skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng môn sinh học 6

12 32 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:08

I THÔNG TIN CHUNG Tên sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học 6” Tác giả: Họ tên: Nguyễn Thị T Năm sinh: Nơi thường trú: Trình độ chun mơn: Đại học Chức vụ công tác: Giáo viên Nơi làm việc: Điện thoại: Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100% Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác chuyên môn Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 25 tháng năm 2014 đến ngày 20 tháng năm 2015 Đơn vị áp dụng sáng kiến: II NỘI DUNG SÁNG KIẾN Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến Chương trình Sinh học phần mở đầu cho chương trình sinh học bậc Trung học sở giúp học sinh làm quen với môn khoa học chuyên nghiên cứu giới sinh vật Các kiến thức thực vật số nhóm sinh vật chương trình vừa góp phần làm cho học sinh có kiến thức Sinh học bản, phổ thơng hồn chỉnh, vừa giúp học sinhsở để tiếp tục học kiến thức di truyền, sinh thái cấp học Do đổi thường xuyên khoa học công nghệ bùng nổ thông tin dẫn đến cấu trúc, nội dung, cách trình bày sách giáo khoa Sinh học phổ thơng nói chung Sinh học nói riêng đổi để phù hợp với thực tiễn đất nước, cách viết theo hướng từ thông báo kiến thức chuyển sang tổ chức hoạt động để học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức Với cách viết vậy, đòi hỏi trình dạy học, học sinh vừa đối tượng hoạt động dạy, lại vừa người tham gia trực tiếp hoạt động học Thông qua hoạt động học, tổ chức hướng dẫn giáo viên, học sinh phải tích cực chủ động thu nhận kiến thức, rèn luyện kĩ năng, thái độ, hoàn thiện nhân cách Vậy giáo viên cần phải làm để học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo việc thực nhiệm vụ, trình bày, trao đổi kết học tập Do mục đích nghiên cứu giải vấn đề tạo cho học sinh say mê, hứng thú học tập rèn cho học sinh thói quen tự học, chủ động tích cực hoạt động lĩnh hội chiếm lĩnh kiến thức nhằm nâng cao chất lượng môn Sinh học Phạm vi triển khai thực Ứng dụng triển khai trường trung học sở số Mô tả sáng kiến a Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến Trong năm học 2014-2015 phân công giảng dạy môn Sinh học trường trung học sở Nguyễn A Qua thực tế giảng dạy, thấy đa số giáo viên dạy Sinh học ý đến tính khoa học xác, tính thực tiễn kiến thức, cải tiến phương pháp dạy học, tăng cường vận dụng phương pháp dạy học đặc trưng môn học sử sụng phương tiện dạy học đại (băng vi deo, máy chiếu ) để phát huy tính tích cực, tư gây hứng thú học tập Sinh học cho học sinh Song bên cạnh có số giáo viên có cố gắng việc thực đổi phương pháp, soạn tìm cách thiết kế hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực học sinh (như cho học sinh làm phiếu học tập, thảo luận nhóm ) thực hoạt động tiến hành cách hình thức; câu hỏi vấn đề giáo viên nêu yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức sách giáo khoa để trả lời mà khơng cần đòi hỏi học sinh phải có suy nghĩ độc lập, sáng tạo; giáo viên chưa tạo điều kiện để học sinh học tập cách chủ động, em có thói quen chờ đợi vào gợi ý dẫn dắt giáo viên; giáo viên đơi gặp số lúng túng từ khâu soạn giáo án đến tổ chức hoạt động học tập, từ cách khái quát đến tổng kết kiến thức, chưa biết xác định trọng tâm học dẫn đến tiết học dàn trải, thời gian phân bố chưa hợp lí Nhiều tiết học mang tính chất biểu diễn, chủ yếu dựa vào số học sinh khá, chưa thực lôi lớp hào hứng học tập Vậy để nâng cao chất lượng môn Sinh học 6, tiết dạy khơng hướng tới hình thành học sinh kiến thức, kĩ Sinh học mà phải hướng tới hình thành cho học sinh lực tư độc lập, tư sáng tạo, hình thành phát triển lực tự học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tập dượt tham gia giải vấn đề thực tế có liên quan đến kiến thức Sinh học cách sáng tạo Rèn luyện cho học sinh có thói quen ý chí tự học khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập em nhân lên gấp bội b Mơ tả giải pháp sau có sáng kiến Để nâng cao chất lượng môn Sinh học 6, cần phải xác định rõ vai trò giáo viên vai trò học sinh dạy học: Vai trò giáo viên: Giáo viên đóng vai trò người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển học sinh thực hoạt động học tập phát triển lực tư độc lập, chủ động nhằm đạt mục tiêu học Để làm điều giáo viên có nhiệm vụ: Thiết kế hoạt động học tập giúp học sinh tự thu thập thơng tin xử lí thơng tin để tìm kiến thức sinh học tổ chức cho học sinh ôn tập kiến thức cũ, khai thác vốn hiểu biết sẵn có, thu thập thơng tin qua quan sát hình vẽ, mẫu vật, mơ hình, thí nghiệm, thực việc xử lí thơng tin thao tác tư so sánh, phân tích, khái qt hóa để rút kết luận, Điều quan trọng việc thiết kế chọn hình thức hoạt động mà chủ yếu tìm logic nội dung, từ thiết kế hoạt động cho có tác động kích thích tư độc lập, chủ động tích cực, kích thích học sinh lòng ham học hỏi, tạo niềm say mê chiếm lĩnh tri thức học sinh Tạo điều kiện cho học sinh tự thực hoạt động học tập cách tự giác, chủ động bộc lộ khả tự nhận thức Điều chỉnh định hướng hoạt động học tập để học sinh tự phát kiến thức, giúp học sinh sửa chữa hoàn thiện kiến thức mà em phát được, từ đến kết luận cần thiết Tạo điều kiện khích lệ học sinh nêu thắc mắc, phát tham gia vào giải tình thực tế có liên quan đến kiến thức Sinh học Vai trò học sinh: Học sinh phải tham gia chủ động, tích cự vào trình nhận thức: Học sinh tạo nhu cầu nhận thức kiến thức Sinh học từ có hứng thú mong muốn tham gia vào việc tìm tòi kiến thức học Học sinh tham gia vào hoạt động học tập hướng vào tìm kiếm phát kiến thức Học sinh quan sát, tự làm thí nghiệm, phân tích lí giải lập ln theo cách suy nghĩ mình, từ vừa tìm kiến thức Sinh học, vừa biết cách tìm kiến thức kĩ để hình thành dần lực tự học Học sinh tham gia vào hoạt động hợp tác nhóm, em có điều kiện để bộc lộ khả nhận thức mình; tham gia vào việc bảo vệ ý kiến thảo luận, tranh luận; biết cách lắng nghe ý kiến bạn để bổ sung cho ý kiến mình, từ hình thành dần lực tự đánh giá Học sinh khuyến khích nêu thắc mắc, phát tham gia vào giải vấn đề thực tế Từ việc xác định rõ vai trò giáo viên học sinh, cần phải thực đồng thời số giải pháp sau: Giải pháp 1: Tăng cường sử dụng phương pháp dạy học tích cực Phương pháp vấn đáp tìm tòi: Là phương pháp có nhiều ưu việc tích cực hóa hoạt động học sinh Giáo viên tổ chức trao đổi ý kiến – kể tranh luận – thầy với lớp, có trò với trò chủ đề định, thơng qua học sinh tự lực phát kiến thức Vì kết thúc đàm thoại, học sinh có niềm vui khám phá, vừa có kiến thức mới, vừa nắm cách thức tới kiến thức đó, học sinh tự lĩnh hội kiến thức chắn nhiều, tư tích cực phát triển Phương pháp trực quan: Các phương tiện trực quan phong phú đa dạng, với loại trực quan cần có cách thức sử dụng khác để tiếp cận lĩnh hội kiến thức tiềm ẩn Ví dụ: cách thức khai thác kiến thức từ đồ khác cách khai thác kiến thức từ mẫu vật tự nhiên, tranh ảnh, mơ hình, cần sử dụng đồ dùng dạy học nguồn dẫn tới kiến thức đường khán phá Quy tình thực hiện: Bước 1: Giáo viên giới thiệu phương tiện trực quan Bước 2: GV nêu yêu cầu kiến thức, kĩ cần có Bước 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát Bước 4: Học sinh nêu tổng hợp kiến thức rút từ nhận xét, kết luận thông qua phương tiện trực quan Bước 5: Giáo viên bổ sung, chốt kiến thức Ví dụ “Cấu tạo hoa” – Sinh học Bước 1: Phát phiếu học tập, chia nhóm học tập giới thiệu hoa bưởi Bước 2: Giáo viên nêu yêu cầu học sinh phải quan sát, mô tả phận hoa bưởi Bước 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hoa bưởi từ bên ngồi vào trong, về: hình dạng, màu sắc, Lần lượt tách phận hoa để quan sát, ghi lại đặc điểm Bước 4: Học sinh nêu tổng hợp kiến thức rút ra: Cuống hoa: có chức nâng đỡ hoa Bao hoa bao bọc bên ngồi, bảo vệ hoa Nhị hoa gồm có nhị bao phấn (chứa nhiều hạt phấn) Nhụy hoa gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy (chứa nỗn) Phương pháp trực quan giúp học sinh lình hội kiến thức cách cụ thể, xác thực, sinh động giới sống, học sinh dễ dàng nắm bắt, nắm kiến thức qua quan sát thao tác với phương tiện trực quan; đồng thời qua học sinh rèn kĩ mơn học có phương pháp nhận thức tạo điều kiện để học sinh liên tưởng, đối chiếu, so sánh phải lĩnh hội kiến thức trừu tượng phức tạp hơn, học sinh thêm yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ thiên nhiên Phương pháp thực hành: Thực hành phương tiện, đường để học sinh tích cực chủ động độc lập phát vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ Quy trình thực hiện: Bước 1: HS biết mục đích thực hành Bước 2: Giáo viên học sinh chuẩn bị thiết bị dạy học Bước 3: Học sinh tìm hiểu thao tác, trật tự thực hành Bước 4: Học sinh tiến hành thao tác thí nghiệm, bước thực hành Bước 5: Học sinh tiến hành khai thác thông tin từ kết thực hành Bước 6: Học sinh nêu nhận xét rút kết luận Giáo viên bổ sung, hồn chỉnh Ví dụ bài: “Vận chuyển chất thân”, mục Vận chuyển nước muối khống hòa tan thân – Sinh học Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích tiết thực hành Xác định nước muối khoáng vận chuyển qua phận thân? Bước 2: Chuẩn bị bình thủy tinh, bình đựng mực xanh, bình đựng nước cất, cành hoa hồng trắng, kính lúp, dao Bước 3: Tìm hiểu thao tác hướng dẫn giáo viên Cắm cành hoa vào bình nước màu bình nước cất để chố thoáng Sau thời gian quan sát nhận xét thay đổi màu sắc cánh hoa Cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu Bước 4: Học tiến hành hoạt động thực hành theo nhóm Bước 5: Học sinh tiến hành khai thác thông tin từ kết thực hành Quan sát: Cánh hoa chuyển màu giống màu mực xanh, chứng tỏ mực chuyển từ bình thủy tinh lên cánh hóa Vậy chuyển qua phận thân? Cắt ngang thân ta thấy phận bị nhuộm màu mạch gỗ, chứng tỏ mực đưa lên hoa qua mạch gỗ Bước 6: HS rút nhận xét Nhận xét nước muối khoáng vận chuyển thân qua mạch gỗ Phương pháp dạy học đặt giải vấn đề: Là phương pháp dạy học giáo viên tạo tình sư phạm có vấn đề; tổ chức hướng dẫn học sinh đặt vấn đề , hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo để giải vấn đề thơng qua học sinh lĩnh hội tri thức, kĩ năng, phát triển học sinh lực giải vấn đề, lực cần thiết để người thích ứng với phát triển xã hội Phương pháp thực theo quy trình: Đặt vấn đề, xây dựng toán nhận thức; giải vấn đề đặt ra; đánh giá kết quả, phân tích, khai thác lời giải Giải pháp 2: Kết hợp đa dạng hình thức tổ chức dạy học tích cực Có thể tổ chức học theo nhiều khác nhau: Hoạt động theo toàn lớp: Cả lớp làm việc theo hướng dẫn chung giáo viên Hình thức tổ chức thích hợp với việc vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải giáo viên hoạc nghe đại diện nhóm học sinh trình bày tồn lớp tham gia thảo luận, tranh luận, Hoạt động cá nhân: Mỗi học sinh tự thực nhiệm vụ giáo viên giao cho (được ghi phiếu học tập ghi bảng) phải có sản phẩm cụ thể ghi chép lại Hình thức buộc học sinh phải tư cách độc lập có điều kiện tự bộc lộ khả nhận thức Hoạt động theo nhóm nhỏ: Là phương pháp quan trọng đổi phương pháp dạy học Với tư cá nhân nhiều chưa đủ để hoàn thành nhiệm vụ học tập (nhiều vấn đề khó phức tạp) cần tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm Hoạt động nhóm có tác dụng: Giúp thành viên nhóm trao đổi kinh nghiệm tạo hội để huy bị huy bạn tuổi thông qua trình học tập Qua thảo luận nhóm, học sinh nhận thêm thông tin từ bạn bè, biểu lộ quan điểm khác phát triển kĩ giao tiếp Hoạt động nhóm làm tăng khơng khí học tập, giúp học sinh hình thành phát triển kĩ làm việc hợp tác Học theo nhóm học sinh có hội thể hiểu biết, kĩ năng, quan điểm thái độ trước vấn đề nêu Với cách tổ chức tốt (cách chuẩn bị học, phiếu học tập hợp lí câu hỏi dẫn dắt, gợi mở phù hợp thủ thuật sư phạm động viên, khuyến khích kịp thời) phương pháp tốt việc tích cực hóa hoạt động học sinh Muốn hoạt động nhóm đạt hiệu cao, từ học trước học sinh phải biết lắng nghe ghi chép lại yêu cầu giáo viên (kẻ trước bảng nhà, mẫu vật để quan sát, tranh ảnh, ) Ví dụ: Học sinh giao nhiệm vụ hoạt động nhóm học 12 “Biến dạng rễ” chương trình Sinh học Giáo viên yêu cầu em chuẩn bị: Mẫu vật: Củ cà rốt, củ cải, củ sắn, cành trầu không, tầm gửi, dây tơ hồng Lưu ý: Khi nhà học sinh phải chuẩn bị ngay, để sát học chuẩn bị không đầy đủ, học sinh họp nhóm lại để phân cơng chuẩn bị Bước 1: Nghe giáo viên phân công nhóm học tập bố trí nhóm phù hợp theo thiết kế Bước 2: Nghe giáo viên giao nhiệm vụ: Mục tiêu hoạt động nhóm gì? Thời gian cho hoạt động nhóm phút? Nghe hướng dẫn cách tiến hành: Có cơng việc gì? Làm nào? Ví dụ: Giáo viên yêu cầu: Quan sát kĩ mẫu vật, tìm hiểu đặc điểm hình thái chức số loại rễ biến dạng, phân loại loại củ,cây (mà nhóm có) Hồn thành bảng: TT Tên rễ biến Tên dạng Đặc điểm hình thái Chức rễ biến dạng Bước 3: Học sinh hoạt động nhóm Cử nhóm trưởng điều hành hoạt động (có thể thay mặt nhóm lên trình bày) Cử thư kí ghi chép phần thảo luận nhóm Nhóm trưởng điều khiển bạn trao đổi phân loại loại rễ, có nhóm Các thành viên phải tích cực quan sát góp ý kiến, ý kiến thống nhóm thư kí ghi kết vào phiếu học tập Bước 4: Thảo luận tổng kết trước lớp Đại diện nhóm trình bày rõ ràng loại rễ biến dạng theo đặc điểm chức mơ tả bảng (vừa trình bày, vừa để mẫu vật tranh để minh họa) Các nhóm lắng nghe đưa nhận xét câu hỏi sau nhóm trình bày xong Nhóm trình bày phải trả lời câu hỏi nhóm khác giáo viên Giáo viên tổng kết giúp học sinh hồn thiện đặt vấn đề Tóm lại: Ba hình thức tổ chức dạy học vận dụng thay đổi khéo léo tiết học tạo cho lớp học có khơng khí học tập sôi nổi, hoạt động học tập thực cách linh hoạt thoải mái có tác dụng tích cực việc tạo trì hứng thú cho học sinh Ngồi hình thức tổ chức dạy học vận dụng hình thức học tập ngồi trời, tiết học mơi trường thiên nhiên, ,các hoạt động ngoại khóa Các hình thức lí thú đạt hiệu cao, đặc biệt có tác dụng kích thích lòng ham hiểu biết, tìm tòi khám phá thiên nhiên học sinh Giải pháp 3: Đổi cách kiểm tra, đánh giá Việc đánh giá kết dạy học Sinh học phải vào mục tiêu học nhằm thu hút tín hiệu phản hồi, từ xác định mức độ cần đạt mục tiêu, đồng thời phát khiếm khuyết giáo viên nội dung dạy học vận dụng phương pháp học, giúp giáo viên điều chỉnh tiết học sau Đổi kiểm tra đánh giá theo hướng chuyển từ kiểm tra đánh giá kiến thức – kĩ đơn sang đánh giá theo hướng phát triến lực học sinh Việc kiểm tra đánh giá thực suốt tiết học vào cuối tiết Trong trình học giáo viên kiểm tra khả tái kiến thức cũ có liên quan đến mà học sinh học trước Chú trọng hình thức đánh giá: đánh giá lớp, đánh giá hồ đánh giá nhận xét, đánh giá thơng qua thuyết trình, Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương pháp học tập, động viên cố gắng, hứng thú học tập học sinh trình dạy học Chuyển từ đánh giá chiều sang đánh giá đa chiều (ngoài đánh giá giáo viên, học sinh tự đánh giá cho mình, đánh giá cho bạn, ) Hiệu sáng kiến đem lại: Năm học 2014 – 2015, Ban giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy môn Sinh học Việc áp dụng giải pháp vào giảng dạy tạo cho học sinh say mê học tập, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động học sinh việc lĩnh hội tìm kiếm kiến thức Vận dụng sáng tạo, khai thác tính động, gây hứng thú cho học sinh học môn Sinh học Chất lượng môn Sinh học có chuyển biến đáng kể thơng qua kì khảo sát Cụ thể: Kết khảo sát học sinh (6A2– Sinh học) Năm học: 2014-2015 Thời điểm Kết khảo sát 10 Ghi Tổng số học sinh khảo Điểm trung bình Tỉ lệ % Điểm trung bình Tỉ lệ % Đầu năm 32 15 46,9 17 53,1 Chưa áp dụng sáng kiến Giữa học kì I 32 Cuối học kì I 32 13 12 40,6 37,5 19 20 59,4 62,5 Áp dụng sáng kiến Giữa học kì II 32 10 31,2 22 68,8 Cuối học kì II 31 25,9 23 74,1 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: - Sáng kiến kinh nghiệm có khả áp dụng triển khai rộng rãi cho tất trường THCS - Rèn cho học sinh thói quen tự học, chủ động tích cực hoạt động lĩnh hội chiếm lĩnh kiến thức nhằm nâng cao chất lượng môn Sinh học 6 Kiến nghị, đề xuất: Để học trở lên sinh động hấp dẫn cần bổ sung thêm số đồ dùng thiết bị thiếu: tranh ảnh, mơ hình, Trên nội dung, hiệu tơi thực khơng chép vi phạm quyền./ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) 11 TÁC GIẢ SÁNG KIẾN (Ký tên) 12 ... tiết học mang tính chất biểu diễn, chủ yếu dựa vào số học sinh khá, chưa thực lôi lớp hào hứng học tập Vậy để nâng cao chất lượng môn Sinh học 6, tiết dạy khơng hướng tới hình thành học sinh. .. THCS - Rèn cho học sinh thói quen tự học, chủ động tích cực hoạt động lĩnh hội chiếm lĩnh kiến thức nhằm nâng cao chất lượng môn Sinh học 6 Kiến nghị, đề xuất: Để học trở lên sinh động hấp dẫn... thức Sinh học cách sáng tạo Rèn luyện cho học sinh có thói quen ý chí tự học khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập em nhân lên gấp bội b Mô tả giải pháp sau có sáng kiến Để nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng môn sinh học 6, skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng môn sinh học 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay