KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA LAI VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 – 2011 TẠI TỈNH TIỀN GIANG

97 109 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA LAI VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 2011 TẠI TỈNH TIỀN GIANG Sinh viên thực hiện: PHÙNG VĂN TƯỞNG Ngành : NÔNG HỌC Niên khóa : 2005 - 2010 TP.HCM, 03/2011 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA LAI VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 2011 TẠI TỈNH TIỀN GIANG Tác giả PHÙNG VĂN TƯỞNG Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành NÔNG HỌC GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.s TRẦN THỊ DẠ THẢO Ks BẠCH THỊ VỮNG TP.HCM, 03/2011 i LỜI CẢM ƠN Qua bốn tháng học tập, làm việc nghiên cứu trại Nghiên cứu lúa lai huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam, nỗ lực học tập làm việc nghiêm túc để hồn thành đề tài tốt nghiệp cách thành cơng Bên cạnh thuận lợi, tơi gặp khơng khó khăn, với giúp đỡ tận tình nhân viên công ty vượt qua khó khăn hồn thành đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM - Ban Chủ nhiệm Khoa Nông học - Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Quả - Trại Nghiên cứu Lúa lai Cai Lậy Tiền Giang thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam Đã tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu để hồn thành tốt đề tài - Tơi xin gửi lời cảm ơn đến qúy thầy cô Khoa Nông học tận tình bảo cho tơi kiến thức suốt thời gian theo học trường - Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Ths Trần Thị Dạ Thảo, Ks Huỳnh Minh Nhu, Ks Bạch Thị Vững tận tình bảo suốt thời gian thực đề tài - Xin cảm ơn tất bạn sinh viên phấn đấu học tập nghiên cứu suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2011 Sinh viên Phùng Văn Tưởng ii TÓM TẮT Phùng Văn Tưởng, khoa Nông Học trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển suất 10 giống lúa lai vụ đông xuân năm 2010 2011 tỉnh Tiền Giang” cô Trần Thị Dạ Thảo hướng dẫn, đề tài thực Trại Nghiên cứu Lúa lai thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam - ấp Mỹ Phú xã Long Khánh huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Thời gian thực từ 08/11/2010 đến ngày 08/03/2011, nhằm tuyển chọn giống lúasuất cao, phẩm chất cơm gạo tốt, nhiễm sâu bệnh hại, thích hợp với điều kiện địa phương Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên, yếu tố, ba lần lặp lại, với mười nghiệm thức gồm chín giống lúa lai là: Nam ưu 1024; Nam ưu 244; Nam ưu 901; Nam ưu 243; Nam ưu 335; PAC 837; PAC 809; Nam ưu 106; HR 182 giống lúa thường làm đối chứng OM 6162 Kết thu sau: - Năng suất thực tế giống biến động từ 6,36 đến 7,86 tấn/ha - Thời gian sinh trưởng biến động từ 104 đến 112 ngày - Chiều cao biến động từ 90 đến 104 cm - Số nhánh hữu hiệu biến động từ 5,6 đến 7,4 nhánh/bụi - Hầu hết giống có hạt gạo dạng thon dài, giống PAC 837 có hạt gạo dạng trung bình - giống có mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ Thí nghiệm chọn hai giống triển vọng vụ đông xuân 2010 - 2011 huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giống Nam ưu 901 giống HR 182 hai giốngđặc tính hình thái nông học tốt, suất cao đối chứng, phẩm chất gạo tốt, chất lượng cơm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, thích hợp với điều kiện địa phương iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iiv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển lúa 2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 2.3 Lịch sử phát nghiên cứu ưu lai lúa 2.3.1 Lúa lai .6 2.3.1.1 Lúa lai ba dòng 2.3.1.2 Lúa lai hai dòng 10 2.3.2 Lịch sử phát nghiên cứu ưu lai 12 2.4 Tình hình sản xuất lúa lai giới Việt Nam 14 2.4.1 Sản xuất lúa lai giới 14 2.4.2 Sản xuất lúa lai Việt Nam 14 2.5 Nghiên cứu, phát triển lúa lai giới Việt Nam 15 2.5.1 Nghiên cứu, phát triển lúa lai giới 15 2.5.2 Nghiên cứu, phát triển lúa lai Việt Nam 17 2.6 Tình hình sản xuất lúa gạo tỉnh Tiền Giang năm 2010 19 iv Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 21 3.1 Địa điểm thời gian bố trí thí nghiệm .21 3.2 Điều kiện thí nghiệm .21 3.2.1 Đặc điểm tính chất lý hóa khu thí nghiệm 21 3.2.2 Điều kiện khí hậu thời tiết thời gian làm thí nghiệm 22 3.3 Vật liệu thí nghiệm 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 23 3.4.2 Các tiêu theo dõi phương pháp thu thập số liệu 25 3.4.2.1 Các tiêu hình thái 25 3.4.2.2 Các tiêu nông học, sinh 27 3.4.2.3 Tình hình nhiễm sâu bệnh giống lúa 31 3.4.2.4 Các yếu tố cấu thành suất suất 344 3.4.2.5 Các tiêu phẩm chất gạo 355 3.4.2.6 Các tiêu chất lượng cơm .366 3.5 Các biện pháp kỹ thuật canh tác 377 3.6 Chương trình máy tính xử lý số liệu .3939 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 400 4.1 Đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 400 4.1.1 Thân lúa 411 4.1.2 Lá đòng .411 4.1.3 Bông lúa 422 4.2 Các tiêu nông học thời gian sinh trưởng, phát dục .43 4.2.1 Các tiêu nông học Error! Bookmark not defined 4.2.2 Thời gian sinh trưởng phát dục giống .444 4.2.3 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 46 4.2.3.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 46 4.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 477 4.2.4 Động thái tốc độ đẻ nhánh giống 488 4.2.4.1 Động thái đẻ nhánh giống 488 4.2.4.2 Tốc độ đẻ nhánh giống 50 v 4.2.5 Khả đẻ nhánh tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu 51 4.2.6 Sự tích lũy chất khơ hệ số kinh tế giống lúa .52 4.3 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại giống lúa 533 4.4 Các yếu tố cấu thành suất suất 544 4.4.1 Số bông/m2 55 4.4.2 Tổng số hạt/bông 555 4.4.3 Số hạt chắc/bông .555 4.4.4 Tỷ lệ hạt lép (%) 555 4.4.5 Trọng lượng 1000 hạt 555 4.4.6 Năng suất lý thuyết (NSLT) 56 4.4.7 Năng suất thực tế (NSTT) 566 4.4.8 Mức ưu lai (%) 566 4.5 Các tiêu phẩm chất gạo 577 4.6 Đánh giá chất lượng cơm giống lúa thí nghiệm 60 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 622 5.1 Kết luận 622 5.2 Đề nghị 622 TÀI LIỆU THAM KHẢO 633 PHỤ LỤC 655 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CMS : Dòng bất dục đực tế bào chất - Cytoplasmic Male Sterile CV : Hệ số biến thiên - Coefficient of Variation CCC : Chiều cao Dòng A : Dòng bất dục đực tế bào chất Dòng B : Dòng trì tính trạng bất dục đực tế bào chất Dòng R : Dòng phục hồi tính hữu dục đực, kí hiệu theo tiếng Anh (Restorer) ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long Đ/C : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization HI : Hệ số kinh tế hay số thu hoạch - Havest Index IRRI : Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế - International Rice Research Institute NSC : Ngày sau cấy NSG : Ngày sau gieo NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực tế PGMS : Dòng bất dục đực chức di truyền nhân mẫn cảm với ánh sáng Photoperiod sensitive Genic Male Sterile RCBD : Khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên - Random Complete Block Dezign SSC : Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam - Southern Seed Company TGMS : Dòng bất dục đực chức di truyền nhân mẫn cảm với nhiệt độ Thermosensitive Genic Male Sterile TGST : Thời gian sinh trưởng UTL : Ưu lai vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống lúa lai “ba dòng” (Nguyễn Văn Hoan, 2000) Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống lúa lai “hai dòng” (Phan Thanh Kiếm, 2006) .11 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 24 Hình 3.2 Tồn cảnh khu thí nghiệm giai đoạn 14 NSC 25 Hình 4.1 Tồn cảnh khu thí nghiệm giai đoạn chín 46 Biểu đồ 4.1 Động thái tăng trưởng chiều cao năm giống .466 Biểu đồ 4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao sáu giống 47 Biểu đồ 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao năm giống 477 Biểu đồ 4.4 Tốc độ tăng trưởng chiều cao sáu giống .48 Biểu đồ 4.5 Động thái đẻ nhánh năm giống 49 Biểu đồ 4.6 Động thái đẻ nhánh sáu giống 49 Biểu đồ 4.7 Tốc độ đẻ nhánh năm giống 50 Biểu đồ 4.8 Tốc độ đẻ nhánh sáu giống .500 Biểu đồ 4.9 Năng suất lý thuyết suất thực tế mười giống lúa thí nghiệm .566 Hình 4.2 Hạt lúa gạo giống Nam ưu 1024 .588 Hình 4.3 Hạt lúa gạo giống Nam ưu 244 58 Hình 4.4 Hạt lúa gạo giống Nam ưu 901 .588 Hình 4.5 Hạt lúa gạo giống OM 6162 .58 Hình 4.6 Hạt lúa gạo giống Nam ưu 243 59 Hình 4.7 Hạt lúa gạo giống Nam ưu 335 59 Hình 4.8 Hạt lúa gạo giống PAC 837 59 Hình 4.9 Hạt lúa gạo giống PAC 809 59 Hình 4.10 Hạt lúa gạo giống Nam ưu 106 .60 Hình 4.11 Hạt lúa gạo giống HR 182 .60 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích lúa Việt Nam số quốc gia giới giai đoạn 1987 2009 Bảng 2.2 Năng suất lúa Việt Nam số quốc gia giới giai đoạn 1987 2009 Bảng 3.1 Đặc điểm lý hóa tính đất thí nghiệm .21 Bảng 3.2 Thời tiết khí hậu thời gian thí nghiệm 22 Bảng 3.3 Các giống lúa thí nghiệm .23 Bảng 4.1 Một số đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 400 Bảng 4.2 Các tiêu nông học giống lúa thí nghiệmError! Bookmark not defined Bảng 4.3 Thời gian sinh trưởng phát dục giống lúa 45 Bảng 4.4 Khả đẻ nhánh tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu 511 Bảng 4.5 Sự tích lũy chất khơ giai đoạn chín hệ số kinh tế giống lúa 522 Bảng 4.6 Tình hình nhiễm sâu bệnh giống lúa 53 Bảng 4.7 Các yếu tố cấu thành suất suất giống lúa 54 Bảng 4.8 Các tiêu phẩm chất gạo giống .57 Bảng 4.9 Chất lượng cơm giống lúa thí nghiệm 60 ix Phụ lục Số liệu xử lý thống kê tài liệu liên quan Phụ lục 3.1 Bảng Anova chiều cao Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova chiều cao 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: ccc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 778.83 86.537 13.19 0.0000 lll 1.27 0.633 0.10 0.9084 Error 18 118.07 6.559 Non-additivity 7.58 7.581 1.17 Residual 17 110.49 6.499 -Total 29 898.17 -Grand Mean= 96.167 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2885.000 2.66% Means for variable (ccc) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 95.667 98.667 104.000 91.333 95.333 104.000 100.333 91.333 89.667 91.333 Means for variable (ccc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 96.400 96.200 95.900 73 Total Count= 30 Phụ lục 3.2 Bảng Anova chiều dài Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova chiều dài bơng 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: cdb A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 62.14 6.905 31.54 0.0000 lll 1.53 0.763 3.49 0.0526 Error 18 3.94 0.219 Non-additivity 0.15 0.147 0.66 Residual 17 3.79 0.223 -Total 29 67.61 -Grand Mean= 25.020 Grand Sum= Coefficient of Variation= 750.600 1.87% Means for variable (cdb) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 23.700 25.467 25.900 22.933 25.800 28.367 25.267 24.367 24.167 24.233 Means for variable (cdb) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 24.730 25.280 25.050 74 Total Count= 30 Phụ lục 3.3 Bảng Anova mật độ đóng hạt Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova mật độ đóng hạt 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: mddh A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1665.85 185.095 17.75 0.0000 lll 52.28 26.142 2.51 0.1095 Error 18 187.70 10.428 Non-additivity 2.10 2.099 0.19 Residual 17 185.60 10.918 -Total 29 1905.84 -Grand Mean= 85.773 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2573.200 3.76% Means for variable (mddh) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 96.933 85.233 97.633 93.233 82.300 80.967 82.267 72.567 83.400 83.200 Means for variable (mddh) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 87.640 84.870 84.810 75 Total Count= 30 Phụ lục 3.4 Bảng Anova diện tích đòng Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova diện tích đòng 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: sld A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 987.27 109.697 5.33 0.0013 lll 7.92 3.961 0.19 0.8264 Error 18 370.12 20.562 Non-additivity 0.75 0.750 0.03 Residual 17 369.37 21.728 -Total 29 1365.32 -Grand Mean= 43.073 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1292.200 10.53% Means for variable (sld) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 39.133 45.767 44.033 46.233 46.467 54.200 46.233 37.100 37.800 33.767 Means for variable (sld) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 43.800 42.700 42.720 76 Total Count= 30 Phụ lục 3.5 Bảng Anova số bông/m2 Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova số bông/m2 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: sobong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 21029.27 2336.586 2.35 0.0585 lll 5897.02 2948.510 2.97 0.0769 Error 18 17878.36 993.242 Non-additivity 207.58 207.584 0.20 Residual 17 17670.77 1039.457 Total 29 44804.65 Grand Mean= 295.755 Grand Sum= 8872.640 Coefficient of Variation= 10.66% Means for variable (sobong) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 266.560 274.493 287.187 291.947 306.227 264.973 276.080 350.653 322.093 317.333 Means for variable (sobong) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 312.256 297.024 277.984 77 Total Count= 30 Phụ lục 3.6 Bảng Anova tổng số hạt/bông Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova tổng số hạt/bông 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: tshat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 11246.81 1249.645 15.59 0.0000 lll 73.74 36.872 0.46 0.6384 Error 18 1442.51 80.139 Non-additivity 207.85 207.847 2.86 Residual 17 1234.66 72.627 Total 29 12763.06 Grand Mean= 214.317 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6429.500 4.18% Means for variable (tshat) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 229.767 217.033 252.800 213.833 212.400 229.800 207.900 176.867 201.500 201.267 Means for variable (tshat) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 216.220 214.350 212.380 78 Total Count= 30 Phụ lục 3.7 bảng Anova số hạt chắc/bông Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova số hạt chắc/bông 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: hatchac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 7055.51 783.945 12.46 0.0000 lll 59.44 29.722 0.47 0.6310 Error 18 1132.63 62.924 Non-additivity 0.46 0.459 0.01 Residual 17 1132.17 66.598 Total 29 8247.58 Grand Mean= 174.393 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5231.800 4.55% Means for variable (hatchac) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 178.733 162.567 193.300 186.700 179.300 192.500 183.833 146.567 154.433 10 166.000 Means for variable (hatchac) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 172.780 176.210 174.190 79 Total Count= 30 Phụ lục 3.8 Bảng Anova tỷ lệ hạt lép Data file: Phùng văn Tưởng Title: Bảng Anova tỷ lệ hạt lép 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: tlelep A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 612.33 68.036 8.98 0.0000 lll 30.25 15.125 2.00 0.1647 Error 18 136.34 7.574 Non-additivity 23.55 23.548 3.55 Residual 17 112.79 6.635 Total 29 778.91 Grand Mean= 18.457 Grand Sum= Coefficient of Variation= 553.700 14.91% Means for variable (tlelep) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 22.133 25.100 23.567 12.633 15.567 16.233 11.500 17.200 23.167 10 17.467 Means for variable (tlelep) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 19.870 17.630 17.870 80 Total Count= 30 Phụ lục 3.9 Bảng Anova trọng lượng 1000 hạt Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova trọng lượng 1000 hạt 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: tlkhat A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 14.30 1.589 2.07 0.0900 lll 0.20 0.100 0.13 0.8785 Error 18 13.80 0.767 Non-additivity 0.06 0.056 0.07 Residual 17 13.74 0.808 Total 29 28.30 Grand Mean= 25.300 Grand Sum= Coefficient of Variation= 759.000 3.46% Means for variable (tlkhat) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 26.000 25.000 24.333 24.667 24.667 26.333 26.000 24.667 26.000 10 25.333 Means for variable (tlkhat) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 25.400 25.200 25.300 81 Total Count= 30 Phụ lục 3.10 Bảng Anova suất thực tế Data file: Phùng Văn Tưởng Title: Bảng Anova suất thực tế 10 giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (nt) with values from to 10 and over variable (lll) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 6.24 0.693 12.15 0.0000 lll 0.23 0.114 2.00 0.1644 Error 18 1.03 0.057 Non-additivity 0.00 0.002 0.04 Residual 17 1.02 0.060 Total 29 7.49 Grand Mean= 7.098 Grand Sum= Coefficient of Variation= 212.938 3.37% Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 6.685 6.460 7.859 6.360 7.282 7.121 7.625 7.096 7.140 10 7.351 Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 6.985 7.198 7.111 82 Total Count= 30 Phụ lục 3.11 Bảng trắc nghiệm phân hạng chiều cao Data File :Phùng Văn Tưởng Title: Phân hạng LSD chiều cao 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 6.559 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.019 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 95.67 98.67 104.0 91.33 95.33 104.0 100.3 91.33 89.67 91.33 BC AB A C BC A AB C C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 104.0 104.0 100.3 98.67 95.67 95.33 91.33 91.33 91.33 89.67 A A AB AB BC BC C C C C Phụ lục 3.12 Bảng trắc nghiệm phân hạng chiều dài Data File : Phùng Văn Tưởng Title: Phân hạng LSD chiều dài bơng 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 0.2190 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.100 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 23.70 25.47 25.90 22.93 25.80 28.37 25.27 24.37 24.17 24.23 DE B B E B A BC CD D CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 83 = = = = = = = = = = 28.37 25.90 25.80 25.47 25.27 24.37 24.23 24.17 23.70 22.93 A B B B BC CD CD D DE E Phụ lục 3.13 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật độ đóng hạt Data File : Phùng Văn Tưởng Title: Phan hạng LSD mật độ đóng hạt 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 0.1030 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7543 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 9.670 8.500 9.770 9.300 8.230 8.100 8.230 7.230 8.330 8.330 A B A A B B B C B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 9.770 9.670 9.300 8.500 8.330 8.330 8.230 8.230 8.100 7.230 A A A B B B B B B C Phụ lục 3.14 Bảng trắc nghiệm phân hạng diện tích đòng Data File : Phùng Văn Tưởng Title: Phân hạng LSD diện tích đòng 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 20.56 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.66 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 39.13 45.77 44.03 46.23 46.47 54.20 46.23 37.10 37.80 33.77 BC AB ABC AB AB A AB BC BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 84 = = = = = = = = = = 54.20 46.47 46.23 46.23 45.77 44.03 39.13 37.80 37.10 33.77 A AB AB AB AB ABC BC BC BC C Phụ lục 3.15 Bảng trắc nghiệm phân hạng tổng số hạt/bông Data File : Phùng Văn Tưởng Title: Phân hạng LSD tổng số hạt/bông 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 80.14 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 21.04 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 229.8 217.0 252.8 213.8 212.4 229.8 207.9 176.9 201.5 201.3 B BC A BC BC B C D C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 252.8 229.8 229.8 217.0 213.8 212.4 207.9 201.5 201.3 176.9 A B B BC BC BC C C C D Phụ lục 3.16 Bảng trắc nghiệm phân hạng số hạt chắc/bông Data File : Phùng Văn Tưởng Title: Phân hạng LSD số hạt chắc/bông 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 62.92 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 18.64 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 178.7 162.6 193.3 186.7 179.3 192.5 183.8 146.6 154.4 166.0 ABC CDE A A ABC A AB E DE BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 85 = = = = = = = = = = 193.3 192.5 186.7 183.8 179.3 178.7 166.0 162.6 154.4 146.6 A A A AB ABC ABC BCD CDE DE E Phụ lục 3.17 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ hạt lép Data File : Phùng Văn Tưởng Title: phân hạng LSD tỷ lệ hạt lép 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 7.574 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.468 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 22.13 25.10 23.57 12.63 15.57 16.23 11.50 17.20 23.17 17.47 ABC A AB D D CD D BCD AB BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 25.10 23.57 23.17 22.13 17.47 17.20 16.23 15.57 12.63 11.50 A AB AB ABC BCD BCD CD D D D Phụ lục 3.18 Bảng trắc nghiệm phân hạng suất thực tế Data File : Phùng Văn Tưởng Title: Phân hạng LSD suất thực tế 10 giống lúa thí nghiệm Function : RANGE Error Mean Square = 0.05700 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5611 at alpha = 0.010  Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 6.690 6.460 7.860 6.360 7.280 7.120 7.630 7.100 7.140 7.350 CD D A D B BC AB BC BC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 86 = = = = = = = = = = 7.860 7.630 7.350 7.280 7.140 7.120 7.100 6.690 6.460 6.360 A AB AB B BC BC BC CD D D 87
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA LAI VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 – 2011 TẠI TỈNH TIỀN GIANG , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA LAI VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 – 2011 TẠI TỈNH TIỀN GIANG , Hình 4.11 Hạt lúa và gạo giống HR 182 60, Cây lúa có nguồn gốc lịch sử lâu đời, trải dài từ phía Nam Trung Quốc đến Đông Bắc Ấn Độ (vào khoảng 8000 năm trước đây) (trích dẫn bởi Lê Minh Triết, 2006)., Lúa lai ba dòng, Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống lúa lai “ba dòng” (Nguyễn Văn Hoan, 2000), Lúa lai hai dòng, Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống lúa lai “hai dòng” (Phan Thanh Kiếm, 2006), VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, Hình 3.2 Toàn cảnh khu thí nghiệm giai đoạn 14 NSC, + Cấp 9: Yếu., Sau 18 ngày tiến hành nhổ mạ đem đi cấy, cấy 1 tép/bụi, khoảng cách 15 cm x 15 cm ( ngang ô cấy 14 cây, dài ô cấy 34 cây)., 1 Đặc trưng hình thái của các giống lúa thí nghiệm, Ghi chú: Ký tự theo sau giá trị trung bình khác nhau trên cùng một cột thì có sự khác biệt trong thống kê; **: sự khác biệt giữa các nghiệm thức của thí nghiệm rất có ý nghĩa; *: sự khác biệt giữa các nghiệm thức của thí nghiệm có ý nghĩa ở mức 0,05..., Biểu đồ 4.8 Tốc độ đẻ nhánh của sáu giống, Bảng 4.6 Tình hình nhiễm sâu bệnh của các giống lúa, Bảng 4.8 Các chỉ tiêu phẩm chất gạo của các giống, Bảng 4.9 Chất lượng cơm của các giống lúa thí nghiệm, - Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2010.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay