XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁ HỌC VÀ SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI THANH LONG (Hylocereus undatus L.)

47 47 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:51

XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁ HỌC VÀ SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI THANH LONG (Hylocereus undatus L.) Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4971626-pham-quoc-vinh.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁ HỌC VÀ SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI THANH LONG (Hylocereus undatus L.) NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM QUỐC VINH Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁ HỌC VÀ SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI THANH LONG (Hylocereus undatus L.) Tác giả PHẠM QUỐC VINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS VÕ THỊ THU OANH ThS NGUYỄN THÀNH HIẾU Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Thành kính khắc ghi cơng ơn ơng bà, cha mẹ suốt đời tận tụy, hy sinh để có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn:  Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm  Ban chủ nhiệm khoa Nông Học  Bộ môn Bảo vệ thực vật Và thầy Võ Thái Dân toàn thể q thầy khoa Nơng Học hết lòng truyền đạt kiến thức quí báu suốt trình em theo học trường Trân trọng biết ơn Võ Thị Thu Oanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Hiếu toàn thể anh chị phòng Bảo Vệ Thực Vật Viện ăn Miền Nam giúp đỡ em trình học tập làm việc Cảm ơn bạn bè anh chị em động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập làm đề tài Tiền Giang, ngày tháng 08 năm 2011 Người thực Phạm Quốc Vinh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định tác nhân khảo sát hiệu lực số loại thuốc hố học phòng trừ bệnh thối nhũn trái long (Hylocereus undatus L.)” tiến hành xã Quơn Long – Chợ Gạo – Tiền Giang Phòng thí nghiệm Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật – Viện Cây Ăn Quả Miền Nam thuộc ấp Đông, xã Long Định Châu Thành - Tiền Giang, thời gian từ tháng 2/2011 đến 7/2011 Việc nghiên cứu số biện pháp phòng trừ thối nhũn đầu trái long nhằm xác định tác nhân gây bệnh tìm biện pháp phòng trừ bệnh cách có hiệu Đề tài thực từ tháng 2/2011 đến tháng 7/2011 Tiền Giang Đề tài ghi nhận số kết sau: Tác nhân gây bệnh: có hai tác nhân xuất với tỷ lệ nhiều vi khuẩn Vk5 xuất với tần xuất 68,42% loại nấm xuất với tần xuất 70,21% Qua giám định theo tài liệu Clements (1973) nấm phân lập nấm Rhizopus sp Dựa vào số đặc trưng phản ứng sinh hóa gây thối nhũn khoai tây kết luận vi khuẩn Vk5 phân lập thuộc chi vi khuẩn Erwinia sp.(Schaad, 1988) Các nghiệm thức Ditacin , Avalon Biogreen có hiệu tốt phòng trừ bệnh thối nhũn trái long Phun loại thuốc Ditacin, Avalon Biogreen có kết hợp với rút râu trái sớm sau hoa nở (thụ phấn hoàn toàn) điều kiện mùa mưa làm giảm tỷ lệ bệnh iv MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i MỤC LỤC ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT .viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan long 2.1.1 Phân loại khoa học long 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.2 Thành phần bệnh hại long 2.3 Tổng quan bệnh thối nhũn 2.3.1 Triệu chứng bệnh thối nhũn 2.3.2 Tác nhân gây bệnh thối nhũn 2.3.3 Vi khuẩn gây thối nhũn trồng Erwinia sp 2.3.4 Nấm gây bệnh Rhizopus sp 11 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Vật liệu 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu 13 3.2.1 Phân lập, nuôi cấy xác định tác nhân 13 3.2.2 Kiểm chứng tác nhân thông qua quy trình Koch 14 3.2.4 Phản ứng sinh hóa 15 3.2.4.1 Thí nghiệm khả thủy phân tinh bột 15 3.2.3 Thí nghiệm khả gây thối nhũn khoai tây 16 v 3.2.5 Khảo sát hiệu số loại thuốc hoá học đến khả kiểm soát bệnh thối đầu trái long điều kiện in vitro 17 3.2.6 Nghiên cứu hiệu quản lý tổng hợp bệnh số loại thuốc điều kiện đồng 18 3.3.7 Phương pháp thống kê số liệu 19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Phân lập tác nhân gây bệnh thối trái long 20 4.2 Kết chủng Koch đồng 20 4.3 Kết phản ứng sinh hóa 21 4.4 Kết thí nghiệm khả gây thối nhũn khoai tây 23 4.5 Nhuộm gram, quan sát hình dạng vi khuẩn nấm 24 4.6 Kết khảo sát hiệu số loại thuốc hoá học đến khả kiểm soát bệnh thối đầu trái long điều kiện in vitro 25 4.7 Kết khảo sát hiệu số loại thuốc hoá học đến khả kiểm soát bệnh thối đầu trái long điều kiện đồng 26 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 28 5.1 Kết luận 28 5.2 Đề nghị 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 PHỤ LỤC 31 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng trái long Bảng 2.2: Thành phần bệnh gây hại long Bảng 3.1: Các loại thuốc dùng thí nghiệm in vitro 17 Bảng 3.2: Các loại thuốc dùng thí nghiệm đồng 18 Bảng 4.1: Kết phân lập tác nhân gây bệnh thối trái long hai tỉnh Long An Tiền Giang 20 Bảng 4.2: Kết chủng Koch vi khuẩn long 20 Bảng 4.3: Kết phản ứng sinh hóa dòng vi khuẩn 21 Bảng 4.4: Hiệu số loại thuốc hóa học đến khả kiểm soát bệnh thối đầu trái long điều kiện in vitro 25 Bảng 4.5: Mức độ kháng vi khuẩn nghiệm thức 26 Bảng 4.6: Hiệu kiểm soát bệnh thối trái sau xử lý thuốc 27 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1: Triệu chứng thối nhũn trái long Hình 4.1: Chủng vi khuẩn Vk5 vào bơng búp 21 Hình 4.2: Phản ứng Catalase 22 Hình 4.3: Trước sau nhuộm Lugol 22 Hình 4.4 : Mơi trường chứa vi khuẩn đối chứng 23 Hình 4.5 Chủng vi khuẩn Vk5 vào khoai tây dòng đối chứng 23 Hình 4.6: Hình dạng vi khuẩn nhuộm gram 24 Hình 4.7: Bào tử nấm 24 Hình 4.8: Nấm Rhizopus sp 24 Hình 4.9: Bơng trước phun 26 Hình 4.10: Bơng sau phun lần 26 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT VCAQMN Viện ăn Miền Nam BVTV Bảo vệ thực vật VK Vi khuẩn ctv Cộng tác viên Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cây long (Hylocereus undatus L.), thuộc họ xương rồng, có nguồn gốc vùng Nam Mỹ, du nhập người Pháp trồng Việt Nam 100 năm (Peter Lo, 2001) So với nước khác khu vực, Việt Nam nước có diện tích trồng long tương đối tập trung qui mơ thương mại với diện tích ước lượng 14.000 hecta, phần lớn tập trung tỉnh Bình Thuận với khoảng 11.000 hecta (Sở Nơng Nghiệp PTNT Bình Thuận, 2009), phần diện tích lại canh tác Long An, Tiền Giang rải rác số nơi khác Thanh long trồng đặc sản có lợi cạnh tranh đứng thứ 11 loại trái nước ta mà Bộ Nông Nghiệp PTNT xác định hội nghị trái có lợi cạnh tranh Tp Hồ Chí Minh ngày 7/06/ 2004 Thanh long xuất sang nhiều nước Trung Quốc, nước Đông Nam Á, châu Âu, gần long xuất sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc chuẩn bị xuất sang Úc, Newzealand Thanh long đem lại hiệu kinh tế cao nâng cao thu nhập đáng kể cho nông dân vùng trồng long Đặc biệt long góp phần lớn việc chuyển đổi cấu trồng nông nghiệp chương trình xóa đói giảm nghèo làm thay đổi mặt nông thôn huyện trồng long Thời gian gần đây, thực tế sản xuất xuất loại dịch hại gây ảnh hưởng không nhỏ cho long, bệnh thối nhũn trái long Tuy xuất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến suất chất lượng trái long đặc biệt bệnh có chiều hướng lây lan nhanh khó phòng trị Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chấp thuận khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, tơi tiến hành đề tài “Xác định tác nhân khảo sát hiệu lực số loại thuốc hố học phòng trừ bệnh thối nhũn trái long (Hylocereus undatus L.)” 24 4.5 Nhuộm gram, quan sát hình dạng vi khuẩn nấm Vi khuẩn quan sát kính hiển vi nhuộm gram có dạng hình roi, gram âm Nấm có đặc điểm sợi nấm khơng có vách ngăn, bào tử hình cầu sinh túi bào tử, sợi nấm màu trắng mọc lên bề mặt môi trường nuôi cấy sinh túi bào tử bên ngồi mơi trường (hình 4.8), túi bào tử đính cuống bào tử, cuống bào tử mọc ngồi khơng khí, mọc lan đầy đĩa môi trường sau 24 cấy Túi bào tử màu nâu hình cầu, bào tử có dạng hình cầu Qua giám định theo tài liệu Clements (1973) xác định nấm phân lập nấm Rhizopus sp Hình 4.6: Hình dạng vi khuẩn nhuộm gram Hình 4.8: Nấm Rhizopus sp Hình 4.7: Bào tử nấm 25 4.6 Kết khảo sát hiệu số loại thuốc hoá học đến khả kiểm soát bệnh thối đầu trái long điều kiện in vitro Bảng 4.4: Hiệu số loại thuốc hóa học đến khả kiểm soát vi khuẩn gây bệnh thối trái long điều kiện in vitro Nghiệm thức Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) NSC NSC NSC NSC Starner 20WP 5,00 c 5,00 b 5,00 b 5,00 c Ditacin 8L 6,13 a 6,53 a 7,07 a 7,60 a Avalon 8WP 5,00 c 5,00 b 5,00 b 5,00 c Poner 40T 5,00 c 5,00 b 5,00 b 5,00 c Kasuran 47WP 5,00 c 5,00 b 5,00 b 5,00 c Norshield 86,2WP 5,00 c 5,00 b 5,00 b 5,00 c Bacillus 5,57 b 6,50 a 7,07 a 7,33 b Đối chứng 6,13 a 6,53 a 7,07 a 7,60 a ** ** ** 0,52 1,94 1,72 Mức ý nghĩa CV% ** 0,66 Ghi chú: Các giá trị cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê NSC:ngày sau chủng Kết bảng 4.4 cho thấy nghiệm thức có hiệu vi khuẩn có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê mức 0,01 nghiệm thức đối chứng, ngoại trừ nghiệm thức Ditacin khơng có khác biệt nghiệm thức đối chứng thời điểm 1, 2, ngày sau chủng, nhiên nghiệm thức Bacillus có hiệu thời điểm ngày sau chủng đến thời điểm 2, ngày sau chủng khơng có khác biệt so với đối chứng, cho thấy Bacillus khơng có hiệu vi khuẩn Hai nghiệm thức Ditacin Bacillus có mức độ kháng giống với đối chứng thời điểm sau chủng vi khuẩn (bảng 4.5) Nghiệm thức Starner, Avalon, Poner, Kasuran Norshield có hiệu tối ưu mức độ kháng cấp (bảng 4.5) vi khuẩn thời điểm chủng (bảng 4.4) Đều cho thấy thuốc có tác dụng tốt làm ức chế tiêu diệt vòng vơ khuẩn vi khuẩn làm cho vòng vơ khuẩn khơng phát triển 26 Theo Nguyễn Thành Hiếu cộng tác viên (2009), loại thuốc Starner, Avalon Kasuran có hiệu tốt vi khuẩn gây bệnh thối nhũn đầu trái long Bảng 4.5 Mức độ kháng vi khuẩn nghiệm thức Nghiệm thức Phân cấp vòng vơ khuẩn theo thời gian chủng NSC NSC NSC NSC Starner 20WP 0 0 Ditacin 8L 1 2 Avalon 8WP 0 0 Poner 40T 0 0 Kasuran 47WP 0 0 Norshield 86,2WP 0 0 Bacillus 1 2 Đối chứng 1 2 Ghi chú: NSC ngày sau cấy 4.7 Kết khảo sát hiệu số loại thuốc hoá học đến khả kiểm soát bệnh thối đầu trái long điều kiện ngồi đồng Hình 4.9: Bơng trước phun thuốc Hình 4.10: Bơng sau phun thuốc lần 27 Bảng 4.6: Hiệu kiểm soát bệnh thối trái sau xử lý thuốc Nghiệm thức Tỷ lệ thối (%) Phun lần Phun lần Starner 20WP 33,04 a 27,84 a Ditacin 8L 5,71 c 0,00 d Avalon 8WP 4,66 c 0,00 d Biogreen 45DD 0,61 d 0,00 d Poner 40T 5,28 c 6,86 c Kasuran 47WP 0,00 d 18,05 b Coc 85WP 9,25 bc 15,56 b Bacillus 14,62 b 21,10 ab Đối chứng 25,42 a 29,17 a ** ** 14,38 11,81 Mức ý nghĩa Cv (%) Ghi chú: Các giá trị cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê số liệu chuyển đổi (x+0,5)1/2 trước xử lý thống kê Qua kết thí nghiệm cho thấy: giai đoạn phun thuốc lần 3, nghiệm thức phun Kasuran Biogreen có hiệu cao việc kiểm sốt bệnh với tỷ lệ 0,00 % 0,61%, khác biệt có ý nghĩa qua thống kê so với nghiệm thức lại Kế đến nghiệm thức Avalon, Poner , Coc 85, Ditacin Bacillus có hiệu tốt bệnh thối nhũn trái với tỷ lệ bệnh tương ứng 4,66%, 5,28 %, 5,71%, 9,25 % 14,62% Nghiệm thức Starner không khác biệt so với nghiệm thức đối chứng nông dân sử dụng thuốc Tuy nhiên đến giai đoạn phun thuốc lần thứ (tuổi trái), ba nghiệm thức Ditacin , Avalon Biogreen có tỷ lệ bệnh thấp khác biệt có ý nghĩa qua thống kê so với nghiệm thức khác lại 28 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Có tác nhân gây bệnh thối trái long, có dòng vi khuẩn dòng nấm Theo kết giám định theo tài liệu Clements (1973) nấm phân lập nấm Rhizopus sp Vi khuẩn qua giám định phản ứng sinh hóa quan sát kính hiển vi nhuộm gram có dạng hình roi, gram âm có tên Erwinia sp.(Shchaad, 1988 Goszcynska, 2000) Các loại thuốc Starner, Avalon, Poner, Kasuran Norshield có hiệu kiểm soát vi khuẩn gây bệnh thối đầu trái long điều kiện in vitro Các loại thuốc Ditacin, Avalon Biogreen có hiệu tốt kiểm sốt tỷ lệ bơng long thối điều kiện ngồi đồng 5.2 Đề nghị Cần tiếp tục tiến hành thêm thí nghiệm để định danh vi khuẩn gây thối nhũn trái long Phun loại thuốc Ditacin 8L, Avalon 8WP Biogreen 45DD có kết hợp với rút râu trái long sớm sau hoa nở (thụ phấn hoàn toàn) điều kiện mùa mưa làm giảm tỷ lệ bệnh 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Trịnh Thị Cảnh, 1997 Kỹ thuật trồng long Bình Thuận Sở Khoa học cơng nghệ mơi trường Bình Thuận Vũ Cơng Hậu, 2000 Trồng ăn Việt Nam, Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Hòa, 2006 “Thành phần bệnh hại biện pháp quản lý tổng hợp bệnh thán thư (Colletochitrum gloeospriodes) long”, Diễn đàn khuyến nông@công nghệ, chuyên đề GAP long Nguyễn Văn Kế, 2003 Cây Long Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh,VN, 35 trang Nguyễn Văn Kế, 1997 Cây long (Hylocereus undatus, Haw.) Nhà xuất nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh 23 trang Nguyễn Thành Hiếu ctv, 2009.Báo cáo khoa học hàng năm, NXB Nông Nghiệp Vũ Triệu Mân (1999) Lê Lương Tề , Bệnh vi khuẩn virus hại trồng, NXB Giáo Dục Phan Kim Hồng Phúc, 2002 Hỏi đáp kỷ thuật trồng long theo phương pháp mới, Nhà Xuất Bản Thanh Niên Trần Thế Tục, 1998 Giáo trình ăn quả, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, NXB Nông Nghiệp Nguyễn Danh Vàn, 2008 Kỹ thuật canh tác ăn trái- long, NXB Tổng hợp TP.HCM B Tài liệu tiếng Anh Agrios,1997 Plant pathology 4th, Academic Press Agrios G.N (2005), Plant pathology 5th ,Academic Press Crane, J.H and C.F Balerdi., 2005 Pitaya growing in the Florida home landscape IFAS Extension, HS1068: – Clements, 1973 Soft rot and blackleg of potato Erwinia spp Elphinsttone J.H (1987), Soft rot and blackleg of potato Erwinia spp, Technical information Bulletin 21, International potato center, Lima, Peru 30 Fucikovsky L.(2002), Diseases of Some Tropical and Subtropical Plants Caused by Bacteria, Phytoplasmas and Spiroplasmas, Plant protect Sci 39(4), pp 155 Gunasena H.P.M., D.K.N.G Pushpakumara and M Kariyawasam (2006), A fruit for the future: Dragon Fruit Hylocereus Undatus (Haw) Britton And Rose, Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy Hyytiainen H (2005), Regulatory networks controlling virulence in the plant pathogen Erwinia carotovora ssp Carotovora Yliopistopaino Helsinki, Finland Kotoujansky A (1987), Annual review of phytopathology 25 Luders, L and G Mcmahon, 2006 The pitaya or dragon fruit (Hylocereus undatus) Agnote, 778: – Masyahit M., K Sijam, Y Awang, M.G.M Satar (2009), The First Report of the Occurrence of Anthracnose Disease Caused by Collectotrichum gloeosporioides (Penz) Penz & Sacc on Dragon Friut (Hylocereus spp.) in Peninsular Malaysia, American Journal of Applied Sciences (5), pp 902-912 Montesano M (2002), Molecular Charaterization of Plant Defense Responses to Erwinia carotovora, Yliopistopaino Helsinki, Finland Michailides T.J and Robert A Spotts (1990), Postharvest Disease of Pomeand stone fruit caused by Mucor piformis in the Pacific Northwest and California, Plant Diease, 74(8) Mizrahi, Y., A Nerd and Y Sitrit, 2002 New Fruits for Arid Climates In:Janick, J and A Whipkey (eds.), Trends in New Crops and New Uses, pp: 378 – 384 ASHS Press, Alexandria Nene, Y.L and Thaplial, P.N., 1982 Fungicides in Plant Disease Control Oxford and IBH Publishing House, New Delhi, p.163 Schaad, N.W 1988 Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria (2nd Eds) APS Press, St Paul, Minnesota 55121, USA Sharma (2006), Plant pathology, Alpha science International Lid, Oxford U.K 31 PHỤ LỤC Phụ lục 1.1 Xử lý ANOVA Đường kính vòng vơ khuẩn ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (1n) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.660 0.809 646.811 0.0000 Within 16 0.020 0.001 Total 23 5.680 Coefficient of Variation = 0.66% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 18.400 6.133 0.06 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 16.700 5.567 0.06 0.02 3.00 18.400 6.133 0.06 0.02 -Total 24.00 128.500 5.354 0.50 0.10 Within 0.04 Bartlett's test Chi-square = 55.094 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value Trắc nghiệm phân hạng đường kính vòng vơ khuẩn sau ngày cấy Case Range : 26 - 33 32 Variable : 1n Function :  &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.07541 at alpha = 0.010  &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 5.000 6.133 5.000 5.000 5.000 5.000 5.567 6.133 C Mean A Mean C Mean C Mean C Mean C Mean B Mean A Mean 2= 8= 7= 1= 5= 6= 3= 4= 6.133 6.133 5.567 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 A A B C C C C C Đường kính vòng vơ khuẩn ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (2n) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 13.036 1.862 2234.790 0.0000 Within 16 0.013 0.001 Total 23 13.050 Coefficient of Variation = 0.52% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 19.600 6.533 0.06 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 15.000 5.000 0.00 0.02 3.00 19.500 6.500 0.00 0.02 3.00 19.600 6.533 0.06 0.02 -Total 24.00 133.700 5.571 0.75 0.15 Within 0.03 Bartlett's test Chi-square = 63.293 33 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value Trắc nghiệm phân hạng đường kính vòng vơ khuẩn sau ngày cấy Case Range : 34 - 41 Variable : 2n Function :  &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.07541 at alpha = 0.010  &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 5.000 6.533 5.000 5.000 5.000 5.000 6.500 6.533 B A B B B B A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 2= 8= 7= 1= 5= 6= 3= 4= 6.533 6.533 6.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 A A A B B B B B Đường kính vòng vơ khuẩn ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (3n) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 24.025 3.432 274.571 0.0000 Within 16 0.200 0.013 Total 23 24.225 Coefficient of Variation = 1.94% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 21.200 7.067 0.21 0.06 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 34 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 21.200 7.067 0.12 0.06 3.00 21.200 7.067 0.21 0.06 -Total 24.00 138.600 5.775 1.03 0.21 Within 0.11 Bartlett's test Chi-square = 75.144 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value Trắc nghiệm phân hạng đường kính vòng vơ khuẩn sau ngày cấy Case Range : 42 - 49 Variable : 3n Function :  &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.01300 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2719 at alpha = 0.010  &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 5.000 7.067 5.000 5.000 5.000 5.000 7.067 7.067 B A B B B B A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 7= 2= 8= 1= 5= 6= 3= 4= 7.067 7.067 7.067 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 A A A B B B B Đường kính vòng vơ khuẩn ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (4n) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 35.612 5.087 488.388 0.0000 Within 16 0.167 0.010 Total 23 35.778 Coefficient of Variation = 1.72% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE 35 -1 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 22.800 7.600 0.17 0.06 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 15.000 5.000 0.00 0.06 3.00 22.000 7.333 0.15 0.06 3.00 22.800 7.600 0.17 0.06 -Total 24.00 142.600 5.942 1.25 0.25 Within 0.10 Bartlett's test Chi-square = 72.983 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value Trắc nghiệm phân hạng đường kính vòng vơ khuẩn sau ngày cấy Case Range : 50 - 57 Variable : 4n Function :  &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2385 at alpha = 0.010  &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 5.000 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000 7.333 7.600 C A C C C C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 2= 8= 7= 1= 5= 6= 3= 4= 7.600 7.600 7.333 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 A A B C C C C C Phụ lục 2.1 Xử lý ANOVA thí nghiệm thuốc ngồi đồng Tỷ lệ bơng thối sau xử lý thuốc lần lần Function: ANOVA-2 Data case to 27 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: 9t7 36 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.73 0.866 4.79 0.0234 nt 68.85 8.606 47.65 0.0000 Error 16 2.89 0.181 Non-additivity 1.84 1.844 26.46 Residual 15 1.05 0.070 -Total 26 73.47 -Grand Mean= 2.956 Grand Sum= 79.800 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 14.38% Means for variable (9t7) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 2.967 3.260 2.640 Means for variable (9t7) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 5.743 2.487 2.270 0.980 2.400 0.710 3.100 3.857 5.053 =========================================================================== Variable 4: 13t7 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.46 1.728 12.46 0.0005 nt 95.33 11.916 85.92 0.0000 37 Error 16 2.22 0.139 Non-additivity 1.98 1.978 122.95 Residual 15 0.24 0.016 -Total 26 101.00 -Grand Mean= 3.152 Grand Sum= 85.110 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 11.81% Means for variable (13t7) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean - 3.174 3.579 2.703 Means for variable (13t7) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 5.283 0.710 0.710 0.710 2.690 4.287 3.983 4.590 5.407 Trắc nghiệm phân hạng Tỷ lệ thối sau xử lý thuốc lần Case Range : 28 - 36 Variable : 9t7 Error Mean Square = 0.1810 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.015 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 5.743 A 2.487 C 2.270 C 0.9800 D 2.400 C 0.7100 D 3.100 BC 3.857 B Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 9= 8= 7= 2= 5= 3= 4= 5.743 A 5.053 A 3.857 B 3.100 BC 2.487 C 2.400 C 2.270 C 0.9800 D 38 Mean = 5.053 A Mean = 0.7100 D Tỷ lệ thối sau xử lý thuốc lần Case Range : 28 - 36 Variable : 13t7 Function Error Mean Square = 0.1390 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8891 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= Mean = 5.283 A 0.7100 D 0.7100 D 0.7100 D 2.690 C 4.287 B 3.983 B 4.590 AB 5.407 A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = 5.407 A = 5.283 A = 4.590 AB = 4.287 B = 3.983 B = 2.690 C = 0.7100 D = 0.7100 D Mean = 0.7100 D ... SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI THANH LONG (Hylocereus undatus L.) Tác giả PHẠM QUỐC VINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS... giúp đỡ suốt thời gian học tập làm đề tài Tiền Giang, ngày tháng 08 năm 2011 Người thực Phạm Quốc Vinh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định tác nhân khảo sát hiệu lực số loại thuốc hoá học phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁ HỌC VÀ SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI THANH LONG (Hylocereus undatus L.), XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁ HỌC VÀ SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI THANH LONG (Hylocereus undatus L.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay