KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH TRỒNG NẤM MỠ BRAZIL (Agaricus brasiliensis)

86 26 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH TRỒNG NẤM MỠ BRAZIL (Agaricus brasiliensis) NGÀNH: LỚP: KHÓA: SINH VIÊN THỰC HIỆN: Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 NƠNG HỌC DH07NHA 2007 – 2011 Nguyễn Xuân Du BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH TRỒNG NẤM MỠ BRAZIL (Agaricus brasiliensis) Sinh viên thực NGUYỄN XUÂN DU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Phạm Thị Ngọc PGS.TS Phạm Thành Hổ Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Nông Học – Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh - Q thầy mơn Sinh Lý – Sinh Hóa điều kiện giúp đỡ em trình thực đề tài Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phạm Thị Ngọc tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp - PGS.TS Phạm Thành Hổ - môn Công Nghệ Sinh Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh, TS Diệp Thị Mỹ Hạnh – chủ tịch khu bảo tồn sinh thái Làng Tre – Bến Cát – Bình Dương giúp đỡ em thực khóa luận - Tất bạn lớp DH07NHA,B chia khó khăn, vui buồn suốt bốn năm học tập thời gian thực khóa luận - Tấm lòng ghi ơn sâu sắc ba mẹ, anh em gia đình hết lòng lo lắng giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh tháng 07 năm 2011 Nguyễn Xuân Du iii TĨM TẮT NGUYỄN XN DU, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 – 2011 “KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH TRỒNG NẤM MỠ BRAZIL (Agaricus brasiliensis)” Giáo viên hướng dẫn: Ths Phạm Thị Ngọc Thí nghiệm tiến hành phòng thí nghiệm sinh lý thực vật thuộc khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, khu bảo tồn sinh thái Làng Tre xã Phú An – Bến Cát – Bình Dương Thí nghiệm tiến hành từ tháng 03/2011 đến tháng 07/2011 Đề tài có thí nghiệm Thí nghiệm 1: Thí nghiệm cấy chuyền mơi trường thạch, thí nghiệm đơn yếu tố, gồm nghiệm thức, lần lập lại - NT1: môi trường thạch (200g khoai tây + 20g đường + 20g agar + 1000ml nước - NT2: môi trường + 1% CaCO3 - NT3: môi trường + 0,5% CaCO3 - NT4: môi trường + 1% CaSO4 - NT5: môi trường + 0,5% CaSO4 Thí nghiệm 2: Thí nghiệm cấy chuyền từ thạch sang môi trường lúa – gạo, thí nghiệm yếu, gồm 10 nghiệm thức, lần lặp lại - NT1: Lúa - NT2: Lúa + 0,5% CaCO3 - NT3: Lúa + 1% CaCO3 - NT4: Lúa + 0,5% SA iv - NT5: Lúa + 1% SA - NT6: Gạo - NT7: Gạo + 0,5% CaCO3 - NT8: Gạo + 1% CaCO3 - NT9: Gạo + 0,5% SA - NT10: Gạo + 1% SA Thí nghiệm 3: Thí nghiệm cấy meo vào chất, thí nghiệm yếu tố, gồm nghiệm thức, lần lặp lại Sử dụng NT5 thí nghiệm làm meo cấy qua chất - NT1: Rơm + phân bò hoai mục - NT2: Lục bình, bã mía + phân bò hoai mục - NT3: Lục bình, rơm + phân bò hoai mục - NT4: Rơm + phân gà - NT5: Lục bình, bã mía + phân gà - NT6: Lục bình, rơm + phân gà - NT7: Rơm + phân trùn quế - NT8: Lục bình, bã mía + phân trùn quế - NT9: Lục bình, rơm + phân trùn quế Kết thí nghiệm cho thấy: Thí nghiệm cho thấy: bổ sung thêm CaSO4 mức 0,5% CaCO3 mức 1% làm tăng phát triển hệ tơ NT5 có tốc độ phát triển hệ tơ nhanh nhất, hệ tơ dày Thí nghiệm cho thấy nhân giống mơi trường lúa có bổ sung thêm CaCO3 SA 1% giúp hệ tơ phát triển nhanh Lúa sử dụng làm môi trường nấu chín v Bổ sung chất dinh dưỡng trình nhân giống làm hệ tơ phát triển nhanh hơn, tăng sức sống cho meo giống, rút ngắn thời gian nhân giống, đáp ứng yêu cầu sản xuất Kỹ thuật trồng nấm mỡ Brazil chưa phổ biến nên có nhiễm nấm q trình thí nghiệm Thí nghiệm 3: thể nấm thái dương hình thành chất lục bình, rơm + đất, phân gà (NT6: a3b2), nhiên số lượng q nên khơng tính suất hiệu kinh tế nấm thí nghiệm Hệ tơ nấm lục bình, bã mía + đất, phân gà (NT5: a2b2) phát triển nhanh đồng vi MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU viii DANH SÁCH CẤC HÌNH ẢNH ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát nấm 2.1.1 Định nghĩa nấm 2.1.2 Một số đặc điểm sinh học 2.1.2.1 Đặc điểm hình thái 2.1.2.2 Đặc điểm sinh lý, sinh hóa 2.1.2.3 Đặc điểm sinh thái 2.2 Giá trị dinh dưỡng nấm lợi ích việc trồng nấm 2.2.1 Giá trị dinh dưỡng nấm vii 2.2.2 Lợi ích việc trồng nấm 12 2.2.2.1 Lợi ích mặt xã hội 12 2.2.2.2 Lọi ích mặt kinh tế 12 2.3 Nghề trồng nấm 14 2.4 Tình hình sản xuất nấm 16 2.4.1 Ở nước 16 2.4.2 Ở nước 18 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Vật liệu thí nghiệm 20 3.1.1 Vật liệu 20 3.12 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 3.1.2.1 Thí nghiệm mơi trường I cấp II 20 a Thí nghiệm mơi trường cấp I 20 b Thí nghiệm mơi trường cấp II 21 3.1.2.2 Thí nghiệm giá thể trồng (cấp III) 24 3.1.3 Các tiêu theo dõi 25 3.1.3.1 Các thiêu theo dõi thí nghiệm 25 3.1.3.2 Các thiêu theo dõi thí nghiệm 26 3.1.3.3 Các thiêu theo dõi thí nghiệm 26 a/ Các tiêu theo dõi trước phủ đất 26 b/ Các tiêu theo dõi sau phủ đất 26 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 26 3.2.1 Thời gian 26 viii 3.2.2 Điạ điểm nghiên cúu 27 3.2.2.1 Đặc điểm khí hậu thời tiết khu vực thí nghiệm 27 3.2.2.2 Đặc điểm đất đai địa hình vực thí nghiệm 27 3.2.2.3 Đặc điểm nguồn nước tưới khu vực thí nghiệm 27 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.4 Phương pháp theo dõi 28 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết thí nghiệm 29 4.1.1 Sự phát triển chiều dài sợi tơ 29 4.1.2 Tốc độ phát triển hệ tơ 30 4.2 Kết thí nghiệm 31 4.2.1 Sự tăng trưởng chiều dài hệ tơ 31 4.2.2 Động thái phát triển hệ tơ 32 4.3 Kết thí nghiệm 34 4.3.1 Sự tăng trưởng chiều dài hệ tơ chất 34 4.3.2 Động thái phát triển hệ tơ 35 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Kiến nghị 36 Tài liệu tham khảo 37 Phụ lục biểu đồ phát triển hệ tơ 40 Phụ lục hình ảnh thí nghiệm 43 Phụ lục xử lý thống kê 49 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Thành phần axit amin (amino acid) Bảng 2.2: Hàm lượng vitamin khoáng số nấm phổ biến Bảng 2.3: Thành phần dinh dưỡng số loại nấm ăn Bảng 2.4: Thành phần hóa học nấm Agaricus blasiliensis cơng bố tạp chí Y học (Đại học bang Pennsylvinia) số 482 Bảng 2.5: Giá trị dinh dưỡng có nấm mỡ Agaricus bisporus 11 Bảng 2.6: Lịch sử nuôi trồng số loại nấm 14 Bảng 4.1: Sự phát triển hệ tơ môi trường thạch 29 Bảng 4.2: Động thái phát triển hệ tơ thạch 30 Bảng 4.3: Sự phát triển hệ tơ môi trường gao – lúa 31 Bảng 4.4 Động thái phát triển hệ tơ môi trường lúa – gạo (cm/ngày) 32 Bảng 4.5: Tốc độ phát triển hệ tơ lúa – gạo 33 Bảng 4.6: Sự tăng trưởng chiều dài hệ tơ chất 34 Bảng 4.7: Tốc độ phát triển hệ tơ chất (cm/ngày) 35 Biểu đồ 4.1: Sự tăng trưởng chiều dài hệ tơ thạch 40 Biểu đồ 4.2: Động thái phát triển hệ tơ thạch (thí nghiệm 1) 40 Biểu đồ 4.3: Sự tăng trưởng chiều dài hệ tơ lúa – gạo 41 Biểu đồ 4.4: Động thái phát triển hệ tơ lúa – gạo 41 Biểu đồ 4.5: Sự tăng trưởng chiều dài hệ tơ chất 42 Biểu đồ 4.6: Động thái tăng trưởng hệ tơ chất 42 60 Sự phát triển tơ nấm môi trường gạo – lúa ngày sau cấy Data file: CACGIATRITO Title: thinghiem2 Function: FACTOR Experiment Model Number 8: Two Factor Randomized Complete Block Design Data case no to 30 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 1: lll) with values from to Factor A (Var 2: a) with values from to Factor B (Var 3: b) with values from to Variable 6: 9nsc Grand Mean = 1.990 Grand Sum = 59.700 Total Count = 30 TABLE OF MEANS Total * * 1.997 19.966 * * 2.077 20.768 * * 1.897 18.966 * * 1.828 10.966 * * 2.078 12.467 * * 2.255 13.533 * * 1.845 11.068 * * 1.944 11.666 * * 1.871 28.067 * * 2.109 31.633 * 1 1.344 4.033 * 2.311 6.933 * 1.734 5.201 * 2 2.422 7.266 * 2.233 6.700 * 2.278 6.833 * 1.822 5.467 * 1.867 5.601 * 2.222 6.666 * 1.667 5.000 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.163 0.082 0.8745 Factor A 0.767 0.192 2.0562 0.1292 Factor B 0.424 0.424 4.5478 0.0470 AB 2.157 0.539 5.7858 0.0036 -7 Error 18 1.678 0.093 Total 29 5.188 61 Coefficient of Variation: 15.34% s_ for means group 1: y 0.0965 Number of Observations: 10 s_ for means group 2: y 0.1246 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.0788 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 0.1763 Number of Observations: Sự phát triển tơ nấm môi trường gạo – lúa ngày sau cấy Data File : CACGIATRITO Title : thinghiem2 Case Range : 103 - 112 Variable : 9nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.09300 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7167 s_ = 0.1761 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Ranked Order 1.344 B Mean = 2.422 A 2.311 A Mean = 2.311 A 1.734 AB Mean = 2.278 A 2.422 A Mean = 2.233 A 2.233 A Mean = 2.222 A 2.278 A Mean = 1.867 AB 1.822 AB Mean = 1.822 AB 1.867 AB Mean = 1.734 AB 2.222 A Mean 10 = 1.667 AB 1.667 AB Mean = 1.344 B 62 Sự phát triển tơ nấm môi trường gạo – lúa 11 ngày sau cấy Data file: CACGIATRITO Title: thinghiem2 Function: FACTOR Experiment Model Number 8: Two Factor Randomized Complete Block Design Data case no to 30 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 1: lll) with values from to Factor A (Var 2: a) with values from to Factor B (Var 3: b) with values from to Variable 7: 11nsc Grand Mean = 3.236 Grand Sum = 97.090 Total Count = 30 TABLE OF MEANS Total * * 2.920 29.201 * * 3.529 35.289 * * 3.260 32.600 * * 3.479 20.872 * * 3.256 19.534 * * 3.372 20.234 * * 3.144 18.866 * * 2.931 17.584 * * 2.687 40.301 * * 3.786 56.789 * 1 2.094 6.283 * 4.863 14.589 * 2.445 7.334 * 2 4.067 12.200 * 2.956 8.867 * 3.789 11.367 * 2.900 8.700 * 3.389 10.166 * 3.039 9.117 * 2.822 8.467 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 1.862 0.931 2.7529 0.0905 Factor A 1.077 0.269 0.7963 Factor B 9.062 9.062 26.8008 0.0001 AB 7.853 1.963 5.8065 0.0035 -7 Error 18 6.086 0.338 Total 29 25.940 63 Coefficient of Variation: 17.97% s_ for means group 1: y 0.1839 Number of Observations: 10 s_ for means group 2: y 0.2374 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.1501 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 0.3357 Number of Observations: Sự phát triển tơ nấm môi trường gạo – lúa 11 ngày sau cấy Data File : CACGIATRITO Title : thinghiem2 Case Range : 131 - 140 Variable : 11nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.3380 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.366 s_ = 0.3357 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Ranked Order 2.094 D Mean = 4.863 A 4.863 A Mean = 4.067 AB 2.445 CD Mean = 3.789 ABC 4.067 AB Mean = 3.389 BCD 2.956 BCD Mean = 3.039 BCD 3.789 ABC Mean = 2.956 BCD 2.900 BCD Mean = 2.900 BCD 3.389 BCD Mean 10 = 2.822 BCD 3.039 BCD Mean = 2.445 CD 2.822 BCD Mean = 2.094 D 64 Sự phát triển tơ nấm môi trường gạo – lúa 21 ngày sau cấy Data file: CACGIATRITO Title: thinghiem2 Function: FACTOR Experiment Model Number 8: Two Factor Randomized Complete Block Design Data case no to 30 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 1: lll) with values from to Factor A (Var 2: a) with values from to Factor B (Var 3: b) with values from to Variable 8: 21nsc Grand Mean = 6.163 Grand Sum = 184.900 Total Count = 30 TABLE OF MEANS Total * * 5.633 56.334 * * 6.405 64.049 * * 6.452 64.517 * * 7.167 43.000 * * 5.714 34.283 * * 6.397 38.383 * * 5.861 35.167 * * 5.678 34.067 * * 7.292 109.383 * * 5.034 75.517 * 1 8.478 25.433 * 5.856 17.567 * 6.194 18.583 * 2 5.233 15.700 * 7.878 23.633 * 4.917 14.750 * 7.089 21.267 * 4.633 13.900 * 6.822 20.467 * 4.533 13.600 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 4.223 2.112 2.7446 0.0911 Factor A 9.543 2.386 3.1007 0.0418 Factor B 38.230 38.230 49.6892 0.0000 AB 3.523 0.881 1.1449 0.3674 -7 Error 18 13.849 0.769 - 65 Total 29 69.368 Coefficient of Variation: 14.23% s_ for means group 1: y 0.2774 Number of Observations: 10 s_ for means group 2: y 0.3581 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.2265 Number of Observations: 15 s_ for means group 6: y 0.5064 Number of Observations: Sự phát triển tơ nấm môi trường gạo – lúa 21 ngày sau cấy Data File : CACGIATRITO Title : thinghiem2 Case Range : 159 - 168 Variable : 21nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.7690 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.504 s_ = 0.5063 at alpha = 0.050 x Original Order Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = Mean 10 = Ranked Order 8.478 A Mean = 8.478 A 5.856 CDE Mean = 7.878 AB 6.194 CDE Mean = 7.089 ABC 5.233 DE Mean = 6.822 BCD 7.878 AB Mean = 6.194 CDE 4.917 E Mean = 5.856 CDE 7.089 ABC Mean = 5.233 DE 4.633 E Mean = 4.917 E 6.822 BCD Mean = 4.633 E 4.533 E Mean 10 = 4.533 E Data File : CACGIATRITO Title : thinghiem2 Case Range : 148 - 152 Variable : 21nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.7690 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.064 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean 1= 2= 3= Ranked Order 7.167 A Mean = 7.167 A 5.714 B Mean = 6.397 AB 6.397 AB Mean = 5.861 B 66 Mean Mean 4= 5= 5.861 B 5.678 B Mean Mean = 5.714 B = 5.678 B 67 Sự phát triển tơ nấm chất ngày sau cấy Data file: LAN1 Title: thinghiem3 Function: FACTOR Experiment Model Number 8: Two Factor Randomized Complete Block Design Data case no to 27 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 8: lll) with values from to Factor A (Var 9: a) with values from to Factor B (Var 10: b) with values from to Variable 11: 5nsc Grand Mean = 0.747 Grand Sum = 20.179 Total Count = 27 TABLE OF MEANS 10 11 Total * * 0.747 6.721 * * 0.743 6.691 * * 0.752 6.767 * * 0.452 4.066 * * 0.972 8.751 * * 0.818 7.362 * * 0.718 6.466 * * 0.802 7.216 * * 0.722 6.497 * 1 0.278 0.833 * 0.470 1.411 * 0.607 1.822 * 0.948 2.844 * 2 1.126 3.377 * 0.843 2.530 * 0.930 2.789 * 0.809 2.428 * 3 0.715 2.145 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.000 0.000 0.0264 Factor A 1.287 0.643 104.3897 0.0000 Factor B 0.040 0.020 3.2463 0.0656 AB 0.316 0.079 12.8281 0.0001 -7 Error 16 0.099 0.006 Total 26 1.742 Coefficient of Variation: 10.50% s_ for means group 1: y 0.0262 Number of Observations: s_ for means group 2: y 0.0262 Number of Observations: s_ for means group 4: 0.0262 Number of Observations: 68 y s_ for means group 6: y 0.0453 Number of Observations: ab Data File : LAN1 Title : thinghiem Case Range : 47 - 55 Variable : 5nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.006000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1847 s_ = 0.04472 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 0.2777 F 0.4703 E 0.6073 DE 0.9480 AB 1.126 A 0.8433 BC 0.9297 B 0.8093 BC 0.7150 CD Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = 1.126 A = 0.9480 AB = 0.9297 B = 0.8433 BC = 0.8093 BC = 0.7150 CD = 0.6073 DE = 0.4703 E = 0.2777 F 69 Sự phát triển tơ nấm chất 10 ngày sau cấy Data file: LAN1 Title: thinghiem3 Function: FACTOR Experiment Model Number 8: Two Factor Randomized Complete Block Design Data case no to 27 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 8: lll) with values from to Factor A (Var 9: a) with values from to Factor B (Var 10: b) with values from to Variable 12: 10nsc Grand Mean = 2.632 Grand Sum = 71.066 Total Count = 27 TABLE OF MEANS 10 12 Total * * 2.669 24.022 * * 2.669 24.022 * * 2.558 23.022 * * 2.554 22.988 * * 2.803 25.223 * * 2.539 22.855 * * 2.456 22.100 * * 2.975 26.779 * * 2.465 22.187 * 1 2.563 7.688 * 2.922 8.767 * 2.178 6.533 * 2.574 7.723 * 2 3.237 9.712 * 2.596 7.788 * 2.230 6.689 * 2.767 8.300 * 3 2.622 7.866 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.074 0.037 1.1213 0.3502 Factor A 0.393 0.197 5.9541 0.0117 Factor B 1.592 0.796 24.1001 0.0000 AB 0.555 0.139 4.1973 0.0164 -7 Error 16 0.529 0.033 Total 26 3.143 - 70 Coefficient of Variation: 6.91% s_ for means group 1: y 0.0606 Number of Observations: s_ for means group 2: y 0.0606 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.0606 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.1049 Number of Observations: ab Data File : LAN1 Title : thinghiem Case Range : 73 - 81 Variable : 10nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.03300 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3144 s_ = 0.1049 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 2.563 2.922 2.178 2.574 3.237 2.596 2.230 2.767 2.622 Ranked Order C B D C A BC D BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 5= 2= 8= 9= 6= 4= 1= 7= 3= 3.237 A 2.922 B 2.767 BC 2.622 BC 2.596 BC 2.574 C 2.563 C 2.230 D 2.178 D 71 Sự phát triển tơ nấm chất 15 ngày sau cấy Data file: LAN1 Title: thinghiem3 Function: FACTOR Experiment Model Number 8: Two Factor Randomized Complete Block Design Data case no to 27 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 8: lll) with values from to Factor A (Var 9: a) with values from to Factor B (Var 10: b) with values from to Variable 13: 15nsc Grand Mean = 4.422 Grand Sum = 119.390 Total Count = 27 TABLE OF MEANS 10 13 Total * * 4.184 37.657 * * 4.642 41.776 * * 4.440 39.957 * * 3.599 32.392 * * 5.764 51.879 * * 3.902 35.119 * * 4.157 37.411 * * 4.939 44.454 * * 4.169 37.525 * 1 3.507 10.522 * 3.756 11.267 * 3.534 10.603 * 4.808 14.424 * 2 7.411 22.233 * 5.074 15.222 * 4.155 12.465 * 3.651 10.954 * 3 3.900 11.700 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.947 0.473 0.7087 Factor A 24.744 12.372 18.5191 0.0001 Factor B 3.616 1.808 2.7062 0.0972 AB 9.184 2.296 3.4368 0.0329 -7 Error 16 10.689 0.668 Total 26 49.179 - 72 Coefficient of Variation: 18.48% s_ for means group 1: y 0.2724 Number of Observations: s_ for means group 2: y 0.2724 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.2724 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.4719 Number of Observations: ab Data File : LAN1 Title : thinghiem Case Range : 99 - 107 Variable : 15nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.6680 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.415 s_ = 0.4719 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 3.507 3.756 3.537 4.778 7.411 5.074 4.119 3.648 3.900 Ranked Order B B B B A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 5= 6= 4= 7= 9= 2= 8= 3= 1= 7.411 5.074 4.778 4.119 3.900 3.756 3.648 3.537 3.507 A B B B B B B B B 73 Sự phát triển tơ nấm chất 20 ngày sau cấy Data file: LAN1 Title: thinghiem3 Function: FACTOR Experiment Model Number 8: Two Factor Randomized Complete Block Design Data case no to 27 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 8: lll) with values from to Factor A (Var 9: a) with values from to Factor B (Var 10: b) with values from to Variable 14: 20nsc Grand Mean = 6.389 Grand Sum = 172.506 Total Count = 27 TABLE OF MEANS 10 14 Total * * 6.308 56.776 * * 6.148 55.331 * * 6.711 60.399 * * 4.939 44.455 * * 8.082 72.742 * * 6.145 55.309 * * 6.015 54.131 * * 6.686 60.176 * * 6.467 58.199 * 1 4.733 14.200 * 5.241 15.722 * 4.844 14.533 * 7.411 22.232 * 2 8.748 26.244 * 8.089 24.266 * 5.900 17.699 * 6.070 18.210 * 3 6.467 19.400 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 1.515 0.757 1.1498 0.3415 Factor A 45.255 22.627 34.3509 0.0000 Factor B 2.111 1.056 1.6024 0.2321 AB 1.506 0.377 0.5717 -7 Error 16 10.539 0.659 Total 26 60.926 - 74 Coefficient of Variation: 12.70% s_ for means group 1: y 0.2705 Number of Observations: s_ for means group 2: y 0.2705 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.2705 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.4686 Number of Observations: ab Data File : LAN1 Title : thinghiem Case Range : 125 - 133 Variable : 20nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.6590 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.157 s_ = 0.4687 at alpha = 0.10 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 4.733 5.241 4.844 7.411 8.748 8.089 5.900 6.070 6.467 Ranked Order F Mean = 8.748 A DEF Mean = 8.089 AB EF Mean = 7.411 BC BC Mean = 6.467 CD A Mean = 6.070 DE AB Mean = 5.900 DEF DEF Mean = 5.241 DEF DE Mean = 4.844 EF CD Mean = 4.733 F ... suốt thời gian học tập thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh tháng 07 năm 2011 Nguyễn Xuân Du iii TÓM TẮT NGUYỄN XN DU, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 – 2011 “KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH... MINH KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH TRỒNG NẤM MỠ BRAZIL (Agaricus brasiliensis) Sinh viên thực NGUYỄN XN DU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Phạm... 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH TRỒNG NẤM MỠ BRAZIL (Agaricus brasiliensis) , KHẢO NGHIỆM QUI TRÌNH TRỒNG NẤM MỠ BRAZIL (Agaricus brasiliensis)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay