NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỒN TẠI CỦA RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera correcta Bezzi (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở BỐN MỨC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU

88 29 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỒN TẠI CỦA RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera correcta Bezzi (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở BỐN MỨC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU NGÀNH : NÔNG HỌC KHÓA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ TUYẾT TRINH Tháng 08/2011 i NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỒN TẠI CỦA RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera correcta Bezzi (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở BỐN MỨC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU Tác giả TRẦN THỊ TUYẾT TRINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Đạt ThS Lê Cao Lượng Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập II ThS Lê Cao Lượng, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn tơi suốt khóa luận Tơi xin trân trọng cám ơn Ban Giám Hiệu quý thầy cô Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quý báu tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Tôi xin trân trọng biết ơn toàn thể quý anh chị Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập II chi cục kiểm dịch thực vật vùng II giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài Lòng biết ơn tơi xin kính gửi đến gia đình người thân yêu, bạn bè tập thể lớp nơng học, khóa 33 ln bên tơi, giúp đỡ động viên tơi vượt qua khó khăn Xin chân thành biết ơn Tp Hồ Chí Minh, 8/2011 Trần Thị Tuyết Trinh iii TÓM TẮT TRẦN THỊ TUYẾT TRINH, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011, “ Nghiên cứu phát triển tồn ruồi đục Bactrocera correcta Bezzi (Diptera: Tephritidae) bốn mức nhiệt độ khác nhau” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Đạt ThS Lê Cao Lượng Đề tài thực khoảng thời gian từ tháng 02/2011 đến 06/2011 Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập II, nhằm phục vụ công tác phân tích nguy dịch hại cho trái Việt Nam xuất vào thị trường New Zealand, Úc Đề tài gồm phần : * Nghiên cứu phát triển giai đoạn trứng, ấu trùng, nhộng, thành trùng ruồi B correcta mức nhiệt độ 20 ± 0,1oC, 24 ± 0,1oC Áp dụng phương pháp nghiên cứu Peterson (2000) Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (RCD) gồm nghiệm thức với lần lặp lại Thí nghiệm với pha trứng, ấu trùng, nhộng thành trùng o Nghiệm thức 1: 20 ± 0,1oC o Nghiệm thức 2: 24 ± 0,1oC * Đánh giá khả tồn pha trứng ấu trùng ruồi đục B correcta mức nhiệt độ ± 0,5oC ± 0,5oC, trì liên tục thời gian khác sau đưa vào nhân ni điều kiện tối thích 28 ± 0,5oC Thí nghiệm bố trí theo kiểu yếu tố, hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp lại Yếu tố giai đoạn phát triển gồm trứng đẻ, trứng già, ấu trùng tuổi 1, ấu trùng tuổi ấu trùng tuổi Yếu tố thời gian trì nhiệt độ ± 0,5oC gồm mức 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ngày iv Thu trứng non, trứng già, ấu trùng tuổi 1, 2, đủ thời gian giai đoạn tuổi ruồi nhân nuôi điều kiện 28 ± 0,5oC theo Nguyễn Hữu Đạt (2007), giai đoạn thu 20 đĩa, sau đặt vào nhiệt độ 5± 0,5oC Thí nghiệm tương tự mức nhiệt độ ± 0,5oC Kết đạt được: Thiết lập tiêu vòng đời ruồi đục B correcta điều kiện nhiệt độ 20 ± 0,1oC 24 ± 0,1oC Vòng đời ruồi đục điều kiện nhiệt độ 20 ± 0,1oC kéo dài hơn, trọng lượng nhộng thấp hơn, thời gian thành trùng đẻ trứng muộn lượng trứng thấp so với điều kiện nhiệt độ 24 ± 0,1oC Ở điều kiện nhiệt độ ± 0,5oC ± 0,5oC, giai đoạn gồm trứng non, trứng già, ấu trùng tuổi 1, ấu trùng tuổi 2, ấu trùng tuổi có khả tồn với thời gian khác Khả tồn ruồi đục nhiệt độ ± 0,5oC cao so với nhiệt độ ± 0,5oC Ở mức nhiệt độ thứ tự chống chịu nhiệt pha phát triển theo thứ tự từ cao xuống thấp là: trứng già - ấu trùng tuổi - ấu trùng tuổi - ấu trùng tuổi – trứng non Trứng già B correcta có khả chịu lạnh cao nhất, ấu trùng tuổi giai đoạn chống chịu lạnh trứng non v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình, biểu đồ ix Danh sách bảng xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Yêu cầu 1.4 Đối tượng phạm vi đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Thành phần phân bố loài ruồi đục .4 2.1.1 Thành phần phân bố loài ruồi đục giới 2.1.2 Thành phần phân bố loài ruồi đục Việt Nam 2.2 Vị trí phân loại Bactrocera correcta .5 2.3 Đặc điểm hình thái Bactrocera correcta .5 2.3.1 Trưởng thành 2.3.2 Các pha trước trưởng thành .6 2.4 Đặc điểm sinh thái ruồi đục .6 2.4.1 Ảnh hưởng nhiệt độ 2.4.2 Ảnh hưởng ẩm độ 2.4.3 Ảnh hưởng ánh sáng 2.4.5 Ảnh hưởng thức ăn lên phát triển ruồi 2.4.6 Ảnh hưởng mật độ quần thể 2.5 Đặc điểm sinh học ruồi đục quả: 2.5.1 Đặc điểm sinh học giai đoạn trước trưởng thành 2.5.2 Đặc điểm sinh học giai đoạn trưởng thành vi 2.5.3 Hoạt động ăn hại 2.6 Mức độ gây hại ruồi đục sản xuất xuất trái 2.6.1 Mức độ gây hại 2.6.2 Vai trò ruồi đục sản xuất, xuất trái 10 2.7 Biện pháp phòng trừ ruồi đục .11 2.7.1 Phòng trừ ruồi đục ngồi đồng .11 2.7.2 Phòng trừ ruồi đục sau thu hoạch 11 2.8 Tình hình xuất tươi Việt Nam sang thị trường khó tính .12 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .13 3.2 Nội dung nghiên cứu 13 3.3 Vật liệu nghiên cứu 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu .16 3.4.1 Xác định ảnh hưởng nhiệt độ 20 ± 0,1oC, 24 ± 0,1oC đến phát triển vòng đời ruồi Bactrocera correcta 16 3.4.1.1 Pha trứng 16 3.4.1.2 Pha ấu trùng .17 3.4.1.3 Pha nhộng 19 3.4.1.4 Pha thành trùng 19 3.4.2 Đánh giá khả tồn Bactrocera correcta mức nhiệt độ ± 0,1oC ± 0,1oC .21 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Ảnh hưởng mức nhiệt độ 20 ± 0,1oC, 24 ± 0,1oC đến phát triển vòng đời ruồi Bactrocera correcta 23 4.1.1 Pha trứng 23 4.1.2 Pha ấu trùng 24 4.1.3 Pha nhộng 26 4.1.4 Pha thành trùng 27 4.2 Đánh giá khả tồn Bactrocera correcta mức nhiệt độ ± 0,5oC ± 0,5oC 30 vii CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC .42 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (Kí hiệu) Viết đầy đủ AUD Australian dollar – la Úc CABI Center for Agriculture and Bioscience International – Trung tâm nghiên cứu Nông Nghiệp Khoa học Sinh học Quốc tế ctv Cộng tác viên E.d Embryo development – phát triển phôi JICA Japan International Cooperation Agency – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Japan International Cooperation Agency – Improvement of JICA - IPQTF plant quarantine treatment of fruit fly – Dự án Cải tiến Biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật cho ruồi đục quan hợp tác quốc tế Nhật Bản L1 Larvae – Ấu trùng tuổi L1 Larvae – Ấu trùng tuổi L3 Larvae – Ấu trùng tuổi LT50 Lethal time 50 – Thời gian gây chết 50% số cá thể thí nghiệm LT99 Lethal time 99 – Thời gian gây chết 99% số cá thể thí nghiệm LT99,9968 ME Lethal time 99,9968 – Thời gian gây chết 99,9968% số cá thể thí nghiệm Mature eggs – Trứng già lúc phơi phát triển 80% (Peterson, 2000) NT Nghiệm thức Prob Probability – Giá trị xác suất SOFRI South Fruit Research Institute – Viện Cây Ăn Quả Miền Nam t Value Giá trị tính hàm phân bố xác xuất t ứng với mức ý nghĩa (t tính) USD United States dollar – đô la Mỹ YE Young eggs – Trứng non ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Vòng đời B correcta điều kiện 28 ± 0,5oC (Nguyễn Hữu Đạt, 2007) Hình 3.1 Incubator sử dụng để ni ruồi nhiệt độ 20 oC 24oC 14 Hình 3.2 Biotron sử dụng để thí nghiệm khả tồn B correcta nhiệt độ oC 5oC .15 Hình 4.1 Số trứng thu thập 20 B correcta 24 điều kiện nhiệt độ 20 ± 0,1oC .28 Hình 4.2 Số trứng thu thập 20 B correcta 24 điều kiện nhiệt độ 24 ± 0,1oC .28 Hình 4.3 Số trứng thu thập 20 B correcta 24 điều kiện nuôi 20 ± 0,1oC, 24± 0,1oC 29 Hình 4.4: Vòng đời B correcta điều kiện 20 ± 0,1oC 24 ± 0,1oC 30 Hình 1: Ruồi ống đẻ trứng B correcta 41 Hình 2: Cánh ngực B correcta .41 Hình 3: Râu bụng B correcta 41 Hình 4: Lỗ thở sau B correcta 42 Hình 5: Móc miệng ấu trùng B correcta tuổi .42 Hình 6: Ấu trùng B correcta tuổi 1,2 42 Hình 7: Theo dõi tỉ lệ nở thời gian nở B correcta 20 ± 0,1oC 24 ± 0,1oC 43 Hình 8: Theo dõi thời gian ấu trùng B correcta tuổi 20 ± 0,1oC 24 ± 0,1oC 43 Hình 9: Theo dõi thời gian ấu trùng B correcta tuổi 20 ± 0,1oC 24 ± 0,1oC 43 Hình 10: Dụng cụ công đoạn thu trứng 43 Hình 11: Tạo ấu trùng tuổi tuổi 2, 43 Hình 12: Pha nhộng .44 Hình 13: Nhộng thu 20 ± 0,1oC 24 ± 0,1oC 44 62 Variable: Thời gian từ trứng đến ấu trùng tuổi Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 95.7 0.3 0.6 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 64.3 0.3 0.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0000 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 1.0000 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1111 0.3333 94.0000 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 31.333 plus or minus 1.434 (29.899 through 32.768) 63 Variable: Thời gian từ trứng đến ấu trùng tuổi Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 193.7 2.3 1.5 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 111.7 0.3 0.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 7.0000 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.2500 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3333 0.5774 142.0282 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 82.000 plus or minus 2.484 (79.516 through 84.484) 64 Variable: Thời gian từ trứng đến tuổi nhộng Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 310.7 2.3 1.5 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 233.7 0.3 0.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 7.0000 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.2500 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3333 0.5774 133.3679 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 77.000 plus or minus 2.484 (74.516 through 79.484) 65 Variable: Thời gian từ trứng đến tuổi nhộng cuối Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 480.3 6.3 2.5 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 333.3 2.3 1.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.7143 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.5385 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.0000 1.0000 147.0000 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 147.000 plus or minus 4.303 (142.697 through 151.303) 66 Variable: Thời gian hóa nhộng Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 169.7 1.3 1.2 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 99.7 2.3 1.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7500 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.7273 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3333 0.5774 121.2436 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 70.000 plus or minus 2.484 (67.516 through 72.484) 67 Variable: Tỉ lệ nhộng Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 46.87 0.65 0.81 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 70.13 37.61 6.13 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 57.5715 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.0341 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 13.6578 3.6956 -6.2957 0.0243 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 23.267 plus or minus 15.901 (7.366 through 39.168) 68 Variable: Trọng lượng 100 nhộng Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 0.890 0.001 0.036 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.117 0.000 0.015 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.5714 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.3043 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0007 0.0267 -8.5000 0.0136 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.227 plus or minus 0.115 (0.112 through 0.341) 69 Variable: Thời gian từ trứng đến vũ hóa Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 739.7 6.3 2.5 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 452.0 1.0 1.0 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 6.3333 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.2727 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.7778 0.8819 326.1833 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 287.667 plus or minus 3.795 (283.872 through 291.461) 70 Variable: Thời gian từ nhộng đến vũ hóa Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 429.0 1.0 1.0 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 218.3 0.3 0.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.0000 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.5000 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1111 0.3333 632.0000 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 210.667 plus or minus 1.434 (209.232 through 212.101) 71 Variable: tỉ lệ vũ hóa Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 90.0 13.0 3.6 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 97.3 2.3 1.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.5714 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.3043 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.1111 1.4530 -5.0471 0.0371 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.333 plus or minus 6.252 (1.082 through 13.585) 72 Variable: Tỉ lệ thành trùng bay khỏe Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : 20 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 67.057 9.212 3.035 SAMPLE TWO: -Variable : 24 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 81.503 0.084 0.290 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 109.3660 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.0181 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 2.9124 1.7066 -8.4653 0.0137 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 14.447 plus or minus 7.343 (7.104 through 21.789) 73 Variable: thời gian gây chết pha YE, ME, L1, L2, L3 ruồi đục B correcta mức nhiệt độ ± 0,5oC = B.correcta PoloPlus Version 2.0 Date: 02 AUG 2011 B.correcta Data file: C:\Documents and Settings\SoftVnn Member\Desktop\ccc2.3.dat Number of preparations: Number of dose groups: 300 Model: Probit Natural Response Parameter: yes Convert doses to logarithms: yes LDs: 50 99 P9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ B.correcta YE subjects 6000 controls 300 slope=3.365+-0.212 nat.resp.=0.079+-0.016 heterogeneity=0.72 LD50=0.858 95% limits: 0.755 to 0.953 LD99=4.215 95% limits: 3.745 to 4.873 LDP9=13.250 95% limits: 10.505 to 17.787 ME subjects 6000 controls 300 slope=5.579+-0.240 nat.resp.=0.131+-0.013 heterogeneity=1.97 LD50=5.923 95% limits: 5.527 to 6.272 LD99=15.471 95% limits: 14.407 to 16.891 LDP9=30.871 95% limits: 26.840 to 36.844 L1 subjects 6000 controls 300 slope=4.818+-0.246 nat.resp.=0.182+-0.018 heterogeneity=1.76 LD50=3.972 95% limits: 3.587 to 4.308 LD99=12.072 95% limits: 11.100 to 13.412 LDP9=26.862 95% limits: 22.644 to 33.549 L2 subjects 6000 controls 300 slope=6.037+-0.382 nat.resp.=0.181+-0.018 heterogeneity=1.60 LD50=3.376 95% limits: 3.084 to 3.621 LD99=8.199 95% limits: 7.550 to 9.141 LDP9=15.525 95% limits: 13.184 to 19.409 L3 subjects 6000 controls 300 slope=6.007+-0.407 nat.resp.=0.185+-0.019 74 heterogeneity=2.20 LD50=2.972 95% limits: 2.641 to 3.237 LD99=7.249 95% limits: 6.549 to 8.373 LDP9=13.769 95% limits: 11.273 to 18.528 HYPOTHESIS OF EQUALITY: Rejected HYPOTHESIS OF PARALLELISM: Rejected LETHAL DOSE RATIOS LD50 ME ratio=0.145 95% limits: 0.128 to 0.164 L1 ratio=0.216 95% limits: 0.189 to 0.247 L2 ratio=0.254 95% limits: 0.223 to 0.290 L3 ratio=0.289 95% limits: 0.252 to 0.330 LD99 ME ratio=0.272 95% limits: 0.236 to 0.315 L1 ratio=0.349 95% limits: 0.301 to 0.406 L2 ratio=0.514 95% limits: 0.442 to 0.598 L3 ratio=0.581 95% limits: 0.498 to 0.679 LDP9 ME ratio=0.429 95% limits: 0.322 to 0.572 L1 ratio=0.493 95% limits: 0.365 to 0.667 L2 ratio=0.853 95% limits: 0.630 to 1.156 L3 ratio=0.962 95% limits: 0.706 to 1.312 75 Variable: thời gian gây chết pha YE, ME, L1, L2, L3 ruồi đục B correcta mức nhiệt độ ± 0,5oC = B.correcta PoloPlus Version 2.0 Date: 02 AUG 2011 B.correcta Data file: C:\Documents and Settings\SoftVnn Member\Desktop\co5\c5.dat Number of preparations: Number of dose groups: 300 Model: Probit Natural Response Parameter: yes Convert doses to logarithms: yes LDs: 50 99 P9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ B.correcta YE subjects 6000 controls 300 slope=3.156+-0.159 nat.resp.=0.081+-0.016 heterogeneity=0.92 LD50=1.047 95% limits: 0.938 to 1.151 LD99=5.716 95% limits: 5.145 to 6.466 LDP9=19.381 95% limits: 15.821 to 24.763 ME subjects 6000 controls 300 slope=5.807+-0.224 nat.resp.=0.117+-0.010 heterogeneity=1.65 LD50=8.523 95% limits: 8.138 to 8.872 LD99=21.440 95% limits: 20.143 to 23.101 LDP9=41.636 95% limits: 36.972 to 48.095 L1 subjects 6000 controls 300 slope=6.132+-0.275 nat.resp.=0.178+-0.012 heterogeneity=1.50 LD50=7.509 95% limits: 7.112 to 7.861 LD99=17.989 95% limits: 16.940 to 19.350 LDP9=33.728 95% limits: 29.968 to 39.048 L2 subjects 6000 controls 300 slope=6.584+-0.310 nat.resp.=0.144+-0.012 heterogeneity=1.41 LD50=6.007 95% limits: 5.700 to 6.279 LD99=13.551 95% limits: 12.793 to 14.533 LDP9=24.333 95% limits: 21.752 to 27.971 L3 subjects 6000 controls 300 slope=5.054+-0.254 nat.resp.=0.120+-0.016 heterogeneity=1.53 76 LD50=3.678 95% limits: 3.382 to 3.940 LD99=10.614 95% limits: 9.826 to 11.675 LDP9=22.753 95% limits: 19.501 to 27.687 HYPOTHESIS OF EQUALITY: Rejected HYPOTHESIS OF PARALLELISM: Rejected LETHAL DOSE RATIOS LD50 ME ratio=0.123 95% limits: 0.110 to 0.137 L1 ratio=0.139 95% limits: 0.125 to 0.156 L2 ratio=0.174 95% limits: 0.156 to 0.195 L3 ratio=0.285 95% limits: 0.253 to 0.321 LD99 ME ratio=0.267 95% limits: 0.235 to 0.303 L1 ratio=0.318 95% limits: 0.280 to 0.361 L2 ratio=0.422 95% limits: 0.371 to 0.479 L3 ratio=0.539 95% limits: 0.471 to 0.616 LDP9 ME ratio=0.465 95% limits: 0.363 to 0.597 L1 ratio=0.575 95% limits: 0.447 to 0.738 L2 ratio=0.797 95% limits: 0.621 to 1.022 L3 ratio=0.852 95% limits: 0.653 to 1.111 ... vượt qua khó khăn Xin chân thành biết ơn Tp Hồ Chí Minh, 8/2011 Trần Thị Tuyết Trinh iii TĨM TẮT TRẦN THỊ TUYẾT TRINH, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011, “ Nghiên cứu phát... correcta có khả chịu lạnh cao nhất, ấu trùng tuổi giai đoạn chống chịu lạnh trứng non v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục ... gây thi t hại nghiêm trọng cho mùa màng.(Champ ctv., 1993) B.cucurbitae, B dorsalis B correcta loài ruồi gây hại chủ yếu Việt Nam (Drew ctv., 2000) Theo kết đánh giá Viện nghiên cứu ăn SOFRI thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỒN TẠI CỦA RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera correcta Bezzi (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở BỐN MỨC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU , NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỒN TẠI CỦA RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera correcta Bezzi (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở BỐN MỨC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay