KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHA GIỮA DUNG DỊCH CẮM HOA BIO – PRETTY VÀ NƯỚC MÁY, NỒNG ĐỘ TINH DẦU CAM, THỂ TÍCH DUNG DỊCH THÌ LÀ ĐẾN TUỔI THỌ CẮM HOA CẨM CHƯỚNG.

91 20 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHA GIỮA DUNG DỊCH CẮM HOA BIO PRETTY NƯỚC MÁY, NỒNG ĐỘ TINH DẦU CAM, THỂ TÍCH DUNG DỊCH THÌ ĐẾN TUỔI THỌ CẮM HOA CẨM CHƯỚNG Sinh viên thực hiện: PHAN MINH TỒN Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHA GIỮA DUNG DỊCH CẮM HOA BIO PRETTY NƯỚC MÁY, NỒNG ĐỘ TINH DẦU CAM, THỂ TÍCH DUNG DỊCH THÌ ĐẾN TUỔI THỌ CẮM HOA CẨM CHƯỚNG Tác giả PHAN MINH TỒN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS HỒNG Q CHÂU TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: - Cơ Phạm Thị Minh Tâm, tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Thầy Hoàng Quý Châu người tạo điều kiện thuận lợi, trực tiếp hướng dẫn, giúp em thực có kết thí nghiệm trình thực đề tài Em xin trân trọng cảm ơn thầy cô Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM giúp đỡ em trình học tập thực khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến giám đốc công ty Long Đỉnh, anh chị công ty cho kinh nghiệm, ý kiến đóng góp quý báu suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, muốn giành biết ơn sâu sắc đến nguồn động viên to lớn từ cha mẹ gia đình người bạn thân tập thể lớp Nông học 33 giúp đỡ tơi suốt q trình học tập để hồn thành chương trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 Sinh viên Phan Minh Tồn TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011 ii TĨM TẮT Phan Minh Tồn, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy, nồng độ tinh dầu cam, thể tích dung dịch đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng.)” Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm KS Hoàng Quý Châu Đề tài thực Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3/2011 đến 5/2011 với mục tiêu tìm tỷ lệ pha bio pretty nước, nồng độ tinh dầu cam, thể tích dung dịch thích hợp đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng cắt cành Đề tài gồm ba thí nghiệm: Thí nghiệm Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch bio pretty nước máy đến tuổi thọ hoa cẩm chướng bố trí kiểu hồn tồn ngẫu nhiên đơn yếu tố Thí nghiệm gồm nghiệm thức: nước máy, chrysal clear, pha bio –pretty với nước máy tỷ lệ 1:5, 1:4, 1:3, 1:2 Sau ngày cắm hoa, nghiệm thức sử dụng chysal clear có tỷ lệ hoa héo thấp (16,33%), cao nghiệm thức sử dụng nước máy (53,85%) Ở nghiệm thức sử dụng bio pretty nghiệm thức sử dụng bio pretty pha với tỷ lệ 1:2 có tỷ lệ hoa héo (22,64%) giảm 32% so với nghiệm thức sử dụng nước máy trì trọng lượng tươi tốt so với nghiệm thức sử dụng bio pretty pha tỷ lệ 1:3, 1:4 1:5 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng bố trí kiểu hồn tồn ngẫu nhiên đơn yếu tố Thí nghiệm gồm nghiệm thức: nước máy, bio pretty, bio pretty kết hợp với tinh dầu cam mức nồng độ 300 ppm, 400 ppm ,500 ppm , 600 ppm Nghiệm thức sử dụng bio pretty + 300 ppm kéo dài tuổi thọ cắm hoa (8 ngày) tăng 13,5% so với nghiệm thức sử dụng nước máy Việc sử dụng bio pretty kết hợp với tinh dầu cam cải thiện khả hút nước, thay đổi trọng lượng tươi, tỷ lệ nở so với nghiệm thức sử dụng nước máy bio pretty Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng nồng độ dung dịch có chứa tinh dầu đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng bố trí kiểu hồn tồn ngẫu nhiên đơn yếu tố Thí iii nghiệm gồm nghiệm thức: nước máy, bio pretty, bio –pretty kết hợp với dung dịch mức thể tích ml, ml, ml, ml Sau ngày cắm hoa, nghiệm thức sử dụng bio pretty + ml dung dịchtỷ lệ hoa héo (18,52%) khử mùi hôi nước cắm hoa đến ngày thứ sau cắm hoa Tuy nhiên, việc sử dụng bio pretty kết hợp với dung dịch có kết thấp so với nghiệm thức sử dụng nước máy bio pretty tiêu tỷ lệ nở hoa, khả hút nước, thay đổi trọng lượng tươi iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix  Danh sách bảng x  Danh sách biểu đồ hình xii  Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1  1.2 Mục đích đề tài .2  1.3 Yêu cầu đề tài .2  1.4 Giới hạn đề tài 2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan ngành trồng hoa Việt Nam 2.2 Tổng quan tài liệu hoa cẩm chướng 4  2.2.1 Đặc điểm sinh học nguồn gốc 4  2.2.2 Tuổi thọ cắm hoa số giống 4  2.3 Yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ hoa cắt cành 5  2.4 Các nghiên cứu bảo quản hoa cắt cành sau thu hoạch 7  2.4.1 Ảnh hưởng xử lý sau thu hoạch 7  2.4.2 Ảnh hưởng việc bảo quản lạnh đến khả xuất hoa cắt cành .8  2.5.3 Ảnh hưởng hóa chất đến khả bảo quản hoa cắt cành 9  2.5 Một số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoa cắt cành 11  2.6 Tổng quan dung dịch cắm hoa .12  2.6.1 Dung dịch cắm hoa sinh học bio pretty 12  2.6.1.1 Giới thiệu 12  2.6.1.2 Đặc tínhhóa sản phẩm .12  2.6.1.3 Liều lượng dùng khuyến cáo 13  2.6.2 Dung dịch hóa chất cắm hoa chrysal clear 13  v 2.6.2.1 Giới thiệu 13  2.6.2.2 Liều lượng dùng khuyến cáo 14  2.6.3 Tinh dầu cam, 14  2.6.3.1 Giới thiệu 14  2.6.3.2 Thành phần cấu tạo tinh dầu cam .14  2.6.3.3 Thành phần cấu tạo tinh dầu 14  Chuong VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm: .15  3.2 Vật liệu thí nghiệm: 15  3.2.1 Hoa cẩm chướng cắt cành sau thu hoạch: 15  3.2.2 Quá trình xử lý hoa thông thường: .15  3.2.3 Dung dịch cắm hoa: 16  3.2.4 Bình cắm hoa 16  3.2.5 Một số dụng cụ thí nghiệm: 16  3.3 Phương pháp nghiên cứu: gồm thí nghiệm .16  3.3.1 Thí nghiệm Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng 16  3.3.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng 18  3.3.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng 20  3.4 Xử lý số liệu 21  Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Thí nghiệm Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến tuổi thọ hoa cẩm chướng 22  4.1.1 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến tỷ lệ nở hoa cẩm chướng sau cắm 22  4.1.2 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến đường kính hoa cẩm chướng sau cắm .23  4.1.3 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến thay đổi trọng lượng tươi cành hoa cẩm chướng sau cắm 24  vi 4.1.4 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio - pretty nước đến hấp thu nước hoa cẩm chướng sau cắm .25  4.1.5 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến tỷ lệ héo hoa cẩm chướng sau cắm 27  4.1.6 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến pH nước sau cắm hoa cẩm chướng 27  4.1.7 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung dịch cắm hoa bio pretty nước máy đến mùi nước sau cắm hoa cẩm chướng 28  4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng 29  4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến tỷ lệ nở hoa cẩm chướng sau cắm 29  4.2.2 Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến đường kính hoa cẩm chướng sau cắm .30  4.2.3 Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến thay đổi trọng lượng tươi cành hoa cẩm chướng sau cắm 30  4.2.4 Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến hấp thu nước hoa cẩm chướng sau cắm .31  4.2.5 Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến tỷ lệ héo hoa cẩm chướng sau cắm .32  4.2.6 Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến pH nước sau cắm hoa cẩm chướng 34  4.2.7 Ảnh hưởng nồng độ tinh dầu cam đến mùi nước sau cắm hoa cẩm chướng 34  4.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng 35  4.3.1 Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến tỷ lệ nở hoa cẩm chướng sau cắm .35  4.3.2 Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến đường kính hoa cẩm chướng sau cắm .36  vii 4.3.3 Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến thay đổi trọng lượng tươi cành hoa cẩm chướng sau cắm 36  4.3.4 Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến hấp thu nước hoa cẩm chướng sau cắm .37  4.3.5 Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến tỷ lệ héo hoa cẩm chướng sau cắm .39  4.3.6 Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến pH nước sau cắm hoa cẩm chướng 40  4.3.7 Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến mùi nước sau cắm hoa cẩm chướng 40  Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 42  5.2 Kiến nghị 42  TÀI LIỆU THAM KHẢO .43  PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THÍ NGHIỆM 46  PHỤ LỤC BẢNG SỐ LIỆU THỰC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 48  viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of Variance) CV Coefficient of Variation ctv Cộng tác viên SNP Sodium nitroprussiate STS Siliver thiosulphate MCP methylcyclopropropene HQS hydroxyquinoline sulphate HQC hydroxyquinoline citrate HQ hydroxyquinoline GA3 Gibberellin BA benzyladenine IAA Indole acetic acid NT Nghiệm thức NSC Ngày sau cắm hoa MB Methylene blue ix Bảng anova trọng lượng tươi Variable (Ngay1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.402 0.080 0.110 Within 12 8.785 0.732 Total 17 9.187 Coefficient of Variation = 3.83% Variable (Ngay2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.285 0.257 0.343 Within 12 9.001 0.750 Total 17 10.286 Coefficient of Variation = 3.87% Variable (Ngay3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.631 0.526 0.473 Within 12 13.360 1.113 Total 17 15.991 Coefficient of Variation = 4.97% Variable (Ngay4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.663 1.133 1.355 0.3072 Within 12 10.027 0.836 Total 17 15.690 Coefficient of Variation = 4.50% Variable (Ngay5) 63 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 7.476 1.495 1.315 0.3214 Within 12 13.642 1.137 Total 17 21.118 Coefficient of Variation = 5.55% Variable (Ngay6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0276 Between 12.941 2.588 3.774* Within 12 8.229 0.686 Total 17 21.170 Coefficient of Variation = 4.48% Error Mean Square = 0.6860 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.473 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 17.78 17.89 19.78 17.55 18.56 19.44 Ranked Order B B A B AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 19.78 19.44 18.56 17.89 17.78 17.55 A A AB B B B Bảng anova hấp thu nước Variable (Ngay1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0079 Between 74.944 14.989 5.396** Within 12 33.333 2.778 Total 17 108.278 Coefficient of Variation = 0.93% 64 Error Mean Square = 2.778 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.157 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 182.3 180.3 177.7 177.7 181.3 177.0 Ranked Order A ABC BC BC AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 182.3 181.3 180.3 177.7 177.7 177.0 A AB ABC BC BC C Variable (Ngay2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 104.278 20.856 1.401 0.2919 Within 12 178.667 14.889 Total 17 282.944 Coefficient of Variation = 2.35% Variable (Ngay3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 114.444 22.889 1.493 0.2632 Within 12 184.000 15.333 Total 17 298.444 Coefficient of Variation = 2.55% Variable (Ngay4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 344.444 68.889 2.877 0.0620 Within 12 287.333 23.944 Total 17 631.778 Coefficient of Variation = 3.37% 65 Variable (Ngay5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0172 Between 604.944 120.989 4.347* Within 12 334.000 27.833 Total 17 938.944 Coefficient of Variation = 3.88% Error Mean Square = 27.83 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.385 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 138.3 145.0 126.7 135.0 139.3 132.0 Ranked Order AB A C BC AB BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 145.0 139.3 138.3 135.0 132.0 126.7 A AB AB BC BC C Variable (Ngay6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 589.611 117.922 2.811 0.0661 Within 12 503.333 41.944 Total 17 1092.944 Coefficient of Variation = 4.98% Bảng anova tỷ lệ héo Variable (Ngay4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.010 0.002 0.837 Within 12 0.029 0.002 - 66 Total 17 0.039 Coefficient of Variation = 6.67% Variable (Ngay5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0248 Between 0.075 0.015 3.902* Within 12 0.046 0.004 Total 17 0.121 Coefficient of Variation = 8.06% Error Mean Square = 0.004000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1125 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.8800 0.7700 0.7100 0.7100 0.8300 0.7233 Ranked Order A ABC C C AB BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.8800 0.8300 0.7700 0.7233 0.7100 0.7100 A AB ABC BC C C Variable (Ngay6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 6195.262 1239.052 7.505 0.0021 Within 12 1981.158 165.097 -Total 17 8176.421 Coefficient of Variation = 49.36% Error Mean Square = 165.1 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 32.05 at alpha = 0.010 67 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 42.64 25.86 8.087 11.89 57.78 9.927 Ranked Order AB ABC C BC A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 57.78 42.64 25.86 11.89 9.927 8.087 A AB ABC BC C C Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng thể tích dung dịch đến tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng Bảng anova tỷ lệ nở Variable (Ngay1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 1.056 0.4304 Within 12 0.003 0.000 Total 17 0.005 Coefficient of Variation = 2.31% Variable (Ngay2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.006 0.001 0.590 Within 12 0.025 0.002 Total 17 0.031 Coefficient of Variation = 5.82% Variable (Ngay3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 729.907 145.981 1.297 0.3280 Within 12 1350.302 112.525 Total 17 2080.209 Coefficient of Variation = 34.79% 68 Variable (Ngay4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1419.215 283.843 1.621 0.2282 Within 12 2101.343 175.112 Total 17 3520.558 Coefficient of Variation = 24.41% Variable (Ngay5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1232.388 246.478 2.693 0.0742 Within 12 1098.397 91.533 Total 17 2330.785 Coefficient of Variation = 13.10% Variable (Ngay6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.019 0.004 1.408 0.2894 Within 12 0.032 0.003 Total 17 0.051 Coefficient of Variation = 4.47% Variable (Ngay7) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.015 0.003 1.131 0.3958 Within 12 0.031 0.003 Total 17 0.046 Coefficient of Variation = 4.37% Variable (Ngay8) 69 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.014 0.003 1.608 0.2316 Within 12 0.021 0.002 Total 17 0.036 Coefficient of Variation = 3.59% Bảng anova đường kính hoa Variable (KTH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.057 0.011 1.316 0.3212 Within 12 0.105 0.009 Total 17 0.162 Coefficient of Variation = 1.86% Bảng anova trọng lượng tươi Variable (Ngay1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0484 Between 10.165 2.033 3.141* Within 12 7.767 0.647 Total 17 17.931 Coefficient of Variation = 2.82% Error Mean Square = 0.6470 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.431 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 28.33 29.44 28.67 28.00 Ranked Order AB A AB B Mean Mean Mean Mean 70 = = = = 29.56 29.44 28.67 28.33 A A AB AB Mean Mean = = 29.56 27.45 A B Mean Mean = = 28.00 27.45 B B Variable (Ngay2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.154 0.631 0.460 Within 12 16.471 1.373 Total 17 19.625 Coefficient of Variation = 4.11% Variable (Ngay3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10.224 2.045 1.466 0.2712 Within 12 16.735 1.395 Total 17 26.959 Coefficient of Variation = 4.33% Variable (Ngay4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.481 0.696 0.472 Within 12 17.690 1.474 Total 17 21.171 Coefficient of Variation = 4.59% Variable (Ngay5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.488 1.298 0.857 Within 12 18.167 1.514 Total 17 24.655 71 Coefficient of Variation = 4.91% Variable (Ngay6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 18.750 3.750 1.917 0.1651 Within 12 23.479 1.957 Total 17 42.229 Coefficient of Variation = 5.77% Variable (Ngay7) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0199 Between 30.275 6.055 4.165* Within 12 17.445 1.454 Total 17 47.720 Coefficient of Variation = 5.13% Error Mean Square = 1.454 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.145 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 24.44 25.55 22.22 21.78 23.89 23.00 Ranked Order AB A C C ABC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 25.55 24.44 23.89 23.00 22.22 21.78 A AB ABC BC C C Variable (Ngay8) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 21.517 4.303 2.129 0.1317 Within 12 24.259 2.022 Total 17 45.777 72 Coefficient of Variation = 6.41% Bảng anova hấp thu nước Variable (Ngay1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 77.111 15.422 1.191 0.3696 Within 12 155.333 12.944 Total 17 232.444 Coefficient of Variation = 2.00% Variable (Ngay2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 617.111 123.422 6.573** 0.0036 Within 12 225.333 18.778 Total 17 842.444 Coefficient of Variation = 2.84% Error Mean Square = 18.78 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.81 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 141.3 149.3 156.7 154.0 154.7 159.3 Ranked Order B AB A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 159.3 156.7 154.7 154.0 149.3 141.3 A A A A AB B Variable (Ngay3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0004 Between 1900.500 380.100 10.758** Within 12 424.000 35.333 73 Total 17 2324.500 Coefficient of Variation = 4.63% Error Mean Square = 35.33 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.82 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 107.7 124.7 137.0 131.7 132.0 138.0 Ranked Order B Mean Mean Mean Mean Mean Mean A A A A A = = = = = = 138.0 137.0 132.0 131.7 124.7 107.7 A A A A A B Variable (Ngay4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0001 Between 4245.611 849.122 16.106** Within 12 632.667 52.722 Total 17 4878.278 Coefficient of Variation = 6.58% Error Mean Square = 52.72 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 18.11 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 80.00 105.0 123.7 110.3 117.7 125.7 Ranked Order C B A AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 125.7 123.7 117.7 110.3 105.0 80.00 A A AB AB B C Variable (Ngay5) A N A L Y S I S Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Mean Squares Square 74 T A B L E F-value Prob Between 9062.667 1812.533 27.211** 0.0000 Within 12 799.333 66.611 -Total 17 9862.000 Coefficient of Variation = 8.71% Error Mean Square = 66.61 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20.36 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 46.33 91.33 114.3 100.7 99.33 110.0 Ranked Order C B A AB AB AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 114.3 110.0 100.7 99.33 91.33 46.33 A AB AB AB B C Variable (Ngay6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 13173.778 2634.756 37.699** 0.0000 Within 12 838.667 69.889 -Total 17 14012.444 Coefficient of Variation = 10.14% Error Mean Square = 69.89 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20.85 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 27.33 72.33 109.0 92.67 92.33 101.0 Ranked Order C B A AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Variable (Ngay7) 75 = = = = = = 109.0 101.0 92.67 92.33 72.33 27.33 A A AB AB B C A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16361.611 3272.322 38.498** 0.0000 Within 12 1020.000 85.000 Total 17 17381.611 Coefficient of Variation = 12.34% Error Mean Square = 85.00 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 22.99 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 13.00 65.00 104.3 89.33 81.67 95.00 Ranked Order C B A A AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 104.3 95.00 89.33 81.67 65.00 13.00 A A A AB B C Variable (Ngay8) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 19613.778 3922.756 36.642** 0.0000 Within 12 1284.667 107.056 -Total 17 20898.444 Coefficient of Variation = 15.32% Error Mean Square = 107.1 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 25.81 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.6667 55.00 99.33 83.67 75.00 91.67 Ranked Order C B A A AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 76 = = = = = = 99.33 91.67 83.67 75.00 55.00 0.6667 A A A AB B C Bảng anova tỷ lệ héo Variable (Ngay5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.008 0.002 0.752 Within 12 0.027 0.002 Total 17 0.035 Coefficient of Variation = 6.50% Variable (Ngay6) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.023 0.005 1.300 0.3271 Within 12 0.042 0.003 Total 17 0.064 Coefficient of Variation = 7.90% Variable (Ngay7) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.043 0.009 1.337 0.3137 Within 12 0.076 0.006 Total 17 0.119 Coefficient of Variation = 10.07% Variable (Ngay8) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.051 0.010 1.264 0.3406 Within 12 0.098 0.008 Total 17 0.149 Coefficient of Variation = 10.26% 77 ... khóa luận tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 Sinh viên Phan Minh Tồn TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011 ii TĨM TẮT Phan Minh Tồn, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Đề... HOA CẨM CHƯỚNG Tác giả PHAN MINH TỒN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS HOÀNG QUÝ CHÂU TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011... tuổi thọ cắm hoa cẩm chướng.)” Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm KS Hoàng Quý Châu Đề tài thực Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3/2011 đến 5/2011 với mục tiêu tìm tỷ lệ pha bio
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHA GIỮA DUNG DỊCH CẮM HOA BIO – PRETTY VÀ NƯỚC MÁY, NỒNG ĐỘ TINH DẦU CAM, THỂ TÍCH DUNG DỊCH THÌ LÀ ĐẾN TUỔI THỌ CẮM HOA CẨM CHƯỚNG. , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHA GIỮA DUNG DỊCH CẮM HOA BIO – PRETTY VÀ NƯỚC MÁY, NỒNG ĐỘ TINH DẦU CAM, THỂ TÍCH DUNG DỊCH THÌ LÀ ĐẾN TUỔI THỌ CẮM HOA CẨM CHƯỚNG.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay