Trieu son 1 thanh hoa l2 2017

14 23 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:25

www.LePhuoc.com Mời Bạn Ghé Qua www.LePhuoc.com để tải nhiều đề miễn phí file word SỞ GD & ĐT THANH HĨA ĐỀ THI THỬ THPT Q́C GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Di nhập gen có ý nghĩa sau tiến hóa? A Là điều kiện thúc đẩy phân li tính trạng xảy mạnh B Là nhân tố định thay đổi thành phần kiểu gen quần thể C Là nhân tố thay đổi vốn gen quần thể D Là nhân tố gây biến động di truyền Câu 2: Trong số hoạt động sau sinh vật, có hoạt động theo chu kì năm? (1) Khi thủy triều xuống, sò thường khép chặt vỏ lại thủy triều lên chúng mở vỏ để lấy thức ăn (2) Nhịp tim đập, nhịp phổi thở, chu kì rụng trứng (3) Chim thú thay lông trước mùa đông tới (4) Hoa nguyệt quế nở vào mùa trăng (5) Hoa Anh đào nở vào mùa xuân (6) Gà ăn từ sáng đến tối quay chuồng (7) Cây họ đậu mở lúc chiếu sáng xếp lại lúc trời tối (8) Chim di cư từ Bắc đến Nam vào mùa đông A B C D Câu 3: Cho phép lai sau , tần số AB Ab Ab DdEeDdee � Ddee ab aB aB hoán vị gen bên f = 40% Tỉ lệ kiểu gen bao nhiêu? A 0,3 B 0,18 C 0,12 D 0,03 Câu 4: Ưu lai thể rõ đời lai F1 phép lai? A Khác chi B Khác lồi C Khác thứ D Khác dòng Câu 5: Bệnh ung thư thường khơng di truyền A bệnh nhân sinh sản B bệnh chịu tác động chủ yếu môi trường C gen đột biến xuất tế bào sinh dưỡng D giao tử mang gen ung thư thường có sức sống yếu, khơng tham gia thụ tinh www.LePhuoc.com Câu 6: Người mang hội chứng Ett, tế bào xơma A cặp NST 21 có B cặp NST 13 có C cặp NST 18 có D cặp NST số 18 có Câu 7: Tạo giống trồng cơng nghệ tế bào khơng có phương pháp sau: A nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo B cấy truyền phôi C Nuôi cấy hạt phấn D Chọn dòng tế bào xơma có biến dị Câu 8: Trong giai đoạn tiến hoá hoá học hợp chất hữu đơn giản phức tạp hình thành nhờ A enzim tổng hợp B chế chép ADN C nguồn lượng tự nhiên D phức tạp hợp chất vô Câu 9: Mèo, gen quy định màu sắc lông nằm NST X, alen A quy định lơng trội hồn tồn so với alen a lơng đen; kiểu gen dị hợp cho kiểu hình mèo tam thể Biết không xảy đột biến Số phương án di truyền màu lông tam thể mèo? (1) Cả loại kiểu hình xuất hai giới với tỉ lệ giống (2) Cả loại kiểu hình xuất hai giới với tỉ lệ khác (3) Ở mèo đực xuất loại kiểu hình, mèo tam thể có mèo (4) Xác suất xuất kiểu hình lơng mèo đực cao mèo A B C D Câu 10: Theo quan niệm đại, vai trò giao phối ngẫu nhiên gồm nội dung sau đây? (1) Tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (2) Giúp phát tán đột biến quần thể (3) Tạo biến dị tổ hợp nguyên liệu cho q trình tiến hóa (4) Trung hòa bớt tính có hại đột biến quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen quần thể dẫn đến hình thành loài A (2), (3), (4) B (1), (2), (3) C (2), (4), (5) D (1), (2), (5) Câu 11: Để hạn chế tác hại bệnh ung thư, có phương pháp sử dụng hiệu nay? (1) Dùng liệu pháp gen (2) Dùng kháng sinh mạnh (3) Bồi dưỡng thể (4) Dùng tia phóng xạ (5) Thể dục thể thao (6) Hóa trị liệu A B C Câu 12: Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp vườn D www.LePhuoc.com B Tập hợp cá rô đồng cá săn sắt hồ C Tập hợp cỏ ven bờ hồ D Tập hợp ếch xanh nòng nọc hồ Câu 13: Vì tần số đột biến gen tự nhiên thấp thực vật, động vật, tỉ lệ giao tử mang đột biến gen hay gen khác lớn? A Vì giao tử mang đột biến gen có sức sống cao dạng bình thường B Vì chọn lọc tự nhiên giữ lại giao tử mang đột biến gen có lợi C Vì thể mang đột biến gen thích nghi cao với thay đổi mơi trường D Vì thực vật, động vật có hàng vạn gen Câu 14: Ở loài thực vật, đem hoa tím chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 tồn hoa tím Đem F1 lai phân tích thu đời có loại KH hoa tím, hoa trắng, hoa đỏ hoa vàng với tỉ lệ ngang Đem F1 tự thụ phấn thu F2 Đem loại bỏ hoa vàng hoa trắng F2, sau cho lại giao phấn ngẫu nhiên với thu F3 Trong kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Tỉ lệ hoa trắng F3 1/81 (2) Có loại kiểu gen quy định hoa vàng loài thực vật (3) Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen khơng alen kiểu bổ sung (4) Tỉ lệ hoa tím chủng tổng số hoa tím F3 1/6 (5) Có loại KG F3 A B C D Câu 15: Ý nghĩa mặt lý luận định luật Hacđi – Vanbec A giải thích tính ổn định thời gian dài quần thể tự nhiên B từ cấu trúc di truyền quần thể ta xác định tần số tương đối alen ngược lại C từ tần số kiểu hình ta xác định tần số tương đối alen tần số kiểu gen D sở giải thích tiến hóa lồi , giải thích tiến hóa nhỏ Câu 16: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: www.LePhuoc.com Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III.10 – III.11 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng khơng mang alen lặn hai gen A 1/6 B 1/3 C 4/9 D 1/8 Câu 17: Quần thể có tính đa hình kiểu gen kiểu hình, khơng nhờ yếu tố sau đây? A Sự giao phối xảy ngẫu nhiên B Sự xuất thường biến C Sự xuất biến dị tổ hợp D Sự xuất đột biến Câu 18: Một điều kiện quan trọng để quần thể trạng thái chưa cân thành quần thể cân thành phần kiểu gen gì? A Cho quần thể tự phối B Cho quần thể giao phối tự C Cho quần thể sinh sản sinh dưỡng D Cho quần thể sinh sản hữu tính Câu 19: Bước chuẩn bị quan trọng để tạo ưu lai A bồi dưỡng, chăm sóc giống B tạo giống chủng, chọn đôi giao phối C kiểm tra kiểu gen tính trạng quan tâm D chuẩn bị mơi trường sống thuận lợi cho F1 Câu 20: Ở động vật, chế hoạt động “đồng hồ sinh học” có liên quan đến tác nhân chủ yếu nào? A Tập tính bẩm sinh B Tập tính học C Hoạt động giác quan D Sự điều hòa thần kinh, thể dịch Câu 21: Những thể sinh vật nhân tế bào sinh dưỡng cặp NST số lượng NST tăng hay giảm số NST gọi A thể dị bội B thể lưỡng bội C thể đa bội D thể đơn bội Câu 22: Cho sơ đồ nhân tố chi phối kích thước quần thể, biết (1) Mức sinh sản, chọn phương đúng: án www.LePhuoc.com A (2) mức tử vong, (3) mức nhập cư, (4) mức xuất cư B (4) mức tử vong, (2) mức nhập cư, (3) mức xuất cư C (3) mức tử vong, (4) mức nhập cư, (2) mức xuất cư D (3) mức tử vong, (2) mức nhập cư, (4) mức xuất cư Câu 23: Theo lí thuyết, thể sau có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen? A AAbbddEE B AaBBDdEE C AaBBDdee D AabbddEe Câu 24: Enzim tham gia q trình nhân đơi ADN A ADN polimeraza B ARN polimeraza C Ligaza D Restrictaza Câu 25: Ở lúa nước có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Số nhóm gen liên kết A 23 B 25 C 24 D 12 Câu 26: Trong mơ hình cấu trúc Operon Lac vi khuẩn E.coli, vùng khởi động nơi A ARN pôlymeraza bám vào khởi đầu phiên mã B mang thông tin quy định cấu trúc enzim phân giải đường lăctơzơ C prơtêin ức chế liên kết vào để ngăn cản trình phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế Câu 27: Khối lượng gen 541800đvC, gen mã lần, phiên mã có riboxom dịch mã lần Số lượt phân tử tARN tham gia trình dịch mã A 16560 B 24000 C 24080 D 3296 Câu 28: Cơ chế tác dụng cônsixin A gây chép nhầm biến đổi cấu trúc gen gây đột biến đa bội B làm cho cặp NST không phân li trình phân bào C ngăn cản hình thành thoi vơ sắc NST khơng phân li trình phân bào D làm đứt tơ thoi vô sắc nên NST không phân li trình phân bào Câu 29: Một thể thực vật có kiểu gen AaBbDdee tự thụ phấn Theo lí thuyết, số dòng chủng tối đa tạo là: A B C D Câu 30: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cho F1 tự thụ phấn F2 phân li theo tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn Xác suất để đời cho tỷ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng A 10/243 B 1/4 C 40/243 D 5/128 Câu 31: Trong phát biểu trình phiên mã sinh vật, số phát biểu trình phiên mã sinh vật nhân thực (1) có mạch gen tham gia vào trình phiên mã www.LePhuoc.com (2) enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ – 3’ (3) mARN tổng hợp đến đâu trình dịch mã diễn đến (4) diễn theo nguyên tắc bổ sung (5) tổng hợp đoạn ARN ngắn, sau nối lại với hình thành ARN hoàn chỉnh A B C D Câu 32: Các nhân tố sinh thái chia thành hai nhóm sau: A Nhóm nhân tố sinh thái sinh vật người B Nhóm nhân tố sinh thái vơ sinh hữu sinh C Nhóm nhân tố si nh thái cạn nước D Nhóm nhân tố sinh thái bất lợi có lợi Câu 33: Cơ thể có kiểu gen , q trình giảm phân phát sinh giao tử xảy Aa DE Hh de hoán vị gen tần số f = 40% Tỉ lệ giao tử A DE h bao nhiêu? A 0,05 B 0,2 C 0,075 D 0,3 Câu 34: Cho giao phấn lưỡng bội loài với thu hợp tử Một hợp tử nguyên phân bình thường liên tiếp lần tạo tế bào có tổng số 3072 NST trạng thái chưa nhân đơi Cho biết q trình giảm phân dùng làm bố có cặp NST xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa 2048 loại giao tử Số lượng NST có tế bào tạo q trình ngun phân hợp tử nói là: A 3n = 36 B 2n = 16 C 2n = 24 D 3n = 24 Câu 35: Tính đặc hiệu mã di truyền A ba nằm nối tiếp không chồng gối lên B ba mã hoá cho loại axitamin C nhiều loại ba mã hoá cho loại axitamin D số ba mang tín hiệu kết thúc dịch mã Câu 36: Lồi bơng trồng Mĩ có NST 2n = 52 có 26 NST lớn 26 NST nhỏ Lồi bơng châu Âu có NST 2n = 26 gồm tồn NST lớn Lồi bơng hoang dại Mĩ có NST 2n = 26 tồn NST nhỏ Cơ chế dẫn đến hình thành lồi bơng trồng Mĩ có NST 2n = 52 ? A Con đường lai xa đa bội hoá B Con đường sinh thái C Con đường địa lí D Con đường cách li tập tính Câu 37: Cho ruồi giấm chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu F1 100% mắt đỏ, cánh nguyên Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, F2 www.LePhuoc.com thu 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên, 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ, 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ 18 ruồi mắt trắng, cánh nguyên Cho biết tính trạng gen quy định, gen nằm NST giới tính X số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết giai đoạn phơi Tính theo lí thuyết, số lượng ruồi giấm mắt trắng cánh xẻ bị chết giai đoạn phôi là: A 15 B 20 C D 38 Câu 38: Nhân tố làm biến đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng, đặc biệt kích thước quần thể nhỏ A yếu tố ngẫu nhiên B đột biến C di nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên Câu 39: Lai ruồi giấm: ♀ AaBb DE/de x ♂ Aabb DE/de thu tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng đời 26,25% Biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến.Tính theo lí truyết, kết luận sau có kết luận không đúng? (1) Số loại KG tối đa thu đời 42, kiểu hình 16 (2) Số loại KG tối đa thu đời 60, kiểu hình 16 (3) Tỉ lệ kiểu hình lặn tất tính trạng đời 2,5% (4) Tần số hoán vị gen 40% (5) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời 45% A B C D Câu 40: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Trong phép lai thân cao chủng với thân cao có kiểu gen Aa, đời thu phần lớn thân cao vài thân thấp Biết biểu chiều cao thân không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các thân thấp thể đột biến sau đây? A Thể bốn nhiễm B Thể nhiễm C Thể không nhiễm D Thể ba nhiễm Đáp án 1-A 11-C 21-A 31-D 2-D 12-D 22-C 32-B 3-D 13-D 23-A 33-C 4-D 14-A 24-A 34-D 5-C 15-A 25-D 35-B 6-D 16-A 26-A 36-A 7-D 17-B 27-B 37-B 8-D 18-B 28-C 38-A 9-B 19-B 29-D 39-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Di nhập gen có ý nghĩa điều kiện thúc đẩy phân li tính trạng xảy mạnh Câu 2: Đáp án D 10-B 20-B 30-C 40-B www.LePhuoc.com Các sinh vật hoạt động theo chu kì năm là: (1) (3) (4) (5) (8) Câu 3: Đáp án D P: AB/ab x Ab/aB , f = 40% G(P) : AB = ab = 0,3; Ab = aB = 0,2 | AB = ab = 0,2; Ab = aB = 0,3 → tỉ lệ kiểu gen Ab/aB F1 = (0,2 x 0,3) x = 0,12 P: DdEe x Ddee F1 : Ddee = 0,5 x 0,5 = 0,25 Vậy F1 có Ab/aB Ddee = 0,12 x 0,25 = 0,03 Câu 4: Đáp án D Ưu lai thể rõ đời lai F1 phép lai khác dòng Khác chi, khác loài, khác thứ phân loại lồi, chúng có cách li sinh sản định Câu 5: Đáp án C Bệnh ung thư thường khơng di truyền gen đột biến xuất tế bào sinh dưỡng Câu 6: Đáp án D Người mang hội chứng Edward, tế bào xơma có NST số 18 Câu 7: Đáp án D Tạo giống cơng nghệ tế bào khơng có phương pháp là: chọn dòng tế bào xơma biến dị Đây kĩ thuật tạo giống phương pháp gây đột biến Câu 8: Đáp án D Trong giai đoạn tiến hoá hoá học hợp chất hữu đơn giản phức tạp hình thành nhờ tương tác tạo phức hợp hợp chất vô Đáp án D A, B sai, giai đoạn tiến hóa hóa học chưa xuất enzyme DNA Các nguồn lượng tự nhiên lại tạo lượng mạnh, tương tác qúa mạnh khó tạo hợp chất phức tạp Câu 9: Đáp án B Giới đực: XAY lông ; XaY lông đen Giới cái: XAXA lông ; XAXa lông tam thể ; XaXa lông đen Ở mèo đực xuất loại kiểu hình Ở mèo xuất loại kiểu hình Xác suất xuất kiểu hình lơng mèo đực ln cao mèo ỏe mèo đực cần alen XA biểu kiểu hình Đặt tần số alen A x www.LePhuoc.com Đực lông x ; lông x2 x2 < x (do x >a thẳng Cặp vợ chồng x tóc quăn, sinh tóc thẳng → cặp vợ chồng x có kiểu gen: Aa x Aa → người 10 có dạng: (1/3AA : 2/3Aa) Lập luận tương tự, người 11 có dạng: (1/3AA : 2/3Aa) Cặp vợ chồng 10 x 11: (1/3AA : 2/3Aa) x (1/3AA : 2/3Aa) Xác suất đầu lòng AA là: 2/3 x 2/3 = 4/9 Xét tính trạng mù màu : B bình thường >> b mù màu Người 10 nam bình thường có kiểu gen: XBY Cặp vợ chồng x bình thường, sinh 12 mù màu → cặp vợ chồng x có kiểu gen: XBXb x XBY → người 11 có dạng : (1/2 XBXB : 1/2 XBXb) Cặp vợ chồng 10 x 11: XBY x (1/2 XBXB : 1/2 XBXb) Xác suất sinh có kiểu gen XBY hoc XBXB l ẵ x ắ + ẵ x ¾ = ¾ Vậy xác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng khơng mang alen bị bệnh là: 4/9 x ¾ = 1/3 Câu 17: Đáp án B Quần thể có tính đa hình kiểu gen kiểu hình khơng nhờ yếu tố : xuất thường biến www.LePhuoc.com Do thường biến không làm thay đổi kiểu gen quần thể Câu 18: Đáp án B Một điều kiện quan trọng để quần thể trạng thái chưa cân thành quần thể cân thành phần kiểu gen : quần thể giao phối tự Câu 19: Đáp án B Bước chuẩn bị quan trọng : tạo giống chủng, chọn đơi giao phối Vì lai dòng chủng với có nhiều hội tạo ưu lai F Do cần kiểm tra kĩ xem giống có chủng khơng Câu 20: Đáp án B Cơ chế hoạt động “đồng hồ sinh học” động vật có liên quan đến tác nhân chủ yếu đến tập tính học – có hình thành phản xạ có điều kiện Câu 21: Đáp án A Những thể mà nhân tế bào sinh dưỡng cặp NST số lượng NST tăng hay giảm số NST gọi thể dị bội Câu 22: Đáp án C Phương án : C (3) mức tử vong, (4) mức nhập cư, (2) mức xuất cư Đối nghịch với mức sinh sản phải mức tử vong Câu 23: Đáp án A Cơ thể có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen là: AAbbddEE Câu 24: Đáp án A Enzyme tham gia q trình nhân đơi DNA : DNA polimerase Câu 25: Đáp án D Số nhóm gen liên kết số NST đơn bội n 12 Câu 26: Đáp án A Trong mơ hình cấu trúc Operon Lac vi khuẩn E.Coli, vùng khởi động (P) nơi mà RNA polimerase bám vào khởi đầu trình phiên mã Câu 27: Đáp án B Khối lượng gen 541800 đvC → gen có tổng số nu 541800 : 300 = 1806 (nu) Gen mã lần tạo ARN Mỗi ARN có chứa 903 nu ↔ 301 ba → dịch mã, trừ ba kết thúc khơng có tARN dịch mã, có 300 ba tARN dịch mã Mỗi ARN có riboxom dịch mã lần Vậy tổng số lượt phân tử tARN tham gia dịch mã là: x x x 300 = 24000 Câu 28: Đáp án C www.LePhuoc.com Cơ chế tác dụng consixin : ngăn cản hình thành thoi vơ sắc NST khơng phân li trình phân bào Câu 29: Đáp án D Một thể thực vật có kiểu gen AaBbDdee tự thụ phấn Số dòng chủng tạo : x x x = Câu 30: Đáp án C Tính trạng đơn gen, A đỏ >> a trắng F1 tự thụ F2 : đỏ : trắng → F2 : 1AA : 2Aa : 1aa Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ tự thụ Để đời có tỉ lệ KH đỏ : trắng ↔ trắng F3 aa = 1/10 → Aa bố mẹ có tỉ lệ : 1/10 : ¼ = 2/5 Xác suất để chọn hoa đỏ, có tỉ lệ 3AA : 2Aa : �2 � �1 � 40 C52 �� ��� � �3 � �3 � 243 Câu 31: Đáp án D Các phát biểu : (1) (2) (4) sai, sau phiên mã xong ARN cần cắt bỏ intron, nối exon thêm mũ G polyA sai, q trình phiên mã tạo đoạn ARN dài Câu 32: Đáp án B Các nhân tố sinh thái chia thành nhóm : vơ sinh hữu sinh Câu 33: Đáp án C Tỉ lệ giao tử A DE h là: 0,5 x 0,3 x 0,5 = 0,075 Câu 34: Đáp án D hợp tử nguyên phân lần → 27 tế bào Trong 27 tế bào có tổng cộng 3072 NST chưa nhân đơi → tế bào có số lượng NST 3072 : 27 = 24 Cây dùng làm bố: cặp NST trao đổi chéo điểm tạo 43loại giao tử Có x cặp lại, giảm phân bình thường tạo 2x loại giao tử → 2x 43 = 2048 → x = Vậy thể dùng làm bố có cặp NST www.LePhuoc.com → lồi có NSt lưỡng bội 2n = 16 Vậy hợp tử hợp tử tam bội 3n = 24 Câu 35: Đáp án B Tính đặc hiệu mã di truyền ba mã hoá cho loại axitamin Câu 36: Đáp án A Loài trồng Mĩ loại song dị bội Cơ chế để hình thành đường lai xa đa bội hóa Lồi bơng châu Âu : 2nA = 26 Lồi bơng hoang dại Mĩ : 2na = 26 Lai xa : 2nA x 2na →F1 : nA + na Đa bội hóa → 2nA+2na = 52 Câu 37: Đáp án B Ptc : đỏ, cánh nguyên x trắng, cánh xẻ F1 : 100% đỏ, cánh nguyên Mỗi gen tính trạng qui định → A đỏ >> a trắng B cánh nguyên >> b cánh xẻ F1 : Gọi x số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ () bị chết giai đoạn phôi Xét tính trạng màu mắt: F2 : 300 đỏ : (80+x) trắng Theo lý thuyết, F2 : 1XAXA : XAXa : 1XAY : 1XaY ↔ 3A- : 1aa → đỏ : trắng = : = 300 : (80+x) → x = 20 Câu 38: Đáp án A Nhân tố làm biến đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng, đặc biệt kích thước quần thể nhỏ yếu tố ngẫu nhiên Câu 39: Đáp án C P : ♀ AaBb DE/de x ♂ Aabb DE/de F1 : A-B-D-E- = 0,2625 Mà A-B- = 0,75 x 0,5 = 0,375 → D-E- = 0,7 www.LePhuoc.com → ddee = 0,7 – 0,5 = 0,2 ; D-ee = ddE- = 0,25 – 0,2 = 0,05 Số loại KG thu tối đa đời là: x x 10 = 60 Số loại KH tối đa là: x x = 16 Kiểu hình lặn tất tính trạng : aabbddee = 0,25 x 0,5 x 0,2 = 0,025 = 2,5% ruồi giấm, hoán vị gen giới → giới đực cho giao tử de = 0,5 → giới cho giao tử de = 0,2 : 0,5 = 0,4 → tần số hoán vị gen f = 20% Tỉ lệ KH mang tính trạng trội, tính trạng lặn (A-B-ddee + A-bbD-ee + A-bbddE- + aaB-D-ee + aaB-ddE- + aabbD-E-) là: 0,75x (0,5 x 0,2 + 0,5 x 0,05 x + 0,5 x 0,05) + 0,25 x 0,5 x (0,05 + 0,05) + 0,25 x 0,5 x 0,7 = 0,2125 Vậy phát biểu sai là: (1) (4) (5) Câu 40: Đáp án B P : AA x Aa F1 : A-, có vài thân thấp Không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc NST → đột biến số lượng NST : đột biến lệch bội tạo thể – a www.LePhuoc.com  Bạn tải miễn phí nhiều đề Bạn mua nhiều đề file word có lời giải chi tiết giá rẻ ... tím chủng AABB = 1/ 3 x 1/ 3 = 1/ 9 Hoa vàng F3 = 1/ 6 x 1/ 6 x = 1/ 12 Hoa đỏ F3 = 1/ 3 x 1/ 3 + 1/ 3 x 1/ 6 x 2= 2/9 → tím F3 = – 2/9 – 1/ 12 – 1/ 36 = 2/3 Tím chủng F3 tím F3 1/ 9 : 2/3 = 1/ 6 F3 có x = loại... Thể ba nhiễm Đáp án 1- A 11 -C 21- A 31- D 2-D 12 -D 22-C 32-B 3-D 13 -D 23-A 33-C 4-D 14 -A 24-A 34-D 5-C 15 -A 25-D 35-B 6-D 16 -A 26-A 36-A 7-D 17 -B 27-B 37-B 8-D 18 -B 28-C 38-A 9-B 19 -B 29-D 39-C LỜI... đối đáng kể Câu 14 : Đáp án A Pt/c : tím x trắng F1 : 10 0% tím F1 lai phân tích F2 : tím : trắng : 1 ỏ : vàng → F1 cho tổ hợp giao tử → F1 : AaBb → F2 : 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb → A-B- = tím,
- Xem thêm -

Xem thêm: Trieu son 1 thanh hoa l2 2017 , Trieu son 1 thanh hoa l2 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay