Phương pháp giải nhanh vật lý 12 lê tiến hà

99 22 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:29

Đăng ký khóa luyện đề 8+LIVESTREAM – ltienha@facebook.com 2018 KỸ NĂNG LÀM BÀI THI VÀ MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH VẬT 12 Đăng ký khóa luyện đề 8+LIVESTREAM – ltienha@facebook.com 2018 LỜI NÓI ĐẦU Các em thân mến, kể từ năm 2007 đến qua mười mua thi đại học với hình thức thi trắc nghiệm Đ}y l| hình thức thi đòi hỏi em phải có lượng kiến thức phổ quát khả tổng hợp cao, giải dạng tốn mà phải giải loại tốn cách nhanh (vì thời lượng cho câu hỏi trác nghiệm chưa đầy hai phút) Hơn mười năm giảng dạy giảng đường ĐH ,dạy luyện thi đại học, biên tập đề thi ĐH viết sách tham khảo cho chương trình thi trắc nghiệm mơn VẬT giảng viên trường ĐH Sư phạm Nội hoạt động lĩnh vực Chúng xin bộc bạch chia sẻ với em số kinh nghiệm trình học làm thi trắc nghiệm mơn Vật lý, với hy vọng giúp em vững bước c{c kỳ thi tới Các em hình dung việc làm thi trắc nghiệm giống c{c em ghép tranh Mỗi câu hỏi mảnh ghép tranh Khi ghép tranh em ghép từ xuống, lên,< v| nhiều thủ thuật kh{c Để đơn giản dễ hình dung c{c em xem tranh khơng phải có tới 40 mảnh ghép mà xem “chƣơng” mảnh ghép (Cơ học, sóng học, điện xoay chiều, sóng điện từ, sóng ánh sáng, lƣợng tử ánh sáng, vật hạt nhân…), xem minh nhận biết tốt mảnh ghép trình làm thi em tơ mảnh ghép trước em hoàn thiện tranh minh (Phƣơng pháp có mặt lợi em giải toán chƣơng nên tƣ logic đƣợc liền mạch quán) Có c{c em đặt câu hỏi là: “ Làm thi trắc nghiệm làm nào, làm từ đâu tới đâu? Đọc câu hỏi trắc nghiệm đọc từ đầu? Khi tích đáp án vào phiếu thi tích nào, tích? Các khơng thể giải phải tích đáp án …?” tất điều thầy nói phải có phương ph{p v| nghệ thuật dựa xác suất toán học đ{ng tin cậy Khi giảng dạy thầy có hỏi học sinh minh: “ Làm thi trắc nghiệm làm nào, làm từ đâu tới đâu?” nhận câu trả lời là: Thưa thầy em đọc đề qua lượt làm từ dễ đến khó ạ” Nghe logic bản, c{c e thử hình dung xem với khả minh, thi gồm 40 câu hỏi trải rộng trang giấy c{c em có đủ khả biết câu dễ l|m trước hay không???, việc em đọc trang giấy 10 phút có giúp cho em l|m hay khơng Câu trả lời l| khơng lợi ích “Khi làm câu thi trắc nghiệm em làm nào? Câu trả lời là: “Em đọc đề, tóm tắt đề giải ạ” Thật qu{ d|i cho b|i thi trắc nghiệm “Tích đáp án tích nào?” Các em trả lời làm câu tích ln Thưa thầy làm khó làm tích đáp án việc dễ (Các em nhầm cho đó) “Những câu khơng làm em tích đáp án nào?” Thưa thầy em tích bừa KỸ NĂNG LÀM BÀI THI VÀ MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH VẬT 12 Đăng ký khóa luyện đề 8+LIVESTREAM – ltienha@facebook.com 2018 Chắc c{c em hình dung điều thầy nói đ}y l| băn khoăn em l|m b|i Sau đ}y thầy xin chia sẻ số kinh nghiệm trình giảng dạy mà thầy đúc rút mười năm vừa qua: Tại sản xuất áo mà lại cần nhiều người ????: Một tổ chuyên cắt, tổ chuyên may cổ áp, tổ chuyên may ống áo, tổ chuyên là, tổ chuyên đóng gói < c}u trả lời l|m nhanh nhiều so với người may áo thực tất thao tác Nên làm thi trắc nghiệm em nên tiến h|nh sau: LÀM MỘT BÀI THI LÀM THẾ NÀO? Bƣớc 1: Trƣớc hết ghi vào giấy nháp 40 câu mà em làm ĐÁP ÁN TT A B C D Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải nhanh vật lý 12 lê tiến hà, Phương pháp giải nhanh vật lý 12 lê tiến hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay