NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHẾT THÂN, CÀNH SẦU RIÊNG.

79 42 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:35

1 NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHẾT THÂN, CÀNH SẦU RIÊNG TRẦN BÙI TUỆ THƯ Khóa luận đệ trình đề hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Bảo Vệ Thực Vật Giảng viên hướng dẫn TS VÕ THỊ THU OANH ThS ĐẶNG THỊ KIM UYÊN TP Hồ Chí Minh tháng 7/2011 LỜI CẢM TẠ Con xin khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục ba mẹ giúp đạt kết ngày hôm nay, người thân yêu quý nguồn động viên tinh thần bên Để hoàn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn:  Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh ban chủ nhiệm khoa Nơng học tạo điều kiện cho học tập trao dồi kiến thức  Ban Lãnh Đạo Viện, Bộ môn BVTV Viện Cây Ăn Quả Miền Nam tạo điều kiện thuận lợi nguồn kinh phí suốt trình thực khóa luận  Q thầy khoa Nông học, khoa Khoa học khoa khác tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em vốn kiến thức quý báu trình học tập  TS Võ Thị Thu Oanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp  ThS Đặng Thị Kim Un tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Các anh chị làm việc nôn BVTV Viện Cây Ăn Quả Miền Nam nhiệt tình bảo em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp  Các bạn ngồi lớp giúp đỡ động viên trình học tập thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Trần Bùi Tuệ Thư TÓM TẮT Tên sinh viên thực hiện: Trần Bùi Tuệ Thư Tên đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu tác nhân gây bệnh chết thân, cành sầu riêng” thực từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2011 với nội dung sau: Điều tra khảo sát, tình hình bệnh chết nhánh sầu riêng huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Phân lập, giám định tác nhân gây bệnh Thực thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh Một số thí nghiệm nghiên cứu đặc tính sinh học tác nhân gây bệnh Với kết đạt sau: Thực điều tra 20 vườn huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang có 13 vườn xuất triệu chứng bệnh chết thân, cành sầu riêng mọt đục thân, cành sầu riêng Phân lập, giám định tác nhân gây bệnh xác định Phytophthora sp Fusarium sp loài mọt đục thân, cành sầu riêng Xyleborus sp Thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh nghiệm thức chủng Phytophthora + Xyleborus; Phytophthora + Fusarium + Xyleborus cho số bệnh, chiều dài vết bệnh cao đồng thời biểu hiên triệu chứng giống với ngồi đồng Nghiên cứu đặc tính sinh học nấm Phytophthora sp Fusarium sp Nấm Phytophthora sp phát triển mức nhiệt độ từ 15 – 40 0C tốt 35 0C, pH từ 4,5 – 7,5 tốt pH = 7,5 Nấm Fusarium sp phát triển mức nhiệt độ từ 15 – 40 0C tốt 25 C, pH từ 4,5 – 7,5 tốt pH = 6,0 Riêng nấm Fusarium sp.các loại thuốc có tác dụng hạn chế phát triển Norshield 86,2 WP Ridomil Gold 68 WP MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng vii Danh sách hình đồ thị viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.3 Tính cấp thiết đề tài 1.4 Giới hạn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung sầu riêng 2.1.1 Tình hình sản xuất 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.3 Vị trí phân loại 2.1.4 Đặc điểm thực vật học 2.1.5 Điều kiện ngoại cảnh 2.1.6 Một số bệnh hại phổ biến 2.2 Giới thiệu chung chi Phytophthora 2.2.1.Giới thiệu chung 2.2.2 Vị trí phân loại 2.2.3.Đặc điểm 2.2.4 Ký chủ 2.3 Giới thiệu chung chi Fusarium 2.3.1 Giới thiệu chung 2.3.2 Vị trí phân loại 10 2.3.3 Đặc điểm 10 2.3.4 Ký chủ 11 2.4 Giới thiệu chung chi Xyleborus 11 2.4.1 Giới thiệu chung 11 2.4.2 Vị trí phân loại 11 2.5 Một số thuốc sử dụng phòng trừ nấm phòng thí nghiệm 12 2.5.1 Aliette 80 WP 12 2.5.2 Funomyl 50 WP 12 2.5.3 Ridomil Gold 68 WP 12 2.5.4 Acti No Vate 1SP 13 2.5.5 Norshield 86,2 WG 13 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 14 3.2 Vật liệu nghiên cứu 14 3.3 Phương pháp nghiên cứu 15 3.3.1 Điều tra, khảo sát tình hình bệnh 15 3.3.2 Phân lập, giám định tác nhân gây bệnh 16 3.3.3 Kiểm chứng tác nhân gây bệnh 18 3.3.4 Nghiện cứu đặc điểm sinh học tác nhân gây bệnh 19 3.3.4.1 Xác định khoảng nhiệt độ thích hợp nấm Phytophthora sp 19 3.3.4.2 Xác định khoảng nhiệt độ thích hợp nấm Fusarium sp 20 3.3.4.3 Xác định khoảng pH thích hợp Phytophthora sp 20 3.3.4.4 Xác định khoảng pH thích hợp Fusarium sp 21 3.3.4.5 Đánh giá khả phòng trừ nấm Fusarium sp loại thuốc hóa học sinh học phòng thí nghiệm 21 3.5.Phương pháp xử lý số liệu 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1.Điều tra, khảo sát tình hình bệnh 23 4.2 Phân lập, giám định tác nhân gây bệnh 24 4.3 Thí nghiệm kiểm chứng 30 4.4 Nghiên cứu đặc điểm sinh học tác nhân gây bệnh 34 4.4.1 Xác định khoảng nhiệt độ thích hợp nấm Phytophthora sp 34 4.4.2 Xác định khoảng nhiệt độ thích hợp nấm Fusarium sp 35 4.4.3 Xác định khoảng pH thích hợp Phytophtora sp 36 4.4.4 Xác định khoảng pH thích hợp Fusarium sp 37 4.4.5 Đánh giá khả phòng trừ nấm Fusarium sp loại thuốc hóa học sinh học phòng thí nghiệm 39 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 45 PHỤ LỤC 48 PHỤ LỤC 51 PHỤ LỤC 70 DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội dung Trang Bảng 4.1 Tình hình bệnh chết thân, cành sầu riêng 23 Bảng 4.2 Thành phần côn trùng, nhện gây hại phổ biến vườn điều tra 24 Bảng 4.3 Tỷ lệ (%) nấm phân lập từ mẫu bệnh 26 Bảng 4.4 Tỷ lệ (%) nấm phân lập từ cá thề Xyleborus sp bị chết 26 Bảng 4.5 Đặc điểm hình thái sinh học mọt đục thân cành sầu riêng 28 Bảng 4.6 Kích thước trung bình gian đoạn phát triển loài mọt đục thân, cành sầu riêng 29 Bảng 4.7 Kết chủng Koch giống chuồng bò 31 Bảng 4.8 Sự phát triển Phytophthora sp mức nhiệt độ khác điều kiện phòng thí nghiệm 34 Bảng 4.9 Sự phát triển Fusarium sp mức nhiệt độ khác điều kiện phòng thí nghiệm 35 Bảng 4.10 Sự phát triển Phytophthora sp mức pH khác phòng thí nghiệm 36 Bảng 4.11 Sự phát triển Fusarium sp mức pH khác điều kiện phòng thí nghiệm 38 Bảng 4.12 Sự phát triển Fusarium sp mơi trường nhiễm độc thuốc hóa học sinh học điều kiện phòng thí nghiệm 39 DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Nội dung Trang Hình 3.1: Mọt đục thân, cành sầu riêng nuôi với nguồn thức ăn nhân tạo 17 Hình 3.2: Các bước thí nghiệm kiểm chứng 18 Hình 4.1: Một số đặc điểm hình thái nấm Fusarium sp 25 Hình 4.2 : Một số đặc điểm hình thái nấm Phytophthora sp 25 Hình 4.3: Một số đặc điểm hình thái lồi mọt Xyleborus sp 27 Hình 4.4: Triệu chứng gây hại mọt đục thân, cành sầu riêng 29 Hình 4.5 Triệu chứng bệnh nghiệm thức chủng Koch 33 Hình 4.6: Sự phát triển nấm Phytophthora sp mức nhiệt độ khác thời điểm 72 sau cấy 35 Hình 4.7: Sự phát triển nấm Phytophthora sp mức pH khác thời điểm 96 sau cấy 37 Hình 4.8: Sự phát triển sợi nấm Fusarium sp mức pH khác thời điểm 144 sau cấy 38 Đồ thị 1: Sự phát triển nấm Phytophthora sp mức nhiệt độ khác 71 Đồ thị 2: Sự phát triển nấm Fusarium sp mức nhiệt độ khác ….71 Đồ thị 3: Sự phát triển nấm Fusarium sp mức pH khác 72 Đồ thị 4: Sự phát triển nấm Phytophthora sp mức pH khác 72 Đồ thị 5: Sự phát triển Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc hóa học sinh học 73 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Tác nhân gây bệnh có nguồn gốc từ đất ln vấn đề quan tâm đặc biệt công tác chăm sóc bảo vệ thực vật trồng Đối với ăn vấn đề cần trọng nhiều lẽ đa số ăn lâu năm xuất bệnh khó phòng trừ, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng Trong tất loại ăn nước ta có lẽ sầu riêng loại ăn đặc sản giàu dinh dưỡng mang lại hiệu kinh tế cao quan tâm từ lâu Chính vậy, vấn đề bảo vệ thực vật loại nhà khoa học, cán kỹ thuật đặc biệt nông dân canh tác sầu riêng quan tâm Theo Lim (1990) nghiên cứu xác định loại nấm đất gây hại sầu riêng Malaysia bao gồm Phytophthora, Pythium, Sclerotium, chúng xuất phổ biến nấm Phytophthora gây hại nặng Cũng theo Lim Sangchote (2003) cho nấm Phytophthora palmivora tác nhân gây bệnh thối rễ xì mũ thân bệnh hại quan trọng sầu riêng, bên cạnh bệnh thối rễ Pythium vexans gây nhiên mức độ phổ biến gây hại thấp Tsao (1983) nghiên cứu nêu bậc yếu tố ảnh hưởng đến việc phân lập định lượng nấm Phytophthora phân lập từ nguồn đất gần gốc sầu riêng Ở nước ta, năm vừa qua sầu riêng Đồng Bằng Sông Cửu Long nhiễm nhiều bệnh hại quan trọng bệnh xì mủ thân, bệnh cháy chết ngọn, thối trái, v.v Trong đó, tượng xì mũ thân nấm Phytophthora palmivora gây bệnh hại quan trọng gây thiệt hại nặng nhất, bên cạnh nấm Phytophthora palmivora gây hại rễ trái, số nấm khác - Pythium, Fusarium, Rhizoctonia gây hại rễ sầu riêng (Huỳnh Văn Thành Lê Ngọc Bình, 2001) Theo H.V.Thanh, L.V.Binh N.M.Chau, 2001 Phytophthora palmivora 10 tác nhân gây bệnh sầu riêng miền Nam Việt Nam Đặc biệt nấm Rhizoctonia solani gây tượng cháy chết sầu riêng nặng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Phan Hồng Điệp Nguyễn Văn Hòa, 2006) Nhưng hai năm gần đây, sầu riêng xuất hiện tượng sầu riêng bị khô phần thân, vỏ thân khô có màu sáng thân bình thường, phần gỗ bị hóa nâu, chạy màu nâu đen, vỏ thân phía bị nâu làm chết nhanh chóng, đặc biệt mang trái Phần vỏ thân gỗ thân nơi bị nhiễm bệnh thấy xuất loài mọt đục thành đường hầm nhỏ, đẻ trứng nở thành giòi đục khoét bên Đứng trước thực trạng thực đề tài: “Nghiên cứu tác nhân gây bệnh chết thân, cành sầu riêng” để góp phần tìm hiểu mối liên quan loài mọt đục thân, cành sầu riêng bệnh định hướng nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh sau 1.2 Mục đích – u cầu Mục đích Khảo sát tình hình bệnh chết thân, cành sầu riêng huyện Cai Lậy – Tiền Giang Xác định tác nhân gây bệnh nghiên cứu số đặc điểm sinh học nhiệt độ, pH Bước đầu tìm hiểu đặc điểm hình thái sinh học loài mọt đục thân cành xuất vết bệnh nhằm tìm hiểu mối liên quan mọt đục thân, cành tác nhân gây bệnh Yêu cầu Giám định tác nhân gây bệnh chết sầu riêng phương pháp nuôi cấy, phân lập, định danh Kiểm chứng tác nhân gây bệnh sầu riêng Xác định liên quan mọt đục thân cành đến bệnh chết sầu riêng Mô tả đặc điểm hình thái, sinh học triệu chứng gây hại loài mọt đục thân cành sầu riêng 65 Bảng 13: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Phytophthora sp mức pH 96 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 84.395 14.066 121.575** 0.0000 Within 42 4.859 0.116 Total 48 89.255 Coefficient of Variation = 4.95% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Phytophthora sp mức pH 96 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4912 s_ = 0.1287 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 7.900 A Mean = 6.386 B Mean = 5.193 C Mean = 7.850 A Mean = 4.764 C Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Ranked Order Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 7.900 Mean = 7.850 Mean = 6.386 Mean = 5.193 Mean = 4.764 A A A A B C C Bảng 14: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Phytophthora sp mức pH 120 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 26.446 4.408 154.086** 0.0000 Within 42 1.201 0.029 -Total 48 27.648 Coefficient of Variation = 2.24% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 66 Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Phytophthora sp mức pH 120 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2456 s_ = 0.06437 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 6.521 B Mean = 8.000 A Mean = 6.243 C Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Ranked Order Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 6.521 B Mean = 6.243 C Bảng 15: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Phytophthora sp mức pH 144 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.941 0.823 64.729** 0.0000 Within 42 0.534 0.013 Total 48 5.475 Coefficient of Variation = 1.45% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Phytophthora sp mức pH 144 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1644 s_ = 0.04309 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 7.407 B Mean = 8.000 A Mean = 7.207 C Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Ranked Order Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 7.407 B Mean = 7.207 C 67 Bảng 16: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 48 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.669 0.278 46.331** 0.0000 Within 42 0.252 0.006 Total 48 1.921 Coefficient of Variation = 3.66% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 48 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1117 s_ = 0.02928 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 1.886 C Mean = 2.000 B Mean = 2.093 B Mean = 2.529 A Mean = 2.114 B Mean = 2.086 B Mean = 2.100 B Ranked Order Mean = 2.529 Mean = 2.114 Mean = 2.100 Mean = 2.093 Mean = 2.086 Mean = 2.000 Mean = 1.886 A B B B B B C Bảng 17: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 72 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2.768 0.461 28.432** 0.0000 Within 42 0.681 0.016 -Total 48 3.449 Coefficient of Variation = 4.05% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 68 Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 72 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1824 s_ = 0.04781 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 2.743 C Mean = 3.000 B Mean = 3.186 B Mean = 3.600 A Mean = 3.193 B Mean = 3.179 B Mean = 3.121 B Ranked Order Mean = 3.600 Mean = 3.193 Mean = 3.186 Mean = 3.179 Mean = 3.121 Mean = 3.000 Mean = 2.743 A B B B B B C Bảng 18: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 96 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.509 0.585 36.427** 0.0000 Within 42 0.674 0.016 Total 48 4.183 Coefficient of Variation = 3.12% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 96 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1824 s_ = 0.04781 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 3.550 D Mean = 3.871 C Mean = 4.150 B Mean = 4.479 A Mean = 4.207 B Mean = 4.086 B Mean = 4.050 BC Ranked Order Mean = 4.479 Mean = 4.207 Mean = 4.150 Mean = 4.086 Mean = 4.050 Mean = 3.871 Mean = 3.550 A B B B BC C D 69 Bảng 19: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 120 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.356 0.559 46.645** 0.0000 Within 42 0.504 0.012 -Total 48 3.859 Coefficient of Variation = 2.19% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 120 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1580 s_ = 0.04140 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 4.407 D Mean = 4.914 C Mean = 5.093 B Mean = 5.279 A Mean = 5.164 AB Mean = 5.079 BC Mean = 5.036 BC Ranked Order Mean = 5.279 Mean = 5.164 Mean = 5.093 Mean = 5.079 Mean = 5.036 Mean = 4.914 Mean = 4.407 A AB B BC BC C D Bảng 20: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 144 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.217 0.703 30.385** 0.0000 Within 42 0.971 0.023 Total 5.188 Coefficient of Variation = 2.47% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 70 Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 144 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2187 s_ = 0.05732 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 5.500 D Mean = 6.471 A Mean = 6.057 C Mean = 6.364 AB Mean = 6.221 BC Mean = 6.264 ABC Mean = 6.471 A Mean = 6.221 BC Mean = 6.364 AB Mean = 6.214 BC Mean = 6.214 BC Mean = 6.057 C Mean = 6.264 ABC Mean = 5.500 D Bảng 21: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 168 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.994 0.832 30.919** 0.0000 Within 42 1.131 0.027 Total 48 6.125 Coefficient of Variation = 2.29% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 168 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2370 s_ = 0.06211 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 6.457 Mean = 7.107 Mean = 7.221 Mean = 7.579 Mean = 7.329 Mean = 7.229 Mean = 7.229 C B B A B B B Ranked Order Mean = 7.579 Mean = 7.329 Mean = 7.229 Mean = 7.229 Mean = 7.221 Mean = 7.107 Mean = 6.457 A B B B B B C 71 Bảng 22: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 192 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1.903 0.317 21.809** 0.0000 Within 42 0.611 0.015 Total 48 2.513 Coefficient of Variation = 1.52% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mức pH 192 sau cấy: Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1766 s_ = 0.04629 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 7.436 Mean = 7.993 Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 8.000 B A A A A A A Ranked Order Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 8.000 Mean = 7.993 Mean = 7.436 A A A A A A B Bảng 23: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 48 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 4.643 0.774 263.035** 0.0000 Within 42 0.124 0.003 Total 48 4.767 Coefficient of Variation = 7.08% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 72 Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 48 sau cấy: LSD value = 0.07899 Original Order Mean = 0.5000 B Mean = 1.100 A Mean = 0.5000 B Mean = 0.5000 B Mean = 1.150 A Mean = 0.5000 B Mean = 1.114 A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 1.150 A Mean = 1.114 A Mean = 1.100 A Mean = 0.5000 B Mean = 0.5000 B Mean = 0.5000 B Mean = 0.5000 B Bảng 24: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 72 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 27.954 4.659 220.928** 0.0000 Within 42 0.886 0.021 Total 48 28.840 Coefficient of Variation = 12.21% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 72 sau cấy: LSD value = 0.2090 Original Order Mean = 0.5000 C Mean = 2.186 A Mean = 0.5071 C Mean = 0.6643 C Mean = 2.129 A Mean = 0.5000 C Mean = 1.843 B at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 2.186 A Mean = 2.129 A Mean = 1.843 B Mean = 0.6643 C Mean = 0.5071 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C 73 Bảng 25: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 96 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 79.164 13.194 580.261** 0.0000 Within 42 0.955 0.023 Total 48 80.119 Coefficient of Variation = 8.89% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 96 sau cấy: LSD value = 0.2187 Original Order Mean = 0.5071 D Mean = 3.250 A Mean = 0.5214 D Mean = 0.8786 C Mean = 3.207 AB Mean = 0.5000 D Mean = 3.007 B at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 3.250 A Mean = 3.207 AB Mean = 3.007 B Mean = 0.8786 C Mean = 0.5214 D Mean = 0.5071 D Mean = 0.5000 D Bảng 26: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 120 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 161.864 26.977 705.321** 0.0000 Within 42 1.606 0.038 -Total 48 163.470 Coefficient of Variation = 8.78% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 74 Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mơi trường nhiễm độc thuốc 120 sau cấy: LSD value = 0.2811 Original Order Mean = 0.5286 D Mean = 4.464 A Mean = 0.5286 D Mean = 1.100 C Mean = 4.350 AB Mean = 0.5000 D Mean = 4.121 B at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 4.464 A Mean = 4.350 AB Mean = 4.121 B Mean = 1.100 C Mean = 0.5286 D Mean = 0.5286 D Mean = 0.5000 D Bảng 27: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 144 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 255.077 42.513 597.598** 0.0000 Within 42 2.988 0.071 -Total 48 258.065 Coefficient of Variation = 9.95% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 144 sau cấy: LSD value = 0.3843 Original Order Mean = 0.5357 D Mean = 5.536 A Mean = 0.5571 D Mean = 1.279 C Mean = 5.257 AB Mean = 0.5000 D Mean = 5.093 B at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 5.536 A Mean = 5.257 AB Mean = 5.093 B Mean = 1.279 C Mean = 0.5571 D Mean = 0.5357 D Mean = 0.5000 D 75 Bảng 28: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mơi trường nhiễm độc thuốc 168 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 348.081 58.013 655.242** 0.0000 Within 42 3.719 0.089 -Total 48 351.799 Coefficient of Variation = 9.50% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 168 sau cấy: LSD value = 0.4302 Original Order Mean = 0.5500 D Mean = 6.443 A Mean = 0.5714 D Mean = 1.443 C Mean = 6.179 AB Mean = 0.7857 D Mean = 5.943 B at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 6.443 A Mean = 6.179 AB Mean = 5.943 B Mean = 1.443 C Mean = 0.7857 D Mean = 0.5714 D Mean = 0.5500 D Bảng 29: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp môi trường nhiễm độc thuốc 192 sau cấy ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 462.898 77.150 996.791** 0.0000 Within 42 3.251 0.077 Total 48 466.148 Coefficient of Variation = 7.66% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 76 Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc nấm Fusarium sp mơi trường nhiễm độc thuốc 192 sau cấy: LSD value = 0.4002 Original Order Mean = 0.5571 E Mean = 7.350 A Mean = 0.6000 E Mean = 1.643 C Mean = 7.179 AB Mean = 1.150 D Mean = 6.943 B at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 7.350 A Mean = 7.179 AB Mean = 6.943 B Mean = 1.643 C Mean = 1.150 D Mean = 0.6000 E Mean = 0.5571 E 77 P Phụ lục hị 1: Sự pháát triển nấm n Phytopphthora sp mức nhiệt độ khhác Đồ th Đ thị 2: Sự Đồ ự phát triển n nấm F Fusarium sp p mứ ức nhiệt độ khác k 78 m Fusarium sp m mức pH khácc Đồ thị 3: Sự phát triểển nấm p khác nhaau Đồ thị 4: Sự phát triển nấấm Phytophhthora sp mức pH 79 hị 5: Sự pháát triển Fusarium sp mô ôi trường nhhiễm độc thhuốc hóa họọc Đồ th sinh học ... – 7,5 tốt pH = 6,0 Riêng nấm Fusarium sp.các loại thu c có tác dụng hạn chế phát triển Norshield 86,2 WP Ridomil Gold 68 WP 4 MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii... mùa nắng, cho thu hoạch từ đầu mùa mưa mùa mưa Thời gian hoa nuôi thay đổi theo giống trồng, điều kiện sinh thái kỹ thu t chăm sóc Cũng có nhiều giống hoa thành nhiều đợt năm, có thu hoạch, có... Metalaxyl 40 g/kg + Mancozeb 640 g/kg Nhóm hóa học: Metalaxyl thu c nhóm Alanine Mancozeb thu c nhóm Dithiocarbamate Tính chất: Nhóm độc III Thu c trừ nấm nội hấp tiếp xúc, có phổ tác dụng rộng Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHẾT THÂN, CÀNH SẦU RIÊNG. , NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHẾT THÂN, CÀNH SẦU RIÊNG.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay