De thi thu THPTGv tran thanh thao file word co loi giai chi tiet

17 27 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:18

ĐỀ SỐ Câu 1: Khi so sánh hoạt động tuần hoàn cầu thù Bùi Tiến Dũng (thủ môn) Nguyễn Quang Hải (tiền vệ) trận chung kết U23 Châu Á Việt Nam Uzbekistan Biết trạng thái bình thường nhịp tim huyết áp cầu thủ Kết luận sau đúng? A Nhịp tim trung bình 120 phút thi đấu Nguyễn Quang Hải thấp B Huyết áp Bùi Tiến Dũng trung bình 120 thi đấu cao C Nhịp tim huyết áp trung bình 120 phút thi đấu Nguyễn Quang Hải cao D Nguyễn Quang Hải nhịp tim trung bình cao, huyết áp trung bình thấp Nguyễn Tiến Dũng 120 phút thi đấu Câu 2: Mỗi gen mã hóa protein điển hình vùng trình tự nucleotit Vùng trình tự nucleotit nằm đầu 5' mạch mã gốc gen chức năng: A Mang tín hiệu mở đầu q trình phiên mã B Mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C Mang tín hiệu mở đầu q trình dịch mã D Mang tín hiệu kết thúc q trình phiên mã Câu 3: Điều hoà hoạt động gen sau phiên mã thực chất A Điều khiển lượng mARN tạo B Điều khiển trưởng thành thời gian tồn mARN C Điều hoà số lượng riboxom tham gia dịch mã phân tử mARN D Điều khiển trưởng thành hay bị phân huỷ chuỗi polipeptit Câu 4: Phát biểu sau sai vai trò q trình giao phối tiến hố? A Giao phối làm trung hòa tính hại cùa đột biến B Giao phối tạo alen quẩn thể C Giao phối góp phẩn làm tăng tính đa dạng di truyền D Giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên Câu 5: Trong hồ châu Phi, người ta thấy hai lồi cá giống đặc điểm hình thái khác màu sắc, loài màu đỏ loài màu xám Mặc dù sống hồ chúng không giao phối với Tuy nhiên, nuôi cá thể hai lồi bể cá chiếu ánh sáng đơn sắc làm cho chúng màu giống chúng lại giao phối với sinh Dạng cách li sau làm cho hai lồi khơng giao phối với điều kiện tự nhiên? Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết A Cách li tập tính B Cách li địa lí C Cách li sinh thái D Cách li học Câu 6: Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu điều xảy quần thể đó? A Số lượng cá thể quần thể ít, hội gặp cá thể đực tăng lên, dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng B Mật độ cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho cạnh tranh lồi diễn khốc liệt C Sự cạnh tranh nơi cá thể giảm nên số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng D Sự hỗ trợ thể quần thể khả chống chọi với thay đổi môi trường quần thể giảm Câu 7: Đặc trưng sau đặc trưng quần thể giao phối? A Độ đa dạng loài B Tỉ lệ giới tính C Mật độ cá thể D Tỉ lệ nhóm tuổi Câu 8: Trường hợp sau làm tăng kích thước quần thể sinh vật? A Mức độ sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm B Mức độ sinh sản mức độ tử vong C Các cá thể quần thể không sinh sản mức độ tử vong tăng D Mức độ sinh sản giảm, mức độ tử vong tăng Câu 9: Lồi tần suất xuất độ phong phú cao sinh khối lớn định chiều hướng phát triển quần xã A Loài chủ chốt B Loài thứ yếu C Loài đặc trưng D Loài ưu Câu 10: Khi nói vê xu hướng biến đổi q trình diễn ngun sinh, xu hướng sau không đúng? A Ổ sinh thái loài ngày mở rộng B Tổng sản lượng sinh vật tăng lên C Tính đa dạng loài tăng D Lưới thức ăn trở nên phức tạp Câu 11: Mối quan hệ hai lồi sinh vật, lồi lợi lồi khơng lợi khơng bị hại thuộc A Quan hệ hội sinh B Quan hệ kí sinh C Quan hệ cộng sinh D Quan hệ cạnh tranh Câu 12: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử? Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết (1) Ngựa giao phối với lừa đực sinh la khơng khả sinh sản (2) Cây thuộc loài thường khơng thụ phấn thuộc lồi khác (3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử không phát triển (4) Các lồi ruồi giấm khác tập tính giao phối khác Đáp án A (2),(3) B (1), (4) C (2), (4) D (1), (3) Câu 13: Cho ví dụ sau: (1) Sán gan sống gan bò (2) Ong hút mật hoa (3) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm (4) Trùng roi sống ruột mối Những ví dụ phản ánh mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã A (2), (3) B (1), (4) C (2), (4) D (l),(3) Câu 14: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh Mẹ bố phải kiểu gen kiều để sinh người mắt đen, người mắt xanh? A Mẹ mắt đen (AA) X bố mắt xanh (aa) B Mẹ mắt đen (AA) X bố mắt đen (AA) C Mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt đen (AA) D Mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt đen (Aa) Câu 15: Khi nói đến thuyết tiến hố nhỏ, phát biểu sai? I Tiến hoá nhỏ trình biến đổi tần số alen tần số kiểu gen quần thể qua thê hệ II Tiến hố nhỏ q trình biển đổi vốn gen quần thể qua thời gian III Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp IV Tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp A B C D Câu 16: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định Bố mẹ kiểu gen dị hợp tử Xác suất để cặp bố, mẹ sinh đứa trai bị bệnh đứa gái bình thường bao nhiêu? Biết tỷ lệ sinh nam : nữ : A 3/32 B 1/32 C 3/16 Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết D 3/64 Câu 17: Một giống cà chua alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định tròn trội hồn tồn so với b quy định bầu dục, gen liên kết hoàn toàn Phép lai cho đời phân theo tỷ lệ : : là: A Ab Ab X aB aB B Ab Ab X aB ab C AB Ab X ab aB D AB Ab X ab ab Câu 18: Rễ hấp thụ ion khống theo chế bị động, phát biểu đúng? I Các ion khoáng khuếch tán theo chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp II Các ion khống hồ tan nước vào rễ theo dòng nước III Các ion khống khuếch tán từ nơi áp suất thẩm thấu cao đến nơi áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu tốn lượng IV Các ion khống khuếch tán từ nơi nước thấp đến nơi nước cao, khơng tiêu tốn lượng A B C D Câu 19: Khi nói đến q trình phân giải kị khí hơ hấp thực vật, bao phát biểu sau sai? I Xảy rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước II Xảy điều kiện thiếu oxi III Xảy tế bào chất tế bào IV Diễn qua trình đường phân, lên men chu trình Crep A B C D Câu 20: Khi nói khơng bào tiêu hóa, phát biểu sau đúng? I Tiết enzim tiêu hóa thức ăn II Chứa thức ăn III Liên kết với lizoxom để phân giải thức ăn IV khả hòa hợp với màng tế bào, A B C Câu 21: Dựa đồ thị biến động huyết áp hệ mạch người trưởng thành bình thường, phát biểu đúng? I Ở người trường thành bình thường huyết áp tâm thu khoảng 110 - 120 mmHg Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết D II Ở người trưởng thành bình thường huyết áp tâm trương khoảng 70 - 80 mmHg III Huyêt áp lớn động mạch, nhỏ mao mạch IV Càng xa tim huyết áp dao động (tăng, giảm) tuần hồn V Huyết áp lớn đo động mạch chủ, lúc tâm thất co A B C D Câu 22: : Khi nói đến đặc điểm bề mặt trao đổi khí lồi, phát biểu đúng? I Mỏng ln ẩm ướt II Diện tích tiếp xúc với khơng khí lớn III nhiều mao mạch IV quan chứa khí A B C D Câu 23: Dưa hình vẽ thí nghiệm minh họa hơ hấp thực vật, phát biểu sau đúng? I Khí hút phía bên phải thí nghiệm khí giàu CO2 II Sau thí nghiệm, ống nghiệm bên phải nước vôi đục hạt hơ hấp thải CO2 III Dòng khí bên trái cung cấp vào bình chứa hạt nẩy mầm nhiều CO2 IV Khí hút bên phài bình chứa hạt khí giàu CO2 mà nghèo O2 A B Câu 24: Một thể kiểu gen C D ABC Biết hai điểm trao đổi chéo khơng đồng thời xảy abc Khơng phát sinh đột biến, theo lí thuyết, số loại giao tử A loại B loại C loại D loại Câu 25: thể F1 chứa hai cặp gen dị hợp tạo loại giao tử tỷ lệ nhau; biết khơng đột biến xảy ra, khả sống loại giao tử Quy luật di truyền chi phối di truyền cặp trên? Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết A Tác động gen khơng alen quy luật hốn vị gen với tần số 50% B Phân ly độc lập quy luật tác động gen không alen C Phân ly độc lập quy luật hoán vị gen D Phân ly độc lập, quy luật tác động gen không alen quy luật hoán vị gen với tần số 50% Câu 26: Trong quang hợp, nói vai trò lượng ánh sáng mặt trời, phát biểu sau đúng? I Kích thích điện tử diệp lục khỏi quĩ đạo II Quang phân li H O cho điện từ thay điện tử diệp lục bị III Quang phân li H O giải phóng O2 IV Thực trình khử CO2 A B C D Câu 27: Khi nói đến chế di truyền phân tử, phát biểu sau đúng? I Q trình phiên mã virút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực II Quá trình dịch mã sinh vật nhân thực III Ở sinh vật nhân sơ gen quy định tổng hợp nhiều loại chuỗi polipeptit khác IV Trong trình ngun phân nhân đơi ADN diễn vào pha S kì trung gian A B C D Câu 28: : Khi nói đến điểm khác ADN tế bào nhân sơ ADN nhân tế bào nhân thực, phát biểu sau đúng? I ADN tế bào nhân sơ dạng vòng ADN nhân tế bào nhân thực khơng dạng vòng II Các bazơ nitơ hai mạch ADN nhân tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung bazơ nitơ ADN tế bào nhân sơ không liên kết theo nguyên tắc bổ sung III ADN tể bào nhân sơ chuỗi polinucleotit ADN nhân tế bào nhân thực gồm hai chuỗi polinucleotit IV Đơn phân ADN nhân tế bào nhân thực A, T, G, X đơn phân ADN tế bào nhân sơ A, U, G, X A B C D Câu 29: Khi nói đến phiên mã dịch mã, phát biểu sau đúng? Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết I Trong trình dịch mã, thường thời điểm, mARN thường số riboxom hoạt động gọi polixom II Trong trình dịch mã, nguyên tắc bổ sung codon anticodon thể toàn nucleotit mARN III Trong trình dịch mã, riboxom dịch chuyển mARN theo chiều 3’ → 5’ IV Điểm giống chế trình phiên mã dịch mã dựa nguyên tắc bổ sung V Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực, diễn mạch mã gốc gen A B C D Câu 30: Hoa anh thảo màu đỏ trội hoàn toàn so với hoa màu trắng Kiểu gen AA, Aa điều kiện 35°C cho hoa trắng, điều kiện 20°C cho hoa đỏ; kiểu gen aa điều kiện mơi trường cho hoa trắng Khi đem hoa màu đỏ chủng lai với hoa trắng chủng F1 sau dó cho F1 tự thụ phấn F2 , đem F2 trồng 35°C tỉ lệ phân li kiểu hình là: A đỏ : trắng B 100% hồng C 100% trắng D 100% đỏ Câu 31: Các trình xảy tế bào nhân chuẩn: 1- phiên mã; - gắn riboxom vào mARN; - cắt intron khỏi ARN ; - gắn ARN polimeraza vào ADN; - chuỗi polipeptit cuộn xoắn lại; - metionin bị cắt khỏi chuỗi polipeptit Trình tự là: A 1-3-2-5-4-6 B 4-1-2-6-3-5 C 4-1-3-6-5-2 D 4-1-3-2-6-5 Câu 32: Khi nói đến chế di truyền phân tử, phát biểu sau đúng? I thể bình thường gen tiền ung thư gen không phiên mã nên thể không bị bệnh ung thư Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư thể bị bệnh Gen tiền ung thư bị đột biến vùng điều hoà II Sản phẩm gen phân tử ARN hay chuỗi polipeptit III Khả tự chép xác đặc tính đảm bảo sinh giống với cha mẹ chúng IV Người cơng bố mơ hình cấu trúc khơng gian cùa ADN Oatxơn Cric A B C D Câu 33: Lai cà chua thân cao, đỏ với thân cao, đỏ F1 thu nhiều loại kiểu hình, cà chua thân thấp, vàng chiếm tỷ lệ 1% Cho biết gen quy định tỉnh Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn gen nằm NST thường Đặc điểm di truyền tính trạng P là: A Hoán vị gen bên f = 4% hoán vị gen bên f = 20% B Hoán vị gen bên f = 2% hoán vị gen bên f = 10% C Mỗi gen quy định tính trạng phân ly độc lập với D Hoán vị hai bên với bên f = 40% bên f = 20% Câu 34: Ở lồi động vật lai hai dòng chủng mắt đỏ với đực mắt trắng thu F1 tồn mắt đỏ Lai phân tích đực F1 hệ thu tỷ lệ kiểu hình 75% mắt trắng : 25% mắt đỏ Con mắt đỏ xuất Đặc điểm di truyền tính trạng là: A Tính trạng cặp gen quy định liên kết với giới tính B Tính trạng cặp gen tương tác liên kết với giới tính C Tính trạng hai cặp gen quy định hốn vị gen D Tính trạng cặp gen quy định nằm NST thường Câu 35: Ở người, alen m quy định bệnh mù màu (đỏ lục), alen trội tương ứng M quy định mắt nhìn màu bình thường, gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng không tương đồng với nhiễm sắc thể giới tính Y Alen a quy định bệnh bạch tạng, alen trội tương ứng A quy định da bình thường, gen nằm nhiễm sắc thể thường Trong trường hợp khơng đột biển xảy ra, theo lý thuyết, cặp vợ chồng kiểu gen sau sinh mắc hai bệnh trên? A AaX M X m X AAX m Y B AaX M X M X AAX mY C AaX m X m X AaX M Y D AaX m X m X AAX M Y Câu 36: Ở loài thực vật cho Pt / c : ABD abd X tạo F1 cho F1 tự thụ phấn Biết ABD abd không phát sinh đột biến mới, theo lý thuyết, số kiểu gen tối đa F2 là: A 64 B 27 C 36 D 40 Câu 37: Khi cho lai cà chua chủng thân cao (A), hoa đỏ (B), tròn (D) với thân thấp (a), hoa vàng (b), bầu dục (d) F1 Cho lai phân tích F1 thu Fa với số lượng sau: 240 thân cao, hoa đỏ, tròn, 240 thân thấp, hoa vàng, bầu dục, 60 thân cao, hoa đỏ, bầu dục, 60 thân thấp, hoa vàng, tròn, 40 thân cao, hoa vàng, bầu dục, 40 thân thấp, hoa đỏ, tròn, 10 thân thấp, hoa đỏ, bầu dục, 10 thân cao, hoa vàng, tròn Quy luật di truyền chi phối tính trạng là: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết A Phân li độc lập liên kết gen B Gen A, a phân li độc lập với gen B, b; D, d liên kết khơng hồn tồn với tần số f = 20% C Hoán vị gen với tần số A/B = 20%, B/D = 14,2% D Hoán vị gen với tần số A/B = 20%, B/D = 12,5% Câu 38: Trong quần thể chuột cân di truyền màu lơng 60% đực kiểu hình lơng xám Biết gen B quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen b quy định lơng đen, liên kêt với NST giới tính X, khơng alen Y Các cá thể giao phối ngẫu nhiên kiểu giao phối kiểu gen hay xảy A XBXb XBY B XBXb XbY C XbXb XbY D XBXB XBY Câu 39: Một phân tử ADN nhân sơ tổng số nucleotit 10 cặp nucleotit, tỷ lệ A:G = 3:2 Cho phát biểu sau đây: I Phân tử ADN 3.105 cặp nucleotit loại A-T II Phân tử ADN 2.106 liên kết cộng hóa trị đường acid III Phân tử ADN tỷ lệ nucleotit loại X 20% IV Nếu phân tử ADN tái lần liên tiếp số nucleotit loại G môi trường cung cấp 1,4.106 cặp nucleotit A B C D Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Trong người thuộc phả hệ trên, người chưa thể xác định xác kiểu gen chưa đủ thơng tin là: A 17 20 B 13 C 15 16 Câu 1: Đáp án C Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết D Nguyễn Quang Hải (tiền vệ) vận động nhiều nhiều so với thủ mơn Bùi Tiến Dũng, nên nhịp tim huyết áp trung bình 120 phút thi đấu cao Câu 2: Đáp án D Vùng trình tự nucleotit nằm đầu 5' (= vùng kết thúc) mạch mã gốc gen chức năng: A Mang tín hiệu mở đầu q trình phiên mã → vùng điều hòa B Mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C Mang tín hiệu mở đầu q trình dịch mã D Mang tín hiệu kết thúc trình phiên mã = vùng kết thúc Câu 3: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 6: Đáp án D A → sai Số lượng cá thể quần thể ít, hội gặp cá thể đực tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng (Khả gặp đực thấp, giảm tỉ lệ sinh sản → số lượng giảm nhanh nguy diệt vong) B → sai Mật độ cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho cạnh tranh loài diễn khốc liệt (Mật độ giảm → hỗ trợ loài thấp), C → sai Sự cạnh tranh nơi cá thể giảm nên số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng D → Sự hỗ trợ cá thể quần thể khả chống chọi với thay đổi cùa môi trường quần thể giảm => nên quần thể nguy diệt vong Câu 7: Đáp án A Quần thể gồm đặc trưng sau: + Tỉ lệ giới tính + Nhóm tuổi + Sự phân bố cá thể quần thể + Kích thước quần thể + Mật độ quần thể + Kiểu tăng trưởng kích thước Câu 8: Đáp án A → Mức độ sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm → tăng kích thước B → sai Mức độ sinh sản mức độ tử vong → kích thước ổn định Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 10 C → sai Các cá thể quần thể không sinh sản mức độ tử vong tăng → kích thước giảm mạnh D → sai Mức độ sinh sản giảm, mức độ tử vong tăng → kích thước giảm Câu 9: Đáp án D Loài ưu thế: lồi (có thể nhiều lồi) đóng vai trò quan trọng QX số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động chúng mạnh Quyết định chiều hướng phát triển QX Câu 10Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 13: Đáp án C Quan hệ hỗ trợ: cộng sinh, hợp tác, hội sinh Quan hệ đối kháng: kí sinh - vật chủ, ức chế - cảm nhiễm, vật ăn thịt - mồi, cạnh tranh khác loài (1) Sán gan sống gan bò → quan hệ kí sinh - vật chủ (2) Ong hút mật hoa → quan hệ cộng sinh (3) Tào giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm → quan hệ ức chế - cảm nhiễm (4) Trùng roi sống ruột mối → quan hệ cộng sinh Câu 14: Đáp án D Theo giả thuyết: A quy định mắt đen >> a quy định mắt xanh Để sinh đứa mắt đen (A-), đứa mắt xanh (aa) bố, mẹ? A → sai Vì mẹ mắt đen ( AA) X bố mắt xanh (aa) → 100% mắt đen (A-) B → sai Vì mẹ mắt đen (AA) X bổ mắt đen (AA) → 100% mắt đen (A-) C → sai Vì mẹ mắt đen ( Aa) X bố mắt đen (AA) → 100% mắt đen (A-) D → Mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt đen (Aa) → sinh khả mắt đen (3/4A-) mắt xanh (1/4 aa) Câu 15: Đáp án C Là trình biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen quần thể gốc hình thành quần thể đến hình thành lồi Tiến hóa diễn phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn thể nghiên cứu thực nghiệm Như I, II, IV → III → sai Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp => tiến hóa lớn Câu 16: Đáp án C Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 11 Theo giả thuyết: P: A (bình thường) » a (bạch tạng) /gen NST thường ♂ Aa x ♀ Aa → con: 3/4 A- : 1/4 aa Vậy khả vợ, chồng sinh đứa trai bị bệnh (♂ aa) đứa gái 1 1 1 1 3 bình thường (♀A-): =  ÷  ÷ C21 = / 32 2 4 2 4 Câu 17: Đáp án A Theo giả thuyết: A quy định thân cao » a quy định thân thấp, B quy định tròn » b quy định bầu dục Các gen liên kết hồn tồn Ab Ab X → F1 tỷ lệ kiểu gen =1:2:1; ti lệ kiểu hình: 1:2:1 aB aB Ab Ab X → F1 tỷ lệ kiểu gen = : : : 1; ti lệ kiểu hình: 1:2:1 aB ab AB Ab X → F1 tỳ lệ kiểu gen = : : : ; tỉ lệ kiểu hình: 1:2:1 ab aB AB Ab X → F1 tỷ lệ kiểu gen = : : : 1; tỉ lệ kiểu hình: 1:2:1 ab ab Vậy: A (phép lai A tỷ lệ phân ly kiểu gen lẫn kiểu hình : : mà giả thuyết cho tỷ lệ phân ly : : Câu 18: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 23: Đáp án B Theo thí nghiệm phía bên phải gắn bơm hút nên dòng khí từ trái qua ống nghiệm bình chứa hạt - Khi cung cấp vào bình giàu oxi mà khơng CO2 (vì bị giữ lại ống nghiệm chứa dịch hấp thụ CO2 ) - Tại bình chứa hạt, hạt hấp thụ O2 để hô hấp (hạt nảy mầm hô hấp mạnh) thải CO2 - Khi khỏi bình chứa hạt đến ống nghiệm bên phải khí giàu CO2 (do hơ hấp tạo ra) nghèo oxi, qua nước vôi làm nước vôi đục I, III → sai II, IV → Chọn B Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 12 Câu 24: Đáp án C ABC liên kết hoàn toàn → cho tối đa loại giao tử abc ABC liên kết khơng hồn tồn ( trao đổi chéo chỗ) → cho tối đa loại giao tử abc ABC liên kết khơng hồn tồn ( trao đổi chéo chỗ khơng đồng thời) → cho tối đa abc loại giao tử ABC liên kết khơng hồn tồn ( trao đổi chéo chỗ đồng thời) → cho tối đa loại abc giao tử Câu 25: Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 27: Đáp án A Nhận định phát biếu (1) → Vì sinh vật q trình tái bản, phiên mã, dịch mã (2 ) → sai Quá trình dịch mã sinh vật nhân thực (mọi sv dịch mã tổng hợp polipeptit) (3) → sai Ở sinh vật nhân sơ gen quy định tổng hợp nhiều loại-chuỗi polipeptit khác (chỉ cho nhân chuẩn Vì gen nhân chuẩn phân mảnh, từ gen → loại mARN so khai sau cắt intron → nhiều loại mARN truong → nhiều loại polipeptit) (4) → Sự nhân đôi ADN diễn pha S kỳ trung gian; phiên mã diễn pha G1 kì trung gian phân bào (ở nhân chuẩn) Câu 28: Đáp án A Nhận định ADN nhân sơ nhân chuẩn: A → ADN tế bào nhân sơ dạng vòng ADN nhân tế bào nhân thực khơng dạng vòng B → sai Các bazơ nitơ hai mạch ADN nhân tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung bazơ nitơ ADN tế bào nhân sơ không liên-kết theo nguyên tắc bổ sung, (tất mạch gọi mạch kép liên kết bổ sung cả) C → sai ADN tế bào nhân sơ chuỗi polinucleotit ADN nhân tế bào nhân thực gồm hai chuỗi polinucleotit (tất chuỗi polinucleotit hay mạch) Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 13 D → sai Đơn phân ADN nhân tế bào nhân thực A, T, G, X đơn phân ADN tế bào nhân sơ A, U, G, X (đã ADN đơn phân A, T, G, X dù nhóm sinh vật nào) Câu 29: Đáp án B Nhận định phát biểu: (1) → Trong trình dịch mã, thường thời điểm, mARN thường số riboxom hoạt động gọi polixom (thường từ 5-20 rihoxom dịch mã) (2) → sai Trong trình dịch mã, nguyên tắc bổ sung codon anticodon thể toàn nucleotit mARN (codon kết thúc mARN không mã hóa acid amin nên khơng đổi mã tARN) (3) → sai Trong trình dịch mã, riboxom dịch chuyển mARN theo chiều 3' → 5’ (chiều 5’ → 3') (4) → Điểm giống chế trình phiên mã dịch mã dựa nguyên tắc bổ sung (5) → Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực, diễn mạch mã gốc gen (tái diễn mạch) Câu 30: Đáp án C Theo giả thiết: Kiếu gen AA Aa aa t° môi trường 20°c Đỏ Đỏ Trắng t° môi trường 35°c Trắng Trắng Trắng pt / c : AA X aa → F1 :100%Aa → F2 : 1AA : 2Aa :1aa Nếu đem F2 (1AA : 2Aa :1aa) Trồng nhiệt độ 35°c tất cho hoa trắng Câu 31: Đáp án D Giái thích theo trật tự sau: - gắn ARN polimeraza vào ADN để phiên mã → 1- phiên mã tạo mARN (đây mARN sơ khai) → - cắt intron khỏi ARN sơ khai để tạo mARN trưởng thành → - gắn riboxom vào mARN để dịch mã tổng hợp polipeptit → - metionin bị cắt khỏi chuỗi pôlypeptit → - chuỗi polipeptit cuộn xoắn lại để hình thành cấu trúc bậc cao ⇒ D Câu 32: Đáp án D Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 14 I → thể bình thường gen tiền ung thư gen không phiên mã nên thể không bị bệnh ung thư Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư tạo nhiều sản phẩm mà khơng kiểm sốt → tạo khối u → thể bị bệnh Gen tiền ung thư bị đột biến vùng điều hoà II → Sản phẩm gen phân tử ARN hay chuỗi polipeptit III → Nhờ khả tự chép xác (nhờ nguyên tắc bổ sung bán bảo toàn) mà sinh giống với cha mẹ chúng VI → Người cơng bố mơ hình cấu trúc không gian ADN Oatxơn Cric Câu 33Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Câu 35: Đáp án C Theo giả thiết: M (nhìn bình thường = BT) > m (mù màu) gen NST X A (da bình thường) » a (da bạch tạng) gen NST thường => cặp gen/2 cặp NST Phép lai mà khả sinh mắc bệnh (aaXmXm hay aaXmY) + Gen I: Cả bố lẫn mẹ phải cho giao tử mang alen a + Gen II: Ít mẹ phải cho giao tử mang alen xm Vậy: C AaXmXm X AaXMY → Cách khác A AaXMXm x AAXnlY → F1 : aamm = 0.1/2 = => sai B AaXMXM x AAXmY → F1 : aamm = 0.0 => sai C AaXmXm x AaXMY → F1 : aamm = 1/4.1/2 => D AaXmXm x AAXmY → F1 : aamm = 0.1/2 = => sai ** Số kiểu gen tối đa cùa gen ( n1 = (A, a) NST thường, n2 =2 (M, m) ( )( ) 2 NST X)= Cn1 +1 Cn2 +1 + n2 = 15 Câu 36: Đáp án C Ta thấy: gen thứ alen (A a) → n1 = gen thứ alen (13, b) → n2 = gen thứ alen (D, d) → n3 = gen nằm cặp NST thường (vì giả thiết cho sẵn kiểu gen) lôcut xác định Nên số kiểu gen tối đa = Cn1 n2 n3 +1 = 36 Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 15 Câu 37: Đáp án C Theo giả thiết: thân cao (A), hoa dỏ (B), tròn (D) với thân thấp (a), hoa vàng (b), bầu dục (d) Pt / c: (AA BB, DD) X (aa, bb, dd) → F1 : Aa, Bb, Dd F1 x lặn: (Aa, Bb, Dd) X (aa, bb, dd) → Fa : 240 thân cao, hoa đỏ, tròn 240 thân thấp, hoa vàng, quà bâu dục 60 thân cao, hoa đỏ, bầu dục 60 thân thấp, hoa vàng, tròn 40 thân cao, hoa vàng, quà bầu dục 40 thân thấp, hoa đỏ, tròn 10 thân thấp, hoa đỏ, bầu dục 10 thân cao, hoa vàng, tròn → GF1 : ABD = abd ≈ 0,343 (giao tử liên kết) Abd = abD ≈ 0,086 → f D / d = 0,086.2 + f k = 0,2 Abd = aBD ≈ 0,057 → f A/ a = 0,057.2 + f k = 0,142 aBd =AbD ≈ 0,014 (giao tử hoán vị kép) → f k = 0,028 => kiểu gen F1 : ABD f AB = 0, 2; f BD = 0,142 abd Vậy: A → sai Phân li độc lập liên kết gen B → sai Gen Aa phân li độc lập BD liên kết khơng hồn toàn với tần số f = 20% C → Hoán vị gen với tần số A/B = 20%, B/D = 14,2% D Hoán vị gen với tần số A/B = 20%, B/D = 12,5% Câu 38: Đáp án A Theo giả thiết: B quy định lông xám » b quy định lơng đen/ NST giới tính X Gọi p, q tần số alen X B , X b ( p + q = 1) B B B b b b + Phần Pcan bang di truyen = p X X + pqX X + q X X = B b + Phần đực Pcan bang di truyen = pX Y + qX Y = Theo giả thiết: 60% X B Y → p ( X B ) = 0, 6; q ( X b ) = 0, Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 16 Câu 40: Đáp án A Dựa sơ đồ phả hệ: 12, 13: (bệnh) mà sinh 18: (Bình thường) ⇒ A (bệnh) > a (bình thường = BT) 12 bệnh (A-) mà sinh gái 18 kiểu hình lặn (aa) ⇒ gen phải NST thường + l: aa x 2: A → 7: aa ⇒ 2: Aa 4, 6: Aa + 4: Aa X 3: aa → 9, 11: aa; 10, 12 : Aa + 12: Aa X 13: A → 18, 19: (aa) ⇒ 13.Aa 17, 20 (A- = 1/3AA : 2/3Aa) + 7, 8: aa → 14, 15, 16: aa Chú ý: + Nếu bố (XY) mang tính trạng trội → thấy gái (XX) lặn khác bố ⇒ gen NST thường + Nếu mẹ (XX) mang tính trạng lặn → trai (XY) trội khác mẹ ⇒ Gen NST thường Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 17 ... bị hại thu c A Quan hệ hội sinh B Quan hệ kí sinh C Quan hệ cộng sinh D Quan hệ cạnh tranh Câu 12: Các ví dụ sau thu c chế cách li sau hợp tử? Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết... sung codon anticodon thể toàn nucleotit mARN (codon kết thúc mARN khơng mã hóa acid amin nên khơng có đổi mã tARN) (3) → sai Trong trình dịch mã, riboxom dịch chuyển mARN theo chi u 3' → 5’ (chi u... Y + qX Y = Theo giả thi t: 60% X B Y → p ( X B ) = 0, 6; q ( X b ) = 0, Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết Truy cập http://tailieugiangday.com – để xem chi tiết 16 Câu 40:
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTGv tran thanh thao file word co loi giai chi tiet , De thi thu THPTGv tran thanh thao file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay