ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HỖN HỢP ĐẤT VÙNG RỄ CỎLÊN SINH TRƯỞNG CỦA HAI GIỐNG CỎ TIFDWARF VÀ TIFEAGLE TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

98 92 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HỖN HỢP ĐẤT VÙNG RỄ CỎ LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HAI GIỐNG CỎ TIFDWARF TIFEAGLE TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Phu Ngành: Nông học Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/2011 i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HỖN HỢP ĐẤT VÙNG RỄ CỎ LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HAI GIỐNG CỎ TIFDWARF TIFEAGLE TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN PHU Khóa luận đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành nông học Giảng viên hướng dẫn: TS NGƠ ĐẰNG PHONG TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian bốn tháng thực tập Sân Golf Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, nổ lực học tập làm việc nghiêm túc trình làm đề tài Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học, quý thầy khoa tận tình dạy kiến thức suốt thời gian theo học trường - Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy Ngô Đằng Phong tận tình dạy hướng dẫn tơi suốt thời gian thực khóa luận - Ban lãnh đạo công nhân Sân Golf Thủ Đức - Bộ môn Thủy Nơng, Bộ mơn Nơng Hóa Thổ Nhưỡng - Tập thể lớp Nơng Học giúp đỡ tơi thực khóa luận - Xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình người thân động viên ủng hộ tơi suốt thời gian học tập hồn thành khoá luận Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, tháng 07 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Văn Phu iii TĨM TẮT NGUYỄN VĂN PHU, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 “Ảnh hưởng loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh trưởng hai giống cỏ Tifdwarf TifEagle sân Golf Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh” Giảng viên hướng dẫn: TS NGÔ ĐẰNG PHONG Trong sân golf, việc chọn lựa giống cỏ, hỗn hợp đất vùng rễ thích hợp làm giảm chi phí chăm sóc bảo dưỡng Đề tài thực Sân Golf Thủ Đức nhằm tìm giống cỏ tốt loại hỗn hợp đất vùng rễ thích hợp cho Green Thí nghiệm yếu tố: Yếu tố giống mức (Tifdwarf TifEagle), Yếu tố hỗn hợp đất mức (100 % cát; 90 % cát + 10 % diatomite; 90 % cát + 10 % scoria; 90 % cát + 10 % limonite) Được bố trí theo kiểu lơ sọc (strip plot) với lần lập lại Kết nghiên cứu: Về hỗn hợp đất: Cả loại khoáng cho kết lý hóa tính tốt cát Về giống cỏ: giống cỏ TifEagle cho kết sinh trưởng chồi tốt Tifdwarf Sự tương tác hỗn hợp đất giống cỏ loại khống Scoria giống cỏ TifEagle cho kết sinh trưởng tốt iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC HÌNH vii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Ý nghĩa đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Giới thiệu golf .3 2.1.1Lịch sử môn golf 2.1.2 Một số quy chuẩn golf .4 2.1.3 Thành phần sân golf .4 2.2 Tổng quan hai giống cỏ Tifdwarf TifEagle (Cynodon spp.) 2.2.1 Giống cỏ Tifdwarf 10 2.2.2 Giống cỏ TifEagle 10 2.3 Những nghiên cứu hỗn hợp đất .11 2.3.1 Những nghiên cứu vật liệu tạo hỗn hợp đất 11 2.3.2 Những nghiên cứu hỗn hợp đất .14 2.3.3 Những nghiên cứu nước: 15 Chương PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu .17 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 17 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 17 v 3.2 Bố trí thí nghiệm nghiệm thức 17 3.3 Số liệu thu thập tiêu theo dõi 18 3.3.1 Thu thập phân tích mẫu đất .18 3.3.2 Thu thập đánh giá mẫu cỏ 23 3.4 Quy trình trồng chăm sóc 25 3.5 Phân tích thống kê 28 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Những kết lý tính hóa tính đất 29 4.2 Ảnh hưởng hỗn hợp đất lên sinh trưởng giống cỏ 33 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Khuyến cáo đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .40 PHỤ LỤC 44 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CEC (Cation Exchange Capacity): Khả trao đổi cation CLB: Câu lạc CV (Coefficient of Variation): Hệ số biến thiên D: Diatomite GCSAA (Golf Course Superintendents Association of America): Hiệp Hội Những Người Quản Lý Sân Golf Của Mỹ L: Limonite LSD (Least Significant Difference): Sai biệt tối thiểu nghĩa NT: Nghiệm thức NTEP (National Turfgrass Evaluation Program): Chương Trình Định Giá Thảm Cỏ Quốc Gia REP (Replication): Lần nhắc lại S: Scoria Soilmix: Hỗn hợp đất TB: Trung bình USDA (United State Department of Agriculture): Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ USGA (United States Golf Association): Hiệp Hội Golf Hoa Kỳ V (variety): giống cỏ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần hóa học mẫu diatomite Phú Yên 12 Bảng 2.2 Kết phân tích đá bazan Vĩnh Thạnh, Bình Định 13 Bảng 2.3 Thành phần hóa học đá bazan bọt Đồng Nai .13 Bảng 2.4 Các nghiệm thức Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Thị Kim Thoa (1995) 14 Bảng 2.5: Yêu cầu tính chất hỗn hợp đất 16 Bảng 4.1a Tính chất vật lý hỗn hợp đất vùng rễ ban đầu .29 Bảng 4.1b Tính chất vật lý hỗn hợp đất vùng rễ sau 60 ngày trồng .30 Bảng 4.2a Tính chất hóa học hỗn hợp đất ban đầu 31 Bảng 4.2b Tính chất hóa học hỗn hợp đất sau 60 ngày trồng 32 Bảng 4.3a Ảnh hưởng hỗn hợp đất lên mật độ chồi chiều dài rễ sau 30 ngày trồng .33 Bảng 4.3b Ảnh hưởng hỗn hợp đất lên trọng lượng khô chồi rễ sau 30 ngày trồng .34 Bảng 4.4a Ảnh hưởng hỗn hợp đất lên mật độ chồi chiều dài rễ sau 60 ngày trồng .35 Bảng 4.4b Ảnh hưởng hỗn hợp đất lên lượng khô chồi rễ sau 60 ngày trồng .36 Bảng 4.5a Ảnh hưởng hỗn hợp đất lên sinh trưởng chồi rễ sau 90 trồng 37 Bảng 4.5b Ảnh hưởng hỗn hợp đất lên sinh trưởng chồi rễ sau 90 trồng 38 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 “Trái tim sân golf” (Green) Hình 2.2 Đường lăn bóng (fairway) Hình 2.3 Chướng ngại vật hố cát (bunker) .8 Hình 2.4 Chướng ngại vật hồ nước (water hazard) Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm kiểu lơ sọc .18 Hình 3.2 Dụng cụ lấy mẫu đất .18 Hình 3.3 Vị trí lấy mẫu đất lơ thí nghiệm đơn vị 18 Hình 3.4 Đo tốc độ thấm đồng 23 Hình 3.5 Dụng cụ đục lỗ cờ 24 Hình 3.6 Vị trí lấy mẫu cỏ lơ thí nghiệm đơn vị .24 Hình 3.7 Đo chiều dài rễ 25 Hình 3.8 Lấy cỏ giống từ vườn ươm .26 Hình 3.9 Trộn hỗn hợp đất 26 Hình 3.10 Rải lớp cát mỏng sau rải cỏ 27 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Golf môn thể thao mẻ Việt Nam Đánh golf giúp giải toả căng thẳng, cân sống công việc Sự kết hợp tuyệt vời cảnh đẹp trái banh trắng nhỏ khả giúp bớt mệt mỏi khuây khỏa tinh thần Golf cách thức tốt để tiếp xúc việc kinh doanh Sân golf Thủ đức sân golf lượng khách lớn nước, việc quản lý thảm cỏ để đạt yêu cầu người chơi đòi hỏi cơng phu khó khăn Một phận quan trọng đường Golf Green Tuy nhiên, nơi chịu giẫm đạp nhiều khách chơi q trình giới hóa bảo dưỡng sân cỏ Điều làm cho Green bị nén chặt làm cho rễ phát triển kém, thoát nước dẫn đến rễ bị chết, gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng cỏ Do việc quản lý thảm cỏ Green phải hồn thiện đạt yêu cầu người chơi golf Để chịu tác động thế, vùng rễ Green phải: chịu sức nén, thấm nhanh đồng thời giữ ẩm dinh dưỡng tốt, thơng khí vùng rễ Để chủ động tạo kết cấu đất theo yêu cầu đó, người ta thường dùng cát q trình thiết lập cho Green Bởi cát làm cho Green thống khí, nước tốt đặc biệt khả chống lại nén chặt (Bingaman Kohnke, 1970) Tuy nhiên cát giới hạn định khả giữ nước dinh dưỡng (Cale Keith, 2000) Điều cần thiết phải pha trộn vào cát vật liệu nhằm để khắc phục đặc tính khơng tốt cát Ngồi việc lựa chọn giống cỏ quan trọng Bởi giống cỏ ảnh hưởng lớn đến trình bảo dưỡng Hai giống cỏ cho Green trồng sân Golf Thủ 75                                     A        18.000      6    3                                    A                                    A        17.250      6    1                                    A                                    A        16.250      6    4                                    A                                    A        15.667      6    2    t Tests (LSD) for DR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.05                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square             7.05506                               Critical Value of t           2.14479                               Least Significant Difference   2.3257                      Means with the same letter are not significantly different.                             t Grouping          Mean      N    V                                      A        17.250     12    1                                    A                                    A        16.333     12    2    The GLM Procedure                     Level of     Level of           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐DR‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                   S            V            N             Mean          Std Dev                     1            1            3       17.1666667       2.25462488                   1            2            3       17.3333333       3.54729944                   2            1            3       15.3333333       2.75378527                   2            2            3       16.0000000       2.50000000                   3            1            3       19.1666667       3.54729944                   3            2            3       16.8333333       5.13160144                   4            1            3       17.3333333       4.25245027                   4            2            3       15.1666667       2.75378527  Phụ lục 28 Chiều dài rễ sau 90 ngày trồng                                         Dependent Variable: DR                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9      75.5208333       8.3912037       3.15     0.0269          Error                       14      37.3125000       2.6651786          Corrected Total             23     112.8333333                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE       DR Mean                          0.669313      10.15049      1.632537      16.08333  76         Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2     16.52083333      8.26041667       3.10     0.0768        S                            3     35.50000000     11.83333333       4.44     0.0216        V                            1     22.04166667     22.04166667       8.27     0.0122        S*V                          3      1.45833333      0.48611111       0.18     0.9066    t Tests (LSD) for DR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.05                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            2.665179                               Critical Value of t           2.14479                               Least Significant Difference   2.0216                      Means with the same letter are not significantly different.                               t Grouping          Mean      N    S                                        A       17.6667      6    1                                      A                                 B    A       16.8333      6    3                                 B                                 B    C       15.1667      6    2                                      C                                      C       14.6667      6    4    t Tests (LSD) for DR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.05                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            2.665179                               Critical Value of t           2.14479                               Least Significant Difference   1.4295                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                      A       17.0417     12    1                                      B       15.1250     12    2    The GLM Procedure                     Level of     Level of           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐DR‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                   S            V            N             Mean          Std Dev                     1            1            3       18.5000000       2.00000000                   1            2            3       16.8333333       1.52752523  77                  2            1            3       15.8333333       2.08166600                   2            2            3       14.5000000       3.00000000                   3            1            3       17.8333333       1.89296945                   3            2            3       15.8333333       1.52752523                   4            1            3       16.0000000       0.86602540                   4            2            3       13.3333333       0.76376262    Phụ lục 29 Trọng lượng rễ sau 30 ngày trồng   Dependent Variable: TLR                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9     1528.375000      169.819444       6.69     0.0009          Error                       14      355.583333       25.398810          Corrected Total             23     1883.958333                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLR Mean                          0.811257      9.254274      5.039723      54.45833          Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2     479.0833333     239.5416667       9.43     0.0025        S                            3     304.4583333     101.4861111       4.00     0.0300        V                            1     442.0416667     442.0416667      17.40     0.0009        S*V                          3     302.7916667     100.9305556       3.97     0.0305    t Tests (LSD) for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.05                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            188.0536                               Critical Value of t           2.14479                               Least Significant Difference   16.981                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    S                                      A       109.000      6    1                                    A                                    A       104.000      6    3                                    A                                    A       100.500      6    4                                    A                                    A        92.833      6    2    78 t Tests (LSD) for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            25.39881                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   6.1247                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                      A        58.750     12    1                                      B        50.167     12    2                                 Duncan's Multiple Range Test for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                                 Alpha                        0.05                                 Error Degrees of Freedom       14                                 Error Mean Square        25.39881     Number of Means          2          3          4          5          6          7           8   Critical Range       8.826      9.248      9.508      9.685      9.810      9.900       9.970                      Means with the same letter are not significantly different.                       Duncan Grouping          Mean      N    SV                                       A        70.000      3    S3V1                                       B        58.667      3    S1V1                                     B                                C    B        55.000      3    S2V1                                C    B                                C    B        51.333      3    S4V2                                C    B                                C    B        51.333      3    S4V1                                C    B                                C    B        51.000      3    S3V2                                C    B                                C    B        50.333      3    S2V2                                C                                C             48.000      3    S1V2  Phụ lục 30 Trọng lượng rễ sau 60 ngày trồng Dependent Variable: TLR                                                Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9     2449.083333      272.120370       1.45     0.2582          Error                       14     2632.750000      188.053571  79         Corrected Total             23     5081.833333                        R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLR Mean                          0.481929      13.49952      13.71326      101.5833          Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2       46.583333       23.291667       0.12     0.8845        S                            3      831.500000      277.166667       1.47     0.2644        V                            1       20.166667       20.166667       0.11     0.7482        S*V                          3     1550.833333      516.944444       2.75     0.0821    t Tests (LSD) for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            188.0536                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   23.569                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    S                                      A       109.000      6    1                                    A                                    A       104.000      6    3                                    A                                    A       100.500      6    4                                    A                                    A        92.833      6    2                                        t Tests (LSD) for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            188.0536                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   16.666                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                      A       102.500     12    2                                    A                                    A       100.667     12    1    Dependent Variable: TLR                                                  Sum of  80       Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9     2449.083333      272.120370       1.45     0.2582          Error                       14     2632.750000      188.053571          Corrected Total             23     5081.833333                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLR Mean                          0.481929      13.49952      13.71326      101.5833          Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2       46.583333       23.291667       0.12     0.8845        SV                           7     2402.500000      343.214286       1.83     0.1601    Duncan's Multiple Range Test for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise   error rate.                                 Alpha                        0.05                                 Error Degrees of Freedom       14                                 Error Mean Square        188.0536     Number of Means          2          3          4          5          6          7           8   Critical Range       24.01      25.16      25.87      26.35      26.69      26.94       27.13  Means with the same letter are not significantly different.                       Duncan Grouping          Mean      N    SV                                       A        117.67      3    S1V2                                     A                                B    A        114.67      3    S3V1                                B    A                                B    A        108.67      3    S4V2                                B    A                                B    A        100.33      3    S1V1                                B    A                                B    A         95.33      3    S2V1                                B    A                                B    A         93.33      3    S3V2                                B    A                                B    A         92.33      3    S4V1                                B                                B              90.33      3    S2V2  81 Phụ lục 31 Trọng lượng rễ sau 90 ngày trồng   Dependent Variable: TLR                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9     5349.041667      594.337963       3.76     0.0133          Error                       14     2211.916667      157.994048          Corrected Total             23     7560.958333                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLR Mean                          0.707456      10.03225      12.56957      125.2917          Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2     2736.083333     1368.041667       8.66     0.0036        S                            3     1800.125000      600.041667       3.80     0.0349        V                            1      165.375000      165.375000       1.05     0.3236        S*V                          3      647.458333      215.819444       1.37     0.2938    t Tests (LSD) for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square             157.994                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   21.603                      Means with the same letter are not significantly different.                             t Grouping          Mean      N    S                                        A       139.667      6    1                                      A                                 B    A       123.000      6    4                                 B    A                                 B    A       122.000      6    2                                 B                                 B            116.500      6    3    t Tests (LSD) for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square             157.994  82                              Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   15.276                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                      A       127.917     12    1                                    A                                    A       122.667     12    2                                Duncan's Multiple Range Test for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise   Error rate.                                 Alpha                        0.05                                 Error Degrees of Freedom       14                                 Error Mean Square         157.994     Number of Means          2          3          4          5          6          7           8   Critical Range       22.01      23.07      23.72      24.15      24.47      24.69       24.87                        Means with the same letter are not significantly different.                         Duncan Grouping          Mean      N    SV                                       A        149.33      3    S1V1                                     A                                B    A        130.00      3    S1V2                                B                                B             126.00      3    S4V2                                B                                B             123.67      3    S2V2                                B                                B             122.00      3    S3V1                                B                                B             120.33      3    S2V1                                B                                B             120.00      3    S4V1                                B                                B             111.00      3    S3V2 Phụ lục 32: Trọng lượng chồi sau 30 ngày trồng   Dependent Variable: TLC                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9     22051.25000      2450.13889       3.33     0.0217          Error                       14     10306.08333       736.14881          Corrected Total             23     32357.33333    83                       R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLC Mean                          0.681492      13.61140      27.13206      199.3333          Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2     9298.583333     4649.291667       6.32     0.0111        S                            3     4024.000000     1341.333333       1.82     0.1894        V                            1     8288.166667     8288.166667      11.26     0.0047        S*V                          3      440.500000      146.833333       0.20     0.8950    t Tests (LSD) for TLC     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            736.1488                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   46.631                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    S                                      A        220.33      6    2                                    A                                    A        199.67      6    4                                    A                                    A        189.67      6    3                                    A                                    A        187.67      6    1    t Tests (LSD) for TLC     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            736.1488                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   32.973                      Means with the same letter are not significantly different.                             t Grouping          Mean      N    V                                      A        217.92     12    2                                      B        180.75     12    1    Dependent Variable: TLR                                                  Sum of  84       Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9     22051.25000      2450.13889       3.33     0.0217          Error                       14     10306.08333       736.14881          Corrected Total             23     32357.33333                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLR Mean                          0.681492      13.61140      27.13206      199.3333          Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2      9298.58333      4649.29167       6.32     0.0111        SV                           7     12752.66667      1821.80952       2.47     0.0706                                 Duncan's Multiple Range Test for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise    error rate                                 Alpha                        0.05                                 Error Degrees of Freedom       14                                 Error Mean Square        736.1488     Number of Means          2          3          4          5          6          7           8   Critical Range       47.51      49.79      51.19      52.14      52.81      53.30       53.67                      Means with the same letter are not significantly different.                           Duncan Grouping          Mean      N    SV                                    A             234.00      3    S2V2                                  A                             B    A             225.00      3    S4V2                             B    A                             B    A    C        208.33      3    S3V2                             B    A    C                             B    A    C        206.67      3    S2V1                             B    A    C                             B    A    C        204.33      3    S1V2                             B         C                             B         C        174.33      3    S4V1                                       C                                       C        171.00      3    S1V1                                       C                                       C        171.00      3    S3V1    85 Phụ lục: Trọng lượng chồi sau 60 ngày trồng   Dependent Variable: TLC                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9      66899.0833       7433.2315       2.78     0.0420          Error                       14      37384.9167       2670.3512          Corrected Total             23     104284.0000                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLC Mean                          0.641509      11.49620      51.67544      449.5000          Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2     24751.75000     12375.87500       4.63     0.0285        S                            3      7083.33333      2361.11111       0.88     0.4731        V                            1     30816.66667     30816.66667      11.54     0.0043        S*V                          3      4247.33333      1415.77778       0.53     0.6689    t Tests (LSD) for TLC     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            2670.351                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   88.814                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    S                                      A        469.67      6    3                                    A                                    A        463.33      6    2                                    A                                    A        434.00      6    4                                    A                                    A        431.00      6    1    t Tests (LSD) for TLC     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square            2670.351  86                              Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   62.801                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                      A        485.33     12    2                                      B        413.67     12    1    Dependent Variable: TLC                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9      66899.0833       7433.2315       2.78     0.0420          Error                       14      37384.9167       2670.3512          Corrected Total             23     104284.0000                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLR Mean                          0.641509      11.49620      51.67544      449.5000          Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2     24751.75000     12375.87500       4.63     0.0285        SV                           7     42147.33333      6021.04762       2.25     0.0926                                 Duncan's Multiple Range Test for TLR     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise   error rate.                                 Alpha                        0.05                                 Error Degrees of Freedom       14                                 Error Mean Square        2670.351     Number of Means          2          3          4          5          6          7           8   Critical Range        90.5       94.8       97.5       99.3      100.6      101.5       102.2                      Means with the same letter are not significantly different.                       Duncan Grouping          Mean      N    SV                                       A        527.00      3    S3V2                                     A                                B    A        499.33      3    S2V2                                B    A                                B    A        461.33      3    S4V2                                B    A                                B    A        453.67      3    S1V2  87                               B                                B             427.33      3    S2V1                                B                                B             412.33      3    S3V1                                B                                B             408.33      3    S1V1                                B                                B             406.67      3    S4V1  Phụ lục: Trọng lượng khô chồi sau 90 ngày trồng   Dependent Variable: TLC                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9      61077.9167       6786.4352       1.68     0.1845          Error                       14      56454.5833       4032.4702          Corrected Total             23     117532.5000                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLC Mean                          0.519668      10.23809      63.50173      620.2500          Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2      9276.75000      4638.37500       1.15     0.3447        S                            3     21276.16667      7092.05556       1.76     0.2011        V                            1     27608.16667     27608.16667       6.85     0.0203        S*V                          3      2916.83333       972.27778       0.24     0.8662    t Tests (LSD) for TLC   NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square             4032.47                               Critical Value of t           2.97684                               Least Significant Difference   109.14                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    S                                      A        670.67      6    3                                    A                                    A        613.17      6    4                                    A                                    A        601.33      6    2                                    A                                    A        595.83      6    1  88   t Tests (LSD) for TLC     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise error rate.                               Alpha                            0.05                               Error Degrees of Freedom           14                               Error Mean Square             4032.47                               Critical Value of t           2.14479                               Least Significant Difference   55.602                      Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                      A        654.17     12    2                                      B        586.33     12    1                            Dependent Variable: TLC                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F          Model                        9      61077.9167       6786.4352       1.68     0.1845          Error                       14      56454.5833       4032.4702          Corrected Total             23     117532.5000                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE      TLR Mean                          0.519668      10.23809      63.50173      620.2500          Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value     Pr > F          KHOI                         2      9276.75000      4638.37500       1.15     0.3447        SV                           7     51801.16667      7400.16667       1.84     0.1580    Duncan's Multiple Range Test for TLC     NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the  experimentwise   error rate.                                 Alpha                        0.05                                 Error Degrees of Freedom       14                                 Error Mean Square         4032.47     Number of Means          2          3          4          5          6          7           8   Critical Range       111.2      116.5      119.8      122.0      123.6      124.7       125.6                      Means with the same letter are not significantly different.    89                      Duncan Grouping          Mean      N    SV                                       A        702.00      3    S3V2                                     A                                B    A        648.33      3    S1V2                                B    A                                B    A        639.33      3    S3V1                                B    A                                B    A        637.33      3    S4V2                                B    A                                B    A        629.00      3    S2V2                                B    A                                B    A        589.00      3    S4V1                                B                                B             573.67      3    S2V1                                B                                B             543.33      3    S1V1 ... thành khố luận Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, tháng 07 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Văn Phu iii TÓM TẮT NGUYỄN VĂN PHU, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 “Ảnh hưởng loại hỗn hợp đất vùng... SINH TRƯỞNG CỦA HAI GIỐNG CỎ TIFDWARF VÀ TIFEAGLE TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN PHU Khóa luận đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành nông học Giảng viên hướng... đức sân golf có lượng khách lớn nước, việc quản lý thảm cỏ để đạt u cầu người chơi đòi hỏi cơng phu khó khăn Một phận quan trọng đường Golf Green Tuy nhiên, nơi chịu giẫm đạp nhiều khách chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HỖN HỢP ĐẤT VÙNG RỄ CỎLÊN SINH TRƯỞNG CỦA HAI GIỐNG CỎ TIFDWARF VÀ TIFEAGLE TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HỖN HỢP ĐẤT VÙNG RỄ CỎLÊN SINH TRƯỞNG CỦA HAI GIỐNG CỎ TIFDWARF VÀ TIFEAGLE TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay