SO SÁNH NĂNG SUẤT HAI MƯƠI GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU MẶN TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

84 22 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH NĂNG SUẤT HAI MƯƠI GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU MẶN TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Họ tên sinh viên: VŨ MINH THUẬN Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2007 – 2011 Tháng 8/2011 i SO SÁNH NĂNG SUẤT HAI MƯƠI GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU MẶN TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Tác giả VŨ MINH THUẬN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn TS HOÀNG KIM TS PHẠM TRUNG NGHĨA Tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn! Thầy Hoàng Kim giảng viên Bộ mơn Cây Lương thực Rau Hoa Quả, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, thầy Phạm Trung Nghĩa trưởng mơn Công Nghệ Sinh Học Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long cô, anh chị môn Cơng Nghệ Sinh Học tận tình hướng dẫn, giúp đỡ q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Nơng học tồn thể q thầy Khoa Nơng học tận tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức suốt thời gian học tập trường Lời cảm ơn sâu sắc xin gởi đến Bố, Mẹ toàn thể gia đình, bạn lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập trường thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Lời cảm ơn chân thành xin gởi đến Viện Lúa Đồng Bằng Sơng Cửu Long, Trạm Khí tượng Trà Nóc - Cần Thơ, môn Khoa học đất, Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long giúp đỡ thời gian thực khóa luận Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Vũ Minh Thuận iii TÓM TẮT Vũ Minh Thuận 2011 So sánh suất hai mươi giống lúa cao sản ngắn ngày chịu mặn Viện Lúa Đồng Bằng Sơng Cửu Long Khóa luận Tốt nghiệp ngành Nông học, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Giảng viên hướng dẫn TS Hoàng Kim, TS Phạm Trung Nghĩa Vùng đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) nơi làm nửa sản lượng lúa nước cung cấp gần tồn lượng gạo hàng hóa xuất Đây vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng biến đổi khí hậu Theo tính tốn Viện Nghiên Cứu Chính Sách Lương Thực Quốc Tế 2011, nước biển dâng thêm 17 cm, kèm theo biến đổi thời tiết làm giảm 18,4 % sản lượng lúa tồn Việt Nam mà chủ yếu vùng Vì việc chọn tạo giống lúa cao sản, ngắn ngày, có khả chịu mặn cao cho vùng ĐBSCL cấp thiết Đề tài thuộc nội dung “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn phẩm chất tốt cho Đồng Bằng Sơng Cửu Long phía Bắc” Với mục tiêu nhằm xác định giống lúasuất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh, thích nghi với điều kiện canh tác lúa vùng nhiễm mặn cấu sản xuất lúa vùng nhiễm mặn Đồng Bằng Sông Cửu Long Đề tài thực ruộng thí nghiệm mơn Cơng Nghệ Sinh Học Viện Lúa từ ngày tháng năm 2011 đến ngày tháng năm 2011 Thí nghiệm so sánh suất hai mươi giống lúa cao sản ngắn ngày chịu mặn gồm hai giống đối chứng OMCS 2000, IR 64 18 giống lúa lai tạo chọn thuần, chịu độ mặn 0,3 % Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, yếu tố, ba lần nhắc lại với hai mươi nghiệm thức hai mươi giống Quy trình kỹ thuật canh tác theo quy phạm khảo nghiệm giống lúa Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Các giống lúa canh tác điều kiện đất đai, phân bón chăm sóc Kết đạt được: Các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, biến động 91 100 ngày, chiều cao trung bình 88,9 – 129,7 cm, thẳng đứng, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, đổ ngã Hầu hết giống không bị thiệt hại rầy nâu, sâu lá, sâu đục thân bệnh đạo ôn mức độ nhẹ, trừ hai giống OM 3566 OM 6904 bị đạo ôn cấp - Năng suất giống lúa biến động từ 5,3 - 7,3 tấn/ha Hầu hết giống có dạng hạt gạo thon dài, hàm lượng amylose thấp đến trung bình, tỉ lệ gạo bạc bụng thấp, đáp ứng yêu cầu xuất Tất giống chịu tốt nồng độ mặn 0,3 % Tuy nhiên tiến hành thí nghiệm thử khả chịu mặn giống lúa khảo nghiệm nồng độ 0,4 % 0,6 % (EC = dSm-1 EC = 12 dSm-1), có ba giống OM 5166, OM 9921, OM 9915 có khả chịu mặn trung bình nồng độ 0,4 % iv MỤC LỤC Trang tựa i Trang cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Nguồn gốc lúa 2.2 Giá trị kinh tế lúa gạo 2.2.1 Giá trị dinh dưỡng 2.2.2 Giá trị sử dụng 2.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 2.3.1 Cơ chế chống chịu mặn lúa (Oryza sativa) 2.3.2 Nghiên cứu di truyền giống lúa chống chịu mặn 10 2.3.3 Chọn tạo giống lúa chống chịu mặn 11 2.4 Giới thiệu chung đặc điểm vùng lúa nhiễm mặn Việt Nam 12 2.4.1 Vùng lúa nhiễm mặn Đồng Bằng Sông Cửu Long 12 2.4.2 Vùng lúa nhiễm mặn Đồng Bằng Sông Hồng 15 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Vật liệu 17 3.2 Phương pháp thí nghiệm 18 3.2.1 Điều kiện thí nghiệm 18 3.2.1.1 Thời gian địa điểm 18 v 3.2.1.2 Đặc điểm tính chất lý hóa tính khu thí nghiệm 18 3.2.1.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm 19 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.3.1 Kiểu bố trí thí nghiệm 19 3.3.2 Quy trình kỹ thuật áp dụng 21 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 22 3.4.1 Các đặc trưng hình thái 22 3.4.2 Các tiêu nông học, sinh lý 23 3.4.3 Khả chống chịu sâu bệnh 24 3.4.4 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất 26 3.4.5 Trồng dung dịch Yoshida (IRRI, 1997) 27 3.4.6 Các tiêu phẩm chất gạo 30 3.5 Phương pháp phân tích thống kê 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Đặc trưng hình thái 20 giống lúa thí nghiệm 33 4.1.1 Thân lúa 33 4.1.2 Lá lúa 34 4.1.3 Bông lúa 35 4.2 Các tiêu nông học 35 4.2.1 Các thời kỳ sinh trưởng phát dục 35 4.2.2 Động thái tăng trưởng chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 37 4.2.3 Động thái đẻ nhánh khả đẻ nhánh 40 4.2.4 Tính chống chịu sâu bệnh 20 giống lúa tham gia thí nghiệm 43 4.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất 45 4.3.1 Số bông/m2 46 4.3.2 Số hạt chắc/bông 46 4.3.3 Tỷ lệ hạt lép 46 4.3.4 Khối lượng 1000 hạt (P1000) 46 4.3.5 Năng suất lý thuyết (NSLT) 46 4.3.6 Năng suất thực tế (NSTT) 47 4.4 Phẩm chất gạo 20 giống lúa thí nghiệm 47 vi 4.4.1 Dạng hạt gạo 48 4.4.2 Hàm lượng amylose 49 4.4.3 Độ bền thể gel 50 4.5 Kết lọc mặn 20 giống lúa tham gia thí nghiệm 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 58 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ Đ/C Đối chứng ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐBSH Đồng Bằng Sông Hồng FAO Tổ chức Lương thực Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc (Food and Agriculture Organization) Gr Gam IRRI Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (International Rice Research Institute) NSC Ngày sau cấy NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực tế OM Ơ mơn OMCS Ơ mơn cực sớm P1000 Trọng lượng 1000 hạt TGST Thời gian sinh trưởng VLĐBSCL Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Thành phần hóa học lúa gạo so với ba loại hạt ngũ cốc Bảng 2.2 So sánh thành phần hóa học gạo trắng cám Bảng 2.3 Diện tích bị nhiễm mặn ĐBSCL trung bình tháng (1991-2000) 14 Bảng 3.1 Danh sách 20 giống lúa cho thí nghiệm so sánh suất 17 Bảng 3.2 Đặc điểm tính chất lý hóa tính khu thí nghiệm 18 Bảng 3.3 Tình hình thời tiết, khí hậu nơi thí nghiệm 19 Bảng 3.4 Danh sách 20 giống lúa cho lọc mặn 27 Bảng 3.5 Tiêu chuẩn đánh giá (SES) giai đoạn tăng trưởng phát triển 28 Bảng 3.6 Chuẩn bị dung dịch mẹ môi trường Yoshida (Yoshida et al., 1976) 29 Bảng 3.7 Chuẩn bị môi trường dinh dưỡng Yoshida cho lọc mặn 29 Bảng 3.8 Phân loại hình dạng hạt gạo trắng theo IRRI (1996) 30 Bảng 3.9 Phân cấp bạc bụng dựa theo phần trăm vết đục hạt, IRRI (1996) 30 Bảng 3.10 Thang đánh giá nhiệt độ trở hồ hạt gạo trắng, IRRI (1996) 31 Bảng 3.11 Thang phân loại độ bền thể gel theo IRRI (1996) 31 Bảng 3.12 Phân loại hàm lượng amylose theo IRRI (1980) 32 Bảng 4.1 Một số đặc tính hình thái 20 giống lúa tham gia thí nghiệm 34 Bảng 4.2 Thời gian sinh trưởng phát dục 20 giống lúa 36 Bảng 4.3 Động thái tăng trưởng chiều cao 20 giống lúa tham gia thí nghiệm 38 Bảng 4.4 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 20 giống lúa tham gia thí nghiệm 39 Bảng 4.5 Động thái đẻ nhánh 20 giống lúa tham gia thí nghiệm (nhánh/bụi) 41 Bảng 4.6 Tốc độ đẻ nhánh 20 giống tham gia thí nghiệm (Nhánh/bụi/7 ngày) 42 Bảng 4.7 Khả đẻ nhánh tỷ lệ nhánh hữu hiệu 20 giống lúa 43 Bảng 4.8 Tính chống chịu sâu bệnh 20 giống lúa 44 Bảng 4.9 Năng suất yếu tố cấu thành suất 20 giống lúa thí nghiệm 45 Bảng 4.10 Một số tiêu phẩm chất gạo 20 giống lúa tham gia thí nghiệm 48 Bảng 4.11 Thanh lọc mặn giống kế thừa, giống lúa IRRI chịu mặn 51 Bảng 4.12 Đặc điểm chủ yếu giống lúa triển vọng giống thí nghiệm 53 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 3.1 Tồn cảnh thí nghiệm 14 ngày sau cấy 21 Hình 4.1 Dung dịch dinh dưỡng Yoshida 52 Hình 4.2 Hình ảnh giống 14 ngày sau cho muối 52 Hình Giống OM 9921 58 Hình Giống OM 7230 58 Hình Giống OM 5490 59 Hình Giống OM 4926 59 Hình Giống OM 5199ĐB 60 Hình Giống OM 3566 bị thiệt hại bệnh đạo ôn 60 Hình Giống OM 8316 61 Hình Sân gieo mạ 61 Hình Dựng đường chuẩn amylose 62 Hình 10 Hình ảnh phân tích độ bền thể gel 62 Hình 11 Hình ảnh phân tích nhiệt trở hồ 63 Hình 12 Thanh lọc mặn nhân tạo chậu giai đoạn mạ 64 Hình 13 Thanh lọc mặn giai đoạn mạ đất có muối 64 Hình 14 Thanh lọc mặn sau giai đoạn mạ đến thu hoạch 65 Hình 15 Biểu đồ suất thực tế 20 giống lúa thí nghiệm 65 60 Hình 5: Giống OM 5199ĐB Hình 6: Giống OM 3566 bị thiệt hại bệnh đạo ơn 61 Hình 7: Giống OM 8316 Hình 8: Sân gieo mạ 62 Hình 9: Dựng đường chuẩn amylose Hình 10: Phân tích độ bền thể gel 63 Hình 11: Hình ảnh phân tích nhiệt trở hồ 64 PHỤ LỤC 2: Các giai đoạn lọc mặn để có giống lúa chịu mặn nhân rộng sản xuất Hình 12: Thanh lọc mặn nhân tạo chậu giai đoạn mạ Hình 13: Thanh lọc mặn giai đoạn mạ đất có muối 65 Hình 14: Thanh lọc mặn sau giai đoạn mạ đến thu hoạch 8.0 7.2 6.8 7.0 6.7 6.7 6.6 6.9 6.6 7.2 7.0 7.0 7.3 6.5 6.1 7.0 7.0 7.3 7.0 6.5 6.1 6.0 5.3 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tên giống Hình 15: biểu đồ suất thực tế 20 giống lúa thí nghiệm Chú thích: Các giống: 1- OM 9921; 2- OM 7230; 3- OM 7234; 4- OM 5490; 5- OM 4926; 6- OM 5453; 7- OM 5199ĐB; 8- OM 8316; 9- OM 7229; 10- OM 5166; 11OM 6936; 12- OM 3566; 13- OM 6517; 14- OM 5380; 15- OM 6904; 16- OM 3948; 17- OM 7953; 18- OM 9915; 19- OMCS 2000; 20- IR 64 66 PHỤ LỤC 3: Kết xử lý thống kê tiêu giống lúa thí nghiệm Bảng Anova dài Data file: Minh Thuận Title: Anova dài Function: ANOVA-2 Data case to 60 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 20 Variable 3: Chiều dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4.85 2.425 3.65 0.0356 nt 19 95.10 5.005 7.52 0.0000 Error 38 25.28 0.665 Non-additivity 0.02 0.020 0.03 Residual 37 25.26 0.683 -Total 59 125.23 -Grand Mean= 22.398 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1343.900 3.64% Means for variable (chieudaibong) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 22.015 22.695 22.485 Means for variable (chieudaibong) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 23.600 20.033 23.300 21.100 21.433 21.933 23.800 23.233 24.800 20.067 Var Value 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Var Mean 22.433 20.700 22.067 22.500 22.700 22.867 23.233 21.400 23.700 23.067 Total Count= 60 67 Data File : Trắc nghiệm phân hạng chiều dài Function : RANGE Error Mean Square = 0.6650 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.348 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 23.60 20.03 23.30 21.10 21.43 21.93 23.80 23.23 24.80 20.07 22.43 20.70 22.07 22.50 22.70 22.87 23.23 21.40 23.70 23.07 ABC J BCD GHIJ FGH EFGH AB BCDE A IJ CDEFG HIJ DEFG BCDEF BCDEF BCDE BCDE FGHI ABC BCDE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 19 17 20 16 15 14 11 13 18 12 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 24.80 23.80 23.70 23.60 23.30 23.23 23.23 23.07 22.87 22.70 22.50 22.43 22.07 21.93 21.43 21.40 21.10 20.70 20.07 20.03 A AB ABC ABC BCD BCDE BCDE BCDE BCDE BCDEF BCDEF CDEFG DEFG EFGH FGH FGHI GHIJ HIJ IJ J Bảng Anova bông/m2 Data file: Minh Thuận Title: Anova bông/m Function: ANOVA-2 Data case to 60 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 20 Variable 3: bông/m2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 972.12 486.058 0.22 0.8026 nt 19 70286.04 3699.265 1.68 0.0846 Error 38 83488.81 2197.074 Non-additivity 5785.34 5785.344 2.75 Residual 37 77703.47 2100.094 -Total 59 154746.97 -Grand Mean= 327.668 Grand Sum= 19660.100 Coefficient of Variation= 14.31% Total Count= 60 68 Means for variable (bongm2) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 322.020 329.880 331.105 Means for variable (bongm2) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 292.600 346.500 330.000 349.800 347.733 358.600 297.000 319.000 378.400 246.400 Var Value 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Var Mean 279.400 286.000 341.000 360.800 341.000 325.600 387.200 334.400 301.667 330.267 Bảng Anova hạt chắc/bông Data file: Minh Thuận Title: Anova hạt chắc/bông Function: ANOVA-2 Data case to 60 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 20 Variable 3: Hạt chắc/bông A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1157.32 578.659 1.62 0.2104 nt 19 24018.79 1264.147 3.55 0.0004 Error 38 13537.84 356.259 Non-additivity 0.09 0.085 0.00 Residual 37 13537.76 365.885 -Total 59 38713.95 -Grand Mean= 122.870 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7372.200 15.36% Means for variable (hatchac) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean Total Count= 60 69 117.210 127.915 123.485 Means for variable (hatchac) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 168.600 106.267 93.600 113.400 126.533 126.933 127.333 91.667 136.200 105.400 Var Value 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Var Mean 128.400 136.533 98.733 103.800 118.333 126.067 108.400 148.200 143.000 150.000 Bảng Anova suất lý thuyết Data file: Minh Thuận Title: Anova suất lý thuyết Function: ANOVA-2 Data case to 60 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 20 Variable 3: Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 21.63 10.813 1.85 0.1706 nt 19 158.85 8.360 1.43 0.1692 Error 38 221.69 5.834 Non-additivity 15.19 15.188 2.72 Residual 37 206.51 5.581 -Total 59 402.17 -Grand Mean= 10.943 Grand Sum= Coefficient of Variation= 656.600 22.07% Means for variable (nslt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 10.100 11.450 11.280 Total Count= 60 70 Means for variable (nslt) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 13.467 9.267 9.267 10.567 10.333 12.367 10.860 9.200 13.933 7.533 Var Value 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Var Mean 10.433 10.167 8.800 10.800 10.433 10.867 10.700 12.767 12.433 13.033 Bảng Anova suất thực tế Data file: Minh Thuận Title: Anova suất thực tế Function: ANOVA-2 Data case to 60 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 20 Variable 3: Nãng suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 7.86 3.928 12.22 0.0001 nt 19 13.52 0.712 2.22 0.0182 Error 38 12.21 0.321 Non-additivity 0.17 0.175 0.54 Residual 37 12.04 0.325 -Total 59 33.59 -Grand Mean= 6.732 Grand Sum= Coefficient of Variation= 403.900 8.42% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 6.335 6.650 7.210 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean Var Value Var Mean Total Count= 60 71 10 7.167 6.767 6.667 6.700 6.633 6.600 6.133 6.867 6.967 6.500 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.200 6.067 6.967 7.267 6.500 7.000 7.000 7.333 5.267 7.033 Data File : Trắc nghiệm phân hạng suất Function : RANGE Error Mean Square = 0.3210 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = thực tế Least Significant Difference Test LSD value = 1.254 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 7.170 6.770 6.670 6.700 6.630 6.600 6.130 6.870 6.970 6.500 7.200 6.070 6.970 7.270 6.500 7.000 7.000 7.330 5.270 7.030 Ranked Order AB AB AB AB AB AB ABC AB AB ABC AB BC AB AB ABC AB AB A C AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 18 14 11 20 17 16 13 15 10 12 19 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 7.330 7.270 7.200 7.170 7.030 7.000 7.000 6.970 6.970 6.870 6.770 6.700 6.670 6.630 6.600 6.500 6.500 6.130 6.070 5.270 A AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB ABC ABC ABC BC C Bảng Anova trọng lượng 1000 hạt Data file: Minh Thuận Title: Anova trọng lượng 1000 hạt Function: ANOVA-2 Data case to 60 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 20 Variable 3: Trọng lượng 1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob T A B L E 72 -lll 0.58 0.289 0.63 0.5394 nt 19 208.66 10.982 23.80 0.0000 Error 38 17.53 0.461 Non-additivity 0.14 0.136 0.29 Residual 37 17.40 0.470 -Total 59 226.77 -Grand Mean= 27.250 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1635.000 2.49% Means for variable (tl1000hat) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 27.240 27.375 27.135 Means for variable (tl1000hat) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 26.933 24.733 30.200 26.733 23.533 27.267 28.867 31.467 26.933 29.000 Var Value 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Var Mean 28.933 26.000 26.067 28.800 26.733 26.200 28.067 25.800 27.567 25.167 Total Count= 60 73 PHỤ LỤC 4: Các giống lúa thích nghi với biến đổi khí hậu giống lúa thích nghi với biến đổi khí hậu HĐ (21/02/2011 08:30) Viện lúa ĐBSCL vừa lai tạo thành cơng giống lúa có khả thích nghi biến đổi khí hậu Đó giống lúa có khả chống chịu hạn, phèn mặn: Giống lúa OM5464: Tổ hợp lai OM3432/OM2490; thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, chiều cao 102-104cm; trọng lượng 1.000 hạt: 25,1 gam Hạt dài 7mm, gạo đẹp, cơm cứng, Amylose 28,6 %, suất 6-7 tấn/ha; kháng rầy nâu (cấp 3) kháng đạo ơn (cấp 3-5); nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn (VL-LXL); thích nghi vùng phèn, mặn; chống chịu hạn diện rộng Giống lúa OM8923: Tổ hợp lai NCM/OM4059; thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, chiều cao 102-107cm; trọng lượng hạt: 25,9 gam Hạt dài 7mm, gạo đẹp, mềm cơm, Amylose 23 %; suất 7-8 tấn/ha; kháng rầy nâu (cấp 5), kháng đạo ơn (cấp 3), nhiễm bệnh VL-LXL; thích nghi vùng phèn mặn Giống lúa OM6677: Tổ hợp lai M22/AS996; thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, chiều cao 107-116 cm; trọng lượng 1.000 hạt: 27gam Hạt dài 7mm, gạo đẹp mềm cơm, Amylose 24,8 %; suất 6-7 tấn/ha; kháng rầy nâu (cấp 5), kháng đạo ôn (cấp 5); nhiễm bệnh VL-LXL; thích nghi vùng phèn mặn Giống lúa OM6377: Tổ hợp lai IR64/Type3-123; thời gain sinh trưởng 90-95 ngày, chiều cao 107-115cm; trọng lượng 1.000 hạt: 31 gam Hạt dài 7mm, gạo trung bình, Amylose 25,7 %, suất 6-7 tấn/ha; kháng rầy nâu, kháng đạo ơn (cấp 3); nhiễm bệnh VL-LXL, thích nghi với vùng phèn mặn Giống lúa OM6976: Tổ hợp lai IR68114/OM997/OM2718//OM2886; thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao 100-104cm; trọng lượng 1.000hạt: 29,5 gam Hạt dài 7mm, gạo đẹp, mềm cơm, Amylose 24,1 %, suất 7-8 tấn/ha; kháng rầy nâu (cấp 3-5), nhiễm đạo ơn (cấp 5); nhiễm bệnh VL-LXL, thích nghi vùng phèn mặn Giống lúa OM5981: Tổ hợp lai IR28/AS996; thời gian sinh trưởng 95-98 ngày, chiều cao 100-103cm; trọng lượng 1.000 hạt: 27,5 gam Hạt dài 7mm, gạo đẹp, mềm cơm, Amylose 24,8 %, suất 5-7 tấn/ha; kháng rầy nâu (cấp 3), kháng đạo ôn (cấp 5), nhiễm bệnh VL-LXL, thích nghi vùng phèn mặn 74 Giống lúa OM6904: Tổ hợp lai OM5464/OM5472; thời gian sinh trưởng 85-90 ngày, chiều cao 94-99cm; trọng lượng 1.000 hạt: 27 gam Hạt dài 7mm, suất 6-7 tấn/ha; kháng rầy nâu, kháng đạo ơn; nhiễm bệnh VL-LXL; thích nghi vùng phèn mặn Giống lúa OM6932: Tổ hợp lai OM 4088/OM 5472; thời gian sinh trưởng 90 ngày; chiều cao 100-108cm; trọng lượng 1.000 hạt 28 gam Hạt dài 7mm, suất 6-7 tấn/ha; kháng rầy nâu (cấp 5), nhiễm đạo ơn (cấp 5); nhiễm bệnh VL-LXL; thích nghi vùng phèn mặn (http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/45/45/45/71446/Default.aspx) ... Đồng Bằng Sông Cửu Long giúp đỡ thời gian thực khóa luận Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Vũ Minh Thuận iii TÓM TẮT Vũ Minh Thuận 2011 So sánh suất hai mươi giống lúa cao sản ngắn ngày... viên Bộ mơn Cây Lương thực Rau Hoa Quả, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, thầy Phạm Trung Nghĩa trưởng mơn Công Nghệ Sinh Học Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long cô, anh... thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Nơng học tồn thể q thầy Khoa Nơng học tận tình giảng dạy truyền đạt cho
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH NĂNG SUẤT HAI MƯƠI GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU MẶN TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG , SO SÁNH NĂNG SUẤT HAI MƯƠI GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU MẶN TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay