NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHỐI TRỘN VÀ PHÂN BÓN LÊN KHẢ NĂNG TRỰC DI DINH DƯỠNG TRONG PHẨU DIỆN ĐẤT SÂN GÔN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

60 36 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:51

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHỐI TRỘN VÀ PHÂN BÓN LÊN KHẢ NĂNG TRỰC DI DINH DƯỠNG TRONG PHẨU DIỆN ĐẤT SÂN GÔN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4971628-pham-thanh-nhan.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHỐI TRỘN VÀ PHÂN BÓN LÊN KHẢ NĂNG TRỰC DI DINH DƯỠNG TRONG PHẨU DIỆN ĐẤT SÂN GÔN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THÀNH NHÂN NGÀNH: NƠNG HỌC KHỐ : 2007 - 2011 Tháng 08/2011 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHỐI TRỘN VÀ PHÂN BÓN LÊN KHẢ NĂNG TRỰC DI DINH DƯỠNG TRONG PHẨU DIỆN ĐẤT SÂN GÔN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THÀNH NHÂN Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS NGƠ ĐẰNG PHONG TP Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con xin gửi lời ghi ơn sâu sắc đến ba mẹ sinh thành, dưỡng dục, tin tưởng tạo điều kiện để có ngày hơm Tơi xin chân thành cảm ơn: Thầy Ngô Đằng Phong, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học tồn thể q thầy cơ, đặc biệt thầy cô khoa Nông Học, tận tình giảng dạy truyền đạt cho tơi kiến thức suốt thời gian học tập trường Ban lãnh đạo Ban Sân bãi công nhân Sân Gôn Thủ Đức giúp đỡ thời gian thực khóa luận Bộ mơn Thủy Nơng, Bộ mơn Nơng Hóa Thổ Nhưỡng giúp đỡ tơi nhiều thi gian thực đề tài Toàn thể người thân, bạn bè tập thể lớp DH07NHA giúp đỡ, động viên, ủng hộ suốt thời gian học tập hồn thành khố luận Xin chân thành cảm ơn! Thủ Đức, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Phạm Thành Nhân iii TÓM TẮT Phạm Thành Nhân, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 Nghiên cứu ảnh hưởng vật liệu phối trộn phân bón lên khả trực di dinh dưỡng phẩu diện đất sân gôn Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn: Ngơ Đằng Phong Đề tài thực phòng thí nghiệm Bộ mơn Thủy Nông, khoa Nông Học, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài thực với thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng hỗn hợp vật liệu đất (soilmix dùng làm vật liệu trồng cỏ sân gôn) lên việc trực di dưỡng chất tưới mức tưới xác định - Thí nghiệm 2: Khảo sát trực di dinh dưỡng có xét thêm ảnh hưởng rễ cỏ qua phẩu diện đất tưới mức tưới xác định - Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng ba loại phân bón lên khả trực di dinh dưỡng vật liệu sử dụng cho Green tưới mức nước xác định Kết đạt được: - Trong hỗn hợp đất thí nghiệm nghiệm thức 90% Cát – 10% Diatomite, vượt trội khả hấp thu giữ dinh dưỡng bón vào - Tỉ lệ rửa trôi dinh dưỡng đất trồng sân gôn khác cao đặc biệt nguyên tố dinh dưỡng đạm - Các loại phân bón sử dụng thí nghiệm đề tài có khả giữ dinh dưỡng tốt nguyên tố dinh dưỡng khác iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng vi Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu, yêu cầu: .1 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung gôn 2.1.1 Khái niệm môn gôn 2.1.2 Lịch sử môn gôn .3 2.2 Những nghiên cứu gần 2.2.1 Những nghiên cứu cỏ trồng Green .5 2.2.2 Những nghiên cứu đất dùng trồng Green 2.2.3 Những nghiên cứu chăm sóc Green Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 3.1 Bố trí thí nghiệm 3.1.1 Các thí nghiệm 3.1.2 Mô tả chung 12 3.2 Phương pháp phân tích hóa lý 12 3.2.1 Dung trọng 12 3.2.2 Tỉ trọng đất 13 v 3.2.3 Đo pH đất: 13 3.2.4 Độ dẫn điện đất (EC) .14 3.2.5 Khả trao đổi cation (CEC) 14 3.2.6 Đạm dễ tiêu 16 3.2.7 Lân lân dễ tiêu 19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Thí nghiệm 23 4.1.1 Các tiêu lý hóa tính ban đầu hỗn hợp đất 23 4.1.2 pH EC nước thoát: .24 4.1.3 Khả giữ nước đất nghiệm thức: .26 4.1.4 Chỉ tiêu dinh dưỡng: .27 4.2 Thí nghiệm 28 4.2.1 Chỉ tiêu pH EC nước thoát .28 4.2.2 Chỉ tiêu dinh dưỡng nước thoát 29 4.3 Thí nghiệm 3: 30 4.3.1 Chỉ tiêu pH EC nước thoát 30 4.3.2 Chỉ tiêu dinh dưỡng nước thoát 31 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 PHỤ LỤC 35 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG CV : Cofficient of Variation/Hệ số biến động Ctv : Cộng tác viên EC : Electrical conductivity/Độ dẫn điện HH : Hỗn hợp LLL : Lần lặp lại NT : Nghiệm thực TN : Thí nghiệm USDA : United States Department of Agriculture/Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Yêu cầu tính chất hỗn hợp đất Bảng 3.1 Loại lượng phân bón Green nghiệm thức thí nghiệm 10 Bảng 3.2 Lượng loại phân sử dụng thí nghiệm 11 Bảng 3.3 Dãy đường chuẩn 20 Bảng 4.1 Các tiêu lý tính 23 Bảng 4.2 Các tiêu hóa tính ban đầu trắc nghiệm phân hạng 24 Bảng 4.3 Trung bình pH EC nước thoát nghiệm thức trắc nghiệm thống kê 25 Bảng 4.4 Khả giữ nước đất nghiệm thức trắc nghiệm phân hạng tương ứng 26 Bảng 4.5 Tổng lượng dinh dưỡng thoát sau tưới 27 Bảng 4.6 Chỉ tiêu pH, EC nước thoát 28 Bảng 4.7 Lượng dinh dưỡng nước thoát 29 Bảng 4.9 Tổng lượng dinh dưỡng trực di nước thoát trắc nghiệm phân hạng nghiệm thức 31 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CV : Cofficient of Variation/Hệ số biến động Ctv : Cộng tác viên EC : Electrical conductivity/Độ dẫn điện HH : Hỗn hợp LLL : Lần lặp lại NT : Nghiệm thực TN : Thí nghiệm USDA : United States Department of Agriculture/Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Để có sân gơn chất lượng, việc trì bảo quản thảm cỏ cho sân gơn cần thiết quan trọng Cũng khác, phân bón tưới nước hai yếu tố khơng thể thiếu cho việc trì sinh trưởng cỏ sân Gôn tốt Ứng với giống cỏ sử dụng phổ biến Tifdwarf, Tifeagle, v.v (Brosnan and Deputy, 1998) loại đất sử dụng trồng cỏ khác sân gôn Thủ Đức mà đại phận cát, khả giữ nước tầng đất nuôi cỏ thấp trực di dinh dưỡng theo nước tưới xuống hệ thống thoát nước cao Do khơng tính tốn lượng nước phù hợp theo đặc điểm đất trồng loại cỏ khác khả thất dinh dưỡng phân bón cao, cỏ khơng hấp thu tốt, bón phân khơng hiệu nước tưới nhiều khơng hiệu Vì lý đó, việc thực đánh giá ảnh hưởng lượng nước tưới lên dinh dưỡng phân bón phẩu diện đất trồng cỏ sân gơn loại hỗn hợp đất trồng cỏ Green quan trọng Từ để nâng cao hiệu việc bón phân, giải pháp kiến nghị chế độ tưới lượng nước tưới thích hợp cho hỗn hợp đất trồng cỏ sân Gôn đề nghị 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu - Xác định lượng dinh dưỡng bị trực di tưới mức tưới khác cho loại hỗn hợp đất trồng cỏ sân gôn - Đánh giá trạng khả giữ dinh dưỡng loại vật liệu đất làm trồng cỏ cho Green sân gôn 37 Phục lục 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Lượng N thí nghiệm tổng cộng The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T DIA LIM SAN SCO Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 08:06 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: N Source DF Model Error Corrected Total Mean Square F Value Pr > F 594.6398167 118.9279633 10.6262833 1.7710472 11 Coeff Var Root MSE 0.982444 3.448133 1.330807 DF 67.15 F 1.3548500 593.2849667 0.6774250 0.38 0.6977 197.7616556 111.66 F 59.39697778 14.84924444 16.75 0.0092 Error 3.54671111 Corrected Total 0.88667778 62.94368889 R-Square Coeff Var Root MSE 0.943653 4.055085 0.941636 Source DF K T 2 Anova SS 0.54162222 58.85535556 N Mean 23.22111 Mean Square F Value Pr > F 0.27081111 29.42767778 0.31 33.19 0.7526 0.0032 ‘LUONG N THI NGHIEM TONG CONG’ 08:06 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: N Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 59.39697778 3.54671111 14.84924444 16.75 0.0092 0.88667778 62.94368889 R-Square Coeff Var Root MSE 0.943653 4.055085 0.941636 N Mean 23.22111 39 Source DF K T 2 Anova SS 0.54162222 58.85535556 Mean Square F Value Pr > F 0.27081111 29.42767778 0.31 33.19 0.7526 0.0032 ‘LUONG N THI NGHIEM TONG CONG’ 08:06 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: N Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 59.39697778 14.84924444 3.54671111 Corrected Total 0.88667778 62.94368889 R-Square Coeff Var Root MSE 0.943653 4.055085 0.941636 Source DF K T 2 16.75 0.0092 Anova SS 0.54162222 58.85535556 N Mean 23.22111 Mean Square F Value Pr > F 0.27081111 29.42767778 0.31 0.7526 33.19 0.0032 Lượng P thí nghiệm tổng cộng 08:06 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values K 123 T DIA LIM SAN SCO Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 08:06 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: P Source DF Model Sum of Squares 36.74090000 Mean Square F Value Pr > F 7.34818000 99.60 F 0.13043333 12.16001111 1.77 0.2491 164.82 F 55.73453333 13.93363333 0.61266667 Corrected Total 56.34720000 Coeff Var Root MSE 0.989127 10.87125 0.391365 DF 2 90.97 0.0004 0.15316667 R-Square Source K T Sum of Squares Anova SS 0.94246667 54.79206667 P Mean 3.600000 Mean Square F Value Pr > F 0.47123333 27.39603333 3.08 0.1552 178.86 0.0001 08:06 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for P NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.153167 Critical Value of t 4.60409 Least Significant Difference 1.4712 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A A A 5.5200 12 5.1633 19 B 0.1167 22 Lượng K thí nghiệm tổng cộng The ANOVA Procedure Class Level Information Class KHOI NTHUC Levels Values 123 DIA LIM SAN SCO 42 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 LUONG K THI NGHIEM TONG CONG 08:06 Thursday, July 31, 2011 14 The ANOVA Procedure Dependent Variable: KALI Source DF Model Error Sum of Squares 220.5452083 40.2038833 Corrected Total Mean Square F Value Pr > F 11 44.1090417 6.58 0.0200 6.7006472 260.7490917 R-Square Coeff Var Root MSE KALI Mean 0.845814 5.403624 2.588561 47.90417 Source DF KHOI NTHUC Anova SS Mean Square F Value Pr > F 54.1281167 27.0640583 4.04 0.0774 166.4170917 55.4723639 8.28 0.0149 LUONG K THI NGHIEM TONG CONG 08:06 Thursday, July 31, 2011 14 The ANOVA Procedure Dependent Variable: KALI Source DF Model Error Mean Square F Value Pr > F 220.5452083 40.2038833 Corrected Total Source Sum of Squares 11 44.1090417 6.58 0.0200 6.7006472 260.7490917 R-Square Coeff Var Root MSE KALI Mean 0.845814 5.403624 2.588561 47.90417 DF KHOI NTHUC Anova SS Mean Square F Value Pr > F 54.1281167 27.0640583 4.04 0.0774 166.4170917 55.4723639 8.28 0.0149 Lượng K thí nghiệm tổng cộng The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values 43 KHOI NTHUC 123 12 19 22 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 LUONG K THI NGHIEM TONG CONG 08:06 Thursday, July 31, 2011 17 The ANOVA Procedure Dependent Variable: KALI Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 103.3993778 3.1853778 Corrected Total 25.8498444 32.46 0.0026 0.7963444 106.5847556 R-Square Coeff Var Root MSE KALI Mean 0.970114 4.105210 0.892381 21.73778 Source DF KHOI NTHUC Anova SS 2 Mean Square F Value Pr > F 1.4624222 0.7312111 0.92 0.4697 101.9369556 50.9684778 64.00 0.0009 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for KALI NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.796344 Critical Value of t 4.60409 Least Significant Difference 3.3547 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean A B B 26.2267 20.8633 18.1233 N NTHUC 22 12 19 pH thí nghiệm The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values 44 KHOI NTHUC 123 DIA LIM SAN SCO Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The ANOVA Procedure Dependent Variable: PH Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 0.72318307 0.07409349 Corrected Total 11 0.14463661 0.01234891 0.79727656 R-Square Coeff Var Root MSE 0.907067 1.549735 0.111126 Source DF KHOI NTHUC 11.71 0.0047 Anova SS PH Mean 7.170625 Mean Square F Value Pr > F 0.02493984 0.01246992 0.69824323 0.23274774 1.01 0.4188 18.85 0.0019 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for PH NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.012349 Critical Value of t 3.70743 Least Significant Difference 0.3364 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B B B Mean 7.53208 7.15875 7.13875 6.85292 N NTHUC 3 3 DIA LIM SCO SAN EC thí nghiệm The ANOVA Procedure Class Level Information 45 Class Levels Values KHOI NTHUC 123 DIA LIM SAN SCO Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 EC THI NGHIEM TRUNG BINH 08:06 Thursday, July 31, 2011 26 The ANOVA Procedure Dependent Variable: EC Source DF Model Error Mean Square F Value Pr > F 79490.8659 15898.1732 20703.2734 Corrected Total Source Sum of Squares 11 3450.5456 100194.1393 R-Square Coeff Var Root MSE 0.793368 10.67681 58.74134 DF KHOI NTHUC 4.61 0.0450 Anova SS EC Mean 550.1771 Mean Square F Value Pr > F 9331.42448 70159.44141 4665.71224 23386.48047 EC THI NGHIEM TRUNG BINH 1.35 0.3275 6.78 0.0236 08:06 Thursday, July 31, 2011 27 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for EC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 3450.546 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 117.36 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A B A B B Mean N NTHUC 633.75 DIA 603.08 LIM 528.25 435.63 3 SCO SAN 46 pH thí ghiệm The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI NTHUC 123 12 19 22 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 PH THI NGHIEM TRUNG BINH 08:06 Thursday, July 31, 2011 29 The ANOVA Procedure Dependent Variable: PH Source DF Model Error Sum of Squares 0.21037778 0.02684444 Corrected Total Source Mean Square F Value Pr > F 0.05259444 0.00671111 0.23722222 R-Square Coeff Var Root MSE 0.886838 1.091638 0.081921 DF KHOI NTHUC 2 7.84 0.0355 Anova SS PH Mean 7.504444 Mean Square F Value Pr > F 0.05508889 0.02754444 0.15528889 0.07764444 PH THI NGHIEM TRUNG BINH 4.10 0.1073 11.57 0.0217 08:06 Thursday, July 31, 2011 30 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for PH NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.006711 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.1857 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NTHUC 47 A A A 7.64000 19 7.54667 12 B 7.32667 22 10 EC thí nghiệm The ANOVA Procedure Class Level Information Class KHOI Levels Values 123 NTHUC 12 19 22 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 EC THI NGHIEM TRUNG BINH 08:06 Thursday, July 31, 2011 35 The ANOVA Procedure Dependent Variable: EC Sum of Squares Source DF Model 24424.36338 6106.09084 Error 6611.50918 1652.87729 Corrected Total Mean Square F Value Pr > F 31035.87256 R-Square Coeff Var Root MSE 0.786972 7.198837 40.65559 Source DF KHOI NTHUC 2 Anova SS 7703.24296 16721.12042 EC Mean 564.7522 Mean Square F Value Pr > F 3851.62148 8360.56021 11 Lượng nước giữ thí nghiệm The ANOVA Procedure Class Level Information Class KHOI NTHUC 3.69 0.1168 Levels Values 123 DIA LIM SAN SCO Number of Observations Read 12 2.33 0.2133 5.06 0.0803 48 Number of Observations Used 12 GIU THI NGHIEM TRUNG BINH 08:06 Thursday, July 31, 2011 47 The ANOVA Procedure Dependent Variable: GIU Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 1.50975000 0.30195000 0.28275000 Corrected Total 11 0.04712500 1.79250000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.842259 5.502736 0.217083 Source DF KHOI NTHUC Anova SS GIU Mean 3.945000 Mean Square F Value Pr > F 0.00105000 0.00052500 1.50870000 0.50290000 6.41 0.0213 GIU THI NGHIEM TRUNG BINH 0.01 0.9889 10.67 0.0081 08:06 Thursday, July 31, 2011 47 The ANOVA Procedure Dependent Variable: GIU Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 1.50975000 0.30195000 0.28275000 0.04712500 Corrected Total 11 1.79250000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.842259 5.502736 0.217083 Source DF KHOI NTHUC Anova SS 3.945000 0.00105000 0.00052500 1.50870000 0.50290000 The ANOVA Procedure Class Level Information KHOI GIU Mean Mean Square F Value Pr > F 12 Lượng nước thí nghiệm Class 6.41 0.0213 Levels Values 123 0.01 0.9889 10.67 0.0081 49 NTHUC DIA LIM SAN SCO Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 LUONG THOAT NUOC THI NGHIEM TRUNG BINH 08:06 Thursday, July 31, 2011 50 The ANOVA Procedure Dependent Variable: THOAT Source DF Model Error 0.28275000 Corrected Total 11 0.30195000 6.41 0.0213 0.04712500 1.79250000 R-Square Coeff Var Root MSE THOAT Mean 0.842259 2.695008 0.217083 DF KHOI NTHUC Mean Square F Value Pr > F 1.50975000 Source Sum of Squares Anova SS 8.055000 Mean Square F Value Pr > F 0.00105000 0.00052500 0.01 0.9889 1.50870000 0.50290000 10.67 0.0081 LUONG THOAT NUOC THI NGHIEM TRUNG BINH 08:06 Thursday, July 31, 2011 51 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for THOAT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.047125 Critical Value of t 3.70743 Least Significant Difference 0.6571 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B B C C C Mean 8.4800 N NTHUC SAN 8.3167 DIA 7.8067 LIM 7.6167 SCO 50 13 LUONG GIU NUOC THI NGHIEM TRUNG BINH The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI NTHUC 123 12 19 22 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 GIU THI NGHIEM TRUNG BINH 08:06 Thursday, July 31, 2011 41 The ANOVA Procedure Dependent Variable: GIU Sum of Squares Source DF Model 2.77991111 0.69497778 Error 0.08497778 0.02124444 Corrected Total Mean Square F Value Pr > F 2.86488889 R-Square Coeff Var Root MSE 0.970338 5.245073 0.145755 Source DF KHOI NTHUC 2 32.71 0.0026 Anova SS 0.28542222 2.49448889 GIU Mean 2.778889 Mean Square F Value Pr > F 0.14271111 1.24724444 6.72 0.0526 58.71 0.0011 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for GIU NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.021244 Critical Value of t 4.60409 Least Significant Difference 0.5479 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean A B B 3.5233 2.4167 2.3967 N NTHUC 12 19 22 51 14 DUNG TRỌNG CÁC HỖN HỢP ĐẤT BAN DẦU DUNG TRONG CAC SOILX The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values KHOI NTHUC 123 DIA LIM SAN SCO Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 DUNG TRONG CAC SOILX 08:34 Thursday, September 3, 2011 The ANOVA Procedure Dependent Variable: DTRONG Sum of Squares Source DF Model 0.00300000 0.00060000 Error 0.00200000 0.00033333 11 0.00500000 Corrected Total Source KHOI NTHUC Mean Square F Value Pr > F 1.80 0.2471 R-Square Coeff Var Root MSE DTRONG Mean 0.600000 1.225330 0.018257 1.490000 DF Anova SS 0.00000000 0.00300000 Mean Square F Value Pr > F 0.00000000 0.00100000 0.00 1.0000 3.00 0.1170 ... Vương quốc Anh, USGA tổ chức tập hợp câu lạc gôn toàn Hoa Kỳ Nhờ cấu tổ chức dân chủ USGA thúc đẩy nhanh chóng biên giới phát triển mơn gơn câu lạc Hồng Gia độc đốn hẹp hòi Tuy nhiên, điều may hai... nước dinh dưỡng điểm yếu lớn lâu dài đất bị nén chặt Cát đáp ứng tiêu chuẩn chống nén chặt thấm nhanh nhiên khả giữ nước dinh dưỡng dễ bị trực di (Bingaman Kohnke, 1970) Vì thế, điều cần thiết... nén nghiệm thức Hiện giới, nhà khoa học chấp nhận tiêu chuẩn yêu cầu green tốt chịu sức nén, thấm nhanh, đồng thời giữ ẩm độ, dinh dưỡng, thơng khí tốt (Bigelow ctv., 2004) Trên giới có hai nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHỐI TRỘN VÀ PHÂN BÓN LÊN KHẢ NĂNG TRỰC DI DINH DƯỠNG TRONG PHẨU DIỆN ĐẤT SÂN GÔN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU PHỐI TRỘN VÀ PHÂN BÓN LÊN KHẢ NĂNG TRỰC DI DINH DƯỠNG TRONG PHẨU DIỆN ĐẤT SÂN GÔN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay