ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI

96 96 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:06

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MƠ HÌNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI Tác giả VÕ NGUYÊN HÙNG Khoá luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thái Dân Tháng năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến cơng ơn Cha Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng tạo điều kiện tốt cho học tập, rèn luyện Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Nông học, thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập truyền đạt kiến thức cho thời gian qua Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Võ Thái Dân, người thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo để tơi hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn đồn thể, cán Phòng Nơng nghiệp huyện Chư Sê, Ủy ban Nhân dân xã, huyện Chư Sê giúp đỡ, tạo điều kiện tốt trình thực đề tài Các bạn sinh viên lớp DH05NHGL giúp đỡ, cung cấp tài liệu động viên thời gian qua Gia Lai, tháng 02 năm 2011 Võ Nguyên Hùng ii TÓM TẮT Võ Nguyên Hùng, 2011 “Đánh giá hiệu số mơ hình trồng cơng nghiệp dài ngày địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai” Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thái Dân Nhằm đánh giá hiệu kinh tế số mơ hình sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đề tài tiến hành từ tháng đến tháng 12 năm 2010 Đề tài tìm hiểu cách điều tra hộ nông dân việc sử dụng giống, phân bón kỹ thuật canh tác so sánh tỷ suất lợi nhuận cà phê, cao su tiêu thị trấn Chư Sê, xã Iaglai, xã Iahlop xã Iablang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Kết điều tra phân tích số liệu cho thấy, người dân độc canh cao su tiêu; số hộ trồng xen sầu riêng vào cà phê Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất: dùng giống suất cao, bón phân hợp lý, phòng ngừng sâu bệnh tốt Các cao su, tiêu cà phê địa bàn sinh trưởng tốt, có suất cao, ngày phát triển mạnh Trong mơ hình canh tác mơ hình trồng tiêu đạt hiệu kinh tế cao Cứ tiêu kinh doanh cho lợi nhuận 87.026.000 đồng/ha/năm, có tỷ suất lợi nhuận cao (1,8 lần) Hiệu kinh tế tiêu cà phê có khác có ý nghĩa Còn mơ hình cà phê – cao su, cao su tiêu hiệu kinh tế khác khơng có ý nghĩa iii MỤC LỤC Trang Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình….………………….……… ……… ….….………….…………viii Danh sách bảng ix Danh sách chữ viết tắt xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình phát triển cơng nghiệp Việt Nam 2.2 Những thuận lợi khó khăn để phát triển công nghiệp 2.2.1 Thuận lợi .3 2.2.2 Khó khăn .5 2.3 Tình hình phát triển số cơng nghiệp dài ngày nước ta 2.3.1 Cây Cà phê (Coffea sp.) 2.3.2 Cây Cao su (Hevea brasiliensis) 2.3.3 Cây Tiêu (Piper nigrum) 2.4 Đặc điểm hình thái công nghiệp dài ngày khảo sát đề tài 2.4.1 Đặc điểm chung 2.4.2 Đặc điểm Cao su (Hevea brasiliensis) .8 2.4.3 Đặc điểm Cà phê (Coffea sp.) 2.4.4 Đặc điểm Tiêu (Piper nigrum) .10 2.5 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai .11 2.5.1 Đặc điểm tự nhiên .11 2.5.1.1 Điều kiện đất đai 11 2.5.1.2 Điều kiện khí hậu .13 iv 2.5.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 17 2.6 Thực trạng phát triển số công nghiệp dài ngày địa bàn huyện Chư Sê – Gia Lai 19 2.6.1 Thực trạng phát triển Cao su 19 2.6.2 Thực trạng sản xuất Tiêu .20 2.6.3 Tình hình phát triển Cà phê 21 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành 23 3.2 Đối tượng, nội dung phạm vi đề tài 23 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.2.2 Nội dung phạm vi nghiên cứu 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Phương pháp điều tra khảo sát .23 3.3.2 Cơ sở chọn hộ điều tra khảo sát thu thập số liệu 24 3.3.3 Các bước thực đề tài .24 3.4 Xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .26 4.1 Tổng quan nông hộ qua phiếu điều tra .26 4.1.1 Thông tin chung hộ điều tra đề tài 26 4.1.2 Diện tích sản lượng cơng nghiệp dài ngày huyện Chư sê 30 4.1.2.1 Diện tích canh tác cà phê, cao su tiêu điều tra 31 4.1.3 Loại đất trồng cà phê, cao su tiêu 31 4.1.5 Tuổi trồng .33 4.1.6 Giống trồng 33 4.1.6.1 Loại giống 33 4.1.6.2 Nguồn giống 34 4.2 Kỹ thuật canh tác .35 4.2.1 Kỹ thuật canh tác cà phê điều tra địa bàn huyện Chư sê .35 4.2.1.1 Chuẩn bị đất trồng, khoảng cách, mật độ cà phê 35 4.2.1.2 Bón lót cho cà phê .36 4.2.1.3 Phân bón thời kỳ kiến thiết cho cà phê 36 v 4.2.1.4 Phân bón thời kỳ kinh doanh cà phê 36 4.2.1.5 Làm cỏ tưới nước 37 4.2.1.6 Phòng trừ sâu bệnh 38 4.2.1.7 Các Kỹ thuật chăm sóc cà phê, (tỉa cành, tạo tán, hàng chắn gió) 38 4.2.1.8 Thu hoạch, vận chuyển bảo quản sản phẩm 39 4.2.2 Kỹ thuật canh tác cao su điều tra địa bàn huyện Chư sê .39 4.2.2.1 Chuẩn bị đất trồng, khoảng cách, mật độ cao su 39 4.2.2.2 Bón lót cho cao su .40 4.2.2.3 Phân bón thời kỳ kiến thiết cho cao su 40 4.2.2.4 Phân bón thời kỳ kinh doanh cao su 41 3.2.2.5 Làm cỏ .41 4.2.2.6 Phòng trừ sâu bệnh 42 4.2.2.7 Thu hoạch, vận chuyển bảo quản sản phẩm 42 4.2.3 Kỹ thuật canh tác tiêu điều tra địa bàn huyện Chư sê 43 4.2.3.1 Chuẩn bị đất trồng, khoảng cách, mật độ tiêu 43 4.2.3.2 Loại trụ tiêu .44 4.2.3.3 Bón lót cho tiêu 46 4.2.3.4 Phân bón thời kỳ kiến thiết cho tiêu 46 4.2.3.5 Phân bón thời kỳ kinh doanh tiêu 47 4.2.3.6 Làm cỏ tưới nước 48 4.2.3.7 Phòng trừ sâu bệnh cho tiêu .48 4.2.3.8 Thu hoạch, vận chuyển bảo quản sản phẩm 49 4.3 Xác định kết quả, hiệu kinh tế cà phê, cao su tiêu 49 4.3.1 Chi phí, suất doanh thu, kết quả, hiệu cà phê 49 4.3.1.1 Chi phí cấu chi phí cho cà phê thời kỳ kiến thiết 49 4.3.1.2 Chi phí cấu chi phí cho cà phê thời kỳ kinh doanh 50 4.3.2 Chi phí, suất doanh thu, kết quả, hiệu 1ha Cao su 52 4.3.3 Chi phí, suất doanh thu, kết quả, hiệu Tiêu 54 4.4 So sánh kết quả, hiệu kinh tế cho kinh doanh mơ hình công nghiệp dài ngày .57 4.5 Thuận lợi khó khăn sản xuất cơng nghiệp dài ngày địa bàn 58 vi 4.6 Ảnh hưởng mơ hình trơng cà phê, cao su tiêu đến môi trường .59 4.7 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu kinh tế cho mơ hình trồng cơng nghiệp địa phương 59 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 Phụ lục 62 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Thành phần loại đất địa bàn huyện Chư Sê .12 Hình 2.2: Cơ cấu sử dụng đất huyện Chư Sê 13 Hình 2.3: Đồ thị nhu cầu lượng mưa cho cà phê, cao su, tiêu lượng mưa trung bình huyện Chư Sê 14 Hình 2.4: Đồ thị nhu cầu nhiệt độ cà phê, cao su, tiêu nhiệt độ trung bình huyện Chư sê 16 Hình 2.5: Bản đồ hành huyện Chư Sê- Gia Lai 17 Hình 4.1: Phân nhóm người trả lời vấn cao su theo độ tuổi………… … 28 Hình 4.2: Phân nhóm người trả lời vấn cà phê theo độ tuổi……………….28 Hình 4.3: Phân nhóm người trả lời vấn tiêu theo độ tuổi……………….…29 Hình 4.4: Các loại nọc tiêu 45 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích, sản lượng, suất số cơng nghiệp dài ngày Việt Nam giới năm 2008 Bảng 2.2: Khí hậu – thời tiết tỉnh Gia Lai (trung bình từ năm 2004 – 2009) 15 Bảng 4.1: Phân nhóm người trả lời vấn (người) địa bàn huyện Chư sê theo giới tính, dân tộc, tơn giáo trình độ văn hóa người trả lời vấn 26 Bảng 4.2: Phân nhóm số nhân hộ điều tra 29 Bảng 4.3: Phân nhóm số lao động gia đình hộ điều tra 29 Bảng 4.4: Phân nhóm số lao động nơng nghiệp hộ điều tra .30 Bảng 4.5: Diện tích sản lượng cơng nghiệp dài ngày huyện Chư Sê từ 2006 – 2009 30 Bảng 4.6 Phân nhóm tổng hợp diện tích (ha) sản xuất cà phê, cao su hộ điều tra 31 Bảng 4.7 Các loại đất trồng cà phê, cao su, tiêu địa bàn huyện chư sê điều tra 32 Bảng 4.8: Mơ hình trồng công nghiệp dài ngày 32 Bảng 4.9: Phân bố tuổi trồng .33 Bảng 4.10: Giống trồng .34 Bảng 4.11: Nguồn giống cà phê, cao su tiêu địa phương 34 Bảng 4.12: Kích thước hố, khoảng cách mật độ điều tra cà phê Chư sê 35 Bảng 4.13: Phân bón lót cho cà phê hộ điều tra 36 Bảng 4.14: Phân bón thời kỳ kinh doanh hộ trồng cà phê điều tra 37 Bảng 4.15: Loại cỏ phương pháp trừ cỏ hộ trồng cà phê 37 Bảng 4.16: Sâu bệnh cách phòng trừ 38 Bảng 4.17: Kích thước hố, khoảng cách mật độ điều tra cao su Chư sê 39 Bảng 4.18: Phân bón lót cho cao su hộ điều tra 40 Bảng 4.19: Phân bón thời kỳ kinh doanh hộ trồng cao su điều tra 41 ix Bảng 4.20: Loại cỏ phương pháp trừ cỏ hộ trồng cao su 42 Bảng 4.21: Sâu bệnh cách phòng trừ cua hộ trồng cao su 42 Bảng 4.22: Kích thước hố, khoảng cách mật độ điều tra tiêu Chư sê .43 Bảng 4.23: Các loại trụ tiêu sử dụng hộ điều tra 44 Bảng 4.24: Phân bón lót cho tiêu hộ điều tra .46 Bảng 4.25: Phân bón thời kỳ kinh doanh hộ trồng tiêu điềutra 47 Bảng 4.26 Loại cỏ phương pháp trừ cỏ hộ trồng tiêu .48 Bảng 4.27: Sâu bệnh cách phòng trừ cua hộ trồng tiêu 49 Bảng 4.28: Chi phí cho cà phê thời kỳ kiến thiết 50 Bảng 4.29: Chi phí cho cà phê thời kỳ kinh doanh 51 Bảng 4.30: Bình quân Năng suất, doanh thu cà phê điều tra phân tích 51 Bảng 4.31: Kết quả, hiệu cà phê kinh doanh năm 52 Bảng 4.32: Chi phí cho cao su thời kỳ kiến thiết 52 Bảng 4.33: Chi phí cho cao su thời kỳ kinh doanh 53 Bảng 4.34: Năng suất, doanh thu cao su 53 Bảng 4.35: Kết quả, hiệu cao su 54 Bảng 4.36: Chi phí cho tiêu thời kỳ kiến thiết .55 Bảng 4.37: Năng suất, doanh thu tiêu 55 Bảng 4.38: Chi phí cho tiêu thời kỳ kinh doanh 56 Bảng 4.39: Kết quả, hiệu tiêu 56 Bảng 4.40: So sánh hiệu kinh tế theo tiêu kết quả, hiệu (trong năm kinh doanh huyện Chư sê qua phân tích số liệu) 57 Bảng 4.41: So sánh tỷ suất lợi nhuận T Test: Error! Bookmark not defined Bảng 4.42: Các yếu tố thuận lợi địa bàn 58 Bảng 4.43: Các yếu tố gây khó khăn cho việc sản xuất cà phê cao su tiêu địa bàn 58 Bảng 4.44: Ảnh hưởng mơ hình sản xuất cà phê, cao su tiêu đến môi trường điều tra theo trồng 59 x Khác Cách bón Chi phí Tạo hình tỉa cành Phương pháp tạo hình: đơn thân đa thân Số lần cắt cành tạo tán năm: lần 2.2.3 Kỹ thuật thu hoạch Phương pháp thu hoạch Cách bảo quản, vạn chuyển: Bảo quản Vận chuyển Chi phí thu hoạch, bảo quản vận chuyển: Bảo quản sau thu hoach: Bán thô Sơ chế Giá bán bán cho ai? III Hiệu kinh tế mô hình 3.1 Năng suất sản lượng thu nhập Loại sản phẩm Năng suất Tổng sản lượng Giá bán (tấn/ha) (tấn) (đồng/kg) Cà phê vỏ Cà phê nhân Tổng cộng 71 Tổng thu nhập (triêu đồng) Hiệu sản xuất công nghiệp Loại sản phẩm Tổng thu nhập Tổng chi phí Lợi nhuận (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Cà phê vỏ Cà phê nhân Tổng cộng 3.2 Hiệu kinh tế mơ hình sản xuất 3.3.1 thuận lợi 3.3.2 Khó khăn 3.3.3 Đề nghị hướng giải mơ hình: Xin chân thành cảm ơn cô bác (anh/chị) dành thời gian vấn Gia lai Ngày tháng năm 2010 Họ tên người vấn Người điều tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 72 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MƠ HÌNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI Điều tra mơ hình canh tác tiêu Tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê, thị trấn Xã, phường Người điều tra: Ngày điều tra Mã số phiếu I Điều tra chung 1.1 Họ tên người vấn nam, nữ, tuổi 1.2 trình độ văn hóa dân tộc 1.3 số nhân có lao động, lao động nơng nghiệp người 1.4 Đất đai - Tổng diện tích canh tác nơng nghiệp ha, đó: + diện tích Cà Phê + diện tích Ttiêu +diện tích Cao Su - Loại đất 2.1 mơ hình canh tac - Chun canh - Xen canh: trồng trồng xen 2.2 Kỹ thuật canh tác Tên giống Nguồn cung cấp : tự sản xuất: mua - Số lượng cây: - Giá cây: - Chi phí: Kỹ thuật trồng Làm đất Đào hố Kích thước: Khoảng cách Mật độ Chi phí 73 Nọc tiêu: Nọc sống nọc gỗ chết Nọc bê tơng nọc xây Chi phí: Trồng: thời vụ trồng số con/ hố Nguồn giống trồng dăm: 2.2.1 Giai đoạn kiết thiết (KTCB) Số năm ktcb: Diệt cỏ : Loại cỏ: Biện pháp phòng trừ: thủ cơng máy Thuốc diệt cỏ (tên thuốc: ) Chi phí: Nước tưới Nguồn nước Số lần tưới Chi phí Bón phân: Bón lót: Thời điểm bón lót: trước trồng ngày Phân bón lót: Phân bón cho năm Năm Phân Số lượng Cách bón Chuồng Đạm I Lân Kali NPK khác Chuồng Đạm II Lân Kali NPK khác 74 Chi phí Tổng Chi phí Sâu bệnh: Loại sâu bệnh Bộ phận Biên pháp gây hại phòng trừ Liều lượng Chi phí Các loại chăm sóc khác: Cây trồng xen giai đoạn ktcb: - Cây trồng xen: - Phương pháp trồng: trồng lúc nào? - Có đầu tư phân bón cho trồng xen không: loại phân - Cây trồng xen có ảnh hưởng đến trồng không? - Thu lợi nhuận bao nhiêu: Cây chắn gió Cây gì? Mật độ: Trồng Cách bố trí Khoảng cách đai 2.2.4 Giai đoạn kinh doanh Diệt cỏ Loại cỏ: Biện pháp phòng trừ : thủ cơng Máy Thuốc diệt cỏ( tên thuốc ) Chi phí: Nước tưới Nguồn nước Số lần tưới Chi phí 75 Bón phân Chuồng Đạm Lân Kali NPK Khác Cách bón Chi phí Tạo hình tỉa cành Phương pháp tạo hình: đơn thân đa thân Số lần cắt cành tạo tán năm: lần 2.2.5 Kỹ thuật thu hoạch Phương pháp thu hoạch Cách bảo quản, vạn chuyển: Bảo quản Vận chuyển Chi phí thu hoạch, bảo quản vận chuyển: Bảo quản sau thu hoach: Bán thô Sơ chế Giá bán bán cho ai? III Hiệu kinh tế mơ hình 3.1 Năng suất sản lượng thu nhập Loại sản phẩm Năng suất Tổng sản lượng Giá bán (tấn/ha) (tấn) (đồng/kg) Tiêu Tổng cộng 76 Tổng thu nhập (triêu đồng) Hiệu sản xuất công nghiệp Loại sản phẩm Tổng thu nhập Tổng chi phí Lợi nhuận (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Tiêu đen Tiêu đỏ Tổng cộng 3.2 Hiệu kinh tế mơ hình sản xuất 3.2.2 hiệu dịch vụ khác Tổng công: 3.3 Những thuận lợi khó khăn sản xuất 3.3.1 thuận lợi 3.3.2 Khó khăn 3.3.3 Đề nghị hướng giải mơ hình: Xin chân thành cảm ơn cô bác (anh/chị) dành thời gian vấn Gia lai Ngày tháng năm 2010 Họ tên người vấn Người điều tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 77 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MƠ HÌNH TRỒNG CÂY CƠNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI Điều tra mơ hình canh tác Cao su Tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê, thị trấn Xã, phường Người điều tra: Ngày điều tra Mã số phiếu I Điều tra chung 1.1 Họ tên người vấn nam, nữ, tuổi 1.2 trình độ văn hóa dân tộc 1.3 số nhân có lao động, lao động nông nghiệp người 1.4 Đất đai - Tổng diện tích canh tác nơng nghiệp ha, đó: + diện tích Cà Phê + diện tích Ttiêu +diện tích Cao Su - Loại đất 2.1 mơ hình canh tac - Chuyên canh - Xen canh: trồng trồng xen 2.2 Kỹ thuật canh tác Tên giống Nguồn cung cấp : tự sản xuất: mua - Số lượng cây: - Giá cây: - Chi phí: Kỹ thuật trồng Làm đất Đào hố Kích thước: Khoảng cách Mật độ Chi phí Nọc tiêu: Nọc sống nọc gỗ chết Nọc bê tong nọc xây 78 Chi phí: Trồng: thời vụ trồng số con/ hố Nguồn giống trồng dăm: 2.2.1 Giai đoạn kiết thiết (KTCB) Số năm ktcb: Diệt cỏ Loại cỏ: Biện pháp phòng trừ: thủ công máy Thuốc diệt cỏ ( tên thuốc: ) Chi phí: Nước tưới Nguồn nước Số lần tưới Chi phí Bón phân - Bón lót: Thời điểm bón lót: trước trồng ngày Phân bón lót: Phân bón cho năm Năm Phân Số lượng Cách bón Chuồng Đạm I Lân Kali NPK khác Chuồng II Đạm Lân Kali 79 Chi phí Tổng Chi phí NPK khác Chuồng Đạm Lân III Kali NPK khác Chuồng Đạm Lân IV Kali NPK khác Chuồng Đạm Lân V Kali NPK khác Sâu bệnh: Loại sâu bệnh Bộ phận gây Biên pháp hại phòng trừ Liều lượng Chi phí Các loại chăm sóc khác: Cây trồng xen giai đoạn ktcb: - Cây trồng xen: - Phương pháp trồng: trồng lúc nào? - Có đầu tư phân bón cho trồng xen khơng: loại phân 80 - Cây trồng xen có ảnh hưởng đến trồng khơng? - Thu lợi nhuận bao nhiêu: Cây chắn gió Cây gì? Mật độ: Trồng Cách bố trí Khoảng cách đai 2.2.6 Giai đoạn kinh doanh Diệt cỏ Loại cỏ: Biện pháp phòng trừ : Máy thủ cơng Thuốc diệt cỏ( tên thuốc ) Chi phí: Nước tưới Nguồn nước Số lần tưới Chi phí Bón phân Chuồng Đạm Lân Kali NPK Khác Cách bón Chi phí Tạo hình tỉa cành Phương pháp tạo hình: đơn thân đa thân Số lần cắt cành tạo tán năm: lần 2.2.7 Kỹ thuật thu hoạch Phương pháp thu hoạch 81 Cách bảo quản, vạn chuyển: Bảo quản Vận chuyển Chi phí thu hoạch, bảo quản vận chuyển: Bảo quản sau thu hoach: Sơ chế Bán thô Giá bán bán cho ai? III Hiệu kinh tế mơ hình 3.1 Năng suất sản lượng thu nhập Loại sản phẩm Năng suất Tổng sản lượng Giá bán (tấn/ha) (tấn) (đồng/kg) Tổng thu nhập (triêu đồng) Mủ cao su thô Gỗ cao su Tổng cộng Hiệu sản xuất công nghiệp Loại sản phẩm Tổng thu nhập Tổng chi phí Lợi nhuận (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Mủ cao su thô Gỗ cao su Tổng cộng 3.2 hiệu kinh tế nông hộ 3.2.1 hiệu kinh tế mô hình sản xuất 3.2.2 hiệu dịch vụ khác Tổng công: 82 3.3 Những thuận lợi khó khăn sản xuất 3.3.1 thuận lợi 3.3.2 Khó khăn 3.3.4 Đề nghị hướng giải mơ hình: Xin chân thành cảm ơn cô bác (anh/chị) dành thời gian vấn Gia lai Ngày tháng năm 2010 Họ tên người vấn Người điều tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 83 Danh sách hộ điều tra Họ tên Địa Họ tên Địa Trịnh Khắc Linh Thị trấn Trần Thị Thanh Lan iahlop Nguyễn Bá Phương Thị trấn Nguyễn Hoàn Nhã Uyên iahlop Phan Thị Tuyết Sương Thị trấn Nguyễn gia Hân iahlop Nguyễn Thị Nguyệt Quế Thị trấn Nguyễn Thị Nghĩa iahlop Nguyễn Văn Hai Thị trấn Lê Quang Đại iahlop Hoàn Văn Thư Thị trấn Trương Thị Vân iahlop Phạm Văn Minh Thị trấn Lê Thị Mỹ Lan iahlop Hoàn Thị Lan Thị trấn Nguyễn Hữu Nghĩa iahlop Nguyễn Hóa Thị trấn Nguyễn Văn Tuyến iahlop Lê Ngọc Mai Thị trấn Nguyễn Quốc Lực iahlop Hoàng Phước Bính Thị trấn Bùi Thị Lĩnh iahlop Hồn Văn Thư Thị trấn Nguyễn Văn Tuyến iahlop Trương văn Liêm Thị trấn Diệp Đại Vĩ iahlop Siu Quyền Thị trấn Kro Nai iahlop Phạm Quang Thân Thị trấn Đặng Thị Lý iahlop Nguyễn Văn Cường Thị trấn Ngô Thị Trà My iahlop Nguyễn Vũ Cường Thị trấn Rmah’ Blup iahlop Đinh Bá Phương Thị trấn Lê Văn Hậu iahlop Hoàn Văn Thư Thị trấn Kpah’ Dor iahlop Trần Hữu lợi Thị trấn Nguyễn Đăng Thiết iahlop Trương Văn Liêm Thị trấn Nguyễn Văn Thế iahlop Nguyễn Văn Chung Thị trấn Nơng Văn Ly iahlop Le Văn Bích Thị trấn Trần Văn Thanh iablang Võ văn Đàn iaglai Huỳnh Văn Long iablang Nguyễn văn Hóa iaglai Trần Văn Quân iablang Nguyễn Văn Chung iaglai Trần Văn Tiến iablang Bùi Thị ngọc Hà iaglai Nguyễn Văn Nam iablang Lê Văn Minh iaglai Nguyễn Thành Công iablang 84 Đặng Thị Gia Nghĩa iaglai Lưu Văn Giang iablang Phạm Quang Hà iaglai Nguyễn Văn Nam iablang Nguyễn Văn Ba iaglai Đặng Thị Mộng Lành iablang Nguyễn Văn Chung iaglai Trần Hoa Mai iablang Đặng Văn Hai iaglai Kso Nham iablang Đinh Văn Nam iaglai Nguyễn Văn Mười iablang Lương Thế Quân iaglai Nguyễn Văn Nam iablang Trần Thiên Minh iaglai Nguyễn Thị Pượngg iablang Yso iaglai Nguyễn Thảo Trang iablang Trương Thị Hậu iaglai Cao Văn Nam iablang Huỳnh Văn Hợi iaglai Huỳnh Thị Hồng iablang Lương Thế Quân iaglai Trương Văn Vấn iablang Đặng Văn Hai iaglai Trần Văn Khải iablang Trần Thiên Minh iaglai Nguyễn Thị Hoa iablang Đinh Văn Nam iaglai Nguyễn Văn Nam iablang Võ Văn Đàn iaglai Kso Nham iablang Nguyễn Viết Phương iaglai Hồ Văn Ba iablang 85 ... nigrum) 2.4 Đặc điểm hình thái công nghiệp dài ngày khảo sát đề tài 2.4.1 Đặc điểm chung 2.4.2 Đặc điểm Cao su (Hevea brasiliensis) .8 2.4.3 Đặc điểm Cà phê (Coffea... QUẢ VÀ THẢO LUẬN .26 4.1 Tổng quan nông hộ qua phiếu điều tra .26 4.1.1 Thông tin chung hộ điều tra đề tài 26 4.1.2 Diện tích sản lượng cơng nghiệp dài ngày huyện Chư sê 30... phí đầu vào ngành cơng nghiệp dài ngày coi thuận lợi - Việc phát triển cơng nghiệp dài ngày nói chung, cà phê, cao su tiêu nói riêng phủ tạo điều kiện việc mở rộng diện tích trồng; có chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 4 Đặc điểm hình thái các cây công nghiệp dài ngày được khảo sát trong đề tài, 6 Thực trạng phát triển của một số cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn huyện Chư Sê – Gia Lai, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.1: Phân nhóm người trả lời phỏng vấn (người) trên địa bàn huyện Chư sê theo giới tính, dân tộc, tôn giáo và trình độ văn hóa của người trả lời phỏng vấn, 7 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các mô hình trồng cây công nghiệp ở địa phương, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay