KHẢO NGHIỆM BỐN GIỐNG THUỐC LÁ SẤY VÀNG (PVH09, PVH2241, PVH1452, K326) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA VỤ 2010 – 2011 XÃ IABROAI, HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI

69 59 0
 • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM BỐN GIỐNG THUỐC LÁ SẤY VÀNG (PVH09, PVH2241, PVH1452, K326) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA VỤ 2010 – 2011 XÃ IABROAI, HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI Ngành : NƠNG HỌC Niên khóa : 2007 -2011 Sinh viên thực hiện: TRẦN HỮU LUÂN Tháng 07/2011 KHẢO NGHIỆM BỐN GIỐNG THUỐC LÁ SẤY VÀNG (PVH09, PVH2241, PVH1452, K326) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA VỤ 2010 – 2011 XÃ IABROAI, IAPA, GIA LAI Tác giả TRẦN HỮU LUÂN Luận văn tốt nghiệp đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: PGS TS HUỲNH THANH HÙNG Tháng 07/2011 LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Quý Thầy cô khoa Nông học tận tâm truyền đạt kiến thức suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp - Ban Giám đốc công ty thuốc liên doanh British American Tobacco – Vinataba tạo thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài - PGS TS Huỳnh Thanh Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành đề tài - Nông hộ ông Phạm Văn Hùng, xã Iabroai, Iapa, Gia Lai tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Sinh viên thực TRẦN HỮU LUÂN i TÓM TẮT Trần Hữu Luân, tháng 7/2011, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, “KHẢO NGHIỆM BỐN GIỐNG THUỐC LÁ SẤY VÀNG (PVH09, PVH2241, PVH1452, K326) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA VỤ 2010 – 2011 TẠI XÃ IABROAI, IAPA, GIA LAI” Giáo viên hướng dẫn: PGS TS HUỲNH THANH HÙNG Thí nghiệm tiến hành từ 10/2010 đến 4/2011, bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố lần lặp lại Đề tài đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, so sánh suất phẩm chất, tính chống chịu sâu bệnh bốn giống thuốc sấy vàng, gồm có: PVH09, PVH2241, PVH1452, K326 Trong giống PVH09, PVH2241, PVH1452, giống lai có xuất xứ từ cơng ty Profigen, Brasil; giống K326 giống đối chứng Kết chung đề tài cho thấy: Giống thuốc nhập nội PVH09, PVH2241 hai giống có tiềm nhất, có khả thích nghi với đặc điểm thời tiết khí hậu đất đai vùng trồng, có đặc điểm sinh trưởng, hình thái, phát dục tốt giống đối chứng K326; có khả kháng với số sâu bệnh hại quan trọng thuốc Hai giống PVH09, PVH2241 có suất cao khác biệt với giống lại, giống có suất thực tế khô cao PVH2241 (2,9 tấn/ha) cao nhiều so với giống đối chứng K326 (2,4 tấn/ha) giống PVH2241 giống có tiêu chất lượng tốt ii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm tạ i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách biểu đồ hình ảnh v Danh sách bảng phụ lục vi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu thuốc 2.2 Giá trị kinh tế giá trị sử dụng 2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ thuốc giới Việt Nam 2.4 Tóm tắt tình hình nghiên cứu giống thuốc giới Việt Nam Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 11 3.2 Vật liệu thí nghiệm 14 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.4 Chỉ tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 17 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 20 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Các tiêu sinh trưởng 21 4.2 Chỉ tiêu hình thái 27 4.3 Diện tích (cm2, m2) số diện tích (m2 lá/m2đất) 28 4.4 Chỉ tiêu phát dục 30 iii 4.5 Chỉ tiêu sâu bệnh 31 4.6 Chỉ tiêu suất 34 4.7 Chỉ tiêu phẩm chất 36 4.8 Đánh giá hiệu kinh tế………………………………………………………… 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 44 iv DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Biểu đồ Trang Biểu đồ 3.1: Các yếu tố thời tiết khí hậu 13 Biểu đồ 4.1: Tốc độ tăng trưởng chiều cao theo thời gian 22 Biểu đồ 4.2: Tốc độ 25 Hình Hình 2.1: Nicotiana tabacum L Hình 3.1: Hình dạng thuốc giống PVH09 15 Hình 3.2: Hình dạng thuốc giống PVH2241 15 Hình 3.3: Hình dạng thuốc giống PVH1452 16 Hình 3.4: Hình dạng thuốc giống K326 16 Chữ viết tắt TLB: Tỉ lệ bệnh NST: Ngày sau trồng v DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ PHỤ LỤC Bảng Trang Bảng 2.1: Quy hoạch vùng trồng thuốc nguyên liệu chất lượng tốt xuất đến năm 2010 Bảng 2.2: Quy hoạch vùng trồng thuốc sấy vàng đến năm 2010 Bảng 3.1: Kết phân tích đất khu thí nghiệm – Tầng đất (0 – 30 cm) 11 Bảng 3.2: Diễn biến yếu tố thời tiết thí nghiệm 12 Bảng 4.1: Chiều cao (cm) giống theo thời gian 22 Bảng 4.2: Số (lá/cây) giống theo thời gian 25 Bảng 4.3: Đường kính thân (mm) độ dài lóng (cm) giống 27 Bảng 4.4: Kích thước (cm), diện tích (cm2, m2), số diện tích (m2 lá/m2 đất ) giống 29 Bảng 4.5: Thời gian phát dục giống (NST) 30 Bảng 4.6: Tình hình sâu bệnh hại thí nghiệm 31 Bảng 4.7: Năng suất yếu tố cấu thành suất 33 Bảng 4.8: Tỷ lệ cấp loại thuốc sau sấy 36 Bảng 4.9: Các tiêu sinh hóa quan trọng thuốc 37 Bảng 4.10: Đánh giá cảm quan sau hút giống thuốc PVH09 PVH2241 38 Bảng PL1.1: Phân bón cho vườn ươm 43 Bảng PL1.2: Phân bón ruộng trồng 46 Phụ lục PL1 Quy trình kỹ thuật 44 PL2 Các tiêu sinh trưởng 49 PL3 Các tiêu hình thái 55 PL4 Các tiêu phát dục 56 PL5 Các tiêu suất 57 vi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Thuốc (Nicotiana tabacum L.) loại công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao trồng nhiều nơi, từ vĩ độ 40o Nam đến 60o Bắc, mang lại doanh thu lớn cho nhiều nước giới Sản xuất thuốc để đáp ứng nhu cầu lớn nước phần cho xuất thu ngoại tệ (1995 nộp ngân sách nhà nước 1003 tỷ đồng) Thực tế sản xuất cho thấy nhiều vùng Việt Nam có đầy đủ điều kiện thổ nhưỡng khí hậu cho phát triển thuốc Chỉ tính riêng Tổng cơng ty thuốc Việt Nam Vinataba ba năm 2006 – 2008 đạt doanh thu 47.656 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9.653 tỷ đồng, kim ngạch xuất đạt 192,136 triệu USD, thu nhập bình quân người lao động tăng 15,59%/năm (Bản tin Vinataba – 2009) Trong xu cạnh tranh thị trường nguyên liệu việc hội nhập giới lúc mạnh, thiết phải đa dạng hóa sản phẩm Trong khâu đáp ứng cho nguyên liệu thuốc vàng sấy có chất lượng phải có cấu giống đa dạng Xây dựng giống thuốc vàng sấy có chất lượng cao, ổn định kháng bệnh tốt cho nước ta nói chung cho vùng Gia Lai nói riêng Làm tốt việc góp phần nâng cao số lượng chất lượng nguyên liệu cho nhà máy chế biến đáp ứng nhu cầu thị trường nước Hiện cấu giống thuốc cho vùng Gia Lai ít, nông dân trồng chủ yếu giống K326 Hai năm gần có thêm giống PVH51, giống nhập nội cho suất, chất lượng cao thể nhiều đặc tính trội Nhưng chưa đủ để có nguồn nguyên liệu phong phú chất lượng cao Đáp ứng đòi hỏi đặt cho ngành sản xuất thuốc phải giải nhiều vấn đề Đã có nhiều biện pháp nơng học triển khai, cơng tác chọn giống vấn đề đặt lên hàng đầu Công tác nhập nội khảo nghiệm giống thuốc tiến hành Trên sở đó, giúp đỡ khoa Nông học công ty BAT-Vinataba, tiến hành thực đề tài: “KHẢO NGHIỆM BỐN GIỐNG THUỐC LÁ SẤY VÀNG ( PVH2241, PVH09, PVH1452, K326) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA VỤ 2010-2011 XÃ IABROAI, HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI” 1.2 Mục đích -Nghiên cứu tìm giống thuốc vàng sấy có suất chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên Gia Lai -Bổ sung giống mới, góp phần làm phong phú thêm cho cấu giống thuốc trồng Gia Lai 1.3 Yêu cầu - Theo dõi khả sinh trưởng, phát triển giống khảo nghiệm - So sánh suất, chất lượng khả chống chịu loại sâu bệnh hại quan trọng - Trên sơ kết thu từ thí nghiệm, đề xuất chọn giống thuốc triển vọng tiếp tục khảo nghiệm vụ + Phân tổng hợp NPK: Cuốc hốc luống, bỏ phân lấp đất + Phân KNO3: Cuốc hốc luống điểm thuốc dài nhất, hốc sâu khoảng – 10cm; sau bỏ phân lấp đất + Kết hợp bón phân với vun xới làm cỏ dại Sau vun đất thêm lên luống trồng tạo cho luống cao rộng giúp rễ thuốc sinh trưởng, phát triển tốt Bảng PL1.2: Phân bón ngồi ruộng trồng Lượng Lân Lần bón Ngày bón Lượng Đạm kg/ha Lần 15/01/2011 62,4 62,4 36,4 Lần 28/01//2011 29.9 105,8 92,3 64,2 142,2 Tổng Ghi chú: - kg/ha Lượng Kali kg/ha Lần 1: bón NPK (12-12-7) với lượng 520 kg/ha Lần 2: bón KNO3 (13-0-46) với lượng 230 kg/ha PL1.2.3.4 Ngắt ngọn, diệt chồi - Tiến hành ngắt ngọn, diệt chồi 50% số nụ ruộng có 10% số có hoa để lại khoảng 20 – 22 lá/cây - Sử dụng Accotab 30EC sau ngắt giúp cho công tác diệt chồi nách hiệu Cách sử dụng Accotab 30EC - Pha 15ml Accotab 30EC với lít nước, lắc trước chế thuốc - Tiến hành chế Accotab 30EC sau ngắt ngọn, nên tiến hành vào sáng sớm hay chiều mát tốt - Giữ thẳng đứng, chế 10 – 12ml dung dịch Accotab 30EC lên cây, đảm bảo lượng dung dịch Accotab chảy đến ½ thân - Khơng chế lúc trời nắng gắt, mưa PL1.2.3.5 Phòng trừ sâu bệnh - Thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát sâu bệnh để có biện pháp phòng hiệu - Thực biện pháp vật lý, bắt tay - Tiến hành phun phòng điều kiện thời tiết thuận lời cho sâu bệnh phát triển PL1.3 Thu hoạch sơ chế 47 - Chỉ thu hoạch chín kỹ thuật chín: + Màu vàng nhạt bao quanh rìa + Phần thịt gân nhô lên + Phần cuống dễ dàng tách khỏi thân hái + Góc đính gốc thân rộng + Gân chuyển sang màu trắng sữa - Thu hoạch có độ chín đồng có nghĩa thu hoạch vài lá, tùy vào độ chín - Thu hoạch vào buổi sáng sớm chiều mát - Giữ sau thu hoạch nơi thoáng mát - Chỉ thu đủ lượng vào lò sấy, thu nhiều thu lãng phí giảm chất lượng thuốc sau sấy - Không thu lúc trời mưa ẩm ướt - Khơng để thuốc ngồi trời nắng nóng Ghim phân cấp sau thu hoạch - Giữ sau thu hoạch nơi không lẫn tạp - Cho sau thu hoạch vào lò sấy hôm sau - Ghim vị riêng rẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sấy phân cấp - Không ghim nhiều ghim, cho nhiều vào lò sấy, gây: + Lá bị hỏng + Tăng tỷ lệ không sử dụng + Gân bị ẩm + Kéo dài thời gian sấy, lãng phí thời gian, nhiên liệu sấy tiền bạc - Ln cho ghim thuốc vào lò sấy theo ngun tắc: chưa chín tầng trên, chín tầng 48 Phụ lục Các tiêu sinh trưởng Pl2.1: Chiều cao 20NST Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: CC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.95 0.976 11.08 0.0097 NT 9.51 3.170 36.00 0.0003 Error 0.53 0.088 Non-additivity 0.02 0.016 0.16 Residual 0.51 0.102 -Total 11 11.99 -Grand Mean= 4.558 Grand Sum= Coefficient of Variation= 54.700 6.51% Means for variable (CC) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 4.025 5.000 4.650 Means for variable (CC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 3.233 4.300 5.133 5.567 Pl2.2: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 20NST Error Mean Square = 0.08800 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8980 at alpha = 0.01 49 Total Count= 12 Mean Mean Mean Mean = = = = 3.200 4.300 5.100 5.600 C B AB A Mean Mean Mean Mean = = = = 5.600 5.100 4.300 3.200 A AB B C PL2.3: CHIỀU CAO CÂY Ở 34 NST Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 34.35 17.177 5.85 0.0390 nt 47.93 15.976 5.44 0.0379 Error 17.62 2.936 Non-additivity 0.02 0.016 0.00 Residual 17.60 3.520 Total 11 99.90 Grand Mean= 22.300 Grand Sum= 267.600 Total Count= Coefficient of Variation= 7.68% Means for variable (cc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 24.175 22.650 20.075 Means for variable (cc) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 24.533 23.967 19.800 20.900 PL2.4: TRẮC NHGIỆM PHÂN HẠNG CHIỀU CAO CÂY Ở 34 NST Error Mean Square = 2.936 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.423 at alpha = 0.050 50 12 Original Order Ranked Order Mean = 24.53 A Mean = 23.97 AB Mean = 19.80 C Mean = 20.90 BC PL2.5: CHIỀU CAO CÂY Ở 55NST Function: ANOVA-2 Data case to 12 Mean Mean Mean Mean = = = = 24.53 23.97 20.90 19.80 A AB BC C Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 116.29 58.143 4.26 0.0705 nt 190.84 63.612 4.66 0.0520 Error 81.83 13.638 Non-additivity 10.71 10.714 0.75 Residual 71.11 14.223 -Total 11 388.95 -Grand Mean= 89.350 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1072.200 4.13% Means for variable (cc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 93.150 85.525 89.375 Means for variable (cc) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 89.833 95.500 87.367 84.700 PL2.6: TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG CHIỀU CAO CÂY Ở 55NST Case Range : 13 - 16 Variable : cc Function : 51 Total Count= 12 Error Mean Square = 13.64 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.378 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 89.83 95.50 87.37 84.70 AB A B B Mean Mean Mean Mean = = = = 95.50 89.83 87.37 84.70 A AB B B PL2.7: CHIỀU CAO CÂY Ở 62NST Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 145.06 72.531 3.43 0.1018 nt 399.42 133.139 6.29 0.0278 Error 127.03 21.172 Non-additivity 6.14 6.141 0.25 Residual 120.89 24.178 -Total 11 671.51 -Grand Mean= 96.642 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1159.700 4.76% Means for variable (cc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 99.050 99.150 91.725 Means for variable (cc) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 101.700 52 Total Count= 12 102.933 92.300 89.633 PL2.8: TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG CHIỀU CAO CÂY Ở 62NST Error Mean Square = 21.17 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.193 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 101.7 102.9 92.30 89.63 A A B B Mean Mean Mean Mean = = = = 102.9 101.7 92.30 89.63 A A B B PL2.9: SỐ LÁ Ở 27 NST Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.45 0.226 14.26 0.0052 NT 0.49 0.163 10.32 0.0088 Error 0.09 0.016 Non-additivity 0.02 0.016 1.05 Residual 0.08 0.016 -Total 11 1.04 -Grand Mean= 8.083 Grand Sum= Coefficient of Variation= 97.000 1.56% Means for variable (SL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 53 Total Count= 12 8.325 8.075 7.850 Means for variable (SL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 8.000 8.200 7.800 8.333 PL2.10: TRÁC NGHIỆM PHÂN HẠNG SỐ LÁ 27NST Error Mean Square = 0.01600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3829 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 8.000 8.200 7.800 8.333 AB A B A Mean Mean Mean Mean = = = = 8.333 8.200 8.000 7.800 A A AB B PL2.11: SỐ LÁ Ở 62 NST Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.52 0.261 0.40 0.6890 nt 13.36 4.454 6.77 0.0236 Error 3.94 0.657 Non-additivity 0.63 0.633 0.95 Residual 3.31 0.662 -Total 11 17.83 -Grand Mean= 29.742 Grand Sum= Coefficient of Variation= 356.900 2.73% Means for variable (sl) for each level of variable (lll): 54 Total Count= 12 Var Value Var Mean 29.850 29.450 29.925 Means for variable (sl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 30.267 31.133 28.333 29.233 PL2.12: TRÁC NGHIỆM PHÂN HẠNG SỐ LÁ 62 NST Error Mean Square = 0.6570 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.619 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 30.27 31.13 28.33 29.23 AB A C BC Mean Mean Mean Mean = = = = 31.13 30.27 29.23 28.33 A AB BC C PL3 Các tiêu hình thái PL3.1: TRUNG BÌNH CHIỀU DÀI LÁ Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ld A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 12.22 6.111 3.30 0.1078 nt 46.01 15.336 8.29 0.0148 Error 11.10 1.850 Non-additivity 0.56 0.565 0.27 Residual 10.53 2.107 -Total 11 69.33 -Grand Mean= 63.267 Grand Sum= 55 759.200 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 2.15% Means for variable (ld) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 63.825 64.125 61.850 Means for variable (ld) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 62.767 66.267 60.800 63.233 PL3.2 TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG TRUNG BÌNH CHIỀU DÀI LÁ Error Mean Square = 1.850 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.117 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 62.77 66.27 60.80 63.23 Ranked Order AB A B AB Mean Mean Mean Mean = = = = 66.27 63.23 62.77 60.80 A AB AB B PL4 Các tiêu phát dục PL4.1: THỜI GIAN RA HOA 100% Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: h100 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10.50 5.250 1.47 0.3033 nt 54.25 18.083 5.05 0.0443 Error 21.50 3.583 Non-additivity 10.31 10.312 4.61 Residual 11.19 2.238 56 Total 11 86.25 -Grand Mean= 64.250 Grand Sum= Coefficient of Variation= 771.000 Total Count= 2.95% Means for variable (h100) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 65.500 64.000 63.250 Means for variable (h100) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 65.333 67.000 63.333 61.333 PL4.2: TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG THỜI GIAN RA HOA 100% Case Range : 13 - 16 Variable : h100 Function : RANGE Error Mean Square = 3.583 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.782 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 65.33 A Mean Mean = 67.00 A Mean Mean = 63.33 AB Mean Mean = 61.33 B Mean PL5 Các tiêu suất PL5.1: NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT TƯƠI Function: ANOVA-2 Data case to 12 = = = = 67.00 65.33 63.33 61.33 A A AB B Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ns A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of 57 T A B L E 12 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.43 1.217 0.68 0.5417 nt 27.50 9.166 5.12 0.0430 Error 10.74 1.790 Non-additivity 1.67 1.669 0.92 Residual 9.07 1.814 -Total 11 40.67 -Grand Mean= 19.050 Grand Sum= Coefficient of Variation= 228.600 Total Count= 7.02% Means for variable (ns) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 19.575 19.100 18.475 Means for variable (ns) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 20.100 20.900 17.133 18.067 PL5.2: TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT TƯƠI Case Range : 13 - 16 Variable : ns Function : Error Mean Square = 1.790 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.673 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 20.10 AB Mean = 20.90 A Mean = 20.90 A Mean = 20.10 AB Mean = 17.13 C Mean = 18.07 BC Mean = 18.07 BC Mean = 17.13 C PL5.3: NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT KHÔ Function: ANOVA-2 Data case to Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nsltk 58 12 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.003 0.07 0.9303 nt 0.82 0.272 5.98 0.0311 Error 0.27 0.046 Non-additivity 0.01 0.007 0.12 Residual 0.27 0.053 -Total 11 1.10 -Grand Mean= 2.817 Grand Sum= 33.800 Total Count= Coefficient of Variation= 7.58% Means for variable (nsltk) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 2.850 2.800 2.800 Means for variable (nsltk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 2.967 3.167 2.533 2.600 PL5.4: TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT KHÔ Error Mean Square = 0.04600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4285 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.900 3.100 2.500 2.600 Ranked Order AB A B B Mean Mean Mean Mean = = = = 3.100 2.900 2.600 2.500 A AB B B PL5.5: NĂNG SUẤT THỰC TẾ TƯƠI Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 59 12 Variable 3: ns A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.45 1.226 0.48 0.6432 nt 39.95 13.316 5.17 0.0423 Error 15.47 2.578 Non-additivity 3.35 3.355 1.38 Residual 12.11 2.423 -Total 11 57.87 -Grand Mean= 17.708 Grand Sum= Coefficient of Variation= 212.500 Total Count= 9.07% Means for variable (ns) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 18.100 17.950 17.075 Means for variable (ns) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 18.900 19.967 15.333 16.633 PL5.6: TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT THỰC TẾ TƯƠI Case Range : 13 - 16 Variable : ns Error Mean Square = 2.578 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.208 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 18.90 19.97 15.33 16.63 Ranked Order AB A C BC Mean Mean Mean Mean PL5.8: NĂNG SUẤT THỰC TẾ KHÔ Function: ANOVA-2 60 = = = = 19.97 18.90 16.63 15.33 A AB BC C 12 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nsttk A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.003 0.07 0.9303 nt 0.81 0.269 5.90 0.0319 Error 0.27 0.046 Non-additivity 0.03 0.028 0.58 Residual 0.25 0.049 -Total 11 1.09 -Grand Mean= 2.567 Grand Sum= Coefficient of Variation= 30.800 Total Count= 8.32% Means for variable (nsttk) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 2.600 2.550 2.550 PL5.7: TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT THỰC TẾ KHÔ Error Mean Square = 0.04600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4285 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.700 2.900 2.200 2.400 Ranked Order AB A C BC Mean Mean Mean Mean 61 = = = = 2.900 2.700 2.400 2.200 A AB BC C 12 ... giống đối chứng K326 (2,4 tấn/ha) giống PVH2241 giống có tiêu chất lượng tốt ii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm tạ i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách... THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 44 iv DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Biểu đồ Trang Biểu đồ 3.1: Các yếu tố thời tiết khí hậu 13 Biểu đồ 4.1: Tốc độ tăng trưởng chiều... 16 Chữ viết tắt TLB: Tỉ lệ bệnh NST: Ngày sau trồng v DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ PHỤ LỤC Bảng Trang Bảng 2.1: Quy hoạch vùng trồng thuốc nguyên liệu chất lượng tốt xuất đến năm 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM BỐN GIỐNG THUỐC LÁ SẤY VÀNG (PVH09, PVH2241, PVH1452, K326) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA VỤ 2010 – 2011 XÃ IABROAI, HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI , KHẢO NGHIỆM BỐN GIỐNG THUỐC LÁ SẤY VÀNG (PVH09, PVH2241, PVH1452, K326) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA VỤ 2010 – 2011 XÃ IABROAI, HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay