ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA VND993 VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC

67 25 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CƠNG THỨC PHÂN BĨN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA VND99-3 VỤ ĐƠNG XN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC SINH VIÊN THỰC HIỆN : VĂN QUANG NGÀNH : NƠNG HỌC NIÊN KHĨA : 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07/2011 i ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CƠNG THỨC PHÂN BĨN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA VND99-3 VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả VĂN QUANG Luận văn thực để hoàn thành yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS TRẦN THỊ DẠ THẢO KS HOÀNG ĐỨC DŨNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Qua bốn tháng học tập, làm việc nghiên cứu xã Đồng Tiến, huyện Đồng phú, tỉnh Bình Phước nổ lực học tập làm việc nghiêm túc để thực khóa luận tốt nghiệp cách thành công Bên cạnh thuận lợi, gặp khơng khó khăn, nhiên với giúp đỡ nhà trường nhân viên viện khoa học kĩ khuật nông nghiệp miền nam thực khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm khoa Nông học Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam Đã tạo điều kiện tốt để học tập nghiên cứu hồn thành tốt khóa luận Tơi xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Nơng học tận tình bảo tơi kiến thức suốt bốn năm học tập Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô Th.s Trần Thị Dạ Thảo bảo tận tình thời gian tơi thực khóa luận Cảm ơn TS Đỗ Khắc Thịnh, KS Hoàng Đức Dũng Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam bảo tơi thao tác kĩ thuật ngồi đồng thời gian thực khóa luận Cảm ơn sợ giúp đỡ gia đình anh Mạc Văn Tuấn ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến nhiệt tình giúp đỡ để tơi thực thí nghiệm Cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp đỡ để tơi hồn thành q trình học tập Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Văn Quang iii TÓM TẮT Văn Quang, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đề tài “Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến sinh trưởng suất giống lúa VND99-3 vụ Đông Xuân năm 2011 huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước” Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Dạ Thảo Thời gian thực đề tài từ tháng đến tháng năm 2011Đồng Tiến, huyện Đơng Phú, tỉnh Bình Phước Mục đích xác định cơng thức phân bón thích hợp cho giống lúa VND99-3 để đạt suất cao hiệu kinh tế vụ Đông XuânĐồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, yếu tố, ba lần lặp lại với công thức phân bón Các nghiệm thức thí nghiệm : Nghiệm thức 1: 60 N + 60 P2O5 + 50 K2O Nghiệm thức 2: 90 N + 60 P2O5 + 50 K2O Nghiệm thức 3: 120 N + 60 P2O5 + 50 K2O Nghiệm thức 4: 150 N + 60 P2O5 + 50 K2O Nghiệm thức 5: 120 N + 30 P2O5 + 30 K2O (cơng thức phân bón nơng dân) Trên diện tích thí nghiệm 10 m2 (5 m x m) với tổng diện tích khu thí nghiệm 200 m2, mật độ sạ dầy (140 kg/ha), phương pháp theo dõi theo 10 TCN 558 – 2002 Bộ NN PTNT với tiêu sinh trưởng yếu tố cấu thành suất Kết thí nghiệm cơng thức phân bón cho lúa 90 N + 60 P2O5 + 50 K2O (kg/ha) cho suất cao có hiệu kinh tế so với đối chứng mức phân bón lại cho giống VND99-3 iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .01 1.2 Mục đích yêu cầu .02 1.2.1 Mục đích 02 1.2.2 Yêu cầu 02 1.2.3 Giới hạn đề tài 02 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản suất sử dụng phân bón lúa giới 03 2.1.1 Tình hình sản suất lúa giới .03 2.1.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng phân bón giới 06 2.2 Tình hình sản suất nghiên cứu phân bón Việt Nam .07 2.2.1 Tình hình sản suất lúa Việt Nam 07 2.2.2 Tình hình nghiên cứu phân bón Việt Nam .10 2.3 Tình hình sản suất lúa Đông Nam Bộ .12 2.4 Tình hình sản suất khu vực làm thí nghiệm 15 2.4.1 Vị trý địa lý 15 2.4.2 Tình hình sử dụng đất đai 15 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 17 3.1.1 Thời gian thí nghiệm 17 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm 17 3.2 Điều kiện thực thí nghiệm 17 v 3.2.1 Đặc điểm tính chất lý hóa đất khu thí nghiệm 17 3.2.2 Điều kiện khí hậu thời tiết thời gian làm thí nghiệm 18 3.3 Vật liệu thí nghiệm 19 3.3.1 Phân bón 19 3.3.2 giống lúa VND99-3 .19 3.4 Phương pháp thí nghiệm .20 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 20 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 21 3.4.3.1 Các tiêu hình thái 21 3.4.3.2 Các tiêu nông học .22 3.4.3.3 Tính chống chịu sâu bệnh 23 3.4.3.4 Các tiêu yếu tố cấu thành suất .25 3.4.3.5 Các tiêu hiệu kinh tế 25 3.7 Kỹ thuật canh tác giống lúa VND99-3 26 3.5 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 28 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm hình thái 29 4.2 Đặc tính nơng học 30 4.3 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 32 4.4 Tính chống chịu sâu bệnh .33 4.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng 35 4.6 Hiệu kinh tế nghiệm thức bón phân 38 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC Phụ lục Một số hình ảnh thí nghiệm 44 Phụ lục Xử lý số liệu thống kê 47 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ NN PTNN : Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ĐBSCL : Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐBSH : Đồng Bằng Sông Hồng ĐNB : Đông Nam Bộ DHNTB : Duyên Hải Nam Trung Bộ TN : Tây Nguyên EU : European Union (Liên minh Châu Âu) FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương giới) IRRI : International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế) NT1 : Nghiệm thức NT2 : Nghiệm thức NT3 : Nghiệm thức NT4 : Nghiệm thức Đ/c : Đối chứng NSS : Ngày sau sạ NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực tế P.1000 hạt : Khối lượng 1000 hạt TTGST : Tổng thời gian sinh trưởng USD : Đô la Mỹ USDA : Bộ Nông Nghiệp Mỹ VKHKTNNMN : Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam : Hecta BVTV : Bảo vệ thực vật vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm cơng thức phân bón 21 Hình 4.3: Đồ thị biểu diễn suất lý thuyết thực tế so sánh qua thí nghiệm 38 Biểu đồ 1: Đồ thị động thái tăng trưởng chiều cao 44 Biểu đồ 2: Đồ thị tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/7ngày) 44 Hình 1: Giống lúa VND99-3 thời kỳ chín 45 Hình 2: Tồn cảnh khu thí nghiệm thời kỳ đẻ nhánh 45 Hình 3: Tồn cảnh khu thí nghiệm thời kỳ chín 80 % 46 Hình 4: Tồn cảnh khu thí nghiệm thời kỳ chín 85 % 46 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích sản lượng lúa giới 2008 03 Bảng 2.2: Các nước sử dụng nhiều phân bón Nitơ giới 06 Bảng 2.3: Diện tích vùng trồng lúa Việt Nam giai đoạn 2005-2009 08 Bảng 2.4: Năng suất (tạ/ha) vùng trồng lúa Việt Nam giai đoạn 2005-2009 09 Bảng 2.5: Sản lượng (1000 tấn) vùng trồng lúa Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009 10 Bảng 2.6: Diện tích (1000 ha) lúa vùng ĐNB giai đoạn 2005-2009 12 Bảng 2.7: Năng suất (tạ/ha) lúa vùng ĐNB giai đoạn 2005-2009 .13 Bảng 2.8: Sản lượng (triệu tấn/năm) lúa vùng ĐNB giai đoạn 2005-2009 14 Bảng 2.9: Bình quân Kg lúa/người/năm vùng ĐNB giai đoạn 2005-2009 14 Bảng 3.1: Đặc điểm lý hóa tính khu đất thí nghiệm 17 Bảng 3.2: Thời tiết khí hậu thời gian làm thí nghiệm 18 Bảng 4.1: Đặc trưng hình thái giống lúa qua nghiệm thức thí nghiệm 29 Bảng 4.2: Thời gian sinh trưởng phát dục qua nghiêm thức thí nghiệm 31 Bảng 4.3: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm) 32 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/7 ngày) .33 Bảng 4.5: Khả chống chịu sâu bệnh 34 Bảng 4.6: Năng suất yếu tố cấu thành suất .35 Bảng 4.7: Chi phí sản xuất cho vụ Đông Xuân năm 2011Đồng Tiến 38 Bảng 4.8: Chi phí đầu tư phân bón .39 Bảng 4.9: Hiệu kinh tế cơng thức phân bón (ha/vụ) 39 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Lúa (Oryza sativa) lương thực có tầm quan trọng với hàng tỷ người giới, đặc biệt nước Châu Á Lúa lương thực đứng vị trí hàng đầu có giá trị dinh dưỡng nhiều cơng dụng quan trọng gạo thông qua chế biến thành cơm, bánh, …cung cấp lượng cho người sống hoạt động Gạo mặt hàng tiêu dùng nước xuất nhiều nước giới Con người mong muốn phát triển với sức sản xuất cao, ổn định, bền vững cân yếu tố mong muốn Giữa yếu tố tồn nhiều mâu thuẫn cần giải để bù đắp mong muốn nhằm thỏa mãn yếu tố theo khả người Năng suất trồng cao, chất lượng tốt đảm bảo mục tiêu sản lượng hiệu kinh tế lượng dinh dưỡng lấy nhiều nhu cầu sử dụng có hiệu nguồn phân bón lớn Sử dụng phân bón rộng rãi q nhiều gây khơng thiệt hại cho mơi trường Nhiều cảnh báo cho việc bón phân không hợp lý nêu như: làm cân dinh dưỡng, gây thối hóa cấu trúc đất, gia tăng sâu bệnh hại trồng đặc biệt gây độc nơng sản, thực phẩm cho người gia súc, … Việc bón phân với tỷ lệ hợp lý có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu bón phân nhằm tăng suất, chất lượng, giảm sâu bệnh ô nhiễm mơi trường, tăng hiệu kinh tế Nhằm góp phần ổn định an ninh lương thực, cân đời sống xã hội vùng, miền, khu vực Chính muốn hướng đến mục đích ấy, cho phép giúp đỡ môn Cây Lương Thực Khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh với hướng dẫn thạc sĩ Trần Thị Dạ Thảo kỹ sư Hoàng Đức Dũng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền 44 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh thí nghiệm cm 90 80 70 60 50 40 30 20 10 NT1 NT2 NT3 NT4 Đ/c 17 24 31 38 45 52 59 66 Ngày sau sạ Biểu đồ 1: Động thái tăng trưởng chiều cao cm 12,00 10,00 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 17–24 24–31 31–38 38–45 45–52 52–59 Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/7ngày) 59-66 Ngày sau sạ 45 Hình 1: Giống lúa VND99-3 thời kỳ chín Hình 2: Tồn cảnh khu thí nghiệm thời kỳ đẻ nhánh 46 Hình 3: Tồn cảnh khu thí nghiệm thời kỳ chín 80 % Hình 4: Tồn cảnh khu thí nghiệm thời kỳ chín 85 % 47 Phụ lục 2: Xử lý số liệu thống kê Phụ 2.1: Số bông/m2 lll nt Bông/m2 1 239 243 263 247 234 224 2 245 254 245 244 234 235 3 252 251 237 Data file: Bảng ANOVA bông/m2 Title: bong/m2 Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: bong/m2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 32.93 16.467 0.47 0.6407 nt 1017.07 254.267 7.27 0.0090 Error 279.73 34.967 Non-additivity 5.14 5.143 0.13 Residual 274.59 39.227 -Total 14 1329.73 48 Grand Mean= 243.133 Grand Sum= 3647.000 Coefficient of Variation= 2.43% Means for variable (bongm2) for each level of variable (nt): Var Value Data File : Title : Total Count= Var Mean 232.333 241.000 256.333 247.667 238.333 Trắc nghiệm phân hạng số bông/m2 Case Range : 16 - 20 Variable : bongm2 Function : Phân hạng bông/m2 Error Mean Square = 34.97 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 16.20 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 232.3 241.0 256.3 247.7 238.3 B AB A AB B Phụ 2.2: Số hạt chắc/bông Hạt lll nt 1 60,20 71,40 66,40 60,50 57,30 66,50 2 72,30 69,80 55,90 63,80 chắc/bông Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 256.3 247.7 241.0 238.3 232.3 A AB AB B B 15 49 63,80 67,60 3 70,40 55,10 57,80 Data file: Title: Bảng ANOVA số hạt chắc/bông hatchacbong Function: ANOVA-2 Data case to 19 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: hatchac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 22.83 11.414 1.47 0.2857 nt 393.16 98.289 12.67 0.0015 Error 62.06 7.757 Non-additivity 0.29 0.289 0.03 Residual 61.77 8.824 -Total 14 478.04 -Grand Mean= 63.920 Grand Sum= Coefficient of Variation= 958.800 4.36% Means for variable (hatchac) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 63.500 70.433 68.867 57.167 59.633 Total Count= 15 50 Data File : Trắc nghiệm Title : hatchacbong phân hạng số hạt chắc/bông Case Range : 29 - 33 Variable : hatchac Function : RANGE Error Mean Square = 7.575 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.540 at alpha = 0.010  Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 63.50 70.43 68.87 57.17 59.63 AB A A B B Phụ 2.3: Trọng lượng 1000 hạt lll nt P1000 1 25,7 25,4 25,0 25,6 24,5 24,5 2 25,7 25,1 25,0 25,0 25,4 25,6 3 25,7 25,3 25,6 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 70.43 68.87 63.50 59.63 57.17 A A AB B B 51 Data file: Bảng ANOVA Title: 1000hat Function: ANOVA-2 Data case to 18 trọng lượng 1000 hạt Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: 1000hat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.54 0.269 1.58 0.2646 nt 0.45 0.112 0.66 0.6371 Error 1.36 0.170 Non-additivity 0.20 0.200 1.20 Residual 1.16 0.166 -Total 14 2.35 -Grand Mean= 25.273 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.63% 379.100 Means for variable (1000hat) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 25.200 25.567 25.267 25.300 25.033 Phụ 2.4: Số hạt lép/bông lll nt 1 1 2 2 3 5 Hạt lép/bông 13,67 17,08 15,47 16,57 17,60 15,80 14,70 15,11 16,51 16,45 17,47 Total Count= 15 52 3 3 Data file: 14,54 16,30 13,26 17,17 Bảng ANOVA số hạt lép/bông Title: hatlep Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: hatlep A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.40 0.202 0.08 0.9212 nt 5.76 1.439 0.59 0.6792 Error 19.49 2.437 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 19.49 2.784 -Total 14 25.65 -Grand Mean= 15.847 Coefficient of Variation= Grand Sum= 237.700 9.85% Means for variable (hatlep) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 15.647 15.440 15.627 15.447 17.073 Total Count= 15 53 Phụ 2.5: Tỷ lệ hạt lép (%) lll nt 1 1 2 2 3 3 3 5 Data file: % hạt lép 18,5 19,3 18,9 21,5 23,5 19,2 16,9 17,8 22,8 20,5 21,5 17,7 18,8 19,4 22,9 Bảng ANOVA tỷ lệ hạt lép Title: tylelep Function: ANOVA-2 Data case to 17 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tylelep A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.12 1.061 0.49 0.6321 nt 39.76 9.939 4.55 0.0328 Error 17.46 2.182 Non-additivity 0.06 0.058 0.02 Residual 17.40 2.486 -Total 14 59.34 -Grand Mean= 19.947 Grand Sum= 299.200 Coefficient of Variation= 7.41% Means for variable (tylelep) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 19.733 17.967 18.500 Total Count= 15 54 21.233 22.300 Data File : Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ hạt lép Title : tylelep Case Range : 18 - 22 Variable : tylelep Function : RANGE Error Mean Square = 2.182 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.781 at alpha = 0.050  Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 19.73 17.97 18.50 21.23 22.30 Ranked Order ABC C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 22.30 21.23 19.73 18.50 17.97 A AB ABC BC C Phụ 2.6: Tổng số hạt/bông lll nt 1 1 2 2 3 3 3 5 Tổng hạt/bông 73,87 88,48 81,87 77,07 74,90 82,30 87,00 84,91 72,41 80,25 81,27 82,14 86,70 68,36 74,97 Data file: Bảng ANOVA tổng số hạt/bông Title: tonghat Function: ANOVA-2 Data case to 19 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over 55 variable (nt) with values from to Variable 3: tonghat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 20.13 10.066 0.71 0.5188 nt 361.65 90.413 6.41 0.0130 Error 112.92 14.115 Non-additivity 0.63 0.628 0.04 Residual 112.29 16.042 -Total 14 494.70 -Grand Mean= 79.767 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1196.500 Total Count= 4.71% Means for variable (tonghat) for each level of variable (nt): Var Value Data File : Var Mean 79.147 85.873 84.493 72.613 76.707 Trắc nghiệm phân hạng tổng số hạt/bông Title : tonghat Case Range : 20 - 24 Variable : tonghat Function : RANGE Error Mean Square = 14.12 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.074 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 79.15 85.87 84.49 72.61 76.71 Ranked Order AB A A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 85.87 84.49 79.15 76.71 72.61 A A AB B B 15 56 Phụ 2.8: Năng suất lý thuyết lll 1 1 2 2 3 3 nt 5 Data file: nslt 3,70 4,41 4,37 3,83 3,29 3,65 4,55 4,45 3,42 3,89 3,79 4,07 4,56 3,50 3,51 Bảng ANOVA suất lý thuyết Title: nslt Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nslt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.03 0.015 0.29 0.7535 nt 2.26 0.565 11.31 0.0022 Error 0.40 0.050 Non-additivity 0.00 0.002 0.04 Residual 0.40 0.057 -Total 14 2.69 -Grand Mean= 3.933 Grand Sum= Coefficient of Variation= 58.990 5.68% Means for variable (nslt) for each level of variable (nt): Var Value - Var Mean - Total Count= 15 57 Data File : 3.713 4.343 4.460 3.583 3.563 Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết Title : nslt Case Range : 19 - 23 Variable : nslt Function : RANGE Error Mean Square = 0.05000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6126 at alpha = 0.010  Mean Mean Mean Mean Original Order = 3.713 = 4.343 = 4.460 = 3.583 B A A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 4.460 = 4.343 = 3.713 = 3.583 A A B B Phụ 2.7: Năng suất thực tế lll 1 1 2 2 3 3 nt 5 nstt 3,17 4,35 3,80 3,12 3,60 3,98 4,12 4,10 3,16 3,45 3,76 4,23 4,03 3,16 3,34 Data file: Bảng ANOVA Title: nstt Function: ANOVA-2 Data case to 17 suất thực tế Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt 58 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.06 0.030 0.60 0.5702 nt 2.18 0.545 10.87 0.0026 Error 0.40 0.050 Non-additivity 0.00 0.003 0.05 Residual 0.40 0.057 -Total 14 2.64 -Grand Mean= 3.691 Grand Sum= 55.370 Total Count= Coefficient of Variation= 6.07% Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Value Data File : Var Mean 3.637 4.233 3.977 3.147 3.463 Trắc nghiệm phân hạng suất thực tế Title : nstt Case Range : 18 - 22 Variable : nstt Function : RANGE Error Mean Square = 0.05000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6126 at alpha = 0.010  Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 5 = = = = = = 3.637 4.233 3.977 3.147 3.463 3.563 Ranked Order ABC A AB C BC B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.233 3.977 3.637 3.463 3.147 3.563 A AB ABC BC C B 15 ... hồn thành q trình học tập Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Vũ Văn Quang iii TĨM TẮT Vũ Văn Quang, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đề tài “Ảnh hưởng cơng thức... SUẤT GIỐNG LÚA VND99-3 VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả VŨ VĂN QUANG Luận văn thực để hoàn thành yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS TRẦN... dưỡng phù hợp cho giống cần thiết 7 Theo Shi – 1986 ctv: phân bón có tác dụng thúc đẩy hoạt động quang hợp Kết nghiên cứu giống lúa Indica có phản ứng với phân bón tăng diện tích lớn so với giống
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA VND993 VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA VND993 VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay