ẢNH HƯỞNG CỦAMÔI TRƯỜNG làm VIỆC ĐẾNKẾT QUẢLÀM VIỆC của NHÂN VIÊN NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại sân BAY tân sơn NHẤT

74 25 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -o0o - CHUYÊN ĐỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN : NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT GVHD: TRỊNH THÙY ANH HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THÚY DUNG MSSV: 1354010032 Tp Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2017 LỜI CÁM ƠN Sau thời gian thực Nghiên cứu khoa học học nhiều điều, có thêm kinh nghiệm cảm nhận cho thân, đặc biệt có thêm kiến thức bổ ích phong cách lãnh đạo môi trường làm việc liên quan đến Chun ngành Nhân tơi mà tơi áp dụng cho công việc sau Lời đầu tiên, xin chân thành cám ơn nhà trường quý thầy cô giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Mở TP.HCM giúp trang bị kiến thức bổ ích q trình học tập tạo điều kiện thuận lợi mà nhờ tơi hồn thành báo cáo thực tập tốt Đặc biệt, xin cảm ơn cô Trịnh Thùy Anh, giảng viên hướng dẫn báo cáo người tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, động viên tơi suốt trình thực báo cáo Vì kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên trình thực báo cáo tơi khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận lời góp ý từ quý thầy để báo cáo hồn thiện Kính chúc q thầy cô dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành cơng nghiệp i Nhận xét giảng viên ii Mục Lục LỜI CÁM ƠN i Nhận xét giảng viên ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 GIỚI THIỆU 1.2 MỤC TIÊU 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Nghiên cứu bàn: 1.3.2 Nghiên cứu thực tế/ chuyên sâu: 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng: 1.4.2 Phạm vi: 1.5 TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.6.1 Về mặt lý thuyết: 1.6.2 Về mặt thực tiễn: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC: 2.1.1 Một số khái niệm bầu khơng khí (bầu khơng khí tâm lý) 2.1.2 Mối quan hệ lãnh đạo cấp với người lao động cấp 2.1.3 Mối quan hệ qua lại người lao động - người lao động (đồng nghiệp) tập thể 2.1.4 2.2 Văn hóa doanh nghiệp MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 11 2.2.1 Về bầu khơng khí doanh nghiệp: 11 2.2.2 Về mối quan hệ cấp cấp trên: 12 2.2.3 Về mối quan hệ đồng nghiệp tổ chức: 12 iii 2.2.4 Về văn hóa doanh nghiệp 13 2.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 13 2.3.1 Ảnh hưởng bầu khơng khí đến hiệu làm việc nhân viên 13 2.3.2 Ảnh hưởng người cấp hiệu làm việc cấp 14 2.3.4 Ảnh hưởng từ đồng nghiệp đến hiệu suất làm việc 15 2.3.5 Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu làm việc nhân viên 15 2.3 Mơ hình nghiên cứu 16 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 XÂY DỰNG THANG ĐO LƯỜNG 18 3.1.1Thang đo môi trường làm việc 18 3.1.2 Thang đo kết làm việc 20 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 20 3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỚI THANG ĐO 20 3.3.1 Xây dựng câu hỏi 20 3.3.2 Mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập thông tin 21 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu: 21 Nghiên cứu định lượng 21 3.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 25 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 THỐNG KÊ MẪU NGHIÊN CỨU 26 4.1.1 Làm mã hóa mẫu 26 4.1.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 26 4.2 MÔ TẢ THỐNG KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 27 Bảng 4.1: Kết đánh giá sơ thang đo hệ số tin cậyCronbach’s Alpha 28 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 29 4.3.1 Trích nhân tố yếu tố thuộc mơi trường làm việc 30 4.3.2 Trích nhân tố thang đo biến phụ thuộc 32 4.3.3 Thiết lập lại thang đo 33 4.3.4 Mơ hình điều chỉnh 34 iv 4.4 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN 35 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 36 4.5 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT 38 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 KẾT LUẬN 39 5.2 Ý NGHĨA VÀ HÀM Ý QUẢN LÝ 40 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC A: BẢNG CÂU HỎI 54 PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU 57 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Đặc điểm cá nhân mẫu nghiên cứu vị trí làm việc……………………37 Bảng 3.2.Đặc điểm cá nhân mẫu nghiên cứu thời gian làm việc……………… 37 Bảng 4.1 Thang đo môi trường làm việc (MTLV) 38 Bảng 4.2 Thang đo kết làm việc(KQLV) 39 Bảng 4.3 Kết đánh giá Cronbach’s Alpha 41 Bảng 4.4 KMO Bartlett’s biến môi trường làm việc 41 Bảng 4.5 Kết EFA biến môi trường làm việc 43 Bảng 4.6 Bảng diễn giải kết phân tích nhân tố 43 Bảng 4.7 KMO Bartlett’s biến kết công việc 45 Bảng 4.8 Bảng diễn giải kết phân tích nhân tố 46 Bảng 4.8 Bảng thiết lập lại thang đo 47 Bảng 4.8 Bảng phân tích tương quan 48 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MTLV: Môi trường làm việc BKK: Bầu khơng khí DN: Đồng nghiệp CT: Cấp VH: Văn hóa doanh nghiệp NV: Nhân viên KQLV: Kết làm việc vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 GIỚI THIỆU Trong xã hội ngày phát triển nay, công ty thành lập ngày nhiều Nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ngày tăng cao, doanh nghiệp ngày đòi hỏi nhiều chất lượng nguồn nhân lực Bên cạnh đó, người lao động có nhiều nhu cầu đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu Trong doanh nghiệp nào, nguồn nhân lực ln yếu tố định thành công doanh nghiệp Tài sản quý doanh nghiệp người (theoMatsushita – Ông tổ phương thức kinh doanh kiểu Nhật) Các nghiên cứu thực Bass (1990) cho thấy 45% đến 65% tổng số yếu tố gây thành công hay thất bại tổ chức xác định nhà lãnh đạo Để người lao động hoạt động hiệu quả, dốc hết tâm sức cống hiến cho doanh nghiệp, để tạo môi trường làm việc tích cực, nhà lãnh đạo cần phải có phong cách lãnh đạo phù hợp Cứ 100 doanh nghiệp công ty giới lâm vào tình cảnh phá sản có đến 85% số sách quản lý người đứng đầu không phù hợp (theo Rand – Công ty tư vấn tiếng giới) Khơng có phong cách lãnh đạo hay nhất, mà có phong cách lãnh đạo phù hợp với nhu cầu người Nhân yếu tố hàng đầu, cốt lõi để định thành công hay thất bại Doanh nghiệp.Tại hội thảo Kinh nghiệm quản lý kinh doanh Nhật Bản, đại diện tập đồn Cybozu nói: Đối với việc kinh doanh, yếu tố quan trọng “con người” Yếu tố thuyết phục người phải hiểu động mệnh lệnh Người quản lý tự làm khơng thể hồn thành cơng việc mà cần phải có hỗ trợ nhân viên Nhưng việc người quản lý làm chia sẻ thông tin, tức phân quyền giao việc để nhân viên thể sáng tạo cống hiến cách cao Cùng quan điểm với Cybozu, đại diện đến từ công ty truyền thông Nhật Bản R&D chia sẻ: Trong thành công công ty, chia sẻ giá trị chiếm 60%, người 30% chiến lược chiếm 10% Như vậy, 90% thành công công ty người định Do đó, doanh nghiệp người vấn đề trọng tâm làm để nhân viên có thái độ làm việc tốt tích cực vấn đề khó khăn nhiều nhà quản lý Nhà tâm lý học Carol Dweck Đại học Stanford, người dành nhiều năm nghiên cứu mối liên hệ thái độ hiệu công việc đưa kết luận thái độ làm việc dùng để dự đốn thành cơng, khơng khơng phải số IQ Hãng điều tra thị trường Gensler tiến hành điều tra trực tuyến thấy có đến 2/3 nhân viên văn phòng Mỹ tin họ làm việc hiệu tiếp xúc với đồng nghiệp ngày.Và có đến 30% số người hỏi môi trường làm việc họ khơng khích lệ giao tiếp cộng tác tự nhiên – yếu tố mà khiến nhiều công ty phải suy nghĩ lại môi trường làm việc CareerBuilder – website việc làm hàng đầu giới thực khảo sát năm 2015 sau bất mãn tăng lên giới làm công: bốn người có người cảm thấy chán nản với việc làm số người chán nản tăng trung bình 20% hai năm gần đây, có sáu số 10 người hỏi có ý định rời bỏ cơng việc để tìm đến cơng ty khác vòng hai năm tới Có thể thấy tầm quan trọng hài lòng, hành vi tích cực cơng việc nhân viên tác động đến thành công doanh nghiệp nhân viên có thái độ tích cực dẫn đến kết làm việc tốt Thật vậy, doanh nghiệp đạt mục tiêu nhờ vào đội ngũ nhân viên, thông qua kết đội ngũ doanh nghiệp Nếu nhân viên không nhắm đến cơng việc để có thu nhập cho thân, mà hài lòng với nhà quản lý, gắn bó người đồng nghiệp, gắn bó với cơng ty làm cho họ có tinh thần làm việc tích cực, yêu quý tổ chức mong muốn đóng góp cho tổ chức lúc tồn cơng ty đạt kết vượt trội Do đó, với đề tài “Ảnh hưởng môi trường làm việc đến kết làm việc nhân viên: nghiên cứu trường hợp Sân bay Tân Sơn Nhất” nhóm chúng tơi muốn tìm hiểu mơi trường làm việc tác động đến kết làm việc Từ đưa cách giải cho doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp có chế độ chăm sóc nhân viên phù hợp để kết làm việc nhân viên ngày tốt Một thống kê trang web eduviet.vn cho thấy 50% nhân viên nghỉ việc khơng có mối quan hệ tốt với sếp nhân viên trao quyền để thúc đẩy họ làm việc tốt Theo nghiên cứu gần Appirio thực hiện, yêu cầu mô tả hình ảnh vị sếp tồi nhất, 33% cho biết vị sếp khơng đánh giá cao nhân viên họ đạt thành tích tốt, 28% cho vị sếp khen nhân viên lời không hỗ trợ nhân viên Một phát thú vị khác hỏi quan tâm hay kỳ vọng điều vị sếp tương lai, 60% nhân viên tham gia khảo sát cho biết mong muốn sếp cảm ơn đánh giá cao Qua đó, cho thấy quan tâm cách ứng xử lãnh đạo tác động nhiều đến thái độ làm việc nhân viên Họ thích thú làm việc cống hiến cho doanh nghiệp nhà lãnh đạo đặt vào vị trí nhân viên, tạo môi trường làm việc thoải mái hơn, quan tâm nhân viên nhiều xem trọng ý kiến đóng góp nhân viên nhiều 101 Hunjra, A I., Chani, M I., Aslam, S., Azam, M and Rehman, K (2010) Factors Effecting Job Satisfaction of Employees in Pakistani Banking Sector.African Journal of Business Management, 4(10), 2157-2163 102 Abualrub R (2004) Job stress, job performance and social support among hospital nurses J Nurs Scholarsh., 36(1): 73-78 103 Dirks K, Skarlicki D (2009) The relationship between being perceived as trustworthy by co-workers and individual performance, J Manage., 35(1): 136-157 104 Arnold, T., Spell, S C (2006) The Relationship between Justice and Benefits Satisfaction Journal of Business and Psychology, 20(4):599-620 105 Chang, S., Lee, M.S (2007) A study on relationship among leadership, organizational culture, the operation of learning organization and employees’ job satisfaction The Learning Organization, 14(2), 155-185 106 Mansoor, M., & Tayib, M (2010) An empirical examination of organizational culture, job stress, job satisfaction within the indirect tax administration in Malaysia.International journal of Business and Social Sciences, 1(1), 81-95 107 Jiang, J.J., Klein, G (2000) A discrepancy model of information system personnel turnover, J Manage Inform Sys, 16 (3): 219-240 108 McKinnon, L.J., Harrison, L.G., Chow, W.C., Wu, A (2003), Organizational culture: association with commitment, job satisfaction, propensity to remain and information sharing in Taiwan, International Journal of Business Studies, 11(1), 25-44 109 Navaie-Waliser, M, Lincoln, P, Karutri M., Resich, K (2004) Increasing Job Satisfaction, Quality Care, and Coordination in Home Health J Nurs Admin, 34(2), 8892 110 Rad, A., Mohammad M., Mohammadian, Y (2006).A study on the relationship between managers leadership style and employees job satisfaction Emerald Group Publishing Limited, 19(2) 111 Shurbagi, A.M., Zahari, I.B (2012) The Relationship between Organizational Culture and Job Satisfaction in National Oil corporation of Libya International Journal of Humanities and Applied sciences, 1(3), 88-93 112 Wagner, J.A (1995) Studies of individualism-collectivism: effects on cooperation groups Academy of Management Journal, 38, 152–172 52 113 Manetje, O.,&Martins, N.(2009) Relationship between organisational culture and organisational commitment.S.African Bus.Rev.13(1), 87-111 114 Fletcher, D.E (1998) Effects of organizational commitment, job involvement, and organizational culture on the employee voluntary turnover process, Unpublished Doctoral Dissertation, Texas Tech University, Department of Psychology, U.S.A 115 Ouyang, Y., Cheng, C H., & Hsieh, C J (2010) Does LMX enhance the job involvement of financial service personnel by the mediating roles?.Problems and Perspectives in Management, 8(1), 174-181 116 A.N Oppenheim Questionnaire Design, Interviewing Measurement rev ed., (London: Wellington House, 1999): 174 and Attitude 117 Hartt, A., et al (2006) Behavior.WormBook, The C elegans Research Community, doi/10.1895/wormbook.1.87.1, http://www.wormbook.org 118 Bartol, K (2006) Motivation.Management (3rd Edi, pp 242-265), North Ryde, McGraw Hill 119 Morrel-Samuels, P (2002, February) Getting the truth into workplace surveys Harvard Business Review, 80(2), 111–118 53 PHỤ LỤC A: BẢNG CÂU HỎI BẢNG CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH Dàn thảo luận nhóm Phần giới thiệu Chào anh/chị Chúng tơi nhóm sinh viên đến từ Khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh Chúng tơi thực nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo môi trường làm việc đến kết làm việc thông qua thái độ hành vi nhân viên”, mong anh/chị dành chút thời gian để giúp chúng tơi hồn thành mơ hình nghiên cứu này.Tất thông tin anh/chị đảm bảo bảo mật phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu VỀ MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC (MTLV) Anh/chị có học hỏi nhiều điều từ đồng nghiệp khơng? Khi gặp khó khăn đồng nghiệp anh/chị có sẵn sàng giúp đỡ không hay tỏ thờ ơ, giúp đỡ cho có? Cấp anh/chị có ln động viên, hỗ trợ nhân viên cần thiết hay không quan tâm đến công việc anh/chị?Cấp anh/chị có đối xử cơng với thành 54 viên tổ chức hay khơng? Cấp có quan tâm đến đời sống nhân viên hay không hay quan tâm đến kết công việc nhân viên? Anh/chị có cảm thấy hài lòng với phong cách cư xử, giao tiếp công ty không? Anh/ chị cảm thấy có hòa nhập với cơng ty khơng?Anh/chị có cảm thấy hành động, suy nghĩ bị ảnh hưởng giá trị công ty hay khơng? Bầu khơng khí nơi anh/chị làm việc có thân thiết, thoải mái, cởi mở không cảm thấy áp lực? VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (KQCV) Anh/chị có thấy kết cơng việc lãnh đạo anh/chị đạt mong muốn hay kế hoạch hay không? Kết làm việc anh/ chị có vượt kế hoạch chưa? Phần cuối Tổng kết buổi thảo luận, cám ơn tặng quà BẢNG CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/ chị! Chúng tơi nhóm sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh Chúng thực Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo môi trường làm việc đến kết làm việc nhân viên thông qua thái độ hành vi nhân viên: nghiên cứu trường hợp Sân bay Tân Sơn Nhất Rất mong anh/ chị dành chút thời gian để giúp chúng tơi hồn thành phiếu khảo sát Sự trả lời khách quan anh/ chị góp phần định thành cơng nghiên cứu.Tất thông tin cá nhân giữ kín, chúng tơi cơng bố kết tổng hợp Chân thành cám ơn tham gia anh/ chị! Câu 1: Anh/ chị công tác công ty sau đây? □ Đầu tư AVI □ Hãng hàng không Tân sơn □ Các hãng Taxi □ Khác Dưới phát biểu liên quan đến nhận thức anh/ chị Ảnh hưởng môi trường làm việc đến kết làm việc nhân viên: nghiên cứu trường hợp Sân bay Tân 55 Sơn Nhất Anh/ chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn vào số tương ứng Những số thể mức độ anh/ chị đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo thang đo từ đến : hồn tồn khơng đồng ý, 2: không đồng ý, 3: trung lập, 4: đồng ý, 5: hồn tồn đồng ý X cơng ty anh/ chị chọn câu CÂU THANG ĐO Bầu khơng khí nơi làm việc cởi mở Mọi người thân thiết thoải mái Khơng khí làm việc ln vui vẻ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tôi nể phục lực cấp Cấp động viên, hỗ trợ nhân viên cần thiết Cấp thân thiện, lắng nghe ý kiến tôn trọng nhân viên Cấp đối xử công với nhân viên cấp Cấp quan tâm đến đời sống nhân viên Cấp thông báo kịp thời thay đổi cơng ty Tơi thích làm việc chung với đồng nghiệp Tơi học hỏi nhiều điều từ đồng nghiệp Khi có đồng nghiệp gặp khó khăn tơi sẵn sàng giúp đỡ Những nét đặc trưng phong cách cư xử, giao tiếp cơng ty khiến tơi cảm thấy hài lòng Có giá trị ngầm định chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ hành vi thành viên doanh nghiệp Chúng tơi có điều quan tâm chung Tơi hồn thành nhiệm vụ nêu mô tả công việc Tôi đáp ứng u cầu cơng việc Tơikhơng kỳ vọng kết cơng việc (đạt kết mong đợi) 56 1 MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Câu 2: Anh/ chị làm cơng ty? □ Ít tháng □ Nhiều tháng □ năm □ Nhiều năm Câu 3: Anh/ chị làm vị trí gì? □ Nhân viên văn phòng □ Nhân viên bán hàng □ Nhân viên quầy (vé, check in, ) □ Điều hành Taxi □ Khác Chân thành cảm ơn Chúc anh/ chị ngày làm việc hiệu quả! PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỘ TIN CẬY CRONBACH ALPHA Reliability Statistics: BKK Cronbach's N of Items Alpha 775 BKK1 BKK2 BKK3 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 7.7733 2.791 555 758 7.6567 2.494 710 584 7.6233 2.804 574 737 Reliability Statistics: CT 57 Cronbach's Alpha 881 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 17.3867 16.245 688 861 17.3767 15.533 775 846 17.5067 16.371 664 865 17.3767 16.456 704 858 17.3800 16.584 661 865 17.1733 16.859 646 867 Reliability Statistics: DN Cronbach's N of Items Alpha 879 DN1 DN2 DN3 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item Deleted Variance if Item-Total Item Deleted Correlatio n 7.0000 3.666 743 6.9867 3.471 819 7.0533 3.689 735 58 Cronbach's Alpha if Item Deleted 848 779 855 Reliability Statistics: VH Cronbach's N of Items Alpha 776 VH1 VH2 VH3 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item Deleted Variance if Item-Total Item Deleted Correlatio n 7.5967 2.395 588 7.5533 2.261 663 7.5633 2.488 587 Cronbach's Alpha if Item Deleted Reliability Statistics: KQLV Cronbach's N of Items Alpha 810 KQLV1 KQLV2 KQLV3 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 7.6067 2.320 674 723 7.6600 2.305 705 693 7.6333 2.340 601 801 59 725 640 725 PHÂN TÍCH EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .881 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2532.738 df 105 Sig .000 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings ent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.646 44.306 44.306 6.646 44.306 44.306 5.239 34.928 34.928 1.987 13.249 57.556 1.987 13.249 57.556 2.306 15.376 50.304 1.141 7.606 65.161 1.141 7.606 65.161 2.229 14.857 65.161 829 5.527 70.688 727 4.844 75.533 60 637 4.244 79.777 590 3.931 83.708 467 3.114 86.822 413 2.754 89.576 10 328 2.189 91.765 11 311 2.073 93.838 12 291 1.943 95.780 13 257 1.717 97.497 14 198 1.317 98.814 15 178 1.186 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CT2 812 CT1 780 DN2 779 CT4 760 DN3 754 CT5 741 CT3 722 DN1 721 CT6 673 BKK2 853 BKK3 767 BKK1 708 VH2 845 VH1 764 VH3 753 61 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test: KQLV Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .699 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 310.350 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.180 72.670 72.670 491 16.381 89.051 328 10.949 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component 62 Total 2.180 % of Variance 72.670 Cumulative % 72.670 KQLV2 880 KQLV1 864 KQLV3 812 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 63 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations KQLV BKK CN VH Pearson 441** 369** 361** Correlation KQLV Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 300 Pearson 441** 437** 476** Correlation BKK Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 300 Pearson 369** 437** 411** Correlation CN Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 300 Pearson 361** 476** 411** Correlation VH Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 300 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 64 PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R R Square 499a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 249 241 Durbin-Watson 63409 1.984 a Predictors: (Constant), VH, CN, BKK b Dependent Variable: KQLV ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square F 39.458 13.153 Residual 119.014 296 402 Total 158.472 299 Sig 32.712 000b a Dependent Variable: KQLV b Predictors: (Constant), VH, CN, BKK Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error Beta 1.632 228 BKK 273 056 CN 166 VH 147 Tolerance VIF 7.160 000 292 4.858 000 703 1.421 053 181 3.123 002 756 1.323 059 148 2.498 013 723 1.384 a Dependent Variable: KQLV 65 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) BKK CN VH 3.934 1.000 00 00 00 00 028 11.856 08 06 99 10 020 13.912 22 94 00 17 018 14.741 70 00 00 73 a Dependent Variable: KQLV 66 ... với đề tài Ảnh hưởng môi trường làm việc đến kết làm việc nhân viên: nghiên cứu trường hợp Sân bay Tân Sơn Nhất nhóm chúng tơi muốn tìm hiểu mơi trường làm việc tác động đến kết làm việc Từ đưa... động nhân viên mơi trường làm việc có góp phần nâng cao kết làm việc nhân viên hay khơng Do đó, nhóm nghiên cứu chúng tơi thực nghiên cứu Ảnh hưởng môi trường làm việc đến kết làm việc nhân viên: ... làm việc nhân viên doanh nghiệp Sân bay Tân Sơn Nhất 1.6.2 Về mặt thực tiễn: - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kết làm việc nhân viên, cụ thể yếu tố thuộc môi trường làm việc - Qua nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦAMÔI TRƯỜNG làm VIỆC ĐẾNKẾT QUẢLÀM VIỆC của NHÂN VIÊN NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại sân BAY tân sơn NHẤT, ẢNH HƯỞNG CỦAMÔI TRƯỜNG làm VIỆC ĐẾNKẾT QUẢLÀM VIỆC của NHÂN VIÊN NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại sân BAY tân sơn NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay