KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA SÁU GIỐNG LÚA MIẾN (Sorghum bicolor L. Moench) TRỒNG TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

72 64 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA SÁU GIỐNG LÚA MIẾN (Sorghum bicolor L Moench) TRỒNG TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: VÕ THỊ NGỌC HOANG Ngành: Nông Học Niên khóa: 2007 - 20011 Tháng 8/2011 i KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA SÁU GIỐNG LÚA MIẾN (Sorghum bicolor L Moench ) TRỒNG TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả VÕ THỊ NGỌC HOANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học Giáo viên hướng dẫn: TS HOÀNG KIM Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con chân thành ghi ơn sâu sắc cha mẹ sinh thành, dưỡng dục tạo điều kiện tốt để có ngày hơm Trân trọng cảm ơn TS Hoàng Kim giảng viên trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, kĩ sư Võ Văn Quang cơng tác Bộ mơn có củ Hệ thống canh tác, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, tỉnh Đồng Nai tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khoá luận tốt nghiệp Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý thầy, cô khoa Nông Học nói riêng q thầy giảng dạy cơng tác Trường Đại học Nơng Lâm nói chung, giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian tơi học tập đến hồn thành khóa luận tốt nghiệp trường Cảm ơn Kiệm, người cho mượn đất giúp đỡ suốt tháng thực khoá luận tốt nghiệp Cảm ơn tập thể lớp nông học 33 giúp đỡ động viên nhiều suốt thời gian học tập thực khoá luận tốt nghiệp TP.HCM, ngày 15 tháng năm 2011 Sinh viên Võ Thị Ngọc Hoang iii TÓM TẮT Võ Thị Ngọc Hoang 2011 Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển, suất khả chống chịu sâu bệnh sáu giống lúa miến (Sorghum bicolor L Moench) trồng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Giáo viên hướng dẫn: TS Hoàng Kim Lúa miến lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc đứng thứ giới Năm 2009, lúa miến trồng 105 nước giới với diện tích 39,97 triệu ha, sản lượng 56,10 triệu tấn, suất trung bình đạt 1,40 /ha ( FAO, 2011) Lúa miến nguồn lượng triển vọng để làm nhiên liệu sinh học Giống lúa miến có suất thân, suất hạt hàm lượng đường cao nhu cầu cấp thiết sản xuất Mục tiêu đề tài: Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển, suất khả chống chịu sâu bệnh sáu giống lúa miến ngọt, tuyển chọn đến hai giống lúa miến triển vọng, thích hợp điều kiện sinh thái Đồng Nai để làm thức ăn gia súc sản xuất nhiên liệu sinh học Đề tài thực xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai từ tháng đến tháng năm 2011 Đất thí nghiệm có thành phần giới đất thịt sét pha cát, pH thấp, đạm kali tổng số trung bình, lân tổng số cao, đạm, lân kali dễ tiêu nghèo, hàm lượng Ca Mg trao đổi thấp Vật liệu thí nghiệm gồm sáu giống lúa miến, với năm giống xuất sắc triển vọng ICSB 38, PVK 801, ICSR 93034, ICSV 574, NTJ2 nhập nội từ ICRISAT giống lúa miến Pacific thu thập Bình Thuận Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên yếu tố ba lần lặp lại, sáu nghiệm thức tương ứng với sáu giống Diện tích thí nghiệm 21,6 m2, tổng diện tích thí nghiệm 460 m2 chưa kể bảo vệ Quy trình thí nghiệm hệ thống tiêu theo dõi thực theo tiêu chuẩn quốc tế ICRISAT Kết thí nghiệm cho thấy: Tất sáu giống lúa miến tham gia thí nghiệm thích nghi sinh thái, sinh trưởng phát triển tốt, sâu bệnh hại, riêng giống lúa miến Pacific bị nhiễm rệp mềm mức độ nhẹ Năng suất sinh khối cao giống ICSV 574 (81,2 tấn/ha), thấp giống Pacific (19,10 tấn/ha), suất thân cao giống ICSV 574 (49 iv tấn/ha), thấp giống ICSB 38 (12,5 tấn/ha), suất hạt cao giống ICSV 574 (5,7 tấn/ha), thấp giống ICSB 38 (2,4 tấn/ha) Giống lúa miến ICSV 574 giống triển vọng giống thí nghiệm này, đáp ứng tốt mục tiêu sản xuất nhiên liệu sinh học làm thức ăn gia súc giống có suất sinh khối lớn 97,3 tấn/ha, suất thân (49,8 tấn/ha) suất hạt (4,8 tấn/ha) giống cao, với độ brix thân 16,67 % Năng suất ethanol quy đổi đạt 3066 lít /ha từ hạt 2179 lít/ha từ thân Giống lúa miến NTJ giống triển vọng giống ICSV 574 với suất sinh khối đạt 98 tấn/ha, suất thân 45,2 tấn/ha, suất hạt 3,3 tấn/ha Với độ brix thân 16,3 % Năng suất ethanol quy đổi đạt 2.223 lít /ha từ hạt 1.998 lít/ha từ thân v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu cần đạt Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khái quát lúa miến 2.1.1 Phân loại, nguồn gốc, vùng phân bố, lịch sử phát triển 2.1.1.1 Phân loại 2.1.1.2 Nguồn gốc 2.1.1.3 Vùng phân bố 2.1.1.4 Lịch sử phát triển 2.1.2 Các giai đoạn sinh trưởng 2.1.3 Vị trí kinh tế lúa miến 2.1.3.1 Vai trò lúa miến giới Việt Nam 2.1.4.2 Thành phần dinh dưỡng cách sử dụng lúa miến 2.2 Hiện trạng sản xuất tiêu thụ lúa miến 2.2.1 Sản xuất, tiêu thụ lúa miến giới 2.2.2 Sản xuất, tiêu thụ lúa miến Việt Nam 13 2.3 Chọn tạo giống lúa miến giới Việt Nam 13 2.3.1 Tình hình chọn tạo giống lúa miến giới 13 vi 2.3.2 Tình hình chọn tạo giống lúa miến Việt Nam 14 2.4 Một số sâu bệnh hại lúa miến 15 2.5 Đặc tính lúa miến lý tưởng 15 2.5.1 Đặc tính lúa miến làm lương thực, thực phẩm 15 2.5.2 Đặc tính lúa miến làm thức ăn gia súc 15 2.5.3 Đặc tính lúa miến sản xuất nhiên liệu sinh học 15 2.5.4 Đặc trưng hình thái lúa miến lý tưởng 15 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Điều kiện thí nghiệm 16 3.1.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.1.2 Đặc điểm khu đất thí nghiệm 16 3.1.3 Điều kiện khí hậu thời tiết 17 3.2 Vật liệu thí nghiệm 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 18 3.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 18 3.3.3 Quy trình kỹ thuật thực 19 3.3.4 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 20 3.3.4.1 Đặc trưng hình thái 20 3.3.4.2 Sinh trưởng phát triển 22 3.3.4.3 Sâu bệnh hại 22 3.3.4.4 Năng suất thu hoạch hiệu suất thu hồi ethanol 23 3.3.5 Phương pháp phân tích số liệu, xử lý thống kê 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Hình thái giống lúa miến 25 4.1.1 Thời gian sinh trưởng 25 4.1.2 Đặc điểm giống lúa miến giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng 27 4.1.3 Đặc điểm hình thái sáu giống lúa miến giai đoạn sinh trưởng sinh thực 28 4.1.3.1 Đặc điểm hình thái giai đoạn hoa 28 4.1.3.2 Đặc điểm giai đoạn chín sinh lí 28 4.2 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 29 vii 4.2.1 Tỉ lệ nảy mầm sáu giống lúa miến 29 4.2.2 Động thái tốc độ giồng lúa miến thí nghiệm 30 4.2.2.1 Động thái 30 4.2.2.2 Tốc độ 30 4.2.3 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 33 4.2.3.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 33 4.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 35 4.3 Sâu bệnh hại 37 4.4 Năng suất, yếu tố cấu thành suất dự đoán suất ethanol 38 4.4.1 Các yếu tố cấu thành suất suất sáu giống lúa miến 38 4.4.2 Dự đoán suất đường vằnng suất ethanol 41 Chương 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 Tài liệu tham khảo 46 Phụ lục 59 Phụ lục 1: Hình ảnh thí nghiệm 49 Phụ lục 2: Bảng biểu, biểu đồ, kết xử lí 53 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ICRISAT: International crops research institute for the semi-arid tropics (Viện nghiên cứu Cây trồng Quốc tế vùng Nhiệt Đới Bán Khô Hạn) FAO: Food Agriculture Organization (Tổ chức Lương nông Quốc tế) CIAT: Centro international de Agriculture Tropical (Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới) NST: Ngày sau trồng NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu NT: Nghiệm thức LLL: Lần lặp lại TLTB: Trọng lượng trung bình NSM: Ngày sau mọc P1000 hạt Khối lượng 1000 hạt ctv Cộng tác viên TĐRL Tốc độ TĐTTCCC Tốc độ tăng trưởng chiều cao ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Giá trị dinh dưỡng lúa miến (% chất khô) so số lấy hạt khác Bảng 2.2: Sử dụng hạt thân lúa miến số nước châu Á Bảng 2.3: Diện tích, suất, sản lượng lúa miến giới (2003 – 2009) 10 Bảng 2.4: Diện tích, suất, sản lượng lương thực giới năm 2009 10 Bảng 2.5: Diện tích, suất, sản lượng châu lục canh tác lúa miến 2009 11 Bảng 2.6: Các nước có diện tích canh tác lúa miến cao giới (nghìn ha) 11 Bảng 2.7: Các nước có suất lúa miến cao giới (tấn/ha) 12 Bảng 2.8: Các nước có sản lượng lúa miến cao giới (nghìn tấn) 12 Bảng 2.9: Đặc điểm giống lúa miến thí nghiệm ICRISAT năm 2005 14 Bảng 3.1: Đặc điểm khu đất thí nghiệm 16 Bảng 3.2: Tình hình thời tiết, khí hậu huyện Thống Nhấ, tỉnh Đồng Nai 17 Bảng 3.3: Các giống lúa miến tham gia thí nghiệm 18 Bảng 4.1: Thời gian sinh trưởng sáu giống lúa miến 25 Bảng 4.2: Đặc điểm hình thái lúa miến giai đoạn sinh trưởng 27 Bảng 4.3: Đặc điểm hình thái lúa miến giai đoạn hoa 28 Bảng 4.4: Đặc điểm hình thái lúa miến giai đoạn chín sinh lí, thu hoạch 29 Bảng 4.5: Số thời kì sinh trưởng sáu giống lúa miến thí nghiệm 31 Bảng 4.6: Động thái tăng trưởng chiều cao sáu giống lúa miến thí nghiệm 33 Bảng 4.7: Mức độ sâu bệnh hại 37 Bảng 4.8: Các yếu tố cấu thành suất sáu giống lúa miến 38 Bảng 4.9: Các giống lúa miến triển vọng 34 Bảng 4.10: Tốc độ sáu giống lúa miến thí nghiệm (lá/cây/ngày) 53 47 Pacific Hình 4.9: Hình dạng chùy lúa miến sau thu hoạch 801 Hình4.10 Chùy lúa miến sau tách hạt Pacific 48 Pacific Hình 4.11: Hạt lúa miến Hình 4.12: Triệu chứng sâu đục thân gây hại giống 49 Hình 4.13: Rệp mềm hại lúa miến 801 Hình 4.14: Bệnh mốc hạt lúa miến 50 PHỤ LỤC 2: Bảng biểu, biểu đồ, kết xử lí Bảng 4.10: Tốc độ sáu giống lúa miến Ngày sau Giống Giống Giống Giống Giống Giống trồng ICSB 38 PVK 801 ICSR 93034 ICSV 574 NTJ Pacific 14 - 21 0,32 0,22 0,29 0,30 0,33 0,17 21 - 28 0,14 0,25 0,15 0,16 0,15 0,25 8- 35 0,16 0,30 0,34 0,29 0,28 0,29 35 - 42 0,30 0,30 0,22 0,29 0,16 0,30 42 - 49 0,20 0,33 0,30 0,28 0,41 0,42 49 - 56 0,20 0,17 0,16 0,15 0,13 0,15 56 - 63 0,40 0,42 0,30 0,30 0,16 63 - 70 0,15 Bảng 4.11: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) Ngày sau Giống Giống Giống ICSR Giống Giống Giống trồng ICSB 38 PVK 801 93034 ICSV 574 NTJ Pacific 14-21 0,55 0,39 0,48 0,89 0,64 0,4 21-28 0,65 1,07 1,34 0,32 0,44 0,53 28-35 1,06 0,50 0,80 1,82 1,77 0,82 35-42 0,83 1,57 1,88 1,99 2,22 1,93 42-49 1,59 2,53 4,24 4,12 3,16 4,71 49-56 3,89 2,19 5,21 9,42 7,07 6,82 56-63 5,34 4,01 8,17 6,8 7,14 63-70 3,14 51 NST Hình 4.15: Đồ thị động thái tăng trưởng chiều cao (cm) 52 KẾT QUẢ XỬ LÍ THỐNG KÊ CHIỀU RỘNG CHÙY The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI 123 NTHUC 123456 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 CHIEU RONG CHUY The ANOVA Procedure Dependent Variable: CRCHUY Sum of Source DF Model Squares Mean Square F Value Pr > F 21.22530000 Error 10 7.35330000 Corrected Total R-Square 17 Coeff Var 0.742699 3.03218571 4.12 0.0218 0.73533000 28.57860000 Root MSE CRCHUY Mean 6.055889 0.857514 Anova SS 14.16000 Source DF KHOI 6.62403333 3.31201667 4.50 0.0403 NTHUC 14.60126667 2.92025333 3.97 0.0303 CHIEU RONG CHUY Mean Square F Value Pr > F 12:17 Thursday, July 15, 2011 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CRCHUY NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 1.560 10 0.73533 1.630 1.672 1.698 1.716 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A Mean 15.3233 N NTHUC B A 15.0967 B A 14.3433 B A C 13.9300 B 13.6033 C C 12.6633 3 53 SỐ HẠT/CHÙY The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI 123 NTHUC 123456 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 HAT/CHUY The ANOVA Procedure Dependent Variable: NSUAT Sum of Source DF Model Squares Mean Square F Value Pr > F 1741611.056 Error 10 403462.556 Corrected Total R-Square 17 Coeff Var 0.811912 248801.579 6.17 0.0050 40346.256 2145073.611 Root MSE NSUAT Mean 11.74146 200.8638 Anova SS 1710.722 Source DF Mean Square F Value Pr > F KHOI 188440.778 94220.389 2.34 0.1472 NTHUC 1553170.278 310634.056 7.70 0.0033 HAT/CHUY The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NSUAT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 365.4 10 40346.26 381.9 391.5 397.7 401.9 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A Mean 2130.3 N NTHUC B A 2029.3 B C 1725.7 D C 1633.0 D C 1426.7 D 1319.3 3 54 CHIỀU CAO CÂY The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI 123 NTHUC 123456 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 CHIEU CAO CAY The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCAO Sum of Source DF Model Squares Mean Square F Value Pr > F 74751.29504 Error 10 10678.75643 185.71006 Corrected Total R-Square Coeff Var 0.997522 Source 17 DF KHOI NTHUC 74937.00509 202.8306 Mean Square F Value Pr > F 70.98321 CCAO Mean 4.309409 Anova SS 18.57101 Root MSE 2.124635 575.02 F 768.2921056 Error 10 155.3029222 Corrected Total R-Square 17 Coeff Var 0.831850 109.7560151 15.5302922 923.5950278 Root MSE 5.956193 CDLA Mean 3.940849 Anova SS 7.07 0.0032 66.16389 Source DF Mean Square F Value Pr > F KHOI 87.7752111 43.8876056 NTHUC 680.5168944 136.1033789 2.83 0.1065 8.76 0.0020 CHIEU DAI LA The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CDLA NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 10.20 10 15.53029 10.63 10.90 11.08 11.22 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A Mean 74.367 N NTHUC B A 71.503 3 B A 70.333 B C 61.967 B C 60.943 C 57.870 57 CHIỀU RỘNG LÁ The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI 123 NTHUC 123456 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 CHIEU RONG LA The ANOVA Procedure Dependent Variable: CRLA Sum of Source DF Squares Model 8.33761667 Error 10 Mean Square F Value Pr > F 1.86883333 Corrected Total R-Square 17 Coeff Var 0.816897 DF KHOI NTHUC CRLA Mean 7.711667 Mean Square F Value Pr > F 1.68203333 10.20645000 0.432300 Anova SS 6.37 0.0048 0.18688333 Root MSE 5.605793 Source 1.19108810 0.84101667 6.65558333 4.50 0.0404 1.33111667 7.12 0.0044 CHIEU RONG LA The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for CRLA NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 1.119 10 0.186883 1.166 1.195 1.216 1.231 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NTHUC A 8.1633 A 8.1533 A 8.0867 3 A 7.9400 B A 7.4667 B 6.4600 58 CHIỀU DÀI CHÙY The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI 123 NTHUC 123456 Number of Observations Read 18 Number of Observations Used 18 CHIEU DAI CHUY The ANOVA Procedure Dependent Variable: CDCHUY Sum of Source DF Model Squares Mean Square F Value Pr > F 266.0053889 Error 10 21.2238556 Corrected Total R-Square Source 17 Coeff Var 0.926108 17.90 F 1.8209389 0.86 0.4530 52.4727022 24.72 F 141.2500000 Error 10 1.7500000 Corrected Total R-Square Source 17 Coeff Var 0.987762 KHOI NTHUC 143.0000000 13.00000 Mean Square F Value Pr > F 0.0833333 141.1666667 DO NGOT 0.1750000 0.418330 Anova SS 115.31
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA SÁU GIỐNG LÚA MIẾN (Sorghum bicolor L. Moench) TRỒNG TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA SÁU GIỐNG LÚA MIẾN (Sorghum bicolor L. Moench) TRỒNG TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay