Bộ giáo án luyện thi cấp tốc vật lý 2018 học sinh khá

9 27 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:50

Ths Lê Trọng Duy Trƣờng PT Triệu Sơn http://thiquocgia.net CHƢƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA VẬT Chuyên đề 25: THỰC HÀNH VẬT Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu Một học sinh làm thí nghiệm để đo điện trở R Học sinh mắc nối tiếp R với cuộn cảm L tụ điện C thành mạch điện AB, điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (với U0 ω không đổi) Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị hình vẽ Biết UR  U  U LU C    R , UR, UL UC U L  U C  U0  điện áp hiệu dụng điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Giá trị điện trở R A 40 Ω B 20 Ω C 50 Ω D 30 Ω Câu Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,04 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,6 (mm); khoảng cách 16 vân sáng liên tiếp đo 15 ± 0,15 (mm) Kết bước sóng A 0,50m ± 0,021m B 0,47m ± 0,020m C 0,47m ± 0,032m D 0,500m ± 0,025m Câu Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng cách hai khe sáng a a; Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo D D; Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng vân i i Kết sai số tương đối phép đo bước sóng tính  a i D  A  (%)  (a  i  D).100% B  (%)      100% i D   a  a i D  C  (%)   D  (%)  (a  i  D).100%    100% i D   a Câu Đo tốc độ truyền sóng sợi dây đàn hồi cách bố trí thí nghiệm cho có sóng dừng sợi dây Tần số sóng hiển thị máy phát tần f = 1000Hz  1Hz Đo khoảng cách nút sóng liên tiếp cho kết quả: d = 20cm  0,1cm Kết đo vận tốc v là? A v = 200m/s  0,6% B v = 200 m/s  1,2% C v = 200 m/s  0,3% D v = 200 m/s  0,18% Câu Đùng đồng hồ bấm giây có thang chia nhỏ 0,01s để đo chu kỳ (T) dao động lắc Kết lần đo thời gian dao động toàn phần sau:3,0 (s); 3,05(s); 3,1(s); 3,2 (s); 3,25 (s) Kết T? A 3,12  0,084s B 3,12  0,027s C 3,12  0,094s D 3,12  0,12s Câu Trong thực hành học sinh dùng vôn kế tưởng để đo điện áp hai đầu điện trở R điện áp hai đầu tụ điện C đoạn mạch R, C nối tiếp Kết qua đo: UR = 14,0 ± 1,0 (V); UC = 48,0 ± 1,0 (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC A 50 ± 2,0 V B 50 ± 1,0 V C 50 ± 1,2 V D 50 ± 1,4 V Câu Một học sinh tiến hành đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa Y-âng Biết giá trị đo sau : a  1, 22  0,03(mm);D  1,56  0,05(m);i  0,8  0,02mm Kết phép đo : A 0,626  0,05( m) B 0,58  0,05( m) C 0,63  0,07( m) D 0,59  0,06( m) Câu Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động tồn phần tính kết t = 20,102  0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L =  0,001(m) Lấy 2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,988 (m/s2)  2,776% B 9,899 (m/s2)  2,776% C 9,988 (m/s2)  1,438% D 9,899 (m/s2)  1,438% Câu Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 100 (Hz)  0,03% Đầu B gắn cố định Người ta đo khoảng cách hai điểm dây gần không dao động với kết d = 0,03 (m)  0,6% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 6(m/s)  0,04 (m/s) B v = 3(m/s)  0,105 (m/s) C v = 6(m/s)  0,20 (m/s) D v = 3(m/s)  0,1 (m/s) Câu 10 Để đo bước sóng xạ đơn sắc thí nghiệm giao thoa khe Y âng, ta cần dùng dụng cụ đo A đồng hồ B Cân C thước D nhiệt kế Câu 11 Trong thí nghiệm đo vận tốc truyền âm khơng khí tượng sóng dừng với nguồn âm có tần số 500 Hz hình vẽ bên Khi di chuyển nút cao su bên ống thủy tinh người ta thấy vị trí thước đo có giá trị 34 cm, 68 cm 102 cm âm phát lớn Vận tốc truyền âm đo thí nghiệm là: A 360 m/s B 340 m/s C 330 m/s D 350 m/s Câu 12 Trong tiết thực hành, học sinh dùng lực kế để đo trọng lượng vật nặng, kết đo sau: P1 = 2,0 N; P2 = 2,5 N; P3 = 2,4 N P4 = 2,7 N Độ chia nhỏ lực kế dùng thực hành nói A 0,1 N 0,2 N B 0,2 N C 0,1 N 0,5 N D 0,1 N Câu 13 Trong thực hành “Khảo sát thực nghiệm định luật dao động lắc đơn”, học sinh dùng thước có chia độ tới milimet để đo chiều dài ℓ lắc, lần đo cho giá trị 1,235 m Lấy sai số dụng cụ đo độ chia nhỏ Kết đo viết A ℓ = (1235  2) mm B ℓ = (1,235  0,0025) m C ℓ = (1235  5) mm D ℓ = (1,235  0,001) m Câu 14 Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe I-âng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến D= 1,60 ± 0,05 (m) độ rộng 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm) Sai số tương đối phép đo là: A δ = 0,96% B δ = 5,83% C δ = 1,60% D δ = 7,63% Câu 15 Một học sinh tiến hành đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa Y-âng Biết giá trị đo sau : a  1,5  0,02(mm);D  2,0  0,05(m);i  0,6  0,03mm Kết phép đo : A 0, 45  0,04( m) B 0, 46  0,05( m) C 0, 45  0,06( m) D 0, 45  0,07( m) Câu 16 Một học sinh đo gia tốc trọng trường pp sử dụng dao động co lắc đơn Trong thí nghiệm học sinh đo số liệu sau: Chu kì T  (2,20  0,02)(s) , chiều dài l  (1200  3)(mm) Hãy xác định gia tốc trọng trường vị trí khảo sát A 9,787  0,12(m / s ) B 9,787  0, 2(m / s ) C 9,787  0, 21(m / s ) D 9,787  0,1(m / s ) Câu 17 Một học sinh tiến hành đo gia tốc rơi tự phương pháp lắc đơn Biết giá trị đo sau : l  2,0  0,005(m);T  2,84  0,07(s) Kết phép đo : A 9,8  0, 21(m/ s2 ) B 9,82  0,5(m/ s ) C 9,79  0,5(m/ s ) D 9,87  0, 28(m/ s2 ) Câu 18 Tại buổi thực hành phòng thí nghiệm môn Vật Một học sinh, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T lắc đơn cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,01s; 2,12s; 1,99s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = (2,04  0,06)s B T = (2,04  0,05)s C T = (6,12  0,05)s D T = (6,12  0,06)s Câu 19 Dụng cụ đo khối lượng tàu vũ trụ có cấu tạo gồm ghế có khối lượng m = 12 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng k = 480 N/m Để đo khối lượng nhà du hành vũ trụ người ta để người ngồi vào ghế cho ghế dao động Người ta đo chu kì dao động ghế trước sau người ngồi vào thay đổi 2,5 lần Khối lượng nhà du hành là: A 80 kg B 63 kg C 70 kg D 75 kg Câu 20 Dụng cụ thí nghiệm gồm: Máy phát tần số; Nguồn điện; sợi dây đàn hồi; thước dài Để đo tốc độ sóng truyền sợi dây người ta tiến hành bước sau a Đo khoảng cách hai nút liên tiếp lần b Nối đầu dây với máy phát tần, cố định đầu lại c Bật nguồn nối với máy phát tần chọn tần số 100Hz d Tính giá trị trung bình sai số tốc độ truyền sóng e Tính giá trị trung bình sai số bước sóng Sắp xếp thứ tự A b, c, a, e, d B b, c, a, d, e C a, b, c, d, e D e, d, c, b, a Câu 21 Cho lắc lò xo đặt nơi có gia tốc trọng trường biết Bộ dụng cụ dùng để đo độ cứng lò xo A lực kế thước B lực kế cân C thước cân D đồng hồ cân Câu 22 Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo lần thời gian 10 đao động toàn phần 15,45s; 15,10s; 15,86s; 15,25s; 15,50s Bỏ qua sai số dụng cụ Kết chu kỳ dao động A 15,43 (s) ± 0,21% B 1,54 (s) ± 0,21% C 15,43 (s) ± 1,37% D 1,54 (s) ± 1,37% Câu 23 Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 100 (Hz)  0,02% Đầu B gắn cố định Người ta đo khoảng cách hai điểm dây gần không dao động với kết d = 0,02 (m)  0,82% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 2(m/s)  0,016% B v = 4(m/s)  0,84% C v = 2(m/s)  0,84% D v = 4(m/s)  0,016% Câu 24 Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết bước sóng A 0,540m ± 0,034m B 0,600m ± 0,034m C 0,600m ± 0,038m D 0,540m ± 0,038m Câu 25 Để xác định gia tốc trọng trường người ta sủ dụng lắc đơn Cho biết Chu kì dao động l c đơn T  2,0  0,1(s) ,chiều dài dây treo lắc là: l  1000  4(mm) Tính gia trường nơi lắc dao động A g  9,86  0,55(m/ s2 ) B g  9,86  0,53(m/ s2 ) C g  9,87  1,03(m/ s2 ) D g  9,87  0,55(m/ s2 ) Câu 26 Một học sinh tiến hành đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa Y-âng Biết giá trị đo sau : a   0,01(mm);D  2100  14(mm);i  1,1  0,02mm Kết phép đo : A 0,523  3, 48%( m) B 0,5  4,0%( m) C 0,52  5, 2%( m) D 0, 48  3, 2%( m) Câu 27 Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T vật cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,12s; 2,08s; 2,02s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = (6,2  0,05)s B T = (6,2  0,04)s C T = (2,07  0,04)s D T = (2,07  0,05)s Câu 28 Một nhóm học sinh dùng vôn kế ampe kế hiển thị kim để khảo sát phụ thuộc cường độ dòng điện vào điện áp đặt vào hai tụ điện Đường đặc tính V- A tụ điện vẽ theo số liệu đo hình bên Nếu nhóm học sinh tính dung kháng tụ điện điện áp 36V giá trị tính A ZC = 18,0 ± 0,38 () B ZC = 18,0 ±1,9 () C ZC = 18,0 ± 3,8 () D ZC = 18,0 ± 0,19 () Câu 29 Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết bước sóng A 0,54m ± 6,22% B 0,60m ± 6,37% C 0,6m ± 6,22% D 0,54m ± 6,37% Câu 30 Dùng thước đo có độ chianhất 1mm để đo chiều dài lắc đơn lần kết qủa thu 150mm; 148mm;152mm Hãy xác định chiều dài lắc A 152  1,34%(mm) B 152  1,54%(mm) C 150  1,34%(mm) D 150  1,54%(mm) Câu 31 Một chất phóng xạ khảo sát ống Geiger-Muller gắn với máy đếm xung Một người ghi lại kết sau: Sau thời 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ gian (phút) Số 501 802 901 9401 9541 9802 9636 9673 ghi Vì sơ ý nên số ghi bị sai Số sai nằm cuối phút thứ A B C D Câu 32 Một học sinh tiến hành đo gia tốc rơi tự phương pháp lắc đơn Biết giá trị đo sau : l  1,5  0,01(m);T  2, 47  0,04(s) Kết phép đo : A 9,72  0, 4(m/ s2 ) B 9,7  0,3(m/ s2 ) C 9,71  0,15(m/ s ) D 9,7  0,38(m/ s2 ) Câu 33 Dùng thước có chia độ đến milimét đo lần khoảng cách d hai điểm A B cho giá trị 1,345 m Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết đo viết A d = (1345  2) mm B d = (1,345  0,001) m C d = (1345  3) mm D d = (1,345  0,0005) m Câu 34 Một học sinh tiến hành đo gia tốc rơi tự phương pháp lắc đơn Biết giá trị đo sau : l  1500  2(mm);T  2, 46  0,04(s) Kết phép đo : A 9,78  0,34%(m/ s2 ) B 9,8  1,5%(m/ s2 ) C 9,72  4, 2%(m/ s2 ) D 9,76  3,0%(m/ s2 ) Câu 35 Để đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn, ta cần dùng dụng cụ đo A cân thước B đồng hồ thước C thước D đồng hồ Câu 36 Một học sinh làm thí nghiệm để đo điện dung tụ điện Học sinh mắc nối tiếp R với tụ điện C thành mạch điện AB, điện trở R thay đổi Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u  10 2cos 100t  V Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị hình vẽ Với UC điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện Giá trị điện dung C A 110 μF B 106 μF C 170 μF D 168 μF Câu 37 Trong tiết thực hành, học sinh dùng lực kế để đo trọng lượng vật nặng, kết đo sau: P1 = 1,54 N; P2 = 1,48 N; P3 = 1,42 N P4 = 1,51N Độ chia nhỏ lực kế dùng thực hành nói A 0,04 N B 0,5N C 0,03 N 0,4 N D 0,03 N Câu 38 Một học sinh tiến hành đo gia tốc rơi tự phương pháp lắc đơn Biết giá trị đo sau : l  1100  4(mm);T  2,1 0,05(s) Kết phép đo : A 9,85  5,1%(m/ s2 ) B 9,8  2,5%(m/ s2 ) C 9,82  5, 4%(m/ s2 ) D 9,85  4, 4(m/ s ) Câu 39 Một học sinh dùng cân đồng hồ đếm giây để đo độ cứng lò xo Dùng cân để cân vật nặng khối lượng m = 100(g)  2% Gắn vật vào lò xo kích thích cho lắc dao động dùng đồng hồ đếm giây đo thời gian dao động cho kết T = 2(s)  1% Bỏ qua sai số π Sai số tương đối phép đo là: A 3% B 4% C 1% D 2% Câu 40 Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động tồn phần tính kết t = 20,15  0,254 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L = 1000  1,2(mm) Lấy 2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,85 (m/s2)  0,28 (m/s2) B 9,96 (m/s2)  0,27 (m/s2) 2 C 9,85 (m/s )  0,26 (m/s ) D 9,96 (m/s2)  0,15 (m/s2) HẾT Ths Lê Trọng Duy Trƣờng PT Triệu Sơn http://thiquocgia.net CHƢƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA VẬT Chuyên đề 25: THỰC HÀNH VẬT Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu B  U 02  L   2  Từ biểu thức đề suy U L  U C   U R  U LU C  U      R C UR      2 2  4.10  U 1  R 20     R  20 Thay liệu từ đồ thị ta được:  10.10  U 02 1  40    R  Câu D 15 0,15 i    1,  0, 01(mm) 15 15  i.a   0,5 m  D ia  D i       a D    i  a  D    0, 0254  m   i a D Câu C Câu A Bước sóng = d = 20cm  0,1cm v  λf  20000 cm/s Δv Δ Δf εv =    0,6% v  f Δv  ε v v = 120 cm/s Kết quả: v = 20.000  120 (cm/s) v = 200m/s  0,6% Câu C 3,00  3,05  3,1  3,  3, 25 Gía trị trung bình: T   3,12 s Sai số: T1  3, 00  3,12  0,12s   T2  3, 05  3,12  0, 07 s  T  T2  T3  T4  T5  T3  3,1  3,12  0, 02s   T   0, 084s  T4  3,  3,12  0, 08s  T2  3, 25  3,12  0,13s  Sai số tuyệt đối: T  T  Tdungcu  0,096s  0,01s  0,094s   Kết quả: T = 3,12  0,094s Câu C + Điện áp hiệu dung trung bình hai đầu mạch : U = U R2  U C2 = 50 (V) + Sai số: 2 Từ biểu thức: U  U R2  U C2 lấy vi phân hai vế: d U  d U R  d UC  2UdU  2U R dU R  2UC dUC   => 2U.U = 2UR.UR + 2U C.UC(Thay dU  U , ) U U 48 14 => U = R UR + C UC = 1,0 + 1,0  1,24 U U 50 50 Vậy: U  50  1,24 (V) Câu A      D ia i     0, 626(  m)   a D        0, 626  0, 05(  m)     ( i  a  D )    0, 05(  m)  i a D  Câu B T  2, 0102  0, 0269(s);l   0, 001(m)  4 l 4.10.1 g    9,899(m/ s )  2 2, 0102 l 4 l  T T  2  g    g T  g  l  T  0, 0277  2, 77(%)  g l T Câu A + Hai điểm liên tiếp không dao động = hai nút liên tiếp không dao động:   d    0,06(m)  0,6% v   f  m v  +    v   f    f 0, 00036 100.0, 03% ).6  0, 04(m/ s) f v  (   f ).v  ( 0, 06  100  Câu 10 C Câu 11 B Âm nghe to miệng ống bụng sóng (ứng với giao thoa cột khơng khí ống), khoảng cách liên tiếp cho âm to sóng   68  34    68cm Vận tốc truyền sóng đo v  f  0,68.500  340 m/s Câu 12 D Độ chia nhỏ hiệu nhỏ kết đo đc => Độ chia nhỏ = 2,5 – 2,4 = 0,1(N) Câu 13 D l  1, 235(m)  l   ldungcu  1mm Câu 14 D Từ công thức i = λD/a i = L/10 suy ra:   La 10 D  La 8.103.1,2.103     0,6.106  m   10.1,6  10 D      L  a  D    0,16  0,03  0,05   7,63%      L 1,2 1,6  a D   Câu 15 A  D ia     0, 45(  m) i  a D        0, 45  0, 04(  m)     i  a D  (   )    0, 041(  m)   i a D Câu 16 B l 4 l 4 l + Tính g : T  2  g   g   9,787m / s g T T T   l + Tính sai số trung bình: g    g  0,202 T  l => Gia tốc trọng trường: g  g  g  9,787  0,202(m / s ) Câu 17 C  l 4 l T  2  g   9, 79(m/ s )  g T  g  g  g  9, 79  0,5(m/ s )  l T  g  g  ( l  T )  g  0,5(m/ s )  Câu 18 A T T T T   2, 03s T  T  T1  T  T2  T  T3  0, 0533(s)  0, 05(s) Sai số dụng cụ : Tdungcu  0,01 => T  T  (Tphepdo  Tdungcu )  2,04  0,06(s) Câu 19 B -Chiếc ghế có cấu tạo giống CLLX treo thẳng đứng, ghế phía trên, lò xo phía -Gọim (kg) mo (kg) khối lượng ghế nhà du hành Tsau = 2,5Ttrước 12 + mo Ta có  m + mo  Tsau   = 2,52  mo = 63 kg  12 =  m Ttrước Câu 20 A Bước 1: Bố trí thí nghiệm ứng với b, c Bước 2: Đo đại lượng trực tiếp ứng với a Bước 3: Tính giá trị trung bình sai số ứng với e, d Câu 21 B Câu 22 D 15, 45 T1   1,545(s);T2  1,510(s);T3  1,586(s);T4  1,525(s);T5  1,55(s) 10 T T T T T T   1,5364(s)  1,54(s) T  T  T1  T  T2  T  T3  T  T4  T  T5  0, 0212  T  0, 0137  1,37% T Câu 23 B + Hai điểm liên tiếp không dao động = hai nút liên tiếp không dao động:  0,82    d    2.0,02(m)  0,82%  0,02  0,02  0,04  0,000328(m) 100   v   f  m v  +    v   f    f 0, 000328 100.0, 02% ).4  0, 036  0, 03(m/ s) f v  (   f ).v  ( 0, 04  100  Câu 24 C L 10,8  1, 2mm Giá trị trung bình i: i   9  0, 6μm Bước sóng trung bình: λ  D Δ Δa Δi ΔD Δa ΔL ΔD       Sai số tương đối bước sóng: => Δ  0,038μm  a i D a L D Câu 25 C l l - Chu kì lắc đơn: T  2  g  4 g T - Ta có: +Giá trị trung bình: g  4 l T =9,87 (s) + Sai số trung bình: g l T  (  )   g  1, 03m / s g l T Câu 26 A  D ia i     0,523(  m)   a D        0,523  3, 48%(  m)     i  a  D  (   )  0, 0348  3, 46%  i a D  Câu 27 D 2,12  2,08  2,02 Chu kì trung bình : T   2,07(s) T  T1  T  T2  T  T3 T1  T2  T3   0, 04(s) Sai số phép đo : Tphepdo  3 Sai số dụng cụ : Tdungcu  0,01 => T  T  (Tphepdo  Tdungcu )  2,07  0,05(s) Câu 28 B U - Khi điện áp 36 V: U  36V ; I  A  ZC   18 I - Khi xét điểm cố định, sai số trung bình =0, sai số dụng cụ = độ chia nhỏ U  2V ; I  0,1A Z U U I U I Từ biểu thức: ZC   C  (  )  ZC  (  ) ZC  1,9 I ZC U I U I Câu 29 B 10,8 0,14 i    1,  (mm) 9 450  i.a  0, 6 m   D ia D i       a D    i  a  D  0, 06373  6,373%   i a D Câu 30 C l l l -Chiều dài trung bình: l  2  150mm -Sai số trung bình phép đo: l  l2  l3 l  l1  l  l2  l  l3 l    1,33mm  1,0mm 3 Khi đó:+ Sai số tuyệt đối: l  l  ldungcu  1,0  1,0  2,0mm l 100%  1,34% l => Ghi kết quả: l  150  2,0(mm)  150  1,34%(mm) Câu 31 C Để ý số ghi phải t ng dần!! Câu 32 D + Sai số tỉ đối phép đo:  l 4 l T  2  g   9, 7(m/ s )  g T  g  g  g  9,  0,38(m/ s )  l T  g  g  ( l  T )  g  0,38(m/ s )  Câu 33 B Kết lần đo cho kêt d =1,345 m = 1345 mm Sai số d = mm Do kết đo viết là: d = (1345 ± 1) mm = (1,345 ± 0,001) m Câu 34 A  l 4 l T  2  g   9, 78(m/ s )  g T  g  g  g  9, 78  3, 4(m/ s )  l T  g  g  ( l  T )  0, 034  3, 4%  Câu 35 B Câu 36 B R  40 nằm gần đường cong UC nhất, với hai cặp giá trị ta có  U C  6V Từ đồ thi ta thấy cặp giá trị  UC  UZC R Z 2 C 6 10ZC 402  ZC  ZC  30  C  106F Câu 37 D Độ chia nhỏ hiệu nhỏ kết đo đc => Độ chia nhỏ = 1,54 – 1,51 = 0,03(N) Câu 38 A  l 4 l T  2  g   9,85(m/ s )  g T  g  g  g  9,85  5,1%(m/ s )  l T  g  g  ( l  T )  0, 051  5,1%  Câu 39 B m 4 m k m T T  2  k   ( 2 )  (2%  2.1%)  4% k T k m T Câu 40 C T  2, 015  0, 0254(s);l  1000  1, 2(mm)  4 l 4.10.1  9,85(m/ s ) g   2 2, 015 l 4 l  T T  2  g    g T  g  l  T  g  0, 26(m/ s )  g l T HẾT ... HẾT Ths Lê Trọng Duy Trƣờng PT Triệu Sơn http://thiquocgia.net CHƢƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA VẬT LÝ Chuyên đề 25: THỰC HÀNH VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu... Một học sinh đo gia tốc trọng trường pp sử dụng dao động co lắc đơn Trong thí nghiệm học sinh đo số liệu sau: Chu kì T  (2,20  0,02)(s) , chiều dài l  (1200  3)(mm) Hãy xác định gia tốc. .. = (1235  5) mm D ℓ = (1,235  0,001) m Câu 14 Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe I-âng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án luyện thi cấp tốc vật lý 2018 học sinh khá , Bộ giáo án luyện thi cấp tốc vật lý 2018 học sinh khá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay