ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN NẤM VÀ VI KHUẨN TRÊN HẠT HỒ TIÊU SAU THU HOẠCH TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

75 25 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN NẤM VÀ VI KHUẨN TRÊN HẠT HỒ TIÊU SAU THU HOẠCH TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : VÕ THỊ MỸ NGUYÊN Tp.HồChí Minh, tháng 08/2011   i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN NẤM VÀ VI KHUẨN TRÊN HẠT HỒ TIÊU SAU THU HOẠCH TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tác giả VÕ THỊ MỸ NGUYÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Lê Đình Đơn ThS Lê Cao Lượng Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011   ii LỜI CẢM TẠ Tơi xin chân thành cảm ơn: TS Lê Đình Đơn ThS Lê Cao Lượng tận tình hướng dẫn tơi thực tốt luận văn tốt nghiệp ThS Lê Hữu Trung góp ý giúp cho tơi nhiều q trình làm đề tài Q Thầy, Cơ khoa Nông Học trương đại học Nông Lâm tận tình giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập trường Quý Thầy, Cô cán nghiên cứu viện Công Nghệ Sinh Học Môi Trường tạo điều kiện trang thiết bị, hóa chất môi trường nghiên cứu học tập kinh nghiện suốt thời gian làm đề tài Cha, mẹ anh chị em gia đình dạy dỗ ủng hộ vật chất tinh thần Các bạn sinh viên lớp DH07BVB bạn sinh viên làm chung với viện nghiên cứu Cuối người bên cạnh động viên an ủi tơi lúc gặp khó khăn, rắc rối Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Võ Thị Mỹ Nguyên   iii TÓM TẮT Sinh viên Võ Thị Mỹ Nguyên trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh thực đề tài “Điều tra thành phần vi sinh vật hạt Hồ tiêu sau thu hoạch Bà Rịa – Vũng Tàu” Đề tài tiến hành nghiên cứu Viện Nghiên cứu Công Nghệ Sinh Học Môi Trường từ ngày 15/02/2011 đến ngày 15/06/2011 Mẫu thu thập huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Dưới hướng dẫn tận tình thầy Lê Đình Đơn Mục tiêu đề tài xác định thành phần mức độ nhiễm loài vi sinh vật diện hạt tiêu huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, định danh loài vi sinh vật dựa vào đặc điểm hình thái Dùng phương pháp ủ Blotter phân lập nấm môi trường Czapek xác định loài nấm: Aspergillus clavatus, Aspergillus niger, Aspergillus tereus, Aspergillus sp.1, Aspergillus sp.2, Aspergillus sp.3, Fusarium sp., Penicillium citrinum, Mucor sp Qua 50 hộ điều tra bốn huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho thấy lồi nấm có tỷ lệ nhiễm cao Mucor sp 31,0 % huyện Tân Thành Fusarium sp 29,3 % huyện Châu Đức Phần trăm hạt nhiễm nấm trung bình bốn huyện biến thiên từ 12,4 đến 15,7 % với Aspergillus clavatus, từ 13,2 đến 20,3 % với Aspergillus niger, từ 13,0 đến 15,2 % với Aspergillus tereus, 13,3 đến 16,3 % với Aspergillus sp.1, từ 12,1 đến 14,9 % với Aspergillus sp.2, từ 12,6 đến 15,4 % với Aspergillus sp.3, từ 14,35 đến 29,27 % với Fusarium sp., từ 12,7 đến 16,3 % với Penicillium citrinum, từ 12,6 đến 31,0 % với Mucor sp Tần suất xuất loài nấm biến thiên từ 10 đến 90 % Dùng phương pháp đếm khuẩn lạc cấy chuyền môi trường PGA xác định loài vi khuẩn có lồi trực khuẩn gram âm loài trực khuẩn gram dương Tổng số vi khuẩn hiếu khí gam hạt tiêu cao huyện Tân Thành 9,9 x 105 (CFU.g-1), thấp huyện Đất Đỏ 1,1 x 105 (CFU.g-1)   iv MỤC LỤC   Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng biểu vii Danh sách hình viii Dang sách chữ viết tắt ix Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu đề tài 2  1.3 Yêu cầu đề tài 2  1.4 Giới hạn đề tài .2 Chương Tổng quan tài liệu 3  2.1 Nguồn gốc hồ tiêu .3  2.2 Đặc điểm thực vật học hồ tiêu 4  2.2.1 Hệ thống rễ .4  2.2.2 Thân, cành, 4  2.2.3 Hoa, quả, hạt 5  2.3 Vai trò hạt tiêu kinh tế 5  2.4 Tình hình sản xuất hồ tiêu giới Việt Nam .6  2.4.1 Tình hình sản xuất hồ tiêu giới 6  2.4.2 Tình hình sản xuất hồ tiêu Việt Nam 7  2.5 Tổng quan vi sinh vật hạt hồ tiêu 8    v 2.5.1 Giới thiệu chung vi sinh vật .8  2.5.2 Một số nấm mốc gia vị 9  2.5.2.1 Một số loài Aspergillus sp gia vị 9  2.5.2.2 Một số loài nấm Penicillium sp gia vị .11  2.5.2.3 Một số loài nấm Mucor sp gia vị 13  2.5.2.4 Một số loài nấm Alternaria sp gia vị 14  2.5.2.5 Một số loài nấm Rhizopus sp gia vị 14  2.5.2.6 Một số loài nấm Cladosporium sp gia vị 14  2.5.3 Một số loài vi khuẩn gia vị 15  2.6 Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam vi sinh vật hạt tiêu 16  Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu .17  3.1 Thời gian địa điểm tiến hành 17  3.2 Vật liệu thí nghiệm 17  3.3 Phương pháp thu mẫu hạt tiêu 17 3.4 Phương pháp xác định thành phần vi khuẩn mẫu hạt tiêu .18  3.4 Phương pháp đếm khuẩn lạc (Colony Count) 18  3.4 Phương pháp nhuộm gram 20  3.5 Phương pháp xác định thành phần nấm ký sinh mẫu hạt điều tra 21  3.5.1 Phương pháp Blotter .21  3.5.2 Phương pháp định danh loài nấm 22  3.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 22  Chương Kết thảo luận 23 4.1 Thành phần vi khuẩn mẫu hạt tiêu sau thu hoạch bốn huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 23  4.2 Thành phần nấm mẫu hạt tiêu sau thu hoạch bốn huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25    vi 4.2.1 Đặc điểm loài nấm diện mẫu hạt tiêu bốn huyện điều tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25  4.2.1.1 Đặc điểm nấm Aspergillus sp (lớp nấm bất toàn Deuteromycetes) 26  4.2.1.2 Đặc điểm nấm Penicillum sp (lớp nấm bất toàn Deuteromycetes) 30  4.2.1.3 Đặc điểm nấm Fusarium sp (lớp nấm bất toàn Deuteromycetes) .30 4.2.1.4 Đặc điểm nấm Mucor sp (lớp nấm tiếp hợp Zygomycetes) 31  4.2.2 Tần suất xuất loài nấm hạt tiêu bốn huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 32  4.2.3 Tỷ lệ (%) hạt tiêu bị nhiễm loài nấm bốn huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 34  4.2.3.1 Tỷ lệ hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Châu Đức 34  4.2.3.2 Tỷ lệ hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Xuyên Mộc .36  4.2.3.3 Tỷ lệ hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Tân Thành 37  4.2.3.4 Tỷ lệ hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Đất Đỏ .38  Chương Kết luận đề nghị 40 5.1 Kết luận 40  5.2 Đề nghị 41  Tài liệu tham khảo 42 Phụ lục 45   vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các tiêu vi sinh vật hạt tiêu đen 16 Bảng 4.1 Mật độ tổng số vi khuẩn hiếu khí 1g mẫu huyện điều tra 24 Bảng 4.2 Tần xuất xuất (%) loài nấm hạt tiêu bốn huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 33 Bảng 4.3 Tỷ lệ (%) hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Châu Đức 35 Bảng 4.4 Tỷ lệ (%) hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Xuyên Mộc .36 Bảng 4.5 Tỷ lệ (%) hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Tân Thành .37 Bảng 4.6 Tỷ lệ (%) hạt tiêu bị nhiễm loài nấm huyện Đất Đỏ 39       viii DANH SÁCH CÁC HÌNH   Hình 3.1 Sơ đồ đánh giá thành phần vi khuẩn phương pháp Colony Count 18  Hình 3.2 Sơ đồ pha lỗng mẫu 19  Hình 3.3 Sơ đồ đánh giá thành phần nấm dùng phương pháp Blotter: 21  Hình 4.1 Hình ảnh nhuộm gram trực khuẩn vật kính 40X 25  Hình 4.2 Hình thái nấm Aspergillus niger 26  Hình 4.3 Hình thái nấm Aspergillus clavatus 27  Hình 4.4 Hình thái nấm Aspergillus tereus 27  Hình 4.5 Hình thái nấm Aspergillus sp.1 28  Hình 4.6 Hình thái nấm Aspergillus sp.2 29  Hình 4.7 Hình thái nấm Aspergillus sp.3 29  Hình 4.8 Hình thái nấm Penicillium citrinum 30  Hình 4.9 Hình thái nấm Fusarium sp 31 Hình 4.10 Hình thái nấm Mucor sp 32      ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT     A.clavatus Aspergillus clavatus A.niger Aspergillus niger A.sp.1 Aspergillus sp.1 A.sp.2 Aspergillus sp.2 A.sp.3 Aspergillus sp.3 A.tereus Aspergillus tereus AOAC Trung tâm hoạt động trời Adur (Adur Outdoor Activities Centre ) CV Độ lệch tiêu chuẩn tương đối (Coefficient of Variation) DGISB Viện nghiên cứu bệnh hạt giống Đan Mạch (Danish Government Institute of Seed Pathology) F.sp Fusarium sp FDA Cục quản lý thực phẩm dược phẩm (Food and Drug Administration) ISTA Hiệp hội kiểm nghiệm hạt giống quốc tế (International Seed Testing Association) M.sp Mucor sp NT Nghiệm thức P.citrinum Penicillium citrinum TB Trung bình TSVKHK Tổng số vi khuẩn hiếu khí 51 15 Trịnh Ngọc Hồng Nhung Láng Lớn (thơn Sơng Xồi 3) 16 Nguyễn Văn Tường Bình Trung (Thơn 3) 17 Trương Thị Ngọc Láng Lớn (thơn Sơng Xồi 1) 18 Nguyễn Quốc Hưng Bàu Chinh (thôn Tân Xuân) 19 Võ Văn Đỏm Bàu Chinh (thơn Tân Hưng) 20 Văn Tái Ngãi giao (thơn Hồng Giao) Bảng kết xử lý MSTATC 4.1 ANOVA Tỷ lệ nhiễm nấm hộ điều tra huyện Châu Đức 4.1.1 Aspergillus clavatus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 3263.785 171.778 1.129 0.3475 Within 60 9127.408 152.123 Total 79 12391.192 Coefficient of Variation = 84.18% 4.1.2 Aspergillus niger A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 537.628 28.296 1.447 0.1399 Within 60 1173.053 19.551 Total 79 1710.681 Coefficient of Variation = 33.61%   52 4.1.3 Aspergillus tereus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 956.914 50.364 1.043 0.4298 Within 60 2897.709 48.295 Total 79 3854.623 Coefficient of Variation = 46.04% 4.1.4 Aspergillus sp1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 1938.608 102.032 1.252 0.2497 Within 60 4889.434 81.491 Total 79 6828.042 Coefficient of Variation = 55.29% 4.1.5 Aspergillus sp2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 68.302 3.595 0.947 Within 60 227.674 3.795 Total 79 295.976 Coefficient of Variation = 16.09% 4.1.6 Aspergillus sp3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 142.296 7.489 0.789 Within 60 569.184 9.486 Total 79 711.480 Coefficient of Variation = 24.50%   53 4.1.7 Fusarium sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 25995.954 1368.208 8.693 0.0000 Within 60 9443.583 157.393 Total 79 35439.538 Coefficient of Variation = 42.86% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 157.4 Error Degrees of Freedom = 60 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 23.60 s_ = 6.273 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 11.80 45.00 20.74 26.60 11.80 31.82 49.58 39.14 17.66 50.52 39.14 29.68 11.80 20.74 11.80 78.20 50.86 14.88 11.80 11.80 D BC CD BCD D BCD B BCD D B BCD BCD D CD D A B D D D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 16 17 10 11 12 14 18 15 13 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 78.20 50.86 50.52 49.58 45.00 39.14 39.14 31.82 29.68 26.60 20.74 20.74 17.66 14.88 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A B B B BC BCD BCD BCD BCD BCD CD CD D D D D D D D D 4.1.8 Penicillium citrinum A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 817.438 43.023 1.881 0.0333 Within 60 1372.239 22.871 Total 79 2189.677 Coefficient of Variation = 35.56%   54 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 22.87 Error Degrees of Freedom = 60 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.764 s_ = 2.391 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 20.74 11.80 20.74 20.74 11.80 11.80 11.80 14.88 14.88 11.80 B B B B B B B B B B A B A A B B B AB AB B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 11 14 13 18 19 10 12 15 16 17 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 20.74 20.74 20.74 14.88 14.88 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A A A AB AB B B B B B B B B B B B B B B B 4.1.9 Mucor sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19 481.019 25.317 1.256 0.2466 Within 60 1208.933 20.149 Total 79 1689.952 Coefficient of Variation = 33.30%   55 4.2 ANOVA Tỷ lệ nhiễm nấm hộ điều tra huyện Xuyên Mộc 4.2.1 Aspergillus clavatus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3021.234 335.693 1.219 0.3203 Within 30 8259.985 275.333 Total 39 11281.219 Coefficient of Variation = 105.78% 4.2.2 Aspergillus niger A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1176.925 130.769 0.892 Within 30 4395.728 146.524 Total 39 5572.653 Coefficient of Variation = 74.30% 4.2.3 Aspergillus tereus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 332.716 36.968 0.895 Within 30 1238.755 41.292 Total 39 1571.471 Coefficient of Variation = 48.62% 4.2.4 Aspergillus sp1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1650.715 183.413 2.320 0.0405 Within 30 2371.474 79.049 Total 39 4022.188 Coefficient of Variation = 59.90%   56 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 79.05 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.84 s_ = 4.445 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 11.80 17.66 11.80 11.80 11.80 14.88 11.80 44.28 11.80 11.80 B B B B B B B A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 44.28 17.66 14.88 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A B B B B B B B B B 4.2.5 Aspergillus sp2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1067.802 118.645 0.816 Within 30 4361.073 145.369 Total 39 5428.875 Coefficient of Variation = 80.89% 4.2.6 Aspergillus sp3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 949.445 105.494 0.719 Within 30 4401.806 146.727 Total 39 5351.251 Coefficient of Variation = 78.67%   57 4.2.7 Fusarium sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2601.419 289.047 0.836 Within 30 10368.913 345.630 Total 39 12970.332 Coefficient of Variation = 113.20% 4.2.8 Penicillium citrinum A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 806.120 89.569 2.304 0.0418 Within 30 1166.021 38.867 Total 39 1972.141 Coefficient of Variation = 41.29% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 38.87 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.003 s_ = 3.117 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   10 = = = = = = = = = = 14.88 14.88 11.80 11.80 23.82 11.80 14.88 11.80 23.52 11.80 AB AB B B A B AB B A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 23.82 23.52 14.88 14.88 14.88 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A A AB AB AB B B B B B 58 4.2.9 Mucor sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 248.004 27.556 1.000 Within 30 826.680 27.556 Total 39 1074.684 Coefficient of Variation = 41.56% 4.3 ANOVA Tỷ lệ nhiễm nấm hộ điều tra huyện Tân Thành 4.3.1 Aspergillus clavatus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 143.335 15.926 0.908 Within 30 525.912 17.530 Total 39 669.247 Coefficient of Variation = 32.98% 4.3.2 Aspergillus niger A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3494.257 388.251 3.216 0.0076 Within 30 3622.077 120.736 Total 39 7116.333 Coefficient of Variation = 56.56% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 120.7 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 21.37 s_ = 5.494 at alpha = 0.010 x   59 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 30.84 14.88 17.66 31.48 37.34 11.80 14.88 11.80 11.80 11.80 Ranked Order AB AB AB AB A B AB B B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 37.34 31.48 30.84 17.66 14.88 14.88 11.80 11.80 11.80 11.80 A AB AB AB AB AB B B B B 4.3.3 Aspergillus tereus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 323.995 35.999 0.947 Within 30 1140.434 38.014 Total 39 1464.429 Coefficient of Variation = 40.68% 4.3.4 Aspergillus sp1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 235.882 26.209 1.160 0.3545 Within 30 677.694 22.590 Total 39 913.577 Coefficient of Variation = 35.71% 4.3.5 Aspergillus sp2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 299.848 33.316 2.018 0.0724 Within 30 495.358 16.512 Total 39 795.206 Coefficient of Variation = 31.25%   60 4.3.6 Aspergillus sp3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 329.909 36.657 1.121 0.3789 Within 30 981.259 32.709 Total 39 1311.168 Coefficient of Variation = 39.33% 4.3.7 Fusarium sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2348.250 260.917 16.071 0.0000 Within 30 487.045 16.235 Total 39 2835.295 Coefficient of Variation = 28.07% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 16.24 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.835 s_ = 2.015 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   10 = = = = = = = = = = 11.80 37.34 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 B A B B B B B B B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 37.34 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A B B B B B B B B B 61 4.3.8 Penicillium citrinum A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4351.660 483.518 1.992 0.0761 Within 30 7282.944 242.765 Total 39 11634.605 Coefficient of Variation = 95.75% 4.3.9 Mucor sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11272.352 1252.484 2.692 0.0200 Within 30 13957.106 465.237 Total 39 25229.458 Coefficient of Variation = 69.61% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 465.2 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 31.15 s_ = 10.78 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   10 = = = = = = = = = = 17.66 14.88 50.86 11.80 50.22 58.52 25.96 14.88 22.54 42.56 BCD D AB D ABC A ABCD CD BCD ABCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 58.52 50.86 50.22 42.56 25.96 22.54 17.66 14.88 14.88 11.80 A AB ABC ABCD ABCD BCD BCD D CD D 62 4.4 ANOVA Tỷ lệ nhiễm nấm hộ điều tra huyện Đất Đỏ 4.4.1 Aspergillus clavatus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 60.713 6.746 0.889 Within 30 227.674 7.589 Total 39 288.387 Coefficient of Variation = 22.19% 4.4.2 Aspergillus niger A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3294.436 366.048 2.847 0.0150 Within 30 3857.602 128.587 Total 39 7152.038 Coefficient of Variation = 55.81% Trăc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 128.6 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 16.38 s_ = 5.670 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   10 = = = = = = = = = = 17.66 14.88 11.80 17.66 14.88 17.96 14.88 33.92 41.58 17.96 BC C C BC C BC C AB A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 41.58 33.92 17.96 17.96 17.66 17.66 14.88 14.88 14.88 11.80 A AB BC BC BC BC C C C C 63 4.4.3 Aspergillus tereus A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 155.457 17.273 0.810 Within 30 639.749 21.325 Total 39 795.206 Coefficient of Variation = 35.52% 4.4.4 Aspergillus sp1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1615.865 179.541 2.598 0.0239 Within 30 2073.235 69.108 Total 39 3689.100 Coefficient of Variation = 57.08% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 69.11 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.01 s_ = 4.157 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   10 = = = = = = = = = = 33.28 11.80 11.80 14.88 11.80 11.80 11.80 11.80 14.88 11.80 A B B B B B B B B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 33.28 14.88 14.88 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A B B B B B B B B B 64 4.4.5 Aspergillus sp2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1037.818 115.313 2.284 0.0434 Within 30 1514.315 50.477 Total 39 2552.133 Coefficient of Variation = 50.58% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 50.48 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.26 s_ = 3.552 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 28.40 11.80 11.80 17.66 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A B B B B B B B B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = = = = = = 28.40 17.66 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 A B B B B B B B B B 4.4.6 Aspergillus sp3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 497.447 55.272 2.134 0.0579 Within 30 777.107 25.904 Total 39 1274.554 Coefficient of Variation = 37.46%   65 4.4.7 Fusarium sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2868.134 318.682 3.692 0.0033 Within 30 2589.585 86.320 Total 39 5457.720 Coefficient of Variation = 53.13% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 86.32 Error Degrees of Freedom = 30 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 18.07 s_ = 4.645 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 11.80 B Mean 10 = 39.44 Mean = 11.80 B Mean = 25.62 Mean = 11.80 B Mean = 17.96 Mean = 11.80 B Mean = 17.96 Mean = 17.96 B Mean = 14.88 Mean = 25.62 AB Mean = 11.80 Mean = 17.96 B Mean = 11.80 Mean = 14.88 B Mean = 11.80 Mean = 11.80 B Mean = 11.80 Mean 10 = 39.44 A Mean = 11.80 A AB B B B B B B B B 4.4.8 Penicillium citrinum A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 79.686 8.854 0.778 Within 30 341.510 11.384 Total 39 421.196 Coefficient of Variation = 26.52% 4.4.9 Mucor sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 316.503 35.167 0.799 Within 30 1319.973 43.999 Total 39 1636.476 Coefficient of Variation = 46.81%   ... (lớp nấm bất toàn Deuteromycetes) 26  4.2.1.2 Đặc điểm nấm Penicillum sp (lớp nấm bất toàn Deuteromycetes) 30  4.2.1.3 Đặc điểm nấm Fusarium sp (lớp nấm bất toàn Deuteromycetes) .30 4.2.1.4 Đặc... Bùi Xuân Đồng (2003), có khoảng 300 mycotoxin với 100 loài nấm mốc tương ứng phát hiện, chi Penicillium Aspergillus chiếm số đơng Đối với loại gia vị có loại mycotoxin cần quan tâm là: Ochratoxin... racemosus Mucor spinosus, nấm có mặt bánh mì cũ, thịt, phó mát, nước trái nhiều loài gây bệnh mycormycosis người gia súc Tuy nhiên nhiều loài nấm có ích Mucor rouxii phân hủy tinh bột thành đường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN NẤM VÀ VI KHUẨN TRÊN HẠT HỒ TIÊU SAU THU HOẠCH TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN NẤM VÀ VI KHUẨN TRÊN HẠT HỒ TIÊU SAU THU HOẠCH TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay