NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỌ XÍT RHYNOCORIS SP. (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) TRÊN HAI LOẠI THỨC ĂN LÀ NHỘNG KIẾN VÀ ẤU TRÙNG BỌ CÁNH CỨNG ALPHITOBIUS SP. TRONG ðIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

64 26 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:51

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỌ XÍT RHYNOCORIS SP. (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) TRÊN HAI LOẠI THỨC ĂN LÀ NHỘNG KIẾN VÀ ẤU TRÙNG BỌ CÁNH CỨNG ALPHITOBIUS SP. TRONG ðIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4971623-pham-ngoc-bao-chau.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỌ XÍT RHYNOCORIS SP (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) TRÊN HAI LOẠI THỨC ĂN LÀ NHỘNG KIẾN VÀ ẤU TRÙNG BỌ CÁNH CỨNG ALPHITOBIUS SP TRONG ðIỀU KIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM NGỌC BẢO CHÂU Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 i NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỌ XÍT RHYNOCORIS SP (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) TRÊN HAI LOẠI THỨC ĂN LÀ NHỘNG KIẾN VÀ ẤU TRÙNG BỌ CÁNH CỨNG ALPHITOBIUS SP TRONG ðIỀU KIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM Tác giả PHẠM NGỌC BẢO CHÂU Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Lê Cao Lượng ThS Nguyễn Lê ðức Trọng Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Bằng lòng chân thành trân trọng xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường ðại Học Nơng Lâm TP-HCM - người tận tâm truyền ñạt cho chúng em kiến thức kinh nghiệm quý báu thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ðại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Nơng học, tồn thể qúy thầy cô Trường ðại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ, giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường Xin trân trọng biết ơn thầy LÊ CAO LƯỢNG, thầy NGUYỄN LÊ ðỨC TRỌNG, người thầy tận tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn ðể trưởng thành học thành tài cho ñến với tất lòng kính u cho cảm ơn Ba Mẹ ni dạy khơn lớn Sau cùng, xin cảm ơn tất anh chị, bạn bè ñã chia sẻ trao đổi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập vừa qua Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Phạm Ngọc Bảo Châu iii TĨM TẮT ðể góp phần tìm hiểu phát triển bọ xít Rhynocoris sp chúng tơi thực ñề tài “Nghiên cứu phát triển bọ xít Rhynocoris sp hai loại thức ăn nhộng kiến ấu trùng bọ cánh cứng Alphitobius sp điều kiện phòng thí nghiệm” ðề tài thực phòng thí nghiệm mơn bảo vệ thực vật khoa Nơng Học, trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ tháng ñến tháng năm 2011 Nội dung nghiêm cứu chia làm phần So sánh phát triển vòng đời bọ xít Rhynocoris sp ni cá thể loại thức ăn nhộng kiến ấu trùng bọ cánh cứng Alphitobius sp Khảo sát lượng thức ăn phù hợp với bọ xít Rhynocoris sp với nguồn thức ăn nhộng kiến Khảo sát phù hợp mật số bọ xít Rhynocoris sp ñiều kiện nhân nuôi với thức ăn nhộng kiến Kết thu Qua kết thí nghiệm ta nhận thấy phát triển pha ấu trùng bọ xít với loại thức ăn trung bình từ 36 – 45 ngày Kích thước bọ xít giai đoạn phát triển ni hai loại thức ăn Bọ xít tuổi từ – 3,5 mm, tuổi từ – mm, tuổi từ – mm, tuổi từ – mm, tuổi từ 10 – 10,2 mm Khi nuôi thức ăn nhộng kiến khả đẻ trứng bọ xít tháng (từ lúc ñẻ ổ trứng ñầu tiên) trung bình 254,33 ± 30,48 trứng cao so với bọ xít ni ấu trùng bọ cánh cứng Alphitobius sp (trung bình 205,8 ± 10,3 trứng/ tháng) ðã khảo sát ñược số nhộng kiến thích hợp ñối với giai đoạn phát triển bọ xít Trong ngày khả tiêu thụ bọ xít non tuổi nhộng kiến, tuổi nhộng kiến, tuổi nhộng kiến, tuổi nhộng kiến tuổi nhộng kiến iv Khi nhân ni bọ xít tập trung mật độ thích hợp cho việc nhân ni 40 cá thể/ hộp Với ñiều kiện thức ăn nhộng kiến kích thước hộp nhựa (20x10x 9) cm3 , nhiệt ñộ trung bình 29 oC ẩm ñộ khoảng 65 % v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG .ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ðỒ THỊ x Chương 1: MỞ ðẦU 1.1 ðặt vấn ñề 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 1.3 Giới hạn ñề tài .2 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm chung thiên ñịch 2.1.1 Vai trò thiên địch 2.1.2 Phân loại thiên ñịch 2.2 Giới thiệu chung giống bọ xít Rhynocoris sp 2.2.1 Vị trí giống Rhynocoris sp hệ thống phân loại .4 2.2.2 Các nghiên cứu Rhynocoris 2.3 Sơ lược cánh màng 2.3.1 ðặc điểm hình thái Hymenoptera 2.3.2 ðặc ñiểm sinh học nhóm Formicidae .8 vi 2.4 Sơ lược bọ cánh cứng Alphitobius sp .9 2.4.1 ðặc điểm hình thái 10 2.4.2 ðặc tính sinh vật học 11 2.5 Một số thí nghiệm nhân ni sinh khối xác định vòng đời trùng phòng thí nghiệm .11 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 3.1 ðịa ñiểm thời gian nghiên cứu .13 3.2 Nội dung nghiên cứu 13 3.3 Vật liệu thí nghiệm 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu .15 3.4.1 Nuôi bọ xít Rhynocoris sp chuẩn bị cho thí nghiệm 15 3.4.2 So sánh vòng đời bọ xít Rhynocoris sp ni cá thể thức ăn nhộng kiến ấu trùng bọ cánh cứng Alphitobius sp 16 3.4.2.1 Thí nghiệm theo dõi phát triển pha ấu trùng 16 3.4.2.2 Thí nghiệm theo dõi khả bắt cặp, ñẻ trứng bọ xít Rhynocoris sp .17 3.4.3 Khảo sát lượng thức ăn phù hợp ñối với phát triển bọ xít Rhynocoris sp nhộng kiến .19 3.4.4 Khảo sát phù hợp mật độ bọ xít Rhynocoris sp điều kiện nhân ni với thức ăn nhộng kiến 22 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .24 4.1 So sánh phát triển vòng đời bọ xít Rhynocoris sp ni cá thể loại thức ăn nhộng kiến ấu trùng bọ cánh cứng Alphitobius sp 24 4.1.1 Thí nghiệm theo dõi phát triển ấu trùng 24 4.1.2 Thí nghiệm theo dõi khả bắt cặp, ñẻ trứng bọ xít Rhynocoris sp 28 4.1.2.1 Thí nghiệm theo dõi khả bắt cặp 28 4.1.2.2 Thí nghiệm theo dõi khả đẻ trứng bọ xít Rhynocoris sp 30 4.2 Khảo sát lượng thức ăn phù hợp với bọ xít Rhynocoris sp với nguồn thức ăn nhộng kiến .33 vii 4.3 Khảo sát phù hợp mật số bọ xít Rhynocoris sp điều kiện ni nhốt với thức ăn nhộng kiến 37 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ .39 5.1 Kết luận 39 5.2 ðề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 viii DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT WHO: World Health Organization (Tổ chức Y Tế Thế Giới) ðBSCL: ðồng Bằng Sông Cửu Long WTO: World Trade Organization (Tổ chức Thương Mại Thế Giới) Ctv: cộng tác viên Ct: cá thể BX: bọ xít ðT: đẻ trứng TT: thành trùng ATBX: ấu trùng bọ xít ATBCC: ấu trùng bọ cánh cứng TGBC: thời gian bắt cặp NK: nhộng kiến BC: bắt cặp BXN: bọ xít non ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các nghiệm thức thí nghiệm .20 Bảng 4.1 Thời gian phát triển pha ấu trùng bọ xít Rhynocoris sp 24 Bảng 4.2 So sánh thời gian phát triển giai ñoạn bọ xít non 25 Bảng 4.3 Kích thước thể bọ xít pha ấu trùng .26 Bảng 4.4 Vòng đời khả đẻ trứng bọ xít 30 Bảng 4.5 Thời gian phát triển pha ấu trùng, tỉ lệ trưởng thành cái, tỉ lệ sống bọ xít Rhynocoris sp Khi nuôi tập trung .37 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Ở ñiều kiện nhiệt ñộ khoảng 29 oC ẩm ñộ khoảng 65% phát triển pha ấu trùng bọ xít thức ăn nhộng kiến ấu trùng Alphitobius sp Pha trứng ngày, pha ấu trùng trung bình khoảng 41 ngày Vòng đời phát triển bọ xít trung bình khoảng 56 – 58 ngày Kích thước bọ xít Rhynocoris sp ni với loại thức ăn nhộng kiến ấu trùng bọ cánh cứng Alphitobius sp giống Kích thước BXN tuổi từ – 3,5 mm, tuổi từ –5 mm, tuổi từ – mm, tuổi từ – mm, tuổi từ 10 – 10,2 mm Khi nhân nuôi bọ xít Rhynocoris sp với nguồn thức ăn nhộng kiến lượng thức ăn thích hợp cho giai ñoạn pha ấu trùng bọ xít, ñối với BXN tuổi tuổi số nhộng cần thiết cho ngày nhộng kiến Số NK tăng theo phát triển bọ xít Bọ xít non tuổi NK/ngày, tuổi NK/ ngày, tuổi 4NK/ ngày Trong ñiều kiện nhiệt ñộ khoảng 29 oC ẩm ñộ khoảng 65% thức ăn nhộng kiến, ni hộp (thể tích lít) ni với mật độ 40 cá thể/hộp tốt so với mật ñộ 15, 25 cá thể/ hộp 5.2 ðề nghị Tiếp tục theo dõi khả sống bọ xít Rhynocoris sp với thức ăn nhộng kiến ấu trùng bọ cánh cứng Alphitobius sp ñể xác ñịnh ñược tuổi thọ bọ xít Tiếp tục theo dõi khả đẻ trứng bọ xít bọ xít chết 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Nguyễn Thị Chắt, 1997 Bài giảng trùng đại cương chun khoa Bộ mơn bảo vệ thực vật Trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Cúc 2009, Giáo trình Cơn trùng Nơng nghiệp , Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, ðại học Cần Thơ Nguyễn Văn Huỳnh, 1995 Sinh thái côn trùng Bài giảng cao học BVTV Trường ðại Học Cần Thơ Phạm Văn Lầm Một số ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học bọ rùa vệt ñen, viện Bảo vệ thực vật Trần Thị Thiên An, 2010 Bài giảng côn trùng hại kho Bộ mơn bảo vệ thực vật Trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Vũ Tứ Mỹ, Lại Phú Hồng, Phạm Hồng Thái Nhân ni bướm sáp Galleria mellonella lớn thức ăn nhân tạo., viện sinh thái tài nguyên sinh vật Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Chắt, Kết nghiên cứu bước ñầu sâu ăn rệp sáp Eublemma amabilis., trường đại học Nơng lâm thành phố Hồ Chí Minh Tiếng anh Ambrose D.P., Claver, M.A 1995 Functional reponse of the Rhynocoris fuscipes Fab (Heteroptera: Reduviidae) to Riptortus clavatus Thum (Heteroptera: Alydidae) Journal of Boilogical Control 9(2):74-77 Ambrose D P., Claver M A., 1997 Functional and numerical responses of the reduviid predator, Rhynocoris fuscipes F (Het., Reduviidae) to cotton leafworm Spodoptera litura F (Lep., Noctuidae) Journal of Applied Entomology 121(15): 331–336 41 Ambrose D P., Claver M A., 1999 Substrata impact on mass rearing of the reduviid predator Rhynocoris marginatus (Fab.) Pakistan Journal of Biological Sciences 2(4): 1088-1091 Ambrose D.P., Claver, M.A., 2001 Survey of Reduviidae predators in seven pigeonpea agroecosystems in Tirunelveli, Tamil Nadu, India International Arachis Newsletter 8:44-45 Ambrose D P., Kumar S P., Nagarajan K., Das S S., Ravichandran B., 2006 Redescription, biology, life table, behaviour and ecotypism of Sphedanolestes minusculus Bergroth (Hem.: Reduviidae) Entomol Croat 10(1-2): 47-66 Ambrose D P., Sebastirajan X J., Nagarajan K., Jebasingh V J, Krishnan S., 2009 Biology, behaviour and functional response of Sphedanolestes variabilis Distant (Insecta: Hem.: Reduviidae: Hapactorinae), a potential predator of lepidopteran pests Entomol Croat 13(2): 33-44 Claver M A., Kalyanasundaram M., David P M M and Ambrose D P., 2003 Abundance of boll worm, flower beetle, predators and field colonization by Rhynocoris kumarii (Het., Reduviidae) following mulching and shelter provisioning in cotton Journal of Applied Entomology 127(7): 383-388 George, P J E.; Manto Claver; Ambrose, D P., 2000 Life table of Rhynocoris fuscipes (Fabricius) (Heteroptera : Reduviidae) reared on Corcyra cephalonica (Stainton) Pest Management and Economic Zoology 8(1): 57-63 Sahayaraj K., Paulaj G M., Rearing and life table of reduviid predator Rhynocoris marginatus Fab (Het., Reduviidae) on Spodoptera litura Fab (Lep., Noctuidae) larvae Sahayaraj, K 1995 Bio-efficacy and development of a reduviidae predator, Rhinocoris marginatus on Spodoptera litura International Arachis Newsletter, 15: 56-57 42 Sahayaraj K., Martin P., 2003 Assessment of Rhynocoris marginatus (Fab.) (Hemiptera: Reduviidae) as augmented control in gruondnut pests Journal Central European Agriculture 4(2) 103-110 Sahayaraj K., Borgio J F., Muthukumar S., Anandh G P., 2006 Antibacterial activity of Rhynocoris marginatus (Fab.) and Catamirus brevipennis (Servile) (Hemiptera: Reduviidae) venoms against human pathogens J Venom Anim Toxins incl Trop Dis 12(3) 487-496 Sahayaraj K., 2008 Approaching and rostrum protrusion behaviours of Rhynocoris marginatus on three prey chemical cues Bulletin of Insectology 61 (2): 233-237 Sahayara K., Small scale laboratory rearing of a Reduviid predator, Rhynocoris marginatus Fab (Hemiptera: Reduviidae) on Coryra cephalonica stainton larvae by larval card method 43 PHỤ LỤC Phụ lục Kích thước (mm) pha ấu trùng bọ xít Rhynocoris sp với thức ăn nhộng kiến Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi 10 4,5 10 3 10 7,5 10,1 5 10 6 7,5 10,1 10,1 10,1 4,5 10 10 10,1 11 4,5 10,1 12 10,1 13 10 14 6,5 10,2 15 10,2 16 10,1 17 4,5 10 18 10 19 10,1 20 10 21 4,5 10,1 22 10 23 4,5 10,1 24 6,5 10,1 25 4,5 10 44 Phụ lục Kích thước (mm) pha ấu trùng bọ xít Rhynocoris sp với thức ăn ấu trùng Alphitobius sp Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi 10 3,5 10,1 3 10 4 6,5 10 5 10,1 10 3,5 4,5 10,1 10 10 10 10,1 11 8,5 10,1 12 4,5 6,5 10,1 13 10,1 14 10 15 3,5 4,5 6,5 10 16 3,5 4,5 10 17 4,5 8,5 10,1 18 3,5 10 19 10 20 10 21 3,5 5 10 22 10 23 6,5 10 24 10 25 7,5 10 45 Phụ lục Thời gian phát triển (ngày) pha ấu trùng bọ xít Rhynocoris sp với thức ăn nhộng kiến Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi 5 11 7 7 6 5 10 6 10 7 11 11 9 11 10 7 11 11 12 8 10 13 10 14 7 10 15 9 16 7 10 17 8 10 11 18 6 11 19 12 20 7 12 21 7 11 22 10 23 7 11 24 7 10 25 11 46 Phụ lục Thời gian phát triển (ngày) pha ấu trùng bọ xít Rhynocoris sp với thức ăn Alphitobius sp Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi 15 6 12 7 9 9 10 6 10 14 5 10 11 7 9 13 10 10 11 12 6 12 10 6 13 12 7 10 14 10 8 15 6 16 11 5 10 17 7 10 18 6 19 10 10 20 11 5 10 21 9 11 22 8 23 10 7 24 10 7 11 25 11 11 47 Phụ lục So sánh phát triển bọ xít non tuổi với loại thức ăn Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : nhong Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.4 2.8 1.7 SAMPLE TWO: -Variable : alphito Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.3 4.0 2.0 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4321 Numerator degrees of freedom: 24 Denominator degrees of freedom: 24 Probability: 0.3852 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3431 0.5857 -4.9853 24 0.0000** Phụ lục So sánh phát triển bọ xít non tuổi với loại thức ăn Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : nhong Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.6 0.8 0.9 SAMPLE TWO: -Variable : alphito Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7200 Numerator degrees of freedom: 24 Denominator degrees of freedom: 24 Probability: 0.1913 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.0669 0.2587 2.1645 7.0 1.3 1.1 48 Effective degrees of freedom: Probability of t: 24 0.0406* Phụ lục So sánh phát triển bọ xít non tuổi với loại thức ăn Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : nhong Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.6 1.5 1.2 SAMPLE TWO: -Variable : alphito Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.2 0.8 0.9 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9397 Numerator degrees of freedom: 24 Denominator degrees of freedom: 24 Probability: 0.1114 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1229 0.3506 1.0268 24 0.3148 Phụ lục So sánh phát triển bọ xít non tuổi với loại thức ăn Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : nhong Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.0 1.2 1.1 SAMPLE TWO: -Variable : alphito Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3177 Numerator degrees of freedom: 24 Denominator degrees of freedom: 24 Probability: 0.5043 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" 7.6 1.6 1.3 49 Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0833 0.2887 1.3856 24 0.1786 Phụ lục So sánh phát triển bọ xít non tuổi với loại thức ăn Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : nhong Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : alphito Cases through 25 Mean: Variance: Standard Deviation: 11.2 1.4 1.2 10.3 1.1 1.0 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2799 Numerator degrees of freedom: 24 Denominator degrees of freedom: 24 Probability: 0.5502 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0864 0.2939 3.1299 24 0.0045** Phụ lục 10 So sánh kích thước bọ xít non tuổi với loại thức ăn Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 0.05 48 0.02875 2.01063 0.0964 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N Thucan A 3.12000 25 B 3.02000 25 50 Phụ lục 11 So sánh kích thước bọ xít non tuổi với loại thức ăn Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 0.05 48 0.20875 2.01063 0.2598 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N Thucan A 4.5400 25 B 4.2600 25 Phụ lục 12 So sánh kích thước bọ xít non tuổi với loại thức ăn Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 48 Error Mean Square 0.345417 Critical Value of t 2.68220 Least Significant Difference 0.4459 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N Thucan A 6.4800 25 B 5.9200 25 Phụ lục 13 So sánh kích thước bọ xít non tuổi với loại thức ăn Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 0.05 48 0.3925 2.01063 0.3563 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N Thucan A 8.3000 25 A 8.0800 25 51 Phụ lục 14 So sánh kích thước bọ xít non tuổi với loại thức ăn Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 48 Error Mean Square 0.003167 Critical Value of t 2.01063 Least Significant Difference 0.032 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N Thucan A 10.06400 25 A 10.03200 25 Phụ lục 15 Tỉ lệ sống (%) bọ xít nhân ni mật độ khác 15 cá thể 0,86 0,93 0,73 25 cá thể 0,64 0,76 0,92 40 cá thể 0,75 0,72 0,7 Phụ lục 16 So sánh tỷ lệ sống bọ xít mật ñộ khác ( Số liệu ñã ñược chuyển ñổi trước xử lý) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 58.41542 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 15.27 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N Socathe A 67.499 15CT A 62.455 25CT A 58.387 40CT 52 Phụ lục 17 Vòng đời bọ xít Rhynocoris sp với thức ăn nhộng kiến N trứng 10 11 7 7 7 7 7 TGAT (ngày) 36 36 46 43 41 41 41 44 41 45 43 bắt cặp – ðT (ngày) 3 2 11 TT - bắt cặp (ngày) 4 10 vòng đời (ngày) 51 53 59 59 54 61 60 58 59 62 62 Phụ lục 18 Vòng đời bọ xít Rhynocoris sp với thức ăn ấu trùng Alphitobius sp n trứng 7 7 7 7 TGAT (ngày) 44 38 38 41 44 40 39 TT - bắt cặp (ngày) 3 3 bắt cặp - ðT (ngày) 3 5 vòng đời (ngày) 57 51 54 59 60 57 55 Phụ lục 19 Thời gian phát triển bọ xít ni tập thể mật ñộ khác 15 Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi 5 7 25 6 6 6 6 6 40 6 7 6 6 6 53 Phụ lục 20 Khả ñẻ trứng bọ xít với nguồn thức ăn nhộng kiến số lần ñẻ trứng khả ñẻ trứng/cái số trứng/ổ 13 10 12 11 11 11 11 11 13 256 213 297 229 303 262 254 226 249 19,69 21,3 24,75 20,82 27,54 23,82 23,1 20,54 19,15 thời gian lần ñẻ (ngày) 2,17 2,55 2,45 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 2,42 Phụ lục 21 Khả ñẻ trứng bọ xít với nguồn thức ăn ấu trùng Alphitobius sp số lần ñẻ trứng 10 10 10 10 10 khả ñẻ trứng/cái 211 193 226 204 202 203 202 số trứng/ổ 21,1 24,12 22,6 20,4 20,2 22,55 20,2 thời gian lần ñẻ 3,1 3,2 2,7 2,8 ... trước chúng hút dịch từ mồi (Sahayaraj, 2008) Trứng bọ xít ñược ñẻ thành khối, có lớp dịch suốt bao phủ bên ngồi giúp chúng dính vào thân đá Màu sắc, kích thước số lượng trứng thay đổi đa dạng... Hapactorinae chiếm ña số nhóm trùng ăn mồi, ơng thống kê có đến 17 lồi thuộc giống Rhynocoris, bao gồm R Costalis, R cruralis, R fuscipes, R kumarii, R lapidicola, R longifrons, R marginatus,... (Order): Hymenoptera Họ (Family): Formicidae 2.3.1 ðặc điểm hình thái Hymenoptera Bộ cánh màng bao gồm loài ong, kiến, ong bắp cày, ong ăn thông Trên giới định danh khoảng 110.000 lồi Thành trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỌ XÍT RHYNOCORIS SP. (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) TRÊN HAI LOẠI THỨC ĂN LÀ NHỘNG KIẾN VÀ ẤU TRÙNG BỌ CÁNH CỨNG ALPHITOBIUS SP. TRONG ðIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM, NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỌ XÍT RHYNOCORIS SP. (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) TRÊN HAI LOẠI THỨC ĂN LÀ NHỘNG KIẾN VÀ ẤU TRÙNG BỌ CÁNH CỨNG ALPHITOBIUS SP. TRONG ðIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay