểm tra xác xuất thực tế hàng hố khơng q 10% lơ hàng bình thƣờng nhƣng kiểm tra tồn lơ hàng phát có dấu hiệu vi phạm pháp luật Trên thực tế làm thủ tục nhận hàng, cán hải quan lệnh phải mở tất lô hàng, dù không phát đƣợc dấu hiệu vi phạm nào, gây lãng phí thời gian, tiền của, cơng sức cán nhập nhân viên hải quan Cho nên, đề xuất Nhà nƣớc ban hành văn luật cho chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trình xuất nhập hàng hố 3.3.2.2 Hồn thiện hế quản lý nhập máy photocopy Nhằm tạo thơng thống chế quản lý nhập mặt hàng máy photocopy, đẩy mạnh hoạt động nhập máy photocopy, biện pháp đề xuất là: Bên cạnh hợp đồng Chính phủ, Nhà nƣớc cần quan tâm phát triển hợp đồng thƣơng mại, đơn giản hóa nhóm thủ tục hành liên quan đến hoạt động sở in thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Thông tin Truyền thông Các quy định cần sửa đổi đƣợc đánh giá “không tạo phát triển cho ngành in”, ban hành thêm quy định mang tính chất khuyến khích cho hoạt động ngành 3.3.3 Kiến nghị với Tổng cục Hải quan Hiện quy định hồ sơ hải quan bắt buộc phải có loại chứng từ, gồm: tờ khai hải quan, hóa đơn thƣơng mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập (nếu có) chứng từ khác theo quy định pháp luật Tuy nhiên, thực tế, số trƣờng hợp cần thiết quan Hải quan cần đầy đủ chứng từ nêu Do đó, để giảm bớt giấy tờ phải nộp không cần thiết cho cá nhân, tổ chức làm thủ tục hải quan, dự thảo Luật Hải quan đƣa quy định chung thống hồ sơ hải quan theo hƣớng có tờ khai hải quan SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 110 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP chứng từ bắt buộc phải có Đồng thời, quy định trƣờng hợp cụ thể theo yêu cầu pháp luật có liên quan (Luật Thƣơng mại, Luật Bảo vệ môi trƣờng…), hồ sơ hải quan phải có hóa đơn thƣơng mại; chứng từ vận tải; hợp đồng mua bán hàng hóa; giấy phép xuất khẩu, nhập văn thông báo kết kiểm tra miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định pháp luật Tổng cục Hải quan nên kiến nghị Chi cục Hải quan linh động tạo điều kiện giúp đỡ cơng ty hồn chỉnh thủ tục Cơ quan hải quan cần tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ doanh nghiệp XNK thủ tục, giấy tờ… Hơn nữa, quan hải quan cần có cán có lực, am hiểu chun mơn lĩnh vực liên quan đến ngành nghề công ty để giảm bớt thủ tục gây thời gian cho doanh nghiệp Ngoài ra, cần nâng cao kiến thức thƣơng mại quốc tế cho cán làm công tác nhận tờ khai hải quan Cơ quan hải quan nên ứng dụng công nghệ thơng tin vào q trình làm việc, đẩy nhanh trình thử nghiệm làm thủ tục hải quan trực tuyến để tránh gây thời gian, công sức tiêu cực trình doanh nghiệp làm nghiệp vụ liên quan đến hải quan Một điểm Nhà nƣớc cần làm hoá đội ngũ cán hải quan để tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp XNK tránh phiền hà cho doanh nghiệp SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 111 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua nội dung phân tích cho thấy để hồn thiện tổ chức thực hợp đồng nhập cần có phối hợp sửa đổi nhiều khâu Các công ty kinh doanh lĩnh vực xuất nhập nói chung cơng ty TNHH SX TM DV Hồng Anh Phát nói riêng cần phát điểm mạnh nhƣ yếu để có phƣơng án thay đổi thích hợp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhằm hồn thiện việc tổ chức thực hợp đồng nhập Ngồi ra, để làm đƣợc điều phải cần đến hỗ trợ quan Nhà nƣớc, ban ngành có liên quan, nhằm bảo hộ đƣa sửa đổi hệ thống Pháp luật nhƣ sách hỗ trợ cho doanh nghệp nƣớc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập Chính điều góp phần đóng góp vào phát triển kinh tế nƣớc Những giải pháp đƣa phần nhỏ kiến nghị nhằm giúp doanh nghiệp ngày hoàn thiện tổ chức thực hợp đồng nhập nói riêng nhƣ đẩy mạnh hoạt đông kinh doanh cơng ty Tồn thể đội ngũ nhân viên cơng ty Hoàng Anh Phát cần phải phát huy tinh thần tự giác, đề phƣơng án tích cực nỗ lực để thực đƣợc giải pháp sửa đổi cách tốt SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 112 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Sau ba năm hoạt động, từ công ty có quy mơ nhỏ số vốn ỏi, đến nay, cơng ty TNHH TM DV XNK Hồng Anh Phát vào ổn định nhƣ gặt hái đƣợc nhiều thành tựu trình kinh doanh Công ty ký kết đƣợc nhiều hợp đồng với cơng ty xuất nhập ngồi nƣớc, thiết lập đƣợc mối quan hệ tốt với quan hữu quan liên quan nghiệp vụ kinh doanh Đây tín hiệu mừng cho thấy vị trí cơng ty ngày cao thời buổi kinh doanh cạnh tranh Trong trình thực khóa luận, tác giả hiểu vai trò vơ quan trọng việc tổ chức thực hợp đồng nhập hoạt động kinh doanh cơng ty Để hồn thiện tổ chức hợp đồng nhập thời gian tới, cơng ty cần xây dựng hồn thiện thêm phận giao nhận hàng hóa kiêm nhiệm vụ khai báo hải quan, đầu tƣ thêm sở hạ tầng đặc biệt phƣơng tiện vận tải Đồng thời nên lựa phƣơng thức giao hàng theo điều kiện nhóm E F để chủ động việc thuê tàu mua bảo hiểm hàng hóa Đồng thời qua đƣa kiến nghị đến Nhà nƣớc tổ chức có liên quan nhƣ Bộ Thơng tin Truyền Thơng, Tổng cục Hải quan cần có sách nhằm hạn chế quy định rƣờm rà thủ tục hành nhƣ thủ tục thơng quan hàng hóa, bảo hộ hỗ trợ doanh nghiệp XNK nƣớc phát triển vững mạnh Với mong muốn công ty ngày phát triển mạnh mẽ, thông qua trình tìm hiểu, nghiên cứu tiếp xúc thực tế, tác giả xin đóng góp số ý kiến nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ cơng ty Hy vọng ý kiến đƣợc đề cập chuyên đề mang lại chút hữu ích, góp phần phát triển công ty Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn giáo viên hƣớng dẫn – cô Mai Xuân Đào- giảng viên Trƣờng Đại học Tài chính- Marketing, tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả q trình xây dựng hồn thành báo cáo Xin chân thành cảm ơn Giám đốc anh chị TNHH TM DV XNK Hoàng Anh Phát SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 113 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt thời gian thực tập SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 114 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu/sách tham khảo/giáo trình: Đoàn Thị Hồng Vân (2010) Quản trị xuất nhập Nhà xuất Lao Động- Xã Hội Đoàn Thị Hồng Vân (2007) Kỹ thuật ngoại thương Hà Nội: NXB Lao động Xã hội Võ Thanh Thu (2015) Kĩ thuật kinh doanh xuất nhập Nhà xuất tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Các trang web tham khảo: www.vinamarine.gov.vn/ - Cục Hàng hải Việt Nam http://www.customs.gov.vn/ - Tổng cục Hải quan Việt Nam http://ictnews.vn/ -Tin tức công nghệ thông tin truyền thông http://www.dankinhte.vn/ - Dân kinh tế http://www.academia.edu/ SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 115 LỚP: 13DTM3 GVHD: THS MAI XUÂN ĐÀO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC Bộ chứng từ đính kèm tổ chức thực hợp đồng nhập máy photocopy công ty TNHH TM DV XNK Hoàng Anh Phát SV: NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 116 LỚP: 13DTM3 ... Công Ty Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Anh Phát Phạm vi nghiên cứu thời gian thực trạng tổ chức thực hợp đồng nhập Công Ty Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Anh. .. đề tài thực trạng tổ chức thực hợp đồng nhập Công Ty Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Anh Phát Phạm vi nghiên cứu nội dung lý thuyết tổ chức thực hợp đồng nhập Công Ty Sản Xuất. .. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT GIAI ĐOẠN 2017-2020 96 3.2.1 Hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN tổ CHỨC THỰC HIỆN hợp ĐỒNG NHẬP KHẨU máy PHOTOCOPY của CÔNG TY sản XUẤT THƯƠNG mại DỊCH vụ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN tổ CHỨC THỰC HIỆN hợp ĐỒNG NHẬP KHẨU máy PHOTOCOPY của CÔNG TY sản XUẤT THƯƠNG mại DỊCH vụ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU, 2 NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA, 3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU, 5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC CÔNG TY, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT, 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT, 2 CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT, 3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT GIAI ĐOẠN 2017-2020, 1 CƠ SỞ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH PHÁT GIAI ĐOẠN 2017-2020, 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay