SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA:CRAMBIDAE) VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

61 24 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC [\ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA:CRAMBIDAE) THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI KHƠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN HỒNG PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8/2011 i SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA: CARBIDE) THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI KHƠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả TRẦN HỒNG PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giảng viên hướng dẫn: ThS LÊ CAO LƯỢNG ThS DƯƠNG KIM HÀ   Tháng năm 2011, Tp Hồ Chí Minh ii LỜI CẢM TẠ Con xin ghi nhớ công lao sinh thành, dưỡng dục cha mẹ, người tạo điều kiện cho ngày hơm Gia đình ln bàn đạp, điểm tựa vững cho bước vào đời Em xin chân thành ghi nhớ công ơn thầy ThS Lê Cao Lượng, anh ThS Dương Kim Hà, anh Mai Tấn Năng chị Lan Anh Thầy anh chị tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt đề tài Tơi xin chân thành cám ơn: • Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường thời gian thực đề tài • Quý thầy khoa Nông Học trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ chí Minh tận tình dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường • Thầy TS Lê Đình Đơn, Chị My, Hồng thầy Viện công nghệ sinh học môi trường trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài • Gia đình bác Tư Đơng tận tình giúp đỡ tơi thực đề tài • Tất bạn Bảo Vệ Thực Vật 33A giúp đỡ góp ý để tơi hồn thành tốt đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 TRẦN HỒNG PHƯƠNG iii TÓM TẮT TRẦN HỒNG PHƯƠNG, Đại Học Nông Lâm Tp HCM, tháng 8/2011 Đề tài “Sự tương quan sâu đục Palpita vitrealis R (Lepidoptera: Crambidae) thiên địch vườn lài khơng sử dụng thuốc BVTV Thành phố Hồ Chí Minh ” Giảng viên hướng dẫn: ThS LÊ CAO LƯỢNG Th.S DƯƠNG KIM HÀ Mục tiêu yêu cầu đề tài nhằm đánh giá mật số, mức độ gây hại tiềm thành phần thiên địch sâu đục Palpita vitrealis R vườn lài, dư lượng thuốc BVTV hoa lài ảnh hưởng thuốc trồng vườn lài sử dụng thuốc BVTV Đề tài thực từ tháng đến cuối tháng năm 2011 phường Thạnh Lộc – Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh thu số kết sau: Bằng phương pháp điều tra viện BVTV (1999), ghi nhận 12 loài thiên địch hoa lài phường Thạnh Lộc - Quận 12 gồm: nhện chân gai Oxyopes javanus Thorell., nhện lùn Atypena formosana Bar., nhện nhảy Phintella sp., bọ rùa đỏ cam Micraspis discolor Fab., bọ ngựa Mantis sp., bọ xít ăn mồi Orius sauteri Poppius, ong ký sinh (chưa định danh), ong ký sinh (chưa định danh), ong ký sinh (chưa định danh), Ong nhỏ Brachymeria sp., ong ký sinh (chưa định danh) ong ăn mồi Ropalidia sp Trong thiên địch SĐB Palpita vitrealis R bao gồm lồi gồm có: ong ký sinh (chưa định danh), ong ký sinh (chưa định danh), ong nhỏ Brachymeria sp., ong ký sinh (chưa định danh), ong ăn mồi Ropalidia sp., bọ xít ăn mồi Orius sauteri Poppius Điều tra mật số, tần suất xuất mức độ gây hại sâu đục Palpita vitrealis R ghi nhận được: Tỷ lệ phát hoa bị hại hoa lài phường Thạnh Lộc – Quận 12 – Tp HCM SĐB Palpita vitrealis R gây biến động từ 11,70 - 42,08 iv %, trung bình 18,06 % Mật số SĐB Palpita vitrealis R biến động từ 4,04 10,08 con.m-2, trung bình 6,63 con.m-2 Bên cạnh tần suất xuất SĐB Palpita vitrealis R cao biến động từ 87,5 % - 100 %, trung bình 95,83%.  Sự tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch nghiệm thức A: • rtính = 0,6184 < 0,7 nên tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch nghiệm thức A tương quan tuyến tính thấp • rtính = 0,6184 < 0,7 nên phương trình tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch không áp dụng Sự tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch nghiệm thức B: • rtính = 0,8733 > 0,7 nên tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch nghiệm thức B tương quan tuyến tính chặt • P % < %, hệ số góc b ý nghĩa (ở mức ý nghĩa 0,01) Vì r**, rtính = 0,8733 > 0,7và b ≠ nên phương trình tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch nghiệm thức B áp dụng (y = 2,9925 – 0,1859x) Kết phân tích dư lượng Viện nghiên cứu công nghệ sinh học môi trường - Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM cho thấy thuốc an toàn cho người sử dụng Ảnh hưởng loại thuốc Reasgant 1.8EC, Brightin 1.8EC Chitin 3.6EC lên trồng đạt cấp hại v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Giới thiệu hoa lài 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Đặc điểm chung .3 2.1.3 Yêu cầu điều kiện sinh thái 2.1.4 Giá trị kinh tế sử dụng .4 2.2 Đặc điểm hình thái sinh học sâu đục Palpita vitrealis R 2.3 Một số thiên địch sâu hại hoa lài 2.3.1 Nghiên cứu nước 2.3.2 Nghiên cứu nước 2.4 Đặc điểm hình thái sinh học số loài thiên địch thường xuất .8 2.4.1 Bọ rùa ăn mồi 2.4.2 Nhện ăn mồi 12 2.4.3 Ong kí sinh .14 2.5 Đặc điểm thuốc BVTV dùng thí nghiệm 19 vi Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.2 Điều kiện khí hậu thời tiết 20 3.3 Vật liệu nghiên cứu 22 3.4 Nội dung nghiên cứu 22 3.5 Phương pháp nghiên cứu 22 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 22 3.5.2 Mật độ trồng phương pháp thu hoạch .23 3.5.3 Phương pháp điều tra .23 3.5.4 Chỉ tiêu theo dõi 24 3.5.5 Khảo sát dư lượng thuốc BVTV hoa lài đánh giá ảnh hưởng thuốc trồng 25 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 26 4.1 Mật số mức độ gây hại sâu đục Palpita vitrealis R vườn lài phường Thạnh Lộc – Quận 12 – Tp HCM 26 4.2 Mật số thành phần thiên địch vườn lài phường Thạnh Lộc – Quận 12 – Tp HCM 28 4.2.1 Mật số thành phần thiên địch nghiệm thức A 29 4.2.2 Mật số thành phần thiên địch nghiệm thức B 30 4.3 Sự tương quan sâu đục Palpita vitrealis R thiên địch hai nghiệm thức 33 4.3.1 Mật số mức độ gây hại SĐB Palpita vitrealis R nghiệm thức 33 4.3.2 Thành phần thiên địch SĐB Palpita vitrealis R nghiệm thức 34 4.3.3 Mật số TĐ SĐB Palpita vitrealis R nghiệm thức A 36 4.3.4 Mật số TĐ SĐB Palpita vitrealis R nghiệm thức B .37 4.3.5 Sự tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch nghiệm thức A 38 4.3.6 Sự tương quan SĐB Palpita vitrealis R thiên địch nghiệm thức B 39 4.4 Dư lượng thuốc hoa lài ảnh hưởng thuốc trồng 40 4.4.1 Dư lượng thuốc hoa lài 40 vii 4.4.2 Ảnh hưởng thuốc trồng 40 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 PHỤ LỤC 46 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo Vệ Thực Vật MS: mật số NSP: Ngày sau phun NTA: Nghiệm thức A NTB: Nghiệm thức B NTP: Ngày trước phun SĐB: Sâu đục TĐ: Thiên địch TLHD: Tỷ lệ diện TLPHBH: Tỷ lệ phát hoa bị hại Tp HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TQ: Tương quan TSXH: Tần suất xuất ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 4.1: Mật số mức độ gây hại SĐB Palpita vitrealis R vườn lài phường Thạnh Lộc – Quận 12 – Tp HCM 27 Bảng 4.2: Mật số, tần suất suất hiện, tỷ lệ diện thành phần thiên địch NTA .29 Bảng 4.3: Mật số, tần suất xuất hiện, tỷ lệ diện thành phần thiên địch NTB 31 Bảng 4.4: Mật số mức độ gây hại SĐB Palpita vitrealis R nghiệm thức 33 Bảng 4.5: Thành phần thiên địch SĐB Palpita vitrealis R nghiệm thức .35 Bảng 4.6: Liều lượng thuốc lượng nước sử dụng cho diện tích 1000 m2 TN 40 ... thuốc Reasgant 1.8EC, Brightin 1.8EC Chitin 3.6EC lên trồng đạt cấp hại v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC ... phàm ăn, khả thích ứng rộng (có tiềm sử dụng đấu tranh sinh học bảo vệ trồng, ví dụ: lồi Rodolia pumila, Menochilus sexmaculatus, Stethorus tetranychi, Stethorus vietnamica) Ngồi ra, có 60 lồi... 4.6: Liều lượng thuốc lượng nước sử dụng cho diện tích 1000 m2 TN 40 x DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 3.1: Nhiệt độ ẩm độ trung bình khu vực Tp HCM 21 Hình 3.2: Lượng mưa trung bình khu
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA:CRAMBIDAE) VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA:CRAMBIDAE) VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay