KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT TÁN NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) VÀ QUẢN LÝ BỆNH CHỔI RỒNG BẰNG BIỆN PHÁP TỈA CÀNH VÀ BÓN PHÂN TRÊN NHÃN TẠI TIỀN GIANG

83 32 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT TÁN NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) VÀ QUẢN LÝ BỆNH CHỔI RỒNG BẰNG BIỆN PHÁP TỈA CÀNH VÀ BÓN PHÂN TRÊN NHÃN TẠI TIỀN GIANG NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VIẾT HƯNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i    KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT TÁN NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) VÀ QUẢN LÝ BỆNH CHỔI RỒNG BẰNG BIỆN PHÁP TỈA CÀNH VÀ BÓN PHÂN TRÊN NHÃN TẠI TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN VIẾT HƯNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Lê Cao Lượng ThS Trần Thị Mỹ Hạnh Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011     ii    LỜI CẢM TẠ Con xin kính dâng lên bố mẹ lòng biết ơn sâu sắc nuôi dạy ngày hôm Công ơn bố mẹ xin ghi lòng Xin chân thành cảm ơn: Q Thầy Cơ trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh quý Thầy Cô khoa Nông Học giảng dạy chắp cánh cho ước mơ thành thực Xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy Cô môn Bảo Vệ Thực Vật giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận tốt nghiệp Cám ơn ThS Lê Cao Lượng ThS Trần Thị Mỹ Hạnh tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn anh chị phòng Bảo Vệ Thực Vật – Viện Cây ăn miền Nam nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn người bạn người thân động viên, khuyến khích, giúp đỡ chia sẻ quãng thời gian học tập, thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn tất cả! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Nguyễn Viết Hưng     iii    TÓM TẮT NGUYỄN VIẾT HƯNG, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 Khảo sát khả phát tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) quản lý bệnh chổi rồng biện pháp tỉa cành bón phân nhãn Tiền Giang Giảng viên hướng dẫn chính: ThS Lê Cao Lượng Đề tài tiến hành Viện ăn miền Nam xã Hiệp Đức – Cai Lậy – Tiền Giang nhằm biết khả phát tán nhện lơng nhung Eriophyes dimocarpi phòng thí nghiệm đồng thời khảo sát hiệu việc cắt tỉa cành mức phân bón khác quản lý bệnh chổi rồng nhãn Thí nghiệm xác định khả phát tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn: + Thí nghiệm khả tự phát tán nhện lông nhung nhãn thực nhà kính Thiết kế xếp nhãn nhện thành vòng tròn đồng tâm, khoảng cách từ tâm tới vòng tròn 25, 50, 75 100 cm Sau đặt nhãn có nhiễm nhện lơng nhung vào tâm bố trí thí nghiệm + Thí nghiệm khả phát tán nhện lơng nhung nhờ côn trùng nhãn thực nhà kính Thiết kế xếp nhãn nhện thành vòng tròn đồng tâm, khoảng cách từ tâm tới vòng tròn 25, 50, 75 100 cm Sau tiến hành đặt nhãn có nhiễm nhện lơng nhung vào tâm bố trí thí ngiệm thả trùng lên nhãn tâm thí nghiệm Thí nghiệm khảo sát hiệu quản lý bệnh chổi rồng việc cắt tỉa cành khác nhãn Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên gồm nghiệm thức với lần lặp lại, lần lặp lại bố trí     iv    Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng mức phân bón đến bệnh chổi rồng nhãn Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên gồm: nghiệm thức với lần lặp lại, lần lặp lại bố trí Những kết đạt được: Qua trình theo dõi quan sát kính lúp với độ phóng đại 40 lần, chúng tơi ghi nhận: + Nhện lơng nhung Eriophyes dimocarpi có khả tự phát tán khoảng cách 100 cm sau ngày đặt nhãn có nhiễm nhện lơng nhung vào thí nghiệm + Nhện lơng nhung Eriophyes dimocarpi xuất vòng bán kính 100 cm sau ngày đặt nhãn có nhiễm nhện lơng nhung thả trùng vào thí nghiệm Nghiệm thức cắt tỉa cành 40 cm có tỷ lệ chồi nhiễm thấp đạt hiệu cao so với nghiệm thức lại việc quản lý bệnh chổi rồng nhãn Nghiệm thức 240 g N: 240 g P2O5: 120 g K2O + kg hữu vi sinh nghiệm thức 240 g N: 240 g P2O5: 240 g K2O + 2,5 kg hữu vi sinh (bón cho nhãn) có hiệu quản lý bệnh chổi rồng nhãn     v    MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách hình x Danh sách bảng xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu nhãn 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Tình hình sản xuất nhãn giới Việt Nam 2.1.2.1 Tình hình sản xuất nhãn giới 2.1.2.2 Tình hình sản xuất nhãn Việt Nam 2.1.3 Một số giống nhãn trồng     vi    2.1.3.1 Giống nhãn nước 2.1.3.2 Giống nhãn nước 2.1.4 Kĩ thuật trồng chăm sóc 2.1.4.1 Thời vụ trồng 2.1.4.2 Chuẩn bị đất bón lót 2.1.4.3 Khoảng cách trồng mật độ trồng 2.1.4.4 Xuống giống 2.1.4.5 Bón phân thúc 2.1.4.6 Tưới nước 10 2.1.4.7 Tỉa tỉa hoa 10 2.1.4.8 Xử lý hoa 11 2.1.4.9 Tăng đậu 12 2.1.5 Sâu bệnh hại nhãn 12 2.1.5.1 Sâu hại 12 2.1.5.2 Bệnh hại 13 2.2 Một số nghiên cứu bệnh chổi rồng nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn 13 2.2.1 Những nghiên cứu bệnh chổi rồng nhãn nước 13 2.2.2 Những nghiên cứu bệnh chổi rồng nhãn nước 15 2.3 Đặc điểm hình thái sinh học số lồi nhện lơng nhung nước ta 16 2.3.1 Đặc điểm hình thái sinh học lồi nhện lơng nhung Eriophyes dimocarpi 16 2.3.2 Đặc điểm hình thái sinh học lồi nhện lơng nhung Eriophyes litchi Keifer 17 2.4 Phổ kí chủ nhện lơng nhung Eriophyes dimocarpi 18     vii    2.5 Điều kiện phát triển bệnh chổi rồng nhãn 19 2.6 Quản lý bệnh chổi rồng nhãn 19 2.6.1 Giải pháp giống 19 2.6.2 Biện pháp canh tác 19 2.6.3 Biện pháp học 20 2.6.4 Biện pháp hóa học 20 2.7 Các loại phân bón sử dụng thí nghiệm 20 2.8 Các loại thuốc hóa học sử dụng 21 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 22 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 22 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 22 3.2 Vật liệu thí nghiệm 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Nghiên cứu khả tự phát tán phát tán nhờ côn trùng nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn phòng thí nghiệm 23 3.4.1.1 Khảo sát khả tự phát tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn 23 3.4.1.2 Khảo sát khả phát tán nhờ côn trùng nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn 24 3.4.2 Khảo sát hiệu quản lý bệnh chổi rồng việc cắt tỉa cành mức độ khác nhãn 26 3.4.3 Khảo sát ảnh hưởng mức phân bón đến bệnh chổi rồng nhãn 28 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 30     viii    Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Xác định khả phát tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn phòng thí nghiệm 31 4.4.1 Khả tự phát tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi 31 4.1.2 Phát tán nhờ côn trùng nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi 32 4.2 Hiệu quản lý bệnh chổi rồng việc cắt tỉa cành nhãn 34 4.2.1 Mật số trung bình nhện lông nhung trước sau cắt tỉa cành 34 4.2.2 Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng trước sau cắt tỉa cành 37 4.3 Ảnh hưởng mức phân bón đến bệnh chổi rồng nhãn 40 4.3.1 Mật số trung bình nhện lơng nhung trước sau bón phân 40 4.3.2 Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng trước sau bón phân 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 53         ix    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VCAQMN Viện Cây ăn miền Nam ctv Cộng tác viên BVTV Bảo Vệ Thực Vật TCT Trước cắt tỉa SCT Sau cắt tỉa TBP Trước bón phân SBP Sau bón phân NT Nghiệm thức LLL Lần lập lại Đ/C Đối chứng STT Số thứ tự CV Coeffcient of Variation: Hệ số biến động h Chiều cao Ø1 Đường kính đáy Ø2 Đường kính đáy     57    ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 105 ngày cắt tỉa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 3.03 1.009 10.95 0.0023 LLL 0.12 0.040 0.44 0.7318 Error 0.83 0.092 Non-additivity 0.01 0.010 0.10 Residual 0.82 0.102 -Total 15 3.98 -Coefficient of Variation= 23.43% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.6970 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.430 1.030 0.7900 1.940 at alpha = 0.010 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.940 1.430 1.030 0.7900 A AB B B ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 119 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 2.78 0.927 12.12 0.0016 LLL 0.98 0.327 4.27 0.0392 Error 0.69 0.076 Non-additivity 0.14 0.140 2.05 Residual 0.55 0.069 -Total 15 4.45 -Coefficient of Variation= 23.91% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.6335 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.300 0.8500 0.7000 1.770 at alpha = 0.010 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean     = = = = 1.770 1.300 0.8500 0.7000 A AB B B 58    ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 133 ngày cắt tỉa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 2.43 0.811 10.60 0.0026 LLL 0.10 0.033 0.43 0.7355 Error 0.69 0.077 Non-additivity 0.12 0.120 1.68 Residual 0.57 0.071 -Total 15 3.22 -Coefficient of Variation= 28.42% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.6377 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.070 0.7100 0.5500 1.560 at alpha = 0.010 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.560 1.070 0.7100 0.5500 A AB B B   ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 21 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 3.97 1.324 13.35 0.0012 LLL 0.56 0.187 1.89 0.2023 Error 0.89 0.099 Non-additivity 0.14 0.139 1.47 Residual 0.75 0.094 Total 15 5.43 Coefficient of Variation= 20.65% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.7230 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.750 1.160 0.9700 2.230 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean     = = = = 2.230 1.750 1.160 0.9700 A AB BC C 59    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 35 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 9.55 3.183 17.54 0.0004 LLL 0.09 0.029 0.16 0.9216 Error 1.63 0.182 Non-additivity 0.03 0.029 0.15 Residual 1.60 0.201 -Total 15 11.27 -Coefficient of Variation= 19.38% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.9804 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.520 1.890 1.150 3.240 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean = = = = 3.240 2.520 1.890 1.150 A AB BC C ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 49 ngày cắt tỉa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 16.01 5.337 18.53 0.0003 LLL 0.95 0.315 1.09 0.4002 Error 2.59 0.288 Non-additivity 0.41 0.407 1.49 Residual 2.18 0.273 -Total 15 19.55 -Coefficient of Variation= 20.28% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.233 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.160 2.190 1.290 3.950 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean     = = = = 3.950 3.160 2.190 1.290 A AB BC C 60    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 63 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 33.19 11.062 14.08 0.0010 LLL 1.70 0.566 0.72 0.5644 Error 7.07 0.786 Non-additivity 4.65 4.654 15.40 Residual 2.42 0.302 -Total 15 41.96 -Coefficient of Variation= 25.44% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.037 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.010 2.890 1.560 5.470 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean = = = = 5.470 4.010 2.890 1.560 A AB BC C ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 77 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 50.97 16.990 24.59 0.0001 LLL 0.58 0.193 0.28 0.8386 Error 6.22 0.691 Non-additivity 1.34 1.341 2.20 Residual 4.88 0.610 -Total 15 57.77 -Coefficient of Variation= 19.59% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.910 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.900 3.510 1.850 6.710 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean     = = = = 6.710 4.900 3.510 1.850 A AB BC C 61    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 91 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 70.45 23.482 12.90 0.0013 LLL 0.77 0.256 0.14 0.9329 Error 16.38 1.820 Non-additivity 0.03 0.030 0.01 Residual 16.35 2.044 -Total 15 87.60 -Coefficient of Variation= 27.03% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.100 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 5.750 4.030 2.260 7.930 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean = = = = 7.930 5.750 4.030 2.260 A AB BC C ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 105 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 87.94 29.314 21.83 0.0002 LLL 6.23 2.075 1.55 0.2690 Error 12.09 1.343 Non-additivity 0.15 0.154 0.10 Residual 11.93 1.492 -Total 15 106.26 -Coefficient of Variation= 20.31% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.663 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 6.490 4.650 2.670 9.020 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean     = = = = 9.020 6.490 4.650 2.670 A AB BC C 62    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 119 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 97.53 32.511 20.58 0.0002 LLL 0.45 0.149 0.09 0.9613 Error 14.22 1.580 Non-additivity 0.00 0.003 0.00 Residual 14.22 1.777 -Total 15 112.20 -Coefficient of Variation= 21.08% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.889 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 6.800 4.840 2.760 9.450 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean = = = = 9.450 6.800 4.840 2.760 A AB BC C ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 133 ngày cắt tỉa   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 98.28 32.759 20.51 0.0002 LLL 0.46 0.153 0.10 0.9606 Error 14.38 1.597 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 14.38 1.797 -Total 15 113.11 -Coefficient of Variation= 21.13% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.904 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 6.830 4.860 2.760 9.480 at alpha = 0.010 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean     = = = = 9.480 6.830 4.860 2.760 A AB BC C 63    PHỤ LỤC – Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng mức phân bón đến bệnh chổi rồng nhãn ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 21 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.08 0.020 2.75 0.0779 LLL 0.00 0.001 0.19 0.8995 Error 12 0.09 0.007 Non-additivity 0.00 0.001 0.09 Residual 11 0.09 0.008 -Total 19 0.17 -Coefficient of Variation= 37.96%   ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 35 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 0.12 0.031 3.48 0.0415 LLL 0.08 0.028 3.14 0.0655 Error 12 0.11 0.009 Non-additivity 0.01 0.014 1.61 Residual 11 0.09 0.008 Total 19 0.32 Coefficient of Variation= 34.48% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.1462 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.2400 0.1700 0.2900 0.2600 0.4100 at alpha = 0.050 Ranked Order B B AB B A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 0.4100 0.2900 0.2600 0.2400 0.1700 A AB B B B 64    ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 49 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.39 0.097 6.58 0.0048 LLL 0.01 0.005 0.33 0.8013 Error 12 0.18 0.015 Non-additivity 0.01 0.009 0.57 Residual 11 0.17 0.015 -Total 19 0.58 -Coefficient of Variation= 38.80% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.2645 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.2400 0.1800 0.3000 0.2800 0.5800 at alpha = 0.010 Ranked Order B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.5800 0.3000 0.2800 0.2400 0.1800 A B B B B ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 63 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.60 0.150 4.16 0.0243 LLL 0.01 0.002 0.06 0.9784 Error 12 0.43 0.036 Non-additivity 0.06 0.065 1.93 Residual 11 0.37 0.033 -Total 19 1.04 -Coefficient of Variation= 38.68% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.2923 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.3800 0.3000 0.5000 0.4700 0.8100 at alpha = 0.050 Ranked Order B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 0.8100 0.5000 0.4700 0.3800 0.3000 A B B B B 65    ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 77 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.87 0.219 5.97 0.0070 LLL 0.12 0.038 1.05 0.4070 Error 12 0.44 0.037 Non-additivity 0.00 0.003 0.07 Residual 11 0.44 0.040 -Total 19 1.43 -Coefficient of Variation= 28.93% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.4155 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.4900 0.4300 0.6800 0.6700 1.030 at alpha = 0.010 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.030 0.6800 0.6700 0.4900 0.4300 A AB AB B B ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 91 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 1.07 0.267 4.80 0.0152 LLL 0.06 0.019 0.34 0.7955 Error 12 0.67 0.056 Non-additivity 0.13 0.128 2.63 Residual 11 0.54 0.049 -Total 19 1.79 -Coefficient of Variation= 29.02% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3646 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6000 0.5100 0.9100 0.9100 1.140 at alpha = 0.050 Ranked Order BC C AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 1.140 0.9100 0.9100 0.6000 0.5100 A AB AB BC C 66    ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 105 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 1.04 0.261 3.98 0.0278 LLL 0.39 0.129 1.97 0.1729 Error 12 0.79 0.066 Non-additivity 0.09 0.089 1.40 Residual 11 0.70 0.063 -Total 19 2.22 -Coefficient of Variation= 28.20% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3958 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6900 0.6500 0.9800 0.9500 1.280 at alpha = 0.050 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.280 0.9800 0.9500 0.6900 0.6500 A AB AB B B ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 119 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.88 0.220 4.41 0.0202 LLL 0.04 0.014 0.28 0.8390 Error 12 0.60 0.050 Non-additivity 0.05 0.050 1.00 Residual 11 0.55 0.050 -Total 19 1.52 -Coefficient of Variation= 26.27% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3445 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6400 0.6200 0.9100 0.8900 1.190 at alpha = 0.050 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 1.190 0.9100 0.8900 0.6400 0.6200 A AB AB B B 67    ™ Mật số trung bình nhện lơng nhung chuyển sang log (x +1) sau 133 ngày bón phân    A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.77 0.191 5.08 0.0125 LLL 0.11 0.038 1.00 0.4273 Error 12 0.45 0.038 Non-additivity 0.01 0.014 0.35 Residual 11 0.44 0.040 -Total 19 1.33 -Coefficient of Variation= 23.81% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3003 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6300 0.6000 0.8600 0.8400 1.140 at alpha = 0.050 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.140 0.8600 0.8400 0.6300 0.6000 A AB AB B B ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 21 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 0.85 0.213 1.51 0.2610 LLL 0.19 0.065 0.46 0.7170 Error 12 1.70 0.141 Non-additivity 0.11 0.113 0.78 Residual 11 1.58 0.144 Total 19 2.74 Coefficient of Variation= 30.34%     68    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 35 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 0.75 0.188 4.01 0.0271 LLL 0.79 0.262 5.59 0.0124 Error 12 0.56 0.047 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 11 0.56 0.051 -Total 19 2.10 -Coefficient of Variation= 15.76% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3340 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.190 1.160 1.410 1.420 1.690 at alpha = 0.050 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.690 1.420 1.410 1.190 1.160 A AB AB B B ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 49 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 6.66 1.665 11.66 0.0004 LLL 0.17 0.056 0.39 0.7616 Error 12 1.71 0.143 Non-additivity 0.11 0.110 0.76 Residual 11 1.60 0.146 -Total 19 8.54 -Coefficient of Variation= 23.91% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.8168 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.200 1.150 1.430 1.420 2.710 at alpha = 0.010 Ranked Order B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 2.710 1.430 1.420 1.200 1.150 A B B B B 69    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 63 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 19.64 4.911 12.48 0.0003 LLL 2.99 0.998 2.54 0.1058 Error 12 4.72 0.393 Non-additivity 3.37 3.371 27.48 Residual 11 1.35 0.123 -Total 19 27.36 -Coefficient of Variation= 32.36% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.354 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.300 1.280 1.620 1.590 3.900 at alpha = 0.010 Ranked Order B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.900 1.620 1.590 1.300 1.280 A B B B B   ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 77 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 20.54 5.136 14.39 0.0002 LLL 4.12 1.375 3.85 0.0384 Error 12 4.28 0.357 Non-additivity 1.35 1.351 5.07 Residual 11 2.93 0.266 -Total 19 28.95 -Coefficient of Variation= 25.00% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.291 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.620 1.560 2.360 2.080 4.330 at alpha = 0.010 Ranked Order B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 4.330 2.360 2.080 1.620 1.560 A B B B B 70    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 91 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 32.15 8.037 9.92 0.0009 LLL 6.42 2.141 2.64 0.0971 Error 12 9.73 0.811 Non-additivity 5.17 5.171 12.49 Residual 11 4.56 0.414 -Total 19 48.30 -Coefficient of Variation= 29.46% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.945 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.750 1.720 3.340 3.330 5.150 at alpha = 0.010 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.150 3.340 3.330 1.750 1.720 A AB AB B B   ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 105 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 60.39 15.098 10.53 0.0007 LLL 0.26 0.086 0.06 0.9799 Error 12 17.20 1.434 Non-additivity 1.03 1.031 0.70 Residual 11 16.17 1.470 -Total 19 77.85 -Coefficient of Variation= 30.96% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.586 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.070 2.030 4.340 4.180 6.720 at alpha = 0.010 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 6.720 4.340 4.180 2.070 2.030 A AB AB B B 71    ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 119 ngày bón phân   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 61.64 15.411 10.34 0.0007 LLL 6.83 2.276 1.53 0.2580 Error 12 17.88 1.490 Non-additivity 1.83 1.833 1.26 Residual 11 16.05 1.459 -Total 19 86.35 -Coefficient of Variation= 30.66% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.636 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.180 2.150 4.450 4.230 6.900 at alpha = 0.010 Ranked Order B B AB B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6.900 4.450 4.230 2.180 2.150 A AB B B B ™ Tỷ lệ chồi nhiễm chổi rồng chuyển sang (x +0,5)1/2 sau 133 ngày bón phân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 65.98 16.495 10.08 0.0008 LLL 11.22 3.740 2.29 0.1308 Error 12 19.63 1.636 Non-additivity 8.30 8.296 8.05 Residual 11 11.34 1.030 -Total 19 96.83 -Coefficient of Variation= 30.80% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.763 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.320 2.250 4.630 4.380 7.190 at alpha = 0.010 Ranked Order B B AB B A Mean Mean Mean Mean Mean     = = = = = 7.190 4.630 4.380 2.320 2.250 A AB B B B ... lông nhung xâm nhập vào chồi để sinh sống đẻ trứng đồng thời kích thích cho tế bào biểu bì phát triển thành nhiều lơng nhỏ, mịn nhung Thời gian từ nhện lông nhung xâm nhập đến xuất nhện lông nhung... lại Sau xuất lớp nhung 12 - 18 ngày quan sát thấy nhện trưởng thành, lúc lơng nhung có màu trắng bạc Khi lớp lơng nhung có màu trắng vàng xuất lứa trưởng thành thứ hai Khi lơng nhung có màu vàng... tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn phòng thí nghiệm 31 4.4.1 Khả tự phát tán nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi 31 4.1.2 Phát tán nhờ côn trùng nhện lông nhung Eriophyes
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT TÁN NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) VÀ QUẢN LÝ BỆNH CHỔI RỒNG BẰNG BIỆN PHÁP TỈA CÀNH VÀ BÓN PHÂN TRÊN NHÃN TẠI TIỀN GIANG , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT TÁN NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) VÀ QUẢN LÝ BỆNH CHỔI RỒNG BẰNG BIỆN PHÁP TỈA CÀNH VÀ BÓN PHÂN TRÊN NHÃN TẠI TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay