ẢNH HƯỞNG CỦA QUY CÁCH HOM VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM TIÊU

104 47 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:51

ẢNH HƯỞNG CỦA QUY CÁCH HOM VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM TIÊU Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4971627-pham-thanh-dat.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA QUY CÁCH HOM VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM TIÊU Ngành: Nông học Niên khóa: 2007- 2011 Sinh viên thực hiện: Phạm Thành Đạt Tháng 07/2011 i ẢNH HƯỞNG CỦA QUY CÁCH HOM VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM TIÊU Tác giả PHẠM THÀNH ĐẠT Khoá luận tốt nghiệp đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn TS Võ Thái Dân Tháng 07 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng tạo điều kiện tốt cho học tập rèn luyện Tôi xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa Nông học, thầy cô giáo trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập truyền đạt kiến thức cho thời gian qua Tôi xin thành kính biết ơn sâu sắc tới thầy Võ Thái Dân, người thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo để tơi hồn thành luận văn Cuối xin cảm ơn đến tất bạn bè, người bên cạnh ủng hộ cho tơi với lòng đầy nhiệt huyết Xin kính chúc người sức khỏe thành đạt sống Xin chân thành cảm ơn! Pleiku, ngày 20 tháng 07 năm 2011 Phạm Thành Đạt iii TÓM TẮT PHẠM THÀNH ĐẠT, 8/2011 Ảnh hưởng quy cách hom chất kích thích sinh trưởng đến khả rễ hom tiêu Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn cuối khóa Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thái Dân Đề tài tiến hành từ tháng 4/2011 – tháng 6/2011 Nhằm xác định ảnh hưởng quy cách hom chất kích thích sinh trưởng đến khả rễ hom tiêu Đề tài thực với dạng hom ( 1mắt, mắt mắt) chất kích thích sinh trưởng ( IBA 50 ppm, NAA 600 ppm 2,4D 200 ppm) Thí nghiệm bố trí theo kiểu lơ phụ (Split plot) với lần lặp lại Ở tiêu số hom rễ, từ 45 – 60 NSG hom mắt xử lý chất kích thích sinh trưởng đối chứng có số hom rễ đạt 100% Về tiêu số rễ hom, hom mắt xử lý NAA cho số rễ hom nhiều 5,3 rễ 60 NSG Ở tiêu chiều dài rễ hom, hom mắt xử lý NAA cho chiều dài rễ nhiều 11,8 cm Chỉ tiêu trọng lượng rễ tươi, rễ khô hom, hom mắt xử lý NAA cho trọng lượng rễ tươi rễ khô hom nhiều 480 mg 129,6 mg thời điểm 60 NSG Ở tiêu chiều cao chồi hom mắt xử lý NAA cho chiều cao chồi cao 11 cm thời điểm 60 NSG Ở tiêu số hom chồi hom mắt xử lý NAA cho số hom nảy chồi cao thời điểm 30, 45, 60 NSG Ở tiêu số hom chết, hom mắt xử lý NAA có số hom chết 7,3 hom thời điểm 60 NSG Ở tiêu xuất vườn hom mắt mắt xử lý NAA có số hom xuất vườn cao 6,3 hom hom có khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược tiêu 2.2 Đặc điểm thực vật học tiêu 2.2.1 Bộ rễ 2.2.2 Thân 2.2.3 Cành 2.2.4 Lá 2.2.5 Hoa 2.2.6 Trái 2.3 Sinh thái tiêu 2.3.1 Khí hậu, thời tiết 2.3.2 Đất đai 2.4 Phương thức nhân giống 2.4.1 Nhân giống dây (thân chính) 2.4.2 Nhân giống cành lươn 2.4.3 Nhân giồng cành tược 2.4.5 Chiết cành 2.5 Các chất kích thích sinh trưởng tác dụng v 2.5.1 Gibbberelin 2.5.2 Xytokinin 2.5.3 Auxin 2.6 Ứng dụng chất kích thích sinh trưởng trồng trọt: 11 2.7 Thời vụ nhân giống 12 2.8 Tình hình sản xuất tiêu giới nước 12 2.8.1 Trên giới 12 2.8.2 Trong nước 14 Chương .16 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 16 3.2 Điều kiện tự nhiên địa bàn thí nghiệm 16 3.2.1 Điều kiện đất đai 16 3.2.2 Điều kiện khí hậu 16 3.3 Đối tượng nghiên cứu 16 3.4 Nội dung thí nghiệm .16 3.4.1 Vật liệu thí nghiệm 16 3.5 Phương pháp nghiên cứu 17 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 17 3.5.2 Các tiêu theo dõi .18 3.6 Phương pháp xử lý số liệu .18 Chương .19 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .19 4.1 Ảnh hưởng IBA,NAA 2,4D đến số hom rễ hom tiêu .19 4.2 Ảnh hưởng IBA, 2,4D đến số rễ hom hom tiêu 22 4.3 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến chiều dài rễ hom hom tiêu 25 4.4 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến trọng lượng rễ tươi hom tiêu 28 4.5 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến trọng lượng rễ khô hom tiêu 31 4.6 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến chiều cao chồi hom tiêu 35 4.7 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến số hom chồi hom tiêu 38 4.8 Số hom tiêu chết giai đoạn 30 NSG đến 50 NSG hom tiêu 41 vi 4.9 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến số hom xuất vườn có quy hom cách khác 44 4.10 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến tốc độ tăng trưởng chiều cao chồi .45 4.11 Hiệu kinh tế xử lý chất kích thích sinh trưởng NAA, IBA, 2,4D 48 Chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 HÌNH ẢNH TRONG THÍ NGHIỆM 53 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT cm Centimet 2,4D 2,4-diclorophenoxy acetic acid IBA Indol byturic acid KTST Kích thích sinh trưởng mg Miligam NAA α-Naphthalene acetic acid SAS Statistical Analysis Systems TB Trung bình viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị xuất hạt tiêu tháng đầu năm 2010 (đơn vị: USD) 13 Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng vùng trồng tiêu trọng điểm năm 2011 14 Bảng 4.1 Ảnh hưởng IBA, 2,4D đến số hom rễ hom có quy cách khác .19 Bảng 4.2 Ảnh hưởng IBA, NAA, 2,4D đến số hom rễ có quy cách khác 21 Bảng 4.3 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến số rễ hom có quy cách khác .23 Bảng 4.4 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến số rễ hom có quy cách khác .24 Bảng 4.5 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến chiều dài rễ hom tiêu có quy cách khác .26 Bảng 4.6 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến chiều dài hom tiêu có quy cách khác .27 Bảng 4.7 Ảnh hưởng IBA, NAA, 2,4 D đến trọng lượng rễ tươi hom có quy cách khác .29 Bảng 4.8 Ảnh hưởng IBA, NAA, 2,4 D đến trọng lượng rễ tươi hom có quy30 cách khác .30 4.9 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến trọng lượng rễ khơ hom tiêu có quy cách khác .32 4.10 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4 D đến trọng lượng rễ khô hom tiêu có quy cách khác .34 Bảng 4.11 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến chiều cao chồi tiêu với quy cách khác 36 Bảng 4.12 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến chiều cao chồi tiêu có quy cách khác .37 Bảng 4.13 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến khả nảy chồi có quy cách hom khác .39 Bảng 4.14 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến số hom chồi có quy cách khác .40 ix Bảng 4.15 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến số hom chết hom tiêu với quy cách hom khác 42 Bảng 4.16 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến số hom chết hom tiêu với quy cách hom khác 43 Bảng 4.17 Số hom giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn với quy cách hom khác .44 Bảng 4.18 Số hom giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn với quy cách hom khác .45 Bảng 4.19 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến tốc độ tăng trưởng chiều cao chồi có quy cách khác 46 Bảng 4.20 Ảnh hưởng IBA, NAA 2,4D đến tốc độ tăng trưởng chiều cao chồi có quy cách khác 47 Bảng 4.21 Chi phí xử lý hom tiêu nghiệm thức 48 Bảng 4.22 Chi phí xử lý hom tiêu nghiệm thức 50 79 Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 17 85.34403333 5.02023725 19.64 F REP 2.32620000 1.16310000 4.55 0.0252 HOM 39.51886667 19.75943333 77.29 F Model 17 373.6388889 21.9787582 5.60 0.0003 Error 18 70.6666667 3.9259259 Corrected Total 35 444.3055556 R-Square Coeff Var Root MSE CH40 Mean 0.840950 27.75495 1.981395 7.138889 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 3.7222222 1.8611111 0.47 0.6300 HOM 157.3888889 78.6944444 20.04 F REP 3.7222222 1.8611111 0.47 0.6300 HOM 157.3888889 78.6944444 20.04 F HOM 157.3888889 78.6944444 45.33 0.0018 t Tests (LSD) for CH40 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 3.925926 Critical Value of t 2.87844 Least Significant Difference 2.3284 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N HOM A 9.5000 12 A 7.5000 12 B 4.4167 12 The GLM Procedure Least Squares Means Adjustment for Multiple Comparisons: Dunnett H0:LSMean= Control HOM KTST CH40 LSMEAN Pr > |t| 1 9.0000000 -0.0000000 0.0003 1.3333333 0.0014 7.3333333 0.9163 6.6666667 0.6762 2 7.3333333 0.9163 8.3333333 0.9999 7.6666667 0.9766 8.3333333 0.9999 81 3 Dependent Variable: CH40 11.6666667 10.0000000 8.0000000 0.5363 0.9970 0.9970 Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 13 366.6944444 28.2072650 8.00 F REP 3.7222222 1.8611111 0.53 0.5973 NT 11 362.9722222 32.9974747 9.35 F REP 3.7222222 1.8611111 0.53 0.5973 NT 11 362.9722222 32.9974747 9.35 F F 0.3100 F 0.0029 Pr > F 0.3019 0.8054 0.0489 F REP 4.22222222 2.11111111 1.28 0.3019 HOM 0.72222222 0.36111111 0.22 0.8054 REP*HOM 19.44444444 4.86111111 2.95 0.0489 KTST 68.44444444 22.81481481 13.84 F HOM 0.72222222 0.36111111 0.07 0.9297 Duncan's Multiple Range Test for CHET30 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 1.648148 Number of Means Critical Range 1.742 1.817 1.866 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N KTST A 8.2222 A 7.3333 B 5.3333 B 4.8889 The GLM Procedure Level of Level of CHET30 HOM KTST N Mean Std Dev 1 8.66666667 2.08166600 5.66666667 0.57735027 3 4.66666667 1.52752523 7.33333333 1.52752523 6.33333333 2.51661148 2 5.00000000 1.73205081 3 5.66666667 0.57735027 9.00000000 1.73205081 3 7.00000000 1.73205081 3 4.00000000 0.00000000 3 5.66666667 0.57735027 8.33333333 1.15470054 Dependent Variable: CHET30 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 13 91.7777778 7.0598291 3.16 0.0085 Error 22 49.1111111 2.2323232 Corrected Total 35 140.8888889 R-Square Coeff Var Root MSE CHET30 Mean 0.651420 23.18425 1.494096 6.444444 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 4.22222222 2.11111111 0.95 0.4036 NT 11 87.55555556 7.95959596 3.57 0.0054 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 4.22222222 2.11111111 0.95 0.4036 NT 11 87.55555556 7.95959596 3.57 0.0054 Duncan's Multiple Range Test for CHET30 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 22 Error Mean Square 2.232323 Number of Means 10 11 12 Critical Range 3.439 3.587 3.685 3.756 3.812 3.856 3.893 3.923 3.949 3.972 3.991 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A B A B A C B D A C B D A C B D A C B D A C B D A C Mean 9.000 8.667 8.333 7.333 7.000 6.333 5.667 5.667 N 3 3 3 3 NT B2A4 B1A1 B3A4 B1A4 B3A1 B2A1 B3A3 B1A2 85 B B Dependent Variable: CHET40 D D D D A C C C 5.667 5.000 4.667 4.000 3 3 B2A3 B2A2 B1A3 B3A2 Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 17 64.66666667 3.80392157 2.60 0.0257 18 26.33333333 1.46296296 35 91.00000000 R-Square Coeff Var Root MSE CHET40 Mean 0.710623 13.19487 1.209530 9.166667 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 3.16666667 1.58333333 1.08 0.3599 HOM 2.16666667 1.08333333 0.74 0.4908 REP*HOM 5.16666667 1.29166667 0.88 0.4938 KTST 47.22222222 15.74074074 10.76 0.0003 HOM*KTST 6.94444444 1.15740741 0.79 0.5886 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 3.16666667 1.58333333 1.08 0.3599 HOM 2.16666667 1.08333333 0.74 0.4908 REP*HOM 5.16666667 1.29166667 0.88 0.4938 KTST 47.22222222 15.74074074 10.76 0.0003 HOM*KTST 6.94444444 1.15740741 0.79 0.5886 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for REP*HOM as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F HOM 2.16666667 1.08333333 0.84 0.4964 Duncan's Multiple Range Test for CHET40 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 1.462963 Number of Means Critical Range 1.641 1.712 1.758 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N KTST A 10.6667 A 9.8889 B 8.1111 B 8.0000 The GLM Procedure Level of Level of CHET40 HOM KTST N Mean Std Dev 1 10.6666667 1.15470054 8.6666667 1.52752523 3 7.6666667 1.15470054 10.6666667 1.52752523 9.3333333 0.57735027 2 8.6666667 2.08166600 3 8.3333333 0.57735027 10.6666667 0.57735027 3 9.6666667 0.57735027 3 7.0000000 1.73205081 3 8.0000000 1.00000000 10.6666667 0.57735027 Source Model Error Corrected Total Dependent Variable: CHET40 Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 13 59.50000000 4.57692308 3.20 0.0080 22 31.50000000 1.43181818 35 91.00000000 R-Square Coeff Var Root MSE CHET40 Mean 0.653846 13.05367 1.196586 9.166667 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 3.16666667 1.58333333 1.11 0.3486 NT 11 56.33333333 5.12121212 3.58 0.0053 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 3.16666667 1.58333333 1.11 0.3486 NT 11 56.33333333 5.12121212 3.58 0.0053 Duncan's Multiple Range Test for CHET40 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 22 Error Mean Square 1.431818 Number of Means 10 11 12 Critical Range 2.754 2.872 2.951 3.008 3.053 3.088 3.118 3.142 3.163 3.181 3.197 Source Model Error Corrected Total Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A 10.6667 B1A1 A 10.6667 B1A4 A 10.6667 B2A4 86 B B B B B B B B Dependent Variable: CHET50 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.706697 Source REP HOM REP*HOM KTST HOM*KTST Source A A A A A A A A 10.6667 9.6667 9.3333 8.6667 8.6667 8.3333 8.0000 7.6667 7.0000 3 3 3 3 B3A4 B3A1 B2A1 B1A2 B2A2 B2A3 B3A3 B1A3 B3A2 Sum of DF Squares Mean Square F Value 17 69.47222222 4.08660131 2.55 18 28.83333333 1.60185185 35 98.30555556 Coeff Var Root MSE CHET50 Mean 13.52022 1.265643 9.361111 DF Type I SS Mean Square F Value 3.38888889 1.69444444 1.06 5.05555556 2.52777778 1.58 7.11111111 1.77777778 1.11 44.52777778 14.84259259 9.27 9.38888889 1.56481481 0.98 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.0281 Pr > F 0.3678 0.2336 0.3824 0.0006 0.4688 Pr > F REP 3.38888889 1.69444444 1.06 0.3678 HOM 5.05555556 2.52777778 1.58 0.2336 REP*HOM 7.11111111 1.77777778 1.11 0.3824 KTST 44.52777778 14.84259259 9.27 0.0006 HOM*KTST 9.38888889 1.56481481 0.98 0.4688 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for REP*HOM as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F HOM 5.05555556 2.52777778 1.42 0.3416 Duncan's Multiple Range Test for CHET50 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 1.601852 Number of Means Critical Range 1.717 1.791 1.840 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N KTST A 10.8889 B A 9.8889 B C 8.6667 C 8.0000 The GLM Procedure Level of Level of CHET50 HOM KTST N Mean Std Dev 1 10.6666667 1.15470054 10.0000000 2.64575131 3 7.6666667 1.15470054 11.0000000 1.00000000 9.3333333 0.57735027 2 8.6666667 2.08166600 3 8.3333333 0.57735027 11.0000000 0.00000000 3 9.6666667 0.57735027 3 7.3333333 1.52752523 3 8.0000000 1.00000000 10.6666667 0.57735027 Dependent Variable: CHET50 Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 13 62.36111111 4.79700855 2.94 0.0126 22 35.94444444 1.63383838 35 98.30555556 R-Square Coeff Var Root MSE CHET50 Mean 0.634360 13.65454 1.278217 9.361111 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 3.38888889 1.69444444 1.04 0.3712 NT 11 58.97222222 5.36111111 3.28 0.0085 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 3.38888889 1.69444444 1.04 0.3712 NT 11 58.97222222 5.36111111 3.28 0.0085 Duncan's Multiple Range Test for CHET50 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 22 Error Mean Square 1.633838 Number of Means 10 11 12 Source Model Error Corrected Total 87 Critical Range 3.415 2.942 3.068 3.152 3.214 3.261 3.299 3.330 3.356 3.379 3.398 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A 11.000 B1A4 A 11.000 B2A4 B A 10.667 B1A1 B A 10.667 B3A4 B A 10.000 B1A2 B A 9.667 B3A1 B A 9.333 B2A1 B A 8.667 B2A2 B A 8.333 B2A3 B A 8.000 B3A3 B A 7.667 B1A3 B 7.333 B3A2 Dependent Variable: Xuatvuon Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 17 99.3888889 5.8464052 19.13 F REP 0.72222222 0.36111111 1.18 0.3294 HOM 43.72222222 21.86111111 71.55 F 25 32.07665000 1.28306600 3.02 0.0006 46 19.54290000 0.42484565 71 51.61955000 R-Square Coeff Var Root MSE TDCAO Mean 0.621405 24.37402 0.651802 2.674167 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.92430000 0.46215000 1.09 0.3455 PER 4.27293889 4.27293889 10.06 0.0027 HOM 5.32443333 2.66221667 6.27 0.0039 PER*HOM 3.34554444 1.67277222 3.94 0.0264 KTST 8.54855000 2.84951667 6.71 0.0008 PER*KTST 1.36712778 0.45570926 1.07 0.3700 HOM*KTST 1.97916667 0.32986111 0.78 0.5926 PER*HOM*KTST 6.31458889 1.05243148 2.48 0.0368 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.92430000 0.46215000 1.09 0.3455 PER 4.27293889 4.27293889 10.06 0.0027 HOM 5.32443333 2.66221667 6.27 0.0039 PER*HOM 3.34554444 1.67277222 3.94 0.0264 KTST 8.54855000 2.84951667 6.71 0.0008 PER*KTST 1.36712778 0.45570926 1.07 0.3700 HOM*KTST 1.97916667 0.32986111 0.78 0.5926 PER*HOM*KTST 6.31458889 1.05243148 2.48 0.0368 t Tests (LSD) for TDCAO NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 46 Error Mean Square 0.424846 Critical Value of t 2.68701 Least Significant Difference 0.4128 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N PER Source Model Error Corrected Total 89 A B 2.9178 36 2.4306 36 t Tests (LSD) for TDCAO NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 46 Error Mean Square 0.424846 Critical Value of t 2.68701 Least Significant Difference 0.5056 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N HOM A 3.0567 24 B 2.5175 24 B 2.4483 24 The GLM Procedure Level of Level of TDCAO -PER HOM N Mean Std Dev 1 12 2.29833333 0.56210373 12 2.47833333 0.57937009 12 2.51500000 0.91798693 12 2.59833333 0.72022513 2 12 2.55666667 0.32348481 12 3.59833333 1.18252298 The GLM Procedure t Tests (LSD) for TDCAO NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 46 Error Mean Square 0.424846 Critical Value of t 2.68701 Least Significant Difference 0.5838 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N KTST A 3.1544 18 B A 2.8400 18 B 2.4144 18 B 2.2878 18 The GLM Procedure Level of Level of TDCAO -PER KTST N Mean Std Dev 1 2.35333333 0.56894639 2.74444444 0.64504091 2.50222222 0.89562517 2.12222222 0.56819402 2.47555556 0.59789445 2 3.56444444 1.24566359 3.17777778 0.88715525 2.45333333 0.34336569 Level of Level of TDCAO -HOM KTST N Mean Std Dev 1 2.33666667 0.49419294 2.85333333 0.91430119 2.41666667 0.63490682 2.18666667 0.40726732 2.31000000 0.30665942 2 2.83000000 0.51299123 2.67666667 0.27638138 2.25333333 0.50937871 2.59666667 0.83956338 3.78000000 1.39633807 3 3.42666667 1.34679867 2.42333333 0.58547986 Level of PER 1 1 1 1 1 1 2 2 Level of HOM 1 1 2 2 3 3 1 1 Level of Level of Level of TDCAO -KTST N Mean Std Dev 2.50000000 0.62353829 2.62000000 0.82146211 3 2.17333333 0.43466462 1.90000000 0.08717798 2.48000000 0.38314488 2.94666667 0.72175712 3 2.65333333 0.42253205 1.83333333 0.03055050 2.08000000 0.76863515 2.66666667 0.61231800 3 2.68000000 1.61158307 2.63333333 0.83170508 2.17333333 0.37647488 3.08666667 1.11880889 3 2.66000000 0.80074965 2.47333333 0.40066611 2.14000000 0.04000000 The GLM Procedure Level of TDCAO 90 PER HOM KTST 2 2 2 2 2 3 3 4 N Mean 2.71333333 2.70000000 2.67333333 3.11333333 4.89333333 4.17333333 2.21333333 The GLM Procedure Least Squares Means Adjustment for Multiple Comparisons: Dunnett H0:LSMean= Control HOM KTST TDCAO LSMEAN Pr > |t| 1 1 2 2 3 3 4 2.33666667 2.85333333 2.41666667 2.18666667 2.31000000 2.83000000 2.67666667 2.25333333 2.59666667 3.78000000 3.42666667 2.42333333 Std Dev 0.31005376 0.10392305 0.34428670 0.60871449 0.88370432 0.51471675 0.18147543 0.7221 1.0000 1.0000 1.0000 0.7657 0.9647 1.0000 0.9947 0.0035 0.0454 1.0000 The GLM Procedure Least Squares Means Adjustment for Multiple Comparisons: Dunnett H0:LSMean= Control PER HOM KTST TDCAO LSMEAN Pr > |t| 1 2.50000000 1 2.62000000 1.0000 1 2.17333333 1.0000 1 1.90000000 0.9723 2.48000000 1.0000 2 2.94666667 0.9989 2.65333333 1.0000 1.83333333 0.9352 2.08000000 0.9995 2.66666667 1.0000 3 2.68000000 1.0000 2.63333333 1.0000 1 2.17333333 1.0000 2 3.08666667 0.9773 2.66000000 1.0000 2.47333333 1.0000 2 2.14000000 0.9999 2 2.71333333 1.0000 2 2.70000000 1.0000 2 2.67333333 1.0000 3.11333333 0.9665 4.89333333 0.0009 3 4.17333333 0.0421 2.21333333 1.0000 Dependent Variable: TDCAO Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 25 32.07665000 1.28306600 3.02 0.0006 46 19.54290000 0.42484565 71 51.61955000 R-Square Coeff Var Root MSE TDCAO Mean 0.621405 24.37402 0.651802 2.674167 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.92430000 0.46215000 1.09 0.3455 NT 23 31.15235000 1.35445000 3.19 0.0004 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.92430000 0.46215000 1.09 0.3455 NT 23 31.15235000 1.35445000 3.19 0.0004 Duncan's Multiple Range Test for TDCAO NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 46 Error Mean Square 0.424846 Number of Means 10 11 12 13 Critical Range 1.430 1.491 1.532 1.563 1.587 1.606 1.623 1.637 1.649 1.659 1.669 1.677 Number of Means 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Critical Range 1.685 1.692 1.698 1.704 1.709 1.714 1.719 1.723 1.727 1.730 1.734 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A 4.8933 T2B3A2 Source Model Error Corrected Total 91 B B B B B B B B B B B B B B A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 4.1733 3.1133 3.0867 2.9467 2.7133 2.7000 2.6800 2.6733 2.6667 2.6600 2.6533 2.6333 2.6200 2.5000 2.4800 2.4733 2.2133 2.1733 2.1733 2.1400 2.0800 1.9000 1.8333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T2B3A3 T2B3A1 T2B1A2 T1B2A2 T2B2A2 T2B2A3 T1B3A3 T2B2A4 T1B3A2 T2B1A3 T1B2A3 T1B3A4 T1B1A2 T1B1A1 T1B2A1 T2B1A4 T2B3A4 T2B1A1 T1B1A3 T2B2A1 T1B3A1 T1B1A4 T1B2A 92 Biểu đồ Tốc độ tăng trưởng trưởng chiều cao chồi 12.0 B1A1 B1A2 Chiều cao (cm) 10.0 B1A3 8.0 B1A4 B2A1 6.0 B2A2 B2A3 4.0 B2A4 B3A1 2.0 B3A2 B3A3 0.0 30 45 60 NSG B3A4 Đồ thị Chiều cao chồi dạng hom với quy cách hom khác Chiều dài rễ (cm) 93 14.0 B1A1 12.0 B1A2 B1A3 10.0 B1A4 8.0 B2A1 6.0 B2A2 B2A3 4.0 B2A4 2.0 B3A1 B3A2 0.0 DR30 DR45 DR60 NSG B3A3 B3A4 Biểu đồ 2: Chiều dài rễ hom với quy cách khác ... cm, vết cắt cách đốt – cm sau cắt hom giống ngâm dung dịch NAA với nồng độ tương ứng khoảng (Phạm Thanh Tân, 2003) 11 Hom giống tiêu Ấn Độ, tiêu Trâu Lai, tiêu Vĩnh Linh, tiêu Phú Quốc gồm đốt
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA QUY CÁCH HOM VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM TIÊU, ẢNH HƯỞNG CỦA QUY CÁCH HOM VÀ CHẤT KÍCH THÍCH ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM TIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay