KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RAU XÀ LÁCH ĐƯỢC TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH

60 33 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT RAU LÁCH ĐƯỢC TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN SANG NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2007- 2011 TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011  i    KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT RAU LÁCH ĐƯỢC TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH Tác giả NGUYỄN VĂN SANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS NGÔ MINH DŨNG TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii    LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm tồn thể thầy khoa Nông Học truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt năm qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phạm Thị Minh Tâm tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ngô Quang Vinh, anh Ngô Minh Dũng, anh Nguyễn Minh Tuân Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam cô Trang trại tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thời gian em tiến hành thực khóa luận Cám ơn bạn sinh viên lớp DH07NH chia vui buồn đóng góp ý kiến cho tơi suốt q trình học tập trường hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người, anh chị em người thân gia đình hết lòng u thương, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho trình học học tập TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Văn Sang iii    TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng giống mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất rau lách trồng theo phương thức thủy canh” tiến hành Trang trại sản xuất rau Hồ Bửu KCN VSIP II Phú Lợi, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Đề tài gồm thí nghiệm, bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên, đơn yếu tố gồm nghiệm thức, lần lặp lại nhằm mục đích chọn giống lách thích hợp trồng theo phương thức thủy canh Từ xác định, đánh giá mật độ trồng thích hợp để đem lại suất cao cho giống lách lựa chọn thí nghiệm trước Kết thu sau: Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng giống đến sinh trưởng, phát triển suất rau lách trồng theo phương thức thủy canh Giống sử dụng thí nghiệm giống lách công ty: Trang Nông, Đại Địa, Mầm Xanh, Tropica Giống lách công ty Mầm Xanh cho suất cao 22,69 tấn/ha tỉ lệ thương phẩm lại đạt thấp (73,71%) không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Giống lách công ty Tropica đạt suất 20 tấn/ha, khác biệt khơng có ý nghĩa so với giống công ty Mầm Xanh tỉ lệ thương phẩm lại cao (89%) phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Như vậy, giống công ty Tropica vừa mang lại suất cao lại phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên chọn để thực thí nghiệm Thí nghiệm 2: từ kết thí nghiệm 1, giống lách công ty Tropica chọn để tiến hành thí nghiệm 2, khảo sát ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất rau lách trồng theo phương thức thủy canh Các mật độ iv    sử dụng thí nghiệm là: 120 cây/m2, 100 cây/m2 (đc), 80 cây/m2, 64 cây/m2 Khi lách trồng mật độ 120 cây/m2 cho suất cao 1,87 kg/m2 mật độ dày nên bệnh thối nhũn xuất gốc nhiều Trong đó, mật độ trồng 100 cây/m2 (đc) đạt suất 1,7 kg/m2 khác biệt khơng có ý nghĩa so với trồng mật độ 120 cây/m2 không thấy xuất triệu chứng bệnh thối nhũn Như vậy, mật độ đối chứng mật độ tốt chọn thí nghiệm v    MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt iiiv Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược rau lách 2.1.1 Đặc điểm thực vật học 2.1.2 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng 2.2 Khái niệm thủy canh 2.3 Lịch sử phát triển phương pháp trồng thủy canh 2.4 Ưu nhược điểm phương pháp trồng thủy canh .5 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 Nhược điểm 2.5 Một số phương pháp trồng thủy canh 2.5.1 Phương pháp tuần hoàn 2.5.2 Phương pháp khơng tuần hồn 2.6 Một số loại giá thể sử dụng thủy canh vi    2.6.1 Giá thể phi hữu 2.6.2 Giá thể hữu .9 2.7 Một số công thức dinh dưỡng dùng thủy canh 10 2.8 Ảnh hưởng pH EC đến sinh trưởng phát triển môi trường thủy canh 11 2.8.1 PH 11 2.8.2 Độ dẫn điện EC 12 2.9 Tình hình sản xuất số loại rau thủy canh giới Việt Nam 13 2.9.1 Trên giới 13 2.9.2 Tại Việt Nam .14 2.10 Một số nghiên cứu ứng dụng thủy canh nước ta 15 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.2 Vật liệu 17 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm .19 3.3.1 Thí nghiệm 19 3.3.1.1 Vật liệu thí nghiệm 19 3.3.1.2 Cách bố trí thí nghiệm 19 3.3.1.2 Các tiêu theo dõi 20 3.3.2 Thí nghiệm 20 3.3.2.1 Vật liệu thí nghiệm 20 3.3.2.2 Cách bố trí thí nghiệm 20 3.3.2.3 Các tiêu theo dõi 21 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN .22 4.1 Nội dung thí nghiệm 22 4.1.1 Giai đoạn vườn ươm 22 4.1.1.1 Tỉ lệ nảy mầm 22 vii    4.1.1.2 Khả hồi xanh 23 4.1.2 Giai đoạn trồng hồ sản xuất .23 4.1.2.1 Động thái tăng trưởng tăng trưởng chiều cao giống .23 4.1.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống .25 4.1.2.3 Động thái tăng trưởng số giống .26 4.1.2.4 Tốc độ tăng trưởng số giống 28 4.1.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 29 4.2 Nội dung thí nghiệm 31 4.2.1 Các tiêu sinh trưởng .31 4.2.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao mật độ 31 4.2.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao mật độ .31 4.2.1.3 Động thái tăng trưởng số mật độ 33 4.2.1.4 Tốc độ tăng trưởng số mật độ .33 4.2.2 Các yếu tố cấu thành suất suất 34 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 Tài liệu tham khảo 38 Phụ lục 39 Phụ lục Một số hình ảnh khu thí nghiệm 39 Phụ lục Kết xử lý số liệu 41 viii    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa CV Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) ĐC Đối chứng ĐHQG Đại học quốc gia EC Độ dẫn điện (Electrical Conductivity) KCN Khu công nghiệp NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lý thuyết NSOTN Năng suất ô thí nghiệm NST Ngày sau trồng NSTT Năng suất thực tế NT Nghiệm thức TLTBC Trọng lượng trung bình TLTP Tỉ lệ thương phẩm TN Thí nghiệm VSIP Viet Nam Singapore Industrial Park ix    DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng lách .4 Bảng 2.2 Công thức dinh dưỡng Hoagland Arnon, Morgan, Tabares, Faulkner 10 Bảng 2.3 Nồng độ số nguyên tố dinh dưỡng dung dịch 11 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất số loại rau công nghệ thủy canh giới năm 2001 14 Bảng 4.1 Kết so sánh tỉ lệ nảy mầm giống lách tham gia thí nghiệm .22 Bảng 4.2 Khả tăng trưởng chiều cao giống lách tham gia thí nghiệm qua giai đoạn .24 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống lách tham gia thí nghiệm qua giai đoạn 25 Bảng 4.4 Động thái tăng trưởng số giống lách tham gia thí nghiệm qua giai đoạn 27 Bảng 4.5 Tốc độ tăng trưởng số giống tham gia thí nghiệm qua giai đoạn 28 Bảng 4.6 Các yếu tố cấu thành suất suất 29 Bảng 4.7 Khả tăng trưởng chiều cao rau lách mật độ 31 Bảng 4.8 Tốc độ tăng trưởng chiều cao rau lách mật độ 32 Bảng 4.9 Khả tăng trưởng số rau lách mật độ 33 Bảng 4.10 Tốc độ tăng trưởng số rau lách mật độ .34 Bảng 4.11 Các yếu tố cấu thành suất suất 35 36   Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Thí nghiệm 1: khảo sát ảnh hưởng giống đến sinh trưởng, phát triển suất rau lách trồng theo phương thức thủy canh Các giống lách công ty Trang Nông, Mầm Xanh, Đại Địa, Tropica trồng điều kiện thủy canh Phú Lợi, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương thể khả sinh trưởng tốt, thể sau: Về chiều cao cây: hai giống lách công ty Mầm Xanh (30,02 cm) Đại Địa (25,74 cm) có chiều cao lớn khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (20,57 cm), giống lách công ty Tropica (20,04 cm) thấp khác biệt khơng có ý nghĩa so với đối chứng Về số lá: số giống lách tham gia thí nghiệm gần có tương đồng với nhau, khác biệt nghiệm thức khơng có ý nghĩa mặt thống kê Trong giống lách cơng ty Đại Địa (6,55 lá/cây) có số vượt trội so với giống lại Về suất: giống lách công ty Mầm Xanh cho suất cao 22,69 tấn/ha tỉ lệ thương phẩm lại đạt thấp (73,71%) không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Giống lách công ty Tropica đạt suất 20 tấn/ha khác biệt ý nghĩa so với giống cơng ty Mầm Xanh tỉ lệ thương phẩm lại cao (89%) phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Như vậy, giống công ty Tropica vừa mang lại suất cao lại phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên chọn để thực thí nghiệm 37   Thí nghiệm 2: khảo sát ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất rau lách trồng theo phương thức thủy canh Về chiều cao cây: khác biệt chiều cao mật độ ý nghĩa thống kê, mật độ 120 cây/m2 rau đạt chiều cao cao (18,09 cm/cây) thấp mật độ 64 cây/m2 (15,83 cm/cây) Về số lá: khác biệt số mật độ khơng có ý nghĩa mặt thống kê Về suất: lách trồng mật độ 120 cây/m2 cho suất cao 1,87 kg/m2 mật độ dày nên bệnh thối nhũn xuất gốc nhiều Trong đó, mật độ trồng 100 cây/m2 (đc) đạt suất 1,7 kg/m2 khác biệt khơng có ý nghĩa so với trồng mật độ 120 cây/m2 lại không thấy xuất triệu chứng bệnh thối nhũn Như vậy, mật độ đối chứng mật độ tốt chọn thí nghiệm 5.2 Đề nghị Cần tiến hành thêm thí nghiệm khác để có đầy đủ số liệu cho việc xây dựng quy trình trồng thủy rau lách nhà màng cho suất cao, chất lượng tốt 38   LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Đường Hồng Dật, 2003 Kỹ thuật trồng rau ăn lá, rau ăn hoa, gia vị Nhà xuất Lao Động Hội, 112 trang Nguyễn Hồng Đức, 2010 Xây dựng quy trình thủy canh rau tần ô theo hướng an toàn Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Võ Thị Bạch Mai, 2003 Thủy canh trồng Nhà xuất ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh, 126 trang Nguyễn Thị Thúy Nga, 2008 Khảo nghiệm số công thức dung dịch dinh dưỡng trồng cải giá thể xơ dừa dùng hệ thống thủy canh kiểu mao dẫn Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông học, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Thịnh, 2009 Nghiên cứu ứng dụng thủy canh hồi lưu không hồi lưu cho sản xuất rau lách cải bẹ xanh Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông học, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tài liệu từ internet Nguyễn Bá Huy Cường, 2009 Tươi trẻ lách Truy cập 15/2/2011 http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200930/20090720113920.aspx Lê Quang Luân, 2009 Lịch sử phát triển kỹ thuật thủy canh Truy cập 18/2/2011 http://www.saigonthuycanh.com.vn/VN/news.aspx?subid=1 39   Phụ Lục Phụ lục 1: Một số hình ảnh khu thí nghiệm Thí nghiệm 1 Chú thích: 1: Cây trước xuống hồ 2: Tổng thể khu thí nghiệm (5 NST) 3: Hồ rau ngày thu hoạch 4: So sánh rau thành phẩm giống lách 40   Thí nghiệm 2 Chú thích: 1: Tổng thể khu thí nghiệm (10 NST) 2: Hồ rau ngày thu hoạch 3: Rau thương phẩm mật độ 4: Bệnh thối nhũng xuất mật độ 7,5cm x 10cm 41   Phụ lục 2: Kết xử lý số liệu 2.1 Thí nghiệm 2.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao Động thái tăng trưởng chiều cao ngày xuống hồ (0 NST) The ANOVA Procedure Dependent Variable: ccc Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.49527500 0.16509167 2.38 0.1211 Error 12 0.83350000 0.06945833 Corrected Total 15 1.32877500 R-Square Coeff Var Root MSE CCC Mean 0.372731 4.980855 0.263549 5.291250 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.49527500 0.16509167 2.38 0.1211 NT Động thái tăng trưởng chiều cao NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 3.79187500 1.26395833 6.68 0.0067 Error 12 2.26990000 0.18915833 Corrected Total 15 6.06177500 Source R-Square Coeff Var Root MSE CCC Mean 0.625539 5.848692 0.434923 7.436250 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 3.79187500 1.26395833 6.68 0.0067 NT Chi?u Cao Cây L?n The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for CCC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.189158 Critical Value of t 3.05454 Least Significant Difference 0.9394 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 8.2700 C B 7.2250 B 7.2100 A B B B 42   B 7.0400 D Động thái tăng trưởng chiều cao 10 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23.94407500 7.98135833 12.69 0.0005 Error 12 7.54630000 0.62885833 Corrected Total 15 31.49037500 R-Square Coeff Var Root MSE CCC Mean 0.760362 6.329489 0.793006 12.52875 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 23.94407500 7.98135833 12.69 0.0005 NT Chi?u Cao Cây L?n The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for CCC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.628858 Critical Value of t 3.05454 Least Significant Difference 1.7128 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 14.5100 C B 12.5650 B 11.6300 A 11.4100 D B B B B Động thái tăng trưởng chiều cao 15 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 213.5861000 71.1953667 56.26 F 213.5861000 71.1953667 56.26 F Model 256.9494750 85.6498250 109.01 F 256.9494750 85.6498250 109.01 F Model 0.06750000 0.02250000 2.45 0.1134 Error 12 0.11000000 0.00916667 Corrected Total 15 0.17750000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.380282 4.699029 0.095743 2.037500 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.06750000 0.02250000 2.45 0.1134 Động thái tăng trưởng số NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.24000000 0.08000000 2.67 0.0951 Error 12 0.36000000 0.03000000 Corrected Total 15 0.60000000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.400000 5.498574 0.173205 3.150000 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.24000000 0.08000000 2.67 0.0951 Động thái tăng trưởng số 10 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.24750000 0.08250000 0.93 0.4582 Error 12 1.07000000 0.08916667 Corrected Total 15 1.31750000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.187856 7.088614 0.298608 4.212500 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.24750000 0.08250000 0.93 0.4582 Động thái tăng trưởng số 15 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.29000000 0.09666667 1.29 0.3229 Error 12 0.90000000 0.07500000 F Value Pr > F Corrected Total Source 15 1.19000000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.243697 5.048134 0.273861 5.425000 DF Anova SS Mean Square 45   NT 0.29000000 0.09666667 1.29 0.3229 Động thái tăng trưởng số 20 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.21000000 0.07000000 3.23 0.0608 Error 12 0.26000000 0.02166667 Corrected Total 15 0.47000000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.446809 2.308957 0.147196 6.375000 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.21000000 0.07000000 3.23 0.0608 NT 2.1.3 Các yếu tố cấu thành suất Trọng lượng trung bình The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLTBC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 82.2500000 27.4166667 4.04 0.0337 Error 12 81.5000000 6.7916667 Corrected Total 15 163.7500000 R-Square Coeff Var Root MSE TLTBC Mean 0.502290 12.19220 2.606083 21.37500 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 82.25000000 27.41666667 4.04 0.0337 NT Tr?ng L??ng Trung Bình Cây The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for TLTBC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 6.791667 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 4.0151 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 25.000 C 21.000 B 20.750 D 18.750 A A B A B B B B 46   Năng suất ô thí nghiệm The ANOVA Procedure Dependent Variable: NSTT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1.15877675 0.38625892 24.86 F 1.15877675 0.38625892 24.86 F Model 0.49527500 0.16509167 2.38 0.1211 Error 12 0.83350000 0.06945833 Corrected Total Source NT 15 1.32877500 R-Square Coeff Var Root MSE CCC Mean 0.372731 4.980855 0.263549 5.291250 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.49527500 0.16509167 2.38 0.1211 47   Động thái tăng trưởng chiều cao NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1.99540000 0.66513333 1.43 0.2820 Error 12 5.57380000 0.46448333 Corrected Total 15 7.56920000 R-Square Coeff Var Root MSE CCC Mean 0.263621 9.166512 0.681530 7.435000 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 1.99540000 0.66513333 1.43 0.2820 Động thái tăng trưởng chiều cao 10 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 3.97140000 1.32380000 1.30 0.3191 Error 12 12.20660000 1.01721667 Corrected Total 15 16.17800000 R-Square Coeff Var Root MSE CCC Mean 0.245482 9.334304 1.008572 10.80500 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 3.97140000 1.32380000 1.30 0.3191 Động thái tăng trưởng chiều cao 15 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 7.43707500 2.47902500 2.38 0.1203 Error 12 12.47450000 1.03954167 Corrected Total 15 R-Square 0.373505 Source NT 19.91157500 Coeff Var Root MSE CCC Mean 7.140535 1.019579 14.27875 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 7.43707500 2.47902500 2.38 0.1203 Động thái tăng trưởng chiều cao 20 NST The ANOVA Procedure Dependent Variable: CCC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 12.91687500 4.30562500 2.91 0.0783 48   Error 12 17.77250000 Corrected Total 15 30.68937500 R-Square 0.420891 Source 1.48104167 Coeff Var Root MSE CCC Mean 7.198406 1.216981 16.90625 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 12.91687500 4.30562500 2.91 0.0783 NT 2.2.2 Động thái tăng trưởng số Động thái tăng trưởng số ngày xuống hồ (0 NST) The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.06750000 0.02250000 2.45 0.1134 Error 12 0.11000000 0.00916667 Corrected Total 15 R-Square 0.380282 Source NT 0.17750000 Coeff Var Root MSE SL Mean 4.699029 0.095743 2.037500 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.06750000 0.02250000 2.45 0.1134 Động thái tăng trưởng số ngày xuống hồ (0 NST) The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.77000000 0.25666667 2.14 0.1486 Error 12 1.44000000 0.12000000 Corrected Total 15 2.21000000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.348416 10.26400 0.346410 3.375000 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.77000000 0.25666667 2.14 0.1486 Động thái tăng trưởng số ngày xuống hồ (0 NST) The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.19000000 0.06333333 0.70 0.5679 Error 12 1.08000000 0.09000000 Corrected Total 15 1.27000000 Source NT R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.149606 6.779661 0.300000 4.425000 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.19000000 0.06333333 0.70 0.5679 49   Động thái tăng trưởng số ngày xuống hồ (0 NST) The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.08750000 0.02916667 0.13 0.9403 Error 12 2.69000000 0.22416667 Corrected Total 15 2.77750000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.031503 8.550111 0.473462 5.537500 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.08750000 0.02916667 0.13 0.9403 Động thái tăng trưởng số ngày xuống hồ (0 NST) The ANOVA Procedure Dependent Variable: SL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1.16750000 0.38916667 3.74 0.0418 Error 12 1.25000000 0.10416667 Corrected Total 15 2.41750000 R-Square Coeff Var Root MSE SL Mean 0.482937 4.862503 0.322749 6.637500 Source NT DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 1.16750000 0.38916667 3.74 0.0418 2.2.3 Các yếu tố cấu thành suất Trọng lượng trung bình The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLTBC Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 128.7500000 42.9166667 5.00 0.0178 Error 12 103.0000000 8.5833333 Corrected Total 15 231.7500000 Source NT R-Square Coeff Var Root MSE TLTBC Mean 0.555556 14.92857 2.929733 19.62500 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 128.7500000 42.9166667 5.00 0.0178 Tr?ng l??ng trung bình The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for TLTBC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate 50   Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 8.583333 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 4.5137 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 23.500 D 20.000 C 19.500 B 15.500 A A B A B A B A B B Năng suất thí nghiệm The ANOVA Procedure Dependent Variable: NSOTN Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.49716875 0.16572292 10.78 0.0010 Error 12 0.18442500 0.01536875 Corrected Total 15 0.68159375 R-Square Coeff Var Root MSE NSOTN Mean 0.729421 7.631905 0.123971 1.624375 Source DF NT Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.49716875 0.16572292 10.78 0.0010 N?ng su?t thí nghi?m The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for NSOTN NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.015369 Critical Value of t 3.05454 Least Significant Difference 0.2678 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 1.87250 A A 1.69750 B C 1.51750 C 1.41000 D A B B B C C ... TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT RAU XÀ LÁCH ĐƯỢC TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH Tác giả NGUYỄN VĂN SANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM... điều kiện thuận lợi cho trình học học tập TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Văn Sang iii    TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng giống mật độ trồng đến sinh trưởng, phát... 17000 lux 16 giúp hình thành bắp chặt Để sinh trưởng bình thường cho suất cao, thời gian chiếu sang yêu cầu từ 10 - 12 h/ngày Cường độ chiếu sáng ảnh hưởng đến hình thành nụ hoa (Đường Hồng Dật,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RAU XÀ LÁCH ĐƯỢC TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RAU XÀ LÁCH ĐƯỢC TRỒNG THEO PHƯƠNG THỨC THỦY CANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay