SO SÁNH NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TIỀM NĂNG Ở HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐĂK NÔNG VỤ HÈ THU

57 35 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TIỀM NĂNG Ở HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐĂK NƠNG VỤ HÈ THU Ngành: Niên khóa: Sinh viên thực hiện: Tp HCM, tháng 07/2011 Nông học 2007 - 2011 VŨ QUANG TUẤN i SO SÁNH NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TIỀM NĂNG Ở HUYỆN CƯJÚT, TỈNH ĐĂKNƠNG VỤ HÈ THU Tác giả VŨ QUANG TUẤN Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn Th.S TRẦN VĂN LỢT Tp HCM, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, dựa cố gắng thân, thiếu hỗ trợ ba mẹ, thầy cô, cô nơi thực tập Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn: Các thầy Trường Đại Học Nông Lâm, đặc biệt thầy cô khoa Nông Học trang bị truyền đạt cho kiến thức quý báu để bước vào đời Chân thành biết ơn Thầy Th.S Trần Văn Lợt, giảng viên khoa Nông học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi thực hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Chân thành cám ơn gia đình Dung giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt nghiệp đạt kết tốt Tôi xin chân thành cảm ơn gửi đến thầy cô, cô lời chúc tốt đẹp sống công tác Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực VŨ QUANG TUẤN iii TÓM TẮT VŨ QUANG TUẤN, 8/2011 SO SÁNH NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TIỀM NĂNG Ở HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐĂK NƠNG VỤ HÈ THU Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn cuối khóa, 57 trang Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Văn Lợt Đề tài thực từ tháng 04/2011 đến tháng 07/2011với giống đậu nành Thí nghiệm đơn yếu tố bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, nghiệm thức với lần lặp lại * Kết đạt : Các giống có giá trị cao tính trạng sinh lý, phát triển suất - Số cành hữu hiệu/cây: DT96, DT2008, DT90 từ 2,6 – 4,0 cành - Số quả/cây cao: DT2006, DT90, DT2008 từ 28,9 – 32,83 quả/cây - Số chắc/cây: DT2006, DT90, DT2008 từ 28,3 – 31,5 quả/cây - Số hạt/cây: DT90, DT2006, DT2008 từ 55,81 – 65,4 hạt/cây - Trọng lượng 1000 hạt cao: DT84, DT96, DT2008 từ 158,93 – 198,36 g - Năng suất thực thu: DT96, DT2006, DT2008 từ 20,29 – 26,40 tạ/ha Khả chống chịu sâu bệnh - Qua thí nghiệm cho thấy giống có khả chống chịu sâu bệnh tốt giống DT90, DT84, DT2008 không bị nhiễm sâu bệnh rải rác mức độ nhẹ * Kết luận chung Hai giống DT84, DT2006 giống ưu tú có triển vọng cao, khả sinh trưởng phát triển tốt, suất khá, bị đổ ngã chống chịu sâu bệnh tốt iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược đậu tương 2.1.1 Đặc điểm thực vật học 2.1.1.1 Rễ 2.1.1.2 Thân, cành, 2.1.1.3 Hoa .3 2.1.1.4 Trái .4 2.1.1.5 Hạt .4 2.1.2 Điều kiện ngoại cảnh 2.1.2.1 Đất .4 2.1.2.2 Nhiệt độ .4 2.1.2.3 Ẩm độ, lượng mưa .4 2.1.2.4 Ánh sáng 2.1.3 Quy trồng đậu tương 2.1.3.1 Chuẩn bị đất trồng .5 2.1.3.2 Thời vụ gieo hạt 2.1.3.3 Phân bón 2.1.3.4 Cách gieo, mật độ, khoảng cách v 2.1.4 Kỹ thuật chăm sóc 2.1.4.1 Dặm, tỉa định 2.1.4.2 Làm cỏ, xới xáo, vun gốc, bón phân thúc 2.1.4.3 Bấm 2.1.4.4 Chống rụng hoa 2.1.4.5 Giữ ẩm, chống hạn chống úng .7 2.1.5 Thu hoạch bảo quản 2.2 Tình hình sản xuất đậu tương giới nước 2.2.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới 2.2.2 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam .9 2.3 Một số giống đậu tương 10 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 12 3.1.1 Vị trí địa lý 12 3.1.2 Thời gian nghiên cứu 13 3.2 Vật liệu nghiên cứu 13 3.2.1 Giống 13 3.2.2 Phân bón .13 3.3 Phương pháp nghiên cứu 14 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 14 3.3.2 Các tiêu theo dõi .14 3.3.2.1 Chỉ tiêu đặc điểm di truyền 14 3.3.2.2 Theo dõi đặc tính nơng học giống thí nghiệm 15 3.3.2.3 Theo dõi đánh giá khả chống chịu giống 16 3.3.2.4 Theo dõi suất yếu tố cấu thành suất 17 3.4 Quá trình thực 18 3.4.1 Làm đất 18 3.4.2 Gieo hạt .18 3.4.3 Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh 18 3.4.4 Thu hoạch .19 3.4 Phương pháp phân tích số liệu 19 vi Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 20 4.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển 20 4.1.2 Chiều cao giống .22 4.1.3 Các tiêu hình thái, màu sắc giống: 24 4.1.4 Sự hình thành phát triển nốt sần 27 4.2 Khả chống chịu giống thí nghiệm 28 4.2.1 Sâu bệnh: 28 4.2.2 Khả thích ứng với điều kiện ngoại cảnh 29 4.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất 30 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .35 5.1 Kết luận 35 Các giống có giá trị cao tính trạng sinh lý, phát triển suất 35 Khả chống chịu sâu bệnh 35 Kết xác định .35 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC .37 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Đ/C Đối chứng ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long EEC European Economic Community (Cộng đồng kinh tế Châu Âu) LLL Lần lặp lại NT Nghiệm thức NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu QS Quan sát TGST Thời gian sinh trưởng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Lượng phân sử dụng thí nghiệm (tính 1.000 m2) 13 Bảng 4.1 Thời gian sinh trưởng phát triển giống 26 Bảng 4.2 Chiều cao giống qua giai đoạn 29 Bảng 4.3 Hình thái màu sắc giống 32 Bảng 4.4 Nốt sần tổng số nốt sần hữu hiệu giống 33 Bảng 4.5 Mức độ nhiễm sâu, bệnh 34 Bảng 4.6 Khả thích ứng với điều kiện ngoại cảnh 35 Bảng 4.7 Năng suất yếu tố cấu thành suất 38 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1: Giống đậu tương DT96 37  Hình 2: Giống đậu tương DT 84 37  Hình 3: Giống đậu tương DT2008 38  Hình 4: Giống đậu tương DT90 38  Hình 5: Giống đậu tương DT2006 39  Hình 6: Giống đậu tương hoa trắng (Đ/C) 39  Hình 7: Hạt giống đậu tương thí nghiệm .40  33 Bảng 4.7 Năng suất yếu tố cầu thành suất Giống DT96 DT84 DT2008 DT90 DT2006 Đ/C 37 37 37 37 37 37 2,6 2,6 3,4 4,0 2,4 2,2 T.số quả/cây 25,76 27,9 32,83 30,83 28,9 30,63 Số chắc/cây 25,3 27,53 31,5 30,1 28,3 27,36 Số lép/cây 0,46 0,36 1,33 0,73 0,76 2,86 Số hạt/cây 7,23 7,16 5,66 6,83 3,63 7,9 Số hạt/cây 13,96 10,96 17,60 20,83 17,56 14,10 Số hạt/cây 4,1 9,4 8,1 2,4 6,9 5,8 Số hạt/cây 47,8 57,3 65,4 55,8 59,6 53,4 Số hạt/m2 2294,4 2750,4 3139,2 2678,4 2860,8 2563,2 P 1.000 hạt (g) 191,23 158,93 198,36 150,39 157,45 146,16 33,82 33,69 47,99 31,04 34,72 28,87 20,29 20,23 26,40 18,62 20,81 17,32 Chỉ tiêu Số cây/m2 Số cành hữu hiệu/cây NSLT (tạ/ha) NSTT (tạ/ha) 34 Năng suất lý thuyết: yếu tố tổng hợp từ yếu tố cấu thành suất Giống có suất lý thuyết cao DT2008 (47,99 tạ/ha), thấp Đ/C (28,87 tạ/ha) Tuy nhiên suất lý thuyết kết tính toán điều kiện lý tưởng, vấn đề cần quan tâm suất thực thu, suất thực thu phản ánh thực tế suất điều kiện thí nghiệm, suất lý thuyết lại khả tiềm tàng giống để từ tác động lên trồng nhằm đạt suất cao Năng suất thực thu: Năng suất thực tế giống phụ thuộc vào nhiều yếu tố sâu, bệnh, tỷ lệ rụng hoa, non Qua số liệu cho thấy giống có suất thực thu cao giống DT2008 (26,40 tạ/ha), giống thấp Đ/C (17,32 tạ/ha) 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Các giống có giá trị cao tính trạng sinh lý, phát triển suất - Số cành hữu hiệu/cây: DT96, DT2008, DT90 từ 2,6 – 4,0 cành - Số quả/cây cao: DT2006, DT90, DT2008 từ 28,9 – 32,83 quả/cây - Số chắc/cây: DT2006, DT90, DT2008 từ 28,3 – 31,5 quả/cây - Số hạt/cây: DT90, DT2006, DT2008 từ 55,81 – 65,4 hạt/cây - Trọng lượng 1000 hạt cao: DT84, DT96, DT2008 từ 158,93 – 198,36g - Năng suất thực thu: DT96, DT2006, DT2008 từ 20,29 – 26,40 tạ/ha Khả chống chịu sâu bệnh Qua thí nghiệm cho thấy giống có khả chống chịu sâu bệnh tốt giống DT90, DT84, DT2008 Kết xác định Hai giống DT84, DT2006 giống ưu tú có triển vọng cao, khả sinh trưởng phát triển tốt, suất khá, bị đổ ngã chống chịu sâu bệnh tốt 5.2 Đề nghị Cần thí nghiệm giống diện tích lớn địa bàn khác ngồi tỉnh ĐăkNơng với giống ưu tú DT84, DT2006 để có kết luận chắn sinh trưởng phát triển, khả chống chịu sâu bệnh hại suất thực thu, từ có để lựa chọn giống tốt khuyến cáo cho nông dân trước đưa sản xuất đại trà TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Văn Bình – Vũ Đình Chính – Nguyễn Thế Cơn, 1996 Giáo trình Cây công nghiệp – NXB Nông nghiệp Ngô Thế Dân cộng sự, 1997 Cây đậu tương - NXB Nông Nghiệp Huỳnh Văn Hường, 2003 Điều tra thực trạng sản xuất đậu đỗ nhằm đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh tế đậu đỗ - Huyện Cư Jút, Tỉnh Đăk Lăk Trần Văn Lợt, 2002 Bài giảng môn học đậu nành Trần An Phong, Nguyễn Văn Lạng Trần Trung Dũng, 2005 Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống giống trồng Nông nghiệp – Huyện Cư Jút, Tỉnh Đăk Nông – NXB Nông Nghiệp Nguyễn Việt Thái, 2003 Kỹ thuật trồng đậu nành – NXB Đà Nẵng Nguyễn Văn Viết, 2002 Kỹ thuật trồng số giống lạc đậu tương đất cạn miền núi – NXB Nông Nghiệp Cục bảo vệ thực vật, 1995 Phương pháp điều tra phát sâu bệnh hại trồng – NXB Nông Nghiệp Tài liệu tham khảo từ Internet Lê Thiện Tùng, TT Khuyến nông An Giang Kỹ thuật canh tác đậu nành Cập nhật: 21/08/2007 10 Viện Di truyền nông nghiệp DT 96 Giống đậu tương “siêu”chịu hạn Cập nhật: 26/04/2010
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TIỀM NĂNG Ở HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐĂK NÔNG VỤ HÈ THU , SO SÁNH NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TIỀM NĂNG Ở HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐĂK NÔNG VỤ HÈ THU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay