Phân tích đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH du lịch đường sắt ratraco

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:49

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TẠI CƠNG TY TNHH DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT RATRACO” Trong nền kinh tế thị trường, với sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh , tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu phải đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao đã và tạo sức ép lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp bắt buộc phải trọng, khuyến khích nhân viên thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu công việc Công tác quản trị nhân sự thành công hay không phần lớn doanh nghiệp biết đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên Đánh giá thực hiện công việc là sở cho các hoạt động khác của quản trị nhân sự kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tuyển dụng, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng các chế độ thù lao hợp lý, quan hệ nội bộ các nhân viên, đánh giá tiềm của nhân viên và đưa quyết định quản lý về nhân sự một cách công chính xác Tiến trình đánh giá thực hiện cơng việc bao gồm các bước sau: Bước Xác định mục tiêu đánh giá: Đánh giá thực hiện công việc chính thức sử dụng cho nhiều mục đích khác : - Cung cấp thông tin phản hồi : sẽ đánh giá mức độ thực hiện công việc của họ so với tiêu chuẩn, và so với người khác vị trí bợ phận Từ giúp họ điều chỉnh , sửa chữa sai lầm nếu có Trang - Kích thích đợng viên nhân viên có ý tưởng sáng tạo, nỗ lực thực hiện công việc tốt - Lập kế hoạch nguồn nhân lực : đào tạo, trả lương, khen thưởng, cải tiến cấu tổ chức thiên chuyển vị trí làm việc mới - Phát triển nhân viên qua đánh giá công việc , cần đào tạo, đào tạo lĩnh vực nào để phát huy tối đa tiềm của cá nhân , đóng góp thành tích cao nhất cho doanh nghiệp - Đây là sở cho việc giao tiếp, thảo luận cấp và cấp dưới, thông qua sự phản hồi qua lại hai bên sẽ hiểu hơn, quan hệ tốt đẹp hơn, chế độ khen thưởng, kỷ luật sẽ công bằng, xác đáng Và sẽ giúp doanh nghiệp kiểm tra lại hoạt động của công tác quản trị nhân lực Bước 2: Lựa chọn tiêu chí phương phá đánh giá : Khơng thể áp dụng một tiêu chí cho các vị trí công việc khác Các tiêu chí đánh giá thực hiện kết quả công việc cần đáp ứng nguyên tắc SMART : Cụ thể, đo lường được, phù hợp thực tiễn, tin cậy, thời gian thực hiện , hoàn thành công việc Các tiêu chí thường là : - Khối lượng công việc - Chất lượng công việc - Hành vi Trang Phương pháp đánh giá : Thông thường có các phương pháp đánh giá: Đánh giá 3600; thang điểm đánh giá, ghi chép các sự kiện quan trọng; bài luận, tiêu chuẩn công việc; xếp hạng; so sánh cặp hay phương pháp phân bổ theo tiêu Bước 3: Lựa chọn người đánh giá: - Lãnh đạo trực tiếp - Đồng nghiệp - Người dưới quyền - Khách hàng - Tự đánh giá Bước 4: Đào tạo người đánh giá Đây là khâu quan trọng tiến trình đánh giá Đào tạo người đánh giá sẽ đảm bảo hiệu quả cho quá trình đánh giá Nếu thực hiện tớt vấn đề này sẽ có tác dụng lớn việc giảm các hạn chế đánh giá, làm tăng tính chính xác của thông tin đánh giá - Văn bản, hay tiêu chí chuẩn mực đã xây dựng để dựa vào làm sở đánh giá - Tổ chức một buổi thảo luận ( mời nhà tư vấn ) về chủ đề tiêu chí đánh giá - Mở lớp học về đánh giá công việc xây dựng hệ thống đánh giá mới Bước 5: Lựa chọn chu kỳ đánh giá: Trang Chu kỳ đánh giá là hàng tháng thường là tháng năm Chu kỳ đánh giá không nên quá dài, việc thu thập thông tin cho một quá trình đánh giá dài sẽ thiếu chính xác, khơng đầy đủ, kết quả đánh giá sẽ bị sai lệch Chu kỳ đánh giá không nên quá ngắn chưa phản ánh hết quá trình thực hiện cơng việc Ngoài ra, các tổ chức cần có thơng tin quản lý và đánh giá kịp thời để đưa các quyết định nhân sự hợp lý là mợt biện pháp tạo đợng lực Bước 6: Phỏng vấn , đánh giá – định hướng nhân viên Là quá trình thu thập thơng tin phản hồi sau thực hiện quy trình đánh giá Nợi dung của phỏng vấn là thảo luận về sự thực hiện công việc của đối tượng, các tiềm của họ tương lai và các biện pháp hoàn thiện sự thực hiện công việc của họ Phỏng vấn đánh giá là một diễn đàn để hai bên thảo luận giải quyết vấn đề, tạo không khí đối thoại thật cởi mở Kết quả của đánh giá cơng việc giúp nhà quản trị có định hướng tốt cho nhân viên công việc cụ thể của họ A Thực trạng công tác đánh giá thực công việc cán nhân viên Công ty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco Công ty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco ( Vietnam Railtour ) là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt Hoạt động kinh doanh lĩnh vực: Vận tải hành khách; Du lịch; Khách sạn; Nhà hàng, Đầu tư các dự án về du lịch, khách sạn;… Trang Trải qua 10 năm hoạt động và phát triển Vietnam Railtour đã không ngừng mở rộng phát triển kinh doanh , thương hiệu của Vietnam Railtour đã khẳng định thị trường và đã trở thành một đơn vị kinh doanh nhiều lĩnh vực, có sự hợp tác bền chặt của các đối tác và ngoài nước Do đặc thù hoạt động về du lịch, vận tải hành khách trải dài từ Bắc – Trung – Nam nên việc tổ chức đánh giá công việc khá phức tạp Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh là Giám đớc, bên dưới có mợt sớ phòng nghiệp vụ như: Phòng tổ chức hành chính, Phòng tài chính kế toán, Phòng kế hoạch kinh doanh, TT điều hành, TT vận tải, Khách sạn – Nhà hàng…; một lĩnh vực hoạt động áp dụng phương pháp đánh giá thực hiện công việc riêng Trong bài viết này đề cập đến công tác đánh giá thực hiện công việc của trung tâm du lịch nơi công tác Ở công ty tôi, đánh giá công việc dược thực hiện theo hàng tháng Để chấm điểm về giờ giấc, nợi quy có máy quẹt vân tay chấm công, muộn, về sớm bị trừ thẳng vào tiền lương hàng tháng Trong thời gian từ ngày đến ngày hàng tháng đánh giá thực hiện công việc của tháng trước để chấm điểm, phục vụ cho việc làm lương Mục đích đánh giá thực hiện công việc công ty nhằm tạo môi trường làm việc công bằng, khen – chê chính xác, nâng cao ý thức và chất lượng làm việc cơng ty Điều giúp cho việc hình thành các quyết định về nhân sự nội bộ : khen thưởng, tăng lương, kỷ luật nếu có Trang Hàng tháng nhân viên tự đánh giá chấm điểm theo bảng mẫu có sẵn Sau người quản lý trực tiếp ( trưởng phòng) sẽ đánh giá lại, gửi qua trưởng phòng hành chính duyệt, sau là Giám đốc Các trưởng phòng sau tự đánh giá cơng việc Giám đốc sẽ là người đánh giá lại Số điểm duyệt cuối sẽ gửi cho người làm lương để tính lương cho người Tổng kết cuối năm toàn bộ nhân sự của Công ty đều phải tham gia vào công tác đánh giá nhân sự Mỗi người đều phải tự đánh giá bản thân và có thêm cấp lãnh đạo trực tiếp đánh giá và cho điểm, phục vụ cho việc bình bầu cá nhân, tập thể của năm Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của Trung Tâm Du lịch sau : - Khối lượng, hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ - Khả xử lý công việc - Chấp hành nội quy, quy định của công ty và tham gia các phong trào - Lập kế hoạch và làm việc nhóm - Trình đợ chun mơn Với thang điểm tối đa là 10 và hệ số quy định cho tiêu chí, tổng số điểm cao nhất là 100 Tủy theo mức độ hoàn thành công việc hàng tháng của nhân viên sẽ chấm điểm để làm lương B Những vấn đề tồn đề xuất khắc phục công tác đánh giá thực công việc cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Du lịch Đường Sắt Trang Ratraco Giám đốc của VietNam Railtour là người trọng đến việc đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên Điều này là rất cần thiết với một người lãnh đạo công ty Tuy nhiên Giám đốc lại là người đặc biệt quan tâm đến vấn đề giờ làm việc và nôi quy, quy định nên dẫn đến một số tồn tại cần xem xét để khắc phục sau: Về việc sử dụng máy chấm công Máy chấm công tạo sự chính xác cho biết muộn về sớm để trừ lương máy chấm công bên nhận từ 8h bắt đầu làm việc đến 5h là hết giờ làm ngày Nếu nhân viên sớm hơn, hay về muộn đều hiện Người muộn, về sớm bị trừ lương Nhưng đơi tháng có nhiều việc phát sinh họ phải lại muộn, làm thêm giờ để hoàn thành tiến đợ cơng việc lại khơng ghi nhận So với thị trường lao động hiện nay, mức thù lao tài chính và phi tài chính cơng ty tơi khơng cao Có nhiều nhân viên đã chuyển cơng tác để tìm mợt cơng việc phù hợp, có mức lương tương xứng lại khơng bị gò bó quá về thời gian làm việc Đi muộn không bị trừ lương mà còn bị khiển trách, kỷ luật, khơng bình xét danh hiệu ći năm Hơn máy chấm công lại dành cho nhân viên, lãnh đạo không phải lấy vân tay, tạo tâm lý khơng tớt cho nhân viên, họ thường đới phó cách đến giờ quẹt tay sau họ ăn sáng và làm việc riêng khác Lãnh đạo cứ vào máy chấm công để đánh giá nhân viên, lắp máy chấm công để tạo sự công thực tế lại khơng cơng Có nhiều nhân Trang viên làm việc rất hiệu quả nhỏ, khơng có ơng bà đưa đón học mẫu giáo… họ hay làm muộn, về sớm hay bị ý, ấn tượng của lãnh đạo với họ không tốt, hay bị thành kiến Điều này rất thiệt thòi bình xét thi đua Điều này tạo tâm lý không thoải mái cho nhân viên, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc Về việc đánh giá nhân viên và chấm điểm hàng tháng Kết quả đánh giá nhân sự định kỳ thường tính chủ quan của người lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo q ln có điểm hàng tháng cao, lỗi thiên vị Có lãnh đạo còn chấm điểm cho xong, phân chia theo tỉ lệ người phòng, tư tưởng cào heo xu hướng bình quân Gây sự bức xúc nhân viên, nguyên nhân là lãnh đạo không kiểm soát và đánh giá nhân viên theo tiêu chí chấm điểm sẵn có Cơng thêm tính cả nể và sự quen thân nên không chấm điểm chính xác 3.Đánh giá thực hiện công việc hướng vào hành vi không hướng vào cá nhân người lao động Giả sử hành vi làm muộn của nhân viên, thường sẽ không bị nhắc nhở mà coi là vô kỷ luật và đưa làm bản kiểm điểm, khơng bình bầu là nhân viên tiên tiến hay nhân viên xuất sắc, cho họ tận dụng cả giờ nghỉ trưa để hoàn thành công việc trước yêu cầu C Tôi xin đưa số ý kiến giải pháp để khắc phục tồn trên: * Vẫn sử dụng máy chấm cơng cần có sự linh hoạt quá trình đánh giá Yêu cầu nhân viên nếu hơm sau đến ṃn phải có báo cáo với lãnh đạo trực tiếp Ai có lý chính đáng không bị trừ lương, cần lưu cả giờ sớm về Trang ṃn nhằm tìm ngun nhân, để có qút định cơng Đánh giá hiệu quả của công việc nhân viên đảm nhiệm, để lấy hiệu quả công việc đánh giá là chính chứ không phải là lấy vấn đề giờ giấc làm để đánh giá hiệu quả cơng việc, bên tơi kinh doanh về dịch vụ không phải là đơn vị sản xuất nên giờ làm việc không ảnh hưởng quá đến chất lượng công việc * Lãnh đạo cần xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc phải khách quan đánh giá Khơng nên có tình cảm cá nhân bên ngoài quý mến mà thiên vị hay có thành kiến Bên cạnh phải tăng thù lao tài chính và phi tài chính để hấp dẫn, giữ nhân viên giỏi, thu hút nhân lực có trình độ, kỹ tốt phù hợp với yêu cầu của công ty và tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa doanh nghiệp * Đánh giá hiệu quả làm việc cần theo xu hướng mới là không tập trung nhiều vào việc xếp loại nhân viên mà tập trung vào các biện pháp phát triển nhân viên, giúp họ nâng cao hiệu quả làm việc là kiểm soát, tập trung vào tiềm , lực của họ là trích thiếu sót * Dựa và.o bảng tiêu chí đánh giá để lập kế hoạch phát triển các kỹ nâng cao trình đợ chuyên môn Kết luận Đánh giá kết quả thực hiện công việc sẽ giúp doanh nghiệp kiểm tra lại chất lượng của hoạt động quản trị nhân lực khác : tuyển dụng, định hướng, và hướng dẫn công việc, đào tạo, trả thù lao Việc đánh giá kết quả lao động coi là một đòn bẩy tác động lực lao động giúp cho việc trả công lao động hợp Trang lý, xác định chế đợ thưởng phạt phù hợp Điều là đợng lực trực tiếp góp phần nâng cao śt đối với người lao động, nhằm giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO: Slide bài giảng Quản trị nguồn nhân lực – PGS TS Vũ Hoàng Ngân – Chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế - ĐH Griggs Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực - tác giả PGS.TS Trần Kim Dung NXB Tổng hợp TPHCM Trang 1 ... tốt cho nhân viên công việc cụ thể của họ A Thực trạng công tác đánh giá thực công việc cán nhân viên Công ty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco Công ty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco ( Vietnam... thành công việc hàng tháng của nhân viên sẽ chấm điểm để làm lương B Những vấn đề tồn đề xuất khắc phục công tác đánh giá thực công việc cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Du lịch Đường Sắt. .. giá thực hiện công việc riêng Trong bài viết này đề cập đến công tác đánh giá thực hiện công việc của trung tâm du lịch nơi công tác Ở công ty tôi, đánh giá công việc dược
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH du lịch đường sắt ratraco , Phân tích đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH du lịch đường sắt ratraco

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay