KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.)

63 68 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:05

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.) NGÀNH NIÊN KHÓA SINH VIÊN THỰC HIỆN : NÔNG HỌC : 2007 - 2011 : TRƯƠNG HUỆ TRANG Tp Hồ Chí Minh - Tháng 08/2011 i KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.) Tác giả TRƯƠNG HUỆ TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Phạm Thị Minh Tâm KS Phạm Cơng Thành Tp Hồ Chí Minh - Tháng 08/ 2011 LỜI CÁM ƠN Con xin chân thành gửi lời biết ơn sâu sắc đến Cha Mẹ! Cha Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng khôn lớn; bên con, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập Xin chân thành cám ơn: - Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nơng học tất q Thầy Cơ ln tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập - Các thầy cơ: TS Phạm Thị Minh Tâm, Ks Phạm Cơng Thành nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tận tình truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt q trình thực tập hoàn thành luận văn - Các bạn lớp DH07NHGL bạn lớp NH, BV sát cánh, ủng hộ, động viên, chia sẻ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập làm đề tài - Tác giả tài liệu mà tơi học tập, tham khảo trích dẫn Các hữu quý ân nhân giúp đỡ Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Tác giả Trương Huệ Trang TÓM TẮT TRƯƠNG HUỆ TRANG, tháng 07/2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.) Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, luận văn tốt nghiệp cuối khóa, 61 trang Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS PHẠM CÔNG THÀNH Đề tài tiến hành từ ngày 07/03/2011 đến 30/06/2011, thí nghiệm tiến hành nhà lưới trại thực nghiệm khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm TP HCM nhằm tìm tỷ lệ phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế thích hợp cho rau cải bẹ xanh sinh trưởng đạt suất cao Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên hai yếu tố A B, 20 nghiệm thức, lần lặp lại Yếu tố A có mức khối lượng bột xơ dừa là: 200g, 300g, 400g, 500g Yếu tố B có mức phân trùn quế là: 0%, 5%, 10%, 15%, 20% khối lượng bột xơ dừa Thí nghiệm sử dụng bịch nylon màu trắng có kích thước 17*25 (cm) Thí nghiệm thực cho kết sơ lược sinh trưởng suất sau: Khối lượng bột xơ dừa tăng từ 200 g đến 500 g mức 500 g cho kết cao tất tiêu sinh trưởng suất Khối lượng phân trùn quế tăng từ % đến 20 % cho kết cao mức 15 % 20 % Trên giá thể bột xơ dừa mức khác phối trộn với mức phân trùn quế có khác biệt tiêu sinh trưởng chiều dài rễ, chiều cao cây, số trọng lượng rễ Chiều dài rễ cao 28,6 cm NT 20 có 500g bột xơ dừa 20 % phân trùn quế Chiều cao cuối đạt tối đa 29,50 cm/cây NT 16 có 500 bột xơ dừa % phân trùn quế Các tiêu sinh trưởng số trọng lượng rễ cho kết cao NT 19 có 500 g bột xơ dừa 15 % phân trùn quế Số cao lúc thu hoạch 6,3 lá/cây trọng lượng rễ lúc thu hoạch 3,02 g Năng suất thực thu thí nghiệm đạt từ 0,03 – 0,26 kg, thấp NT có 200 g bột xơ dừa % phân trùn quế, cao NT 19 có 500 g bột xơ dừa 15 % phân trùn quế MỤC LỤC TRANG Trang tựa Trang chuẩn y i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách phụ lục xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu, yêu cầu phạm vi đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu rau cải bẹ xanh 2.2 Giới thiệu đất sinh học 2.3 Giới thiệu phân trùn quế 2.4 Điều kiện ngoại cảnh rau cải bẹ xanh 2.5 Một số giống cải phổ biến 2.6 Lợi ích đất sinh học 2.7 Tình hình nghiên cứu sản xuất đất sinh học Việt Nam Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 11 3.1.1 Thời gian 11 3.1.2 Địa điểm 11 3.2 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 11 3.2.1 Vật liệu 11 3.2.2 Phương pháp thí nghiệm 13 3.2.2.1 Bố trí thí nghiệm 13 3.2.2.2 Các tiêu theo dõi 16 3.3 Quy trình thực 16 3.3.1 Giai đoạn vườn ươm 16 3.3.2 Giai đoạn trồng nhà lưới 17 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 17 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến sinh trưởng cải bẹ xanh 18 4.1.1 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến động thái tăng trưởng chiều cao cải bẹ xanh (cm/cây) 18 4.1.2 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cải bẹ xanh.(cm/cây/5 ngày) 22 4.1.3 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến động thái tăng trưởng số cải bẹ xanh (lá/cây) 24 4.1.4 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến tốc độ tăng trưởng số cải bẹ xanh (lá/cây/5 ngày) 27 4.1.5 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến chiều dài rễ cải bẹ xanh (cm) 29 4.1.6 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến trọng lượng rễ(g) cải bẹ xanh (g) 31 4.2 Ảnh hưởng phối trộn bột xơ dừa phân trùn quế đến suất thực tế (kg) cải bẹ xanh 33 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Kiến nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC 37 Phụ lục Một số hình ảnh 37 Phụ lục Kết phân tích ANOVA 39 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA: Phân tích phương sai (Analysis of Variance) CV (%): Hệ số biến động (Coefficient of Variance) NT: Nghiệm thức NST: Ngày sau trồng DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Ảnh hưởng khối lượng bột xơ dừa phân trùn quế đến động thái tăng trưởng chiều cao cây(cm) rau cải bẹ xanh 21 Bảng 4.2 Ảnh hưởng khối lượng bột xơ dừa phân trùn quế đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cây(cm) rau cải bẹ xanh 22 Bảng 4.3 Ảnh hưởng khối lượng bột xơ dừa phân trùn quế đến động thái tăng số cây(lá/cây) rau cải bẹ xanh 24 Bảng 4.4 Ảnh hưởng khối lượng bột xơ dừa phân trùn quế đến tốc độ tăng trưởng số cây(lá/cây) rau cải bẹ xanh 28 Bảng 4.5 Ảnh hưởng khối lượng bột xơ dừa phân trùn quế đến chiều dài rễ (cm) rau cải bẹ xanh 29 Bảng 4.6 Ảnh hưởng khối lượng bột xơ dừa phân trùn quế đến trọng lượng rễ (g) rau cải bẹ xanh 31 Bảng 4.7 Ảnh hưởng khối lượng bột xơ dừa phân trùn quế đến suất (kg/NT) rau cải bẹ xanh 32 37 Hình 4: Vườn lúc thu hoạch 27 NST Hình 5: Cây nghiệm thức lúc thu hoạch 38 Phụ lục 2: Kết phân tích ANOVA 2.1 Chiều cao ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 3.605 1.803 2.7053 0.0797 Factor A 88.054 29.351 44.0478 0.0000 Factor B 33.379 8.345 12.5231 0.0000 AB 12 16.270 1.356 2.0348 0.0480 -7 Error 38 25.321 0.666 -Total 59 166.630 -Coefficient of Variation: 6.35% Error Mean Square = 0.6660 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.349 s_ = 0.4712 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 9.570 10.43 10.93 12.60 12.57 11.87 10.77 11.53 13.53 13.23 13.20 13.50 13.20 14.20 14.63 14.30 13.67 14.17 15.50 13.63 H GH GH CDEF DEF EFG GH FG BCD BCDE BCDE BCD BCDE AB AB AB BCD ABC A BCD Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 19 15 16 14 18 17 20 12 10 11 13 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 15.50 14.63 14.30 14.20 14.17 13.67 13.63 13.53 13.50 13.23 13.20 13.20 12.60 12.57 11.87 11.53 10.93 10.77 10.43 9.570 A AB AB AB ABC BCD BCD BCD BCD BCDE BCDE BCDE CDEF DEF EFG FG GH GH GH H 39 2.2 Chiều cao 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 9.530 4.765 6.6516 0.0033 Factor A 91.297 30.432 42.4800 0.0000 Factor B 12.499 3.125 4.3618 0.0053 AB 12 5.288 0.441 0.6151 -7 Error 38 27.223 0.716 -Total 59 145.837 -Coefficient of Variation: 6.60% 2.3 Chiều cao 17 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 4.734 2.367 0.7188 Factor A 95.233 31.744 9.6390 0.0001 Factor B 60.343 15.086 4.5807 0.0041 AB 12 39.484 3.290 0.9991 -7 Error 38 125.146 3.293 -Total 59 324.939 -Coefficient of Variation: 14.63% 40 2.4 Chiều cao 22 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.343 0.171 1.0198 0.3703 Factor A 373.403 124.468 740.1452 0.0000 Factor B 31.103 7.776 46.2379 0.0000 AB 12 15.889 1.324 7.8738 0.0000 -7 Error 38 6.390 0.168 -Total 59 427.129 -Coefficient of Variation: 2.95% Error Mean Square = 0.1680 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9075 s_ = 0.2366 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 9.530 10.23 10.70 10.83 12.03 11.03 11.47 11.80 13.23 14.23 14.53 15.43 16.60 16.23 16.13 16.10 16.23 17.70 17.63 16.40 K JK IJ HIJ G HIJ GHI GH F E DE CD B BC BC BC BC A A BC Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 18 19 13 20 14 17 15 16 12 11 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 17.70 17.63 16.60 16.40 16.23 16.23 16.13 16.10 15.43 14.53 14.23 13.23 12.03 11.80 11.47 11.03 10.83 10.70 10.23 9.530 A A B BC BC BC BC BC CD DE E F G GH GHI HIJ HIJ IJ JK K 41 2.5 Chiều cao 27 ngày sau trồng   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.808 0.404 2.3929 0.1050 Factor A 1137.857 379.286 2245.5762 0.0000 Factor B 168.938 42.234 250.0505 0.0000 AB 12 52.588 4.382 25.9456 0.0000 -7 Error 38 6.418 0.169 -Total 59 1366.609 -Coefficient of Variation: 2.37% Error Mean Square = 0.1690 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9102 s_ = 0.2373 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 10.07 10.87 13.17 10.90 13.43 11.07 13.37 14.17 17.03 18.27 17.87 19.90 20.10 21.37 21.83 29.53 21.53 23.27 25.73 23.60 K JK I JK HI J HI H G F FG E E D D A D C B C Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 19 20 18 15 17 14 13 12 10 11 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 29.53 25.73 23.60 23.27 21.83 21.53 21.37 20.10 19.90 18.27 17.87 17.03 14.17 13.43 13.37 13.17 11.07 10.90 10.87 10.07 A B C C D D D E E F FG G H HI HI I J JK JK K 42 2.6 Số ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.020 0.010 0.1254 Factor A 56.530 18.843 232.5078 0.0000 Factor B 3.636 0.909 11.2151 0.0000 AB 12 13.102 1.092 13.4718 0.0000 -7 Error 38 3.080 0.081 -Total 59 76.367 -Coefficient of Variation: 6.41% Error Mean Square = 0.08100 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.6301 s_ = 0.1643 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.670 2.800 3.800 3.130 3.530 3.270 3.200 3.070 4.530 5.000 5.270 5.100 5.170 5.530 5.470 6.070 5.070 5.870 5.670 4.670 H H F FGH FG FGH FGH GH E CDE BCD CDE CDE ABC ABC A CDE AB ABC DE Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 18 19 14 15 11 13 12 17 10 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6.070 5.870 5.670 5.530 5.470 5.270 5.170 5.100 5.070 5.000 4.670 4.530 3.800 3.530 3.270 3.200 3.130 3.070 2.800 2.670 A AB ABC ABC ABC BCD CDE CDE CDE CDE DE E F FG FGH FGH FGH GH H H 43 2.7 Số 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.073 0.036 1.0196 0.3704 Factor A 1.112 0.371 10.3543 0.0000 Factor B 1.557 0.389 10.8758 0.0000 AB 12 0.901 0.075 2.0982 0.0412 -7 Error 38 1.360 0.036 -Total 59 5.004 -Coefficient of Variation: 5.06% Error Mean Square = 0.03600 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3136 s_ = 0.1095 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 3.330 3.600 3.670 3.870 4.090 4.530 4.000 4.270 4.000 4.000 3.530 3.670 3.800 3.600 3.930 3.470 3.670 3.470 3.470 3.870 H EFGH DEFGH CDEF BC A BCD AB BCD BCD FGH DEFGH CDEFG EFGH BCDE GH DEFGH GH GH CDEF Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 15 20 13 12 17 14 11 16 18 19 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4.530 4.270 4.090 4.000 4.000 4.000 3.930 3.870 3.870 3.800 3.670 3.670 3.670 3.600 3.600 3.530 3.470 3.470 3.470 3.330 A AB BC BCD BCD BCD BCDE CDEF CDEF CDEFG DEFGH DEFGH DEFGH EFGH EFGH FGH GH GH GH H 44 2.8 Số 17 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.084 0.042 1.6931 0.1975 Factor A 5.172 1.724 69.4965 0.0000 Factor B 4.409 1.102 44.4364 0.0000 AB 12 0.668 0.056 2.2440 0.0291 -7 Error 38 0.943 0.025 -Total 59 11.276 Coefficient of Variation: 4.12% Error Mean Square = 0.02500 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3501 s_ = 0.09129 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean = 2.800 L Mean = 3.330 JK Mean = 3.230 K Mean = 3.530 HIJK Mean = 3.930 CDEFGH Mean = 3.670 FGHIJ Mean = 3.670 GHIJ Mean = 3.730 FGHI Mean = 3.800 EFGHI Mean 10 = 4.330 AB Mean 11 = 3.870 DEFGHI Mean 12 = 4.000 BCDEFG Mean 13 = 4.270 BC Mean 14 = 4.130 BCDE Mean 15 = 4.670 A Mean 16 = 3.530 IJK Mean 17 = 3.670 FGHIJ Mean 18 = 3.970 BCDEFG Mean 19 = 4.070 BCDEF Mean 20 = 4.200 BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 15 = 4.670 10 = 4.330 13 = 4.270 20 = 4.200 14 = 4.130 19 = 4.070 12 = 4.000 18 = 3.970 = 3.930 11 = 3.870 = 3.800 = 3.730 = 3.670 = 3.670 17 = 3.670 16 = 3.530 = 3.530 = 3.330 = 3.230 = 2.800 A AB BC BCD BCDE BCDEF BCDEFG BCDEFG CDEFGH DEFGHI EFGHI FGHI GHIJ FGHIJ FGHIJ IJK HIJK JK K L 45 2.9 Số 22 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.399 0.199 4.3049 0.0206 Factor A 10.093 3.364 72.6002 0.0000 Factor B 3.271 0.818 17.6441 0.0000 AB 12 3.460 0.288 6.2218 0.0000 -7 Error 38 1.761 0.046 -Total 59 18.984 -Coefficient of Variation: 5.30% Error Mean Square = 0.04600 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4748 s_ = 0.1238 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.870 2.730 3.600 3.670 4.130 3.800 3.930 4.330 4.000 4.130 4.070 4.330 4.670 4.730 3.930 4.070 4.470 4.530 4.600 4.600 H H G G CDEFG FG EFG ABCDEF DEFG BCDEFG CDEFG ABCDEF AB A EFG CDEFG ABCDE ABCD ABC ABC Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 13 20 19 18 17 12 10 16 11 15 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4.730 4.670 4.600 4.600 4.530 4.470 4.330 4.330 4.130 4.130 4.070 4.070 4.000 3.930 3.930 3.800 3.670 3.600 2.870 2.730 A AB ABC ABC ABCD ABCDE ABCDEF ABCDEF CDEFG BCDEFG CDEFG CDEFG DEFG EFG EFG FG G G H H 46 2.10 Số 27 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.025 0.013 0.5461 Factor A 49.210 16.403 707.2518 0.0000 Factor B 14.439 3.610 155.6434 0.0000 AB 12 2.966 0.247 10.6570 0.0000 -7 Error 38 0.881 0.023 -Total 59 67.522 Coefficient of Variation: 3.25% Error Mean Square = 0.02300 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3358 s_ = 0.08756 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.600 3.400 3.330 3.330 4.170 3.670 3.800 4.070 5.400 4.730 4.800 5.070 5.530 6.000 6.070 4.930 5.270 5.330 6.270 6.000 J I I I F HI GH FG BC E E CDE B A A DE BCD BC A A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 19 15 14 20 13 18 17 12 16 11 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6.270 6.070 6.000 6.000 5.530 5.400 5.330 5.270 5.070 4.930 4.800 4.730 4.170 4.070 3.800 3.670 3.400 3.330 3.330 2.600 A A A A B BC BC BCD CDE DE E E F FG GH HI I I I J 47 2.11 Chiều dài rễ 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.692 0.346 2.6950 0.0804 Factor A 2116.622 705.541 5492.8398 0.0000 Factor B 113.065 28.266 220.0610 0.0000 AB 12 85.306 7.109 55.3441 0.0000 -7 Error 38 4.881 0.128 -Total 59 2320.566 -Coefficient of Variation: 3.70% Error Mean Square = 0.1280 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7921 s_ = 0.2066 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.870 3.000 3.000 3.330 3.330 4.270 4.470 4.330 4.870 7.870 8.270 10.83 13.03 13.70 16.53 15.03 17.57 18.07 20.93 18.53 J J J J J I I I I H H G F F D E C BC A B Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 19 20 18 17 15 16 14 13 12 11 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 20.93 18.53 18.07 17.57 16.53 15.03 13.70 13.03 10.83 8.270 7.870 4.870 4.470 4.330 4.270 3.330 3.330 3.000 3.000 2.870 A B BC C D E F F G H H I I I I J J J J J 48 2.12 Chiều dài rễ 27 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.258 0.129 0.7983 Factor A 3065.000 1021.667 6314.4492 0.0000 Factor B 452.019 113.005 698.4300 0.0000 AB 12 150.264 12.522 77.3925 0.0000 -7 Error 38 6.148 0.162 Total 59 3673.690 Coefficient of Variation: 2.32% Error Mean Square = 0.1620 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8911 s_ = 0.2324 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 6.270 M Mean = 6.400 M Mean = 6.730 LM Mean = 7.530 L Mean = 10.07 K Mean = 7.500 L Mean = 10.37 K Mean = 13.17 J Mean = 20.13 G Mean 10 = 18.13 I Mean 11 = 19.07 H Mean 12 = 20.70 FG Mean 13 = 21.73 DE Mean 14 = 22.47 CD Mean 15 = 27.67 B Mean 16 = 21.47 EF Mean 17 = 23.30 C Mean 18 = 26.97 B Mean 19 = 27.73 B Mean 20 = 28.63 A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 20 = 28.63 19 = 27.73 15 = 27.67 18 = 26.97 17 = 23.30 14 = 22.47 13 = 21.73 16 = 21.47 12 = 20.70 = 20.13 11 = 19.07 10 = 18.13 = 13.17 = 10.37 = 10.07 = 7.530 = 7.500 = 6.730 = 6.400 = 6.270 A B B B C CD DE EF FG G H I J K K L L LM M M 49 2.13 Trọng lượng rễ 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.000 0.000 1.5964 0.2159 Factor A 0.021 0.007 1474.2977 0.0000 Factor B 0.001 0.000 52.9110 0.0000 AB 12 0.001 0.000 16.3815 0.0000 -7 Error 38 0.000 0.000 -Total 59 0.023 -Coefficient of Variation: 3.16% Error Mean Square = 0.0001000 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02214 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 0.04000 E Mean 19 = 0.1000 A Mean = 0.04000 E Mean 16 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 18 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 17 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 15 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 20 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 14 = 0.09000 AB Mean = 0.06000 CDE Mean 11 = 0.08000 ABC Mean = 0.06000 CDE Mean 12 = 0.08000 ABC Mean 10 = 0.07000 BCD Mean 13 = 0.08000 ABC Mean 11 = 0.08000 ABC Mean 10 = 0.07000 BCD Mean 12 = 0.08000 ABC Mean = 0.06000 CDE Mean 13 = 0.08000 ABC Mean = 0.06000 CDE Mean 14 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 15 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 16 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 17 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 18 = 0.09000 AB Mean = 0.05000 DE Mean 19 = 0.1000 A Mean = 0.04000 E Mean 20 = 0.09000 AB Mean = 0.04000 E 50 2.14 Trọng lượng rễ 27 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.020 0.010 0.5605 Factor A 23.490 7.830 445.4059 0.0000 Factor B 12.407 3.102 176.4460 0.0000 AB 12 6.654 0.555 31.5442 0.0000 -7 Error 38 0.668 0.018 -Total 59 43.239 -Coefficient of Variation: 10.28% Error Mean Square = 0.01800 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2970 s_ = 0.07746 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.4400 0.1600 0.2700 0.3100 0.4300 0.4400 0.4800 1.410 1.640 2.080 1.090 1.540 1.390 1.720 2.340 0.6000 1.800 2.130 2.520 3.020 IJ J IJ IJ IJ IJ IJ FG EFG CD H EFG G EF BC I DE C B A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 20 19 15 18 10 17 14 12 13 11 16 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 3.020 2.520 2.340 2.130 2.080 1.800 1.720 1.640 1.540 1.410 1.390 1.090 0.6000 0.4800 0.4400 0.4400 0.4300 0.3100 0.2700 0.1600 A B BC C CD DE EF EFG EFG FG G H I IJ IJ IJ IJ IJ IJ J 51 2.15 Năng suất thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.001 0.000 0.8179 Factor A 0.139 0.046 109.6419 0.0000 Factor B 0.073 0.018 42.8837 0.0000 AB 12 0.056 0.005 10.9654 0.0000 -7 Error 38 0.016 0.000 -Total 59 0.285 -Coefficient of Variation: 16.06% Error Mean Square = 0.0001000 Error Degrees of Freedom = 38 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02214 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.03000 J Mean = 0.05000 IJ Mean = 0.05000 IJ Mean = 0.08000 GH Mean = 0.08000 GH Mean = 0.07000 HI Mean = 0.07000 HI Mean = 0.1000 FG Mean = 0.1400 DE Mean 10 = 0.1700 C Mean 11 = 0.09000 GH Mean 12 = 0.1400 DE Mean 13 = 0.1400 DE Mean 14 = 0.1500 CD Mean 15 = 0.2800 A Mean 16 = 0.1200 EF Mean 17 = 0.1500 CD Mean 18 = 0.2300 B Mean 19 = 0.2600 A Mean 20 = 0.1700 C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 15 = 0.2800 19 = 0.2600 18 = 0.2300 10 = 0.1700 20 = 0.1700 17 = 0.1500 14 = 0.1500 13 = 0.1400 12 = 0.1400 = 0.1400 16 = 0.1200 = 0.1000 11 = 0.09000 = 0.08000 = 0.08000 = 0.07000 = 0.07000 = 0.05000 = 0.05000 = 0.03000 A A B C C CD CD DE DE DE EF FG GH GH GH HI HI IJ IJ J ... dừa % phân trùn quế, cao NT 19 có 500 g bột xơ dừa 15 % phân trùn quế 4 MỤC LỤC TRANG Trang tựa Trang chuẩn y i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục... thu hoạch 40-45 ngày sau gieo cải xanh Trang Nông - Cải bẹ xanh mỡ Trang Nơng: cuống nhỏ, tròn, phiến nhỏ, có cưa, chịu nóng, giống cơng ty thương mại Trang Nơng 2.6 Lợi ích đất sinh học Thành... hữu quý ân nhân giúp đỡ tơi Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Tác giả Trương Huệ Trang TÓM TẮT TRƯƠNG HUỆ TRANG, tháng 07/2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.) , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay