giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tín dụng hộ sản xuất ở ngân hàng Agribank Việt Nám, chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An

152 72 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - ĐẶNG ĐÌNH NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -ooo - ĐẶNG ĐÌNH NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Việt Hà Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Học viên cam đoan rằng, luận văn này: - Các số liệu, thơng tin trích dẫn theo quy định - Các số liệu sử dụng trung thực, có - Lập luận, phân tích, đánh giá, kiến nghị đưa dựa quan điểm nghiên cứu tác giả - Luận văn không trùng lặp cơng trình cơng bố TÁC GIẢ Đặng Đình Nam i LỜI CẢM ƠN Trong trình theo học chương trình cao học quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thời gian nghiên cứu, hoàn thiện luận văn ngày hôm kết trình học tập với say mê dày cơng nghiên cứu thân Nhưng để tơi có kết nhờ giảng dạy, bảo nhiệt tình thầy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ủng hộ đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu,Viện Đào sau Đại học, giảng viên Viện kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ khóa học q trình thực luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Trần Việt Hà người tận tình hướng dẫn tơi q trình hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo bạn đồng nghiệp NHNo&PTNT CN Diễn Châu nơi tơi cơng tác để hồn thành tốt luận văn Và thời gian học tập thời gian làm luận văn, nhận cộng tác chân thành học viên học xin gửi lời cám ơn tới bạn cộng tác giúp đỡ thời gian qua Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ủng hộ tơi suốt thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn! Nghệ An, tháng năm 2017 Tác giả Đặng Đình Nam ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI CẢM ƠN ii vi MỤC LỤC iii vi LỜI CẢM ƠN ii iii vii MỤC LỤC iii iii vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii vii CHƯƠNG 38 iii vii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii vii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv vii CHƯƠNG 38 viii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 viii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 viii LỜI CẢM ƠN ii x MỤC LỤC iii x LỜI CẢM ƠN ii iii x MỤC LỤC iii iii x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii x CHƯƠNG 38 iii x THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii x NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv x LỜI CẢM ƠN ii iv x MỤC LỤC iii iv x LỜI CẢM ƠN ii iii v x MỤC LỤC iii iii v x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii v x CHƯƠNG 38 iii v x THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii v x NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii v x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv v x CHƯƠNG 38 vi x THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 vi x NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT iii NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 vi x CHƯƠNG 38 x THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 x NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 x LỜI CẢM ƠN ii xi MỤC LỤC iii xi LỜI CẢM ƠN ii iii xi MỤC LỤC iii iii xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii xi CHƯƠNG 38 iii xi THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii xi NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv xi LỜI CẢM ƠN ii iv xi MỤC LỤC iii iv xi LỜI CẢM ƠN ii iii v xi MỤC LỤC iii iii v xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii v xi CHƯƠNG 38 iii v xi THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii v xi NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii v xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv v xi CHƯƠNG 38 vi xi THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 vi xi NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 vi xi LỜI CẢM ƠN ii viii xi MỤC LỤC iii viii xi LỜI CẢM ƠN ii iii viii xi MỤC LỤC iii iii viii xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii viii xi CHƯƠNG 38 iii viii xi THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii viii xi NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii viii xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv viii xi LỜI CẢM ƠN ii iv viii xi MỤC LỤC iii iv viii xi LỜI CẢM ƠN ii iii v viii xi iv MỤC LỤC iii iii v viii xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii v viii xi CHƯƠNG 38 iii v viii xi THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii v viii xi NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii v viii xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv v viii xii CHƯƠNG 38 vi viii xii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 vi viii xii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 vi viii xii CHƯƠNG 38 viii xii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 viii xii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 viii xii CHƯƠNG 38 xiii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 xiii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 xiii CHƯƠNG 38 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu BIDV CBTD CIC 10 11 12 Eximbank HSX NHNN NHNo&PTNT CN Diễn Châu NHNo&PTNT Việt Nam NHTM NQH Sacombank TCTD 13 VietinBank 14 VND 15 WTO Nguyên nghĩa Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng ( Credit Information Center) Ngân hàng xuất nhập Việt Nam Hộ sản xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông chi nhánh huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng thương mại Nợ hạn Ngân hàng kỹ thương Việt Nam Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Việt Nam Đồng Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii vi LỜI CẢM ƠN ii iii MỤC LỤC iii iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi iii LỜI CẢM ƠN ii vi iii MỤC LỤC iii vi iii LỜI CẢM ƠN ii iii vii iii MỤC LỤC iii iii vii iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii vii iii CHƯƠNG 38 iii vii iii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii vii iii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii vii iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv vii iii CHƯƠNG 38 viii iii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 viii iii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 viii iii LỜI CẢM ƠN ii x iii MỤC LỤC iii x iii LỜI CẢM ƠN ii iii x iii MỤC LỤC iii iii x iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii x iii CHƯƠNG 38 iii x iii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii x iii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii x iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv x iii LỜI CẢM ƠN ii iv x iii MỤC LỤC iii iv x iii LỜI CẢM ƠN ii iii v x iii MỤC LỤC iii iii v x iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii v x iii CHƯƠNG 38 iii v x iii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii v x iii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii v x iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv v x iii CHƯƠNG 38 vi x iii THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 vi x iii NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT vii NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 vi x iii CHƯƠNG 38 x iv THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 x iv NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 x iv LỜI CẢM ƠN ii xi iv MỤC LỤC iii xi iv LỜI CẢM ƠN ii iii xi iv MỤC LỤC iii iii xi iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii xi iv CHƯƠNG 38 iii xi iv THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii xi iv NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii xi iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv xi iv LỜI CẢM ƠN ii iv xi iv MỤC LỤC iii iv xi iv LỜI CẢM ƠN ii iii v xi iv MỤC LỤC iii iii v xi iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii v xi iv CHƯƠNG 38 iii v xi iv THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii v xi iv NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii v xi iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv v xi iv CHƯƠNG 38 vi xi iv THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 vi xi iv NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 vi xi iv LỜI CẢM ƠN ii viii xi iv MỤC LỤC iii viii xi iv LỜI CẢM ƠN ii iii viii xi iv MỤC LỤC iii iii viii xi iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv iii viii xi iv CHƯƠNG 38 iii viii xi iv THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI 38 iii viii xi iv NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 38 iii viii xi iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv viii xi iv viii Các khách hàng truyền thống có uy tín có quan hệ tín dụng với ngân hàng lực lượng khách hàng đóng vai trò quan trọng mà sách chiến lược ngân hàng nhằm phát triển tín dụng trước hết phải hướng đến lợi ích họ Việc thoả mãn tối đa nhu cầu vốn, đa dạng hố hình thức lĩnh vực tài trợ cho khách hàng truyền thống nội dung quan trọng chiến lược phát triển ngân hàng Đồng thời Khách hàng hữu kênh thơng tin quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm tín dụng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp khác có mối quan hệ quen biết làm ăn với họ - Ngân hàng cần nhấn mạnh quan điểm: nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ngân hàng phục vụ tốt khách hàng tại, ưu tiên nguồn vốn sách ưu đãi nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu đáng đối tượng khách hàng này, coi cở sở bền vững để phát triển hoạt động tín dụng - Ngân hàng phải gắn hoạt động với hoạt động khách hàng, thẩm định đầu tư kịp thời dự án có hiệu rõ ràng Xây dựng mạng lưới thông tin, xử lý thông tin từ phía khách hàng, thơng tin tài chính, lực quản lý, khả tốn thông tin khác liên quan đến khoản vay nhằm nắm bắt nhu cầu khách hàng - Đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho khách hàng thông qua việc lập tổ chuyên trách tư vấn giúp khách hàng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dự án khả thi, từ nâng cao hiệu hoạt động đồng thời góp phần giúp Khác hàng sử mục đích hiệu nguồn vốn vay - Tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu khách hàng, lắng nghe phản hồi khách hàng, từ xem xét triển khai biện pháp cải tổ thích hợp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu họ Và qua đó, khách hàng ngân hàng hiểu rõ hơn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với tín dụng ngân hàng thuận lợi - Quan tâm đến kiện khách hàng: Ngày thành lập, ngày truyền thống ngành, sinh nhật ban lãnh đạo Công ty, , tổ chức hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể thao, nhằm tăng thêm gắn kết Ngân hàng khách hàng 91 • Xây dựng chiến lược Marketing nhằm tìm kiếm khách hàng Ngồi việc giữ chân khách hàng truyền thống việc mở rộng, thu hút thêm khách hàng việc làm cần thiết ngân hàng, giúp ngân hàng mở rộng quy mô triển khai nhiều dịch vụ khác, nhiên mở rộng tín dụng phải đơi với nâng cao chất lượng tín dụng Cùng với việc có thêm nhiều khách hàng đồng nghĩa với việc lựa chọn khách hàng lành mạnh dễ dàng hơn, mức độ rủi ro từ phía khách hàng giảm Để thu hút khách hàng, chiến lược Marketing đồng cần thiết Thực tế cho thấy, số Ngân hàng khác có sách khuyếch trương, quảng cáo, tiếp xúc khách hàng mạnh mẽ, cơng tác lại chưa trọng đẩy mạnh mức NHNo&PTNT CN Diễn Châu Để khách hàng biết đến lựa chọn sản phẩm tín dụng mình, ngân hàng cần áp dụng biện pháp Marketing nhằm thu hút khách hàng Cụ thể sau: - Nhấn mạnh quan điểm: + Chủ động tìm kiếm tiếp cận khách hàng, khơng thể ngồi chờ khách hàng tìm đến với Ngân hàng + Nâng cao tinh thần trách nhiệm nhận thức đắn cán ngân hàng tầm quan trọng việc phát triển tín dụng vai trò việc chủ động tiếp cận với khách hàng nhằm giới thiệu ngân hàng Không cán tín dụng mà nhân viên ngân hàng cần tham gia tiếp cận trở thành người mang hình ảnh Ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam, Chi nhánh đến với khách hàng Việc quảng bá hình ảnh thiết lập quan hệ hoạt động cần tiến hành thường xuyên, lúc nơi Bất có dịp tiếp xúc với doanh nghiệp, khách hàng tham gia hội thảo chuyên đề, hoạt động xã hội, thông qua mối quan hệ khác,…cán ngân hàng cần ý đến hình ảnh phong cách cá nhân tạo thiện cảm tốt, đồng thời tranh thủ làm quen giới thiệu cho họ ngân hàng - Thực đa dạng hoá kênh tìm kiếm khách hàng Ngân hàng tìm kiếm khách hàng để phát triển tín dụng là: Các khách hàng thực mở tài khoản tiền gửi sử dụng dịch vụ khác ngân hàng nhiên chưa thiết lập 92 quan hệ tín dụng, đối tác truyền thống phát sinh giao dịch thường xun có uy tín cao giao dịch với khách hàng quan hệ tín dụng với Chi nhánh, đại lý phân phối khách hàng hữu, đơn vị công tác khách hàng cá nhân thiết lập quan hệ tín dụng chi nhánh ngược lại khách hàng cá nhân cơng tác đơn vị có quan hệ tín dụng Agribank, Trên sở thiết lập danh sách khách hàng từ nguồn thông tin nêu trên, cần cử cán tìm hiểu tình hình hoạt động doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu vốn kênh huy động vốn doanh nghiệp, đặc biệt quan hệ tín dụng mà doanh nghiệp có sách kèm theo, từ cán tín dụng tham mưu cho ban lãnh đạo hướng đầu tư phù hợp với doanh nghiệp có biện pháp marketing thích hợp nhằm thu hút doanh nghiệp - Tận dụng khai thác triệt để mối quan hệ có để phát triển tín dụng + Đặc biệt coi trọng hiệu ứng "vết dầu loang" Thông qua khách hàng mối quan hệ có tiếp cận thiết lập mối quan hệ với khách hàng đối tác kinh doanh, thân nhân, bạn bè họ + Xây dựng mối quan hệ với Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội quyền địa phương…nhằm nắm bắt cách nhanh chóng xác thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nhu cầu vốn, dịch vụ; từ chủ động lên kế hoạch tiếp cận cung ứng sản phẩm tín dụng cho phù hợp với nhu cầu khách hàng Đồng thời mối liên hệ với hiệp hội kênh chuyển tải thông tin Ngân hàng tới khách hàng, giúp khách hàng hiểu biết ngân hàng sản phẩm tín dụng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, tạo hình ảnh đẹp lòng tin khách hàng ngân hàng, làm ngân hàng trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng họ có nhu cầu vay vốn - Tổ chức việc quảng bá hình ảnh đưa thơng tin ngân hàng cách rộng rãi thị trường thông qua: + Tổ chức hội nghị khách hàng, qua thu thập thơng tin phản hồi từ phía khách hàng, lấy ý kiến khách hàng khó khăn họ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, từ có điều chỉnh cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng 93 + Tích cực đẩy mạnh hoạt động quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, tạp chí, internet… + Tham gia tích cực hoạt động xã hội địa bàn Gắn hình ảnh tên tuổi Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam vào hoạt động 3.2.5.4 Kết giải pháp Khi thực tốt chiến lược Marketing giúp cho NHNo&PTNT CN Diễn Châu nâng cao thương hiệu uy tín, tăng số lượng khách hàng tiền gửi lẫn tiền vay, có nhiều khách hàng tốt đủ điều kiện tài muốn vay vốn với ngân hàng giúp nâng cao chất lượng tín dụng Đồng thời giúp chi nhánh triển khai thêm nhiều sản phẩm dịch vụ khác giúp tăng doanh thu dịch vụ 3.2.6 Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng, để sàng lọc lựa chọn khách hàng trình cấp tín dụng 3.2.6.1 Cơ sở hình thành giải pháp Trong hoạt động ngân hàng thơng tin có vai trò quan trọng đặc biệt lĩnh vực tín dụng ( thơng tin giúp NHTM tìm kiếm mở rộng khách hàng, giúp thẩm định nhanh chóng, giúp xử lý nợ tài sản dễ dàng ).Việc bước xây dựng hệ thống tín dụng nhằm đảm bảo tính kịp thời đa dạng nguồn thơng tin việc làm hữu ích cho q trình phát triển triển khai hoạt động tín dụng Tại địa bàn hoạt động NHNo&PTNT CN Diễn Châu địa bàn nơng thơn nên cơng tác tín dụng việc thu thập thông tin khách hàng, nghành nghề, tài sản bảo đảm gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến kết cơng tác thẩm định nói riêng làm giảm chất lượng tín dụng nói chung Vì chi nhánh cần xây dựng cho hệ thống thông tin để vận dụng vào hoạt động kinh doanh đặc biệt lĩnh vực tín dụng 3.2.6.2 Mục tiêu nội dung giải pháp Trong thời gian tới, Chi nhánh nên xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng cho thân mình, tập trung vào: - Thực lưu trữ văn liên quan đến hoạt động tín dụng (các văn pháp lý, quy trình, quy chế, sách, sản phẩm tín dụng, ) cách có hệ thống, tập trung, phân loại xếp khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu làm tài liệu tham khảo tham chiếu cho cán trình thực cơng việc 94 Danh mục hồ sơ nêu cần đuợc theo dõi cán chuyên trách đảm bảo tính cập nhật - Xây dựng phần mềm quản lý Khách hàng nhằm lưu trữ thông tin khách hàng đối tác liên quan tập trung vào nội dung: + Thơng tin tổng hợp tình hình kinh tế địa phương như: Diện tích, dân số, lao động, nghành nghề, số hộ, cán công nhân viên chức, cấu lao động, số lao động đào tạo nghề, số lao động làm việc nước ngồi để từ định hướng kế hoạc phát triển tín dụng + Thông tin tổng hợp khách hàng thực khai báo thông tin bao gồm: Lĩnh vực hoạt động, thời gian hoạt động, phương thức kinh doanh, quy mơ doanh thu, tình hình tài chính, tình hình quan hệ tổ chức tin dụng Ngân hàng ngân hàng Nông Nghiệp, tài sản đảm bảo, vấn đề cần lưu ý tài trợ (nếu có) + Báo cáo tài chính, thơng tin CIC Thơng báo phê duyệt cấp tín dụng khách hàng + Thông tin đối tác truyền thống, phát sinh giao dịch thường xuyên với khách hàng đối tác có lịch sử quan hệ xấu, thất tín, khơng thực cam kết Hợp đồng cam kết khác, không thực giao hàng, có dấu hiệu chây ỳ việc thực nghĩa vụ trả nợ, đối tác phát sinh khoản phải thu khó đòi (đặc biệt phương án Chi nhánh tài trợ) làm sở liệu chung nhằm cảnh báo rủi ro cho việc thực tài trợ cho phương án liên quan đến đối tác nêu - Xây dựng kênh tương tác phận xây dựng forum chung, ổ chia sẻ thông tin chung các máy tính bảo mật, nhằm cung cấp thơng tin kịp thời phận cá nhân toàn chi nhánh - Phát hành tin nội cập nhật thơng tin hoạt động tín dụng, cập nhật sách, văn đạo liên quan đến hoạt động tín dụng hay thông tin cảnh bảo rủi ro khách hàng phương thức tài trợ đặc thù - Thành lập ban chuyên trách việc phối hợp với quan Hội sở, ban lãnh đạo chi nhánh tổ chức khác việc thu thập, phân tích đánh giá 95 thơng tin nhằm phổ biến kịp thời cho cán toàn Chi nhánh 3.2.6.3 Kết giải pháp Trong cơng tác tín dụng có hệ thống thơng tin đầy đủ giúp cho CBTD thực thẩm định có nhiều sở để đánh giá khoản vay hơn, giúp rút ngắn thời gian giải hồ sơ Trong công tác xử lý nợ, có đầy đủ thơng tin giúp chi nhánh bám sát tình hình khoản vay tìm nhiều nguồn thu nợ từ khách hàng vay vốn 3.2.7 Tăng cường phối hợp NHNo&PTNT CN Diễn Châu với cấp quyền địa phương 3.2.7.1 Cơ sở hình thành giải pháp Các cấp uỷ quyền địa phương có vai trò quan trọng đầu tư tín dụng hộ sản xuất Xét mối quan hệ hộ sản xuất Việt Nam quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển kinh tế, đời sống xã hội như: quyền giúp truyền tải, hỗ trợ thực sách kinh tế nhà nước, quyền đại diện quản lý tất mặt theo quy định pháp luật Với hoạt động NHTM thực tế cho thấy ngân hàng trì tốt mối quan hệ với cấp quyền địa phương quy mơ cho vay ngày mở rộng, chất lượng cho vay nâng cao NHNo&PTNT CN Diễn Châu hoạt động địa bàn nông thôn nơi mà người vay có quan hệ mật thiết với quyền địa phương có mối quan hệ tốt với quyền địa phương giúp cho chi nhánh khơng mở rộng quy mơ mà việc xử lý nợ có rủi ro 3.2.7.2 Mục tiêu giải pháp Khi thực tăng cường phối hợp với quyền địa phương CBTD đầu mối có quan hệ gần gũi để thực phối hợp Việc thực phải đồng bộ, quán triệt tất 39 xã phòng giao dịch, có gắn kết mật thiết từ quyền cấp từ huyện xuống tận thơn xóm 3.2.7.3 Nội dung giải pháp Nhận thức rõ điều này, năm qua NHNo&PTNT CN Diễn Châu tranh thủ giúp đỡ huyện uỷ, UBND huyện, ban lãnh đạo xã, quan 96 ban ngành đoàn thể cấp Phải thường xuyên bám sát chương trình phát triển kinh tế địa phương, phối hợp với cấp quyền địa phương cung cấp tín dụng cho chương trình phát triển kinh tế đủ điều kiện Ngoài phải tăng cường tranh thủ ủng hộ quyền địa phương thành lập tổ vay vốn, tạo chế minh bạch có chế chi trả hoa hồng hợp lý để khuyến khích phát triển 3.2.7.4 Kết thực Tăng cường phối hợp giúp cho chi nhánh nắm bắt nhiều thông tin tình hình địa phương khách hàng vay, giúp chi nhánh mở rộng quy mơ tín dụng hơn, tạo thuận lợi công tác xử lý nợ hạn,nợ xấu có phát sinh 3.3 Một số điều kiện thực 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Quốc hội cần ban hành chỉnh sửa luật kinh tế theo thông lệ quốc tế, có tầm bao quát rộng để áp dụng lâu dài Cụ thể là: chỉnh sửa luật tổ chức tín dụng cho phù hợp với phát triển Ngân hàng thời đại Đồng thời sửa đổi luật liên quan đến Luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật phá sản tạo hành lang pháp lý đồng cho hoạt động ngân hàng an toàn phù hợp với xu hội nhập kinh tế Chính phủ cần hồn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo, việc xử lý tài sản đảm bảo nợ xấu cần thực nhanh chóng, việc xử lý nhanh giúp ngân hàng giảm chi phí vốn, thu hồi nợ xấu, góp phần đưa nguồn vốn trởi lại kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh Tuy nhiên phủ quốc hội có nhiều văn bản,biện pháo nhằm giúp đỡ hệ thống NHTM việc xử lý tài sản thu hồi nợ xấu việc xử lý tài sản gặp nhiều khó khăn nhiều chi phí thời gian Để việc xử lý thu hồi nợ nhanh giảm thiểu chi phí giao dịch cho ngân hàng, phủ cần hồn thiện quy trình xử lý TSĐB từ khâu đấu giá, thủ tục tố tụng đến khâu thi hành án, rút ngắn thời gian giải hồ sơ khuyến khích giao dịch thoả thuận luật nhằm giúp ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ từ TSĐB 97 Ngoài chủ phủ : - Đẩy mạnh công tác thông tin cho nhà đầu tư - Cần có chiến lược phát triển tồn diện ngành kinh tế, đặc biệt cho nông nghiệp nông thôn, phải định hướng cho nông nghiệp nông thôn cách bền vững - Hồn thiện chế vận hành sách tiền tệ quốc gia - Cần có biện pháp để giữ ổn định tình hình trị , kinh tế, tạo môi trường tốt cho ngân hàng hoạt động, cạnh tranh lành mạnh 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt nam - Ban hành văn hướng dẫn chi tiết ban hành lộ trình khả thi cho việc thực thi sách Ngân hàng nhà nước hoạt động ngân hàng - Tạo hành làng pháp lý thường xun xem xét, đạo, rà sốt, kiểm tra tồn diện tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng nước để sớm có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh Tổ chức tín dụng đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu - Hoàn thành quy định đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh tín dụng, nhằm đảm bảo khả chống đỡ trước rủi ro, đặc biệt quy định liên quan đến việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng - Đối với quy định điều kiện vay vốn, cần nên nới lỏng tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại phát huy hiệu sử dụng vốn - Trong điều kiện tình hình tài diễn biến phức tạp gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động nói chung hoạt động cho vay nói riêng ngân hàng thương mại, NHNN nên có biện pháp điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường giảm bớt khó khăn cho NHTM - Tăng cuờng hiệu hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) + Nâng cao tính xác cập nhật thơng tin tín dụng + CIC nên tiếp tục nghiên cứu thêm vấn đề khác ngồi tài liên quan đến doanh nghiệp thương hiệu, số năm hoạt động, lực quản lý, để hoàn thiện bảng xếp hạng doanh nghiệp + Xây dựng bảng điểm cho doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiêp tư nhân 98 + Tổng hợp nghiên cứu ngành, phân tích tình hình kinh tế xã hội, gợi ý chiến lược tín dụng sơ sở Tổ chức tín dụn tham khảo để phục vụ cho định chiến lược tín dụng + CIC có điều kiện thuận lợi Tổ chức tín dụng có hệ thống liệu cơng nghệ thơng tin phục vụ cho q trình thống kê, phân tích số lượng lớn mẫu để đưa bảng điểm hợp lý Trên sở bảng điểm CIC, Tổ chức tín dụng sử dụng điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm hoạt động - Hồn thiện hệ thống tra giám sát ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế NHTW đóng vai trò quan giám sát ngân hàng giữ vị trí đặc biệt quan trọng ổn định cho hoạt động toàn hệ thống ngân hàng, bao gồm mạng lưới ngân hàng nước, chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng 100% vốn nước Để đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này, thời gian tới cần nâng cao hiệu hoạt động tra kiểm soát giám sát ngân hàng NHNN Việt Nam Cụ thể sau: Thứ nhất: Hoàn thiện mơ hình tổ chức máy tra NHNN theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN Hiện nay, việc thành lập quan tra giám sát ngân hàng xây dựng sở sáp nhập phận vụ ngân hàng, vụ TCTD hợp tác, tra ngân hàng trung tâm phòng chống rửa tiền Việc thực tra giám sát cần thực thường xuyên Thứ hai: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế tham gia hiệp ước, thoả thuận quốc tế giám sát ngân hàng an toàn hệ thống tài Tăng cường trao đổi thơng tin với quan giám sát ngân hàng nước 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Để tạo điều kiện cho NHNo&PTNT CN huyện Diễn Châu, Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban lãnh đạo NHNo&PTNT tỉnh Nghệ An giao môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt nay, đề nghị NHNo&PTNT Việt Nam: - Hỗ trợ cho chi nhánh để thực sách ưu đãi khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm nhằm giữ quan hệ tốt với khách hàng mang lại hiệu cao cho hoạt động chi nhánh 99 - Do địa bàn rộng, lại chủ yếu nông nghiệp nông thôn nên đề nghị NHNo&PTNT Việt Nam thông qua NHNo&PTNT tỉnh Nghệ An giúp cho NHNo&PTNT CN huyện Diễn Châu có nguồn vốn có lãi suất thấp để vừa mở rộng tín dụng vừa hỗ trợ nơng dân giảm bớt khó khăn cạnh tranh với ngân hàng thương mại khác - NHNo&PTNT Việt Nam cần phát triển tốt chương trình IPCAS, triển khai cổng thông tin điện tử kết nối với khách hàng - Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán tín dụng, kết hợp với mở rộng tầm hiểu biết họ lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng, cấp lãnh đạo NH nên quan tâm tạo điều kiện cho cán tiếp cận nắm kiến thức kinh tế, pháp luật, xã hội, - Có sách khuyến khích kinh tế tinh thần cán tín dụng có tinh thần trách nhiệm cao, lực chuyên môn giỏi - Cần cung cấp thông tin kịp thời mặt nghiệp vụ liên quan ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt thông tin hoạt động cho vay phạm vi nước, thủ đoạn lừa đảo ngân hàng để Chi nhánh rút kinh nghiệm, tránh rủi ro xẩy - Xây dựng quy trình tín dụng hợp lý: Với quy trình tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam, cán tín dụng người trực tiếp nhận đơn xin vay khách hàng; kiểm tra tính xác thực đầy đủ hồ sơ xin vay, điều kiện vay vốn Thẩm định kiểm tra đối tượng vay, theo dõi việc sử dụng vay vốn đôn đốc khách hàng trả nợ Và tình trạng bỏ bớt khâu cơng việc làm qua loa, đại khái điều khó tránh khỏi Hậu phát sinh nợ hạn, chất lượng tín dụng giảm sút Tóm lại, chương đề tài, sở kết phân tích nêu chương hai, tác giả đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng Hộ sản xuất, bao gồm nhóm giải pháp chính: Nhóm giải pháp 1: nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Diễn Châu, Nghệ An Nhóm giải pháp 2: Xây dựng hồn thiện quy hoạch sách phát triển tín dụng hộ sản xuất theo ngành nghề địa bàn cụ thể 100 Nhóm giải pháp 3: Hồn thiện quy trình tín dụng hộ sản xuất đảm bảo hiệu cao hướng tới Khách hàng Nhóm giải pháp 4: Nâng cao chất lượng nhân chất lượng quản trị nhân Thực việc xếp loại, chuyên mơn hóa, đào tạo bồi dưỡng cán tín dụng, cán thẩm định theo hướng chuyên sâu Muốn nâng cao chất lượng tín dụng chất lượng cán thẩm định, cán tái thẩm định (bao gồm trình độ trun mơn đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm, tâm huyết với cơng việc giao) Nhóm giải pháp 5: Chú trọng cơng tác Marketing hướng tới Khách hàng, bổ sung chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp với thời kỳ Nhóm giải pháp 6: Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng, để sàng lọc lựa chọn khách hàng trình cấp tín dụng Nhóm giải pháp 7: Tăng cường phối hợp NHNo&PTNT CN Diễn Châu với cấp quyền địa phương Cả nhóm giải pháp quan trọng hỗ trợ cho nhau, coi nhẹ giải pháp nào, việc thực xếp loại chun mơn hóa, đào tạo bồi dưỡng cán tín dụng giải pháp tổng thể mang tính chiến lược dài hạn quan trọng định hiệu giải pháp khác KẾT LUẬN Tín dụng ngân hàng nói chung tín dụng hộ sản xuất nói riêng đóng vai trò định tới tồn phát triển ngân hàng, đặc biệt mà cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, điều đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng đổi hoàn tự hoàn thiện Mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất khơng mong muốn riêng NHNo&PTNT CN Diễn Châu mà toàn hệ thống ngân hàng Trong năm qua, hoạt động cho vay hộ sản xuất NHNo&PTNT CN Diễn Châu khơng ngừng hồn thiện quy mô chất lượng, bên cạnh thành tựu đạt có khó khăn Tuy nhiên tin tưởng chắn rằng, với nỗ lực lãnh đạo nhân viên NHNo&PTNT CN Diễn Châu, cộng với quan tâm, giúp đỡ tạo, điều kiện NHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT CN tỉnh Nghệ An, phối hợp đồng cấp ngành có 101 liên quan, thời gian tới hoạt động tín dụng hộ sản xuất nói riêng hoạt động khác nói chung NHNo&PTNT CN Diễn Châu phát huy cách hiệu nữa, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế đất nước Trên nghiên cứu ban đầu tác giả chất lượng tín dụng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Cùng với xu nay, ngồi việc tăng trưởng tín dụng Ngân hàng vấn đề chất lượng tín dụng ngày quan tâm ngân hàng mà nhiều quan quản lý nhà nước, nhiều chủ thể kinh tế Do đó, việc nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng được thực nhiều ngân hàng, nhiều nhà khoa học người làm chuyên môn nhằm tiếp tục phát triển hồn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội Kinh tế xã hội không ngừng phát triển tín dụng ngân hàng khơng ngừng phát triển, theo có nhiều giải pháp đời nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Đây đề tài lớn, bao gồm nhiều khía cạnh, khuôn khổ luận văn thạc sỹ không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, kính mong thầy người quan tâm góp ý để tác giả tiếp tục hoàn thiện tương lại Tác giả xin trân trọng cám TS Trần Việt Hà - người hướng dẫn khoa học bảo tận tình trình nghiên cứu để tác giả hồn thành luận văn này; Chân thành cám ơn thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập nghiên cứu; Chân thành cám ơn Ngân hàng No&PTNT CN Diễn Châu tạo mơi trường làm việc, học tập tích cực để tác giả có điều kiện thuận lợi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! 102 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Đặng Ngọc Đức, 2011, Tăng cường khả phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ David Cox, 1997, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Hoàng Dương, 2009, Giải pháp nâng cáo hiệu xử lý nợ có vấn đề Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Nguyễn Trọng Chương, 2015, “Quản lý nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An”, luận văn thạc sỹ, ĐH Kinh Tế- ĐH Quốc Gia Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Thị Thu Hà, 2010, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam, 2012, sổ tay tín dụng hệ thơng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2013, Ban hành quy định sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hệ thông Ngân hàng nông nghiệp &PTNT Việt Nam, Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2013 10 Tô Ngọc Hưng, Tài liệu đào tạo Phân tích Hoạt động kinh doanh Ngân hàng, 2011 11 Quyết định số 226/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 03/3/2017 Hội đồng thành viên NHNo&PTNT Việt Nam quy định cho vay khách hàng hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 12 Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 Hội đồng thành viên quy định thực biện pháp bảo đảm tiền vay hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 13 Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 HĐTV ban hành việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Agribank
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tín dụng hộ sản xuất ở ngân hàng Agribank Việt Nám, chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An, giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tín dụng hộ sản xuất ở ngân hàng Agribank Việt Nám, chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay