Kinh nghiệm và tiểu xảo giải nhanh đề thi THPT quốc gia hóa học nguyễn anh phong

875 37 0
  • Loading ...
1/875 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 11:07

Cuốn sách luyện thi THPT Quốc Gia Hóa Học này bao gồm những câu hỏi lý thuyết tổng hợp toàn chương trình hoá học THPT, những câu hỏi về ứng dụng thực tiễn, những mô hình thí nghiệm quan trọng trong hóa học, sách giải các bài toán đồ thị , những bài toán hay khó mới lạ (dành cho các học sinh muốn lấy điểm 9,10)Làm đề và luyện đề khác hoàn toàn nhau các em nhé. Làm đề là chọn những cái hay, khó ta chưa biết để bổ sung vào lượng kiến thức của chúng ta. Việc làm đề có thể làm từ từ. Nghĩa là một đề có thể hôm này chưa xong thì mai làm tiếp hay nói một cách khác là không hạn chế về thời gian. Mục đích chính của làm đề là thu lượm kiến thức chứ không phải kỹ năng. Còn luyện đề mục đích chính là thu lượm kỹ năng. Chủ quan anh nghĩ khi luyện đề các em phải làm với tinh thần “dùng mọi cách thức để tìm ra đáp án đúng và nhanh nhất”.Thuận theo quy luật “Chiến thắng là phải biết chuẩn bị” với tất cả tâm huyết tác giả xin giới thiệu tới quý thầy cô giáo và các em học sinh tác phẩm “Kinh nghiệm và tiểu xảo giải đề thi THPT Quốc Gia Hóa Học ”.Cuốn sách được chia làm 2 phần.Phần 1 : Một số vấn đề cần chú ý khi ôn luyện giải đề thi THPT Quốc Gia1. Đọc để có thêm động lực và cảm hứng.2. Tư tưởng khi ôn luyện đề3. Những tai nạn thường gặp trong quá trình giải đề thi4. Tiểu xảo giải đề từ quan sát đáp án và suy luận5. Kỹ thuật giải bài toán đồ thị trong Hóa Học6. Bài tập vô cơ hay và khó Phân loại cao7. Bài tập hữu cơ hay và khó Phân loại caoPhần 2 : Sưu tầm và biên soạn 37 đề thi theo hướng cấu trúc 2015 của Bộ Giáo Dục Và Đào TạoChúc các bạn thành công VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Không lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Không lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm VIE SHARE VIP: https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ ...VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chơm Chơm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm... https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm... https://www.facebook.com/groups/1139663492729576/ VIE SHARE VIP: Hình ảnh, ánh sáng: Phan Chôm Chôm – admin: Nguyễn Viết Xuân Sách hay dành cho có tâm sáng đọc Khơng lan truyền sách ngồi hình thức Link nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm và tiểu xảo giải nhanh đề thi THPT quốc gia hóa học nguyễn anh phong, Kinh nghiệm và tiểu xảo giải nhanh đề thi THPT quốc gia hóa học nguyễn anh phong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay