Bài 2 phân tích kỹ thuật

15 34 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:54

10 DẠNG NẾN CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG NẾN MARUBOZU: Đặc điểm Marubozu:  Marubozu nến cường lực  Thể lực mua bán mạnh  Thường xuất thị trường tăng giá/giảm giá mạnh lực mua/lực bán tăng đột biến  Khi ba nến marubozu liên tiếp xuất hiện, báo hiệu xu hướng lên/xuống mạnh Phân tích: Như bạn thấy, nến marubozu có thân nến dài Điều cho thấy có tăng giá/giảm giá mạnh (giá mở cửa đóng cửa cách xa nhau) Bên cạnh đó, marubozu khơng có bóng nến Điều có nghĩa giá thấp nhất/giá cao trùng với giá mở cửa giá đóng cửa Điều cho thấy khơng có dự nhà đầu tư Kết thúc chu kỳ giá, giá đóng cửa khơng quay đầu mà trùng với giá cao nhất/thấp 2 NẾN SPINING TOP: Nến Spining top (nến quay đầu) có đặc điểm: Thân ngắn, dài (hình vẽ) Biểu thị trung lập thị trường Khơng có dấu hiệu đảo chiều Phân tích: Thân nến spining top ngắn, cho thấy chênh lệch giá đóng cửa giá mở cửa khơng cao Bóng nến dài cho thấy sau đạt giá cao nhất/thấp (trong kỳ đánh giá) giá “hồi lại” nhiều Do spining top xuất cho thấy trung lập, lưỡng lự nhà đầu tư Các bạn không nên đưa định mua bán vào thời điểm NẾN BÚA HAMMER VÀ NẾN TREO CỔ HANGING MAN: Đây dạng nến thường gặp, có ý nghĩa dự báo xác nhận suy yếu đảo chiều thị trường Đặc điểm dạng nến này: Có thân nến nhỏ (hoặc rỗng) Khơng có bóng nến trên, bóng dài, gấp 2, lần thân nến Tùy vào việc xuất đâu mà có tên gọi khác Nếu xuất đáy xu hướng giảm nến búa hammer, xuất đỉnh xu hướng tăng nến treo cổ hangingman Dự báo xác nhận suy yếu, đảo chiều thị trường Lưu ý: Trên hình vẽ đại diện hai màu, khơng có nghĩa thiết Hammer phải màu xanh, Hangingman phải màu đỏ Việc gọi tên phụ thuộc vào vị trí, khơng phụ thuộc vào việc nến tăng hay nến giảm Phân tích: Mình phân tích trường hợp Hammer (xuất đáy xu hướng giảm) Sau thị trường giảm mạnh, nến búa xuất báo hiệu thắng áp lực mua Giá đóng cửa bị đẩy lên sát với giá mở cửa cho thấy nhà đầu tư bắt đầu mua vào mạnh Bóng nến dài cho thấy khoảng cách giá thấp với giá mở cửa, giá đóng cửa giá cao lớn Điều báo hiệu thị trường mua vào đẩy giá lên NẾN BÚA NGƯỢC (INVERTED HAMMER) VÀ SAO ĐỔI NGƠI (SHOOTING STAR): Đặc điểm: Có thân nến nhỏ (hoặc rỗng) Khơng có bóng nến dưới, bóng dài, gấp 2, lần thân nến Tùy vào việc xuất đâu mà có tên gọi khác Nếu xuất đáy xu hướng giảm nến búa ngược Invested Hammer, xuất đỉnh xu hướng tăng nến băng Shooting star Dự báo đảo chiều xu hướng Phân tích dạng nến tương tự dạng Hammer Tuy nhiên bạn cần lưu ý dạng nến báo hiệu, mang tính chất dự đốn khơng xác nhận.Trên số kiến thức dạng nến thông dụng NẾN DOJI: ... đỏ Việc gọi tên phụ thuộc vào vị trí, khơng phụ thuộc vào việc nến tăng hay nến giảm Phân tích: Mình phân tích trường hợp Hammer (xuất đáy xu hướng giảm) Sau thị trường giảm mạnh, nến búa xuất... với giá cao nhất/thấp 2 NẾN SPINING TOP: Nến Spining top (nến quay đầu) có đặc điểm: Thân ngắn, dài (hình vẽ) Biểu thị trung lập thị trường Khơng có dấu hiệu đảo chiều Phân tích: Thân nến spining... gấp 2, lần thân nến Tùy vào việc xuất đâu mà có tên gọi khác Nếu xuất đáy xu hướng giảm nến búa ngược Invested Hammer, xuất đỉnh xu hướng tăng nến băng Shooting star Dự báo đảo chiều xu hướng Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 phân tích kỹ thuật, Bài 2 phân tích kỹ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay