ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHẾ ĐỘ CẠO NHỊP ĐỘ THẤP d4 TRÊN HAI DÒNG VÔ TÍNH RRIV 2 VÀ PB 255 TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG

107 57 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:26

i ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHẾ ĐỘ CẠO NHỊP ĐỘ THẤP d4 TRÊN HAI DỊNG TÍNH RRIV PB 255 TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG Tác giả PHẠM VĂN THỊNH Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học Hội đồng hướng dẫn: ThS ĐỖ KIM THÀNH ThS TRẦN VĂN LỢT KS KIM THỊ THÚY TP.HCM, tháng 08 năm 2011 ii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm tạ: Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nơng Học q thầy tận tình giảng dạy suốt trình học tập Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam, Bộ môn Sinh Lý Khai Thác hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thời gian thực tập Nông trường Phan Văn Tiến, công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng tạo điều kiện thuận lợi việc thực hiên đề tài Lời cảm ơn chân thành xin gởi đến: ThS Trần Văn Lợt, ThS Đỗ Kim Thành KS Kim Thị Thúy tận tình hướng dẫn suốt trình thực đề tài Cùng anh chị kỹ thuật viên Bộ môn Sinh Lý Khai Thác – Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam giúp đỡ nhiều thu thập xử lý số liệu cho đề tài Cùng với: Tình cảm tốt đẹp xin gởi đến bạn sinh viên lớp Nông Học 33, động viên, giúp đỡ thời gian học tập thực đề tài Lòng biết ơn vàn xin kính dâng cha mẹ, người suốt đời nuôi dưỡng, hy sinh cho đạt thành ngày hôm Tháng 07 năm 2011 Người viết Phạm Văn Thịnh iii TĨM TẮT PHẠM VĂN THỊNH, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHẾ ĐỘ CẠO NHỊP ĐỘ THẤP d4 TRÊN HAI DỊNG TÍNH RRIV PB 255 TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG Hội đồng hướng dẫn: ThS ĐỖ KIM THÀNH ThS TRẦN VĂN LỢT KS KIM THỊ THÚY Nghiên cứu tiến hành lô 60, 69, 76, 84, 85, Nông trường Phan Văn Tiến thuộc công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Mục tiêu nhằm đánh giá khả ứng dụng chế độ cạo nhịp độ thấp d4 (kích thích lần/năm) giai đoạn tơ so với chế độ cạo theo quy trình kỹ thuật 2004 (d3, khơng kích thích) hai dòng tính RRIV PB 255 Kết bước đầu cho thấy, chế độ cạo nhịp độ thấp d4 kích thích lần/năm cho suất trung bình gam trên lần cạo (g/c/c) cao hẳn so với đối chứng d3 hai dòng tính (DVT) Tuy nhiên, có số lần cạo năm nên suất cộng dồn kí lơ gam hecta năm (kg/ha/năm) chế độ cạo d4 đạt tương đương (PB 255) hoăc cao chút (RRIV 2) so với đối chứng Việc gia tăng suất bơi kích thích phần bù đắp cho suất Đối với DVT RRIV ứng dụng chế độ cạo nhịp độ thấp d4 kết hợp với kích thích với tần số lần/năm có sản lượng cá thể cao, đạt 33,8 g cao đối chứng 13,1 g tương đương với tăng 48% so đối chứng, sản lượng cá thể tăng cao nên mặt dù có số lần cạo năm đối chứng 25 lần cho sản lượng cộng dồn năm kg/ha/năm đạt 954,5 kg, tăng cao đối chứng 103 kg tương đương tăng với 12% Vi áp dụng chế độ cạo nhịp độ thấp d4 dòng tính RRIV khơng đem lại hiệu kinh tế cao (lợi nhuận/ha/năm, tăng 19% so đối chứng) mà đem lại hiệu iv kỹ thuật cao (sản lượng/công nhân/năm, tăng 46% so với đối chứng) Còn DVT PB 255 chế độ cạo nhịp độ cạo thấp d4 có sản lượng cá thể g/c/c tăng thấp (tăng 28% so đối chứng) nên có sản lượng cộng dồn kí lơ gam hecta năm đạt tương đương so với đối chứng (1936,9 kg/ha/năm so với 1919 kg) Tuy nhiên đem lại hiệu kỹ thuật tương đối cao (sản lượng/công nhân/năm, tăng 35% so với đối chứng) Biến thiên tiêu sinh lý mủ ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp ghi nhận Các tiêu đường, lân cơ, thiol tổng hàm lượng chất rắn hai dòng tính có biểu tốt việc khai thác mức sinh lý Riêng hàm lượng TSC dòng tính RRIV cao, trung bình sau kích thích nhịp độ cạo thấp d4 42.4%, yếu tố định đến khả đáp ứng kích thích dòng tính Tỷ lệ khơ mặt cạo mức thấp 1% Mức hao dăm cạo năm chế cạo d4 chế độ cạo d3 khoảng 3,8 cm/năm v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt .iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt .ix Danh sách hình đồ thị xi Danh sách bảng xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU …………………………………………………………….…1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu – yêu cầu – giới hạn 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan cao su 2.1.1 Nguồn gốc .4 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Tình hình khai thác nước 2.2 Điều kiện tự nhiện cao su vùng Đông Nam Bộ vi 2.2.1 Khí hậu 2.2.2 Đất đai .7 2.3 Tổng quan hai dòng tính 2.3.1 Dòng tính RRIV2 (LH82/156) 2.3.2 Dòng tính PB255 .9 2.4 Những nghiên cứu nước 10 2.4.1 Ngoài nước .10 2.4.2 Trong nước .11 2.5 Kích thích mủ 12 2.5.1 Cơ chế tác động 12 2.5.2 Mục tiêu sử dụng 13 2.5.3 Ảnh hưởng chất kích thích lên cao su .13 2.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng kích thích mủ .14 2.5.5 Ảnh hưởng liều lượng nồng độ chất kích thích đến sản lượng 15 2.6 Tổng quan thông số sinh lý mủ 15 2.6.1 Tổng hàm lượng chất khô (TSC) 15 2.6.2 Đường .16 2.6.3 Thiols 16 2.6.4 Lân (Pi) 17 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 18 3.1 Thời gian địa điểm thực 18 3.2 Vật liệu nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 vii 3.3.1 Chỉ tiêu quan trắc 20 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu .20 3.3.2.1 Năng suất .20 3.3.2.2 Hàm lượng cao su khô (DRC%) 21 3.3.2.3 Khô mặt cạo 21 3.3.2.4 Các thông số sinh lý mủ 22 3.3.3 Xử lý số liệu 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp d4 đến sản lượng mủ quy khô hàm lượng cao su khô (DRC%) hai dvt PB 255 RRIV 24 4.1.1 Dòng tính PB 255 24 4.1.2 Dòng tính RRIV .26 4.1.3 Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp đến diễn biến sản lượng g/c/c .28 4.1.4 Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp đến diễn biến sản lượng kg/ha/năm .30 4.1.5 Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp đến diễn biến hàm lượng cao su khô (DRC%) 32 4.2 Ảnh hưởng chế độ cạo đến tỉ lệ khô mặt cạo hai dvt 34 4.3 Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp đến tình trạng sinh lý mủ hai dvt .35 4.3.1 Ảnh hưởng chế độ cạo đến diễn biến hàm lượng thiols (R-SH) 38 4.3.2 Ảnh hưởng chế độ cạo đến diễn biến hàm lượng đường (SUC) 40 4.3.3 Ảnh hưởng chế độ cạo đến diễn biến hàm lượng lân (Pi) .42 4.3.4 Ảnh hưởng chế độ cạo đến diễn biến hàm lượng chất khô tổng số (TSC) .44 viii 4.4 Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp đến sinh trưởng vanh thân hao dăm cạo hai dvt PB 255 RRIV 47 4.5 Sơ lượt toán hiệu kinh tế hai chế độ cạo d3 d4 hai dvt .49 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC 56   ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT IRRDB : Hiệp hội Nghiên Cứu Phát Triển Cao Su Thiên Nhiên Quốc Tế (International Rubber Reasearch Development Board) IRSG : Tập Đoàn Nghiên Cứu Cao Su Quốc Tế (International Rubber Study Group) RRIV : Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam (Rubber Research Institute of Viet Nam) RRIM : Viện Nghiên Cứu Cao Su Malaysia (Rubber Research Institute of Malysia) RRIC : Viện Nghiên Cứu Cao Su Sri - Lanka (Rubber Research Institute of Ceylon) IRCA : Viện Nghiên Cứu Cao Su Pháp (Institute de Recherches sur le Caoutchouc) PB : Trạm Nghiên Cứu Cao Su, đồn điền Golden Hope, Malaysia (Prang Besar) d3 : Một ngày cạo hai ngày nghĩ d4 : Một ngày cạo ba ngày nghĩ dvt : Dòng tính đ/c : Đối chứng NT : Nghiệm thức ET : Ethephon (2-chloroethyl phosphonic acid) Kg/PC /ngày : Kilogam cao su khô/phần cạo/ngày Kg/cây/năm : Kilogam cao su khô/cây/năm Kg/ha/năm : Kilogam cao su khơ/hectare/năm TKT : Trước kích thích SKT : Sau kích thích DRC % : Hàm lượng cao su khơ R-SH : Hàm lượng thiols có mủ nước x SUC : Hàm lượng đường có mủ nước Pi : Hàm lượng lân có mủ nước (Inorganic phosphorus) TSC % : Tổng hàm lượng chất khô (Total Solid Content) mM : Milimoles 79 Variable : d4 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 49.13 6.27 2.50 Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 49.79 8.42 2.90 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3429 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.6827 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 6.8819 3.4409 1.8550 -0.3567 0.7318 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.662 plus or minus 4.386 (-3.725 through 5.048) Phụ lục 1.4 Kết xử lý thống kê DVT RRIV Phụ lục 1.4.1 Chỉ tiêu g/c/c ¾ Ba tháng năm 2011 Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through 50 Mean: Variance: Standard Deviation: 19.31 11.98 3.46 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6624 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: 49 Probability: 0.4004 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 12.09 19.91 4.46 80 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 12.2869 4.3414 2.0836 3.4667 51 0.0011 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.223 plus or minus 4.183 (3.040 through 11.406) Phụ lục 1.4.2 Chỉ tiêu kg/cây/năm ¾ Ba tháng năm 2011 Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases 51 through 100 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.37 0.00 0.07 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases 51 through 53 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.26 0.01 0.11 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.5382 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: 49 Probability: 0.1787 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 0.0047 0.0017 0.0407 2.6736 51 0.0101 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.109 plus or minus 0.082 (0.027 through 0.191) Phụ lục 1.4.3 Chỉ tiêu kg/ha/năm ¾ Ba tháng năm 2011 81 Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases 101 through 150 Mean: 144.98 Variance: 1108.07 Standard Deviation: 33.29 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases 101 through 103 Mean: 80.41 Variance: 1611.98 Standard Deviation: 40.15 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4548 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: 49 Probability: 0.4867 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 1127.8284 398.4994 19.9624 3.2350 51 0.0021 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 64.578 plus or minus 40.076 (24.502 through 104.654) Phụ lục 1.4.4 Chỉ tiêu DRC % ¾ Ba tháng năm 2011 Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases 151 through 200 Mean: 39.74 Variance: 3.64 Standard Deviation: 1.91 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases 151 through 153 Mean: 45.02 Variance: 3.33 Standard Deviation: 1.82 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0930 Numerator degrees of freedom: 49 Denominator degrees of freedom: Probability: 1.1854 82 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 3.6237 1.2804 1.1315 -4.6700 51 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 5.284 plus or minus 2.272 (3.013 through 7.556) Phụ lục 1.4.5 Chỉ tiêu Pi ¾ TKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 6.97 4.94 2.22 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.87 0.04 0.21 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 113.9693 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.0174 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.8376 0.9152 5.5727 0.0008 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 5.100 plus or minus 2.353 (2.747 through 7.453) 83 ¾ SKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.24 2.17 1.47 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 2.81 0.26 0.51 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 8.3124 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.2217 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 1.6249 0.8124 0.9013 4.9149 0.0017 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 4.430 plus or minus 2.131 (2.299 through 6.561) Phụ lục 1.4.6 Chỉ tiêu SUC ¾ TKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.78 0.02 0.13 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3208 2.07 0.02 0.15 84 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: Result: 0.6926 Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 0.0193 0.0096 0.0982 -2.8853 0.0235 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.283 plus or minus 0.232 (0.051 through 0.516) ¾ SKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.67 0.12 0.35 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.70 0.19 0.43 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5488 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.5992 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 0.1397 0.0698 0.2643 -0.1009 0.9225 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.027 plus or minus 0.625 (-0.598 through 0.652) Phụ lục 1.4.7 Chỉ tiêu R-SH 85 ¾ TKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 0.38 0.00 0.04 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 0.38 0.00 0.02 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 4.3385 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.3957 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 0.0015 0.0007 0.0271 0.1231 0.9055 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.003 plus or minus 0.064 (-0.061 through 0.067) ¾ SKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.38 0.01 0.11 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 28.8000 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.0678 0.34 0.00 0.02 86 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 0.0090 0.0045 0.0672 0.6446 0.5397 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.043 plus or minus 0.159 (-0.116 through 0.202) Phụ lục 1.4.8 Chỉ tiêu TSC % ¾ TKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 57.40 2.07 1.44 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 58.37 0.71 0.84 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.9088 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.5508 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Pooled s squared: Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Degrees of freedom: Probability of t: 1.6800 0.8400 0.9165 -1.0547 0.3266 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.967 plus or minus 2.167 (-1.201 through 3.134) 87 ¾ SKT Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : d4 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 49.95 11.03 3.32 SAMPLE TWO: -Variable : d3 Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 52.81 13.16 3.63 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1930 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.9120 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4750 0.6892 -2.9987 0.0955 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 2.067 plus or minus 2.965 (-0.899 through 5.032) 88 Phụ Lục 2: Số liệu vẽ đồ thị Phụ Lục 2.1 Số liệu đồ thị diễn biến sản lượng hàm lượng mủ khô hai dvt PB 255 tháng 4\2010 10 11 d3 9.3 25.1 36.8 42.5 46.8 57.5 66.9 57.6 d4 5.3 33.4 85.6 60.2 60.6 56.2 53.3 75.7 % d4/d3 -43 33 133 42 29 -2 -20 31 d3 3.4 7.8 20.7 27.3 30.2 27 28.9 d4 2.2 13.1 55.6 43.4 34.3 30.4 % d4/d3 -35 68 169 59 14 d3 26.9 98.1 159.5 184.3 12 1\2011 56 44.9 82.1 61.3 4.4 3.9 11.9 21.2 31.4 30.6 47 37 -11 78 -3 29.5 23.7 7.5 1.6 3.5 31.2 25.8 41 51 28.9 0.9 12.1 45.7 13 -11 39 115 285 -44 246 46 203.2 274.5 290.1 249.8 243 195 17 51.5 136 g/c/c RRIV PB 255 d4 12.9 100.3 300.4 200 188.7 207.9 177.8 248.9 290 203.9 10.2 69.5 176.6 % d4/d3 -52 88 -7 -24 -39 19 -40 35 30 d3 11.0 29.5 87.5 126.5 114.5 113.8 121.9 124.3 110 30.4 4.6 14.6 61.2 Kg/ha RRIV PB 255 d4 4.2 34.7 153 136 107.9 83.7 73.8 123.9 160 89.5 2.2 35.8 111.3 % d4/d3 -62 18 75 -6 -26 -39 45 194 -52 145 82 d3 46.5 42.0 34.9 32.4 29.7 28.1 26.6 28.7 29.7 31.4 44.8 42.3 38.9 d4 45.9 37.8 33.7 26.2 29.3 29.7 28.7 28.7 27.6 29.7 38.5 36.9 32.3 % d4-d3 -0.6 -4.2 -1.2 -6.2 -0.4 1.6 2.1 0.0 -2.1 -1.7 -6.3 -5.4 -6.6 d3 36.0 34.8 33.9 31 31 31.7 30.9 31.5 31 30.8 45.7 46.8 42.5 d4 49.6 38.3 29.5 26.4 31.6 33.3 32.1 32.1 33.1 31.9 45.6 39.4 34.6 % d4-d3 13.6 3.5 -4.4 -4.6 0.6 1.6 1.2 0.6 2.1 1.1 -0.1 -7.4 -7.9 DRC RRIV 89 2.2 Phụ Lục: Số liệu đồ thị diễn biến sinh lý hai dvt tháng 5Tr 5S 10 11 12 5Tr 5S R-SH d3 d4 0.48 0.57 0.56 0.70 0.60 0.69 0.81 0.61 0.96 0.85 0.74 0.74 0.93 0.91 1.02 0.88 0.96 1.03 0.37 0.31 0.39 0.37 0.44 0.44 Sucrose d3 d4 2.6 5.9 3.3 2.8 3.2 3.4 5.2 3.9 4.3 3.7 5.0 3.5 5.6 5.2 5.5 3.4 6.5 3.4 2.8 2.1 2.1 2.1 2.9 2.0 Pi d3 d4 6.6 5.4 6.1 8.6 14.4 19.4 18.4 25.1 21.9 29.0 21.1 28.8 34.9 36.8 29.0 32.1 30.8 25.4 12.3 15.3 11.6 13.4 15.3 18.7 TSC d3 d4 52.5 52.5 52.5 47.4 48.0 42.1 41.2 41.2 39.9 39.8 37.5 40.0 38.6 41.3 41.6 41.1 41.7 35.7 53.8 52.9 51.8 51.5 47.8 46.7 R-SH d3 d4 0.50 0.48 0.54 0.72 0.50 0.70 0.56 0.54 0.69 0.68 0.63 0.68 0.60 0.54 0.59 0.48 0.73 0.52 0.38 0.38 0.34 0.40 0.33 0.36 Sucrose d3 d4 7.9 6.2 3.1 2.3 2.4 2.1 4.5 2.8 2.4 2.5 3.2 2.0 1.8 1.9 2.4 2.1 1.9 2.4 2.1 1.8 1.5 1.7 1.9 1.6 d3 2.2 3.5 4.0 8.4 7.7 12.5 13.2 12.2 12.4 1.9 2.2 3.5 d4 2.4 6.9 19.7 19.3 18.1 13.9 16.6 17.5 20.1 7.0 6.0 8.5 d3 50.2 50.8 41.0 36.3 37.7 40.0 43.9 43.4 40.9 58.4 56.3 49.3 d4 56.0 44.5 36.7 40.6 46.3 43.4 43.1 44.8 40.9 57.4 53.7 46.2 PB 255 RRIV Pi TSC 90 91 92 Chế độ cạo DVT d3 0/y d4 4/y RRIV g/c/c Kg/PC/ngày Kg/ha/3tháng DRC(%) 12,1 (100) 7,2 (100) 80,4 (100) 45,0 19,3 (160) 11,1 (154) 145 (180) 39,7 ** ** T-Test ** d3 0/y 15,9 (100) 9,0 (100) 204,6 (100) 4,2 19,2 (120) 10,8 (120) 254,0 (124) 35,6 ** ** d4 4/y PB 255 T-Test Chế độ cạo ** DVT d3 0/y d4 4/y T-Test RRIV g/c/c Kg/PC/ngày Kg/ha/3tháng DRC(%) 20,7 (100) 9,7 (100) 851 (100) 32,1 33,8 (148) 15,8 (162) 954,5 (112) 33,8 * ** ** 93 d3 0/y d4 4/y T-Test 45,8 (100) 23,5 (100) 1919,0 (100) 33,0 58,7 (128) 30,4 (129) 1936,9 (101) 31,7 NS ** PB 255 ** ... hàm lượng chất khô tổng số (TSC) .44 viii 4.4 Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp đến sinh trưởng vanh thân hao dăm cạo hai dvt PB 255 RRIV 47 4.5 Sơ lượt toán hiệu kinh tế hai chế độ cạo... tiêu sinh lý hai dvt PB 255 RRIV từ tháng 4-6 năm 2011 37 Bảng 4.8: Sinh trưởng tăng vanh thân từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2011 .47 Bảng 4.9: Ảnh hưởng chế độ cạo nhịp độ thấp đến... đáp ứng với kích thích dòng vơ tính khác có số lượng lớn thí nghiệm tiến hành de Jonge (1955); Levandously (1961); Abraham (1970); Abraham ctv (1975), kết cho thấy dòng vơ tính đáp ứng suất đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHẾ ĐỘ CẠO NHỊP ĐỘ THẤP d4 TRÊN HAI DÒNG VÔ TÍNH RRIV 2 VÀ PB 255 TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHẾ ĐỘ CẠO NHỊP ĐỘ THẤP d4 TRÊN HAI DÒNG VÔ TÍNH RRIV 2 VÀ PB 255 TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay