KHẢO NGHIỆM 14 TỔ HỢP LÚA LAI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG A YUN HẠ, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI

76 17 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM 14 TỔ HỢP LÚA LAI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG A YUN HẠ, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 Họ tên sinh viên: VÕ THỊ ÁI VÂN Tháng 7/2011 KHẢO NGHIỆM 14 TỔ HỢP LÚA LAI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG A YUN HẠ, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI Tác giả VÕ THỊ ÁI VÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nông nghiệp ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn Ths Cao Xuân Tài Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu, vươn lên thân, nhận bảo tận tình thầy giáo, ủng hộ động viên giúp đỡ gia đình, bạn bè Trong trang đầu khóa luận này, tơi xin tỏ lòng biết ơn Thầy giáo ThS Cao Xuân Tài tận tình bảo hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực đề tài tốt nghiệp vừa qua Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nơng học Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Gia Lai, q thầy trường tận tình giảng dạy truyền thụ kiến thức cho suốt năm học Ban lãnh đạo Trạm thực nghiệm giống trồng AYun Hạ - huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt đề tài Kĩ sư Nguyễn Thị Chung - Trạm thực nghiệm giống trồng AYun Hạ huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quí báu nguyện học tập, làm việc thật tốt để khơng phụ lòng mong mỏi gia đình, thầy bạn dành cho suốt thời gian qua Pleiku, tháng năm 2011 Sinh viên thực Võ Thị Ái Vân ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu “ Khảo nghiệm 14 tổ hợp lúa lai vụ Đông Xuân 2010- 2011 trạm thực nghiệm giống trồng Ayun Hạ huyện Phú Thiện – tỉnh Gia Lai” Đề tài tiến hành khu thí nghiệm Trạm thực nghiệm giống trồng Ayun Hạ huyện Phú Thiện – tỉnh Gia Lai Thời gian thực từ ngày 17/01/2011 đến ngày 25/05/2011 Mục tiêu đề tài xác định tuyển chọn số tổ hợp lúa lai dòng chọn tạo có suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu với sâu bệnh, thích hợp với điều kiện sinh thái vùng Ayun Hạ huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 14 nghiệm thức, lần lặp lại Các nghiệm thức 14 giống lúa bao gồm: TH 3-3, TH 3-5, TH 3-6, TH 3-7, TH 3-8, TH 7-2, TH 7-5, TH 7-8, TH 17, VL 50, HR 3, VL 24, CT 16, Nhị Ưu 838 (Đ/C) Các tiêu theo dõi gồm: đặc trưng hình thái, tiêu sinh trưởng phát triển, tổng thời gian sinh trưởng, đặc tính đẻ nhánh, động thái tăng trưởng chiều cao, tính chống chịu sâu bệnh hại, suất yếu tố cấu thành suất Qua thí nghiệm thực tế đồng ruộng cho thấy số kết sau Các giống lúa thí nghiệm có thời gian sinh trưởng từ 103 đến 120 ngày, giống có thời gian sinh trưởng ngắn giống HR (103 ngày), dài giống CT 16 (120 ngày) Chiều cao giống lúa thí nghiệm thuộc loại trung bình từ 60,00 – 82,93 cm, giống đối chứng Nhị Ưu 838 có chiều cao tốc độ tăng chiều cao lớn nhất, thấp giống HR iii Các giống có khả đẻ nhánh trung bình, thời gian đẻ nhánh tập trung, giống có khả đẻ nhánh tập trung HR 3, giống Nhị Ưu 838 có thời gian đẻ nhánh dài Số nhánh tối đa cao giống Nhị Ưu 838 (8,07 nhánh), thấp giống HR (5,93 nhánh) Tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu giống mức trung bình đến khá, giống TH 3-7 cao đến giống TH 3-6, thấp giống đối chứng Nhị Ưu 838 (66,91 %) Các giống lúa bị sâu bệnh hại mức độ nhẹ, khơng có giống bị hại tới mức ảnh hưởng tới suất Nhìn chung giống thích nghi với điều kiện sinh thái vùng nghiên cứu Năng suất giống thí nghiệm đạt từ 4,03 - 7,53 tấn/ha, giống CT 16 có suất cao 7,53 tấn/ha tiếp đến giống TH 3-7 (7,07 tấn/ha) Giống đối chứng Nhị Ưu 838 đạt 6,20 tấn/ha Các giống lúa thí nghiệm có phẩm chất gạo trung bình, có độ bạc bụng từ - điểm hầu hết giống có dạng hạt thon dài, riêng TH 7-7 TH 7-2 có dạng hạt thon, ba giống CT 16, TH 17 giống đối chứng Nhị Ưu 838 có dạng hạt bán tròn Qua kết nghiên cứu nhận thấy hai giống CT 16, TH 3-7 có ưu điểm vượt trội suất cao, phẩm chất gạo tốt, dạng đẹp, kháng sâu bệnh tốt so với giống đối chứng giống khác iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Dang sách bảng ix Danh sách đồ thị hình x Chương PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam .4 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam .6 2.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất lúa lai giới Việt Nam .8 2.2.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất lúa lai giới 2.2.1 Tình hình nghiên cứu lúa lai Việt Nam .11 2.3 Tổng quan vùng nghiên cứu 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.1.2 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 3.1.3 Đất đai thí nghiệm .16 3.1.4 Khí hậu thời tiết nơi thí nghiệm 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu .18 v 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.2.2 Quy trình chăm sóc .20 3.3 Các tiêu phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Phương pháp theo dõi 21 3.3.3 Các tiêu sinh trưởng phát triển 22 3.3.4 Chỉ tiêu sinh lý 23 3.3.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất 23 3.3.6 Chỉ tiêu sâu bệnh hại .24 3.3.7 Các tiêu phẩm chất gạo 24 3.4 Xử lý số liệu .25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Đặc trưng hình thái 26 4.1.1 Thân 27 4.1.1.1 Chiều cao .27 4.1.1.2 Tính đổ ngã 28 4.1.2 Bông lúa 28 4.1.2.1 Chiều dài 28 4.1.2.2 Độ thoát cổ 28 4.2 Thời gian sinh trưởng giống 29 4.2.1 Thời gian bén rễ hồi xanh 29 4.2.2 Thời gian đẻ nhánh .29 4.2.3 Thời gian trổ .31 4.2.4 Thời gian chín hồn tồn 31 4.2.5 Tổng thời gian sinh trưởng 32 4.3 Động thái tăng trưởng chiều cao 32 4.4 Động thái đẻ nhánh 35 4.5 Khả đẻ nhánh tỷ lệ nhánh hữu hiệu 37 4.5.1 Số nhánh tối đa 39 4.5.2 Số nhánh hữu hiệu 39 4.5.3 Tỷ lệ nhánh hữu hiệu 39 4.6 Động thái tích lũy chất khơ 40 vi 4.7 Tính chống chịu sâu bệnh hại 42 4.8 Năng suất yếu tố cấu thành suất 43 4.8.1 Số m2 .44 4.8.2 Tổng số hạt 45 4.8.3 Số hạt 45 4.8.4 Tỷ lệ hạt lép 45 4.8.5 Trọng lượng 1000 hạt 46 4.8.6 Năng suất lý thuyết .46 4.8.7 Năng suất thực thu 46 4.9 Chỉ tiêu phẩm chất gạo 47 4.9.1 Kích thước hạt .48 4.9.2 Dạng hạt 49 4.9.3 Độ bạc bụng 49 4.10 Một số giống lúa có triển vọng 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 56 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ADB: Asian Development Bank CMS: Cytoplasmic Male Sterile CV: Coefficient of Variation ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long Đ/C: Đối chứng FAO: Food and Agriculture Organization GDP: Gross Domestic Product IRRI: International Rice Research Institute LSD: Least Significant Difference Test NSC: Ngày sau cấy NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu P 1000 hạt: Trọng lượng ngàn hạt RCBD: Randomized Complete Block Design TGST: Thời gian sinh trưởng UNDP: United Nations Development Programme ƯTL: Ưu lai WTO: Word Trade Organization WA: Wild Abortion viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các Quốc gia đứng đầu sản xuất nhập gạo Bảng 3.1 Bảng mã hóa nghiệm thức 15 Bảng 3.2 Diễn biến thời tiết khí hậu từ tháng - 15/5/2011 16 Bảng 3.3 Lượng phân bón cho 420m thí nghiệm 20 Bảng 4.1 Đặc trưng hình thái giống lúa 26 Bảng 4.2 Thời gian sinh trưởng giống lúa 30 Bảng 4.3 Động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa 33 Bảng 4.4 Động thái đẻ nhánh giống lúa 35 Bảng 4.5 Khả đẻ nhánh giống lúa 38 Bảng 4.6 Động thái tích lũy chất khơ 40 Bảng 4.7 Năng suất yếu tố cấu thành suất 43 Bảng 4.8 Chỉ tiêu phẩm chất giống lúa 48 Bảng 4.9 Giống lúa triển vọng 50 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ trình theo dõi nghiên cứu đặc trưng đặc tính giống lúa có kết luận sau - Các giống lúa thí nghiệm có thời gian sinh trưởng từ 103 đến 120 ngày, giống có thời gian sinh trưởng ngắn giống HR (103 ngày), dài giống CT 16 (120 ngày) - Chiều cao giống lúa thí nghiệm thuộc loại trung bình từ 60,00 – 82,93 cm, giống Đ/C Nhị Ưu 838 có chiều cao tốc độ tăng chiều cao lớn nhất, thấp giống HR - Các giống có khả đẻ nhánh trung bình, thời gian đẻ nhánh tập trung, giống có khả đẻ nhánh tập trung HR 3, giống Nhị Ưu 838 có thời gian đẻ nhánh dài Số nhánh tối đa cao giống Nhị Ưu 838 (8,07 nhánh), thấp giống HR (5,93 nhánh) Tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu giống mức trung bình đến khá, giống TH 3-7 cao đến giống TH 3-6, thấp giống Đ/C Nhị Ưu 838 (66,91%) - Các giống lúa bị sâu bệnh hại mức độ nhẹ, khơng có giống bị hại tới mức ảnh hưởng tới suất Nhìn chung giống thích nghi với điều kiện sinh thái vùng nghiên cứu - Năng suất thực thu giống thí nghiệm đạt từ 4,03 - 7,53 tấn/ha, giống CT 16 có suất cao 7,53 tấn/ha tiếp đến giống TH 3-7 (7,07 tấn/ha) Giống đối chứng Nhị Ưu 838 đạt 6,20 tấn/ha 51 - Các giống lúa thí nghiệm có phẩm chất gạo trung bình, có độ bạc bụng từ - điểm hầu hết giống có dạng hạt thon dài, riêng TH 7-7 TH 7-2 có dạng hạt thon, ba giống CT 16, TH 17 giống Đ/C Nhị Ưu 838 có dạng hạt bán tròn Như qua kết nghiên cứu nhận thấy hai giống CT 16, TH 3-7 có ưu điểm vượt trội suất cao, phẩm chất gạo tốt, dạng đẹp, kháng sâu bệnh tốt so với giống đối chứng giống khác 5.2 Đề nghị Bộ giống cần tiếp tục tiến hành thí nghiệm thêm vào vụ Hè Thu địa phương trồng lúa khác tỉnh Gia Lai để đánh giá đặc tính giống đánh giá suất phẩm chất gạo Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai, hai giống CT 16, TH 3-7 thích nghi với điều kiện sinh thái vùng chống chịu sâu bệnh tốt cho suất cao Cần đưa hai giống vào giống thí nghiệm tỉnh để tiếp tục khảo nghiệm đưa sản xuất thử 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Dương Văn Chín, “Lúa ưu lai vùng nhiệt đới ẩm cận xích đạo vấn đề an ninh lương thực”, Viện Nghiên cứu Lúa Đồng sơng Cửu Long Nguyễn Chí Công, 2008 Khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai F1 hệ ba dòng thích hợp điều kiện Tây Nguyên Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Văn Đạt, 2002 Tiến trình phát triển lúa gạo Việt Nam từ thời nguyên thủy đến đại Nhà xuất Nơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Bùi Huy Đáp, 1980 Cây lúa Việt Nam Nhà xuất Khoa học kĩ thuật Hà Nội Bùi Huy Đáp, 1999 Một số vấn đề lúa Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Ngọc Đệ, 2008 Giáo trình lúa Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hoan, 1999 Lúa lai kỹ thuật thâm canh Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Tống Khiêm, 2007 Chương trình lúa lai sản xuất lúa lai Việt Nam Hội thảo quốc tế lúa lai hệ sinh thái nông nghiệp Trường ĐHNN Hà Nội, 53 ngày 22 – 24 tháng 11 năm 2007 Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, trang 31 Lê Thiếu Kỳ, 1995 Bài giảng lúa trường Đại học Nông lâm Huế 10 M.A Khaleque Mian, 2007 Lai tạo giống lúa lai Băng la des Hội thảo quốc tế lúa lai hệ sinh thái nông nghiệp Trường ĐHNN Hà Nội Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 11 Ngô Đằng Phong, Huỳnh Thị Thùy Trang Nguyễn Duy Năng, 2004 Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC phương pháp thí nghiệm nơng nghiệp Chưa xuất 12 Cao Xuân Tài, 2002 Giáo trình lúa trường Đại học Nơng lâm thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Cơng Tạn, Ngơ Thế Dân, Hồng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Trí Hồn Quách Ngọc Ân, 2002 Lúa lai Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Trâm, 2002 Chọn giống lúa lai Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 15 Trần Đức Viên, 2007 Sản xuất lúa lai Đồng Bằng Sông Hồng: Triển vọng nông dân Hội thảo quốc tế lúa lai hệ sinh thái nông nghiệp Trường ĐHNN Hà Nội Nhà xuất Nơng Nghiệp Tài liệu internet 16 Bảng tóm tắt tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam năm 2010 Truy cập ngày 21 tháng 06 năm 2011 54 (http://docs.thinkfree.com/docs/view.php?dsn=880371) 17 FAO STAT 2003 http://www.fao org Truy cập ngày 21 tháng 06 năm 2011 18 GS.TS Hoàng Tuyết Minh, Phát triển lúa lai - Lợi thách thức Truy cập ngày 21 tháng 06 năm 2011 (http://www.baomoi.com/Home/KhoaHoc-TuNhien/nongnghiep.vn/Phattrien-lua-lai Loi-the-va-thach-thuc/6418142.epi) 19 Nghiên cứu đánh giá tác động lúa lai lúa Truy cập ngày 21 tháng 06 năm 2011 (http://srd.org.vn/vi/content/nghien-cuu-danh-gia-tac-dong-cua-lua-lai-valua-thuan) 20 Tạp chí Nơng thơng mới, Số 179/20065, Vấn đề phát triển lúa lai Việt Nam Truy cập ngày 21 tháng 06 năm 2011 (http://luagao.blogspot.com/search/label/L%C3%BAa%20lai?updatedmax=2008-09-16T08%3A42%3A00%2B07%3A00&max-results=20) 55 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh giống lúa thí nghiệm Hình 7.1 Giống lúa TH 3-8 Hình 7.2 Giống lúa TH 7-2 56 Hình 7.3 Giống lúa TH 17 Hình 7.4 Giống lúa CT 16 57 Hình 7.5 Giống lúa VL 24 Hình 7.6 Giống lúa VL 50 58 Hình 7.7 Giống lúa TH 3-7 Hình 7.8 Giống lúa Nhị Ưu 838 (Đ/C) 59 Hình 7.9 Quang cảnh thí nghiệm Hình 7.10 Các giống lúa thí nghiệm 60 Phụ lục 2: Kết xử lý thống kê phần mềm MSTATC Bông/m2 Bảng anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 53.90 26.952 0.09 0.9108 nt 13 31453.14 2419.473 8.42 0.0000 Error 26 7475.43 287.516 Non-additivity 24.52 24.516 0.08 Residual 25 7450.91 298.037 Total 41 38982.48 Grand Mean= 251.190 Grand Sum= 10550.000 Coefficient of Variation= Total Count= 42 6.75% Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 43 - 56 Variable : bongm2 Error Mean Square = 287.5 Error Degrees of Freedom = 26 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 38.47 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 225.0 211.7 229.7 285.7 252.3 269.3 291.0 277.7 223.3 292.3 242.7 263.3 221.7 231.0 EFG G EFG AB BCDEF ABCD A ABC FG A CDEFG ABCDE FG DEFG Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 14 13 = = = = = = = = = = = = = = 292.3 291.0 285.7 277.7 269.3 263.3 252.3 242.7 231.0 229.7 225.0 223.3 221.7 211.7 A A AB ABC ABCD ABCDE BCDEF CDEFG DEFG EFG EFG FG FG G Hạt chắc/bông Bảng anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 73.04 36.521 3.42 0.0479 nt 13 4006.81 308.216 28.88 0.0000 61 Error 26 277.46 10.671 Non-additivity 2.52 2.518 0.23 Residual 25 274.94 10.998 Total 41 4357.31 Grand Mean= 95.898 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4027.700 Total Count= 42 3.41% Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 43 - 56 Variable : hatchac Error Mean Square = 10.67 Error Degrees of Freedom = 26 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.411 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 105.5 111.7 101.4 91.87 96.23 88.33 102.5 92.50 95.10 94.07 84.70 75.80 90.43 112.3 AB A BCD EFG CDE FG BC EF DEF DEF G H EFG A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 10 13 11 12 = = = = = = = = = = = = = = 112.3 111.7 105.5 102.5 101.4 96.23 95.10 94.07 92.50 91.87 90.43 88.33 84.70 75.80 A A AB BC BCD CDE DEF DEF EF EFG EFG FG G H Nhánh hữu hiệu Bảng anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.01 0.005 0.02 0.9782 nt 13 12.19 0.938 4.14 0.0010 Error 26 5.90 0.227 Non-additivity 0.12 0.115 0.50 Residual 25 5.78 0.231 Total 41 18.10 Grand Mean= 5.500 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.66% 62 231.000 Total Count= 42 Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 43 - 56 Variable : nhanhhh Error Mean Square = 0.2270 Error Degrees of Freedom = 26 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.081 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 5.000 4.700 5.100 6.367 5.633 5.800 6.133 6.000 4.900 6.167 5.400 5.833 4.833 5.133 CDE E BCDE A ABCDE ABCD AB ABC DE AB ABCDE ABCD DE BCDE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 14 13 = = = = = = = = = = = = = = 6.367 6.167 6.133 6.000 5.833 5.800 5.633 5.400 5.133 5.100 5.000 4.900 4.833 4.700 A AB AB ABC ABCD ABCD ABCDE ABCDE BCDE BCDE CDE DE DE E Năng suất thực thu Bảng anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 3.59 1.796 4.45 0.0218 nt 13 31.53 2.425 6.00 0.0001 Error 26 10.50 0.404 Non-additivity 0.02 0.023 0.06 Residual 25 10.48 0.419 Total 41 45.62 Grand Mean= 5.905 Grand Sum= Coefficient of Variation= 248.000 Total Count= 10.76% Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 43 - 56 Variable : nstt Error Mean Square = 0.4040 Error Degrees of Freedom = 26 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.442 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 6.400 Ranked Order ABCD Mean 63 = 7.533 A 42 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = 5.200 5.833 7.533 6.233 5.367 5.667 6.767 5.633 7.067 6.200 4.967 4.033 5.767 DE BCD A ABCD CDE BCD ABC BCD AB ABCD DE E BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 14 12 13 = = = = = = = = = = = = = 7.067 6.767 6.400 6.233 6.200 5.833 5.767 5.667 5.633 5.367 5.200 4.967 4.033 AB ABC ABCD ABCD ABCD BCD BCD BCD BCD CDE DE DE E P1000 hạt Bảng anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.44 0.219 0.38 0.6903 nt 13 452.02 34.771 59.75 0.0000 Error 26 15.13 0.582 Non-additivity 0.01 0.007 0.01 Residual 25 15.12 0.605 Total 41 467.58 Grand Mean= 27.555 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1157.300 Total Count= 2.77% Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 43 - 56 Variable : p1000 Error Mean Square = 0.5820 Error Degrees of Freedom = 26 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.731 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 30.03 24.67 26.90 31.50 28.17 25.10 22.03 29.07 30.27 29.00 33.60 28.13 22.20 Ranked Order BC F E B DE CD BC CD A DE F G G Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 64 11 10 12 14 13 = = = = = = = = = = = = = 33.60 31.50 30.27 30.03 29.07 29.00 28.17 28.13 26.90 25.10 25.10 24.67 22.20 A B BC BC CD CD DE DE E F F F G 42 Mean 14 = 25.10 F Mean = 22.03 G Tổng hạt/bông Bảng anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 155.93 77.967 6.41 0.0055 nt 13 9445.48 726.576 59.69 0.0000 Error 26 316.48 12.172 Non-additivity 10.61 10.606 0.87 Residual 25 305.87 12.235 Total 41 9917.90 Grand Mean= 107.976 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.23% 65 4535.000 Total Count= 42 ... lai hai dòng cho suất cao tổ hợp lai ba dòng có chất lượng gạo cao Mặt khác, lúa lai hai dòng có số ưu điểm bật như: - Dễ dàng tìm dòng phục hồi tạo ƯTL cao sản xuất hạt lai F1 - Tổ hợp lúa lai... xuất hạt lai F1 nên giá thành sản xuất hạt lai giảm Ngoài hai hệ lúa lai nêu trên, nhà khoa học bước nghiên cứu để phát triển hệ lúa lai dòng: lúa lai dòng thực chất vấn đề trì ƯTL tổ hợp lai xác... tạo giống lúa lai dòng, nên nhà khoa học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tạo loạt giống lúa lai dòng dư luận ý Đó giống lúa lai hai dòng tiếng Việt lai 20, Việt lai 24, Việt lai 50… PGS.TS Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM 14 TỔ HỢP LÚA LAI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG A YUN HẠ, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI , KHẢO NGHIỆM 14 TỔ HỢP LÚA LAI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG A YUN HẠ, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay