KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHỔ QUA RỪNG TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI

69 48 1
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHỔ QUA RỪNG TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI Sinh viên thực hiện: Võ Tấn Bi Ngành: Nơng học Niên khóa: 2007- 2011 Tháng 8/2011   KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHỔ QUA RỪNG TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI Tác giả VÕ TẤN BI Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư Nông nghiệp ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS VÕ THÁI DÂN Tháng năm 2011 i   LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn dựa cố gắng than, thiếu hỗ trợ ba mẹ, thầy cô, cô nơi thực tập Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn: Các thầy Trường Đại Học Nông Lâm, đặc biệt thầy cô khoa Nông Học trang bị truyền đạt cho kiến thức quý báu để bước vào đời Chân thành biết ơn Thầy Võ Thái Dân giảng viên khoa Nơng học Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi thực hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn gửi đến thầy cô bạn bè lời chúc tốt đẹp sống cơng tác Tp Hồ Chí Minh tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực ii   TÓM TẮT Đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng phân bón mật độ đến sinh trưởng phát triển khổ qua rừng thị xã An Khê tỉnh Gia Lai” thực khoảng thời gian từ ngày 04/03/2011 đến ngày 20/06/2011 Theo kiểu thí nghiệm yếu tố bố trí theo kiểu lơ phụ với 12 nghiệm thức lần lặp lại Các nghiệm thức thí nghiệm bao gồm yếu tố: + Yếu tố A với chế độ bón phân Trong đó, A1 hồn tồn khơng sử bón phân bón, A2 bón phân bò hoai mục (3.000kg/1.000m2), A3 Áp dụng cơng thức bón phân cơng ty Trang nơng cho khổ qua F1: Bón phân chuồng hoai mục 1.000 kg + 24 kg N + 24 kg P2O5 + 18 kg K2O/1000 m2 (tương đương với 1.000 kg phân chuồng hoai mục + 120 kg phân NPK 20 – 20 – 15/1.000 m2, A4 : Phun Phân bón Komic – TS9 pha với liều lượng từ - nắp (20 - 60 ml) với bình xịt lít nước (Bắt đầu phun sau trồng ngày cách 10 ngày phun lần) + Yếu tố B với khoảng cách: Trong đó, B1 có khoảng cách trồng 0,35 m x 1,2 m, B2 có khoảng cách trồng 0,5 m x 1,2 m, B3 có khoảng cách trồng 0,75 m x 1,2 m Kết thí nghiệm cho thấy : Về đặc điểm hình thái : Sự khác biệt có nghĩa thống kê nghiệm thức nghiệm thức sử dụng theo cơng thức phân bón Cty Trang Nơng (phân bò 1000 kg + 24 kg N + 24 kg P2O5 + 18 kg K2O/1000 m2) mức khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cách 0,5 m ) có rễ, thân, cành, lá, nụ, hoa, hạt phát triển tốt Về đặc điểm nơng học: Có khác biệt chế độ phân bón mức khoảng cách có ý nghĩa thống kê nghiệm thức sử dụng theo cơng thức phân bón Cty Trang Nơng (phân bò 1000 kg + 24 kg N + 24 kg P2O5 + 18 kg K2O/1000 m2) mức khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cách 0,5 m) có thời gian nụ, ngày nở hoa, ngày thu hoạch sớm Về khả sinh trưởng phát triển: Có khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa thống kê Trong nghiệm thức sử dụng theo cơng thức phân bón Cty Trang Nơng (phân bò 1000 kg + 24 kg N + 24 kg P2O5 + 18 kg K2O/1000 m2) iii   mức khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cách 0,5 m) có số thân chính, chiều dài thân chính, số nụ, số hoa, số nhiều suất cao Về phẩm chất khả bảo quản: Có khác biệt nghiệm thức sử dụng phân nghiệm thức khơng sử dụng phân Trong nghiệm thức khơng sử dụng phân bón lại có vị đắng nhất, nghiệm thức sử dụng hoàn toàn phân bò, vị đắng nghiệm thức sử dụng phân bón komic TS9 Trong tất cách bảo quản nghiệm thức chế độ phân bón A3 (sử dụng phân theo cơng thức cơng ty Trang Nơng) có mau bị hư nhanh nhất, nghiệm thức sử dụng chế độ phân bón A2 (bón hồn tồn phân chuồng hoai mục) có bị hư nhanh thứ 2, chế độ phân A4 ( bón phân bón komic TS9) bị hư nhanh thứ cuối chê độ phân A1(hồn tồn khơng bón phân) có thời gian bảo quản lâu Tóm lại, nghiệm thức sử dụng chế độ phân bón A3 theo cơng thức phân bón Cty Trang Nơng (phân bò 1000 kg + 24 kg N + 24 kg P2O5 + 18 kg K2O/1000 m2) mức khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cách 0,5 m ) với nghiệm thức sử dụng chế độ phân A2 (bón hồn tồn phân chuồng hoai mục) mức khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cách 0,5m) có khả ứng dụng thực tế sản xuất mang lại hiệu kinh tế cao, để có sản phẩm an tồn khơng ảnh hưởng đến mơi trường nên khuyến cáo sản xuất theo hướng sử dụng hoàn toàn phân hữu (phân bò) iv   MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Nguồn gốc đặc điểm chung khổ qua rừng .3 2.1.1 Nguồn gốc .3 2.1.2 Đặc điểm chung khổ qua .3 2.1.3 Yêu cầu sinh thái 2.1.4 Tình hình sâu hại khổ qua 2.1.4.1 Ruồi đục trái (Bactrocera cucurbitae) 2.1.4.2 Sâu xanh ăn (Diaphania indica) 2.1.5 Tình hình bệnh hại 2.1.5.1 Bệnh thán thư (Colletotrichum lagenarium) .5 2.1.5.2 Bệnh sương mai (Pseudoperonospora cubnsis) 2.2 Tình hình sản xuất nước 2.3 Tình hình sử dụng phân bón cho khổ qua 2.4 Vai trò số dưỡng chất trồng Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .9 3.1.1 Đặc điểm khí hậu thời tiết .9  v   3.1.2 Đặc điểm đất đai địa hình 10 3.2 Chuẩn bị thí nghiệm 10 3.2.1 Chuẩn bị đất trồng 10 3.2.2 Xử lý hạt giống gieo hạt 10 3.2.3 Làm giàn giăng lưới 11 3.3 Vật liệu thí nghiệm 11 3.4 Phương pháp thí nghiệm .11 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 11 3.4.2 Chỉ số theo dõi .12 3.4.2.1 Đặc điểm nông học 12 3.4.2.2 Các tiêu sinh trưởng 12 3.4.2.3 Phẩm chất 13 3.4.2.4 Tình hình sâu bệnh giai đoạn 13 3.4.2.5 Khả bảo quản 13 3.5 Phương pháp xử lý số liệu .13 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Đặc điểm hình thái 14 4.1.1 Rễ 14 4.1.2 Thân 16 4.1.3 Lá 19 4.1.4 Quả 22 4.2 Đặc điểm nông học 26 4.2.1 Thời điểm vườn ươm 26 4.2.2.1 Thời gian nảy mầm 26 4.2.1.2 Thời gian xuất thật 27 4.3 Các tiêu suất 29 4.3.1 Tổng suất ô (g/ô) 29 4.3.3 Trọng lượng (g/quả) .30 4.3.3 Số .31 4.3.4 Năng suất ô lần thu hoạch (g) 32 4.3.5 Số lần thu hoạch 34   vi   4.3.6 Trọng lượng trái cho lần thu hoạch (g) 36 4.4 Các tiêu khác .39 4.4.1 Phẩm chất .39 4.4.2 Khả bảo quản .40 4.4.3 Tình hình sâu bệnh thời điểm sinh trưởng 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 PHỤ LỤC 46  vii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NT : Nghiệm thức LLL : Lần lặp lại NST : Ngày sau trồng Tb : Trung bình KC : Khoảng cách  viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Số liệu khí hậu thời tiết An Khê – Gia Lai Bảng 3.2: Thành phần lý hóa tính đất trước thí nghiệm 10 Bảng 4.1: Chiều dài rễ (cm) khổ qua rừng 52 NST .14 Bảng 4.2: Trọng lượng rễ tươi (g/cây) 15 Bảng 4.3: Trọng lượng rễ khô (g/cây) 16 Bảng 4.4: Chiều dài thân (cm) .17 Bảng 4.5: Đường kính gốc (cm) 18 Bảng 4.6: Chiều dài (cm) 19 Bảng 4.7: Chiều rộng (cm) 20 Bảng 4.8: Chiều dài cuống (cm) 21 Bảng 4.9: Chiều dài (cm) 22 Bảng 4.10: Đường kính (cm) 23 Bảng 4.11: Chiều dài cuống (cm) 24 Bảng 4,12: Chiều dài hạt (cm) .25 Bảng 4.13: Chiều rộng hạt (cm) 26 Bảng 4.14: Thời gian hình thành nụ (NST) 27 Bảng 4.15: Thời gian nở hoa (NST) 28 Bảng 4.16 Tổng suất ô (g/ô) 29 Bảng 4.17: Trọng lượng (g/quả) .30 Bảng 4.18 Số .31 Bảng 4.19 Năng suất ô lần thu hoạch (g) .32 Bảng 4.20 Số lần thu hoạch .34 Bảng 4.21 Trọng lượng trái cho lần thu hoạch (g) 36 Bảng 4.22 Phân tích phẩm chất 40 Bảng 4.23 Khả bảo quản (NSTH) .40 Bảng 4.24 Phân tích tình hình sâu bệnh 41   ix       TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng việt Phạm Thị Kim Anh, 2009 “So sánh sinh trưởng, phát triển suất bảy giống khổ qua trồng xã Hướng Thọ Phú, thị xã Tân An, tỉnh Long An” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Phạm Tồn Thắng, 2007, “So sánh sinh trưởng, phát triển suất năm giống khổ qua trồng vùng đất xám xã Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước”, Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Hạnh Thu, 2010 “So sánh sinh trưởng, phát triển suất sáu giống khổ qua trồng huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lại năm 2010” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hồng Thái, 2010 “Ảnh hưởng số loại phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển suất khổ qua rừng momordica sp” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nơng học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu tham khảo từ Internet Http://www.phunuonline.com.vn/vieclam/2009/Pages/Mang-kho-qua-rung-vepho%E2%80%A6.aspx Http://www.dongnai.gov.vn/cong-dan/tin_vanhoa-xahoi/mlnews.2006-0724.8437201652?b_start:int=90 Http://www.saigonnews.vn/sncdetailnews.aspx?Item=37002&Kind=233 Http://metinfo.blogspot.com/2007/10/kh-qua-rng.html Http://nhanviet.net/diendan/showthread.php?90-Kh%E1%BB%95-quar%E1%BB%ABng  45       PHỤ LỤC PL Qui trình kỹ thuật canh tác khổ qua PL 1.1 Chuẩn bị đất - Thu gom tàn dư thực vật vụ trước, làm cỏ dại, san lấp mặt cho phẳng, - Xử lý vôi : bón lót 50 kg/1,000 m2, - Làm líp: líp cao từ 30 cm, rộng m, dài m, Trong thời gian làm líp tiến hành bón lót, PL 1.2 Xử lý hạt giống gieo hạt Do hạt khổ qua rừng lấy tự nhiên không qua chọn lọc sử lý nên tỉ lệ nảy mầm yếu khoảng 70% hạt nảy mầm nên sử lý cần phải sử lý lượng hạt gấp 1,5 lần lượng cần dùng, Hạt khổ qua rừng cấu tạo vỏ lớp vỏ gỗ dày nên sử lý ngâm nước hai sôi ba lạnh để hạt ngấm đủ nước lâu từ đến 12 giờ, sau hạt vớt rửa lớp nhờn ủ khăn ẩm từ đến ngày hạt nứt nanh đủ lượng hạt cần dùng, Khi ủ khăn ủ khơng q ướt ảnh hưởng tới nảy mầm sau ủ đến ngày lấy hạt rửa lớp nhờn ủ lại hạt nảy mầm tốt hơn, Sau ngày theo dõi tiến hành trồng dặm PL 1.2 Mật độ liều lượng bón phân Xuống giống khổ qua rừng với mức khoảng cách khoảng cách cách cây(B1, B2, B3), hàng cách hàng 1,2 m tương ứng với mức mật độ trồng, ,+ Khoảng cách B1 (khoảng cách trồng cách 0,35m) hàng cách hàng 1,2 m với mật 2380 cây/1000m2 + Khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cách 0,5m) hàng cách hàng 1,2 m với mật độ 1666 cây/1000m2 + Khoảng cách B3 (khoảng cách trồng cách 0,7 m), hàng cách hàng 1,2 m với mật độ 1,190 cây/1000m2 Sau lấp lớp đất nhuyễn mỏng lên hạt tưới nước đủ ẩm cho hạt nảy mầm, PL 1.3 Liều lượng phương pháp bón phân  46       -Toàn nghiệm thức bón vơi nơng nghiệp với liều lượng 50 kg cho 1000 m2, Tương đương 50 g/1 m2, lượng vơi bón cho NT 500 g/1NT, tổng lượng vơi bón cho LLL kg/1LLL, tổng lượng vơi bón cho tồn thí nghiệm 18 kg - A1 : khơng bón phân - A2: Bón phân bò hoai mục với liều lượng 3,000 kg cho 1000 m2 đất với mật độ trồng (bón lót gốc cây) + Với mật độ 1666 cây/1000 m2 tương đương 1,8 kg/cây, + Với mật độ 2380 cây/ 1000 m2 tương với 1,26 kg/ + Với mật độ 1190 cây/1000 m2 tương với 2,52 kg/ -A3: theo công thức phân bón Cty Trang Nơng cho khổ qua F1 (1000 kg phân bò hoai mục + 24 kg N + 24 kg P2O5 + 18 kg K2O/1000 m2) với liều lượng: +Phân chuồng hoai mục bón lót với liều lượng: • Với mật độ 2380 cây/ 1000 m2 tương với 0,4 kg/ • Với mật độ 1666 cây/1000 m2 tương đương 0,6 kg/ • Với mật độ 1190 cây/1000 m2 tương với 0,84 kg/ + Phân vơ NPK (20 -20 -15) với liều lượng: • Với mật độ 2380 cây/ 1000 m2 tương đương với 50g/ • Với mật độ 1666 cây/1000 m2 tương đương 72g / • Với mật độ 1190 cây/1000 m2 tương đương với 101g / Tổng lượng phân bón vơ NPK (20 – 20 – 15) cho nghiệm thức là: 2,676 kg/1LLL, Tổng lượng phân bón vơ NPK (20 – 20 – 15) cho tồn thí nghiệm nghiệm thức 8,028 kg, chia làm lần bón: 10 NSG, 25 NSG, 45 NSG, 70 NSG, 90 NSG - A4:Phun Phân bón Komic – TS9 pha với liều lượng từ - nắp (20 - 60 ml) với bình xịt lít nước, Bắt đầu phun sau trồng cách 10 ngày, PL 1.5 Làm giàn - 15 NSG tiến hành làm giàn, Làm giàn hình chữ nhật cao 1,8 m, bò giàn, tỉa bỏ chân nhánh cách mặt đất 30 cm  47       Phụ lục Một số hình ảnh thí nghiệm  48        49        50       Phụ lục Số liệu đo Phụ lục 3.1 Đặc điểm hình thái Lần lập Nghiệm rễ thức thân lại chiều trọng lượng B1A1 B1A3 B1A2 B1A4 B2A2 B2A4 LLL1 B2A3 B2A1 B3A3 B3A1 B3A4 B3A2 B2A2 LLL2 B2A1 dài(cm) 828.24 876.50 801.50 768.60 1143.00 978.00 1202.00 815.00 145.70 985.00 1302.60 1377.50 1124.50 934.20 tươi(g) 9.20 14.20 12.80 12.27 18.10 15.62 19.50 12.50 22.00 14.65 12.35 20.40 15.57 15.67 trọng lượng chiều đường dài rộng chiều dài cuống đường khô(g) 3.70 4.30 3.94 3.77 5.55 4.80 6.10 3.50 6.34 4.75 6.02 5.89 4.79 3.70 dài(cm) 63.52 131.25 98.80 99.35 139.20 135.50 177.50 88.67 144.30 115.45 135.40 132.20 196.50 125.20 kính gốc(cm) 0.38 0.40 0.36 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.55 0.45 0.50 0.60 0.50 0.40 (cm) 8.40 8.30 9.20 10.40 9.40 9.80 10.10 9.40 12.15 12.02 11.79 12.45 9.70 8.50 lá(cm) 8.10 8.23 9.01 10.30 9.20 9.40 10.40 9.20 13.20 11.87 11.40 12.30 9.50 8.30 lá(cm) 3.78 4.20 4.40 4.10 4.80 4.80 5.10 4.30 5.20 4.60 4.50 4.80 4.70 3.50  51   nụ kính(cm) 0.40 0.42 0.43 0.50 0.50 0.40 0.60 0.40 0.50 0.48 0.56 0.60 0.60 0.40 chiều dài(cm) 3.30 3.40 3.25 3.60 3.40 3.30 3.80 3.60 4.10 4.30 4.10 4.50 4.00 3.40     B2A3 B2A4 B3A4 B3A3 B3A1 B3A2 B1A4 B1A2 B1A1 B1A3 B3A4 B3A1 B3A3 B3A2 B1A1 B1A2 LLL3 B1A4 B1A3 B2A3 B2A2 B2A1 B2A4 1121.00 864.00 105.60 1406.30 953.40 1365.00 867.60 850.20 756.50 1321.50 983.15 975.50 1348.30 1442.40 786.14 834.20 845.12 120.83 1224.34 105.26 879.24 110.44 17.90 16.86 17.45 18.56 17.40 19.20 13.45 16.76 14.34 19.40 18.20 15.54 19.23 20.12 14.54 14.35 15.12 18.21 18.50 16.32 14.67 16.40 5.50 4.24 5.67 5.83 4.67 5.70 3.95 4.56 3.23 6.20 5.64 4.60 6.30 5.87 3.32 3.67 3.87 5.46 5.32 4.79 3.90 4.80 213.00 158.75 125.40 220.45 119.70 230.23 186.60 197.40 111.23 262.50 153.45 123.50 240.45 210.34 111.23 98.45 100.34 224.34 248.50 196.50 150.45 165.60 0.50 0.50 0.55 0.60 0.56 0.60 0.50 0.50 0.40 0.60 0.50 0.50 0.60 0.60 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50  52   9.80 9.40 10.20 11.68 11.90 12.40 12.40 12.30 10.52 12.50 10.32 10.87 11.68 12.45 10.52 9.40 8.57 12.54 12.55 10.67 9.23 11.70 9.60 9.20 9.79 10.70 11.62 11.30 11.34 11.67 10.20 12.23 9.76 10.45 10.70 12.30 10.20 9.32 8.45 12.35 12.43 10.46 9.12 11.20 4.80 4.40 5.30 4.80 4.90 5.10 4.80 4.40 3.50 4.78 4.80 4.60 4.80 4.80 4.30 4.23 3.97 4.67 4.80 4.70 4.40 4.80 0.60 0.50 0.57 0.50 0.56 0.55 0.40 0.50 0.40 0.50 0.57 0.48 0.50 0.60 0.40 0.43 0.50 0.50 0.60 0.50 0.40 0.50 3.90 36.00 3.70 3.50 3.40 3.80 4.10 4.20 3.40 4.30 3.70 4.30 4.40 4.50 3.40 3.32 3.60 4.30 4.50 4.40 3.40 4.20     Phụ lục 3.2 Đặc điểm hình thái (tt) Lần lập lại LLL1 LLL2 LLL3 Nghiệm thức số nụ TB/Cây B1A1 1035.30 B1A3 1242.00 B1A2 1156.00 B1A4 1357.00 B2A2 2034.00 B2A4 1410.00 B2A3 1801.50 B2A1 1311.50 B3A3 1256.00 B3A1 787.00 B3A4 845.40 B3A2 1244.00 B2A2 1904.30 B2A1 1128.35 B2A3 2102.57 B2A4 1364.75 B3A4 855.40 B3A3 1256.00 B3A1 787.00 B3A2 1244.00 B1A4 1357.00 B1A2 1156.00 B1A1 1035.30 B1A3 1242.00 B3A4 830.90 B3A1 677.30 B3A3 1379.00 B3A2 1181.00 B1A1 1580.00 B1A2 2756.00 B1A4 1939.00 B1A3 3218.00 B2A3 1801.50 B2A2 2034.00 B2A1 1311.50 B2A4 1410.00 số hoa cai TB/cây 47.34 56.30 53.20 65.40 112.50 77.75 98.50 70.25 70.50 48.50 58.50 68.70 112.30 61.50 124.75 74.75 62.50 70.50 48.50 68.70 65.40 53.20 47.34 56.30 106.10 85.75 176.10 150.90 36.75 64.65 45.45 75.45 98.50 112.50 70.25 77.75 số hoa đực TB/cây 1347.30 1401.30 1387.50 1633.00 1773.50 1166.25 1576.00 1124.00 856.40 802.40 954.45 1142.00 1742.20 1122.50 1770.50 1126.25 964.45 856.40 802.40 1142.00 1633.00 1387.50 1347.30 1401.30 159.10 1544.00 2465.00 2414.00 661.50 1034.00 681.80 1056.00 1576.00 1773.50 1124.00 1166.25  53   tổng số hoa/cây 1394.64 1457.60 1440.70 1698.40 1886.00 1244.00 1674.50 1194.25 926.90 850.90 1012.95 1210.70 1854.50 1184.00 1895.25 1201.00 1026.95 926.90 850.90 1210.70 1698.40 1440.70 1394.64 1457.60 265.20 1629.75 2641.10 2564.90 698.25 1098.65 727.25 1131.45 1674.50 1886.00 1194.25 1244.00     Phụ lục 3.3 Số liệu thời gian nở hoa, ngày thu hoạch đầu tiên, tổng suất ô, tổng số quả/ô, số quả/cây, P TB ngày thu thời hoạch Lần lập Nghiệm gian nở đầu hoa tiên lại thức (ngày) (ngày) 8.00 50.00 LLL1 B1A1 B1A3 5.00 50.00 B1A2 5.00 50.00 B1A4 7.00 50.00 B2A2 5.00 50.00 B2A4 7.00 50.00 B2A3 5.00 50.00 B2A1 9.00 50.00 B3A3 7.00 50.00 B3A1 9.00 50.00 B3A4 7.00 50.00 B3A2 5.00 50.00 5.00 50.00 LLL2 B2A2 B2A1 8.00 50.00 B2A3 5.00 50.00 B2A4 7.00 50.00 B3A4 7.00 50.00 B3A3 7.00 50.00 B3A1 9.00 50.00 B3A2 5.00 50.00 B1A4 7.00 50.00 B1A2 5.00 50.00 B1A1 8.00 50.00 B1A3 5.00 50.00 LLL3 B3A4 7.00 50.00 B3A1 9.00 50.00 B3A3 6.00 50.00 B3A2 7.00 50.00 B1A1 8.00 50.00 B1A2 5.00 50.00 B1A4 5.00 50.00 B1A3 5.00 50.00 Tổng suất ô (g/ô) 5246.00 10343.00 11022.00 8743.00 12310.00 8300.00 13050.00 6150.00 7484.00 5754.00 6034.00 8056.00 12155.00 5680.00 17000.00 8280.00 6034.00 7484.00 5754.00 8056.00 8743.00 11022.00 5246.00 10343.00 11592.00 7952.00 23800.00 17017.00 3408.00 7293.00 4968.00 10200.00  54   Tổng số quả/ô (quả/ô) 1102.00 1586.00 1654.00 1475.00 2074.00 1446.00 1786.00 1272.00 1203.00 978.00 1156.00 1323.00 1983.00 1102.00 2305.00 1420.00 1156.00 1203.00 978.00 1323.00 1475.00 1654.00 1102.00 1586.00 1988.00 1543.00 3227.00 2776.00 661.30 1190.00 852.00 1383.00 Số quả/cây (quả/cây) 52.42 75.37 8120.00 69.30 98.76 68.86 85.05 60.57 61.33 43.24 56.70 63.34 94.43 52.48 109.76 67.62 56.70 61.33 43.24 63.34 69.30 8120.00 52.42 75.37 94.67 73.47 153.70 132.20 31.49 56.66 40.57 65.86 P TB (g/quả) 4.20 4.85 5.15 4.72 6.23 5.73 7.31 5.34 7.45 5.45 5.60 7.23 6.13 5.15 7.38 5.83 5.60 7.45 5.45 7.23 4.72 5.15 4.20 4.85 6.40 7.21 7.50 6.50 3.09 3.68 3.50 4.43     B2A3 B2A2 B2A1 B2A4 5.00 5.00 9.00 7.00 50.00 50.00 50.00 50.00 13050.00 12310.00 6150.00 8300.00  55   1786.00 2074.00 1272.00 1446.00 85.05 98.76 60.57 68.86 7.31 6.23 5.34 5.73   Phụ lục 3.4 Số liệu suất ô (g/ô), nố quả/ô (quả/ô), nố quả/cây (quả/cây) theo khoảng thời gian thu hoạch 50 NST LLL LLL1 NT B1A1 B1A3 B1A2 B1A4 B2A2 B2A4 B2A3 B2A1 B3A3 B3A1 B3A4 B3A2 B2A2 B2A1 LLL2 B2A3 B2A4 Số Năng quả/ô suất ô (quả/ô (g/ô) ) 54.00 11.89 140.5 738.00 185.00 35.37 62.00 13.69 250.00 46.04 72.00 13.56 152.0 1230.00 95.00 17.96 128.3 965.00 87.00 17.30 98.00 18.11 178.00 28.16 243.00 44.59 93.00 0.18 165.5 1225.00 74.00 14.15 52 NST Số quả/cây (quả/câ y) 0.57 P (g/quả ) 4.54 6.69 1.68 0.65 2.88 0.85 5.25 5.23 4.53 5.43 5.31 9.50 1.12 55 NST Số Năng quả/ô suất ô (quả/ô (g/ô) ) 36.00 7.64 Số quả/cây (quả/cây P ) (g/quả) 0.36 4.71 Năng suất ô (g/ô) 24.00 Số quả/ô (quả/ô ) 5.17 Số quả/cây P (quả/cây (g/quả ) ) 0.25 4.64 127.12 42.40 20.90 53.05 32.75 6.05 2.02 1.00 3.32 2.05 4.96 4.67 4.88 6.22 5.10 462.00 192.00 66.00 320.00 105.00 98.97 42.86 14.19 46.99 23.76 4.71 2.04 0.68 2.94 1.48 4.67 4.48 4.65 6.81 4.42 8.09 5.29 630.00 198.00 102.00 330.00 167.00 1050.0 75.00 127.12 7.94 16.27 1.02 8.26 4.61 770.00 98.97 47.00 10.59 6.19 0.66 7.78 4.44 10.69 1.44 1.51 2.35 2.79 0.01 7.52 5.03 5.41 6.32 5.45 530.00 855.00 71.00 158.00 225.00 332.00 77.00 106.61 11.00 21.91 28.59 54.25 16.56 8.88 0.92 1.83 2.38 3.39 1.03 8.02 6.45 7.21 7.87 6.12 4.65 685.00 39.00 154.00 188.00 323.00 50.00 7.13 0.57 2.07 2.05 3.08 0.70 8.01 5.75 6.21 7.63 6.55 4.45 10.35 0.88 7.40 5.23 978.00 169.00 126.03 7.88 32.50 2.03 7.76 5.20 768.00 105.21 6.58 110.00 24.89 1.56 7.30 4.42  56   85.52 6.78 24.80 24.64 49.31 11.24   LLL3 B3A4 92.00 B3A3 B3A1 B3A2 B1A4 B1A2 B1A1 895.00 82.00 167.00 60.00 183.00 56.00 B1A3 B3A4 B3A1 743.00 101.00 82.00 B3A3 B3A2 B1A1 B1A2 B1A4 954.00 180.00 63.00 190.00 65.00 B1A3 745.00 B2A3 B2A2 B2A1 B2A4 1176.00 255.00 87.00 75.00 16.94 120.7 15.77 25.97 13.19 35.12 12.28 140.1 18.63 16.08 128.0 28.99 13.94 36.19 13.83 143.2 161.1 44.50 16.99 0.14 1.41 5.43 560.00 77.56 6.46 7.22 152.00 24.48 2.04 6.21 10.07 1.31 2.16 0.63 1.67 0.58 7.41 5.20 6.43 4.55 5.21 4.56 830.00 69.00 220.00 98.00 195.00 41.00 107.51 11.11 28.13 20.08 36.79 8.63 8.96 0.93 2.34 0.96 1.75 0.41 7.72 6.21 7.82 4.88 5.30 4.75 698.00 45.00 175.00 65.00 189.00 28.00 91.00 8.04 22.91 13.95 39.38 5.96 7.58 0.67 1.91 0.66 1.88 0.28 7.67 5.60 7.64 4.66 4.80 4.70 6.68 1.55 1.34 5.30 5.42 5.10 625.00 160.00 74.00 119.73 5.70 21.86 1.82 12.07 1.01 5.22 7.32 6.13 512.00 96.24 154.00 25.16 45.00 7.87 4.58 2.10 0.66 5.32 6.12 5.72 10.67 2.42 0.66 1.72 0.66 7.45 6.21 4.52 5.25 4.70 834.00 210.00 42.00 187.00 112.00 108.74 28.57 8.90 41.01 22.76 9.06 2.38 0.42 1.95 1.08 7.67 7.35 4.72 4.56 4.92 658.00 178.00 28.00 189.00 64.00 82.15 24.15 5.94 39.71 13.53 6.85 2.01 0.28 1.89 0.64 8.01 7.37 4.71 4.76 4.73 6.82 5.20 626.00 120.38 5.73 5.20 465.00 98.94 4.71 4.70 10.07 2.78 1.06 0.01 7.30 5.73 5.12 534.00 968.00 342.00 81.00 170.00 151.25 54.11 15.55 30.36 6.40 6.32 5.21 5.60 755.00 312.00 53.00 98.00 6.45 2.75 0.68 1.05 7.32 7.10 4.90 5.84  57   9.45 3.38 0.97 1.90 103.14 43.94 10.82 16.78   58 NST LLL LLL1 LLL2 NT B1A1 B1A3 B1A2 B1A4 B2A2 B2A4 B2A3 B2A1 B3A3 B3A1 B3A4 B3A2 B2A2 B2A1 B2A3 B2A4 B3A4 Năng suất ô (g/ô) 53.00 986.00 561.00 248.00 802.00 355.00 1409.00 76.00 1972.00 106.00 497.00 1122.00 784.00 80.00 1403.00 350.00 490.00 60 NST Số quả/ô (quả/ô) 12.96 164.61 119.87 50.30 119.88 60.68 171.00 10.78 290.00 20.70 78.39 172.62 117.89 11.43 163.14 59.52 49.75 Số quả/cây (quả/cây) 0.62 7.84 5.71 2.40 7.49 3.79 10.69 0.67 24.17 1.73 6.53 14.38 7.36 0.71 10.19 3.72 4.52 P (g/quả) 4.09 5.99 4.68 4.93 6.69 5.85 8.24 7.05 6.80 5.12 6.34 6.50 6.65 7.00 8.60 5.88 9.85 Năng suất ô (g/ô) 94.00 888.00 581.00 263.00 830.00 376.00 1269.00 134.00 1776.00 187.00 526.00 1162.00 835.00 138.00 1260.00 379.00 524.00  58   65 NST Số quả/ô (quả/ô) 22.00 183.00 140.00 94.00 140.00 64.00 183.00 34.00 183.00 34.00 63.00 140.00 141.00 35.00 183.00 65.00 63.00 Số quả/cây (quả/cây) 0.95 7.95 6.08 4.08 8.75 4.00 11.43 2.12 16.63 3.09 5.72 12.72 8.84 2.17 11.40 4.05 5.77 P (g/quả) 4.11 4.84 4.15 2.78 5.93 5.88 6.92 3.88 9.68 5.43 8.23 8.30 5.90 3.97 6.90 5.84 8.25 Năng suất ô (g/ô) 193.00 1835.00 1298.00 602.00 1854.00 860.00 2622.00 275.00 1872.00 196.00 614.00 1324.00 1850.00 286.00 2620.00 874.00 616.00 Số quả/ô (quả/ô) 60.00 298.00 269.00 144.00 270.00 144.00 298.00 60.00 213.00 103.00 43.00 192.00 270.00 63.00 295.00 146.00 43.00 Số quả/cây (quả/cây) 2.60 12.95 11.69 6.26 16.87 9.00 18.62 3.75 19.36 9.36 3.90 17.45 16.88 3.92 18.42 9.14 3.94 P (g/quả) 3.20 6.15 4.81 4.17 6.87 5.96 8.79 4.58 8.78 1.90 14.27 6.89 6.85 4.55 8.89 5.97 14.20   LLL3 B3A3 B3A1 B3A2 B1A4 B1A2 B1A1 B1A3 B3A4 B3A1 B3A3 B3A2 B1A1 B1A2 B1A4 B1A3 B2A3 B2A2 B2A1 B2A4 1975.00 110.00 1115.00 253.00 566.00 59.00 984.00 494.00 108.00 1974.00 1119.00 56.00 564.00 251.00 985.00 1406.00 793.00 78.00 353.00 188.10 13.60 120.67 51.63 119.66 13.92 166.78 50.41 13.48 193.53 121.63 13.33 119.24 51.75 168.66 164.44 119.79 11.10 59.53 17.10 1.23 10.97 2.24 5.20 0.60 7.25 4.58 1.23 17.59 11.06 0.58 5.18 2.25 7.33 10.28 7.49 0.69 3.72 10.50 8.09 9.24 4.90 4.73 4.24 5.90 9.80 8.01 10.20 9.20 4.20 4.73 4.85 5.84 8.55 6.62 7.03 5.93 1770.00 194.00 1167.00 271.00 591.00 98.00 885.00 524.00 194.00 1770.00 1167.00 98.00 591.00 271.00 885.00 1260.00 835.00 138.00 379.00  59   182.00 36.00 140.00 98.00 141.00 23.00 182.00 64.00 36.00 182.00 140.00 24.00 141.00 98.00 182.00 183.00 142.00 35.00 65.00 16.55 3.23 12.70 4.26 6.13 1.02 7.90 5.82 3.27 16.55 12.73 1.04 6.13 4.26 7.91 11.44 8.88 2.19 4.06 9.72 5.45 8.35 2.76 4.19 4.15 4.87 8.25 5.45 9.72 8.35 4.15 4.19 2.76 4.87 6.90 5.90 3.97 5.84 1875.00 193.00 1320.00 607.00 1295.00 197.00 1830.00 620.00 190.00 1870.00 1327.00 123.00 1297.00 611.00 1843.00 2614.00 1847.00 289.00 883.00 214.00 91.00 192.00 143.00 266.00 59.00 296.00 44.00 86.00 215.00 195.00 37.00 267.00 145.00 300.00 295.00 271.00 64.00 883.00 19.40 8.23 17.46 6.20 11.50 2.56 12.87 4.01 7.85 19.54 17.74 1.62 11.63 6.33 13.05 18.44 16.93 3.99 9.29 8.76 2.13 6.87 4.25 4.87 3.34 6.18 14.07 2.20 8.70 6.80 3.30 4.85 4.20 6.14 8.86 6.82 4.53 5.94 ... tự khác bi t khơng có ý nghĩa mặt thống kê; **: khác bi t có ý nghĩa, *: khác bi t có ý nghĩa, ns: khác bi t khơng có ý nghĩa Qua bảng 4.2 cho thấy: - Giữa khoảng cách trồng khác khác bi t có... khác bi t khơng có ý nghĩa mặt thống kê; **: khác bi t có ý nghĩa, *: khác bi t có ý nghĩa, ns: khác bi t khơng có ý nghĩa Qua bảng 4.4 cho thấy: - Giữa mức khoảng cách trồng khác khác bi t có... khác bi t khơng có ý nghĩa mặt thống kê; **: khác bi t có ý nghĩa, *: khác bi t có ý nghĩa, ns: khác bi t khơng có ý nghĩa Qua bảng 4.5 cho thấy: - Giữa mức khoảng cách trồng khác khác bi t có
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHỔ QUA RỪNG TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHỔ QUA RỪNG TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay